Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Apie mus » Straipsniai » Kraštotyra » Kraštiečių galerija
 • Skaitmeninis pasakojimas

 • Bibliografija

   E. Aleksandravičius  <<< Peržiūrėti E_Aleksandravicius_bibliogr.pdf >>>
     <<< Peržiūrėti E_ Aleksandravicius_Bibliografija_papildymaipdf.pdf >>>
  D. Andrulis  <<< Peržiūrėti D_Andrulis_Bibliografija_2015_pdf.pdf >>>
  B. Dobrovolskis  <<< Peržiūrėti B_Dobrovolskis_Bibliografija_2015pdf.pdf >>>
  V. Daujotytė  <<< Peržiūrėti V_Daujotytes_Bibliografija_2016.pdf >>>

   

 • Garso įrašas

  Garsinė informacija

 • Fotogalerija

  Fotogalerija

 • Apie projektą

  Kraštiečių Galerija

  - tai virtuali žymių, nusipelniusių Telšių kraštui asmenybių ir jų gerųjų darbų atminimo puoselėjimo erdvė. Ją kurti kviečiami visi kraštiečiai, gyvenantys čia, Telšiuose, ir kitur. Todėl kuriama Kraštiečių Galerija tikimės bus nuolat atsinaujinanti ir pasipildanti.
  - jos struktūra ir pateikimo būdai gali kisti. Tai sąlygota nuolat kintančių naujųjų technologijų, atsirandančių naujų galimybių, naujos pažangos bibliotekų veikloje.
  - Galerijos Biografijų žinyno dalyje siekiame pateikti kuo daugiau personalijų, savo gyvenimu ir veikla susietų su mūsų gimtuoju kraštu – Telšių rajonu. Tikimės, kad tai pasitarnaus kaip gidas Kraštiečių Galerijos kūrėjams.
  - įdomiausia Galerijos dalis – skaitmeniniai pasakojimai apie kraštiečius. Tai trumpi filmukai apie žymų asmenį.
  - Bibliotekos Bibliografinio aptarnavimo skyrius talkina dalyvaujantiems Kraštiečių Galerijos kūrime pasiūlydami informaciją, skanavimo paslaugą, priemones filmukų kūrimui ir montavimui, įkėlimui į svetaines.
  2016 m. projektą „Nuo rankraštinės knygos iki skaitmeninio pasakojimo (+ Gidas kraštiečių galerijai kurti), kuris ir pradėjo Kraštiečių Galerijos kūrimą parėmė Lietuvos kultūros Taryba ir Telšių rajono savivaldybė. Projekto vadovė (Julita Švėgždavičienė).

  Apie Kraštiečių Galerijos atidarymą galima paskaityti, pažiūrėti nuotraukas:
  Link: http://www.kulturossostine2016.lt/krastieciu-galerijoje-zymiausi-telsiskiai

  trslkt

 • Tekstai

  Jonas Aleksa

  J_Aleksa_apie001.pdf  Vita Gruodytė. Magiškasis Jonas Aleksa

  J_Aleks_apie002.pdf    Mirė žymus dirigentas Jonas Dainius Aleksa : [nekrologas, 2005 ]

   

   

 • Baltuonienė (Alminaitė), Justina

  Justina Baltuonienė

  Baltuonienė (Alminaitė) Justina, pedagogė, žurnalistė, visuomenininkė, meno saviveiklos dalyvė, rašė scenarijus, proginius eilėraščius. Kūrė žemaičių tarme. Gimė 1927 m. kovo 2 d. Paežerės Rūdaičių kaime Platelių vls. Nuo 1953 m. iki 1982 m. dirbo Telšių rajoninio laikraščio redakcijoje. Mirė 2013 metų spalio mėn. Palaidota Telšių senosiose kapinėse.

  Nuotr.: Asmeninis dukros Kornelijos Baltuonytės archyvas 

  J_Baltuoniene_apie_ja001.pdf

 • Gužauskis, Adolfas Konradas

  Nuotrauka nerasta

  Gužauskis (Guževskis), Adolfas Konradas, kompozitorius, pianistas, dirigentas, Varšuvos konservatorijos profesorius. Gimė 1876 m. vasario 19 d. Dirvonėnuose (Telšių r.). Mirė 1920 m. kovo 21 d. Dirvonėnuose.
  Palaidotas Luokėje.

 • Grombčevskis, Bronislovas

  Bronislovas Grombčevskis

  Grombčevskis, Bronislovas, žinomas lenkų keliautojas ir Centrinės Azijos tyrinėtojas. Gimė 1855 vasario 15 d. Kaunatavos k. (Telšių raj.). Mirė Varšuvoje 1926 m. vasario 27 d. Jo tėvas Liudvikas turtingas dvarininkas buvo ištremtas į Sibirą. Motina, netekus dvaro, apleido Lietuvą ir apsigyveno Varšuvoje. Paskutinius gyvenimo metus pašventė savo kelionių aprašymams, kurie buvo išleisti 1924–1925 m. 3 tomais.
  Nuotr. : https://lt.wikipedia.org/wiki/Bronislovas_Gromb%C4%8Devskis (1900 metais)

 • Gravrogkas (Graurogkas), Julius

  Julius Gravrogkas

  Gravrogkas (Graurogkas) Julius, inžinierius technologas-mechanikas, profesorius, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, spaudos bendradarbis. Gimė 1885 m. vasario 5 d. Telšiuose–1968 vasario 11 d. Klivlende, JAV.
  Nuotr. : http://www.aidai.eu/index.php?view=article&catid=268%3A196803&id=4024%3Ami&option=com_content&Itemid=298

 • Gorskienė (Mineikaitė), Marija

  Marija Gorskienė

  Gorskienė-Mineikaitė, Marija, Džiuginėnų dvaro valdytoja nuo 1868 m. lapkričio 2 d. ( po vyro Zigmanto Kazimiero Gorskio mirties). Gimė 1840 m. Vilniuje, mirė 1925 m. kovo 14 d. Džiuginėnuose, palaidota Šaukėnuose. Palaikė Kęstaičių bažnyčios gynėjus, rėmė vargšus, mokino kumečių vaikus privačioje lietuviškoje mokykloje.
  Palaidota Šaukėnuose (Kelmės raj.) šeimos koplyčioje.
  Nuotr. 1924 m. ŽVM VA_2012

 • Geldneris, Oskaras

  Nuotrauka nerasta

  Geldneris (Goeldneris, Goldneris), Oskaras, chemikas, vaistininkas, vienas pirmųjų Telšių miesto burmistrų, aktyvus visuomenės veikėjas. Gimė 1867 m. Telšiuose, mirė 1927 m. , palaidotas Telšiuose. Po jo mirties vaistinę paveldėjo duktė Vanda ir valdė ją iki 1940 m.

  Kapas – Telšių miesto senosiose kapinėse.
  Vaistinės adresas 1938 m. – Prez. A. Smetonos g-vė 80

 • Gintalas, Petras

  Petras Gintalas

  Gintalas, Petras, medalininkas. Gimė 1945 m. balandžio 23 d. Telšiuose. Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyriaus direktorius (1998), reorganizuoto Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakulteto dekanas (2003). Sukūrė apie 100 medalių, proginių monetų projektų, kompozicijų iš metalo. Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus, Žemaičių muziejus Alka, K. Donelaičio memorialinis muziejus, Britų muziejus. Nuo 1985 kuravo Respublikines medalininkų stovyklas Telšiuose.
  Nuotr. iš https://www.foto.elta.lt  T  B  

  p_Gintalas_apie001.pdf

 • Giedraitis, Merkelis

  Merkelis Giedraitis

  Giedraitis, Merkelis, LDK didikas, kunigaikštis, Medininkų (Žemaičių) vyskupas, lietuviškų knygų pradininkas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Gimė 1536 m. Mirė 1609 m. balandžio 6 d. Alsėdžiuose (Plungės raj.). vadinamas antruoju žemaičių krikštytoju, kuris “iš naujo atvertė Žemaičius katalikybėn”. Skatino M. Daukšos literatūrinius darbus.
  Palaidotas Varniuose (Telšių raj.).
  Nuotr. : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

 • Gedvilas, Adolfas

  Adolfas Gedvilas

  Gedvilas, Adolfas, tautodailininkas, suprojektavo Žemaičių karaliaus Ringaudo dvarą, atsiminimų autorius. Gimė 1935 m. kovo 6 d. Viešvėnų seniūnijos Rykšėnų km. Senojo baltų tikėjimo tradicijų tęsėjas, išleido knygą „Toks gyvenimas...“. Leidžia visuomeninės organizacijos „Žemaičių karaliaus Ringaudo dvaras“ leidinį „Gabija“. B

  Nuotr. iš kn. "Toks gyvenimas..."

 
Savanoris bibliotekoje