Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Apie mus » Straipsniai » Skaitytojui
 • Užsakymas internetu

  Skaitytojai leidinių paiešką ir užsakymą gali atlikti internetu svetainėje www.ibiblioteka.lt

   

 • Kaip tapti skaitytoju

  Bibliotekos skaitytojais gali tapti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir svečiai nepriklausomai nuo amžiaus.

  Kaip tapti skaitytoju?

  Asmenys, norintys naudotis bibliotekos ištekliais ir paslaugomis, privalo joje užsiregistruoti ir įsigyti skaitytojo pažymėjimą. Bibliotekoje naudojamas LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų sistemos) skaitytojo pažymėjimas. LIBIS skaitytojo pažymėjimai (išduodami neterminuotai) galioja visose LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemį įdiegusiose bibliotekose.

  Skaitytojo pažymėjimo kaina - 2,00 €.

  Vaikams iki 14 metų – 1,00 €.

  Vartotojai, įsigiję LIBIS skaitytojo pažymėjimą kitose bibliotekose, privalo Bibliotekoje tik užsiregistruoti. Kito pažymėjimo įsigyti ir mokėti už registraciją nereikia.

  Skaitytojai registruojami abonmente , vaikų literatūros skyriuje, miesto filialuose. Registruojantis reikia:

  1. Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba kitą dokumentą su asmens duomenimis ir nuotrauka).

  2. Vaikai iki 14 metų registruojami pateikus vaiko pasą arba gimimo liudijimą kartu su moksleivio pažymėjimu. Biblioteka atsako už duomenų saugumą.

  3. Susipažinti su Skaitytojų aptarnavimo tvarka.

  4. Jei esate ne mūsų rajono gyventojas, už dokumentų skolinimą į namus imamas piniginis užstatas, kuris grąžinamas atsiskaičius su biblioteka.

  5. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas. Mokestis imamas tik už papildomas paslaugas, kurios įtrauktos į Kultūros ministerijos „Mokamų paslaugų sąrašą". Telšių viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainas tvirtina Telšių rajono savivaldybės taryba.

 • Užsienio kalbos mokymasis

 • Naudojimosi biblioteka taisyklės

  PATVIRTINTA
  Telšių rajono savivaldybės
  Karolinos Praniauskaitės
  Viešosios bibliotekos direktoriaus
  2011 m. kovo mėn. 14d. įsakymu Nr. 2

  TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Telšių rajono savivaldybės įsteigtose bibliotekose, vykdančiose bibliotekų veiklą (toliau – bibliotekose) tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekų teises ir pareigas.

  Skaityti daugiau...

 • LIBIS bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės

  PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2011-10-28 įsakymu Nr. B-164

  LIBIS bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės (PDF)

 • Naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu taisyklės

  I. Bendrosios nuostatos

  • Tarpbibliotekinis abonementas (toliau TBA) yra tokia bibliotekų bendravimo forma, kai viena biblioteka skolina dokumentus arba pateikia jų kopijas kitai bibliotekai.
  • TBA sistema funkcionuoja neatsižvelgiant į žinybinį teritorinį bibliotekų priklausomumą ir skirta tenkinti informacijos poreikius.
  • Naudojimosi TBA tvarką nustato Lietuvos standartas LST 1304:1993.
  • TBA sistemos darbą organizuoja ir koordinuoja respublikiniai, apskričių, miestų ir rajonų TBA centrai.

  II. Naudojimosi TBA tvarka

  • TBA gali naudotis visi Bibliotekos skaitytojai, Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių bibliotekos.
  • Teisę naudotis TBA suteikia:
   • Bibliotekos skaitytojams – skaitytojo pažymėjimas;
   • bibliotekoms – TBA sutartis.
  • Iš skaitytojo priimamas užsakymas ir per TBA gaunamas dokumentas ar jo kopija.
  • Užsakymai priimami iš kitų bibliotekų ir joms skolinami dokumentai arba jų kopijos.
  • TBA paslaugos dalinai mokamos. Skaitytojas moka už pašto išlaidas pagal galiojančius pašto siuntų ir paslaugų tarifus ir už kopijas pagal nurodytus įkainius.
  • Biblioteka dokumentus skolina vienam mėnesiui. Konkretų skolinimo terminą lemia dokumento paklausa ir turimas egzempliorių kiekis.
  • Biblioteka neskolina:
   • retų ir vertingų leidinių;
   • laikraščių ir žurnalų komplektų;
   • enciklopedijų, žodynų, žinynų;
   • vienintelių dokumentų egzempliorių.

  III. Skaitytojų teisės ir atsakomybė

  • Skaitytojas turi teisę:
   • gauti pageidaujamą dokumentą iš kitų bibliotekų;
   • gautu dokumentu naudotis iki nurodyto grąžinimo termino Bibliotekos skaityklose;
   • gauti pageidaujamo dokumento kopijas, kurios, apmokėjus kopijavimo paslaugas, tampa skaitytojo nuosavybe.
  • Skaitytojo atsakomybė:
   • už pamestą ar sugadintą leidinį atsiskaitoma pagal jį skolinusios bibliotekos reikalavimus;
   • apmokėti persiuntimo išlaidas;
   • skaitytojas, nesilaikantis TBA taisyklių, Bibliotekos direktoriaus įsakymu praranda teisę naudotis TBA.
 • Naudojimosi internetu taisyklės

  TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIAIS IR INTERNETU TAISYKLĖS

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Telšių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Bibliotekos) naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi šiomis paslaugomis tvarką, vartotojų teises ir atsakomybę.
  2. Kompiuterio ir viešos interneto prieigos paslaugos (išskyrus dokumentų spausdinimą ir skenavimą) Bibliotekoje vartotojams teikiamos nemokamai.
  3. Bibliotekoje esantys vartotojams skirti kompiuteriai naudojami:
  3.1. informacijos paieškai interneto tinkluose, prenumeruojamose duomenų bazėse, informaciniuose kompaktiniuose diskuose;

  Skaityti daugiau...

 • BNS (Baltic News Service)

  BNS (Baltic News Service)

  BNS teikia svarbiausias politikos, verslo, kultūros ir kitų sričių naujienas iš Lietuvos ir pasaulio.

  Prieinama bibliotekoje.

  https://www.bns.lt/

 • Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas

  Ieškoti  atnaujintame bibliotekų paslaugų portale  -

  iBiblioteka.lt

 • Nemokamos teisinės bazės

  KVIEČIAME naudotis nemokamomis teisinėmis duomenų bazėmis:

  TAR – teisės aktų registras;

  LRS – Lietuvos Respublikos Seimo duomenų bazės;

  EUR-Lex – Europos Sąjungos teisė.

  Teismų praktika:

  LAT – Lietuvos aukščiausiasis teismas;

  LVAT – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

 • Infolex

  Lietuviška teisinė duomenų bazė Infolex . Prieiga iš bibliotekos kompiuterių 2-jose darbo vietose.  (Prisijungimo slaptažodžio klausti bibliografų).

  http://www.infolex.lt/tp/

 • EBSCO Publishing

  EBSCO Publishing - sudaro įvairios visatekstės ir bibliografinės periodinių leidinių straipsnių duomenų bazės socialinių, humanitarinių, medicinos ir technikos mokslų klausimais. Prieinama 14 duomenų bazių.

  Adresu: http://search.ebscohost.com

  Suteikiami individualūs slaptažodžiai naudotis duomenų bazėmis ne bibliotekoje. (Dėl slaptažodžių suteikimo galima kreiptis į  bibliografus, Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. , tel. 8 444 41725).

 
Savanoris bibliotekoje