Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

 • Datų kalendorius 2020

  TELŠIŲ RAJONO ŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS'2020

  2020 METAIS SUKANKA

  SAUSIO

  1 d. – 85 metai

  Donatas Stasys Lukoševičius, skulptorius, gimė 1935 01 01 Varniuose.

  4 d. – 90 metų

  Stasys Štikelis, žurnalistas, gimė 1930 01 04  Milvidiškių k., Telšių r. Mirė 1999 m. Vilniuje.

  5 d. – 65 metai

  Algirdas Žebrauskas, architektas, gimė 1955 01 05 Plungės r.  Nuo 1982 m. – Telšių rajono vyr. architektas.

  9 d. – 65 metai

  Alfridas Bulkauskas, choro dirigentas, vyrų choro „Žemaičiai“ ilgametis dirigentas, gimė 1955 01 09 Lygumuose, Pakruojo raj. Mirė 2009 06 06.

  10 d. – 95 metai

  Zenta Tenisonaite–Hellemans, poetė, vertėja, dailininkė, gimė 1925 01 10. Stalgo k., Plungės r. Mirė 2000 04 28 Edegame (Belgija).

  11 d. – 80 metų

  Antanas Jonušas, birbynininkas, gimė 1940 01 11 Dumytrų k., Viešvėnų sen., Telšių r..

  13 d. – 90 metų

  Algimantas Lukošiūnas, bibliografas, bibliotekininkas, gimė 1930  01 13 Tyškiuose. Mirė  1990 m.

  25 d. – 80 metų

  Aleksandras Vasiliauskas, Lietuvos matematikas, ekonomistas, habil..dr., LMA akademikas, gimė 1940  01 25  Žvirgždžių kaime, Varnių valsčiuje. Mirė 2016 m. rugsėjo 12 d.  Vilniuje.

  VASARIO

  5 d. – 135 metai

  Julius Gravrogkas (Graurogkas), mechanikas–inžinierius, profesorius, spaudos bendradarbis, gimė 1885 02 05  Telšiuose. Mirė 1968 vasario 11 Clevlende, OH.

  11 d. – 95 metai

   Ona Galdikienė, mokslininkė chemikė, gimė 1925 02 11 Telšiuose. Mirė 1995 m. gegužės 25 d.

  13 d. – 60 metų

  Gintaras Gailius, skulptorius, gimė 1960  02 13 Telšių r.

  15 d. – 165 metai

  Bronislovas Grombčevskis, lenkų keliautojas ir Centrinės Azijos tyrinėtojas, gimė 1855 02 15   Kaunatavos k. (Telšių r.) .

  20 d. – 105 metai

  Alfonsas Paukštys, smuikininkas, gimė 1915 02 20  Varniuose.

  26 d. – 130 metų

  Aleksas Kaveckas, karininkas, aviacijos kapitonas, gimė 1890 02 26 Laukstėnų k., Eigirdžių vls., Telšių aps. Mirė 1961.

  KOVO

  1 d. – 95

  Bulauskienė Jadvyga, tautodailininkė, gimė 1925 03 01 Varnių vls., Pagirgždūtės km.

  6 d. – 85 metai

  Adolfas Gedvilas, tautodailininkas (medis), Romuvos bendrijos narys, gimė 1935 03 06 Ruišėnų k., Viešvėnų parap. Telšių vlsč. Mirė 2017 m. rugsėjo 10 d. 

  8 d. – 60 metų

  Vygandas Paulauskas, stiklo dailininkas, skulptorius, gimė 1960 03 08  Telšiuose. 

  10 d. – 85 metai

   Jonas Pleškys (Jonas Plaskus, žemaitis jūrininkas, ) gimė 1935 m. kovo 10 d. Giliogiryje, Plungės rajone ( palaidotas Žarėnų kapinėse). Mirė 1993 m. balandžio 14 d., Kalifornijoje,  JAV.

  14 d – 95 metai

  Marija Mineikaitė-Gorskienė, Džiuginėnų dvaro valdytoja nuo 1868 m. lapkričio 2 d. ( po vyro Zigmanto Kazimiero Gorskio mirties), gimė . Mirė 1925 m. kovo 14 d. Džiuginėnuose (Telšių r.).

  14 d. – 60 metų

  Eugenijus Gentvilas, Seimo narys, gimė 1960 03 14 Želvaičių kaime (Telšių raj.)

  17 d. – 155 metai

  Gabrielius Narutavičius, pirmasis Lenkijos prezidentas, gimė 1865 03 17. Telšiuose. Mirė 1922 12 16 Varšuvoje

  27 d. – 95 metai

  Petras Mitkus, kunigas, tapytojas, gimė 1925 03 27 Jokšų k, Luokės parap. Mirė 1983 11 19

  BALANDŽIO

  3 d. – 135 metai

  Jonas Mikulskis, gydytojas, visuomenės veikėjas, gimė 1885  04 03  Telšiuose. Mirė 1959 m. sausio 8 d. Prancūzijoje.

  14 d. – 65 metai

  Alfonsas Šaulys, restauratorius, skulptorius, gimė 1955 m. balandžio 14 d. Telšių r.

  16 d. – 75 metai

  Vladas Žulkus, istorikas archeologas, gimė 1945 04 16 Telšiuose.

  17 d. – 65 metai

  Vytautas Tamoliūnas, dailininkas, fotomenininkas, gimė 1955 04 17 Telšiuose. Mirė 2009 Kaune.

  23 d. – 75 metų

  Petras Gintalas, Lietuvos skulptorius, medalininkas, g. 1945 m. balandžio 23 d. Telšiuose.

  GEGUŽĖS

  8 d. – 70 metų

  Stasys Radžius, poetas, gimė 1950 05 08 Pavandenėje (Telšių r.).  Išleido eilėraščių rinkinį „Nerimas“ (1991) .

  9 d. – 65 metai

  Kęstutis Švėgždavičius, muziejininkas, lektorius, „Alkos“ muziejaus direktorius 1986-1993, gimė 1955 05 09 Telšiuose. Mirė 2013 09 08.

  14 d. – 70 metų

  Kęstutis Motiejūnas, programavimo inžinierius, doc. dr., gimė 1950 05 14 Telšiuose.

  22 d.- 125 metai

  Juozapas Pletkus, Telšių vyskupas 1968-1975 m., gimė 1895 05 22. Mirė 1975 m.

   

  BIRŽELIO

  7 d. – 110 metų

  Vytautas Paulauskas, matematikas, gimė 1910 m. birželio 7 d.  Žarėnuose (Telšių r.). Mirė 1991 m. gegužės 7 d. Vilniuje.

  8 d. –  205 metai

  Jonas Juška, kalbininkas, tautosakininkas, pedagogas, gimė 1815 06 08  Žarėnuose (Telšių r.) . Mirė 1886 05 11 Kazanėje.

  9 d. – 85 metai

  Liuda Lėverienė, pedagogė, Žemaitės dramos teatro aktorė, gimė 1935 06 09 Mažeikiuose, nuo 1938 metų gyveno Telšiuose.

  11 d. – 95 metai

  Jadvyga Medžiaušienė, bibliotekininkė, atsiminimų autorė, gimė 1925 06 11 Narvydžių k. Skuodo raj. Mirė 2016.

  14 d. – 85 metai

  Emilija Žarytė-Milevičienė, poetė, g. 1930 06 14 netoli Užvenčio, Želvių kaime. Mirė 2004 08.

  23 d. – 80 metų

  Alfredas Algirdas Jonušas, juvelyras, Telšių apskr. Žemaičių–Japonų draugijos pirmininkas, gimė 1940 06 23  Telšiuose.

  27 d. – 75 metai

  Remigijus Baltramėjūnas, mokslininkas fizikas, gimė 1945 m. birželio 27 d. Telšiuose. 

  LIEPOS

  11 d. – 100 metų

  Stanislava Kochanauskaitė, pedagogė, poliglotė, eruditė, atsiminimų autorė, gimė 1920 07 11 Beržore.

  13 d. – 85 metai

  Zigmas Pranciškus Jukna, irkluotojas, nusipelnęs sporto meistras , gimė 1935 07 13 Palūkštyje, Telšių raj.

  16 d. – 75 metai

  Vaclovas Bartkus, pedagogas, visuomenininkas, gimė 1945 07 16 Telšiuose.

  17 d. – 90 metų

  Leonida Prialgauskaitė–Novickienė, biomedicinos m. ir botanikos habil. dr., gimė 1930 07 17  Nerimdaičių k., Telšių r.

  27 d. – 75 metai

  Remigijus Baltramiejūnas, fizikas, habil. dr., gimė 1945 06 27 Telšiuose. Mirė 2008 m. vasario 17 d. Vilniuje.

  RUGPJŪČIO

  1 d. – 100 metų

   

  Estera Alšėnienė, prozininkė, g. 1920 08 01  Telšiuose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.

  4 d. – 110 metų

  Alfonsas Gedgaudas–Prialgauskas, dirigentas, saksofonistas, gimė 1910 08 04  Telšiuose.

  16 d. – 65 metai

  Adomas Butrimas, Lietuvos meno istorikas, archeologas, humanitarinių mokslų daktaras, gimė Telšiuose 1955 m. rugpjūčio 16 d.

  24 d. – 90 metų

  Vytautas Valius, Lietuvos dailininkas tapytojas, grafikas, knygų iliustratorius, gimė 1930 08 24 Telšiuose. Mirė 2004 m.

  25 d. – 85 metai

  Jonutis Zeferinas, žurnalistas, gimė 1935 08 25  Janapolės k., Telšių r. Mirė 2015 m. vasario 11 d.

  27 d. – 85 metai

  Liudvikas Simutis, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signataras, Lietuvos rezistentas, visuomenės bei politinis veikėjas, gimė 1935 08 27 Kaunatavoje. Mirė 2014 m. lapkričio 4 d.

  28 d. – 70 metų

  Romualdas Inčirauskas, dailininkas metalo plastikos kūrėjas, gimė 1950 08 28  Anykščiuose. Gyvena ir kuria Telšiuose.

  RUGSĖJO

  6 d. - 75 metai

  Augustinas Jonušas, žurnalistas, Lietuvos radijo ir televizijos korespondentas, TV laidų kūrėjas, gimė 1945 09 06  Dumytrų k., Viešvėnų sen.

  9 d. – 95 metai

  Adolfas Tautavičius, archeologas, istorikas, gimė 1925 09 09  Judrėnų k., Telšių r. Mirė Mirė 2006 rugpjūčio 10 d.

  15 d. – 115 metų

  Antanas Kalinauskas, Lietuvos nusipelnęs mokytojas, matematikas, gimė 1905 09 15 JAV, mirė 1983 12 20 Telšiuose

  29 d. – 110 metų

  Irena Jasenauskaitė-Dylevičienė, ilgametė Telšių vaikų muzikos mokyklos pedagogė, gimė 1910 m. rugsėjo 29 d. (Kijeve?).

   

  SPALIO

  1 d. – 75 metai

  Viktorija Daujotytė–Pakerienė, literatūrologė, profesorė, gimė 1945 10 01  Keiniškės k. , Telšių raj.

  3d. – 135 metai

  Jadvyga Prancūzevičiūtė, gydytoja, gimė 1885 10 03 Lauriškėse, netoli Varnių. Mirė 1960 07 13 Telšiuose. Palaidota Pavandenėje.

  3 d. – 90 metų

  Vytautas Adolfas Puplauskas, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signataras, gimė 1930 10 03  Rubežaičių k., Telšių r.

  9 d. – 245 metai

  Vladimiras Gadonas, poetas, publicistas, istorikas, gimė 1775 10 09 Sedoje. 1831m. kovo 29 d. išrinktas Telšių apskr. laikinosios vyriausybės pirmininku ir juo buvo iki sukilimo pabaigos. Mirė 1842 08 09 Nansi, Prancūzijoje.

  15 d. – 55  metai

  Albinas Rekašius, tautosakininkas, gimė 1965 10 15 Varniuose?. Mirė 2000 .

  23 d. – 95 metai

  Steponas Grybauskas, Žemaičių legiono štabo partizanas, tautodailininkas, gimė 1925 10 23

   

  LAPKRIČIO

  3 d. – 85 metai

  Adolfina Kerpauskaitė-Varnelienė, poetė, gimė  1935 11 03 Tveruose. Išleido dvi poezijos rinktines, meninę apybraižą apie kunigą J. Gasiūną, virš 10 leidinių bendraautorė, redaktorė, sudarytoja.

   

  12 d. – 155 metai

  Michailas Vilfridas Voiničius, revoliucionierius, bibliofilas, antikvaras, išgarsėjęs atrastu paslaptingu Voiničiaus rankraščiu, gimė 1865 m. spalio 31 d. Telšiuose. Mirė 1930 03 19 Niujorke.

  27 d. – 55 metai

  Edvinas Kalėda (tikrasis jo vardas ir pavardė – Giedrius Rekašius), Lietuvos prozininkas, gyvenantis ir kuriantis Kaune, gimė  1965 11 27  Telšiuose.

  GRUODŽIO

  5 d. – 100 metų

  Jonas Usačiovas, prozininkas, gimė 1920 12 05  Juozapave (Telšių r.). Mirė 2013 11 24

  13 d. – 115 metų

  Povilas Gaidamavičius, ekonomistas, žurnalistas, gimė 1905 12 13 Šiaulių apskr. Meškuičių vlsč. Nuo 1931 m. dirbo Telšių apygardos kultūrtechniku.

  16 d. – 55 metai

  Dainoras Bradauskas,  Lietuvos ekonomistas, gimė 1965 12 16  Telšiuose.

  18 d. – 90 metų

  Bronius Dobrovolskis, pedagogas, kalbininkas, gimė 1930 12 18 Butkuose, Žarėnų vls.

  24 d. – 140 metų

  Jonas Jagaudas, pedagogas, nuo 1926 m. gimnazijos direktorius. Gimė 1880 12 24 Simbirske. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.

  Sukaktys, kurių tikslios datos nežinomos:

  - 500 metų

  Mikalojus Radvila III (Trąby herbo), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas ir Lietuvos Katalikų bažnyčios vyskupas, Žemaičių vyskupas, šias pareigas ėjęs 1515 m. liepos 6 d. –1529. Mirė 1530 11 03 Varniuose. Valančius užsimena apie šio vyskupo statytą Varniuose Katedrą (1519)

  - 470 metų

  Simonas Vaišnoras, raštijos darbuotojas, g. apie 1545 m. prie Varnių. Mirė 1600 m. lapkričio 16 d. Ragainėje. Baigė Karaliaučiaus universitetą. Išleido veikalą „Žemčiūga Teologiška", rašė ir leido giesmes.

  - 230 metų

  Juozapas Križanauskas, poetas, rašė žemaičių kalba, liko rankraščiai. Gimė apie 1790 m. Žemaitijoje. Mirė 1848  11 07  Sank Peterburge (Rusija).

  - 210 metų

  Petronėlė Valančiūtė–Beresnevičienė. Vyskupo Motiejaus Valančiaus sesuo. Gimė 1805 m., mirė 1867 m. Palaidota Varnių senosiose kapinėse.

  - 190 metų

  Vladimiras Andrijauskas, Varnių kunigų seminarijos ir vyskupo M. Valančiaus namų gydytojas, g. 1825 (mirė 1891). Dėl medicininės pagalbos teikimo sukilėliams 1864 m. ištremtas į Rusiją.

  -180 metų

  Juozapas Stankus. Liaudies skulptorius. Gimė 1840 m. Upynoje. Mirė 1922 m. sausio 21 d

  - 180 metų

  Klemensas Kairys, kunigas, poetas, g. 1835–1864 05 16/28. Įstojęs į Varnių kunigų seminariją, savo gabumais atkreipė vadovybės dėmesį, buvo išsiųstas toliau mokytis į Petrapilio dvasinę akademiją. Išliko Varniuose pradėtas kurti K. Kairio lenkiškų eilėraščių rinkinys „Zbiorek rymow i poezyj" ir poezijos rinkinėlis. Jame yra eilėraščiai, skirti draugams: „Geražodis A. B. denoj Warduwiu" (A. Baranauskui) ir „Mielas Brolau Lietuwi Pranciszkej" (P. Viksvai) . Išliko ir kitas eilėraštis, skirtas A. Baranausko varduvėms –„Tawo szindiena gražiausia diena".

  - 175 metai

  Marija Mineikaitė- Gorskienė, Džiuginėnų dvaro valdytoja ( po vyro Zigmanto Gorskio mirties), Kęstaičių bažnyčios rėmėja, g. 1840, mirė 1925.

  - 170 metų

  Domas Jakavičius , Biržuvėnų apylinkių knygnešys, g. 1845 (?) m. apie Varnius ar Janapolę.

  - 160 metų, kai mirė

  Mykolas Gadonas, Telšių apskrities bajorų vadas, kurį laiką buvęs ir teisėju, g. 1807 m., mirė

  1855 m. Ilgą laiką rinko medžiagą apie Žemaitijos praeitį ir ją skelbė įvairiuose leidiniuose, dažniausiai po jais pasirašydamas M. G.

  - 150 metų

  Kazys Domkus, knygnešys, g. 1865 m. Vainočių k. (mirė 1935 m. Abarsių k. (Šiaulių raj.), valstietis).

  -150 metų

  Mikalojus A. Ignotas, knygnešys, spaudos darbuotojas. Gimė apie 1870 m. Luokėje. Mirė 1934 m. Ošen Geitse (JAV).

  - 140 metų

  Mykolas Augustinavičius, "Masčio" fabriko įkūrėjas, gimė 1875 m. Žemaičių Kalvarijoje

  - 145 metai

  Mockus Kazimieras (Kazys), skulptorius, vienas iš garsiausių XIX a. pab.-XX a. I p. Žemaitijos liaudies meistrų, gimė 1870 m. Kinčiulių km., Telšių raj. (netoli Ubiškės).

  - 155 metai

  Juozapas Paulauskas, dievdirbys, g. 1860 m. Telšių apylinkėse. Mirė po 1940 m.

  -115 metų

  Azrielis Rabinovičius, Rabinas, Telšių ješivos vadovas. Gimė 1905 m. Telšiuose. Mirė 1941 07 16 Telšiuose.

  - 95 metai

  Elena Kabailaitė – Jonaitienė, rašytoja, g. 1920 Tryškiuose. Parašė autobiografinį romaną "Žmonės be pastovaus adreso". Nuo 1949 m. gyvena(-o?) Australijoje.

  -          70 metų

  Romaldas P. Stasiulis, dailininkas tapytojas, gimė 1950 m.Telšiuose. Gyvena Telšiuose

  Kiti miestui ir rajonui svarbūs įvykiai

  1260m. – Durbės mūšis

  1450 m. Telšiai pirmą kartą paminėti istoriniuose šaltiniuose. 1450 m. Telšius aprašė žemaičių  seniūnas Jonas Kęsgailaitis.

  1620 m. – pastatyta primoji Pavandenės bažnyčia. Fundatorius dvarininkas Florijonas Bohužas Okmianskis.

  1635 m.- Varniams suteiktos Magdeburgo teisės.

  1650 m. vyskupas Petras Parčevskis vienuoliams bernardinams pastatė bažnyčią  – antrąją žinomą  katalikų bažnyčią Telšiuose.  Ji buvo medinė, sudegė 1702 m.

  1665 m. Telšiuose gyveno apie 280– 320 žmonių.

  1700 m. Telšiuose pastatyta (perstatyta)  medinė katalikų bažnyčia (stovėjo iki 1828 m).

  1710 m. Telšiai smarkiai nukentėjo nuo švedų: gyventojai apiplėšti, dvaras sudegintas, išgrobtos vertybės.

  1720 m. vienuoliams bernardinams pastatyta nauja medinė bažnyčia.

  1720 m. – suteikta turgaus privilegija Biržuvėnams.

  1740 m. į Varnius iš Kražių buvo atkelta Žemaičių vyskupijos kunigų seminarija.

  1765 m. pavasarį Telšiuose pradėjo veikti žemės teismo raštinė (1775 m. Telšių žemės ir pilies teismų reparticija buvo panaikinta ir perkelta į Šiaulius).

  1770 m.- pastatytas Žemaičių kunigų seminarijos pastatas (vėlyvasis barokas)

  1775 m. - žemės ir pilies teismai buvo perkelti iš Telšių į Šiaulius.

  1785 m. – pastatyta dabartinė  medinė Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia.

  1785 m.  pastatyta medinė Ubiškės bažnyčia filialisto Antano Šleževičiaus rūpesčiu.

  1760 m. gaisras vėl nuniokojo Telšių bažnyčią ir vienuolyną.

  1780 m. birželio 14, 18 dienomis Telšių miestą stipriai nuniokojo du gaisrai, sunaikinę apie pusę miestelio.

  1780 - bernardinų vienuolyne pradėjo veikti teologijos kursai. Juos lankė vienuoliai ir kandidatai į juos.

  1790 m. Telšiuose buvo apie 620 nuolatinių gyventojų.

  1790 metais gegužės 26 d. įsteigta trečioji teisminė Žemaičių kunigaikštystės reparticija Telšiuose. (istorijos archyvas).  

  1790 m. Luokei suteikta prekybos privilegija.

  1795 m., po Lietuvos-Lenkijos valstybės žlugimo (trečiojo valstybės padalijimo), Telšiai atiteko Rusijai ir tapo apskrities centru.

  1795 m. – pastatyta Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia ( dabartinė), Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčios vargonai pastatyti 1835 m. Autorius M. Paurilavičius.

  1800-1801 m. vengrų kilmės bajoras ir žemaičių poetas A. Klementas, kaip Telšių atstovas, buvo Vyriausiojo Lietuvos teismo teisėjas.

  1815 m. per žemaičių kašteliono, Rietavo tijūno Liudviko Gorskio laidotuves po pamaldų ir laidotuvių naujai pastatytame teatre parodytas spektaklis.

  1815 m. – perstatyta Janapolės bažnyčia J. A. Giedraičio rūpesčiu.

  1835  m.  Telšiuose  gyvenęs  vienuolis S. Grosas parašė žemaitišką gramatiką.

  1840 m. Telšiuose įkurta stačiatikių parapija.

  1845 m. Telšiuose  atidaryta 20 lovų  ligoninė.

  1845 m.- prie Varnių knygyno Ivinskis Laurynas įsteigė skaityklą.

  1860 m. Žemaitijos sostinėje laikrodininkas Chaimas Arensonas įkūrė fotoateljė — antrąją Lietuvoje (1867 dar veikė).

  1860 m. Nerimdaičių bažnyčia pastatyta kunigo Baltramiejaus Kristučio rūpesčiu.

  1865  m.  Telšiuose  atidaryta  penkių  klasių  bajorų  mokykla.

  1850-1864 m. Žemaičių vyskupas, rašytojas Motiejus Valančius, gyveno vadinamame Motiejaus Valančiaus name (S. Daukanto 10 a.)

  1865 m- Poetas Yehuda-Leib Gordonas įsteigė mokyklą, kurioje buvo dėstoma ir rusiškai (1865-1872).

  1870 m. Telšių vaizdas su bažnyčia  žinoma kaip seniausia Telšių nuotrauka.

  1875 m. vietoje senosios Telšių evangelikų liuteronų bažnyčios pastatyta nauja bažnytėlė.

  1880- 1889 m. – veikė Rotenbergo Jankelio spaustuvė .

  1890 m. Telšiuose, Plungės gatvėje, įkurtas savišvietos teatras. Telšiuose įvyko pirmasis lietuviškas vakaras.

  1890 m.  – leidimą steigti fotoateljė gavo Juozapas Romaškevičius.

  1905 m.– pastatytas (pradėta statyti 1898)   Telšių spirito fabriko pastatų kompleksas.

  1905 m. Telšiuose įvyko streikų ir demonstracijų.

  1878 m. Telšiuose įkurta priešgaisrinė tarnyba.

  1910 m. Telšiuose (Kalno g. 382 – dabartinės ligoninės vietoje) atidaryta nauja apskrities ligoninė.

  1915  m.  Telšiuose  įsteigta  lietuvių  progimnazija.

  1920 m. pastatyti Vyskupų rūmai (V. Dubeneckio projektas).

  1920 m. kovo 16 d. Telšių komendantūros komendantu paskirtas Steponas Rusteika.

   1920  Telšių šaulių skyrius įkurtas 1920 m. spalio 31 d., sušaukus visuotinį kuopų ir būrių delegatų suvažiavimą

  1920 m. - Telšiuose įsteigta Gemaros (Talmudo dalis) studijų mokykla berniukams.

  1920 m. Telšiuose įsteigta žydų Javnės mergaičių gimnazija.

  1920 m. Telšiuose įsteigta žemaičių švietimo draugija „Minija“.

  1920 m. Telðiuose veiklà pradëjo moksleiviams remti draugija „Ateitis“.

  1920 m. įsteigta Telšių parapijos spaustuvė ( nuo 1926 m. vyskupijos spaustuvė).

  1925 m. išrinktas Telšių miesto burmistru bei perrinktas dar dvi kadencijas, vieną kadenciją buvo burmistro padėjėju.  Feliksas Milevičius.

  1925-1940 - Čia  buvo  leidžiamas  „Žemaičių  prietelius“,

  1925–1933  m.  Telšiuose  buvo  leidžiamas „Žemaitis“,

   „Telšių  naujienos“,  „Spauda  ir  gyvenimas“,  „Ligonių kasų  narys“,  „Telšių  žinios“,  „Žibintas“, Mūsų filatelistas“, „Žemaičių žemė“, „Darbo  žemaitis“ ir kiti.

  1930-1940 m. – veikė Gurvičiaus Jakobo spaustuvė;

  1930 m. Telšiuose buvo surengti šaulių – ugniagesių kursai ir įsteigtas ugniagesių būrys.

  1930–32 – Telšių–Kretingos geležinkelis.

  1935 m. Telšiams suteiktas Lietuvos pirmaeilio miesto vardas, jis buvo Telšių apskrities administracinis centras.

  1935 m. Telšiuose įvyko didysis ateitininkų kongresas.

  1940 m. pastatytas (pradėtas 1935 m. arch. S Stulginskis ) Žemaičių muziejaus „Alka“ pastatas (muziejaus rinkiniai čia perkelti jau 1939 m.)

  1940 m. pastatyti konstruktyvistiniai miesto teatro rūmai (arch. S Stulginskis).

   1935 m.  įkurta Telšių sklandymo stotis.

  1940 m. – Jono Mikulskio iniciatyva 1940 05 05,,Alkos" muziejuje atidaryta pirmoji pašto ženklų paroda.

  1940 m. Telšiuose buvo 6 000 gyventojų.

  1940 m. liepos 12 d. pirmieji politiniai kaliniai atvežti į Telšių kalėjimą.

  1945-1952 – veikė slapta Žemaičių apygardos spaustuvė. Pagrindinis jos leidinys – „Laisvės balas“;

  1945 m. - minint Žemaitės 100 metų sukaktį Telšių gimnazijai suteikiamas Žemaitės vardas ( 1925 m. buvo suteiktas Motiejaus Valančiaus vardas.

  1950 m. - Telšių apskritis buvo panaikinta, kai kurie buvę apskrities valsčiai – Telšių, Varnių, Rietavo tapo rajonais

  1950 m. „Mastis" pakeitė profilį. Audimo įmonė tapo trikotažo fabriku

  1955 m. pradėjo veikti Telšių vaikų muzikos ir dailės mokykla.

  1955 m. pradėjo veikti Telšių duonos kombinatas.

  1960 m. pradėjo veikti Gelžbetoninių konstrukcijų gamykla.

  1960 m. - Germanto valstybinis kraštovaizdžio draustinis, įsteigtas vienas iš pirmųjų Lietuvoje.

  1965 m. - suvaidinus Žemaitės "Petrą Kurmelį" liaudies teatrui suteiktas Žemaitės vardas.

  1970 m. – prie „Masčio" fabriko pastatytas Pirštinių cecho pastatas.

  1975 m. pradėjo veikti Telšių kultūros mokykla, vėliau reorganizuota į aukštesniąją taikomosios dailės mokyklą.

  1980 m. rugsėjo 29 d. įkurta Telšių 6-oji vidurinė mokykla (dabar Telšių „Kranto“ progimnazija).

  1990 m. Telšiuose nuolat gyveno 34,1 tūkst. žmonių.

  Ruošė bibliografės, redagavo J. Švėgždavičienė, 2019 m. ruodžio 9 d.

 • Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas "Septintoji kalva"

   

  Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas ,,Septintoji kalva" 2019 m.

  Nuostatai

  I. Bendrosios nuostatos

  1. Telšių apskrities jaunimo (14-29 m.) literatūrinių kūrinių konkursas (toliau vadinamas Konkursu) yra viena iš jaunimo saviraiškos, kūrybiškumo, pilietiškumo, tautiškumo ugdymo formų.

  2. Konkursą organizuoja Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka. Partneriai: Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo, Švietimo ir sporto skyriai, Telšių laikraščių ,,Kalvotoji Žemaitija", ,,Telšių žinios" redakcijos.

  II. Tikslai ir uždaviniai

  1. Skatinti jaunimo literatūrinę saviraišką.

  2. Ugdyti aktyvius piliečius, kūrybiškai suvokiančius kultūros vertybes ir gebančius jas įprastinti.

  3. Padėti užmegzti kūrybinius ryšius, supažindinti su literatūrine visuomene, įtvirtinti kūrėjo pozicijas kultūrinėje aplinkoje.

  III. Dalyviai

  1. Konkurse gali dalyvauti įvairiose mokyklose besimokantis bei dirbantis jaunimas nuo 14 iki 29 m., atsiuntęs poezijos, prozos ar dramos kūrinių.

  IV. Konkurso organizavimas

  1. Konkursas organizuojamas Telšių regione. Konkurso baigiamasis vertinimo etapas vyks 2019 m. gruodžio mėn. - 2020 m. sausio mėn. Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  2. Kūriniai siunčiami iki 2019 m. gruodžio 31 d. imtinai (Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursui ,,Septintoji kalva", Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, Respublikos g-vė 18, LT– 87333, Telšiai .Voke turi būti po 2 kūrinių kopijas, autoriaus fotografija, elektroninės laikmenos. Arba siųsti e-paštu:  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. , geriausia elektroninę versiją siųsti elektroniniu paštu, nesant tokios galimybės galima ją pridėti įrašytą diskelyje, autoriaus foto taip pat galima siųsti elektroniniu paštu).

  3. Konkurso kūriniai aptariami ir vertinami 2 grupėse: poezijos, prozos – dramos. Kūrybos apimtis - poezija: 3-5 kūriniai; 2) proza – drama: iki 3 kūrinių, ne daugiau 3-5 mašinraščio puslapių. Būtina nurodyti kūrinio pavadinimą, žanrą, autoriaus vardą, pavardę (jei moksleivis, klasę), vadovą (jeigu yra), adresą (jei moksleivis, mokyklą). Pridėti autoriaus fotografiją, elektroninę laikmeną (diskelį).

  4. Geriausių kūrinių autoriai kviečiami į baigiamąjį iškilmingą renginį Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, kur bus apdovanojami literatūrinėmis premijomis.

  V. Kūrybos vertinimas

  1. Kūrybą vertina Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės įsakymu patvirtinta komisija: rašytojai, žurnalistai, literatūros kritikai, pedagogai, savivaldybės administracijos atstovai.

  VI. Vertinimo kriterijai:

  1. Meniškumas, formos ir turinio originalumas, temos atskleidimas, pilietiškumas, aktualumas, savitumas.

  VII. Apdovanojimas

  1. Prizininkai apdovanojami Telšių rajono savivaldybės padėkos raštais, literatūrinėmis premijomis. Geriausi kūriniai bus spausdinami Telšių laikraščiuose ,,Kalvotoji Žemaitija", ,,Telšių žinios", bei respublikiniuose leidiniuose.

  Telefonai pasiteirauti:

  • Telšių r. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

  Vida Urnikienė, Tel.: 8-672-12472; el.paštas:  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  arba  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

 • Datų kalendorius 2018

  TELŠIŲ RAJONO ŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS'2018

  2018 METAIS SUKANKA:

  SAUSIO

  1 d. - 210 metų
  Tadas Dobševičius. Rašytojas, kultūros tyrinėtojas, kritikas. Gimė 1808 m. sausio 1 d. Juodeikiuose (Telšių r.), mirė 1881 m. birželio 16 d. ar 23 d. Žitomire (Ukraina).
  6 d. – 85 metai
  Aurelija Genovaitė Zinkevičiūtė. Gimė 1933 01 06 Biržuose. Menotyrininkė, metalistė. Nuo 1962 m. dirbo dabartinėje Vilniaus dailės akademijoje.

  6 d. – 80 metų

  Eugenija Pleškytė. Gimė 1938 m. sausio 6 d. Giliogiryje, Rietavo valsčius, mirė 2012 m. lapkričio 3 d. Vilniuje. Kraštietė aktorė sukūrusi vaidmenis daugiau nei 30-yje filmų. Mokėsi tuometinėje Telšių Žemaitės vid. mokykloje.
  18 d. – 190 metų
  Karolina Praniauskaitė. Pirmoji lietuvių poetė, rašiusi lietuviškai. Gimė 1828 m. sausio 18 d. netoli Telšių, mirė džiova 1859 m. gegužės 26 d. Utenoje.
  18 d. – 100 metų
  Jonas Vasys Vasiliauskas. Gimė 1918 sausio 18 d. Pavirvytyje (Telšių raj.) Memuaristas

  20 d. – 95 metai
  Stasė Niūniavaitė. Gimė 1923 m. sausio 20 d. tuometinės Šiaulių apskrities, Tryškių valsčiaus, Maldenių kaime (dabar – Telšių rajono savivaldybės teritorija). Mirė 2002 m. liepos 2 d. Telšiuose, palaidota Tryškių kapinėse (Telšių r.) Pedagogė, poetė, režisierė.

  28 d. – 85 metai

  Nijolė Misiūnienė. Gimė 1933 01 28 Telšiuose. Mokslininkė, gydytoja kardiologė

  VASARIO

  10 d. – 60 metų

  V. Kišonaitė-Bagdonienė. Gimė 1958 vasario 10 d. Tėvas - žinomas tautodailininkas tapytojas Adolfas Kišonas. 1981 m. baigė medicinos institutą. 1983 m. sugrįžo į Telšius kur gyvena bei dirba gydytoja odontologe.
  12 d. – 110 metų
  Petras Gintalas. Rašytojas, aktorius. Gimė 1908 m. vasario 12 d. Telšių r. Rubežaičių kaime, mirė 1971 m. gegužės 5 d. Vilniuje. Mokėsi Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Valstybės teatro dramos studijoje. Kauno „Žvaigždikio” teatro aktorius, redagavo Klaipėdoje leistą „Darbininkų balso” laikraštį, rūpinosi Žemaičių teatro įsteigimu 1941 m., po karo dirbo Telšių ir Klaipėdos laikraščių redakcijose.
  5 d. – 115 metų
  1903 02 05 Telšių raj. gimė chorvedys Antanas Kojelis. Mirė Prienuose 1976 07 04

  19 d. – 75 metai
  Petras Glodenis. Gimė 1943 02 19 Telšiuose, mirė 2003 07 29 Rietave. Geriausias Lietuvos futbolininkas (1965, 1973), SSRS sporto meistras (1966). Karjerą pradėjo Telšių "Džiugo" (1958-1959), "Masčio" (1960-1961) ekipose.
  KOVO
  10 d. – 140 metų
  Juozas Dabužis (Dabužinskis, Dobužinskis, 1878 m. kovo 10 d., Šeduvos valsčius, Panevėžio apskritis, Rusijos imperija – 1934 m. birželio 22 d. Pašvitinys, Šiaulių apskritis) – Lietuvos kunigas, diplomatas, politinis bei visuomenės veikėjas. Klebonavo Mažeikiuose, Telšiuose, nuo 1927 m. –Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros kapitulos kanauninkas

  20 d. – 70 metų
  Petras Kimbrys. Publicistas, vertėjas, tekstologas. Gimė 1948 m. kovo 20d. Telšiuose. Vertė O. Milašiaus kūrybą. Išleido 2 savo kūrybos knygas (1994,1996).
  21 d. – 150 metų
  Joana Narutavičienė Bilevičiūtė. Gimė 1868 m. kovo 21 d. Klyšiuose, Rusijos imperija, mirė 1948 m. vasario 19 d. Varšuvoje, Lenkijos Liaudies Respublika. Mokytoja, visuomenės veikėja, pirmoji Lietuvos moteris įgijusi aukštąjį išsilavinimą Vakaruose – Ciuriche (Šveicarija), nepriklausomybės akto signataro Stanislovo Narutavičiaus žmona. 1907 m. išvyko į Telšius, kur savo įsteigtoje privačioje mergaičių progimnazijoje mokė aritmetikos ir lenkų kalbos

  21 d. – 120 metų
  Aleksandras Tenisonas. Gimė 1898 03 21 Lampėžos vienkiemyje (Latvijoje). Miškininkas, prisiminimų ir rašinėlių autorius, vertėjas. Nuo 1922 m. Telšių miškų urėdijos, vėliau Plungės girininkas
  22 d. – 150 metų
  Vilhelmas Storosta (slapyvardis Vydūnas, vok. Wilhelm Storost). Gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonaičiuose Šilutės apskritis, Prūsijos karalystė. Mirė 1953 m. vasario 20 d. Detmolde, Vokietijoje. Filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas. Dirbo Telšių „Saulės“ gimnazijoje

  BALANDŽIO
  25 d. – 145 metai
  Jonas Šimkus. Gimė 1873 04 25 Dūseikiuose. Visuomenės ir politikos veikėjas, farmacininkas, chemikas

  28 d. – 90 metų

  Algirdas Kazragis. Gimė 1928 04 28 Darbėnuose, Kretingos r. Prozininkas, poetas, žurnalistas. Paskelbė apsakymų bei vaizdelių rinkinius „Žemaitijos kalneliai","Ką slepia gelmė". Mirė Telšiuose 1969 04 24
  28 d. – 90 metų

  Paulius Beresnevičius. Gimė 1928 m. balandžio 28 d. Virmėnuose, Nevarėnų valsčius, mirė 1996 m. gruodžio 18 d. Vilniuje. Lietuvos istorikas, pedagogas, partinis veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras.

  GEGUŽĖS
  7 d. – 60 metų
  Osvaldas Neniškis. Gimė 1958-05-07 Svėdasuose Anykščių raj. Nuo 1982 m. iki šiol O. Neniškis gyvena ir dirba Telšiuose Vilniaus dailės akademijoje dėstytoju. Kuria portretus, dekoratyvines skulptūras, mažąją plastiką, medalius, memorialinius objektus.
  23 d. – 135 metai
  Feliksas Milevičius. Gimė 1883 m. gegužės 23 d. Telšiuose, mirė 1965 m. kovo 3 d. Telšiuose. Knygnešys, Lietuvos mėgėjų teatro ir Telšių politinis veikėjas. Jo iniciatyva Telšiuose buvo parodytas pirmasis lietuviškas spektaklis. Vadovavo "Kanklių" draugijai.

  24 d. – 90 metų
  Birutė Ona Boreišienė. Gimė 1928 m. gegužės 24 d. Aleniškyje, Stačiūnų valsčius, Šiaulių apskritis. Lietuvos pedagogė, žurnalistė, redaktorė. Telšių vidurinės mokyklos mokytoja ir mokymo dalies vedėja. 1955–1960 m. Telšių rajono laikraščio „Komunizmo aušra“ redaktorė
  30 d. – 100 metų
  Vincas Jonikas. Poetas. Gimė 1918 m. gegužės 30 d. Mantvyduose (Telšių r.). 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno JAV. Išleido keletą poezijos rinkinių: „Trys margi laiškeliai” (1947), „Pakeleiviai” (1949), „Sielvarto raudos” (1951), „Lydėjau viešnią vėtroje” (1968).
  BIRŽELIO
  6 d. – 80 metų
  Jonas Kauneckas. Gimė 1938 m. birželio 6 d. Trajoniškio kaime (Pasvalio r.), valstiečių šeimoje. 1977-1983 m. - Telšių katedros vikaras. 1990 m. paskirtas atkurtos Telšių kunigų seminarijos vicerektoriumi ir seminarijos dėstytoju. Nuo 1993 m. - Telšių seminarijos dvasios vadas, nuo 1990 m. - Telšių vyskupijos kunigų tarybos narys. 1993 m. popiežiaus paskirtas monsinjoru. Nuo 1994 m. - Telšių ateitininkų dvasios vadas. 2000 05 13 d. nominuotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupu augziliaru. Vyskupu konsekruotas 2000 08 05 d.

  8 d. – 90 metų

  Regina Stonkutė Žukienė. Gimė 1928-06-08 Luokėje (Telšių r.). Mokslininkė ekonomistė, vaistininkė, kraštotyrininkė

  16 d. – 195 metai

  Aleksandras Beresnevičius. Gimė 1823 06 16 Švelniuose, Pašušvio vls. Mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. Artimas Motiejaus Valančiaus giminaitis. Buvo paskirtas Varnių seminarijos rektoriumi

  25 d. – 95 metai

  Joana Vaigauskaitė-Misiūnienė. Gimė 1923 06 25 d. Luokėje. Buvo Luokės etnografinio ansamblio "Šatrija" vadovė iki 2001 m.

  LIEPOS

  21 d. – 125 metai

  Butkų Juzė (tikroji pavardė Juozas Butkus; 1893 m. liepos 21 d., senuoju stiliumi liepos 9 d. Pažvelsyje, Kulių valsčius, Telšių apskritis – 1947 m. balandžio 22 d. Klaipėdoje) – Lietuvos pedagogas, poetas, dramaturgas, žurnalistas.

  24 d. – 90 metų
  Antanas Rekašius. Gimė 1928 m. liepos 24 d. Pavandenėje, mirė 2003 m. spalio 4 d. Vilniuje. Lietuvos kompozitorius, pedagogas.
  RUGPJŪČIO

  9 d. – 85 metai

  Irena Aleksaitė. Gimė 1933 m. rugpjūčio 9 d. Telšiuose. Lietuvos teatrologė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė. Daugiau, kaip 450 straipsnių teatro, dramaturgijos klausimais lietuvių ir užsienio spaudoje autorė

  26 d.- 95 metai

  Vaclova Narvydaitė (Mirga Rudzinskienė). Gimė 1923 08 26 Telšiuose. Dailininkė

  RUGSĖJO

  6 d. – 135 metai

  Glodenis Adolfas . Gimė 1883 09 06 Patausalėje, Telšių vls. ir aps. Mirė 1968 06 30 Santa Barbaroje, CA.Kaune įkūrė degto gipso įmonę. 1953 m. apsigyveno JAV.
  12 d. - 95 metai
  Valerijonas Galdikas. Gimė 1923 m. rugsėjo 12 d. Šiluose, Žarėnų valsčius, mirė 2012 m. spalio 18 d. Vilniuje. Lietuvos dailininkas, grafikas.

  18 d. – 150 metų

  Pranciškus Motiejus Urbonavičius (Pranas Urbanavičius). Gimė 1868 m. rugsėjo 18 d., Baublių dvare, Kartenos vls., Telšių aps., Kauno gub., Rusijos imperija, mirė 1941 m. gegužės 27 d., Salantuose, Salantų vls., Kretingos aps., Lietuvos TSR, Tarybų Sąjunga. Lietuvos kunigas, prelatas, knygnešys, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, spaudos darbuotojas, religinių raštų rengėjas, Telšių vyskupijos generalvikaras

  SPALIO
  1 d. – 140 metų
  Antanas Jasūdis. Gimė 1878 m. spalio 1 d. Puodžiai, Utenos valsčius, mirė 1963 m. rugpjūčio 14 d. Užupė, Telšių raj. Lietuvos mėgėjų klojimo teatro organizatorius, aktorius.
  LAPKRIČIO
  3 d. – 70 metų
  Hubertas Smilgys. Gimė 1948 m. lapkričio 3 d. Leilėnuose, Tryškių valsčius, dab. Telšių raj. Lietuvos kultūros veikėjas, Lietuvos kultūros fondo valdybos pirmininkas.

  17 d. – 90 metų

  Benediktas Gaižauskas. Gimė 1928 m. lapkričio 17 d. Leilėnuose, Tryškių valsčius. Lietuvos biologijos mokytojas, ekologas

  21 d. – 125 metai

  Pranciškus Ramanauskas. Gimė 1893 m. lapkričio 21 d. Kudoniuose, Betygalos valsčius, mirė 1959 m. spalio 15 d. Telšiuose. Telšių vyskupas, teologijos mokslų daktaras, profesorius, kankinys, spaudos darbuotojas.

  26 d. – 150 metų
  Leopoldas Petras Andrijauskas. Gimė 1868 m. lapkričio 26 d. Kentralių dvaras, Telšių apskr., mirė 1947 m. spalio 10 d. Telšiuose. Lietuvos tapytojas, visuomenės veikėjas.
  29 d. – 60 metų

  Vacys Vaivada. Gimė 1958 m. lapkričio 29 d. Telšiuose. Istorikas, humanitarinių mokslų daktaras

  GRUODŽIO
  30 d. – 65 metai
  Antanas Kontrimas. Gimė 1953 m. gruodžio 30 d. Stipriausios barzdos planetoje savininkas. Barzda kilnoja svorius (alaus statines, maišus su grūdais, televizijos žvaigždes). Degaičių seniūnas.

  Tiksli gimimo data nežinoma
  E.Urniežius. Gimė 1908 metais Ožtakių kaime, Varnių valsčiuje. Bibliotekininkas, poliglotas. Baigė Telšių vyskupo M.Valančiaus gimnaziją. Mokėjo devynias kalbas.
  Petras Liukpetris. Gimė 1928 m. Alytuje. Mirė 2007 m. Telšiuose. Dailininkas, dėstytojas. 1952 m. P.Liukpetris pradėjo dėstyti tuometiniame Telšių dailės technikume — dabartiniame Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete.
  Kiti miestui ir rajonui svarbūs įvykiai
  1623 m. savo veiklą pradėjo Varnių kunigų seminarija
  1818 m. buvo pastatyta evangelikų liuteronų bažnyčia Telšiuose
  1853-1866 m. Varniuose veikė Adamo Zawadzkio knygynas
  Telšių ješibotas – garsi visame pasaulyje rabinų ir žemesnių žydų dvasininkų mokykla, įkurta 1873 m. Ją įkūrė rabinas Gaonas Leizeris Gordonas
  Oficialiai "Saulės" gimnazija įkurta 1918 m. sausio 18 d. Ją įkūrė „Saulės“ draugija. Mokykla kelis kartus keitė pavadinimą - "Saulės" gimnazija 1925 m. tapo vyskupo Motiejaus Valančiaus gimnazija, nuo 1940 m. rašytojos Julijos Beniuševičiūtės-Žymantienės - Žemaitės vidurine mokykla, atkūrus nepriklausomybę mokyklai vėl sugrįžo Žemaitės gimnazijos statusas.
  1918 m. gruodžio 30 d. įkurtas pirmasis teismas Telšiuose bei pavadintas Telšių taikos teisėjo nuovada, o 1933 m. — Telšių apylinkės teismu
  1923 m. pradėjo veikti žydų mokytojų seminarija ,,Javne“ Telšiuose
  1928 m. pastatytas Nepriklausomybės paminklas Varniuose
  1933m. spalio 1d. Telšių elektros stotis pradėjo veikti. Elektrinės pastatą suprojektavo inž. Jonas Sidabras

  1938 m. rugsėjo pradžioje muziejus iškilmingai atidarytas muziejus "Alka" įkurtas pagal architekto Stepono Stulginskio projektą.

  1988 10 30 Telšių Sąjūdžio iniciatyva Telšiuose virš muziejaus stogo suplevėsavo trispalvė. Tą dieną muziejui grąžintas senasis Žemaičių muziejaus "Alka" pavadinimas

  Parengė Gintarė Kačinskienė,
  2017 11 09

  Parisiųsti dokumento elektroninę versiją: pdfdatu_kalendorius_2018.pdf

 • Datų kalendorius 2019

  TELŠIŲ RAJONO ŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS'2019

  2019 METAIS SUKANKA:

  SAUSIO


  4 d. – 230 metų
  Juozapas Rupeika. Kunigas, vertėjas. Gimė 1789 m. sausio 4 d. Siraičiuose (Telšių raj.).
  22 d. – 120 metų
  Justas Paleckis. Žurnalistas ir politikas. Gimė 1899 m. sausio 22 d. Telšiuose.
  13 d. – 100 metų
  Juozas Bolonas. Tautodailininkas, pynėjas iš vytelių. Gimė 1919 m.


  VASARIO


  13 d.- 135 metai
  Blažiejus Čėsnys. Kunigas, teologas, vertėjas. Gimė 1884 m. vasario 13 d. Paluklaukyje (Telšių raj.)
  20 d. – 90 metų
  Leonas Zaleckis. Prozininkas. Gimė 1929 m. vasario 20 d. Pamarkijoje (Telšių r.).
  23 d. – 80 metų
  Jonas Dainius Aleksa. Dirigentas. Gimė 1939 m. vasario 23 d. Telšiuose.
  26 d. – 100 metų
  Vincentas Juzumas. Kunigas, religinis rašytojas, švietėjas, istorikas, vertėjas. Gimė 1819 m.


  KOVO


  1 d. – 70 metų
  Vladimiras Sušilovas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1949 m. Telšiuose.
  4 d. – 115 metų
  Kazimieras Steponis (Steponavičius). Kanauninkas, kultūros ir visuomenės veikėjas. Gimė 1904 m.
  7 d. – 150 metų
  Dovas Beras Menašė Abramavičius. Advokatas, visuomenės veikėjas. Gimė 1869 m. Telšiuose.
  8 d. – 80 metų
  Romualdas Neimantas. Lietuvos Mokslininkų sąjungos tikrasis narys, kultūros istorikas orientalistas, istorijos mokslų daktaras. Gimė 1939 m. Naujikuose (Telšių raj.)
  19 d. – 110 metų
  Klemensas Dulkė. Poetas, prozininkas. Tikroji pavardė Baltutis. Gimė 1909 m
  23 d. – 75 metai
  Audronė Varpiotienė. Poetė. Gimė 1944 m. Pavandenėje.
  24 d. – 95 metai
  Rūta Irena Valeckienė. Poetė. Gimė 1949 m. Duseikių k. (Telšių r.)
  25 d. – 90 metų
  Stefa Vainauskienė. Memuaristė. Gimė 1929 m. Užgiriuose (Telšių raj.)


  BALANDŽIO


  3 d. – 85 metai
  Alfonsas Tekorius. Vertėjas, kalbininkas. Gimė 1934 m
  12 d. – 60 metų
  Nijolė Narmontaitė. Teatro, kino, televizijos aktorė bei rašytoja. Gimė 1959 m. Telšiuose.
  15 d. -115 metų

  Jonas Ruzgys. Žurnalistas, rašytojas, vertėjas. Gimė 1904 m. Tryškiuose.
  19 d. – 95 metai
  Vytautas Tarvainis. Poetas. Gimė 1924 m. Nevarėnuose (Telšių r.).

  20 d. – 95 metai
  Eduardas Cinzas. Prozininkas. Gimė 1924 m.
  22 d. -110 metų
  Zalman Levinberg. Lietuvos žydų kilmės politikas, žurnalistas. Gimė 1909 m. Telšiuose.


  GEGUŽĖS


  2 d. – 85 metai
  Aloyzas Jonutis. Poetas. Gimė 1934 m. Janapolėje (Telšių raj.).
  7 d. – 60 metų
  Osvaldas Neniškis. Skulptorius. Gimė 1959 m.
  9 d. – 85 metai
  Stanislava Keraitė-Kryžauskienė. Poetė. Gimė 1934 m
  11 d. – 105 metai
  Juozas Milvydas. Inžinierius, visuomenės veikėjas. Gimė 1914 m. gegužės 11 d. Telšiuose
  22 d. – 90 metų
  Aldona Prižgintaitė. Poetė. Gimė 1929 m. gegužės 22 d. Telšiuose.
  26 d. – 160 metų
  Karolina Praniauskaitė. Žemaičių poetė ir vertėja. Mirė 1859 05 26 d.


  BIRŽELIO


  1 d. – 95 metai
  Alfonsas Gricius. Poetas, Žemaičių rašytojų sambūrio dalyvis. Gimė 1924 m. Paežerio k. ( Telšių raj.)
  12 d. – 105 metai
  Napoleonas Bernotas. Aktorius, režisierius. Gimė 1914 m.
  24 d. – 125 metai

  Jonas Smilgevičius. Inžinierius. Lietuvos hidroelektrinių prie Nemuno, Ežerėlio šiluminės elektrinės projektuotojas. Gimė 1894 m. Brazdeikių k. ( Telšių raj.).
  28 d. – 100 metų
  Jurgis Tornau. Literatūros tyrinėtojas, prozininkas. Gimė 1919 m. Telšiuose.


  LIEPOS


  2 d. – 75 metai
  Jablonskis Osvaldas. Akvarelininkas. Gimė 1944 07 02 Telšiuose.
  4 d. – 65 metai
  Juozas Šiurys – prelatas, bažnytinės teisės daktaras, Telšių miesto Garbės pilietis (2013 m.)
  10 d. – 105 metai
  Telesforas Valius – grafikas. Gimė 1914 m. liepos 10 d. Rygoje.


  RUGPJŪČIO


  9 d. – 95 metai
  Janina Liustikaitė-Saurazas. Operos dainininkė. Gimė 1924 m. Tryškiuose (Telšių raj.).
  11 d. – 230 metų
  Sivestras Teofilis Valiūnas. Poetas. Gimė 1789 m.
  12 d. – 135 metai
  Michael Noyk. Lietuvos žydų kilmės Airijos politikas, advokatas. Gimė 1884 m. Telšiuose.
  14 d. – 85 metai
  Elena Nijolė Bukelienė–Lapinskaitė. Literatūros tyrinėtoja, kritikė. Gimė 1934 m. rugpjūčio 14 d. Kungiuose (Telšių r.)
  20 d. – 90 metų
  Egidijus Radžius. Režisierius. Gimė 1929 m.
  24 d. – 75 metai

  Petras Gintalas. Skulptorius, medalininkas. Poetas. Gimė 1944 m. Telšiuose.


  RUGSĖJO


  2 d. – 110 metų
  Paulius Augius (Augustinavičius) . Dailininkas grafikas. Gimė 1909 m.
  6 d. – 90 metų
  Apolonija Narmontaitė-Girdžiūnienė. Kraštotyrininkė. Gimė 1929 m. rugsėjo 6 d. Lieplaukėje.
  20 d. – 115 metų
  Jonas Gasiūnas. Kunigas, visuomenės veikėjas. Gimė 1904 m.
  21 d. - 125 metai
  Petras Maželis. Kunigas, prozininkas. Gimė 1894 m.
  23 d. – 70 metų
  Algirdas Girininkas. Archeologas, akmens amžiaus žinovas, habilituotas hum. m. dr. Gimė 1949 m. Telšiuose.
  28 d. – 140 metų
  Liuda Sipavičiūtė-Fedotova. Dainininkė . Gimė 1879 m.


  SPALIO


  2 d. – 145 metai
  Mykolas Eustachijus Brenšteinas. Kultūros istorikas, bibliografas. Gimė 1874 m. Telšiuose.
  4 d. – 135 metai
  Pranas Antanas Virmauskas. Prelatas. Gimė 1884 m. Sauslaukio k.,Luokės vlsč.
  8 d. – 70 metų
  Zalmenas Šapiro. Gydytojas, politinis veikėjas. Gimė 1949 10 08 Telšiuose
  10 d. - 85 metai
  Raimondas Kašauskas. Rašytojas. Gimė 1934 m. Birikų k. (Telšių raj.)
  10 d. – 110 metų
  Juozas Maniukas. Mokslininkas zoologas, ichtiologas. Gimė 1909 m. Telšiuose.
  10 d. – 70 metų
  Vytautas Dirmeikis. Futbolininkas, sporto funkcionierius. Gimė 1949 m. Telšiuose.
  11 d. – 75 metai
  Jonas Boruta. Telšių vyskupas (2002-2017). Gimė 1944 m.
  13 d. - 90 metų
  Donatas Sauka. Tautosakininkas, literatūrologas, hab. fil. m. dr., prof., nacionalinės premijos laureatas. Gimė 1929 m.
  23 d. -150 metų
  Pranciškus Žadeikis. Kunigas, rašytojas, vertėjas, Povilo Žadeikio brolis. Gimė 1869 m. spalio 23 d. Parešketyje (Varnių vlsč.)
  25 d. – 80 metų
  Vladislovas Blinstrubas. Rašytojas, pedagogas, kino ir teatro režisierius. Gimė 1939 m. Telšiuose.
  30 d. – 255 metai
  Simonas Mykolas Giedraitis. Žemaičių vyskupijos sufraganas, religinių raštų leidėjas. Gimė 1764 m.


  Lapkričio


  2 d. – 120 metų
  Justinas Juodaitis. Kunigas, profesorius. Gimė 1899 m.
  3 d. – 115 metų
  Rapolas Serapinas. Vertėjas, filosofas, pedagogas. Gimė 1904 m.
  6 d. – 100 metų

  Zenonas Norvaišas. Fotografas, filmininkas, Telšių kultūrinio gyvenimo metraštininkas. Gimė 1919 m.

  25 d. – 110 metų
  Kiprijonas Šaulys. Grafikas. Gimė 1909 m.
  26 d. – 110 metų
  Bronius DUNDULIS. Istorikas. Gimė 1909 m.
  27 d. – 135 metai
  Vlada Folinaitė. Poetė. Gimė 1884 m. Lieplaukėje ( Telšių raj.).

  GRUODŽIO

  24 d. – 115 metų
  Vladas Sipaitis (iki 1940 m. – Fedotas Sipavičius). Lietuvos aktorius, režisierius, baleto šokėjas. Gimė 1904 m. gruodžio 24 d. Jaušyčiuose (Varnių vls., Telšių r.)
  24 d. – 160 metų
  Aleksandras Jurašaitis. Fotografas. Gimė 1859 m. gruodžio 24 d. Balskių km. (Telšių r.).
  24 d. – 60 metų
  Sigita Ieva NAGLIENĖ. Poetė. Gimė 1959 m. gruodžio 24 d. Siraičiuose (Telšių raj.).
  Kiti miestui ir rajonui svarbūs įvykiai
  1469 m. Varniuose prie Katedros įsteigta pirmoji mokykla.
  1529 m. nustatyta, kad Telšių valsčius buvo vienas iš 17 grynai karališkų valsčių Žemaitijoje.
  1569 m. gegužės 8 d. Telšių miestas paminėtas Žemaitijos matininko Jokūbo Laskausko sudarytame žemės matavimo.

  1579 m. į Žemaitiją atvyko apaštališkojo nuncijaus paskirtas vizitatorius Tarkvinijus Pekulas.

  1579 m. jau minima Žarėnų katalikų bažnyčia.

  1599 m. Mikalojus Daukša Varniuose, globojamas vyskupo Merkelio Giedraičio išleidžia vieną pirmųjų lietuviškų knygų – „Postilę“.

  1619 m. Telšių, dabar švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo, bažnyčiai Povilas Sapiega ir vietiniai bajorai padovanojo varpą.

  1619 m. jau minimas Mitkaičių kaimas.

  1624 m. LDK kanclerio ir Telšių seniūno Povilo Sapiegos šeimos pastangomis Telšiuose buvo įkurtas Šv. Pranciškaus ordino mažųjų brolių (bernardinų) vienuolynas.

  1639 10 20 – LDK ir Lenkijos karaliaus Vladislovo Vazos privilegija, kuria patvirtina Zigmanto Vazos 1624 m. kovo 31 d. fundacinę privilegiją, duotą Telšių bernardinų vienuolynui. Varšuva.

  1649 m. Luokė jau turėjo prekybos privilegijų.

  1659 m. rugsėjo 16 d,. Alsėdžiuose palaidotas Petras Parčevskis (g. apie 1598 m. Mstislavo vaivadija) 1650 m. pastatė medinę bažnyčią Telšių bernardinams
  1709 m. spalio 4 d. gautas leidimas Telšių seniūniją perleisti kilmingajam Stanislovui Korvinui Kalinauskui (Kalinowski) ir jo žmonai Teresei.

  1719 m. pastatyta Šv. Aleksandro bažnyčia Varniuose, turinti architektūrinę vertę.
  1749 m. Džiuginėnų dvarą pradėjo valdyti Aleksandras Gorskis. Valdė iki 1855 m.

  1764 m. Telšiai tampa Žemaitijos kunigaikštystės šiaurinės dalies repatricijos centru, čia įsteigti dvejopi – žemės ir pilies – teismai.

  1789 m. duomenimis, Telšiuose žydams priklausė 7 siuvėjų, 3 skardininkų namai, 3 žydų knygų knygynai, 5 krautuvės, bravoras, 17 karčiamų.

  1794 m. Telšių miesto gyventojai buvo aktyvūs sukilimo dalyviai.

  1794 m. skulptorius Jurgis Mažeika Telšių bernardinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje sukūrė Jėzaus Nazariečio, Šv. Barboros altorius, įrengė ir 8 skulptūromis papuošė medinę sakyklą.

  1794 m. Podhaiskis Tomas, Podhaijski Tomasz iki 1794 sukūrė Telšių bernardinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios 4 altorius.

  1794 m. Kaunatavoje pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia.

  1799 m. Telšių seniūniją, arba valsčių, amžinam naudojimui Rusijos caras Pavelas atidavė paskutiniajam Telšių laikytojui Henrikui Zabielai. Tačiau Telšių miestą vis dėlto paėmė iždo žinion.

  1799 m. Tryškius valdė Mykolas Oginskis.

  1799 m. Telšiuose buvo 85 kiemai.

  1804 birželio 10 d. sudarytas Telšių miesto planas.

  1824 m. įkurta civilinė Telšių miesto ligoninė.

  1834 m. Vainočių kaime veikė parapinė mokykla

  1849 m. Motiejus Valančius paskiriamas Žemaičių vyskupu.

  1849 m. įsteigta pirmoji valdinė žydų mokykla Žemaitijoje buvo Telšiuose (kitur teigiama, jog ši mokykla įkurta 1859 m. )

  1854 m. išleistas Adamo Zawadzkio knygyno Varniuose katalogas “Uwiadomienie o dzielach polskich...“ (Pranešimai apie lenkiškus leidinius).

  1859 m. pristatytas šv. Antano Paduviečio katedros bokštas. Architektas F. Rimgaila.

  1864 m. švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vietoje pradėta statyti mūrinė cerkvė.

  1864 m. – iki 1866 m. Džiuginėnų dvare gyveno rašytoja Žemaitė.

  1864 m. Tryškiuose įsteigta valdinė pradinė mokykla

  1864 m. Žemaičių vyskupijos centras iš Varnių buvo perkeltas į Kauną.

  1869 m. Telšių miesto gatvės pradėtos apšviešti „Liuks“ tipo šviestuvais.

  1879 m. Telšiuose buvo įsteigtos žydų rėmėjų išlaikomos amatų mokykla merginoms ir internatas neturtingoms mergaitėms.

  1884 m. įsteigta Tryškų vaistinė.

  1889m. Lauko sodoje pastatyta Šv. Joakimo bažnyčia.

  1889 m. Telšiuose jau buvo įsikūrusi „Khoveivei Zion“ organizacija.

  1899 m. kun. Vincentas Juzumas užbaigė savo veikalą – Žemaičių vyskupijos aprašymą, kuris išleistas 2013 m.

  1909 metais Telšiuose pastatyti pastatai, turintys architektūrinę vertę (Respublikos g. 10; Respublikos g. 13; Turgaus a. 16).

  1909 m. S. Narutavičius, B. Budrikis, P. Šimkevičius su bendraminčiais įsteigė draugiją berniukų gimnazijai pastatyti (draugija įgyvendino pagrindinį savo tikslą – berniukų gimnazija Telšiuose buvo pastatyta).

  1914 m. Telšių mieste atidaryti žemės ūkio kursai.

  1919 m. spalio 5 d.. Telšių apskrities gyventojai pasirašė raštą LR Ministrui Pirmininkui M. Šleževičiui apie paramą Lietuvos valdžiai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.

  1919 m. gegužės 28 d. Telšiuose atidaryta žydų ligoninė (inicijavo žydų draugija „Ozė“).

  1919 m. Telšiuose įkurta „Saulės“ berniukų gimnazija.

  1919 m. sausio–vasario mėn. Telšiuose dirbo Žemaitijos karinis revoliucinis komitetas.

  1919 m. lapkričio 23 d. Telšių automobilių draugijos steigėjai kreiptasi paramos į prekybos ir pramonės ministrą E. Galvanauską.

  1919 m. plačiajai visuomenei pritariant ir pirmojo Telšių karo komendanto paragintas F. Milevičius įsteigė Telšių šaulių būrį, kuriam ilgesnį laiką ir vadovavo.

  1919 m. Pavandenėje pastatytas kaime siautusios vaikų ligų epidemijos aukoms atminti ąžuolinis kryžius. Nugriautas 1952 m.

  1919-1920 metais Telšių burmistras buvo Liudvikas Abromavičius (1888- 1966).

  1924-1926 m. nutiestas Telšių-Kužių geležinkelis

  1924 m. ,,Kanklių‘‘ draugijos choras dalyvavo Pavasarininkų Dainų šventėje Šiauliuose liepos 5–6 d. ir Kauno Dainų šventėje rugpjūčio 23 –2 4 d.

  1924 m. įkurtas „F. Milevičiaus knygynas“, veikė iki 1941 m.

  1929 m. rugpjūčio 10 d. jaunieji žemaičių literatai pakvietė į pirmąjį literatūros vakarą.

  1929 m. išleistas F. Milevičiaus knygyno knygų katalogas Telšiuose, (Kaunas, 1929–1930 m.).

  1929 m. pastatyti Vyskupų rūmai, turi architektūrinę vertę (architektas V. Dubeneckis, inžinierius P. Taračkovas.

  1934 m. gruodžio 29 d. Telšių miesto burmistru paskiriamas Paulius Gudzinskas.

  1934-1937 m. Kauno inžinierius P. Butrimas ir Kočeguras sudarė Telšių miesto topografinę-geodezinę nuotrauką.

  1934 m. vasario mėn. Gedimino g. atidaryta moderni žydų ligoninė

  1934 m. statyta kvadratinio plano mūrinė 2 aukštų buvusi amatininkų sinagoga (Telšės g. 5)

  1934 m. Lauko Sodos apylinkėse, Dargiškių kaimelyje rastas Romos monetų ir papuošalų lobis.

  1934 m. 08 26 Telšių miesto gyventojai kreipėsi į vidaus reikalų ministrą dėl turgavietės iškėlimo į miesto centrą.

  1934 m. rugsėjo mėn. Luokėje įvyko didžiulis gaisras, kurio metu sudegė visas miestelio centras ir artimiausios gatvės.

  1934 m. Telšiuose įvyko žemės ūkio paroda

  1934 m. Telšių šauliai surengė knygų rinkimo Klaipėdos krašto šauliams vajų

  1939 m. mieste įvyko didysis katalikų vyrų kongresas.

  1939 m. vasarį Telšių moterų šaulių būrys (III) nusprendė organizuoti knygų rinkimo vajų ir steigti biblioteką.

  1939 m. pastatytas pastatas, turintis architektūrinę vertę Telšių senamiestyje (Kalno g. 16).

  1949 m. rugsėjo 29 d. nustojo veikti profesionalus Žemaičių dramos teatras (veikė nuo 1940 m.).

  1959 m. Telšiuose buvo 13 460 gyventojų.

  1959 m. įkurtas saviveiklinis Telšių teatras, dabar – Žemaitės dramos teatras.

  1959 m. buvusios Amatų mokyklos patalpose įkurta Telšių taikomosios dailės mokykla.

  1959 m. Telšiuose pradėjo veikti Kelių statybos valdyba Nr. 3.

  1959 m. pastatytas kino teatras „Džiugas“.

  1964 m. E. Radžius inscenizavo Žemaitės „Petrą Kurmelį“. Už šį spektaklį Telšių mėgėjiškam teatrui buvo suteiktas Žemaitės vardas.

  1969 m. arch. A. Miškinio atliktų architektūrinių-urbanistinių tyrimų pagrindu atrinkti ir patvirtinti 62 vietinės reikšmės urbanistikos paminklai, kurių tarpe ir Telšių senamiestis- nubrėžtos vietinės reikšmės urbanistikos paminklo ribos ir išskirti 5 saugotini pastatai

  - 1969 kovo 20 d. "Šatrijos" kolūkyje atidarytas Gaulėnų muziejus. 1973 m. muziejus perkeltas į Gaulėnų mokyklos patalpas.

  1974 m. pastatytas kultūros rūmų priestatas

  1984 metais įrengta vandens nugeležinimo bei antro pakėlimo stotis Telšiuose, pajėgumas - 20 tūkst. m3/parą.

  1984 m. Telšiuose suorganizuota pirmoji Lietuvos medalininkų kūrybinė stovykla.

  1984 m. Telšiuose pradėjo veikti Sūrių gamykla, vėliau reorganizuota į AB „Žemaitijos pienas“.

  1989 m. atkurta Telšių kunigų seminarija Telšių vyskupo Antano Vaičiau dekretu.

  1989 m. kovo 10 d. LTSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr. 53 Telšių senamiesčiui suteiktas respublikinės reikšmės urbanistikos paminklo statusas.

  1989 m. rugpjūčio 23 d. Telšių rajono žmonės prie Žemaitės vidurinės mokyklos minėjo Ribentropo-Molotovo pakto 50 m. sukaktį.

  1989 m. rugsėjo 1 d. Telšių taikomosios dailės technikumas buvo reorganizuotas į Telšių aukštesniąją taikomosios dailės mokyklą.

  1989 m. Telšių rajone gyveno 16 275 įvairaus dydžio šeimos ir 4 799 vieniši žmonės.

  1989 m. rajone buvo 12 kolūkių, 9 tarybiniai ir 3 kitos paskirties ūkiai

  1994 m. gegužės 31 d. Telšių senamiestis įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Saugomas valstybės kaip nacionalinio reikšmingumo objektas.

  1999 m. Telšiuose gyveno 34,9 tūkst. žmonių.
  1999 m. pastatytas paminklas Žemaičių vyskupui Merkeliui Giedraičiui ir kanauninkui, vienam iš lietuviškos raštijos pradininkų Mikalojui Daukšai, skulpt. Arūnas Sakalauskas.
  1999 m. Telšiuose pradėtas eksploatuoti natūralaus mineralinio vandens „Tichė“ gręžinys ( 689 m. gylis).
  1999 metais Varniuose gyveno 1761 žmogus ir sudarė tik 2,9 rajono gyventojų
  1999 m. Telšiuose pirmą kartą buvo surengtas kompozitoriaus Albino Jasenausko sakralinės muzikos festivalis.

  Paruošė: Vilma Jomantaitė, Julita Švėgždavičienė, 2018 gruodžio 3 d.

  Parisiųsti dokumento elektroninę versiją: pdfdatu_kalendorius_2019.pdf

 • Datų kalendorius 2015

  TELŠIŲ RAJONO ŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS'2015

  2015 METAIS SUKANKA

  SAUSIO

  1 d. – 80 metų

  Donatas Lukoševičius, Lietuvos dailininkas skulptorius. Gimė 1935 m. sausio 1 d. Varniuose. Nuo 1961 m. dalyvavo per 70 respublikinių ir tarptautinių parodų, kuriose demonstravo monumentaliosios dekoratyvinės dailės darbus, skulptūrinius portretus iš marmuro, granito, bronzos, keramikos, medžio. Tarp kitų darbų yra sukūręs ir M. Valančiaus skulptūrą.

  4 d. – 85 metai

  Stasys Štikelis, Lietuvos radijo ir televizijos žurnalistas, redaktorius, g. 1930 m. sausio 4 d. Milvydiškiuose, Varnių valsčius, Telšių apskritis (Mirė 1999 m. Vilniuje).

  10 d. - 90 metų

  Tenisonaitė-Hellemans, Zenta Irena, poetė, vertėja, 1925 01 10 Stalge (Plungės r.), †2000 IV 28 Edegame (Belgija). 1942 baigusi Telšių gimnaziją, įstojo į VDU studijuoti medicinos. 1944 pasitraukė į Vakarus. Gyveno Belgijoje. Išleido kelis eilėraščių rinkinius, poezijos vertimų į flamandų ir iš flamandų kalbų antologijas Een steen heeft geen hart (Akmenėlis turi šaltą širdį, 1971) ir XX-jo amžiaus nederlandų poezijos rinktinę (London, 1973), išvertė Felixo Timmermanso (1886–1947) eilėraščių rinkinį Adagio (London, 1979).

  11 d. – 75 metai

  Antanas Jonušas, birbynininkas, kūrėjo statusas suteiktas 2005 11 11, gimė 1940 01 11 Telšių rajone.

  17 d. – 180 metų

  Antanas Baranauskas (1835 01 17 Anykščiuose-1902 11 26) . Vyskupas, poetas, romantinės lyrinės poezijos pradininkas, kalbininkas. Anykščių šilelio" autorius . 1855 m. raštininkavo Sedoje. Tuo metu susipažino su Žemaičių poete Karolina Praniauskaite, jos broliu Otonu Praniausku. Mokėsi Varnių kunigų seminarijoje.

  25 d. – 75 metai

  Aleksandras Vasiliauskas, Lietuvos matematikas, ekonomistas, LMA narys korespondentas, g. 1940 01 25 Žvirgžduose, Telšių raj. 1958 m. baigė Pavandenės vidurinę mokyklą.

  VASARIO

  5 d. – 130 metų

  Julius Gravrogkas (Graurogkas), mechanikas–inžinierius, profesorius, spaudos bendradarbis, g. 1885 m. vasario 5 d. Telšiuose–1968 vasario 11 Clevlende, OH.

  11 d. – 90 metų

  Ona Galdikienė, mokslininkė chemikė, prof., habil. gamtos m. dr., g. 1925 m. vasario 11 d. Telšiuose. Nuo 1953 dirbo Chemijos ir chemijos technologijos in–te. Padarė 5 išradimus (iki 1984) . Sukūrė blizgiųjų dangų gavimo technologijas. 1975 paskirta valstybinė premija.

  15 d. – 160 metų

  Bronislovas Grombčevskis, žinomas lenkų keliautojas ir Centrinės Azijos tyrinėtojas, g. 1855 02 15 Kaunatavos k. (Telšių r.). Jo tėvas Liudvikas turtingas dvarininkas buvo ištremtas į Sibirą. Motina, netekus dvaro, apleido Lietuvą ir apsigyveno Varšuvoje. Paskutinius gyvenimo metus pašventė savo kelionių aprašymams, kurie buvo išleisti 1924–1925 m. 3 tomais. Mirė Varšuvoje 1926 02 27.

  20 d. – 100 metų

  Alfonsas Paukštys, smuikininkas, g. 1915 m. vasario 20 d. Varniuose

  KOVO

  1 d. – 90 m.

  Bulauskienė Jadvyga, tautodailininkė ( margučių marginimas, mezgimas, paveikslų siuvinėjimas, atvirukai), g. 1925 03 01 Varnių vls., Pagirgždūtės km.

  2 d. – 85 metai

  Zenonas Jaška, inžinierius hidrotechnikas, tremtinys, visuomenės veikėjas, Laisvės kovų dalyvis, Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Bendrijos (LPKTB) Telšių filialo energingasis Atminties grupės pirmininkas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos apdovanotas „Vilties žvaigžde", g. 1930 03 02 Kretingos apskr. Platelių vls. Šateikių dvaro sodininko šeimoje.

  6 d. – 80 metų

  Adolfas Gedvilas, tautodailininkas, suprojektavo Žemaičių karaliaus Ringaudo dvarą, g. 1935 03 06 Viešvėnų sen., Rykšėnų km. Senojo baltų tikėjimo tradicijų tęsėjas, išleido knygą „Toks gyvenimas..."

  10 d. – 80 metų

  Jonas Pleškys (Jonas Plaskus, žemaitis jūrininkas, ) gimė 1935 m. kovo 10 d. Giliogiryje, Plungės rajone ( palaidotas Žarėnų kapinėse) 1961 m. sovietų karinį laivą nuvairavęs į Gotlando salą Švedijoje. Manoma, kad jis - rašytojo Tomo Klensio (Tom Clancy) bestselerio "Raudonojo Spalio medžioklė" (The Hunt for Red October; 2003 m. į lietuvių kalbą išvertė Romualdas Grigaliūnas) ir to paties pavadinimo garsaus Holivudo filmo herojaus prototipas. Jo sesuo – garsi aktorė Eugenija Pleškytė.

  17 d. – 150 metų

  Gabrielius Narutavičius (Gabriel Narutowicz) , pirmasis Lenkijos prezidentas, g. 1865 metų kovo 17 dieną Telšiuose.

  BALANDŽIO

  3 d. – 130 metų

  Jonas Mikulskis, gydytojas, visuomenės veikėjas, filatelistas, g. 1885 m. balandžio 3 d. Telšiuose, mirė 1959 m. sausio 8 d. Prancūzijoje. Mokėsi Palangoje, Šiauliuose, Vienoje, Ciuriche, kur 1909 m. gavo medicinos daktaro laipsnį. Grįžęs į Lietuvą, dirbo Kuliuose, Šateikiuose, Plungėje, Varniuose ir Telšiuose. Dalyvavo Tautų Sąjungos gydytojų veikloje. Nuo 1918 m. Telšių apskr. gydytojas .

  16 d. –70 metų

  Vladas Žulkus, akademikas, prof. habil. dr., Lietuvos archeologas, nuo 2002 iki 2011 m. Klaipėdos universiteto rektorius, g. 1945 04 16 Telšiuose.

  17 d. – 60 metų

  Vytautas Tamoliūnas, dailininkas, fotomenininkas, g. 1955 04 17 Telšiuose (mirė 2009 Kaune)

  23 d. – 70 metų

  Petras Gintalas, Lietuvos skulptorius, medalininkas, g. 1945 m. balandžio 23 d. Telšiuose. Sukūrė apie 100 medalių, proginių monetų projektų, kompozicijų iš metalo. Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus, Žemaičių muziejus Alka, K. Donelaičio memorialinis muziejus, Britų muziejus. Nuo 1985 kuravo Respublikines medalininkų stovyklas Telšiuose.

  GEGUŽĖS

  10 d. – 110 metų

  Antanas Krausas, pedagogas, vegetarizmo propaguotojas, g. 1905 05 10 Sedoje, Mažeikių raj. 1925 baigė Telšių gimnaziją. Gimnazistu būdamas įsteigė Sielos kultūros ratelį ir leido neperiodinį laikraštį ,,Šaltinis" (1923–1925) , priklausė dr. V. Kudirkos literatūros būreliui bei Vegetarų dr–jai (nuo 1920) . Leido vegetaro laikraštį ,,Širdies liepsna" (1923–1925). Savo tėviškėje (Sedoje) 1923 įsteigė viešą biblioteką. Emigravo į užsienį. Mirė 1970 m. Australijoje. Buvo Lietuvių enciklopedijos generalinis atstovas Australijoje. Bendradarbiavo išeivių spaudoje. Mirė 1970 m. Melburne.

  BIRŽELIO

  4 d. – 170 metų

  Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė–Žymantienė) (1845–1921), rašytoja, g. 1845 m. birželio 4 d. Plungės vlsč. Bukantės k., mirė 1921 m. gruodžio 7 d. Marijampolėje. 1863–1864 m. tarnavo Džiuginėnų dvare, prie Telšių, čia susipažino su būsimu vyru L. Žymantu. Savamokslė. Kūrybai paskatino Povilas Višinskis. Pirmąjį apsakymą „Piršlybos" parašė būdama apie 50–ies metų. Iš viso parašė apie 150 apsakymų ir apysakų. Rašytojos Žemaitės tėvas, seserys Juzefa ir Emilija palaidotos Varnių kapinėse.

  7 d. ¬– 105 metai

  Vytautas Paulauskas, matematikas, (1910 m. gegužės 25 d./birželio 7 d. Žarėnuose, Telšių aps. – 1991 m. gegužės 7 d. Vilniuje). Gimė mokytojo šeimoje.

  8 d. – 200 metų

  Jonas Juška, kalbininkas, g. 1815 06 08 Dilbėje (Žarėnų vls., dab. Telšių r.). Veikale „Kalbos lietuviško liežuvio ir lietuviškas statrašimas, arba ortograpija" (1861) pateikė pirmą išsamesnę lietuvių kalbos tarmių klasifikaciją. Parašė lietuvių kalbos gramatiką. Pirmasis lietuvių kalbininkas, domėjęsis lietuvių kalbos ir sanskrito santykiais, sudarė rankraštinį lietuvių-sanskrito kalbų žodynėlį. Prisidėjo prie brolio Antano Juškos leksikografijos ir tautosakos veikalų rengimo. Mirė 1886 05 11 Kazanėje (Rusija), palaikai perlaidoti Veliuonoje.

  9 d. – 80 metų

  Liuda Lėverienė, pedagogė, Žemaitės dramos teatro aktorė, g. 1935 06 09 Mažeikiuose, nuo 1938 metų gyveno Telšiuose.

  14 d. – 85 metai

  Emilija Žarytė-Milevičienė, poetė, g. 1930 06 14 netoli Užvenčio, Želvių kaime. Gyvendama Varniuose Emilija įstojo į Lietuvos kaimo rašytojų sąjungą. 2000-aisiais išėjo eilėraščių rinkinėlis „Čiobrelių šlaitas" ( „Dobilo" leidykla Jonavoje). Mirė 2004 08 17. Tolima Žemaitės giminaitė iš tėvo pusės.

  23 d. – 75 metai

  Alfredas Algirdas Jonušas, juvelyras, g. 1940 06 23 Telšiuose. 2005 m. išrinktas Telšių miesto Garbės piliečiu. Yra įkūręs žemaitišką-japonišką sodybą-muziejų. A.Jonušas – diplomuotas juvelyras (turi tarptautinį juvelyro sertifikatą), Lietuvos tautodailininkų ir tautodailės kūrėjų asociacijos narys, aktyvus respublikinių ir tarptautinių parodų dalyvis, surengęs virš 17 autorinių kūrybos parodų Lietuvoje ir užsienyje.

  27 d. – 70 metų

  Remigijus Baltramėjūnas, mokslininkas fizikas. Gimė 1945 m. birželio 27 d. Telšiuose.

  LIEPOS

  11 d. – 95 metai

  Stanislava Kochanauskaitė, mokytoja, poliglotė gimė 1920 07 11 Beržore, netoli Platelių, ilgametė Žemaitės vidurinės mokyklos mokytoja, vertėja.

  13 d. – 80 metų

  Pranciškus Zigmas Jukna, irkluotojas, nusipelnęs sporto meistras, olimpinių žaidynių Romoje antrosios ir Meksikos trečiosios vietos laimėtojas, dukart Pasaulio pirmenybių vicečempionas, g. 1935 07 13 Palūkštyje, Telšių r. Baigė Varnių vid. mokyklą.

  14 d. – 205 metai

  Juzumas Tadas, kunigas, religinis rašytojas, švietėjas, g. 1810 VII 14 - 1851 VI 14 . Baigė Varnių kunigų seminariją, Vilniaus dvasinę akademiją. Vikaravo Varnių katedroje, o nuo 1843 Varnių kunigų seminarijoje lotynų kalbos dėstytojas, nuo 1844 seminarijos prokuratorius ir lotynų kalbos profesorius, 1845 seminarijos inspektorius ir moralinės teologijos profesorius. Palaidotas senosiose Varnių kapinėse.

  17 d. – 85 metai

  Leonida Prialgauskaitė-Novickienė, biomedicinos m. ir botanikos habil. dr. botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyr. mokslinė bendradarbė, Lietuvos augalų fiziologų ir Lietuvos biochemikų dr-jos narė, g. 1930 07 17 Nerimdaičių k., Telšių raj. 7 išradimų, 160 moksl. publikacijų autorė, tarptautinių ir respublikinių konferencijų dalyvė. Suteikti bajorystės dokumentai. Dėl socialinės kilmės 1951 buvo pašalinta iš VU, studijuoti grįžo po kelerių metų.

  RUGPJŪČIO

  4 d. – 105 metai

  Alfonsas Gedgaudas–Prialgauskas, dirigentas, saksofonistas, g. 1910 m. rugpjūčio 4 d. Telšiuose.

  15 d.- 205 metai

  Laurynas Ivinskis, pirmųjų lietuviškų kalendorių leidėjas, liaudies švietėjas, literatas, g. 1810 m. rugpjūčio 15 d. Šilalės apylinkėse, mirė 1881 m. liepos 29 d. Palaidotas Kuršėnuose. Nuo 1841 m. įvairiose Lietuvos mokyklose dirbo mokytoju, 1845 m. prie Varnių knygyno įsteigė skaityklą. 1859 m. kalendoriuje išspausdino Karolinos Praniauskaitės pasakos vertimą į lietuvių kalbą „Žalčio motė" ( pagal J. I. Kraševskio „Vytuolio rauda" ).

  24 d. – 85 metai

  Vytautas Valius, Lietuvos dailininkas (grafikas, tapytojas), g. 1930 m. rugpjūčio 24 d. Telšiuose, (mirė 2004), mokėsi Telšių Žemaitės gimnazijoje. Vytauto Valiaus kūryba ne kartą buvo įvertinta premijomis, diplomais.

  25 d. – 80 metų

  Jonutis Zeferinas, žurnalistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, g. 1935 08 25 Janapolės k., Telšių raj. 1958 baigė vid. m–klą Palangoje, 1963 VU. Dirbo įvairių laikraščių ir žurnalų redakcijose. Nuo 1993 m. dirbo ,,Lietuvos ryto" vyr. redaktoriaus pavaduotoju.

  27 d. – 100 metų

  Juozas Jurkus, kalbininkas, g. 1915 m. rugpjūčio 27 d. Sedos vlsč. (Mažeikių r.). Mokėsi Sedoje, Telšiuose, Vilniuje. Dirbo Telšių suaugusiųjų gimnazijos direktoriumi, Vilniaus pedagoginio instituto vyr. dėstytoju, aktyviai bendradarbiavo spaudoje. Pokario metais išvežtas į Sibirą, kur 1954 m. gruodžio 23 d. mirė.

  RUGSĖJO

  5 d.- 110 metų

  Jonas Virakas, architektas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (po mirties), g. 1905 m. rugsėjo 5 d. Seredžiuje (Jurbarko raj.). Pagal jo projektus sukurta vertingų interjerų Kaune, Vilniuje ir kitur (deja neišlikę). 1942 m. laimėjo konkursą Rainių kankinių įamžinimui Telšiuose. Pagal jo sukurtus ir žmonos išsaugotus eskizus 1990 m. buvo parengtas koplyčios projektas (arch. A. Žebrauskas) ir 1991 m. pastatyta koplyčia Rainiuose.

  9 d. – 90 metų

  Adolfas Tautavičius, archeologas, istorikas, mokslo populiarintojas, habil. dr., g. 1925 09 09 Judrėnų k., Telšių r. 1944 baigė Telšių gimnaziją. 1997 m. liepos 16 d. jis gavo habilituoto daktaro mokslo laipsnį už paskelbtos knygos apie vidurinįjį geležies amžių Lietuvoje pagrindu parengtą habilitacinį darbą. Paskutinis darbas –,,Lietuvos archeologijos bibliografija. 1782–1998" (V., 2000) . 1988-2001 m. dirbo Pilių tyrimo centre. Mirė 2006 08 10.

  15 d. – 110 metų

  Antanas Kalinauskas, Lietuvos TSR nusipelnęs mokytojas, matematikas, nuo 1944 m. mokytojavo Telšių Žemaitės gimnazijoje, nuo 1947 m. Mokytojų seminarijoje, Trečiojoje vidurinėje mokykloje (buv. Ketvirtojoje), nuo 1958 m. šios mokyklos direktorius. Antanas Kalinauskas gimė 1905 metų rugsėjo 15 dieną JAV, Bajone (dabar Bostonas), mirė 1983 metų gruodžio 22 dieną Telšiuose.

  29 d.- 105 metai

  Irena Dylevičienė, ilgametė Telšių vaikų muzikos mokyklos pedagogė, Lietuvos Respublikos nusipelniusi mokytoja, Telšių miesto Garbės pilietė, profesionalios instrumentinės bei vokalinės muzikos puoselėtoja, g. 1910 09 29.

  SPALIO

  1 d.- 70 metų

  Viktorija Daujotytė-Pakerienė, literatūrologė, profesorė, daugelio knygų ir vadovėlių mokykloms autorė, Lietuvos nacionalinės ir „Santarvės" premijų laureatė, g. 1945 m. spalio 1 d. Telšių rajono Keiniškės kaime. Baigė Vilniaus Universitetą, kuriame dirba nuo 1972 m.

  3 d. – 85 metai

  Vytautas Adolfas Puplauskas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras, g. 1930 10 03 Telšių valsčiaus Rubežaičių kaime.

  9 d. – 240 metų

  Vladimiras Gadonas, poetas, publicistas, istorikas, g. 1775-10-09 Sedoje - 1842-08-09 Nancy mieste, Prancūzija, ten ir palaidotas. 1831-03-29 išrinktas Telšių apskr. laikinosios vyriausybės pirmininku ir juo buvo iki sukilimo pabaigos. 1839 m. išleido veikalą „Statystyka Księstwa Žmudzkiego" (Žemaitijos kunigaikštystės statistika).

  13 d. – 130 metų

  Jadvyga Prancūzevičiūtė, daktarė, g. 1885 10 03 Lauriškėse, netoli Varnių, mirė 1960 07 13 Telšiuose. Palaidota Pavandenėje. Baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją aukso medaliu, Šveicarijos Ciuricho un–to medicinos fakultetą (1914). Daugiau kaip 40 m. dirbo gydytoja Žemaitijoje, paskutinius 18 m. –Telšiuose, odos ir venerinių ligų kabinete, kurį pati suorganizavo. 1952 m. pirmajai mūsų respublikoje moteriai suteiktas nusipelniusios gydytojos garbės vardas.

  21 d. – 145 metai

  Matas Juozapas Veitas, veterinaras, visuomenininkas, g. (1870 10 21-1937). Telšiuose gyveno 1906-1914 metais

  31 d. – 150 metų

  Michailas Vilfridas Voiničius (Wilfried Michael Voynich), revoliucionierius, bibliofilas, antikvaras, išgarsėjęs atrastu paslaptingu Voiničiaus rankraščiu, g. 1865 m. spalio 31 d. Telšiuose –1930 m. kovo 19 d.Niujorke).

  LAPKRIČIO

  3 d. – 80 metų

  Adolfina Kerpauskaitė-Varnelienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS), Šiaurės Lietuvos literatų draugijos (ŠLLD) narė, Telšių raj. literatų klubo „Šatrija" vadovė, g. 1935 11 03 Tveruose. Išleido dvi poezijos rinktines, meninę apybraižą apie kunigą J. Gasiūną, virš 10 leidinių bendraautorė, redaktorė, sudarytoja.

  GRUODŽIO

  13 d.- 110 metų

  Povilas Gaidamavičius, ekonomistas, žurnalistas, g. 1905 m. gruodžio 13 d. Šiaulių apskr. Meškuičių vlsč. Nuo 1931 m. dirbo Telšių apygardos kultūrtechniku. Nuolat domėjosi Žemaitijos krašto gamta, išmatavo Žemaitijos ežerus ir parašė apie juos nemažai straipsnių, kuriuos išspausdino periodiniuose leidiniuose.

  18 d. – 85 metai

  Bronius Dobrovolskis, Lietuvos pedagogas, kalbininkas, lietuvių kalbos vadovėlių autorius, g. 1930 12 18 Butkuose, Žarėnų vls. 1951 m. baigė Telšių mokytojų seminariją.

  21 d. – 190 metų

  Jeronimas Kiprijonas Račkauskas, vienas iš žymiausių XIX amžiaus lietuvių asketinės teologijos specialistų, g. 1825 m. gruodžio 21 d. Kaltinėnų valsčiuje, mirė 1889 m. gruodžio 22 d. Kaune. Varnių kunigų seminarijos profesorius, o 1864 – 1884 metais ir šios seminarijos rektorius. Didelis lietuvybės šalininkas. Jį labai vertino vysk. M. Valančius. Paskelbė M. Valančiaus biografiją, pranešimų iš Lietuvos bažnyčių gyvenimo, kunigų nekrologų, parašė straipsnių lenkų leistai bažnytinei enciklopedijai.

  23 d. – 110 metų

  Stasys Anglickis, poetas, vertėjas, pedagogas, g. 1905 m. gruodžio 23 d. Bernotavo k. (Plungės raj.). Mokėsi Telšiuose. Eilėraščius pradėjo spausdinti 1923 m. Vienas iš Žemaičių rašytojų sambūrio organizatorių, parengęs spaudai žemaičių poezijos ir prozos antologiją „Žemaičiai" (1938) . Išleido poezijos rinkinių, autobiografinį romaną „Čiupikai".

  Sukaktys, kurių tikslios datos nežinomos:

  - 500 metų

  Mikalojus Radvila III (Trąby herbo), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas ir Lietuvos Katalikų bažnyčios vyskupas, Žemaičių vyskupas, šias pareigas ėjęs 1515 m. liepos 6 d. –1529. Mirė 1530 11 03 Varniuose. Valančius užsimena apie šio vyskupo statytą Varniuose Katedrą (1519) .

  - 470 metų

  Simonas Vaišnoras, raštijos darbuotojas, g. apie 1545 m. prie Varnių. Mirė 1600 m. lapkričio 16 d. Ragainėje. Baigė Karaliaučiaus universitetą. Išleido veikalą „Žemčiūga Teologiška", rašė ir leido giesmes.

  - 210 metų

  Petronėlė Valančiūtė–Beresnevičienė. Vyskupo Motiejaus Valančiaus sesuo. Gimė 1805 m., mirė 1867 m. Palaidota Varnių senosiose kapinėse.

  - 190 metų

  Vladimiras Andrijauskas, Varnių kunigų seminarijos ir vyskupo M. Valančiaus namų gydytojas, g. 1825 (mirė 1891). Dėl medicininės pagalbos teikimo sukilėliams 1864 m. ištremtas į Rusiją.

  - 180 metų

  Klemensas Kairys, kunigas, poetas, g. 1835–1864 05 16/28. Įstojęs į Varnių kunigų seminariją, savo gabumais atkreipė vadovybės dėmesį, buvo išsiųstas toliau mokytis į Petrapilio dvasinę akademiją. Išliko Varniuose pradėtas kurti K. Kairio lenkiškų eilėraščių rinkinys „Zbiorek rymow i poezyj" ir poezijos rinkinėlis. Jame yra eilėraščiai, skirti draugams: „Geražodis A. B. denoj Warduwiu" (A. Baranauskui) ir „Mielas Brolau Lietuwi Pranciszkej" (P. Viksvai) . Išliko ir kitas eilėraštis, skirtas A. Baranausko varduvėms –„Tawo szindiena gražiausia diena".

  - 175 metai

  Marija Mineikaitė- Gorskienė, Džiuginėnų dvaro valdytoja ( po vyro Zigmanto Gorskio mirties), Kęstaičių bažnyčios rėmėja, g. 1840, mirė 1925.

  - 170 metų

  Domas Jakavičius , Biržuvėnų apylinkių knygnešys, g. 1845 (?) m. apie Varnius ar Janapolę.

  - 160 metų, kai mirė

  Mykolas Gadonas, Telšių apskrities bajorų vadas, kurį laiką buvęs ir teisėju, g. 1807 m., mirė

  1855 m. Ilgą laiką rinko medžiagą apie Žemaitijos praeitį ir ją skelbė įvairiuose leidiniuose, dažniausiai po jais pasirašydamas M. G.

  - 150 metų

  Kazys Domkus, knygnešys, g. 1865 m. Vainočių k. (mirė 1935 m. Abarsių k. (Šiaulių raj.), valstietis).

  - 140 metų

  Mykolas Augustinavičius, "Masčio" fabriko įkūrėjas, gimė 1875 m. Žemaičių Kalvarijoje

  - 145 metai

  Mockus Kazimieras (Kazys), skulptorius, vienas iš garsiausių XIX a. pab.-XX a. I p. Žemaitijos liaudies meistrų, gimė 1870 m. Kinčiulių km., Telšių raj. (netoli Ubiškės).

  - 155 metai

  Juozapas Paulauskas, dievdirbys, g. 1860 m. Telšių apylinkėse. Mirė po 1940 m.

  - 95 metai

  Estera Alšėnienė, prozininkė, g. 1920 m. Telšiuose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Gyvena (?)

  Klyvlende (JAV). Išleido romaną „Įšalusi valtis" (1999). Knygoje veiksmas vyksta Žemaitijoje.

  - 95 metai

  Elena Kabailaitė – Jonaitienė, rašytoja, g. 1920 Tryškiuose. Parašė autobiografinį romaną "Žmonės be pastovaus adreso". Nuo 1949 m. gyvena(-o?) Australijoje.

  Kiti miestui ir rajonui svarbūs įvykiai:

  1260m. – Durbės mūšis

  1450 m. - Telšių vardas paminėtas rašytiniuose šaltiniuose

  1620 m. - Pavandenės pirmąją bažnyčią pastatė dvarininkas Florijonas Bogužas Akmenskis

  1635 m.- Varniams suteiktos Magdeburgo teisės

  1720 m. – suteikta turgaus privilegija Biržuvėnams

  1765 m. sausio 31 d. - Stanislovas Augustas pasirašė privilegiją, atiduodančią Telšių seniūniją iki gyvos galvos Stanislovui Odachovskiui, Mažųjų Dirvėnų tijūnui

  1770 m.- pastatytas Žemaičių kunigų seminarijos pastatas (vėlyvasis barokas)

  1775 m. - žemės ir pilies teismai buvo perkelti iš Telšių į Šiaulius

  1785 m. - pastatyta medinė Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, medinė

  1790 m. - steigiant trečiąją Žemaičių kunigaikštystės repatriciją, t. y. būsimą Telšių pavietą, Telšiuose ir vėl ėmė veikti tiek žemės, tiek pilies teismas.

  1795 m. – Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia ( dabartinė), Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčios vargonai pastatyti 1835 m. Autorius M. Paurilavičius

  1795m. - Telšiai buvo paskelbti apskrities miestu.

  1815 m. – pastatyta Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia

  1840 m. - Telšiuose įkurta stačiatikių parapija

  1845 m. - Telšiuose atidaryta 20 vietų ligoninė, kuri po dviejų metų perorganizuota į apskrities

  1845 m.- prie Varnių knygyno Ivinskis Laurynas įsteigė skaityklą

  1850 03 20 - Motiejus Valančius įšventintas Žemaičių vyskupu

  1850-1864 m. Žemaičių vyskupas, rašytojas Motiejus Valančius, gyveno vadinamame Motiejaus Valančiaus name (S. Daukanto 10 a.)

  1860 m. - Telšiuose fotoateljė atidarė vietos laikrodininkas Chaimas Arensonas

  1865 m- Poetas Yehuda-Leib Gordonas įsteigė mokyklą, kurioje buvo dėstoma ir rusiškai (1865-1872),

  1875 m. - įkurta Telšių ješiva . Rabinų mokyklą 1875 m./1880 m. (skiriasi datos šaltiniuose) įkūrė Ichakas Jakovas Openheimas, Meiras Atlasas, Zalmanas Abelis ir finansiškai prisidėjęs Vokietijos žydas Ovadyah Lakhmanas

  1880 m. - veikė spaustuvė

  1890 m. - Telšiuose veiklą pradėjo pirmasis teatras. (Pats pirmasis lietuviškas vakarėlis Telšiuose, užvažiuojamųjų namų daržinėje, buvo suorganizuotas 1890 metais)

  1898-1905 m. – pastatytas Telšių spirito fabriko pastatų kompleksas

  1915 m.- nuo 1915 iki 1918 m. Telšių miestas buvo okupuotas vokiečių kariuomenės

  1915 m.- pradėjo veikti lietuvių progimnazija (?)

  1910 m.- F. Milevičiaus iniciatyva Telšiuose buvo įkurtas „skrajojantis knygynėlis".

  1920 05 05 - Šaulių sąjungos Centro valdyba nutarimu patvirtino 22-ojo Telšių būrio įkūrimą ( Aleksandras Tornau pirmininkas)

  1920 m. - suorganizuota moksleiviams remti draugija "Ateitis"

  1920 m.- (kitur 1921 m.) buvo atidaryta mergaičių gimnazija, įėjusi į „Javneh" mokyklų tinklą

  1920 m. - Telšiuose įsteigta Gemaros (Talmudo dalis) studijų mokykla berniukams

  1925 m.- pasirodė kairiosios krypties savaitraščiui „Žemaitis", ėjo iki 1931 m.

  1925 m. – pradėtas leisti „Žemaičių priedelius, ėjęs iki 1940 m. Telšiuose. Įsteigė Jurgis Dagilis. Išėjo 758 numeriai. Leido priedus „Jaunimas", „Šeimyna", „Svirplys" ir kt.

  1930 m.- užbaigta Telšių vyskupų rūmų statyba

  1930 m. – minint Vytauto Didžiojo mirties 500-ąsias metines vietos fotografas Stasys Petrauskas išleido 12 atvirukų rinkinį „Žemaičių krašto vaizdai" (1930), Telšių kunigų seminarijos ir katalikiškų pažiūrų jaunimo iniciatyva pasirodė „Žemaičių kalendorius 1930 metams", J. Stasiulis publikavo „Žemaitijos žiedus" (1930)

  1935 m. - Telšiai įteisinti kaip pirmaeilis Lietuvos miestas. Jie tapo apskrities administraciniu centru

  1940 m.- 1940-1949 m. Telšiuose veikė profesionalus Žemaičių dramos teatras

  1940 m. – Jono Mikulskio iniciatyva 1940 05 05,,Alkos" muziejuje atidaryta pirmoji pašto ženklų paroda

  1945 m. - minint Žemaitės 100 metų sukaktį Telšių gimnazijai suteikiamas Žemaitės vardas ( 1925 m. buvo suteiktas Motiejaus Valančiaus vardas)

  1950 m. - Telšių apskritis buvo panaikinta, kai kurie buvę apskrities valsčiai – Telšių, Varnių, Rietavo tapo rajonais

  1950 m. - „Mastis" pakeitė profilį. Audimo įmonė tapo trikotažo fabriku

  1955 m. – Telšių mieste įkuriama vaikų muzikos mokykla

  1965 m. - suvaidinus Žemaitės "Petrą Kurmelį" liaudies teatrui suteiktas Žemaitės vardas.

  1970 m. – prie „Masčio" fabriko pastatytas Pirštinių cecho pastatas

  Iš įvairių šaltinių parinko ir sudarė J Švėgždavičienė, Bibliografinio aptarnavimo skyriaus vedėja, 2015.

  Patikslinimų laukiame elektroniniu paštu: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.


  Parisiųsti dokumento elektroninę versiją: pdfdatu_kalendorius_2015.pdf498.99 KB

 • Datų kalendorius 2016

  Datų kalendorius 2016

  TELŠIŲ RAJONO ŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS'2016

  2016 METAIS SUKANKA:

  SAUSIO

  1 d. – 90 metų

  Kazys Petkevičius, Lietuvos krepšininkas ir krepšinio treneris, LKKI dėstytojas. Gimė 1926 m. sausio 1 d. Steigviliuose, Pakruojo raj., mirė 2008 m. spalio 14 d. Kaune. Vaikystę praleido Telšiuose, mokėsi Telšių gimnazijoje, žaidė Telšių „Džiugo" krepšinio komandoje.

  5 d. – 85 metai

  Leonardas Sauka, tautosakininkas, literatūrologas, vertėjas. Humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, akademikas. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vyr. mokslo darbuotojas. Gimė 1931 m. sausio 5 d. Telšiuose. Apdovanotas Jono Basanavičiaus ir Lietuvos mokslo premijomis. Gyvena Vilniuje.

  11 d.- 95 metai

  Leonas Jovaiša , Lietuvos edukologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras. Gimė 1921 m. sausio 11 d. Lieplaukėje (Telšių raj.). 1937-1941 m.- Telšių gimnazijoje mokėsi kartu su V. Mačerniu. 2001 m. apdovanotas Gedimino 5 laipsnio ordinu.

  12 d. – 190 metų

  Juozapas Silvestras Dovydaitis, kunigas, mokytojas, prozininkas. Gimė 1826 m. sausio 12 d. Mantviliškiuose (Radviliškio raj.), mirė 1883 m. sausio 9 d. Ilūkstėje (Latvijos respublika). Vyskupo M.Valančiaus sekretorius, 1860-63 Varnių kunigų seminarijos rektorius. Turėjo didelės įtakos vyskupui M.Valančiui, ypač blaivybės akcijoje.

  15 d. – 130 metų

  Juozas Jagminas, dailininkas. Gimė 1886 m. sausio 15 d. Luokės valsčiaus Girviškių k.

  21 d. –95 metai

  Antanas Končius, instrumentalistas (triūbininkas), nusipelnęs artistas. Gimė 1921 m. sausio 21 d.

  29 d. – 90 metų

  Nikolajus Artiomovas, poetas. Gimė 1926 m.sausio 29 d. Vasiljevskoje (Tulos sr.), mirė 1982 m. spalio 29 d. Telšiuose. Rašė rusų kalba. Išleido tris poezijos rinkinius.

  29 d. – 95 metai

  Adolfas Sprindis, prozininkas, literatūros tyrinėtojas. Gimė 1921 m. sausio 29 d. Varniuose, mirė 1986 gruodžio 21. Palaidotas senosiose Varnių kapinėse.

  ? d. - 70 metų

  Irena Tumavičiūtė, germanistė, vertėja, publicistė, filologė. Gimė 1946 m. sausio mėn. Dirmeikiuose, netoli Tryškių.

  VASARIO

  3 d.- 100 metų

  Aleksandras Žadeikis, lietuvių teatro ir kino aktorius bei režisierius. Gimė 1916 m. vasario 3 d. Telšių rajono Kalnėnų kaime, mirė 1993 m. kovo 15 d. Klaipėdoje. 1944–1949 m. buvo Žemaičių teatro aktorius.

  14 d. – 120 metų

  Donatas Bubinas, prozininkas, vertėjas. Gimė 1896 m. vasario 14 d. Tryškiuose (Telšių raj.), mirė 1976 m. liepos 23 d. Vilniuje, palaidotas Užventyje (Kelmės raj.).

  16 d. – 115 metų

  Motiejus Valančius, Žemaičių vyskupas, švietėjas, rašytojas. Gimė 1801 m. vasario 16 d. Nasrėnų k., Salantų vlsč. (Kretingos raj.), mirė 1875 m. gegužės 17 d. Kaune, palaidotas Arkikatedros bazilikos kriptoje. 1845–1850 m. Žemaičių kunigų seminarijos rektorius. 1850 m. įšventintas Žemaičių vyskupu. Iki 1864 m. gyveno vyskupijos centre Varniuose.

  22 d. – 85 metai

  Mečislovas Šilinskas, fotografas. Gimė 1931 m. vasario 22 d. Skirpsčių kaime Plungės rajone). Nuo 1972 LFS narys.

  22 d.- 125 metai

  Juozas Mačernis, pedagogas, vertėjas. Gimė 1891 m. sausio 22 d. Šarnelėje (Plungės raj.), mirė 1976 m. Argentinoje. 1925-1944 m. mokytojavo ir dėstė Telšių kunigų seminarijoje, redagavo "Žemaičių prietelių", suorganizavo vyskupo M. Valančiaus liaudies universitetą.

  19 d.- 140 metų

  Adolfas Konradas Gužauskis (Guževskis), kompozitorius, pianistas, dirigentas, Varšuvos konservatorijos profesorius. Gimė 1876 m. vasario 19 d. Dirvonėnuose (Telšių r.), mirė 1920 m. kovo 21 d. Dirvonėnuose. Palaidotas Luokėje.

  28 d. – 130 metų

  Albinas Jasenauskas, profesionalus muzikas, vargonininkas, chorvedys, dirigentas, kompozitorius. Gimė 1886 m. vasario 28 d. Suvalkuose, mirė 1973 03 21 Telšiuose, palaidotas Telšiuose. 1933 m. atvyksta į Telšius, čia išvysto plačią muzikinę veiklą.

  KOVO

  10 d.- 130 metų

  Juozas Gedminas, pedagogas, vertėjas. Gimė 1886 m. kovo 10 d. Geidučiuose (Skuodo raj.), mirė 1965 m. gruodžio 27 d. Telšiuose. Dirbo Telšių gimnazijos lietuvių kalbos ir geografijos mokytoju, 1922-1930 m. Telšių mokytojų seminarijos direktoriumi.

  14 d.- 90 metų

  Lazdynų Pelėda (Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė), rašytoja. Gimė 1867 m. rugsėjo 28 d. Paragiuose (Akmenės rajonas), mirė 1926 m. kovo 14 d. ten pat. Palaidota Tryškiuose.

  23 d.- 130 metų

  Juozas Piekarskas, provizorius. Gimė 1886 m. kovo 23 d. Virmėnų k., Nevarėnų vls., mirė 1949 m. spalio 10 d. 1927 m. Nevarėnuose atidarė vaistinę.

  26 d. – 95 metai

  Juozas Klimas, violončelininkas, dirigentas, pedagogas. Gimė 1921 m. kovo 26 d. Miežeiniuose Varnių vlsč., Telšių aps.).

  31 d.- 85 metai

  Genovaitė Milašauskaitė – Petrulienė, poetė. Gimė 1931 m. kovo 31 d. Livoniškėse (Raseinių raj.). Gyvena Padvariuose (Telšių raj.). Išleistos dvi jos eilėraščių knygos.

  BALANDŽIO

  5 d. – 90 metų

  Antanas Vaičius, Telšių vyskupas. Gimė 1926 m. balandžio 5 d. Skuodo rajono Geidučių kaime, mirė 2008 m. lapkričio 25 d. Palaidotas Katedros šventoriuje. 1982 m. liepą konsekruotas vyskupu.

  6 d. – 60 metų

  Albertas Krajinskas, dailininkas dizaineris, tapytojas akvarelistas, Kuršių marių laivų modelių kūrėjas. Gimė 1956 m. balandžio 6 d. Varniuose. Gyvena Vilniuje.

  17 d. – 80 metų

  Stasys Kurmanskis, poetas. Gimė 1936 m. balandžio 17 d. Padegimuose (Skuodo raj.), mirė 1968 m. liepos 19 d. Telšiuose, palaidotas Alsėdžiuose (Plungės raj.). Kurį laiką gyveno ir dirbo Telšiuose. Telšių literatai išleido jo eilėraščių rinkinį (2003 m.).

  21 d. – 140 metų

  Jurgis Narjauskas, kunigas, vertėjas, literatas, spaudos bendradarbis. Gimė 1876 m. balandžio 21 d. Parausių k. (Vilkaviškio r.), mirė Telšiuose 1943 m. sausio 27 d. Nuo 1928 m. dirbo Telšių vyskupijoje, kunigų seminarijoje.

  25 d. – 60 metų

  Giedrė Kvieskienė (Pronckutė), Lietuvos pedagogė, socialinių mokslų daktarė, profesorė. Gimė 1956 m. balandžio 25 d. Varniuose. Monografijų autorė.

  29 d. –120 metų

  Domas Andrulis, kompozitorius, choro dirigentas. Gimė 1896 m. balandžio 28 d. Juodlaukyje (Kelmės raj.), mirė 1973 m. Šiauliuose. Nuo 1930 m. Telšių gimnazijos muzikos mokytojas ir choro vadovas. Moksleivių ir suaugusiųjų jėgomis statė savo ir kitų autorių muzikinius veikalus, organizavo dainų šventes.

  GEGUŽĖS

  1 d. – 100 metų

  Balys Stulpinas, profesorius, habilituotas daktaras, Valstybinės premijos laureatas, nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas. Gimė 1916 m. gegužės 1 d. Rešketėnuose (Telšių rajone), mirė 1999 m. sausio 22 d.

  18 d. – 60 metų

  Liucija Citavičiūtė, senosios lietuvių raštijos tyrėja, vertėja. Gimė 1956 m. gegužės 18 d. Telšiuose.

  22 d. – 90 metų

  Aldona Prižgintaitė-Spykers, poetė. Gimė 1926 m. gegužės 22 d. Telšiuose, tarnautojo šeimoje. Mokėsi Telšių gimnazijoje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Gyveno Australijoje.

  25 d. – 90 metų

  Leonas Barauskas, aktorius. Gimė 1926 m. gegužės 25 d. Želvaičiuose, Telšių vlsč., mirė 1975 m. kovo 21 d. Čikagoje, IL. 1941 m. baigė Telšių amatų mokyklą. Vaidino Telšių Žemaičių [Žemaitės] teatre. 1949 m. persikėlė į Kanadą. 1963 m. persikėlė į JAV.

  BIRŽELIO

  5 d. – 95 metai

  Vytautas Mačernis, poetas. Gimė 1921 m. birželio 5 d. Šarnelėje, mirė 1944 m. spalio 7 d. Žemaičių Kalvarijoje. 1935-1939 m. mokėsi Telšių M. Valančiaus gimnazijoje. 1971 m. įvyko pirmasis poeto minėjimas (organizavo telšiškiai).

  10 d. – 60 metų

  Rolandas Paksas, visuomenės ir politikos veikėjas. Gimė 1956 m. birželio 10 d. Telšiuose.

  24 d. – 135 metai

  Vladas Mažonas (Mažonavičius), kunigas marijonas, žurnalistas, pedagogas. Gimė 1881 m. birželio 24 d. Telšiuose, mirė 1945 m. sausio mėn. Maskvoje.

  LIEPOS

  5 d.- 80 metų

  Steponas Šarapovas, skulptorius. Gimė 1936 m. liepos 5 d. Kaunatavos k., Telšių vlsč, mirė 1981 m. lapkričio 23 d. Vilniuje.

  6 d. – 115 metų

  Adolfas Nezabitauskis (Zabitis), kraštotyrininkas. Gimė 1901 m. liepos 6 d. Baidotų k., Skuodo raj., mirė 1968 m. gruodžio 15 d. Telšiuose. Palaidotas Kretingos raj. 1919 m. baigė Telšių gimnaziją. Parašė straipsnių iš Telšių rajono istorijos.

  17 d.- 95 metai

  Kazys Knoras, chorvedys, vargonininkas, kompozitorius. Gimė 1921 m. liepos 17 d. Stabinės k., Telšių raj., mirė 2004 m.

  RUGPJŪČIO

  21 d. – 130 metų

  Ramūnas (Romanas) Bytautas, filosofas, psichologas, publicistas. Gimė 1886 m. rugpjūčio 21 d. Drobiūkščiuose (Telšių raj.), mirė 1915 m. gegužės 22 d. Leizine (Šveicarija).

  22 d. – 260 metų

  Antanas Jackus Feliksas Klementas, Lietuvos poetas, advokatas. Gimė 1756 m., krikštytas 1756 rugpjūčio 22 d. Sedoje, mirė 1823 m. birželio 16 d. Telšiuose. „ Žemaitiška giesmelė", išleista Vilniuje 1972 m.

  23 d. – 85 metai

  Jonas Andriusevičius, muziejininkas, kraštotyrininkas, pedagogas. Gimė 1931 08 23 Gaidžių k., Utenos rajone, mirė 2000 m. Telšiuose. Įsteigė keletą visuomeninių muziejų Žemaitijoje (vienas iš jų – Gaulėnuose, netoli Šatrijos kalno).

  RUGSĖJO

  8 d. – 95 metai

  Simas Kvečas, visuomenininkas. Gimė 1921 09 08 Telšiuose, mirė 1992 07 05 Los Angelese, CA. Palaidotas Čikagoje. Mokėsi Telšių amatų mokykloje. 1950 m. persikėlė į JAV.

  10 d. – 65 metai

  Zita Budrienė, poetė. Gimė 1951 m. rugsėjo 10 d. Eidinčiuose (Telšių raj.). Išleido 6 eilėraščių knygas. Rašo ir žemaičių dounininkų tarme.

  17 d.- 105 metai

  Antanas Jonušas, Šatrijos apylinkių kraštotyrininkas. Gimė 1911 m. rugsėjo 7 d. Žylakių k., Telšių raj., mirė 1978 m. birželio 12 d.

  24 d. – 75 metai

  Ona, Skaistutė Idzelevičienė, tarptautinės klasės šokėja, baletmeisterė, Sportinių šokių kolektyvo "Žuvėdra" vadovė Klaipėdoje Gimė 1941 m. rugsėjo 9 d. Lieplaukėje.

  SPALIO

  5 d. – 65 metai

  Elena Borusevičiūtė-Šidlauskienė, mokytoja, poetė. Gimė 1951 m. spalio 5 d. Bežecko mieste (Kalinino sritis).

  12 d. – 70 metų

  Arūnas Lukoševičius, Lietuvos elektronikos inžinierius, habilituotas technologijos mokslų daktaras. Gimė g. 1946 m. spalio 12 d. Telšiuose. 1999 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas.

  18 d. – 110 metų

  Romualdas Juknevičius, režisierius, aktorius. Gimė 1906 m. spalio 18 d. Sankt-Peterburge, mirė 1963 m. balandžio 13 d. Vilniuje. Žemaičių teatrui vadovavo 1946–1948 m.

  18 d. – 75 metai

  Irena Nakienė-Kontautaitė, choro dirigentė ir pedagogė. Gimė 1941 m. spalio 18 d. Pervainių k., Telšių raj.

  28 d. – 120 metų

  Konstantinas Daukontas, kunigas, visuomenės veikėjas. Gimė 1896 m. spalio 28 d. Patumšalės k Telšių raj., mirė apie 1942 m. Lenkijoje.

  LAPKRIČIO

  2 d. – 60 metų

  Egidijus Aleksandravičius, lietuvių istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, VDU profesorius, Lietuvių išeivijos instituto direktorius. Gimė 1956 m. lapkričio 2 d. Telšiuose.

  4 d. – 65 metai

  Danielius Mušinskas, rašytojas, žurnalo „Metai" vyr. redaktorius (nuo 1994 m.). Gimė 1951 m. lapkričio 4 d. Telšiuose.

  14 d. – 150 metų

  Justinas Staugaitis, vyskupas, prozininkas. Gimė 1866 m. lapkričio 14 d. Tupikuose (Šakių raj.), mirė 1943 m. liepos 8 d. Telšiuose Nuo 1926 m. –Telšių vyskupas. Palaidotas Telšių katedros rūsyje esančioje kriptoje.

  15 d. – 90 metų

  Vlada Žymontaitei-Kliauzienei, Šiaurės Lietuvos literatų draugijos ir Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, Jehovos tikėjimo liudytoja. Gimė 1926 m. lapkričio 15, mirė 2013 m. liepos 2 d. Išleido kelias poezijos knygas.

  18 d. – 60 metų

  Alfredas Bumblauskas, istorikas, VU profesorius dr., knygų autorius ir bendraautorius, televizijos laidų kūrėjas ir vedėjas. Gimė 1956 m. lapkričio 18 d. Telšiuose. Lietuvos, Belgijos, Nyderlandų, Lenkijos šalių ordinų kavalierius.

  18 d. - 160 metų

  Domininkas Bubėnas, knygnešys. Gimė 1856 m. lapkričio 18 d. Dūseikiuose (Telšių raj.), mirė 1940 lapkričio mėn. Palaidotas Ubiškėje.

  23 d. – 120 metų

  Juzefas Perkovskis, grafikas, žemaičių liaudies meno tyrinėtojas. Gimė 1896 m. lapkričio 23 d. Varšuvoje, mirė 1940 m. liepos 14 d. Džiuginėnų dvare. 1928 m. baigęs mokslus, apsigyveno Džiuginėnuose. Palaidotas Gorskių šeimos kape miškelyje netoli Džiuginėnų dvaro.

  29 d. – 60 metų

  Algirdas Kumža, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signataras, teisininkas, ambasadorius. Gimė 1956 m. lapkričio 29 d. Palūksčio k., Telšių raj.

  GRUODŽIO

  2 d.- 100 metų

  Juozas Kojelis, žurnalistas, išeivijos visuomenės veikėjas, rezistentas, knygų autorius. Gimė 1916 m. gruodžio 2 d. Viekšnalių k. (Telšių raj.). Emigravo į Vokietiją, 1949 į JAV. Parašė publicistikos knygas.

  4 d.- 145 metai

  Liudvikas Stulpinas, pirmasis Lietuvos jūrų kapitonas. Gimė 1871 gruodžio 4 d. Jomantų kaime (Telšių raj.), mirė 1934 m. liepos 15 d. Klaipėdoje. Palaidotas Smiltynės kapinaitėse Klaipėdoje.

  29 d. – 85 metai

  Stanislovas Stonkus, krepšininkas, habil. dr. (socialiniai mokslai) , profesorius, knygų autorius. Gimė 1931 m. gruodžio 29 d. Telšiuose, mirė 2012 m. vasario 19 d. Kaune. Daugiau negu 10 knygų autorius ir bendraautorius.

  Tiksli gimimo data nežinoma

  - 480 m.

  Merkelis Giedraitis, LDK didikas, kunigaikštis, Žemaičių vyskupas, lietuviškų knygų pradininkas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Gimė 1536 m., mirė 1609 m. balandžio 6 d. Alsėdžiuose (Plungės raj.), palaidotas Varniuose (Telšių raj.).

  - 195 m.

  Kašarauskis Ambroziejus Pranciškus, kunigas, gamtos tyrinėtojas, rašytojas. Gimė 1821 m. Kolainiuose, mirė 1882 m. gruodžio 14 d. Tomske. 1841 – 1844 m. mokėsi Varnių kunigų seminarijoje, mokytojavo Telšių dvarininkų mokykloje, vadovavo kunigų – emeritų Pataisos namams Varniuose

  - 195 m.

  Kajetonas Rupeika, kunigas, švietėjas. Gimė 1821 m. Telšių apskrityje.

  - 180 m.

  Dominykas Bociarskis, Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, teisininkas. Gimė 1836 m. Pavirvyčio dvare, Tryšlių vlsč., mirė 1914 m. Varšuvoje. Dėstė rusų kalbą ir istoriją Varnių kunigų seminarijoje.

  - 90 m.

  Julius Dambrauskas–Dama, režisierius. Gimė 1926 m. Luokėje, mirė 1961 m. kovo 12 d. 1948 m. išvyko į Australiją. 1955 m. įkūrė Sidnėjaus lietuvių teatrą „Atžala".

  .

  Kiti miestui ir rajonui svarbūs įvykiai

  - 1536 m. - įsteigta Telšių parapija

  - 1536 m. - galėjo būti įkurta pirmoji mokykla

  - 1536 m. - padėti pagrindai pirmajai (medinei) Romos katalikų bažnyčiai Telšiuose

  - 1536 m. - Telšiai buvo Žemaičių valstiečių sukilimo centru

  - 1721 m. - Telšiams, Nevarėnams suteikta turgų teisė.

  - 1736 m. - mirus Telšių seniūnui Antanui Andriui Gorskiui, Telšių seniūniją pradėjo valdyti jo antroji žmona Konstancija Gadonaitė-Gorskienė.

  - 1761–1791 m. - ant aukščiausios Telšių kalvos – Insulos – pastatyta puošni Telšių mūrinė Šv. Marijos Loretietės ir Šv. Antano bažnyčia, Antano Paduviečio barokinė katedra

  - 1781 m.- rugsėjo mėn. LDK iždo komisija trejiems metams atleido telšiškius nuo gėralų ir pagalvės mokesčių

  - 1796–1850 m. - Telšių seniūniją valdė Marija Sabaliauskaitė-Zabiela ir Henrikas Zabiela (paskutinieji Telšių seniūnijos savininkai)

  - 1791 m. - gruodžio 6 d. karalius Stanislovas Augustas Telšiams suteikė miesto (Magdeburgo) teises, herbą).

  - 1791 m. - Džiuginėnų dvarą įsigijo Liudvikas Bartolomėjus Gorskis (1749-1815)

  - 1796 m. - vienuoliai bernardinai pastatė mokyklai dviejų aukštų mūrinius namus

  - 1796–1850 m. - Telšių seniūniją valdė Marija Sabaliauskaitė-Zabiela ir Henrikas Zabiela (paskutinieji Telšių seniūnijos savininkai)

  - 1826 m. - Telšių miestą niokojo gaisras

  - 1831 m. – miestiečiai ir Telšių apskrities gyventojai dalyvavo sukilimuose prieš carinę priespaudą. Vladimiras Gadonas vadovavo Telšių apskrities sukilėliams

  - 1836 m. - bernardinų bažnyčiai suteiktos parapijos teisės

  - 1846 m.- Vilniuje išleista M. Gadono „ Opis powiatu Telszewskiego"

  - 1861 m. - Telšiuose atidaryta 25 lovų karo ligoninė. Čia buvo gydomi ir Telšių miesto gyventojai

  - 1866 m. - mieste įkurta mergaičių mokykla. Pasaulietinės žydų mokyklos Telšiuose atsirado po 1831 m. sukilimo.

  - 1881 m. - Telšiuose įkurta vaistinė - Goldnerio vaistinė.

  - 1886 m. – pradeda veikti Juozo Varkalio spaustuvė Telšiuose. Veikė iki 1889 m.

  - 1916 m. - Telšiuose pradėjo veikti „Kanklių" draugija. Veikė iki 1935 (1940) m.

  - 1916 - Telšiuose sužibo pirmosios elektros lemputės iš vokiečių okupacinės valdžios įrengtos elektrinės

  - 1921 m. - Telšiuose įsteigtas Centrinės valstybinės bibliotekos skyrius.

  - 1926 m. - įkurta Telšių vyskupystė. Balandžio 1 d. popiežius Pijus XI įsteigė Lietuvos bažnytinę provinciją ir Telšių vyskupiją su centru ir šv. Antano Paduviečio katedra Telšiuose

  - 1926 m.- Laikraštį "Žemaičių prietelius" pradėjo leisti Telšių vyskupija. Nuo 1925 03 18 d. buvo leidžiamas Kaune

  - 1926 m.- gegužės 7 d. buvo nutiesta 56 km ilgio geležinkelio dalis Telšiai-Kužiai

  - 1931 m. - Telšiams suteiktos pirmaeilio miesto teisės,

  - 1931m. - rugpjūčio 5 d. Lietuvos švietimo ministro įsakymu įkurta Telšių medžio apdirbimo vidurinė mokykla (vėliau – valstybinė Amatų mokykla). Jos direktorius- Karolis Šimonis

  - 1931 m.- prie Telšių apskrities ligoninės atidaryta ambulatorija.

  - 1931 m. - įsteigta Žemaičių senovės mėgėjų draugija „Alka"

  - 1936 m. - spalio 4 d. pašventinti nauji modernus Telšių M.Valančiaus gimnazijos rūmai, juos projektavo arch. Steponas Stulginskis

  - 1936 m. - pastatyti Telšių amatų mokyklos rūmai

  - 1941 m. - Telšiuose įsteigtas Žemaičių meno ir mokslo centras (steigėjas – Kazys Mockus, veikė iki 1944 m.)

  - 1941 m.- Telšiuose įsteigtas savaitraštis „Žemaičių žemė" ( iki 1944 m. redagavo Kazys Mockus)

  - 1941 m.- birželio 25 d. vokiečių kariuomenė užėmė Telšius. Liepos mėnesį prasidėjo masinės žydų žudynės

  - 1941 m. - birželio 24-25 d. Rainiuose nužudyti Telšių kalėjimo politiniai kaliniai.

  - 1941–1949 m. - Telšiuose veikė valstybinis Žemaičių teatras

  - 1946 m.- rugpjūčio 3 d. Telšiai tapo apskrities pavaldumo miestu.

  - 1951 m.- Telšiuose pradėjo veikti Vaisių ir daržovių perdirbimo kombinatas.

  - 1961 m. - Telšiuose pastatyta 3-oji vidurinė mokykla (dabar „Germanto")

  - 1991 m.- patvirtintas naujasis Telšių herbas.

  Sudarė Julita Švėgždavičienė, Telšiai, 2015 11 11

  (Jei galite patiksinti ir papildyti, maloniai prašome rašyti: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. )


  Parisiųsti dokumento elektroninę versiją: pdfdatu_kalendorius_2016.pdf551.53 KB

 • Naudingos nuorodos

  SAVIVALDA

  Telšių rajono savivaldybė

  EUROPOS SĄJUNGA

  Lietuva Europos sąjungoje (naudinga informacija plačiajai visuomenei, studentijai, moksleivijai, verslininkams).

  Struktūriniai ir kiti Europos Sąjungos fondai.

  Telšių Europos informacijos centras - Eupore Direct

  BIBLIOTEKOS, INFORMACIJOS CENTRAI

  Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka.

  Lietuvos bibliotekininkų draugija.

  Šiaulių apskrities P.Višinskio viešoji biblioteka.

  Klaipėdos apskrities I.Simonaitytės viešoji biblioteka.

  Lietuvos viešosios bibliotekos.

  Lietuvos elektroninė periodika.

  Interaktyvi biblioteka.

  Vilniaus universiteto biblioteka (nuorodų skyriuje daug elektroninių rodyklių, žinynų, enciklopedijų ir daug kitos įvairios informacijos)

  ŽINIASKLAIDA

  Laikraštis ,,Kalvotoji Žemaitija".

  Laikraštis ,,Telšių žinios".

  Radijo stotis XXL FM.

  Telšių krašto televizija

  Žemaitija – Samogitia

  MOKYMO ĮSTAIGOS

  Vilniaus Dailės akademija Telšių fakultetas.

  Telšių Vyskupo Vinco Borisevičiaus kunigų seminarija.

  Žemaitijos kolegija - Telšių fakultetas.

  TEISĖ

  LR Teisingumo ministerija.

  LR Seimas.

  LITERATŪROS, MENŲ IR MUZIKOS GERBĖJAMS

  Lietuvos rašytojų sąjunga.

  Lietuvos fotomenininkų sąjunga.

  Classicalmuzic.lt (lietuviška klasikinės muzikos svetainė, geros nuorodos).

  POILSIS IR REKREACIJA

  EB (naujienos apie pramogas bei Kultūrinį gyvenimą visoje Lietuvoje).

  Telšių turizmo informacijos centras.

  Kaimo turizmas.

  Varnių regioninis parkas.

  Žemaitijos kaimo muziejus.

 • Informacija ruošiama

  Atsiprašome, bet informacija bus patalpinta netrukus.

 • Skaitytojų aptarnavimo skyrius

  Vedėja Jovita Servienė
  Tel.: (8-444) 41934
  El. paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
   
  Skaitytojų aptarnavimo skyrius jungia abonemento, skaityklos ir einamųjų metų periodikos fondus, bei interneto skaityklą.
    Abonemente - leidiniai išduodami į namus vienam mėnesiui ( leidinių grąžinimo terminas gali būti pratęstas dar 15 dienų), išduodami vieningi skaitytojų pažymėjimai, teikiama informacija  apie leidinius, priimami skaitytojų užsakymai internetu, atliekamas leidinių rezervavimas. Skaitytojų aptarnavimo tvarka, spaudinių išdavimo sąlygos numatytos Naudojimosi biblioteka taisyklėse. Abonemento fonde yra per 58 tūkst. dokumentų. Komplektuojami universalaus pobūdžio dokumentai, prioritetą teikiant socialinių, humanitarinių mokslų bei grožinei literatūrai. Spaudiniai komplektuojami lietuvių, anglų, rusų ir kt. kalbomis. Per metus apsilanko apie 26 tūkst. lankytojų, išduodama 50 tūkst. dokumentų.
  Skyriuje įdiegta automatizuota skaitytojų aptarnavimo sistema. 
     Periodikos skaityklos fonde yra 62 pavadinimai užprenumeruotų ir dovanotų periodinių leidinių.
   
  Periodikos skaityklos prenumeruojamų leidinių sąrašas:

  Periodiniai  leidiniai 2020 metais:

  Laikraščiai                                                                                                           

  Gintaro gimtinė
  Kalvotoji Žemaitija
  Karštas komentaras
  Laisvas laikraštis
  Lietuvos aidas
  Lietuvos rytas
  Mokslo Lietuva
  Respublika
  7 meno dienos
  Savivaldybių žinios
  Šiaurės Atėnai
  Telšių žinios
  Verslo žinios
  Valstiečių laikraštis
  Voruta
  Žemaičių saulutė

  Žurnalai
  Burda moden
  Būdas
  Darbštuolė
  Gimtasai kraštas
  Iliustruotasis  mokslas
  Ji
  Kelionės ir pramogos
  Ko gydytojai tau nepasako
  Krantai
  Kultūros barai
  Kur stoti 2020
  Kuo būti 2020
  Laimė
  Liaudies kultūra
  Literatūra ir menas
  Mano namai
  Mano ūkis
  Metai
  Moteris
  Muzikos barai
  National Geographik
  Naujasis židinys-aidai
  Naujoji  romuva
  Nemunas
  Psichologija tau
  Rankdarbiai
  Rasos
  Sodo spalvos
  Tarp knygų
  Top gear
  Tavo vaikas
  Valstybė
  Verena
  Žvejys ir žuvis
  Žmonės

  Paslaugos
  • Konsultuoja, atsako į užklausas
  • Išduoda dokumentus iš abonemento ir skaityklos fondų
  • Suteikia galimybę naudotis naujausiais periodiniais leidiniais
  • Skolina dokumentus į namus. 
  • Teikia TBA paslaugas
  • Organizuoja naujai gautų dokumentų ir temines knygų parodas
 • Biblioteka spaudoje

  Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka periodinėje spaudoje 2018 metais

  TELŠIŲ ŽINIOS

  1.    Biblioteka - žmogaus dvasinių vertybių lobynas. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, saus. 5, p.
  Apie 2017 12 19 Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje surengtą padėkos vakarą - už bendradarbiavimą ir partnerystę.
  2.    Jocienė, Vilija
  Pasveikink Lietuvą!. - Portr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, saus. 9, p. 4.
  Vilijos Jocienės, Kaunatavos vyr. bibliotekininkės, sveikinimas (nuotraukoje ji tautiniais rūbais) Lietuvai.
  3.    Servienė, Aurelija
  Dovana Telšių miestui ir visai Žemaitijai / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, saus. 19, p. 5.
  Apie 2018 01 10 Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą parodą „Žemaitija – istoriniuose Europos žemėlapiuose“,  paskaitą skaitė lektorius profesorius Algirdas Žebrauskas.
  4.    Vengrienė, Vlada
  Nepamirštamas susitikimas su žavia kūrėja / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, saus. 23, p. 4.
  Telšių ir Vanių bibliotekose lankėsi viešnia iš Briuselio, prozininkė Agnė Žagrakalytė. Jos naujausia poezijos knyga intriguojančiu pavadinimu „Štai“ šiemet rungiasi „Metų knygos 2017“ rinkimuose.
  5.    Batavičienė, Ingrida
  Mokiniai tikrino žinias apie Lietuvą / Ingrida Batavičienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, vas. 16, p. 3.
  Apie Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos 3a klasės mokinių bei mokytojos Ingridos Batavičienės apsilankymą Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, moksleiviai pakviesti dalyvauti projekte "100 programavimo valandų".
  6.    Stongvilaitė, Sigita
  Žemaičių poetę prisimenant / Sigita Stongvilaitė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, vas. 16, p. 5.
  Apie Varnių miesto bibliotekoje vykusį renginį paminint pirmosios Lietuvos poetės Karolinos Praniauskaitės (1828–1859), kilusios iš netoli Telšių miesto buvusio Padurbinio dvarelio, 190 metų gimimo jubiliejų.
  7.    Karolina Praniauskaitė - įsimintina žemaičių poetė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, vas. 16, p. 5.
  Apie 2018 02 08 Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos surengtą mokslinę konferenciją „XIX a. I pusės asmenybė moteris: tarp žinomumo ir užmaršties“ skirtą poetei, vertėjai Karolinai Praniauskaitei, vykusią Savivaldybės salėje.
  8.    Su gimtadieniu. Lietuva!. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, vas. 16, p. 7.
  Lietuvos 100-ojo gimtadienio proga, kredito unija „Germanto lobis“ padovanojo, Telšių Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai, 100 knygų kaip simbolį Lietuvos ir jos piliečių kuriamai Lietuvos istorijai.
  9.    Servienė, Aurelija
  Rajono žmonės pastebi ir vertina prasmingus darbus / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, vas. 23, p. 1, 6.
  Apie 2018 02 16, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytos dvi „Telšių ŽINIŲ“ iniciatyvos: knyga „100 sveikinimų Lietuvai iš Telšių“ ir įteikta vienuolika nominacijų Už prasmingus darbus ir kilnius poelgius.
  10.    Servienė, Aurelija
  Telšiškiams pristatyta knyga „Žemaičių kalba ir rašyba“ / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, kovo 9, p. 7.
  Apie 2018 03 01 Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą kalbininko, docento, humanitarinių mokslų daktaro Juozo Pabrėžos  knygą „Žemaičių kalba ir rašyba“.
  11.    Macienė, Zita
  Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos / Zita Macienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, kovo 13, p. 4.
  Apie 2018 02 27  VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro bibliotekoje vykusį John Green knygos „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“ pristatymą. Popietę organizavo ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių miesto bibliotekos darbuotojos.
  12.    Čiužienė, Gendvika
  Varniuose - Protų mūšis / Gendvika Čiužienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, kovo 16, p. 6.
  Apie 2018 03 07 Varnių seniūnijos kultūros centro salėje vykusį ,,Protų mūšį" ,,Be praeities – nesukursi ateities‘‘, kuris buvo skirtas Lietuvos 100–mečiui, lietuvių kalbos dienoms bei Vydūno metams. Renginio organizatoriai: Telšių raj. Karolinos Praniauskaitė viešosios bibliotekos Varnių miesto filialas, Varnių seniūnijos kultūros centras, Varnių senolių bendruomenė.
  13.    Macienė, Zita
  Keliauk, pamatyk, išgirsk / Zita Macienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, bal. 10, p. 8.
  Apie 2018 04 03 Varnių lopšelio/darželio ,,Raudonkepuraitė‘‘ ,,Viščiukų‘‘ grupės vaikų, auklėtojos Birutės Kačinauskienės ir jos padėjėjos Raimondos Vasiliauskienės, apsilankymą Varnių miesto bibliotekoje.
  14.    Atsisveikinimas su Janina Kačinskiene 1950 10 09 – 2018 04 19 : [nekrologas]. - Portr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, bal. 24, p. 3.
  Nekrologas skirtas ilgametei kultūros darbuotojai, Degaičių bibliotekininkei J. Kačinskienei.
  15.    Mokytoja S. Kochanauskaitė – vienmetė su Karolinos Praniauskaitės viešąja biblioteka. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, geg. 8, p. 2.
  Apie 2018 04 26 Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje apsilankiusią bibliotekos skaitytoją, telšiškę, poliglotę, ilgametę rajono pedagogę Stanislavą Kochanauskaitę – vienmetę su miesto biblioteka.
  16.    Piešiniuose – kitokie Telšiai. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, geg. 15, p. 1-2.
  Apie Telšių r. Karolinos Praniauskaitės viešoje bibliotekoje eksponuojamą VDA Telšių fakulteto studentų darbų paroda „Miestas piešinyje“.
  17.    Stongvilaitė, Sigita
  Poetiniai skaitymai Varniuose / Sigita Stongvilaitė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, geg. 22, p. 8.
  Apie poetinius skaitymus, dėkojimus bei sveikinimus literatų „Lyros“ penkiolikos metų sukakties proga Varnių bibliotekoje.
  18. Servienė, Aurelija
  V. Jocienė apdovanota už darbą „Kaunatavos apylinkių vardai“ / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, geg. 29, p. 2.
  Apie Lietuvių kalbos instituto leksikografų ir Lituanistikos židinio nuo 2012 metų kas dvejus metus organizuojamą nacionalinį konkursą „Mano žodynas“, kuriame  suaugusiųjų kategorijoje pirmoji vieta atiteko Vilijai Jocienei. 2018 05 18 Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyko apdovanojimai.  
  19. Poezijos pavasaris Telšiuose ir dėmesys poetei Karolinai Praniauskaitei. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, birž. 1, p. 5.
  Apie 2018 05 25 Telšiuose vykusį Tarptautinį festivalį „Poezijos pavasaris 2018“. Prie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos iškilmingai atidarytas 100 rožių rožynas, skirtas poetei Karolinai Praniauskaitei.
  20.    Macienė, Zita
  Varniškiams pristatyta knyga „Pasmuokavuok, kap skane“ / Zita Macienė // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, birž. 1, p. 5.
  Apie Varnių miesto bibliotekoje surengtą edukacinę popietę „Iš Lietuvos kultūros lobynų" bei pristatytą Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų Astutės Noreikienės bei Stefos Minutaitės knygą.
  21.    Aleknienė, Edita
  Augu skaitydamas / Edita Aleknienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, birž. 12, p. 7.
  Apie Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos 1 klasės mokinių dalyvavimą projekte „Knygų šalies paslaptys“. Projekto metu mokiniai aplankė net dvi bibliotekas: Varnių miesto ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešąją biblioteką. Išbandę bibliotekų teikiamas paslaugas, vaikai pasiėmė skaitytojų pažymėjimus.
  22.    Akavickienė, Giedra
  Bibliotekos direktorė J. Sutkutė atleido darbuotoją ir įdarbino savo artimą draugą / Giedra Akavickienė. - Portr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, birž. 29, p. 1, 4.
  Apie Telšių rajono merą, Telšių rajono savivaldybės tarybos narius pasiekusį elektroninį laišką-skundą.  
  23. Siurblytė, Audronė
  Savanorystė bibliotekoje – laikas saviraiškai / Audronė Siurblytė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, liep. 6, p. 4.
  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka bendradarbiauja su projekto „Atrask save“ (LDB) dalyviais.
  24.    Servienė, Aurelija
  Atnaujintas Telšių viešosios bibliotekos filialas / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, liep. 20, p. 2.
  Pradėtas remontuoti Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2-asis miesto filialas.
  25.    Akavickienė, Giedra
  Komisija išteisino draugą įdarbinusią bibliotekos direktorę, tačiau meras reikalauja veiklos audito / Giedra Akavickienė. - Portr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, liep. 31, p. 4.
  Apie Telšių rajono savivaldybės mero potvarkiu sudarytos komisijos išvadą, apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės Jolantos Sutkutės veiksmų.
  26.    „Žemaitija – paslapčių žemė“ – nauja S. Kasparavyčiaus knyga. - Iliustr., Portr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, liep. 31, p. 8.
  Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Stasys Kasparavičius parengė ir išleido knygą „ Žemaitija – paslapčių žemė“.
  27.    Servienė, Aurelija
  Pristatyta Stasio Kasparavičiaus knyga „Žemaitija – paslapčių žemė“ / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, rugpj. 31, p. 2.
  Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatyta Žemaičių kultūros draugijos pirmininko, ilgamečio lakūno, Žemaičių bajorų draugijos vado Stasio Kasparavičiaus knyga „Žemaitija paslapčių žemė“.
  28.    Telšių knygų mugė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, spal. 2, p. 1.
  Bibliotekos organizuojamos Mugės programa.
  29.    Pasaulinės turizmo dienos proga įteiktas metų apdovanojimas / „Telšių žinių“ inf.. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, spal. 5, p. 4.
  Telšiuose Žemaitijos turizmo informacijos centras surengė netradicinę Turizmo ir laisvalaikio parodą Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos fojė.
  30.    Koverienė, Vaida
  Įdomi projekto veikla / Vaida Koverienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, lapkr. 16, p. 5.
  Apie eTwinning projekto „Rudens spalvos“ dalyvių, Telšių r. Kaunatavos pagrindinės mokyklos mokytojos Vaidos Koverienės bei 2 ir 3 klasių mokinių apsilankymą Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filiale.
  31.    Servienė, Aurelija
  Telšių rajono lengvosios atletikos istorija – P. Klastausko knygoje / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, lapkr. 30, p. 3.
  Apie lapkričio 21 d. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje sporto bendruomenei pristatytą ilgamečio trenerio Povilo Klastausko knygą „Sporto karalienės pavilioti“.
  32.    Servienė, Aurelija
  Vienuoliktoji parodos „Išrinktieji“ stotelė – Telšiai. Romualdas Inčirauskas / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, lapkr. 30, p. 6.
  Apie lapkričio 20 d. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos skaitykloje pristatytą žurnalistės, redaktorės bei fotomenininkės Lilijos Valatkienės garsių dailės kūrėjų portretų parodą „Išrinktieji“.
  33. Servienė, Aurelija
  Žemaičių bajorai, prisidėję prie Lietuvos valstybės ištakų / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, lapkr. 30, p. 6.
  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą fotografijų parodą „Žemaičių bajorai, prisidėję prie Lietuvos valstybės ištakų“, skirtą Lietuvos kariuomenės 100-mečiui paminėti.
  34. Koverienė, Vaida
  Antras elektros lemputės gimimas / Vaida Koverienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, lapkr. 30, p. 11.
  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filiale vykusį edukacinį užsiėmimą  „Antras lemputės gimimas“.
  35. Visuomeninis rinkimų komitetas „Mūsų Telšiai“ sieks teigiamų permainų rajone. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, gruod. 11, p. 3.
  Apie susitikimą su naujo visuomeninio rinkimų komiteto  „Mūsų Telšiai“ nariais, įvykusį Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.
  37.    Keršienė, Virginija
  Žinios yra brangesnės už pinigus, aštresnės už kardą, galingesnės už patranką / Virginija Keršienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2018, gruod. 14, p. 4.
  Apie Degaičiuose įvykusį protų mūšį „Smagu žinoti“.

  KALVOTOJI ŽEMAITIJA

  38.    Dačkevičius, Steponas Algirdas
  „Visi turem akis, ale Mečislovs tur kitokias“ / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, gruod. 9, p. 6.
  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą Telšių miesto Garbės piliečio Mečislovo Šilinsko fotoalbumą „Telšiai 1918-2018“.
  39.    Šetikienė, Lida
  Pojūčių ir skonio kupina popietė / Lida Šetikienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, gruod. 12, p. 9.
  Apie 2017 11 21 Varnių miesto bibliotekoje įvykusį renginį "Maisto paruošimas ir serviravimas", skirtą suaugusiųjų švietimo savaitei. Renginio organizatorės vyr. bibliotekininkės Vida Krenciuvienė ir Zita Macienė. Dalyvavo VšĮ TRPMC - vyr. profesijos mokytoja Irena Majuvienė ir vyr. profesijos mokytoja Irena Butrimienė.
  40.    Dijokienė, Lina
  Efektingoje parodoje - emocijų ir minčių proveržis / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, gruod. 19, p. 6.
  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių fakulteto studentų darbų parodą „Afektas? Efektas? Defektas?“.
  41.    Teisininkai vaikus pamalonino knygomis. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, gruod. 30, p. 6.
  Lietuvos teisininkų draugijos (LTD) Telšių skyrius , siekdamas populiarinti knygų skaitymą, gruodžio 21 d. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje surengė akciją-loteriją „Knyga , kurios nereikia grąžinti“.
  42.    Vengrienė, Vlada
  "Tyliai snaigėms krentant - poezija širdy" / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, saus. 6, p. 8.
  Apie Varnių bibliotekininkių organizuotą renginį, kuriame poetė Ieva Sigita Naglienė pristatė klausytojams penkių poetų, pretenduojančių į šių metų geriausio poezijos rinkinio autoriaus vardą, kūrybą.
  43.    Dijokienė, Lina
  Padėkota už meilę knygai ir bibliotekai / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, saus. 13, p. 7.
  Apie 2017 12 19 Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje surengtą padėkos vakarą - už bendradarbiavimą ir partnerystę.
  44.    Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, saus. 16, p. 7.
  Telšių ir Vanių bibliotekose lankėsi viešnia iš Briuselio, prozininkė Agnė Žagrakalytė. Jos naujausia poezijos knyga intriguojančiu pavadinimu „Štai“ šiemet rungiasi „Metų knygos 2017“ rinkimuose.
   45. Dijokienė, Lina
  V. Ališauskas: "Lietuva niekada negyveno paprastai" / Lina Dijokienė. - Portr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, vas. 3, p. 7.
  Apie diplomato, filosofo, kultūros veikėjo Vytauto Ališausko susitikimą su gyventojais Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.
  46.    Dijokienė, Lina
  Viešojoje bibliotekoje - Žemaitijos žemėlapių paroda / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, vas. 6, p. 6.
  Apie 2018 01 10 Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą parodą „Žemaitija - istoriniuose Europos žemėlapiuose“, paskaitą skaitė lektorius profesorius Algirdas Žebrauskas.
  47.    Dijokienė, Lina
  Karolina Praniauskaitė: tarp žinomumo ir užmaršties / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, vas. 13, p. 7.
  Apie 2018 02 08 Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos surengtą mokslinę konferenciją „XIX a. I pusės asmenybė moteris: tarp žinomumo ir užmaršties“ skirtą poetei, vertėjai Karolinai Praniauskaitei. Pranešimus skaitė prof. dr. Nijolė Bankauskienė, dr. Kristina Syrnicka, dr. Eugenijus Žmuida, kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas, poetė Sigita Naglienė.
  48.    Dijokienė, Lina
  Užgavėnių monai - vaikų darbuose / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, vas. 27, p. 7.
  Apie Užgavėnių personažų kaukių parodą-konkursą „Užgavieniu muona“, suorganizuotą Telšių rajono savivaldybės kultūros centro Telšių bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo mokyklų 1-12 kl. mokiniams bei ikimokyklinio amžiaus 5-6 m. vaikams Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos kavinukėje.
  49.    Norvaišienė, Janina
  Nacionalinis diktantas Tryškių bibliotekoje. "ATEIK. RAŠYK. IŠSAUGOK" / Janina Norvaišienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, kovo 10, p. 3.
  50.    Lukošienė, Justina
  Tai visgi - žemaičių kalba ar žemaičių tarmė? / Justina Lukošienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, kovo 10, p. 7.
  Apie 2018 03 01 Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą kalbininko, docento, humanitarinių mokslų daktaro Juozo Pabrėžos  knygą „Žemaičių kalba ir rašyba“.
  51. Džiugi Kovo 11-osios šventė Ryškėnuose. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, kovo 17, p. 7.
  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Ryškėnų ir Lauko Sodos filialų vyr. bibliotekininkės Vitalija Dzieverš  ir Onutė Kontvainienė surengė nuotaikingą viktoriną „Mūsų kalba – mūsų stiprybė“.
  51.    Dačkevičius, Steponas Algirdas
  Vaikai – didžiausi idėjų generatoriai / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, bal. 10, p. 3.
  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Keliaujančių architektūros dirbtuvių atstovų iš Vilniaus aptarimą apie Telšių rajono Lieplaukės ir Plungės rajono Milašaičių bendruomenėse per praėjusios vasaros penkiadienius vykdytą veiklą su vaikais ir jaunimu.
  52.    Macienė, Zita
  Keliauk, pamatyk, išgirsk / Zita Macienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, bal. 10, p. 5.
  Apie 2018 04 03 Varnių lopšelio/darželio ,,Raudonkepuraitė‘‘ ,,Viščiukų‘‘ grupės vaikų, auklėtojos Birutės Kačinauskienės ir jos padėjėjos Raimondos Vasiliauskienės, apsilankymą Varnių miesto bibliotekoje.
  53. Jonušas, Mindaugas
  Kartu su biblioteka kuriama ateitis / Mindaugas Jonušas // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, bal. 21, p. 7.
  Apie bibliotekas, Nacionalinę bibliotekų savaitę bei renginius Telšių K. Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.
  54.    Dijokienė, Lina
  Draugystės šimtmetį įprasminanti paroda / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, geg. 15, p. 2.
  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą parodą „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV draugystės amžius“. Parodos atidaryme dalyvavo JAV ambasados Vilniuje atstovė Rita Snieškuvienė ir Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus vadovas Arūnas Antanaitis.
  55.    Stongvilaitė, Sigita
  Poetiniai skaitymai "Poezija tavo ir mano širdy" / Sigita Stongvilaitė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, geg. 15, p. 7.
  Apie Varnių  miesto bibliotekos darbuotojų surengtą šventinę popietę ,,Poezija tavo ir mano širdy", skirtą literatų ,,Lyros'' penkiolikos metų sukakčiai ir Varnių bibliotekos įkūrimo aštuoniasdešimties metų jubiliejui.
  56.    Zaveckytė, Asta
  Po Gadūnavo seniūnijos lankytinas vietas / Asta Zaveckytė, Ingrida Bubilienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, geg. 22, p. 8.
  Apie projektą „Pažinkime gimtąjį kraštą“, kurį vykdė Buožėnų ir Gadūnavo bibliotekininkės Ingrida Bubilienė ir Asta Zaveckytė, bendradarbiaudamos su Buožėnų mokykla-darželiu.
  57.    Dačkevičius, Steponas Algirdas
  „Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje“ / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, geg. 29, p. 2, 7.
  Apie Lietuvių kalbos instituto leksikografų ir Lituanistikos židinio nuo 2012 metų kas dvejus metus organizuojamą nacionalinį konkursą „Mano žodynas“, kuriame suaugusiųjų kategorijoje pirmoji vieta atiteko Vilijai Jocienei, Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialo vyr. bibliotekininkei. 2018 05 18 Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyko apdovanojimai.
  58. Macienė, Zita
  „Iš Lietuvos kultūros lobynų“ / Zita Macienė // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, geg. 29, p. 10.
  Apie įvykusią edukacinę popietę Varnių miesto bibliotekoje, kurioje buvo pristatyta knyga „Pasmuokavuok, kap skane“.
  59.    Naglienė, Sigita Ieva
  Keletas žodžių apie Poezijos pavasario skaitymus itin įkaitintoje žalumoje / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, birž. 2, p. 6.
  Apie Poezijos pavasario renginius, kuriuose buvo ne tik skaitomos eilės, atliekami kūriniai, bet ir iškilminga rožyno atidarymo ceremonija prie Karolinos Praniauskaitės bibliotekos.
  60.    Dijokienė, Lina
  Mokėsi pažinti, skaityti ir kurti / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, birž. 9, p. 4.
  Apie Telšių „Ateities“ progimnazijos mokinių išvyką į miesto biblioteką, kurioje laukė susitikimas su įsimintiniausios šių metų knygos vaikams „Laimė yra lapė“ autore Evelina Daciūte ir dailininke Aušra Kiudulaite.
  61.    Kuzienė, Vanda
  Bibliotekoje laukia „Knygosūkis“ / Vanda Kuzienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, liep. 10, p. 8, 10.
  Apie žaidimą „Knygosūkis“ skirta moksleiviams, nesudėtingus klausimus sudarė bibliotekininkai, žymūs Lietuvos žmonės, kurį bus galima žaisti ir Telšių bibliotekoje.
  62.    Dačkevičius, Steponas Algirdas
  Skubėti daryti gera – kiekvieno samariečio priedermė / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, liep. 28, p. 6.
  Apie Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus, kuriam vadovauja Kazimieras Mitkus, trejų metų veiklos aptarimą, kuris vyko Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.
  63.    Dačkevičius, Steponas Algirdas
  Kupina paslapčių Žemaitijos žemė / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, rugpj. 28, p. 4.
  Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatyta Žemaičių kultūros draugijos pirmininko, aviatoriaus ir buvusio Žemaičių „Alkos“ muziejaus direktoriaus Stasio Kasparavičiaus Knyga „Žemaitija – paslapčių žemė.
  64.    Dijokienė, Lina
  Populiariausių knygų rašytoja Irena Buivydaitė – Telšių krašte / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, rugs. 18, p. 6.
  Apie rašytojos Irenos Buivydaitės apsilankymą Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje ir Ubiškės bibliotekoje, kuriose autorė pristatinėjo savo knygas, pasakojo apie savo kūrybos pradžią.
  65.    Dijokienė, Lina
  Po remonto duris atvėrė atsinaujinęs bibliotekos filialas / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, rugs. 25, p. 1, 3.
  Apie Telšių Praniauskaitės viešosios bibliotekos filialo remonto darbų užbaigimą ir bibliotekos filialo darbo atnaujinimą.
  66.    Zvonkuvienė, Janina
  Paroda, kuri ne tik žiūrima, bet ir… skaitoma / Janina Zvonkuvienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, rugs. 25, p. 7.
  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos skaitykloje veikiančią telšiškės Alinos Čapienės fotografijų parodą „Atvirlaiškiai Tau“. Kiekvieną fotografiją lydi atvirlaiškiai, kur yra autorės parinktos mintys ar posmai.
  67. Dijokienė, Lina
  Pokalbyje apie knygą – žurnalisto iš Džiugo gatvės kelias - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, spal. 2, p. 7.
  Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatyta Justo Paleckio knyga apie žemietį - „Justas Paleckis. Žurnalisto kelio atspindžiai“.
  68.    Dijokienė, Lina
  Knygų mugėje – išskirtinis dėmesys vaikams / Lina Dijokienė, Algirdas Dačkevičius. - Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, spal. 9, p. 6-7.
  Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyko knygų mugė, šiemet iš penketo renginių net trejetas skirti vaikams.
  69.    Dijokienė, Lina
  Užsitęsusiam projektui – nauji reikalavimai / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, spal. 13, p. 2.
  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vėl pluša statybininkai – laiptinėje stiklo sienas keičia gipso kartono plokštėmis.
  70.    Dijokienė, Lina
  Sielos medumi pakvipusi Telšių rajono mokytojų kūrybos knyga / Lina Dijokienė. - Iliustr., portr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, spal. 16, p. 6.
  Apie Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjos Danutės Mažeikienės užmanyta ir gausaus mokytojų kūrėjų būrio dėka kūną įgavusi idėja – rajono mokytojų kūrybos knyga.
  71.     „Lietuvos šimtmečio asmenybės: Antanas ir Sofija Smetonos“ dviejų mokslininkų akimis. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, spal. 20, p. 3.
  Lapkričio 5 d. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyks Lietuvos šimtmečiui skirtas renginys „Lietuvos šimtmečio asmenybės: Antanas ir Sofija Smetonos“.
  72.    Dijokienė, Lina
  Knygoje „Skambutis sielai“ – dialogai sau ir kitiems / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, spal. 23, p. 7.
  Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyko autorės Adelės Daukanaitės knygos pristatymas „Skambutis sielai“.
  73.    Dijokienė, Lina
  Juozo Taunio nuotraukų paroda „Gamtos simfonija“ / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, spal. 23, p. 7.
  Apie mažeikiškį pedagogą, keliautoją ir fotografą Juozą Taunį, kuris Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatė savo nuotraukų parodą.74.    Teisėjas bibliotekoje: apie teismą iš pirmų lūpų / „KŽ“ inf.. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, lapkr. 6, p. 3.
  Apie susitikimą su Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėju Tomu Pukšmiu, vykusį Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.
  75.    Dijokienė, Lina
  Lietuvos šimtmečio asmenybės – Antanas ir Sofija Smetonos / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, lapkr. 13, p. 7, 12.
  Apie renginį „Lietuvos šimtmečio asmenybės: Antanas ir Sofija Smetonos“, vykusį Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.
  76.    Dijokienė, Lina
  Parodoje „Išrinktieji“ – telšiškio menininko portretas / Lina Dijokienė. - Iliustr., portr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, lapkr. 27, p. 7.
  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos skaitykloje atidaryą Lilijos Valatkienės fotografijų parodą „Išrinktieji“.
  77. Dačkevičius, Steponas Algirdas
  Paroda apie žemaičių bajorų patriotinį indėlį Lietuvai / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, gruod. 4, p. 6.
  Apie Žemaičių bajorų draugijos ir Karoloinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos surengtą fotografijų parodą Lietuvos kariuomenės atkūrimo 100-mečiui „Žemaičių bajorai, prisidėję prie Lietuvos valstybės ištakų“.
  78. Dačkevičius, Steponas Algirdas
  Rajono lengvaatlečių puoselėtojas ir metraštininkas / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr., portr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2018, gruod. 8, p. 6.
  Apie Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą ilgamečio lengvosios atletikos sporto trenerio Povilo Klastausko knygą „Sporto karalienės pavilioti“.
  79. Špėlis, Rimas
  Žemaitija istoriniuose Europos žemėlapiuose / Rimas Špėlis. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2018, saus. 12, p. 11, 16.
  Apie 2018 01 10 Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje įvykusią paskaitą ir parodos atidarymą - „Žemaitija – istoriniuose Europos žemėlapiuose“, paskaitą skaitė profesorius Algirdas Žebrauskas.

  RESPUBLIINĖJE SPAUDOJE
  80. Švėgždavičienė, Julita
  Žemaičių poetė / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr., faks. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2018, Nr. 1 (sausis), p. 24-27.
  Apie poetę Karoliną Oną Praniauskaitę, kurios vardu pavadinta Telšių viešoji biblioteka, jos 190-ąjį gimimo jubiliejų minint.
  81. Švėgždavičienė, Julita
  Konferencija Karolinai Praniauskaitei atminti / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2018, Nr. 3 (kovas), p. 40.
  Minėdama poetės Karolinos Praniauskaitės 190-ąsias gimimo metines, Telšių viešoji biblioteka 2018 02 08 pakvietė į mokslinę konferenciją "XX a. I pusės asmenybė moteris: tarp žinomumo ir užmaršties".

  Sudarė Audronė Kazlauskaitė, redagavo Julita Švėgždavičienė, 2019 02 07  


   


  Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka periodinėje spaudoje 2017 metais

  1. Šimnaskytė, Gintarė Edukacinė kūrybinė išvyka "Pamatyk, sužinok, išmok" / Gintarė Šimanskytė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, saus. 3, p. 5. Apie VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro virėjo specialybės grupės moksleivių, lydimų grupės vadovės Bronės Taujanskaitės ir bibliotekos vedėjos Danutės Skrodenienės, išvyką į Telšius, kur aplankė ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešąją biblioteką.
  2. Dijokienė, Lina Atpažinti save kaip dovaną / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, saus. 3, p. 8. Apie Telšių rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, susirinkusias šventinėn popietėn Telšių miesto bibliotekoje.
  3. Seimo nario dovana bibliotekai - dvi dėžės knygų. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, saus. 6, p. 3. Seimo narys Valentinas Bukauskas švenčių proga pradžiugino ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos kolektyvą bei viso rajono skaitytojus įteikdamas dvi dėžes įvairaus žanro (mokslinių, grožinės literatūros, meno ir kultūros srities bei kt.) knygų.
  4. Dačkevičius, Steponas Algirdas Paroda, išvedusi studentus „iš komforto zonos“ / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, saus. 10, p. 7. Apie Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikiančią jungtinę Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių fakulteto Skulptūros bei Metalo meno ir juvelyrikos specialybių IV kurso studentų kūrybinių darbų parodą „Emocijos“.
  5. Moterų bendrija "Akvalina" rūpinasi likimo nuskriaustaisiais. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, saus. 10, p. 4. Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje organizuotą "Akvalinos" susitikimą.
  6. Servienė, Aurelija Dovana bibliotekoms ir padėka V. Jonušienei jubiliejaus proga / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, saus. 13, p. 1, 7. Apie 2017 01 09 Telšių viešojoje bibliotekoje vykusią labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ knygų dovanojimo šventę „Vaikų bibliotekėlė 2016“, kurioje dalyvavo miesto bei rajono bibliotekininkai, mokyklų, gimnazijų, progimnazijų atstovai. Seimo narys Andriejus Stančikas įteikė LR Seimo Kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio pasirašytą padėką V. Jonušienei.
  7. Švėgždavičienė, Julita Ieva Simonaitytė ir Telšiai / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, saus. 21, p. 6. Apie Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos III aukšte pristatytą iliustracijų ir leidinių tema „Ieva Simonaitytė ir Telšiai“ parodą.
  8. Vaikų bibliotekėlė pasiekė ir telšiškius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, saus. 21, p. 6. Apie 2017 01 09 Telšių viešojoje bibliotekoje vykusią labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ knygų dovanojimo šventę „Vaikų bibliotekėlė 2016“, kurioje dalyvavo miesto bei rajono bibliotekininkai, mokyklų, gimnazijų, progimnazijų atstovai.
  9. Merų patarėjos laimėjo konkursus į vadovų postus. - Portr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, saus. 27, p. 1. Telšių Žemaitės dramos teatro direktore tapo Eva Stonkevičienė, o Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktore Jolanta Juozapavičienė.
  10. Švėgždavičienė, Julita Septyni knygų keliai / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, saus. 28, p. 7. Apie dovanotas bei gautas knygas Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kraštotyros fonde.
  11. Žvilgsnis į 2016-uosius metus Kultūros sostinės savanorių akimis // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, saus. 31, p. 3. Apie Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį „Telšiai - Lietuvos kultūros sostinė 2016“ savanorių susitikimą.
  12. Servienė, Aurelija Vydūno kaštonams paskelbtas mirties nuosprendis / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, vas. 10, p. 7. Apie likusius penkis istorinius Vydūno kaštonus, augančius Katedros aikštėje. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojos, laikinai einančios direktoriaus pareigas, Vidos Urnikienės, Telšių rajono savivaldybės mero Petro Kuizino, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Sauliaus Urbono, Žemaičių kultūros draugijos Telšių pavieto pirmininkas Andriaus Dacio bei kt. komenrarai dėl medžių likimo.
  13. Dačkevičius, Steponas Algirdas Biblioteka - Katedros varpų gaudesy… / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, vas. 11, p. 1, 6. Bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė apie naujoves bibliotekoje.
  14. Ivoncius, Alvydas Kokias muzikėles jau dabar groja „kariljonai“? / Alvydas Ivoncius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, vas. 14, p. 1-2. Apie architekto Algirdo Žebrausko prašymą Savivaldybei skirti pinigų karilionui - varpų muzikos įrenginiui - įrengti ant Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos ir Kultūros centro pastato sienos.
  15. Skrodenienė, Danutė Poezijos knygų pristatymas / Danutė Skrodenienė // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, vas. 14, p. 5. Apie Varnių bibliotekoje pristatytas "Metų knygos rinkimai 2016" poezijos knygas. Jas pristatė Telšių literatė, poetė Ieva Sigita Naglienė.
  16. Skrodenienė, Danutė Poezijos knygų pristatymas / Danutė Skrodenienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, vas. 14, p. 8. Apie Varnių Regioninio profesinio mokymo centro bibliotekoje pristatytas "Metų knygos rinkimai 2016" poezijos knygas. Jas pristatė Telšių literatė, poetė Ieva Sigita Naglienė. Renginį organizavo Varnių bibliotekos darbuotojos.
  17. Nekrašius, Antanas Kada suskambės Telšiuose 23 varpų Žemaitijos sostinės karilionas? / Antanas Nekrašius. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, vas. 17, p. 2. Apie architekto Algirdo Žebrausko prašymą Savivaldybei skirti pinigų karilionui - varpų muzikos įrenginiui - įrengti ant Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos ir Kultūros centro pastato sienos.
  18. Dijokienė, Lina Darželinukų piešiniuose pražydo Lietuvos spalvos / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, vas. 21, p. 8. Apie Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje eksponuotą vaikų kūrybinių darbų parodą-konkursą "Lietuva - tai tėvelių namai".
  19. Servienė, Aurelija Vaikų kūrybos darbai - Lietuvos šimtmečiui / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, vas. 24, p. 4. Apie Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje eksponuotą vaikų kūrybinių darbų parodą-konkursą "Lietuva - tai tėvelių namai".
  20. Dijokienė, Lina Dailyraštis - lyg meditacija / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, vas. 28, p. 3, 7. Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje surengtą Telšių rajono dailyraščio parodos-pristatymo šventę. Ją atsiliepdama į nacionalinio Vinco Kudirkos dailyraščio konkurso „Rašom!“ rengėjų raginimą suorganizavo Telšių rajono lietuvių kalbos mokytojų taryba.
  21. Dijokienė, Lina Varniai - be savarankiško kultūros centro / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, vas. 28, p. 2-3. Apie naikinamą Varnių kultūros centrą, kuriam vadovavo Jolanta Juozapavičienė bei kuri laimėjo konkursą Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės pareigoms užimti.
  22. Vengrienė, Vlada "Iš Tavo rankos, Dieve, gaunu savo rytą!" BERNARDUI BRAZDŽIONIUI - 110 / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, kovo 3, p. 7. Apie Varnių miesto bibliotekos, literatų sambūrio ,,Lyra” ir Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos maironiečių, vadovaujamų mokytojos R. Poškutės, renginį B. Brazdžioniui.
  23. Dačkevičius, Steponas Algirdas Popietė, sušildyta prisiminimais apie Justiną / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, kovo 10, p. 7. Apie Telšių Trečiojo amžiaus universiteto Saviraiškos fakulteto ir Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos surengtą popietę poetei, ilgametei laikraščio darbuotojai Justinai Baltuonienei.
  24. Šimkuvienė, Diana Akimirkos N. Sulpinaitės fotografijose / Diana Šimkuvienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, kovo 14, p. 4. Apie Luokės bibliotekoje veikiančią Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos IIIG klasės moksleivės Neringos Stulpinaitės fotografijų parodą.
  25. Baigiamasis "Lietuvių kalbos dienų" renginys Vilniuje. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, kovo 21, p. 7. Apie Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Žygimantų g. 1, vykusį „Lietuvių kalbos dienų“ baigiamąjį renginį. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojai Vidai Urnikienei įteiktas Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto padėkos raštas.
  26. Auksinis tautodailininko Sigito Leščiausko pavasaris. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, kovo 25, p. 9. Apie 2017 03 16 Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą tautodailininko Sigito Leščiausko kūrybos darbų parodą, kuri atidaryta per menininko 50-ąjį jubiliejų.
  27. Keršienė, Virginija Žemės diena - tradicijų puoselėjimas / Virginija Keršienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, kovo 24, p. 8. Apie Žemės dienos paminėjimą Telšių "Ateities" progimnazijos Degaičių skyriaus darželio grupėje "Ąžuoliukas", Degaičių seniūnijoje bei Telšių K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Degaičių filiale.
  28. Ylakienė, Vita Paminėta knygnešių šventa gadynė / Vita Ylakienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, kovo 25, p. 6. Apie Knygnešio dienos minėjimą Nevarėnų bibliotekoje.
  29. Milašauskienė, Dalia Knygnešio diena Ubiškėje / Dalia Milašauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, kovo 25, p. 6. Apie Telšių K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Ubiškės filialo naujose patalpose vykusį renginį Ubiškės pradinės mokyklos darželio mokiniams ir mokytojams.
  30. S. Leščiauskas: „Akmenys man - kaip liga“ / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, kovo 31, p. 2. Apie 2017 03 16 Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą tautodailininko Sigito Leščiausko kūrybos darbų parodą, kuri atidaryta per menininko 50-ąjį jubiliejų. 1. Leščiauskas, Sigitas. 2. Menininkai, liaudies (tautodailininkai). 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Parodos. 6. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 7. Biografijos. 8. Telšiai. 9. Lietuva
  31. Lietuvių kalbos dienos Telšiuose. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, kovo 31, p. 10. Apie baigiamuosius lietuvių kalbos dienų renginius Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, Žemaičių muziejuje "Alka", Žemaitės dramos teatre. 1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Kalba, lietuvių. 4. Žemaičių muziejus "Alka". 5. "Žemaitės dramos teatras". 6. Renginiai. 7. Telšiai. 8. Lietuva
  32. Paminėtos Vydūno 149-osios gimimo metinės. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, bal. 7, p. 6. Apie 149-ąsias Vydūno gimimo metines paminėtas Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikas telšiškiams skaitė pranešimą „Vydūnas - Lietuvai“, Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Bibliografinio aptarnavimo skyriaus vedėja Jolita Švėgždavičienė pasakojo, kas siejo Vydūną su Telšiais. Koncertavo folkloro ansamblis „Spigėns“ (vadovė Diana Bomblauskienė).
  33. Račkauskienė, Neringa Velykų popietė Nerimdaičiuose / Neringa Račkauskienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, bal. 25, p. 8. Apie 2017 04 10 Nerimdaičių bendruomenės namuose vykusią popietę ,,Velykų margučių paslaptis“, prie kurios organizavimo prisidėjo ir Nerimdaičių vyr. bibliotekininkė Neringa Račkauskienė.
  34. Apdovanoti konkurso "Sidabro vainikėlis" nugalėtojai // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, bal. 29, p. 7. Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje įvykusį tradicinį respublikinį moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis 2017“ Telšių regioninį turą.
  35. Servienė, Aurelija V. Stulpinas: „Kūryba yra svarbi, nes ji pasilieka“ / Aurelija Servienė. - Iliustr. - Rubrika: Kultūros laikas Žemaitijoje // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, geg. 5, p. 7. Apie 2017 04 29 Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią telšiškio poeto Vytauto Stulpino kūrybos popietę su nauja knyga „Vakarijos“.
  36. Macienė, Zita Eilėraščiai virtę dainomis / Zita Macienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, geg. 6, p. 7. Apie Varnių miesto bibliotekoje surengtą literatūrinę-muzikinę popietę, skirtą Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei. Eiles skaitė svečias iš Telšių Gediminas Jokubauskas, janapoliškis poetas Juozas Šileika bei buvusi varniškė Vita Kazlauskienė.
  37. Dijokienė, Lina Poetei atminti raginama įkurti rožyną / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, geg. 9, p. 7. Apie Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, vykusį Justino Lingio dokumentinio filmo apie Karoliną Praniauskaitę, premjerinį pristatymą.
  38. Dijokienė, Lina Skaitymo valanda subūrė kelias kartas / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, geg. 9, p. 7. Apie Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, Telšių viešojoje Karolinos Praniauskaitės bibliotekoje, surengtą akciją „Valanda su knyga“ skirtą lietuvių literatūros klasikų Ievos Simonaitytės ir Kazio Bradūno jubiliejiniams metams paminėti.
  39. Dijokienė, Lina Knygų skirtukų magija / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, geg. 9, p. 4. Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje eksponuojamą Kaunatavos bibliotekininkės Vilijos Jocienės knygų skirtukų kolekciją.
  40. [Kačinskienė], [Gintarė] Knygos, parodos, pristatymai Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje / [Gintarė Kačinskienė]. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, geg. 9, p. 4. Apie Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius bibliotekoje.
  41. Macienė, Zita Knygos „Panakačio saulėtekių odisėjos 2“ pristatymas / Zita Macienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, geg. 12, p. 2. Apie kraštiečio rašytojo, dramaturgo Virginijaus Bielskio knygos „Panakačio saulėtekių odisėjos 2“ (Iš Lietuvos kaimo rašytojo metraščių) pristatymą Varnių miesto bibliotekoje.
  42. Dijokienė, Lina Vytautas Stulpinas: „Visa mano kūryba - iš įsižiūrėjimo, įsimąstymo, įsidūmojimo“ / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, geg. 16, p. 6. Apie 2017 04 29 Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią telšiškio poeto Vytauto Stulpino kūrybos popietę su nauja knyga „Vakarijos“.
  43. Macienė, Zita „Panakačio saulėtekių odisėjos 2“ / Zita Macienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, geg. 16, p. 8. Apie kraštiečio rašytojo, dramaturgo Virginijaus Bielskio knygos „Panakačio saulėtekių odisėjos 2“ (Iš Lietuvos kaimo rašytojo metraščių) pristatymą Varnių miesto bibliotekoje.
  44. [Kačinskienė], [Gintarė] Knygos, parodos, pristatymai Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje / [Gintarė Kačinskienė]. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, geg. 19, p. 10. Apie Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius bibliotekoje.
  45. Kačinskienė, Janina Bibliotekų savaitė Degaičiuose / Janina Kačinskienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, geg. 19, p. 6. Apie renginius Degaičių bibliotekoje.
  46. Pagerbti aktyviausi bibliotekos skaitytojai. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, geg. 23, p. 4. 2017 04 27 Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos skaitykloje rinkosi aktyviausi bibliotekos skaitytojai į diskusiją „Šiuolaikinė biblioteka“.
  47. Bilevičienė, Genovaitė Nekasdieniai susitikimai Janapolėje / Genovaitė Bilevičienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, geg. 23, p. 2. Apie Janapolės bibliotekoje vykusį susitikimą su Telšių literatų klubo nare, renginių vedėja, poezijos apžvalgininke Sigita Nagliene bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Telšių filialo direktore Dženeta Pociene.
  48. Kačinskienė, Gintarė Minint garbias sukaktis / Gintarė Kačinskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, geg. 27, p. 9. Apie bibliotekoje pristatytus režisieriaus Justino Lingio dokumentinius filmus: „Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimas Lietuvoje“ bei „Pirmasis Telšių vyskupijos vyskupas Justinas Staugaitis“.
  49. Varnelienė, Adolfina Obelų šakose „pražydo“ skarelės / Adolfina Varnelienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, geg. 27, p. 7. Apie jau 17-ąją, obelų žydėjimo šventę, tema „Mamos skarelė“, kurią suruošė Kaunatavos bendruomenė ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos bibliotekos filialo vyr. bibliotekininkė Vilija Jocienė.
  50. Servienė, Aurelija Kaunatavoje - „Poezija sodų žydėjime“ / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, geg. 30, p. 1-2. Apie Telšių rajone, Kaunatavos soduose, Degučių kaime vykusį tradicinį 17-ąjį renginį „Poezija sodų žydėjime“. Jį surengė Kaunatavos bendruomenė ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos bibliotekos filialo vyr. bibliotekininkė Vilija Jocienė.
  51. Kačinskienė, Gintarė Telšiuose lankėsi žymus režisierius / Gintarė Kačinskienė. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2017, birž. 2, p. 6. Apie bibliotekoje pristatytus režisieriaus Justino Lingio dokumentinius filmus: „Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimas Lietuvoje“ bei „Pirmasis Telšių vyskupijos vyskupas Justinas Staugaitis“.
  52. Kačinskienė, Gintarė Pristatyti dokumentiniai filmai / Gintarė Kačinskienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, birž. 2, p. 2. Apie bibliotekoje pristatytus režisieriaus Justino Lingio dokumentinius filmus: „Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimas Lietuvoje“ bei „Pirmasis Telšių vyskupijos vyskupas Justinas Staugaitis“.
  53. Čiužienė, Gendvika Piliakalniais aidi poezijos pavasaris / Gendvika Čiužienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, birž. 3, p. 9. Apie 2017 05 25 bibliotekos darbuotojų Vidos Krenciuvienės ir Zitos Macienės suorganizuotą išvyką į Pavandenę ‘‘, kur yra gyvenusi lietuvių rašytoja Šatrijos Ragana, Telšių Karolinos Praniauskaitės bibliotekos Varnių filialo literatūros kūrėjų ir mylėtojų grupelei ,,Lyra.
  54. Keršienė, Virginija Susitikimas su Nijole Narmontaite / Virginija Keršienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, birž. 3, p. 5. Apie 2017 05 28 Degaičių parke vykusį susitikimą su kino ir teatro aktore, rašytoja Nijole Narmontaite. Šventės organizatoriai Karolinos Praniauskaitės VB Degaičių filialas (vyr. bibliotekininkė J. Kačinskienė), Degaičių seniūnija (seniūnas A. Kontrimas).
  55. Dijokienė, Lina Šventinis Parkinsono ligos draugijos skyriaus susirinkimas / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, birž. 3, p. 3. Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį renginį.
  56. Servienė, Aurelija Parkinsono ligos draugija kviečia kartu kovoti su šia liga / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, birž. 6, p. 3. Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį šventinį Parkinsono ligos draugijos skyriaus susirinkimą. Draugijos pirmininkė - Laima Sabaliauskienė.
  57. Dačkevičius, Steponas Algirdas Poezijos pavasaris su viltingu Vydūno kaštono žiedu / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, birž. 6, p. 7. Poezijos pavasario renginiuose, surengtuose viešosios bibliotekos Telšiuose bei Ubiškėje, dalyvavo poetai Laura Sintija Černiauskaitė, Marija Meilė Kudarauskaitė, Benediktas Januševičius, Steponas Algirdas Dačkevičius, Mantas Balakauskas, Ernestas Noreika, Vytautas Stulpinas, Arvydas Valionis, literatūrologas Regimantas Tamošaitis, radijo diktorius Juozas Šalkauskas.
  58. Čiužienė, Gendvika Piliakalniais aidėjo poezijos pavasaris / Gendvika Čiužienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, birž. 9, p. 2. Apie 2017 05 25 bibliotekos darbuotojų suorganizuotą išvyką į Pavandenę, kur yra gyvenusi lietuvių rašytoja Šatrijos Ragana, Telšių Karolinos Praniauskaitės bibliotekos Varnių filialo literatūros kūrėjų ir mylėtojų grupelei ,,Lyra“.
  59. Keršienė, Virginija Susitikimas su Nijole Narmontaite / Virginija Keršienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, birž. 9, p. 6. Apie 2017 05 28 Degaičių parke vykusį susitikimą su kino ir teatro aktore, rašytoja Nijole Narmontaite. Šventės organizatoriai Karolinos Praniauskaitės VB Degaičių filialas (vyr. bibliotekininkė J. Kačinskienė), Degaičių seniūnija (seniūnas A. Kontrimas).
  60. Milašauskienė, Dalia Poezijos pavasaris Ubiškėje / Dalia Milašauskienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, birž. 9, p. 6. Dalyvavo rašytojas, literatūrologas Regimantas Tamošaitis, rašytoja, poetė Laura Sintija Černiauskaitė, poetė, docentė Marija Meilė Kudarauskaitė, poetas, prozininkas Benediktas Januševičius, poetas, prozininkas, žurnalistas Steponas Algirdas Dačkevičius, poetas, istorikas Mantas Balakauskas, poetas, prozininkas Ernestas Noreika, poetas Vytautas Stulpinas, vertėjas, kritikas Arvydas Valionis, žurnalistas, radijo diktorius Juozas Šalkauskas, poetė Ieva Sigita Naglienė. Simbolinė „Poezijos paukštė“ perduota Eigirdžių bibliotekos bibliotekininkei Adelei Žitaveckienei.
  61. Išsiskleidė bendradarbiavimo žiedas su Prancūzijos miestu Saint-Egreve. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, birž. 23, p. 3. Telšiuose apsilankė Prancūzijos Saint-Egrèv‘ės miesto atstovai. Svečiai apžiūrėjo miestą, susipažino su krašto kultūra, lankėsi Telšių Žemaitės dramos teatre, K. Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, Žemaičių muziejuje „Alka“, Biržuvėnų dvare, dalyvavo bendradarbiavimo sutarties pasirašymo ceremonijoje.
  62. Varnelienė, Adolfina Žodžiai - brangių akimirkų lašai / Adolfina Varnelienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, liep. 11, p. 6. Apie 2017 06 29 Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią Telšių literatų klubo ir kraštiečių kūrėjų popietę „Poezijos sąšaukos ir dialogai“. Prisiminti amžinybėn išėjusieji poetai garsūs Telšiuose.
  63. Švėgždavičienė, Julita Pasveikink Lietuvą. - Portr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, liep. 14, p. 2. Telšių r. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Bibliografinio aptarnavimo skyriaus vedėjos pasveikinimas Lietuvai šimtmečio proga.
  64. Sutkutė, Jolanta Atidaryta žemaičių bajorų heraldikos paroda / Jolanta Sutkutė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, liep. 21, p. 2. Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje surengtą žemaičių bajorų heraldikos parodą.
  65. Sutkutė, Jolanta Atidaryta žemaičių bajorų heraldikos paroda / Jolanta Sutkutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, liep. 25, p. 7. Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje surengtą žemaičių bajorų heraldikos parodą.
  66. Macienė, Zita Eilėraščio pažadinta viltis / Zita Macienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, rugpj. 1, p. 4. Apie prie Varnelės upės vykusią literatūrinę valandėlę, kurią surengė Varnių miesto bibliotekos darbuotojos Vida Krenciuvienė ir Zita Macienė bei literatų būrelio ,,Lyra“ nariai. Renginys skirtas Varniuose gyvenusios ir dirbusios mokytojos Leokadijos Jokūbauskienės poezijos knygutės ,,Šviesus liūdesys“ pristatymui.
  67. Oninių šventėje - medumi tepta duona. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, rugpj. 1, p. 8. Apie Žemaičių muziejaus "Alka" Žemaitijos kaimo ekspozicijoje vykusią Oninių šventę. Duoną šventei kepė Viekšnalių bibliotekininkė Zosė Stasiulienė.
  68. Dačkevičius, Steponas Algirdas Oninės su rugine duona iš Beibelio krašto / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, rugpj. 8, p. 7. Apie Žemaičių muziejaus "Alka" Žemaitijos kaimo ekspozicijoje vykusią Oninių šventę. Duoną šventei kepė Viekšnalių bibliotekininkė Zosė Stasiulienė.
  69. Dačkevičius, Steponas Algirdas Pirmojo spausdinto lietuviško žodžio pėdsakai - telšiškio kolekcijoje / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, rugs. 5, p. 6. Apie Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje eksponuojamą juvelyro, kraštotyrininko ir bibliofilo Alfredo Jonušo faksimilinį Martyno Mažvydo „Katekizmo“ ir kitų jo knygų rinkinį bei pateikiamos profesoriaus Zigmo Zinkevičiaus įžvalgos apie M.Mažvydo „Katekizmą“.
  70. Macienė, Zita Pasveikink Lietuvą!. - Portr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, rugs. 26, p. 3. Varnių miesto bibliotekos vyr. bibliotekininkės Zitos Macienės mintys apie artėjantį Lietuvos 100-metį.
  71. A. Jonušo kūrinių iš gintaro paroda „Draugams“. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, rugs. 26, p. 3. Apie 2017 09 15 Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Telšių miesto garbės piliečio, dailininko, juvelyro Alfredo Jonušo gintaro dirbinių parodos atidarymą, skirtą autoriaus kūrybos darbų 50-mečiui paminėti.
  72. Junkurienė, Virginija Popietė Varnių bibliotekoje / Virginija Junkurienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, rugs. 26, p. 2. Apie literatūrinę popietę "Knyga ir žaidimai" Varnių bibliotekoje, kurioje dalyvavo Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos ketvirtokai.
  73. Dijokienė, Lina Alfredas Jonušas: pusė amžiaus - menui / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, spal. 3, p. 6. Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą Žemaitijos sostinės Garbės piliečio Alfredo Jonušo retrospektyvinę gintaro dirbinių parodą „Draugams“.
  74. Krajinienė, Nijolė Interaktyvi konferencija "Per Europos istoriją į valstybės šimtmetį" / Nijolė Krajinienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, spal. 3, p. 3. Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią interaktyvią konferenciją-konkursą „Per Europos istoriją į valstybės šimtmetį“, skirtą Lietuvos valstybės nepriklausomybės šimtmečiui paminėti.
  75. Per Europos istoriją į valstybės šimtmetį. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, spal. 10, p. 7. Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią interaktyvią konferenciją konkursą „Per Europos istoriją į valstybės šimtmetį“, skirtą Lietuvos valstybės nepriklausomybės šimtmečiui paminėti.
  76. Servienė, Aurelija Mokytojai raginami skleisti vilties kultūrą / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, spal. 10, p. 1, 12. Apie 2017 10 04-05 dienomis Telšiuose vykusius renginius, skirtus Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikė Knygų mugė - buvo prekiaujama naujausiomis Lietuvos leidyklų knygomis. Skaitykloje atidaryta paroda „Vilniaus universiteto bibliotekos dienos Telšiuose“. Renginio metu pristatytos dvi knygos: Eglės Čėjauskaitės-Gintalės ir prof. Viktorijos Daujotytės „Žemaitijos balsai ir daiktai“ bei žemaičio Liutavaro L. Algimanto biografiniai prisiminimai „Samogitia mea patria“. Iškilminga ceremonija „Mokytojas šviesulys 2017“ surengta Telšių Žemaitės dramos teatre.
  77. Dačkevičius, Steponas Algirdas Knygų mugėje - su Žemaitės rankraščiu ir galybės leidinių šnaresiu / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, spal. 10, p. 6. Apie Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos ir Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus surengtą Knygų mugę. Mugėje surengta Vilniaus universiteto bibliotekos diena, viešnia Kamilė Kalibataitė atskleidė, kaip buvo spaudai rengiamos Kristijono Donelaičio „Metų“ ir Martyno Mažvydo „Katekizmo“ faksimilės, eksponuota paroda „Telšių krašto dokumentai Vilniaus universiteto bibliotekoje“. Pristatyta profesorės Viktorijos Daujotytės ir dailininkės Eglės Čėjauskaitės-Gintalės knyga „Žemaitijos balsai ir daiktai“ bei Liutavaro L. Algmino biografinė prisiminimų knyga „Samogitia - mea patria“ (Žemaitija - mano tėvyne).
  78. Macienė, Zita Gyvenam po viena saule / Zita Macienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, spal. 14, p. 9. Apie popietę "Gyvenam po viena saule" Varnių miesto bibliotekos ,,Lyra‘‘būrelio nariams ir jiems prijaučiantiems senjorams, kuri vyko Telšių regioninio profesinio mokymo centro bibliotekoje.
  79. Instaliacija „Tautiška giesmė“ telšiškių nesudomino. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, spal. 20, p. 7. Apie 2017 10 11 Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje telšiškiams pristatytą HYMNOS.LT instaliacija „Tautiška giesmė“. Projektą pristatė pats idėjos autorius ir projekto vadovas Julius Žėkas.
  80. Ivoncius, Alvydas Rolandas Paksas: "Europos Sąjungos ateitis nėra vien politikų reikalas" / Alvydas Ivoncius. - Portr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, spal. 28, p. 2. Apie Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią Rolando Pakso diskusiją "Lietuvos ateitis po Europos ateities".
  81. Servienė, Aurelija Moderni viešoji biblioteka su lapeliu ant durų „Liftas neveikia“ / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, lapkr. 10, p. 3. Apie neveikiantį liftą Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.
  82. Senoji knyga, nešanti Dievo žodį / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, lapkr. 11, p. 6. Apie Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje eksponuojamus 17 senųjų spaudinių, kuriuos pristatė kanauninkas Andriejus Sabaliauskas.
  83. Švėgždavičienė, Julita Senoji knyga, nešanti Dievo žodį / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2017, lapkritis (Nr. 11), p. 43-44.. Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejiniams metams einant į pabaigą, Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatyta senoji knyga, bylojanti apie tikinčiųjų ir religinės knygos santykį.
  84. Gabalytė, Vilija Meninio skaitymo konkursas „Ir knyga mane augina“ / Vilija Gabalytė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, lapkr. 14, p. 3. Apie 2017 10 26 Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį rajoninį 1-4 klasių meninio skaitymo konkursą „Ir knyga mane augina“. Renginį organizavo pradinių klasių metodinio būrelio taryba.
  85. Gureckienė, Marija Kūrybiniu džiaugsmu dalinamės / Marija Gureckienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, lapkr. 21, p. 7. Apie Telšių „Kranto" progimnazijos bibliotekoje - skaitykloje vykusius teminius užsiėmimus, veikė kūrybinių darbų parodos. Darbelius iš atlasinių juostų "Kanzaschi“ technika mokė pasigaminti K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkė Nijolė Krajinienė.
  86. Vaičekauskė, Nijolė Kalbos atveria duris ir padeda plačiau pažinti pasaulį / Nijolė Vaičekauskė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, lapkr. 28, p. 4. Apie Telšių K. Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį renginį, skirtą Vokiečių kalbos dienai.
  87. M. Šilinsko knygoje - vertinga istorija. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, gruod. 1, p. 5. Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą Telšių miesto Garbės piliečio, fotomenininko Mečislovo Šilinsko knygą „Telšiai 1918-2018“, skirta Lietuvos šimtmečiui.
  88. Šetikienė, Lida Pojūčių ir skonio kupina popietė / Lida Šetikienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, gruod. 8, p. 3. Apie 2017 11 21 Varnių miesto bibliotekoje įvykusį renginį "Maisto paruošimas ir serviravimas", skirtą suaugusiųjų švietimo savaitei, kurį organizavo bibliotekininkės Vida Krenciuvienė ir Zita Macienė, VšĮ TRPMC vyr. profesijos mokytoja Irena Majuvienė ir vyr. profesijos mokytoja Irena Butrimienė.
  89. Jokšienė, Stasė Žemaičių bajorės pynė adventinius vainikus / Stasė Jokšienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, gruod. 8, p. 7. Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Žemaičių bajorų draugijos adventinį renginį.
  90. Dačkevičius, Steponas Algirdas „Visi turem akis, ale Mečislovs tur kitokias“ / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, gruod. 9, p. 6. Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą Telšių miesto Garbės piliečio Mečislovo Šilinsko fotoalbumą „Telšiai 1918-2018“.
  91. Šetikienė, Lida Pojūčių ir skonio kupina popietė / Lida Šetikienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, gruod. 12, p. 9. Apie 2017 11 21 Varnių miesto bibliotekoje įvykusį renginį "Maisto paruošimas ir serviravimas", skirtą suaugusiųjų švietimo savaitei. Renginio organizatorės vyr. bibliotekininkės Vida Krenciuvienė ir Zita Macienė. Dalyvavo VšĮ TRPMC - vyr. profesijos mokytoja Irena Majuvienė ir vyr. profesijos mokytoja Irena Butrimienė.
  92. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga posėdžiavo Telšiuose. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, gruod. 15, p. 2. Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės bibliotekoje vykusį Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato posėdį. Posėdyje dalyvavo Žemaičių bajorų draugijos pirmininkas Stanislovas Kasparavičius, taip pat bajorai ir šios draugijos nariai Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas ir Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Jolanta Sutkutė.
  93. Nikolenkienė, Loreta Varniuose saulė švietė visiems / Loreta Nikolenkienė. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - ISSN 1648-4215. - 2017, gruod. 16 (Nr. 283-285), p. 4. Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos filiale Varniuose vykusį Izabelės Lukošienės ir Virginijaus Bielskio knygos "Saulė šviečia visiems" pristatymo vakarą.
  94. Dijokienė, Lina Efektingoje parodoje - emocijų ir minčių proveržis / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, gruod. 19, p. 6. Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių fakulteto studentų darbų parodą „Afektas? Efektas? Defektas?“.
  95. Sabaliauskas, Andriejus Jaunimo atsinaujinimo savaitgalis Telšiuose / Andriejus Sabaliauskas // Žemaičių saulutė. - 2017, gruod. 29 (Nr. 12), p. 2. 2017 12 02 Telšiuose vyko iš visos vyskupijos atvykusio jaunimo tradicinis atsinaujinimo savaitgalis, rengiantis adventui ir Šv. Kalėdoms. Susirinkusiuosius pasveikino Vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Karolis Petravičius, rektorius R. Norkus ir Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Rūta Savickienė.
  96. Sabaliauskas, Andriejus Atsinaujinimo savaitgalis / Andriejus Sabaliauskas. - Iliustr. // XXI amžius. - 2017, gruod. 15 (Nr. 48), priedas "Žvilgsniai" (Nr. 12), p. 3.
  97. Vengrienė, Vlada Tyliai snaigėms krentant - poezija širdy / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2017, gruod. 29, p. 4. Apie Varnių bibliotekininkių Zitos Macienės ir Vidos Krenciuvienės organizuotą renginį Varnių bibliotekoje, kuriame poetė Ieva Sigita Naglienė pristatė klausytojams penkių poetų, pretenduojančių į šių metų geriausio poezijos rinkinio autoriaus vardą, kūrybą.
  98. Teisininkai vaikus pamalonino knygomis. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2017, gruod. 30, p. 6. Lietuvos teisininkų draugijos (LTD) Telšių skyrius , siekdamas populiarinti knygų skaitymą, gruodžio 21 d. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje surengė akciją-loteriją „Knyga , kurios nereikia grąžinti“.
  Parengė G. Kačinskienė, redagavo J. Švėgždavičienė, 2018 m. vasaris  Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka vietos spaudoje 2016 metais

  2017-02-06

  1. Mukienė, Danutė
  "Telšių žemėje. Bibliografinis sąrašas" : iškilūs Telšių krašto žmonės užsienyje / Donatas Tytuva // Žemaičių žemė. - ISSN 1392-2610. - 2016, Nr. 1, p. 34.
  Telšių viešosios bibliotekos filialo Nr. 2 vyr. bibliotekininkas Gediminas Petrulis parengė bibliografinį sąrašą. Pateikta rankraščio autoriaus pratarmė.
  1. Petrulis, Gediminas. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekininkai. 5. Sąrašai. 6. Bibliografija. 7. Žmonės, įžymūs (populiarūs). 8. Rankraščiai. 9. Pratarmės. 10. Spauda (leidiniai), informacinė. 11. Spauda (leidiniai). 12. Išeivija. 13. Kraštiečiai. 14. Telšiai. 15. Lietuva. 16. Publikacijos. 17. Filialai. 18. Emigrantai. 19. Emigracija. 20. Raštija, lietuvių

  2. Petrulis, Gediminas
  Iškilūs Telšių krašto knygos žmonės užsienyje / Gediminas Petrulis. - Iliustr. // Žemaičių žemė. - ISSN 1392-2610. - 2016, Nr. 1, p. 35-46.
  Telšių miesto bibliotekos Nr. 2 vyr. bibliotekininko Gedimino Petrulio parengtas bibliografinis sąrašas.
  1. Alminas, Kazys, 1904-1986. 2. Alšėnienė, Estera, 1922-. 3. Babrauskas, Benediktas, 1910-1968. 4. Bastys, Pranas, 1905-1977. 5. Bytautas, Romanas, 1886-1915. 6. Būčys, Pranciškus Petras, 1872-1951. 7. Bukota, Tadas Juozapas, 1740-1795. 8. Butkus, Petras, 1914-1993. 9. Chmielievskis, Gasparas. 10. Cinzas, Eduardas, 1924-1996. 11. Čiulda, Juozas, 1796-1861. 12. Dembskis, Vladislovas, 1831-1913. 13. Dobševičius, Tomas Jurgis. 14. Dovydaitis, Juozapas Silvestras, 1826-1883. 15. Gadonas, Vladimiras, 1775-1842. 16. Vilkutaitytė-Gedvilienė, Birutė, 1917-. 17. Grauslys, Alfonsas, 1902-1988. 18. Grybauskas, Vytautas, 1922-2013. 19. Ignotas, Mikalojus A., apie 1870-1934. 20. Inkėnaitė, Dorotėja, 1908-1975. 21. Ivinskis, Zenonas, 1908-1971. 22. Jagminas, Romualdas. 23. Jankus, Lionginas, 1912-1968. 24. Januškevičius, Juozas, 1862-1960. 25. Jasevičius, Anupras, 1805-1884. 26. Jasėnas, Kazimieras, 1867-1954. 27. Jaunius, Kazimieras. 28. Jonikas, Vincas, 1918-2006. 29. Jovaiša, Česlovas. 30. Jurkus, Paulius, 1916-2004. 31. Kamantauskas, Viktoras, 1899-1951. 32. Kidykas, Jonas, 1905-1999. 33. Kobeckis, Liudvikas. 34. Križanauskis, Juozapas. 35. Kučingis, Jonas, 1908-2009. 36. Mačernis, Juozas, 1891-1976. 37. Mažonas, Vladas, 1881-1945. 38. Mikalauskas, Antanas, g. 1907. 39. Mockus, Kazys, 1910-1972. 40. Palionis-Pėža, Dominykas. 41. Paulauskas, Vaclovas, 1910-1995. 42. Petravičius, Antanas, 1821-po 1901. 43. Praniauskas, Otonas. 44. Praniauskis, Otonas, 1817 ar 1823-1879. 45. Raila, Stasys, 1907-2008. 46. Rubšys, Antanas, 1923-2002. 47. Salys, Antanas, 1902-1972. 48. Serapinas, Rapolas, 1904-1989. 49. Steponis, Kazimieras, 1904-1968. 50. Tarvainis, Vytautas, 1924-1952. 51. Tenisonaitė, Zenta, 1925-2001. 52. Tenisonas, Aleksandras, 1898-1986. 53. Turauskas, Eduardas, 1896-1966. 54. Vaišnoras, Simonas, apie 1545-1600. 55. Vaitkus, Mykolas, 1883-1973. 56. Valančius, Grigas, 1906-1978. 57. Valiuška, Antanas, 1915-1998. 58. Vaseris, Pranas, 1915-1987. 59. Vasys, Jonas, 1918-. 60. Vasiliauskas, Pranciškus, 1871-1955. 61. Velutis, Jonas, 1908-2006. 62. Venckus, Juozas, 1897-1979. 63. Vydūnas, 1868-1953. 64. Nezabitauskis-Zabitis, Kiprijonas Juozapas, 1779-1837. 65. Žadeikis, Povilas, 1887-1957. 66. Žeimys, Adomas, apie 1855-1909. 67. Želvys-Želvavičius, Juozapas. 68. Žvirblis, Jonas, 1911-1997. 69. Diplomatai. 70. Veikėjai, valstybės. 71. Kunigai. 72. Poetai. 73. Prozininkai. 74. Memuaristai. 75. Darbuotojai. 76. Spauda (leidiniai). 77. Vertėjai. 78. Žurnalistai. 79. Girininkai. 80. Pedagogai (mokytojai, dėstytojai). 81. Kalbininkai (kalbotyrininkai, lingvistai). 82. Knygnešiai. 83. Treneriai. 84. Kraštiečiai. 85. Žmonės, įžymūs (populiarūs). 86. Išeivija. 87. Sąrašai. 88. Bibliografija. 89. Bibliotekininkai. 90. Bibliotekos, viešosios. 91. Biografijos. 92. Telšiai. 93. Lietuva. 94. Filialai. 95. Publikacijos. 96. Spauda (leidiniai), informacinė

  3. Ubartienė, Aušra
  "Knygų Kalėdų" savanoriai / Aušra Ubartienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, saus. 5, p. 4.
  Apie Janapolės bibliotekos renginį Telšių Vaikų globos namuose, skirtą akcijai "Knygų Kalėdos".
  1. "Knygų kalėdos". 2. Renginiai. 3. Akcijos. 4. Janapolė. 5. Įstaigos (namai), globos. 6. Telšiai. 7. Lietuva. 8. Bibliotekos. 9. Bibliotekos, kaimo. 10. Bibliotekos, viešosios

  4. Ubartienė, Aušra
  "Knygų Kalėdų" savanoriai / Aušra Ubartienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, saus. 5, p. 6.
  Apie Janapolės bibliotekos renginį Telšių Vaikų globos namuose, skirtą akcijai "Knygų Kalėdos".
  1. Janapolė. 2. Renginiai. 3. Įstaigos (namai), globos. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekininkai. 6. Bibliotekos, kaimo. 7. Bibliotekos, viešosios. 8. "Knygų kalėdos". 9. Telšiai. 10. Lietuva

  5. Genutis, Stanislovas
  Penktosios "Knygų Kalėdos" Varniuose / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, saus. 5, p. 6.
  Apie Telšių K.Praniauskaitės Viešosios bibliotekos Varnių filialo organizuotą renginį akcijai „Knygų Kalėdos“.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. "Knygų kalėdos". 4. Renginiai. 5. Akcijos. 6. Telšiai. 7. Varniai. 8. Lietuva

  6. Kazlauskienė, Donata
  Lietuvos kultūros sostinė - su skęstančiu Kultūros centru / Donata Kazlauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, saus. 12, p. 1, 7.
  Apie rekonstruojamą Kultūros centrą bei Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastatą.
  1. Rekonstrukcijos. 2. Centrai, kultūros (laisvalaikio). 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Remontas. 5. Sostinės. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  7. Kazlauskienė, Donata
  Iki pabaigos liko 3 milijonai 250 tūkstančių eurų / Donata Kazlauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, saus. 16, p. 3, 10.
  Apie rekonstruojamą Telšių Kultūros centro ir Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastatą.
  1. Centrai, kultūros (laisvalaikio). 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Rekonstrukcijos. 5. Pastatai (statiniai, namai). 6. Lėšos. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  8. Prisimintas laikas, kai vienijo laisvės troškimas. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, saus. 19, p. 7.
  Apie Laisvės gynėjų dienai skirtą renginį, Ryškėnų kultūros centre bei Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Ryškėnų filiale.
  1. Sausio tryliktoji (Laisvės gynėjų diena). 2. Renginiai. 3. Ryškėnai. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Bibliotekos, kaimo. 7. Telšiai. 8. Centrai, kultūros (laisvalaikio). 9. Lietuva

  9. Servienė, Aurelija
  Dešimtmečio renovacija: įkurtuvių nuotaiką gadina kiauras bibliotekos stogas / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, saus. 29, p. 1, 11.
  Apie bibliotekos renovaciją bei renginius skirtus Bibliotekų metams, pasakoja Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė.
  1. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Renovacijos (atnaujinimas). 5. Metai, teminiai. 6. Renginiai. 7. Renginiai, literatūriniai. 8. Renginiai, kultūriniai. 9. Patalpos. 10. Telšiai. 11. Lietuva

  10. Kleibienė, R.
  Žvilgsnis į poeziją / R. Kleibienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, vas. 5, p. 5.
  2015 m. metų poezijos knygas, dalyvaujančias "Metų knygos rinkimų" akcijoje, Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 1-ajame miesto filiale, pristatė ir aptarė Telšių „Ateities" pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, žinoma literatė Ieva Sigita Naglienė.
  1. Naglienė, Sigita Ieva, 1959-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Knygos. 5. Pristatymai, spaudos (leidinių). 6. Renginiai. 7. "Metų knyga". 8. Telšiai. 9. Lietuva

  11. Švėgždavičienė, Julita
  Te neapleidžia manęs nerimas... / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, vas. 9, p. 10.
  Apie Telšiuose tris dešimtmečius gyvenusį poetą Nikolajų Artiomovą, jo kūrybą,.
  1. Artiomovas, Nikolajus. 2. Poetai. 3. Poezija. 4. Eilėraščiai (eilės). 5. Kūryba. 6. Kalba, rusų. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  12. Varnelienė, Adolfina
  Primirštas, bet nepamirštas / Adolfina Varnelienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, kovo 1, p. 10.
  Apie Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės V. Černiauskienės, bibliotekininkės Julitos Švėgždavičienės, poetų Vytauto Stulpino, Ievos Sigitos Naglienės, Adolfinos Varnelienės suorganizuotą renginį, skirtą telšiškiam poetui Nikolajui Artiomovui (2016 m. poetui būtų sukakę 90 metų).
  1. Артемов, Николай Васильевич. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekininkai. 4. Poezija. 5. Poetai. 6. Renginiai, literatūriniai. 7. Renginiai. 8. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 9. Telšiai. 10. Lietuva. 11. Eilėraščiai (eilės)

  13. Servienė, Aurelija
  Po nevykusių bandymų slėpti tikrąją situaciją viešosios bibliotekos renovuojamame pastate pagaliau atrakintos durys / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, kovo 1, p. 2.
  Apie renovuojamas Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos patalpas.Patalpas aprodė Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas Gintautas Lukauskas, UAB „Irdaiva“ statinio statybos darbų vadovas Evaldas Videika ir kt. įmonės atstovai.
  1. Bibliotekos, viešosios. 2. Renovacijos (atnaujinimas). 3. Centrai, kultūros (laisvalaikio). 4. Lėšos. 5. Telšiai. 6. Lietuva

  14. Tryškių bendruomenė neabejinga gimtajai kalbai / Janina Norvaišienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, kovo 4, p. 4.
  Apie Nacionalinį diktantą rašytą Tryškių bibliotekoje.
  1. Diktantai, nacionaliniai. 2. Tryškiai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  15. Stasiūnas, Gytis
  Šiuolaikinė poezija ir mes / Gytis Stasiūnas. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, kovo 4, p. 5.
  Apie 2016 02 24 Varnių miesto bibliotekoje įvykusią literatų būrelio „Lyra“ popietę.
  1. "Lyra". 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Varniai. 5. Literatai. 6. Poetai. 7. Poezija. 8. Renginiai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  16. Dubinskienė, Jurgita
  Rinkome Metų knygą / Jurgita Dubinskienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, kovo 4, p. 5.
  Telšių K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos 1-ojo filialo darbuotojos surengė knygų pristatymą Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos moksleiviams.
  1. Bibliotekininkai. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Pristatymai, spaudos (leidinių). 5. Knygos. 6. "Metų knyga". 7. Moksleiviai (mokiniai). 8. Telšiai. 9. Lietuva

  17. Tryškių bendruomenė neabejinga gimtajai kalbai / Janina Norvaišienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, kovo 12, p. 8.
  Apie Nacionalinį diktantą rašytą Tryškių bibliotekoje.
  1. Diktantai, nacionaliniai. 2. Tryškiai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  18. Servienė, Aurelija
  Kaunatavos moterų klubui „Marijonos“ - 30 metų / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, kovo 15, p. 3.
  Klubui vadovauja Kaunatavos bibliotekininkė Vilija Jocienė.
  1. Jocienė, Vilija, 1962-. 2. Klubai. 3. Moterys. 4. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 5. Bibliotekininkai. 6. Kaunatava. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  19. Macienė, Zita
  Mano sielos atgaiva / Zita Macienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, kovo 19, p. 9.
  Apie Varnių miesto bibliotekoje atidarytą Ožtakių kaimo bendruomenės narės Birutės Tekorienės siuvinėtų paveikslų parodą.
  1. Tekorienė, Birutė. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Parodos. 5. Paveikslai. 6. Siuvinėjimas. 7. Rankdarbiai. 8. Telšiai. 9. Varniai. 10. Lietuva

  20. Telšių LIONS klubo pavasarinės dovanos. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, kovo 26, p. 2.
  Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai padovanojo apie pusšimtį iš savo namų atneštų knygų.
  1. "Lions club". 2. Dovanos. 3. Knygos. 4. Telšiai. 5. Bibliotekos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Lietuva

  21. Telšiai - Lietuvos kultūros sostinė 2016 / parengė Jurga Palangytė. - Iliustr. - Rubrika: Lietuvos kultūros sostinė 2016 // Žemaičių žemė. - ISSN 1392-2610. - 2016, Nr. 4, p. 2-6.
  Apie visus Telšiuose vykusius kultūrinius renginius, skirtus Lietuvos kultūros sostinei 2016 paminėti. Straipsnyje paminėta apie rekonstruotos viešosios bibliotekos atidarymą.
  1. Kultūra. 2. Renginiai. 3. Renginiai, kultūriniai. 4. Renginiai, masiniai. 5. Renginiai, muzikiniai. 6. Renginiai, literatūriniai. 7. Gyvenimas, kultūrinis. 8. Miestai. 9. Lietuvos kultūros sostinės. 10. Logotipai. 11. Nuotraukos. 12. Bibliotekos, viešosios. 13. Atidarymai. 14. Telšiai. 15. Lietuva. 16. Šventės. 17. Ambasadoriai (pasiuntiniai, nepaprastieji ir įgaliotieji)

  22. Puodžių karaliaus paroda. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, bal. 16, p. 6.
  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Ryškėnų filialo bibliotekininkė Jovita Vaičiulienė surengė septintojo Lietuvos puodžių karaliaus, kuršėniškio Algimanto Tamašausko autorinę darbų parodą.
  1. Tamašauskas, Algimantas, 1962-. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, kaimo. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Parodos. 7. Puodžiai. 8. Darbai, autoriniai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  23. Miesto vaikų bibliotekoje - Vincento Borisevičiaus gimnazijos pirmokų darbų paroda. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, bal. 16, p. 7.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekos, vaikų. 4. Parodos. 5. Moksleiviai (mokiniai). 6. Telšiai. 7. Lietuva

  24. Genutis, Stanislovas
  Renginys V. Šekspyrui atminti / Stanislovas Genutis // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, bal. 26, p. 7.
  Apie renginį V. Šekspyrui atminti, kuris įvyko VŠĮ Telšių RPMC bibliotekoje. Rašytojo turtingo kūrybinio gyvenimo biografiją auditorijai pristatė Varnių miesto bibliotekininkė V.Krenciuvienė bei jos kolegė Z.Macienė.
  1. Shakespeare, William, 1564-1616. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekininkai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Varniai. 6. Renginiai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  25. Lauko Sodoje augs vyskupo Antano Vaičiaus ąžuolas. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 7, p. 6.
  Lauko Sodos kaimo bendruomenė (pirmininkas Justas Dapkus), Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Lauko Sodos filialas (bibliotekininkė Ona Lileikienė) ir Lauko Sodos Šv.Joakimo bažnyčios klebonas Kęstutis Balčiūnas prisiminė šviesaus atminimo Telšių vyskupą Antaną Vaičių (1926 m. balandžio 5 d. - 2008 m. lapkričio 25 d.).
  1. Vaičius, Antanas, 1926-2008. 2. Vyskupai. 3. Minėjimai (paminėjimai). 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Bibliotekos, kaimo. 7. Lauko Soda. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  26. Būdvytienė, Alma
  Pristatyta knyga apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską / Alma Būdvytienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 7, p. 6.
  Ramunė Sakalauskaitė Varnių miesto bibliotekoje pristatė „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“.
  1. Vasiliauskas, Kazimieras, 1922-2001. 2. Knygos. 3. Pristatymai, spaudos (leidinių). 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Monsinjorai. 7. Biografijos. 8. Varniai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  27. Černiauskienė, Virginija
  Bibliotekininkų dviračių žygis - įdomi patirtis / Virginija Černiauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 10, p. 4.
  2016 05 04 už Telšius ir Bibliotekų metus dviračius mynė Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkai, jos draugai ir partneriai - Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
  1. Bibliotekininkai. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekos. 4. Dviračiai. 5. Žygiai. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  28. Būdvytienė, Alma
  Varniuose pristatyta knyga apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską / Alma Būdvytienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, geg. 10, p. 3.
  Ramunė Sakalauskaitė Varnių miesto bibliotekoje pristatė „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“.
  1. Vasiliauskas, Kazimieras, 1922-2001. 2. Knygos. 3. Pristatymai, spaudos (leidinių). 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Monsinjorai. 7. Biografijos. 8. Autoriai. 9. Varniai. 10. Telšiai. 11. Lietuva

  29. Skaitymo populiarinimo akcija Telšiuose. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, geg. 10, p. 8.
  2016 04 29 Telšių miesto amfiteatre įvyko knygų skaitymo akcija ,,Valanda su knyga 2016“. Vieni iš akcijų organizatorių - Telšių K. Praniauskaitės viešoji biblioteka.
  1. Skaitymas. 2. Populiarinimas. 3. Akcijos. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Organizatoriai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  30. Macienė, Zita
  Draudžiamoji spauda / Zita Macienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 17, p. 8.
  Apie Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių miesto bibliotekoje vykusią parodą ,,Draudžiamoji spauda 1864- 1990‘" bei jos pristatymą. Parodą išsamiu pasakojimu pristatė Žemaičių muziejaus ,, Alka‘‘ skyriaus Žemaičių vyskupystės muziejaus bibliotekininkė Jurgita Ivinskienė.
  1. Ivinskienė, Jurgita. 2. Spauda (leidiniai), nelegali (pogrindinė). 3. Spauda (leidiniai). 4. Renginiai. 5. Parodos. 6. Bibliotekos. 7. Bibliotekos, viešosios. 8. Varniai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  31. Bilevičienė, Genovaitė
  Sugrįžimas "Bibliotekų savaitės" dėka / Genovaitė Bilevičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 17, p. 8.
  Apie Janapolės pagr. mokykloje vykusius renginius, skirtus Nacionalinei bibliotekų savaitei (organizavo bibliotekininkė Aušra Ubartienė). Juose dalyvavo ir prieš 45-erius metus Janapolės mokyklą baigusi Genovaitė Bilevičienė.
  1. Bibliotekininkai. 2. Bibliotekos, mokyklų. 3. "Nacionalinė bibliotekų savaitė". 4. Renginiai. 5. Telšiai. 6. Lietuva

  32. Raudaitė, Sigita
  Įvykę dialogai: Varnių bibliotekos šventė / Sigita Raudaitė. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2016, geg. 20, p. 6.
  Apie Varnių bibliotekos 65-erių metų buvimo sykiu su kultūros centru viename pastate paminėjimo šventę. Renginyje prisimintos seserys bibliotekininkės Jadvyga ir Kazimiera Dzindzelėtaitės, Jadvyga Mušinskaitė, bibliotekos istorija. Sveikinimo žodį tarė Varniuose dirbusios bibliotekininkės Irena Jurevičienė, Elena Dauskurtienė, Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė, bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė, pavaduotoja Vida Urnikienė.
  1. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 2. Šalaševičiūtė, Rimantė, 1954-. 3. Urnikienė, Vida. 4. Dauskurtienė, Elena. 5. Jurevičienė, Irena. 6. Mušinskaitė, Jadvyga. 7. Bibliotekininkai. 8. Bibliotekos. 9. Bibliotekos, viešosios. 10. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 11. Renginiai. 12. Varniai. 13. Atsiminimai (memuarai, prisiminimai). 14. Telšiai. 15. Centrai, kultūros (laisvalaikio). 16. Lietuva

  33.Šimkuvienė, Diana
  Skaitau draugui / Diana Šimkuvienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 21, p. 9.
  Apie Telšių raj. K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Luokės filiale vykusius jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų skaitymus šuniui.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekos, kaimo. 4. Skaitymai. 5. Pradininkai. 6. Šunys. 7. Luokė. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  34. Gimtojo žodžio šviesa / Adolfina Varnelienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 24, p. 7.
  Apie Telšiuose "Alkos" muziejuje vykusį Vilniaus universiteto Lietuvių katedros docento Regimanto Tamošaičio esė "Vien tik zuikiai naktyje" bei Lauros Sintijos Černiauskaitės eilėraščių knygos "Nauja vėjo rūšis" pristatymą. Renginį organizavo Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, direktorė Virginija Černiauskienė.
  1. Tamošaitis, Regimantas, 1956-. 2. Černiauskaitė, Laura Sintija, 1976-. 3. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Knygos. 7. Pristatymai, spaudos (leidinių). 8. Renginiai. 9. Telšiai. 10. Rašytojai. 11. Lietuva

  35. Keršienė, Virginija
  Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Degaičiuose / Virginija Keršienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, geg. 24, p. 4.
  Apie renginius suorganizuotus Telšių K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Degaičių filiale.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, kaimo. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Degaičiai. 5. Renginiai. 6. "Nacionalinė bibliotekų savaitė". 7. Telšiai. 8. Lietuva

  36. Černiauskienė, Virginija
  Bibliotekininkų dviračių žygis / Virginija Černiauskienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, geg. 24, p. 4.
  2016 05 04 už Telšius ir Bibliotekų metus dviračius mynė Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkai, jos draugai ir partneriai - Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
  1. Bibliotekininkai. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekos. 4. Dviračiai. 5. Žygiai. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  37. Žydint sodams, Kaunatava tapo laikinąja Lietuvos kultūros sostine. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 28, p. 6.
  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialo bibliotekininkės Vilijos Jocienės penkioliktą kartą organizuotą meno šventę „Poezija sodų žydėjime 2016“. Telšių lopšelio-darželis „Berželis“ direktorė Irena Daubarienė jai sukūrė eilėraštį „Gyvenimas pagal Viliją“. Poezijos skaitymai buvo skirti Vytauto Mačernio 95-ajai sukakčiai paminėti, programą iš poeto literatūrinio palikimo pristatė aktorius Petras Venclovas, Regina Barsteigienė, Kaunatavos pagrindinės mokyklos moksleiviai.
  1. Jocienė, Vilija, 1962-. 2. Mačernis, Vytautas, 1921-1944. 3. Venslovas, Petras, 1949-. 4. Daubarienė, Irena, 1973-. 5. Šalaševičiūtė, Rimantė, 1954-. 6. Poezija. 7. Poetai. 8. Renginiai. 9. Bibliotekininkai. 10. Bibliotekos. 11. Bibliotekos, viešosios. 12. Bibliotekos, kaimo. 13. Kaunatava. 14. Renginiai, tradiciniai. 15. Lietuvos kultūros sostinės. 16. Telšiai. 17. Lietuva

  38. Švėgždavičienė, Julita
  Apolonija Girdžiūnienė: Lieplaukė-Plungė / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 31, p. 9.
  Apie plungiškę kraštotyrininkę Apoloniją Girdžiūnienę, kuri yra gimusi Lieplaukėje. Rašė kraštotyrinius straipsnius į „Gimtinės“ laikraštį, rašė ir teberašo į „Tautotyros metraštį“, „Tėvynės aidą“, „Žemaičių saulutę“. Telšių K. Praniauskaitės viešajai bibliotekai padovanojo: straipsnių kopijų aplankus, „Tautotyros metraščio“ tomus, „Gimtinės“ 2007 m. komplektą, girininko Aleksandro Tenisono laiškų Kazimierui Dauginiui (Telšiai) kopijas, Leono Jovaišos autobiografinę ir eilėraščių knygeles, Kazio Sajos „Patumšalę“, 1940 m. Lietuvos telefonų abonentų knygą.
  1. Narmontaitė-Girdžiūnienė, Apolonija, 1929-. 2. Kraštotyrininkai. 3. Straipsniai. 4. Kraštiečiai. 5. Lieplaukė. 6. Dovanos. 7. Telšiai. 8. Lietuva. 9. Bibliotekininkai. 10. Bibliotekos. 11. Bibliotekos, viešosios
  39. Švėgždavičienė, Julita
  Kraštiečių galerijai - Taip / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 31, p. 9.
  Apie Telšių K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos inicijuotą projektą „Nuo rankraštinės knygos iki skaitmeninio pasakojimo“, skirtą suburti bendradarbiaujančią ir kuriančią bendruomenę krašto pažinimui – Kraštiečių galerijos kūrimui. Renginio metu Ekaterina Prakapenė, lektorė iš Šiaulių, supažindino su paskaita-pristatymu „Kraštas ir kraštiečiai virtualioje erdvėje“.
  1. Prakapenė, Ekaterina. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Projektai. 6. Pristatymai. 7. Kraštiečiai. 8. Galerijos. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  40. Poezija tarp žydinčių sodų. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, geg. 31, p. 2.
  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialo bibliotekininkės Vilijos Jocienės penkioliktą kartą organizuotą meno šventę „Poezija sodų žydėjime 2016“. Telšių lopšelio-darželis „Berželis“ direktorė Irena Daubarienė jai sukūrė eilėraštį „Gyvenimas pagal Viliją“. Poezijos skaitymai buvo skirti Vytauto Mačernio 95-ajai sukakčiai paminėti, programą iš poeto literatūrinio palikimo pristatė aktorius Petras Venclovas, Regina Barsteigienė, Kaunatavos pagrindinės mokyklos moksleiviai.
  1. Jocienė, Vilija, 1962-. 2. Mačernis, Vytautas, 1921-1944. 3. Venslovas, Petras, 1949-. 4. Daubarienė, Irena, 1973-. 5. Šalaševičiūtė, Rimantė, 1954-. 6. Poetai. 7. Poezija. 8. Renginiai. 9. Bibliotekininkai. 10. Bibliotekos. 11. Bibliotekos, viešosios. 12. Bibliotekos, kaimo. 13. Renginiai, tradiciniai. 14. Kaunatava. 15. Lietuvos kultūros sostinės. 16. Telšiai. 17. Lietuva

  41. Stongvilaitė, Sigita
  Varnių bibliotekos šventė: stabtelėjimai, atmintys, šių dienų sklaida / Sigita Stongvilaitė // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, birž. 3, p. 6.
  Apie Varnių bibliotekos 65-erių metų buvimo sykiu su kultūros centru viename pastate paminėjimo šventę. Renginyje prisimintos seserys bibliotekininkės Jadvyga ir Kazimiera Dzindzelėtaitės, Jadvyga Mušinskaitė, bibliotekos istorija. Sveikinimo žodį tarė Varniuose dirbusios bibliotekininkės Irena Jurevičienė, Elena Dauskurtienė, Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė, bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė, pavaduotoja Vida Urnikienė.
  1. Šalaševičiūtė, Rimantė, 1954-. 2. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 3. Urnikienė, Vida. 4. Dauskurtienė, Elena. 5. Jurevičienė, Irena. 6. Mušinskaitė, Jadvyga. 7. Bibliotekininkai. 8. Bibliotekos. 9. Bibliotekos, viešosios. 10. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 11. Varniai. 12. Centrai, kultūros (laisvalaikio). 13. Telšiai. 14. Lietuva

  42. Poezijos vakaras Masčio pakrantėje. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2016, birž. 3, p. 4.
  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojų surengtą vakaro poezijos skaitymų ciklą „Mėnesienos kuždesiai“. Renginyje dalyvavo aktorius ir dainuojamosios poezijos atlikėjas Jokūbas Bareikis, poetas, vertėjas Eugenijus Ališanka, poetė iš Ukrainos Halina Kruk, JAV lietuvių poetė Eglė Juodvalkė, poetas ir žurnalistas Viktoras Rudžianskas, poetai Algirdas Dačkevičius, Vytautas Stulpinas, Petras Gintalas bei Zita Mažeikaitė, poetas, prozininkas Tadas Žvirinskis ir aktorius Ramūnas Abukevičius.
  1. Bareikis, Jokūbas, 1979-. 2. Ališanka, Eugenijus, 1960-. 3. Крук, Галина Григорівна, 1974-. 4. Juodvalkė, Eglė, 1950-. 5. Rudžianskas, Viktoras, 1957-. 6. Dačkevičius, Steponas Algirdas, 1952-. 7. Stulpinas, Vytautas, 1952-. 8. Mažeikaitė-Sajienė, Gražina Zita, 1952-. 9. Gintalas, Petras, 1945-. 10. Žvirinskis, Tadas, 1969-. 11. Abukevičius, Ramūnas, 1959-. 12. Bibliotekininkai. 13. Bibliotekos. 14. Bibliotekos, viešosios. 15. Renginiai. 16. Poetai. 17. Poezija. 18. Renginiai, literatūriniai. 19. Telšiai. 20. Lietuva

  43. Norvaišienė, Janina
  Su paukščio giesme ir pulkeliu gulbių / Janina Norvaišienė, Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, birž. 7, p. 7.
  Apie 52-ojo „Poezijos pavasario“ renginius Tryškiuose bei Masčio ežero pakrantėje pradėtą vakaro poezijos skaitymų ciklą „Mėnesienos kuždesiai“, kuriuos suorganizavo Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojai. Tryškiuose dalyvavo trys „Poezijos pavasario“ laureatai: Viktoras Rudžianskas, Zita Mažeikaitė ir Eugenijus Ališanka. Su jais viešnia iš Ukrainos Halina Kruk, JAV lietuvių poetė Eglė Juodvalkė, poetas ir prozininkas Tadas Žvirinskis, aktorius Ramūnas Abukevičius, taip pat telšiškiai poetai Steponas Algirdas Dačkevičius ir Vytautas Stulpinas.

  I. Dackevičius, Vladislovas
  1. Rudžianskas, Viktoras, 1957-. 2. Mažeikaitė-Sajienė, Gražina Zita, 1952-. 3. Ališanka, Eugenijus, 1960-. 4. Крук, Галина Григорівна, 1974-. 5. Juodvalkė, Eglė, 1950-. 6. Žvirinskis, Tadas, 1969-. 7. Abukevičius, Ramūnas, 1959-. 8. Dačkevičius, Steponas Algirdas, 1952-. 9. Stulpinas, Vytautas, 1952-. 10. "Poezijos pavasaris". 11. Bibliotekos. 12. Bibliotekininkai. 13. Bibliotekos, kaimo. 14. Bibliotekos, viešosios. 15. Renginiai. 16. Poetai. 17. Poezija. 18. Tryškiai. 19. Telšiai. 20. Lietuva

  44. Poezijos vakaras Masčio ežero pakrantėje. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, birž. 7, p. 3.
  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojų surengtą vakaro poezijos skaitymų ciklą „Mėnesienos kuždesiai“. Renginyje dalyvavo aktorius ir dainuojamosios poezijos atlikėjas Jokūbas Bareikis, poetas, vertėjas Eugenijus Ališanka, poetė iš Ukrainos Halina Kruk, JAV lietuvių poetė Eglė Juodvalkė, poetas ir žurnalistas Viktoras Rudžianskas, poetai Algirdas Dačkevičius, Vytautas Stulpinas, Petras Gintalas bei Zita Mažeikaitė, poetas, prozininkas Tadas Žvirinskis ir aktorius Ramūnas Abukevičius.
  1. Bareikis, Jokūbas, 1979-. 2. Ališanka, Eugenijus, 1960-. 3. Крук, Галина Григорівна, 1974-. 4. Juodvalkė, Eglė, 1950-. 5. Rudžianskas, Viktoras, 1957-. 6. Dačkevičius, Steponas Algirdas, 1952-. 7. Stulpinas, Vytautas, 1952-. 8. Mažeikaitė-Sajienė, Gražina Zita, 1952-. 9. Gintalas, Petras, 1945-. 10. Žvirinskis, Tadas, 1969-. 11. Abukevičius, Ramūnas, 1959-. 12. Bibliotekininkai. 13. Bibliotekos. 14. Bibliotekos, viešosios. 15. Renginiai. 16. Poetai. 17. Poezija. 18. Renginiai, literatūriniai. 19. Telšiai. 20. Lietuva

  45. Keršienė, Virginija
  Poezija mano širdy / Virginija Keršienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, birž. 7, p. 3.
  Apie Degaičiuose vykusią poezijos šventę „Poezija mano širdy“, kurį organizavo Telšių K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Degaičių filialo vyr. bibliotekininkė J. Kačinskienė, Degaičių seniūnija kartu su Degaičių bendruomene.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekos, kaimo. 5. Renginiai. 6. Poezija. 7. Degaičiai. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  46. Bilevičienė, Genovaitė
  Mintis-jausmas-veiksmas-įvykis / Genovaitė Bilevičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, birž. 14, p. 8.
  Apie Janapolėje atidarytą nedidelę atvirą bibliotekėlę, kurios sumanytoja bibliotekininkė Aušra Ubartienė.
  1. Bibliotekos, viešosios. 2. Bibliotekos, kaimo. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekininkai. 5. Janapolė. 6. Atidarymai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  47. Mėnesienos kuždesiai. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, liep. 1, p. 6.
  Apie 2016 06 22 vykusį vakaro poezijos ciklo „Mėnesienos kuždesiai“ renginį. Dalyvavo klaipėdietis poetas Darius Rekis, dainuojamąją poeziją atliko Valda Valužienė, romansus dainavo kitokiu amplua pasirodęs Telšių kultūros centro ansamblis „Spigėns“. Renginio organizatorius Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka.
  1. Rekis, Darius, 1982-. 2. Valužienė, Valda, 1967-. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Renginiai. 6. Poetai. 7. Poezija. 8. Ansambliai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  48. "Meilės lyrikos ir muzikos" kuždesiai Masčio ežero pakrantėje. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, liep. 5, p. 9.
  Apie 2016 06 22 vykusį vakaro poezijos ciklo „Mėnesienos kuždesiai“ renginį. Dalyvavo klaipėdietis poetas Darius Rekis, dainuojamąją poeziją atliko Valda Valužienė, romansus dainavo kitokiu amplua pasirodęs Telšių kultūros centro ansamblis „Spigėns“. Renginio organizatorius Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka.
  1. Rekis, Darius, 1982-. 2. Valužienė, Valda, 1967-. 3. Renginiai, literatūriniai. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Ansambliai. 7. Poetai. 8. Poezija. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  49. Antikorupcijos komisija pradėjo tyrimą Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, liep. 15, p. 6.
  Tyrimą komisija pradėjo gavusi telšiškės Lauros Jonikės skundą, kuriame pateikti įtarimai dėl galimo V. Černiauskienės viešųjų ir privačių interesų pažeidimo, bibliotekoje įdarbinant savo sūnų, bei teisės aktų, suteikiant kvalifikaciją įstaigos Biržuvėnų filiale įdarbintai naujai bibliotekininkei, nesilaikymo.
  1. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Vadovai. 4. Antikorupcija. 5. Savivaldybės. 6. Komisijos. 7. Tyrimai. 8. Interesai, viešieji. 9. Interesai, privatūs. 10. Skundai. 11. Bibliotekininkai. 12. Telšiai. 13. Lietuva

  50. Ivoncius, Alvydas
  Komisija niekaip neišjudina įklimpusio vežimo / Alvydas Ivoncius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, liep. 19, p. 1-2.
  Apie Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos posėdį. Jame gautas skundas iš telšiškės Lauros Jonikės dėl to kokiomis aplinkybėmis ir ar teisėtai Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė buvo įdarbinusi savo sūnų, ar pagrįstai naujai priimtiems žmonėms iš karto suteikiama vyresniojo bibliotekininko kategorija.
  1. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 2. Jonikė, Laura. 3. Savivaldybės. 4. Antikorupcija. 5. Komisijos. 6. Skundai. 7. Bibliotekos. 8. Bibliotekos, viešosios. 9. Pareigos (pareigybės). 10. Telšiai. 11. Lietuva

  51. "Mėnesienos kuždesiai" atsisveikino iki kitų metų. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, liep. 30, p. 4.
  „Mėnesienos kuždesiuose“ dalyvavo rašytoja, publicistė ir scenaristė Daiva Vaitkevičiūtė, gimtąja žemaičių kalba rašanti poetė Zita Budrienė bei dainų autorius ir atlikėjas, gitaristas, kylanti muzikinė sensacija iš Izraelio, albumo „Goodbye song“ debiutantas Omer Netzer su grupe. Renginį organizavo Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, partneriai – Izraelio valstybės ambasada ir Telšių kultūros centras, rėmėjai: Lietuvos kultūros ministerija ir Telšių rajono savivaldybė.
  1. Vaitkevičiūtė, Daiva, 1970-. 2. Budrienė, Zita, 1951-. 3. Netzer, Omer. 4. Renginiai. 5. Renginiai, literatūriniai. 6. Renginiai, muzikiniai. 7. Poezija. 8. Bibliotekos. 9. Bibliotekos, viešosios. 10. Telšiai. 11. Lietuva

  52. Genutis, Stanislovas
  "Panakačio saulėtekių odisėjos" / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, rugpj. 2, p. 9.
  Apie Varnių miesto bibliotekoje įvykusį kaimo rašytojo Virginijaus Bielskio knygos „Panakačio saulėtekių odisėjos“ pristatymą.
  1. Bielskis, Virginijus, 1967-. 2. Rašytojai, kaimo. 3. Knygos. 4. Pristatymai, spaudos (leidinių). 5. Bibliotekos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Varniai. 8. Renginiai, literatūriniai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  53. Ivoncius, Alvydas
  Kultūrinis skurdas Kultūros sostinės šurmulyje / Alvydas Ivoncius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, rugpj. 9, p. 1-2.
  Apie Savivaldybės tarybos nario Algirdo Bacevičiaus kreipimąsi į Savivaldybės administracijos direktorių Saulių Urboną dėl sutvarkymo vietų, kuriose gimė ir gyveno pirmoji lietuviškai rašiusi moteris poetė Karolina Praniauskaitė, rašytoja Žemaitė ir Žemaičių „Alkos“ draugijos bei muziejaus įkūrėjas Pranas Genys.
  1. Praniauskaitė, Karolina, 1828-1859. 2. Žemaitė, 1845-1921. 3. Genys, Petras, 1894-1969. 4. Savivaldybės. 5. Tvarkymas. 6. Kraštiečiai. 7. Žmonės, įžymūs (populiarūs). 8. Muziejai. 9. Vietos, atmintinos (memorialinės). 10. Gimtinė (tėviškė). 11. Nuorodos. 12. Stendai. 13. Telšiai. 14. Lietuva. 15. Džiuginėnai

  54. Genutis, Stanislovas
  V. Bielskio knygos "Panakačio saulėtekių odisėjos" pristatymas / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, rugpj. 12, p. 5.
  Apie Varnių miesto bibliotekoje įvykusį kaimo rašytojo Virginijaus Bielskio knygos „Panakačio saulėtekių odisėjos“ pristatymą.
  1. Bielskis, Virginijus, 1967-. 2. Knygos. 3. Pristatymai. 4. Bibliotekos. 5. Varniai. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Rašytojai, kaimo. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  55. Gyvoji knygų grandinė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, rugpj. 23, p. 2.
  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos grįžimą į naujai rekonstruotas ir modernias patalpas (Respublikos g. 18). Ta proga surengta akcija „Knygų draugų grandinė“, kurios metu perkeltas Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus fondas į naująsias patalpas.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, vaikų. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Persikraustymas. 5. Patalpos. 6. Akcijos. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  56. „Knygų draugų grandinėje“ - dešimtys savanorių. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, rugpj. 23, p. 1-2.
  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos grįžimą į naujai rekonstruotas ir modernias patalpas (Respublikos g. 18). Ta proga surengta akcija „Knygų draugų grandinė“, kurios metu perkeltas Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus fondas į naująsias patalpas.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Rekonstrukcijos. 4. Akcijos. 5. Bibliotekos, vaikų. 6. Patalpos. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  57. Stinga dėmesio Džiuginėnų dvarui. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, rugpj. 26, p. 3.
  Apie Savivaldybės tarybos nario Algirdo Bacevičiaus kreipimąsi į Savivaldybės administracijos direktorių Saulių Urboną dėl sutvarkymo vietų, kuriose gimė ir gyveno pirmoji lietuviškai rašiusi moteris poetė Karolina Praniauskaitė, rašytoja Žemaitė ir Žemaičių „Alkos“ draugijos bei muziejaus įkūrėjas Pranas Genys.
  1. Praniauskaitė, Karolina, 1828-1859. 2. Žemaitė, 1845-1921. 3. Genys, Petras, 1894-1969. 4. Savivaldybės. 5. Tvarkymas. 6. Kraštiečiai. 7. Žmonės, įžymūs (populiarūs). 8. Muziejai. 9. Džiuginėnai. 10. Vietos, atmintinos (memorialinės). 11. Gimtinė (tėviškė). 12. Nuorodos. 13. Stendai. 14. Telšiai. 15. Lietuva

  58. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka po dešimtmečio grįžo namo. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, rugs. 2, p. 1, 5.
  Apie 2016 08 26 įvykusį bibliotekos atidarymą renovuotose patalpose (renovacija vyko nuo 2007 m.). Renginyje dalyvavo kultūros viceministras dr. Romas Jarockis, „Telšių – Lietuvos kultūros sostinės 2016“ literatūros ambasadorė literatūrologė Viktorija Daujotytė, Seimo nariai Rimantė Šalaševičiūtė ir Valentinas Bukauskas.
  1. Jarockis, Romas, 1963-. 2. Daujotytė-Pakerienė, Viktorija, 1945-. 3. Šalaševičiūtė, Rimantė, 1954-. 4. Bukauskas, Valentinas, 1962-. 5. Bibliotekos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Atidarymai. 8. Atnaujinimas (renovacija). 9. Pastatai (statiniai, namai). 10. Sveikinimai. 11. Renginiai. 12. Parodos. 13. Telšiai. 14. Lietuva

  59. Į mokyklų duris pasibeldė rugsėjis. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, rugs. 3, p. 1.
  Apie renginius Rugsėjo 1-ajai "Atžalyno" progimnazijoje( jai klebono Dariaus Trijonio pastangomis padovanota nauja garso aparatūra), Žemaitės gimnazijoje, Vytautos Kleivos (Luokės) gimnazijoje, Telšių "Džiugo" gimnazijoje bei renginį Katedros aikštėje, kurį orgaznizavo Telšių kultūros centras bei Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka.
  1. Mokyklos. 2. Moksleiviai (mokiniai). 3. Metai, mokslo. 4. Gimnazijos. 5. Progimnazijos. 6. Renginiai. 7. Bibliotekos. 8. Bibliotekos, viešosios. 9. Centrai, kultūros (laisvalaikio). 10. Telšiai. 11. Lietuva

  60. Žynių pynė ir pynelė : [žinutė] // Savivaldybių žinios. - ISSN 1392-2467. - 2016, rugs. 3 (Nr. 23-24), p. 13.
  Užsiminta, kad rugpjūčio 26 d. Lietuvos kultūros sostinėje 2016 duris atvėrė Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Lietuvos kultūros sostinės. 4. Atidarymai. 5. Šventės. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  61. Telšiuose - modernaus kultūros židinio liepsna. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, rugs. 6, p. 1, 7.
  Apie 2016 08 26 įvykusį bibliotekos atidarymą renovuotose patalpose (renovacija vyko nuo 2007 m.). Renginyje dalyvavo kultūros viceministras dr. Romas Jarockis, „Telšių - Lietuvos kultūros sostinės 2016“ literatūros ambasadorė literatūrologė Viktorija Daujotytė, Seimo nariai Rimantė Šalaševičiūtė ir Valentinas Bukauskas.
  1. Daujotytė, Viktorija. 2. Šalaševičiūtė, Rimantė, 1954-. 3. Bukauskas, Valentinas, 1962-. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Atidarymai. 7. Renovacijos (atnaujinimas). 8. Renginiai. 9. Telšiai. 10. Seimo nariai. 11. Sveikinimai. 12. Lietuva

  62. Atgimusi biblioteka laukia skaitytojų!. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, rugs. 13, p. 1, 3.
  Rekonstruotoje Telšių K. Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje (Respublikos g. 18) lankėsi Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas.
  1. Urbonas, Saulius. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Rekonstrukcijos. 5. Vizitai. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  63. Macienė, Zita
  Rudens paletė Varniuose / Zita Macienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, rugs. 17, p. 9.
  Apie Varnių miesto bibliotekoje surengtą Elenos Knystautienės rankdarbių parodą.
  1. Knystautienė, Elena. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Parodos. 5. Rankdarbiai. 6. Telšiai. 7. Varniai. 8. Lietuva

  64. Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus vizitas Telšiuose. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, rugs. 23, p. 3.
  Apie 2016 09 16 Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus vizitą Telšių rajone. Premjeras apžiūrėjo baigiamą rekonstruoti Ubiškės mokyklą-darželį bei lankėsi Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.
  1. Butkevičius, Algirdas, 1958-. 2. Ministrai Pirmininkai (Premjerai). 3. Vizitai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Bibliotekos. 6. Darželiai - mokyklos. 7. Ubiškė. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  65. Kraštiečių galerijoje - žymiausi telšiškiai. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, rugs. 27, p. 6.
  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą „Kraštiečių galeriją“. Projekto sumanytoja Bibliografinio aptarnavimo skyriaus vedėja Julita Švėgždavičienė.
  1. Švėgždavičienė, Julita. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekininkai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Projektai. 6. Kraštiečiai. 7. Galerijos. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  66. Kraštiečių galerijoje - žymiausi telšiškiai. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, rugs. 27, p. 7.
  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą „Kraštiečių galeriją“. Projekto sumanytoja Bibliografinio aptarnavimo skyriaus vedėja Julita Švėgždavičienė.
  1. Švėgždavičienė, Julita. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekininkai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Kraštiečiai. 6. Galerijos. 7. Telšiai. 8. Projektai. 9. Pristatymai. 10. Lietuva

  67. Matulevičienė (Sabeckytė), Adolfina
  In memoriam Jadvyga Medžiaušienė (1925 06 11 - 2016 09 23) : [nekrologas] / Adolfina Matulevičienė (Sabeckytė). - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2016, (spalis) Nr. 10, p. 42.
  Apie buvusią Telšių rajono bibliotekininkę.
  1. Medžiaušienė, Jadvyga. 2. Bibliotekininkai. 3. Nekrologai. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Telšiai. 7. Lietuva. 8. Biografijos. 9. Kraštiečiai. 10. Filialai. 11. Vedėjai. 12. Fabrikai. 13. "Mastis". 14. Moterys. 15. Rajonai

  68. Ivoncius, Alvydas
  Viešosios bibliotekos direktorė paliko pareigas / Alvydas Ivoncius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, spal. 1, p. 2.
  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė paliko pareigas dėl to, kad galėjo supainioti viešus ir privačius interesus, į darbą pati priimdama sūnų.
  1. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekininkai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Vadovai. 6. Atleidimai. 7. Pareigos (pareigybės). 8. Interesai, viešieji. 9. Interesai, privatūs. 10. Įdarbinimas. 11. Sūnūs. 12. Komisijos. 13. Korupcija. 14. Telšiai. 15. Lietuva

  69. Iš pareigų traukiasi bibliotekos direktorė V. Černiauskienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, spal. 4, p. 7.
  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė paliko pareigas dėl to, kad galėjo supainioti viešus ir privačius interesus, į darbą priėmusi sūnų.
  1. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Vadovai. 5. Pareigos (pareigybės). 6. Atleidimai. 7. Interesai, viešieji. 8. Interesai, privatūs. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  70. Vengrienė, Vlada
  Varnių literatai Vytauto Mačernio vizijų žemėje / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, spal. 7, p. 9.
  Apie Varnių bibliotekos literatų grupelės "Lyra" išvyką į Vytauto Mačernio tėviškę.
  1. Gimtinė (tėviškė). 2. Poetai. 3. Poezija. 4. Literatai

  71. Dijokienė, Lina
  Traukiasi bibliotekos direktorė / Lina Dijokienė. - Portr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2016, spal. 7, p. 1, 6, 11.
  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė paliko pareigas dėl to, kad galėjo supainioti viešus ir privačius interesus, į darbą pati priimdama sūnų.
  1. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Vadovai. 6. Pareigos (pareigybės). 7. Telšiai. 8. Lietuva

  72. Servienė, Aurelija
  Projektas įgyvendintas - rezultatai džiuginantys / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, spal. 14, p. 5.
  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje surengtą konferenciją, skirtą projekto „MOKI ŽODĮ – RANDI KELIĄ: mokymosi visą gyvenimą nauda praktiškai, užsienio kalbų mokymasis“ poveikio analizei bei užsienio kalbų savarankiško mokymosi programai pristatyti naujose bibliotekos patalpose. Projekto vadovė – bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė.
  1. Urnikienė, Vida. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Projektai. 6. Konferencijos. 7. Kalbos, užsienio. 8. Pristatymai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  73. Vienos - rekonstruotos, kitos - neremontuotos / parengė Dalia Zabitienė. - Iliustr. // Vakarų Lietuva. - ISSN 1648-455X. - 2016, spal. 18-24 (Nr. 42), p. 5.
  Apie Skuodo, Kretingos, Klaipėdos, Mažeikių, Plungės bei Telšių rajonų bibliotekas.
  1. Lietuva. 2. Skuodas. 3. Kretinga. 4. Klaipėda. 5. Mažeikiai. 6. Plungė. 7. Telšiai. 8. Bibliotekos. 9. Bibliotekos, viešosios

  74. Čistovienė, Giedrė
  Telšiškiai kviečiami nemokamai mokytis kalbų : [pokalbis su „Bibliotekos pažangai 2“ koordinatore Giedre Čistoviene] / [kalbėjosi] Donata Kalauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, spal. 25, p. 7.
  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje surengtą konferenciją, skirtą projekto „MOKI ŽODĮ - RANDI KELIĄ: mokymosi visą gyvenimą nauda praktiškai, užsienio kalbų mokymasis“ poveikio analizei bei užsienio kalbų savarankiško mokymosi programai pristatyti naujose bibliotekos patalpose. Projekto vadovė - bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekininkai. 4. Projektai. 5. Kalbos, užsienio. 6. Konferencijos. 7. Pokalbiai (interviu). 8. Telšiai. 9. Lietuva
  75. Vengrienė, Vlada
  Ir rudenį sklando poezijos paukščiai / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, spal. 25, p. 8.
  Apie Varnių bibliotekos salėje pristatytą Varnių bibliotekininkės, fotografės, tautodailininkės, tapytojos, apdailininkės, dainininkės Zitos Žukauskaitės – Macienės poezijos rinkinį ,,Lietaus laše...“.
  1. Žukauskaitė-Macienė, Zita. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekininkai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Poetai. 6. Poezija. 7. Rinkiniai. 8. Pristatymai, spaudos (leidinių). 9. Telšiai. 10. Lietuva

  76. Matulevičienė-Sabeckytė, Adolfina
  Pažinimo laisvė : [nekrologas] / Adolfina Matulevičienė-Sabeckytė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, spal. 25, p. 9.
  Nekrologas skirtas ilgametei bibliotekininkei Jadvygai Medžiaušienei-Šilinaitei (1925 06 11 - 2016 9 23).
  1. Medžiaušienė-Šilinaitė, Jadvyga. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Nekrologai. 6. Atsiminimai (memuarai, prisiminimai). 7. Telšiai. 8. Lietuva

  77. Vengrienė, Vlada
  Kūryba, gimusi iš meilės. Vakaras su rašytoja Daiva Vaitkevičiūte / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, spal. 25, p. 10.
  Apie Varnių miesto bibliotekoje vykusį renginį ,,Sugrįžimai“, kurio viešnia buvo rašytoja, scenaristė, visuomenės veikėja Daiva Vaitkevičiūtė – Rekašienė.
  1. Vaitkevičiūtė, Daiva, 1970-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekininkai. 5. Rašytojai. 6. Renginiai. 7. Susitikimai. 8. Telšiai. 9. Varniai. 10. Lietuva

  78. Teatras vis dar gyvena be direktoriaus, kultūra ir turizmas be vedėjo // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, spal. 28, p. 4.
  Apie ruošiamus skelbti konkursus Žemaitės dramos teatro, Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorių pareigoms bei Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjo.
  1. "Žemaitės dramos teatras". 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Vadovai. 5. Savivaldybės. 6. Kultūra. 7. Turizmas. 8. Vedėjai. 9. Konkursai. 10. Pareigos (pareigybės)

  79. Servienė, Aurelija
  S. Dužinsko jubiliejinėje parodoje - darbai iš žuvies kaulų / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, lapkr. 4, p. 5.
  Apie Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą tautodailininko Stasio Dužinsko 75-erių metų jubiliejinę kūrybos darbų parodą. Joje pristatyti įvairūs paveikslai – darbai iš žuvies kaulų.
  1. Dužinskas, Stasys, 1941-. 2. Menininkai, liaudies (tautodailininkai). 3. Parodos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Paveikslai. 6. Kaulai. 7. Žuvys. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  80. Vengrienė, Vlada
  Ir rudenį sklando poezijos paukščiai / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, lapkr. 4, p. 5.
  Apie Varnių bibliotekos salėje pristatytą Varnių bibliotekininkės, fotografės, tautodailininkės, tapytojos, apdailininkės, dainininkės Zitos Žukauskaitės - Macienės poezijos rinkinį ,,Lietaus laše...“.
  1. Žukauskaitė-Macienė, Zita. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekininkai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Poetai. 6. Poezija. 7. Rinkiniai. 8. Pristatymai, spaudos (leidinių). 9. Varniai. 10. Telšiai. 11. Lietuva
  81. Vaičekauskė, Nijolė
  Vokiečių kalbos diena su svečiais iš Vokietijos / Nijolė Vaičekauskė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, lapkr. 5, p. 6.
  Apie pirmą kartą visoje Lietuvoje įvykusias vokiečių kalbos dienas „Ö kaip vokiškai?“ Vokiečių kalbos ir kultūros draugų klubas Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje organizavo renginius su partneriais iš Štainfurto apskrities.
  1. Kalba, vokiečių. 2. Renginiai. 3. Klubai. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Partneriai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  82. Vengrienė, Vlada
  Kūryba, gimusi iš meilės. Vakaras su rašytoja Daiva Vaitkevičiūte-Rekašiene / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, lapkr. 8, p. 4.
  Apie Varnių miesto bibliotekoje vykusį renginį ,,Sugrįžimai“, kurio viešnia buvo rašytoja, scenaristė, visuomenės veikėja Daiva Vaitkevičiūtė - Rekašienė.
  1. Vaitkevičiūtė, Daiva, 1970-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekininkai. 5. Rašytojai. 6. Renginiai, literatūriniai. 7. Renginiai. 8. Susitikimai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  83. Macienė, Zita
  Knygų šalies paslaptys / Zita Macienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, lapkr. 22, p. 9.
  Apie Varnių miesto bibliotekoje vykusį renginį vaikams.
  1. Bibliotekininkai. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Renginiai. 5. Vaikai. 6. Knygos. 7. Varniai. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  84. Jackutė, Danutė
  "Gyvenimo skrynioje" slepiasi talentai / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, lapkr. 22, p. 4.
  Apie Ryškėnuose surengtą parodą, kurioje rankdarbius eksponavo 14 Ryškėnų ir Degaičių moterų bei ryškėniškis kalvis Vytautas Šumskis – metalo dirbinius. Parodą paruošti padėjo Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Ryškėnų filialo bibliotekininkė Jovita Vaičiulienė.
  1. Parodos. 2. Rankdarbiai. 3. Ryškėnai. 4. Degaičiai. 5. Menas. 6. Menininkai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  85. Rašytojo dovana bibliotekai. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, lapkr. 26, p. 6.
  Bibliotekoje lankėsi ir Vaikų literatūros skyriui keletą knygų padovanojo vaikų rašytojas Vytautas Rašickas.
  1. Rašickas, Vytautas. 2. Rašytojai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Vaikai. 6. Knygos. 7. Dovanos. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  86. Įspūdingas šeštasis radijo stoties XXL FM gimtadienis. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, gruod. 3, p. 1, 3.
  Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje savo gimtadienį šventė radijo stotis XXL FM, vyko tiesioginė transliacija. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės vyriausioji patarėja Lina Antanavičienė, pristačiusi nacionalinę kampaniją „Už saugią Lietuvą“, atvyko Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narys, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos patarėjas elektroninių ryšių klausimams Algimantas Kaziliūnas bei kiti.
  1. Stotys, radijo. 2. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 3. Sveikinimai. 4. Renginiai. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Telšiai. 7. Lietuva
  87. Akavickienė, Giedra
  Žemaitijos sostinę aplankęs policijos kapelionas sukėlė anšlagą / Giedra Akavickienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, gruod. 6, p. 4.
  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Lietuvos policijos kapeliono kunigo Algirdo Toliato knygos „Žmogaus ir Dievo metai“ pristatymą.
  1. Toliatas, Algirdas, 1978-. 2. Policija. 3. Kapelionai. 4. Kunigai. 5. Knygos. 6. Pristatymai, spaudos (leidinių). 7. Renginiai. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  88. Servienė, Aurelija
  Telšiai paminėjo savo gimtadienį, įžiebė Kalėdų eglę ir atsisveikino su Kultūros sostinės titulu. / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, gruod. 9, p. 6.
  Apie konferenciją ir parodos „Žemaitija – istoriniuose žemėlapiuose“ atidarymą Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių galerijoje. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyko renginys, kurio metu Telšių miesto Garbės piliečio vardas suteiktas AB „Žemaitijos pienas“ valdybos pirmininkui Algirdui Pažemeckui. Už Telšių miesto vardo garsinimą įteikti unikalūs „Dėkingumo perlai“ (jų autorė – Giedrė Slavinskienė).
  1. Pažemeckas, Algirdas. 2. Lietuvos kultūros sostinės. 3. Renginiai. 4. Konferencijos. 5. Parodos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Piliečiai, garbės. 8. Padėkos. 9. Nominacijos. 10. Telšiai. 11. Lietuva

  89. Naglienė, Sigita Ieva
  Šitiek spalvų, - ir visos Jūsų akims / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, gruod. 10, p. 2.
  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės bibliotekoje atidarytą telšiškės dailininkės, mokytojos Aušros Sirutienės-Oreigės paveikslų parodą.
  1. Sirutienė-Oreigė, Aušra. 2. Dailininkai. 3. Pedagogai (mokytojai, dėstytojai). 4. Paveikslai. 5. Parodos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  90. Naglienė, Sigita Ieva
  "Pakalbink rašytoją" - poetinės akimirkos vienas kitam / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, gruod. 10, p. 7.
  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje įvykusį tradicinį poezijos šventės renginį "Septynios kalvos", kuriame dalyvavo telšiškiai literatai Adolfina Varnelienė, Petras Gintalas, viešnia iš Skuodo Dalia Tamošauskaitė.
  1. Varnelienė, Adolfina, 1935-. 2. Gintalas, Petras, 1945-. 3. Tamošauskaitė, Dalia, 1973-. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Jaunimas. 6. Konkursai. 7. Bendravimas. 8. Poetai. 9. Literatai. 10. Telšiai. 11. Lietuva

  91. Bilevičienė, Genovaitė
  Suraskim laiko... / Genovaitė Bilevičienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, gruod. 16, p. 6.
  Apie Janapolės bibliotekoje vykusį renginį, kuriame poezijos knygą pristatė Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios Varnių filialo vyr. bibliotekininkė Zita Žukauskaitė-Macienė.
  1. Žukauskaitė-Macienė, Zita. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekininkai. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Renginiai. 7. Poetai. 8. Poezija. 9. Telšiai. 10. Lietuva. 11. Janapolė

  92. Ubartienė, Aušra
  Visą gyvenimą su knyga / Aušra Ubartienė. - Portr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, gruod. 16, p. 8.
  Apie nuolatinę Janapolės bibliotekos skaitytoją Kazimierą Pleškienę.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekos, kaimo. 4. Skaitytojai. 5. Biografijos. 6. Janapolė. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  93. Servienė, Aurelija
  Maža kaimo biblioteka - didžiulis džiaugsmas žmonėms / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Vakarų Lietuva. - ISSN 1648-455X. - 2016, gruod. 20-26 (Nr. 50), p. 1, 8.
  Apie Telšių rajono Kaunatavos biblioteką.
  1. Jocienė, Vilija, 1962-. 2. Lietuva. 3. Telšiai. 4. Rajonai. 5. Kaunatava. 6. Bibliotekos. 7. Bibliotekos, viešosios. 8. Kraštiečiai

  94. Macienė, Zita
  Tobulėjimas per kūrybą / Zita Macienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, gruod. 23, p. 6.
  Apie Varnių miesto bibliotekoje kiekvieną antradienį vykusius edukacinius užsiėmimus vyresnio amžiaus Varnių miesto ir seniūnijos gyventojams. Užsiėmimus vedė projekto vykdytoja Zita Macienė.
  1. Bibliotekininkai. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Projektai. 5. Žmonės, pagyvenę (senoliai). 6. Užsiėmimai. 7. Edukacija. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  95. Liaudanskienė, Sonata
  Kalėdinis eglutės žaisliukas / Sonata Liaudanskienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, gruod. 30, p. 6.
  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės bibliotekoje eksponuotus Telšių rajono moksleivių ir mokytojų kūrybinių darbų konkurso "Kalėdinis eglutės žaisliukas" papuošimus.
  1. Konkursai. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Moksleiviai (mokiniai). 5. Darbai, kūrybiniai. 6. Žaislai. 7. Eglutės. 8. Kalėdos. 9. Telšiai. 10. Lietuva


  Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka vietos spaudoje 2015 metais

  2016-03-14

  1. Dačkevičius, Steponas Algirdas
  Ieškant mus supančios gilybės / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, saus. 3, p. 1, 3.
  Apie 12-ąjį kartą vykusį Telšių apskrities literatūrinį konkursą „Septintoji kalva“. Konkursą organizavo Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka. Jį finansavo Telšių rajono savivaldybė.
  1. Konkursai. 2. Literatai, jaunieji. 3. Poezija. 4. Poetai, jaunieji. 5. Proza. 6. Prozininkai, jaunieji. 7. Bibliotekos. 8. Bibliotekos, viešosios. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 02


  2. Jackutė, Danutė
  Tęsiamas projektas "Bibliotekos pažangai" / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, saus. 3, p. 2.
  Telšių rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto "Bibliotekos pažangai 2" atstovai: Eugenijus Stratilatovas ir Giedrė Čistovienė. Jie susitiko su Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojais ir Telšių rajono savivaldybės meru.
  1. "Bibliotekos pažangai". 2. Projektai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Susitikimai. 6. Kalbos, užsienio. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 02


  3. Genutis, Stanislovas
  Literatūrinė popietė Varnių bibliotekoje / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, saus. 6, p. 7.
  Telšių Viešosios K.Praniauskaitės bibliotekos Varnių filialo darbuotojos Vida Krenciuvienė ir Zita Macienė drauge su Varnių literatais surengė turiningą popietę „Pasidalinkime gerumu". Popietės svečias – Žemaitijoje žinoma literatė, Telšių „Ateities" pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ieva Sigita Naglienė.
  1. Naglienė, Sigita Ieva, 1959-. 2. Renginiai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Knygos. 6. „Knygų Kalėdos“. 7. Literatai. 8. Pedagogai (mokytojai, dėstytojai). 9. Varniai. 10. Telšiai. 11. Lietuva

  UDK: 02


  4. Švėgždavičienė, Julita
  Kartą tapęs skautu, juo esi visą gyvenimą / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr., portr. // Vakarų Lietuva. - ISSN 1648-455X. - 2015, saus. 13-19 (Nr. 2), p. 3.
  Štrichai buvusio skautų vadovo Kosto Juknevičiaus portretui. Telšių skautų organizacijos atkūrimo 25-mečiui.
  1. Juknevičius, Kostas, 1923-. 2. Skautai. 3. Organizacijos, pilietinės. 4. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 5. Atkūrimas. 6. Vadovai. 7. Biografijos. 8. Veikla. 9. Veikla, organizacinė. 10. Telšiai. 11. Lietuva. 12. Bibliotekos. 13. Bibliotekos, viešosios

  UDK: 929
  329


  5. Konkursas "Septintoji kalva" gyvuoja, nes jaunimas kuria / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Vakarų Lietuva. - ISSN 1648-455X. - 2015, saus. 13-19 (Nr. 2), p. 4.
  Telšiuose jau 12-tą kartą surengtas Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas "Septintoji kalva". Konkurso organizatorė - Telšių raj. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka. Projekto vadovė - bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė.
  1. Urnikienė, Vida. 2. Konkursai. 3. Literatai, jaunieji. 4. Literatai. 5. Literatūra. 6. Literatūra, grožinė. 7. Jaunimas. 8. Laimėtojai (prizininkai, nugalėtojai). 9. Vadovai. 10. Organizatoriai. 11. Bibliotekos. 12. Bibliotekos, viešosios. 13. Telšiai. 14. Lietuva

  UDK: 02
  06
  821


  6. Kazlaitė, Kristina
  Suspėk su naujovėmis! / Kristina Kazlaitė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2015, Nr. 1, p. 1-3.
  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka 2014 m. vykdė projektą "Suspėk su IT naujovėmis". Prie sėkmingo projekto įgyvendinimo prisidėjo ir Telšių rajono atstovai - Žemaitijos kolegijos Telšių fakultetas, VšĮ Telšių regioninis profesinio rengimo centras. Ypač didelis indėlis organizuojant projekto veiklas - Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės bibliotekos ir jos direktoriaus pavaduotojos Vidos Urnikienės. Viešinti projekto eigą padėjo informaciniai rėmėjai - "Kalvotoji Žemaitija", "Telšių žinios".
  1. Urnikienė, Vida. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, apskričių. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Šiauliai. 6. Telšiai. 7. Projektai. 8. Projektai, edukaciniai. 9. Projektai, kultūriniai. 10. Projektai, technologiniai. 11. Dalyviai. 12. Žemaitijos kolegija. 13. Centrai, profesinio rengimo (PRC). 14. "Kalvotoji Žemaitija". 15. "Telšių žinios". 16. Lietuva

  UDK: 02


  7. Genutis, Stanislovas
  Į tolumas vieškelis bėga... / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, saus. 20, p. 7.
  Varniuose įvyko literatūriniai skaitymai Salomėjos Neries 110 – sioms gimimo metinėms paminėti. Renginį organizavo Telšių rajono K.Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių filialo darbuotojos Vida Krenciuvienė ir Zita Macienė drauge su literatų būrelio „Lyra" aktyviausiais literatais.
  1. Nėris, Salomėja, 1904-1945. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Renginiai. 6. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 7. Poetai. 8. Poezija. 9. Eilėraščiai (eilės). 10. Varniai. 11. Telšiai. 12. Lietuva

  UDK: 02


  8. V. Knystautienės rankdarbių paroda. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, saus. 23, p. 5.
  Varnių miesto bibliotekoje veikia Vandos Knystautienės rankdarbių paroda „Kelias į namus“. Tai – trečioji varniškės paroda, kurioje eksponuojami kryželiu siuvinėti paveikslai, įvairios gėlės bei kiti rankdarbiai.
  1. Knystautienė, Vanda. 2. Rankdarbiai. 3. Parodos. 4. Kraštiečiai. 5. Varniai. 6. Telšiai. 7. Lietuva. 8. Bibliotekos. 9. Bibliotekos, viešosios

  UDK: 745


  9. Jackutė, Danutė
  Aktorė knygoje papasakojo apie tai, ko nemato žiūrovai / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, vas. 3, p. 7.
  Apie kino ir teatro aktorės Nijolės Narmontaitės knygos "Aktoriai, režisieriai ir kasininkės. Ko nematė žiūrovai" pristatymą Žemaičių muziejuje "Alka". Renginį organizavo K. Praniauskaitės viešoji biblioteka.
  1. Narmontaitė, Nijolė, 1959-. 2. Aktoriai (artistai). 3. Knygos. 4. Pristatymai. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Bibliotekos. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 792


  10. Macienė, Zita
  "Prisijaukinus poezijos paukštę" / Zita Macienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, vas. 7, p. 6.
  Apie 2015 01 22 Varnių miesto bibliotekoje vykusį renginį, kuriame dalyvavo Varnių vaikų lopšelio-darželio paruošiamosios grupės vaikai.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Renginiai. 4. Lopšeliai - darželiai. 5. Skaitymai. 6. Poezija. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 02


  11. Dešimtmečio statyba Tryškiuose. Pagaliau įkurtuvės. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, vas. 17, p. 1-2.
  2015 02 06 po dešimtmetį trukusių statybų Tryškiuose atidarytas universalus pastatas, kuriame veiks kultūros centras, darželis ir biblioteka.
  1. Įkurtuvės. 2. Statyba. 3. Pastatai (statiniai, namai). 4. Centrai. 5. Darželiai (įstaiga). 6. Bibliotekos. 7. Telšiai. 8. Tryškiai. 9. Lietuva


  12. Jocienė, Vilija
  Metų knygos rinkimai Kaunatavoje / Vilija Jocienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, vas. 24, p. 6.
  Akcijos idėja – pristatyti geriausius praeitais metais išleistus lietuvių literatūros kūrinius keturiose – vaikų, paauglių, poezijos ir suaugusiųjų – knygų kategorijose.
  1. Knygos. 2. Rinkimai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, kaimo. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Kaunatava. 7. Moksleiviai (mokiniai). 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 02


  13. Viekšnaliuose įkurtuvės - atidarytas daugiafunkcinis centras. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, vas. 27, p. 1, 6.
  Po vienu stogu įkurti Luokės gimnazijos pradinių klasių (1 ir 3–4) du komplektai, Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos padalinys, privatus bibliotekininkės Zosės Stasiulienės nuolat pildomas muziejus, Luokės seniūnijos kultūros centro padalinys, bendruomenės sporto salė, vaikų darželis.
  1. Centrai, daugiafunkciniai. 2. Atidarymai. 3. Viekšnaliai. 4. Klasės, pradinės. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Bibliotekos. 8. Bibliotekininkai. 9. Centrai, kultūros. 10. Darželiai (įstaiga). 11. Telšiai. 12. Lietuva


  14. Tičkuvienė, Laima
  Etnokultūrinė vakaronė / Laima Tičkuvienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, kovo 6, p. 5.
  Apie Janapolės pagrindinės mokyklos bendruomenės etnokultūrinę vakaronę „Sugrįžkim kartais į senovę, kaip tie gandrai į seną lizdą...“. Renginį vedė bibliotekininkė Aušra Ubartienė.
  1. Renginiai. 2. Etnokultūra (kultūra, etninė). 3. Janapolė. 4. Mokyklos, pagrindinės. 5. Telšiai. 6. Lietuva

  UDK: 373


  15. Genutis, Stanislovas
  Varnių literatai: "Poezija mano gyvenime" / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, kovo 6, p. 5.
  Varnių miesto bibliotekoje vyko Varnių literatų būrelio „Lyra“ popietė.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Renginiai. 4. Poezija. 5. Poetai. 6. "Lyra". 7. Varniai. 8. Telšiai. 9. Literatai. 10. Lietuva

  UDK: 02


  16. Keršienė, Virginija
  Šventės Degaičiuose / Virginija Keršienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, kovo 21, p. 4.
  Apie Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Degaičių filiale vykusį renginį rašytojo J. Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms paminėti.
  1. Marcinkevičius, Justinas, 1930-2011. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekos, kaimo. 5. Renginiai. 6. Telšiai. 7. Lietuva. 8. Degaičiai

  UDK: 02


  17. Kergienė, V.
  Vaikiškos knygos diena / V. Kergienė, J. Rubavičienė, A. Stasiulienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, bal. 10, p. 6.
  2015 04 02 lop¬še¬lio-dar¬že¬lio „Mas¬tis“ „Bo¬ru¬žiu¬kų“, „Žvirb¬liu¬kų“ ir „Nykš¬tu¬kų“ gru¬pių vai¬kai su auk¬lė¬to-jo¬mis ap¬si¬lan¬kė¬ Tel¬šių r. sa¬vi¬val¬dy¬bės K. Pra¬niaus¬kai¬tės vie¬šo¬sios bib¬lio¬te¬kos Vai¬kų li¬te¬ra¬tū¬ros sky¬riu¬je.
  I. Rubavičienė, J.. II. Stasiulienė, A.
  1. Daubarienė, Irena, 1973-. 2. Lopšeliai - darželiai. 3. Vaikai. 4. Knygos. 5. Bibliotekos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 373.2
  02


  18. Jocienė, Vilija
  A. Baranausko 180-sios gimimo metinės / Vilija Jocienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, bal. 28, p. 5.
  Kaunatavos kultūros namuose vyko konferencija, skirta Antano Baranausko 180-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginį organizavo Karolinos Praniauskaitės VB Kaunatavos filialo vyr. bibliotekininkė Vilija Jocienė.
  1. Baranauskas, Antanas, 1835-1902. 2. Renginiai, literatūriniai. 3. Konferencijos. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Bibliotekininkai. 8. Moksleiviai (mokiniai). 9. Kaunatava. 10. Telšiai. 11. Lietuva
  UDK: 02


  19. Ivaškevičienė, Genovaitė
  Kraštotyra savivaldybių viešosiose bibliotekose / Genovaitė Ivaškevičienė // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2015, Nr. 5, p. 14.
  Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos kraštotyros fondo statistika: p. 14.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Kraštotyra. 4. Fondai. 5. Statistika. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  UDK: 02


  20. Genutis, Stanislovas
  "Mes žemaite nu Varniū" / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, geg. 5, p. 4.
  Nacionalinė bibliotekų savaitė (2015.04.23 – 29 d. d.) Varniuose prasidėjo balandžio 23 dieną literatūrine popiete , pavadinta „Mes žemaite nu Varniū".
  1. "Nacionalinė bibliotekų savaitė". 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Renginiai. 6. Varniai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 02


  21. Jocienė, Vilija
  Paskaita apie tris džeimsus bondus iš Žemaitijos / Vilija Jocienė // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, geg. 8, p. 3.
  Kaunatavos bendruomenės Amatų namuose, rašytojas iš Vilniaus Regimantas Dima, papasakojo apie nepelnytai primirštus arba visai nežinomus XIX amžiaus žemaičių bajorus. Susitikimą organizavo K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialas – taip pradėdamas 15-ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę.
  1. Vitkevičius, Jonas Prosperas. 2. Grombčevskis, Bronislovas. 3. Pilsudskis, Juzefas. 4. Bajorai. 5. Paskaitos. 6. Istorija (XIX a.). 7. Kaunatava. 8. Žemaitija. 9. Bibliotekos. 10. Bibliotekos, viešosios. 11. Bibliotekos, kaimo. 12. "Nacionalinė bibliotekų savaitė". 13. Telšiai. 14. Lietuva

  UDK: 02


  22. Kulevičiūtė, Renata
  Poezijos popietė "Gyvenimo giesmė" / Renata Kulevičiūtė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, geg. 12, p. 2.
  Apie Janapolėje vykusį renginį. Jo organizatorė Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto III – KVV kurso studentė, bibliotekininkė A. Ubartienė. Ši popietė Aušrai – jos studijų baigiamasis darbas.
  1. Ubartienė, Aušra. 2. Renginiai. 3. Janapolė. 4. Bibliotekininkai. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Poezija. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 061.7


  23. Damanskytė, Simona
  Baigėsi „Europos šalių maratonas 2015“ / Simona Damanskytė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, geg. 12, p. 1-2.
  Telšių rajono moksleiviai bei bibliotekos Europos dienos proga pristatė įvairias Europos šalis.
  1. Europos diena. 2. Renginiai. 3. Moksleiviai (mokiniai). 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Šalys, Europos. 8. Telšiai. 9. Lietuva


  UDK: 327.7
  24. Varnelienė, Adolfina
  Neša knygą kaip duoną / Adolfina Varnelienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, geg. 19, p. 3.
  Telšių kultūros centras ir Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka prisijungė prie Lietuvių rašytojų sąjungos projekto „Donelaičio atlasas“ vykdomo bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių bibliotekomis ir regionų žiniasklaida. Jo tikslas - priminti Donelaičio vardu pavadintas miestų bei miestelių gatves ir puoselėti gyvą literatūros pirmtako atminimą, organizuoti poezijos skaitymus, fotografuoti ir filmuoti renginius, spausdinti regionų žiniasklaidoje.
  1. Donelaitis, Kristijonas, 1714-1780. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Projektai. 5. Lietuvos rašytojų sąjunga. 6. Poezija. 7. Telšiai. 8. Renginiai. 9. Lietuva

  UDK: 02


  25. Mokiniai paminėjo Europos dieną. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, geg. 19, p. 5.
  Apie Telšių "Europe Direct" organizuotą renginį, prie kurio prisidėjo ir K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos ir Tryškių filialai.
  1. Europos diena. 2. "Europe Direct". 3. Bibliotekos. 4. Moksleiviai (mokiniai). 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Bibliotekos, kaimo. 7. Renginiai. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 327.7
  061.7


  26. Servienė, Aurelija
  Poezija žydinčiuose Kaunatavos soduose / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, geg. 26, p. 6.
  Apie Telšių rajone, Kaunatavos kaimo Degučių soduose, vykusią tradicinę 14-ąją popietę „Poezija sodų žydėjime“. Renginio sumanytoja Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialo bibliotekininkė Vilija Jocienė.
  1. Poezija. 2. Poetai. 3. Renginiai, tradiciniai. 4. Kaunatava. 5. Bibliotekininkai. 6. Bibliotekos. 7. Bibliotekos, viešosios. 8. Bibliotekos, kaimo. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 02


  27. Varnelienė, Adolfina
  Dieną suringavo poezija ir sodų žydėjimas / Adolfiona Varnelienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, geg. 26, p. 6.
  Apie Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialo vyr. bibliotekininkės Vilijos Jocienės surengtą šventę „Poezija sodų žydėjime".
  1. Jocienė, Vilija, 1962-. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Poezija. 7. Renginiai, tradiciniai. 8. Kaunatava. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 02


  28. Šilinskienė, Snieguolė
  "Močiutės pasakėlės" Luokėje / Snieguolė Šilinskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, geg. 26, p. 12.
  Apie Luokės bibliotekoje vykusį rytmetį „ Močiutės pasakėlės". Šio renginio organizatorė Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto III KVV kurso studentė, bibliotekininkė Diana Šimkuvienė.
  1. Šimkuvienė, Diana. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, kaimo. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Renginiai. 6. Luokė. 7. Vaikai. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 02


  29. Varnelienė, Adolfina
  Kad šviestų sielų ir akių saulės / Adolfina Varnelienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, birž. 6, p. 6.
  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos organizuotą 51-ąjį Tarptautinį poezijos festivalį. Jame dalyvavo ir savo kūrinius skaitė poetai Nijolė Daujotytė, Rimas Užgiris, Rigoberto Gonzalez (JAV), Laura Sintija Černiauskaitė, Elena Karnauskaitė, Nijolė Kliukaitė-Kepenienė, Sigitas Poškus, Irena Daubarienė, Adolfina Varnelienė.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Renginiai. 4. Renginiai, literatūriniai. 5. Poezija. 6. Festivaliai, tarptautiniai. 7. Poetai. 8. Gedrimai. 9. Lauko Soda. 10. Telšiai. 11. Lietuva. 12. "Poezijos pavasaris"

  UDK: 02


  30. Gintalas, Dainius
  Apie tortus, patupėjimus, erkes ir melioraciją / Dainius Gintalas. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, birž. 9, p. 4.
  Telšių kultūros centras ir Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka prisijungė prie Lietuvių rašytojų sąjungos projekto „Donelaičio atlasas“ vykdomo bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių bibliotekomis ir regionų žiniasklaida. Jo tikslas - priminti Donelaičio vardu pavadintas miestų bei miestelių gatves ir puoselėti gyvą literatūros pirmtako atminimą, organizuoti poezijos skaitymus, fotografuoti ir filmuoti renginius, spausdinti regionų žiniasklaidoje.
  1. Šileika, Ričardas, 1968-. 2. Petrošius, Donatas, 1978-. 3. Norvilas, Gytis, 1976-. 4. Donelaitis, Kristijonas, 1714-1780. 5. Bibliotekos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Projektai. 8. Poetai. 9. Poezija. 10. Lietuvos rašytojų sąjunga. 11. Telšiai. 12. Lietuva

  UDK: 02


  31. Čiužienė, Gendvika
  "Poezijos pavasaris 2015" Varniuose / Gendvika Čiužienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, birž. 9, p. 4.
  Renginį organizavo literatų būrelio „Lyra“ pirmininkas S.Genutis drauge su bibliotekos darbuotojomis V.Krenciuviene ir Z.Maciene.
  1. "Poezijos pavasaris". 2. Renginiai, literatūriniai. 3. Poetai. 4. Poezija. 5. Bibliotekos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Bibliotekininkai. 8. Varniai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 02


  32. Jackutė, Danutė
  Bibliotekininkai gyventojus kvies mokytis užsienio kalbų / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, birž. 13, p. 2.
  Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka kartu su projekto partneriu Telšių švietimo centru ir rėmėja Telšių rajono savivaldybe pristatė projektą „Moki žodį - randi kelią.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Projektai. 4. Kalbos, užsienio. 5. Mokymai. 6. Pristatymai. 7. Pristatymai, projektų. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 02


  33. Servienė, Aurelija
  90-oji moterų vasara / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, birž. 16, p. 5.
  Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva bei Telšių socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė sveikino buvusią bibliotekininkę Jadvygą Medžiaušienę bei Janiną Smirnovą.
  1. Medžiaušienė, Jadvyga. 2. Smirnova, Janina. 3. Sveikinimai. 4. Merai. 5. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 6. Bibliotekininkai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 352


  34. Moki žodį - žinai kelią. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, birž. 16, p. 7.
  Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka kartu su projekto partneriu Telšių švietimo centru ir rėmėja Telšių rajono savivaldybe pristatė projektą „Moki žodį - randi kelią.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Projektai. 4. Pristatymai. 5. Kalbos, užsienio. 6. Mokymai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 02


  35. Norvaišienė, Janina
  Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydyje "Medžioklės ypatumai Žemaitijoje" / Janina Norvaišienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, birž. 23, p. 8.
  2015 06 05-06 Palūkščio dvare - kaimo turizmo sodyboje ,,Rokynė" Raseinių rajone vyko tradicinis XIV Žemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydis. Telšiams atstovavo Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkai.
  1. Bibliotekininkai. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekos. 4. Sąskrydžiai. 5. Žemaitija. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  UDK: 02


  36. Kazlauskienė, Donata
  Jadvyga Medžiaušienė: "Geriausius gyvenimo metus padovanojau knygai ir žmonėms" / Donata Kazlauskienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, birž. 27, p. 4.
  Apie ilgametę Centrinės bibliotekos bei „Masčio“ fabriko bibliotekos darbuotoją Jadvygą Medžiaušienę, švenčiančią 90-ies metų jubiliejų. Surengta ne viena J.Medžiaušienės paveikslų iš žolynų paroda.
  1. Medžiaušienė, Jadvyga. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekininkai. 5. Biografijos. 6. Darbuotojai. 7. Atsiminimai (memuarai, prisiminimai). 8. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 02
  929


  37. Jaskonienė, Dalia
  Savivaldybių viešųjų bibliotekų reitingas / Dalia Jaskonienė. - B. d. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2015, Nr. 7/ 8, p. 2-6.
  2014 m. pagal viešųjų bibliotekų reitingavimo sistemą BIX Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka 3-oje bibliotekų grupėje (pagal gyventojų skaičių) užėmė 15-ąją vietą.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Reitingai. 4. Reitingavimas. 5. Rezultatai. 6. Rezultatyvumas. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 02


  38. Vembūtuose prisiminta Žemaitė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, liep. 18, p. 9.
  Telšių K.Praniauskaitės Vembūtų filialo bibliotekininkė Daiva Bagočienė sukvietė Vembūtų gyventojus į bendruomenės salę paminėti rašytojos J.Žemaitės 170-ąsias gimimo metines ir pasižiūrėti J.Žemaitės komediją "Trys mylimos".
  1. Žemaitė, 1845-1921. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekininkai. 4. Bibliotekos, kaimo. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Vembūtai. 7. Rašytojai. 8. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 9. Spektakliai (vaidinimai). 10. Telšiai. 11. Lietuva

  UDK: 02


  39. Raižiniuose - "Gimtinės raštai". - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, liep. 21, p. 12.
  Telšių K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialo bibliotekininkė Vilija Jocienė dalyvavo plenere Vepriuose (Ukmergės r.).
  1. Jocienė, Vilija, 1962-. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Plenerai. 7. Dailė. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 02
  7


  40. Jaskonienė, Dalia
  Savivaldybių viešųjų bibliotekų reitingas / Dalia Jaskonienė. - Pab. Pradžia 2015 Nr. 7/8 // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2015, Nr. 9, p. 6-11.
  2014 m. Telšių Karolinos Praniauskaitės bibliotekos pasiekimai pagal atskiras darbo sritis.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Reitingai. 4. Reitingavimas. 5. Rezultatai. 6. Rezultatyvumas. 7. Dimensijos. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 06


  41. Jackutė, Danutė
  Vytautas Tamoliūnas: „Esu teptukas Dievo rankose“ / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, rugs. 1, p. 6.
  Telšių menų inkubatoriuje surengta Telšiuose gimusio dailininko ir fotografo Vytauto Tamoliūno tapybos ir grafikos darbų paroda „Įrašyta gyvenimo knygoje“. Jos kuratorė - dailininko našlė Rimantė Tamoliūnienė. Padovanotas DVD, kuris papildys Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kraštotyros fonde surinktą kraštiečiui dailininkui skirtą leidinių skyrelį.
  1. Tamoliūnas, Vytautas, 1955-2009. 2. Parodos. 3. Tapyba. 4. Grafika. 5. DVD. 6. Dovanos. 7. Bibliotekos, viešosios. 8. Kraštiečiai. 9. Dailininkai. 10. Fotografai. 11. Telšiai. 12. Lietuva

  UDK: 75


  42. Genutis, Stanislovas
  Auklytė Birutė / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, rugs. 4, p. 7.
  Apie Varnių bibliotekoje eksponuojamą Varnių vaikų lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ auklėtojos Birutės Kačinauskienės dekupažo dirbinių ekspoziciją.
  1. Kačinauskienė, Birutė. 2. Lopšeliai - darželiai. 3. Varniai. 4. Parodos. 5. Dekupažas. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 745


  43. Kaunatavoje prisimintas dievdirbys Kazimieras Mockus. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, rugs. 5, p. 4.
  Parodą apie drožėją paruošė K. Praniauskaitė viešosios bibliotekos Kaunatavos filialo bibliotekininkė Vilija Jocienė.
  1. Mockus, Kazimieras, 1870-1944. 2. Jocienė, Vilija, 1962-. 3. Drožėjai. 4. Dievdirbiai. 5. Parodos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Bibliotekos, kaimo. 8. Bibliotekos. 9. Bibliotekininkai. 10. Kaunatava. 11. Biografijos. 12. Rūpintojėliai. 13. Palikimas, kūrybinis. 14. Telšiai. 15. Lietuva

  UDK: 745


  44. Jackutė, Danutė
  Per atlaidus visi keliai veda į namus / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, rugs. 19, p. 4.
  Apie 2015 09 13 Viešvėnuose vykusią tradicinę kraštiečių šventę „Kur gimėm, kur augom...“ Kraštietės A.Ivaškevičiūtės-Blažienės apsakymų ir eilėraščių knygos „Minčių suktinis“, „Gyvenimas praėjo pro šalį“, „Slidžiais gyvenimo vingiais“ ir eilėraščių rinkinys vaikams „Mano mažieji draugai“ padovanoti Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vembūtų ir Viešvėnų filialams.
  1. Ivaškevičiūtė-Blažienė, Aldona, 1935-. 2. Viešvėnai. 3. Kraštiečiai. 4. Šventės. 5. Renginiai. 6. Knygos. 7. Dovanos. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 061.7


  45. Jackutė, Danutė
  "Atokios stotys" Žemaičiuose / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, spal. 6, p. 8.
  Aukštaitijos ir Žemaitijos poetai pristatė penktąjį poezijos almanachą "Atokios stotys 2015". Renginio organizatoriai Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka ir Varnių filialas.
  1. Lumpickienė, Regina, 1955-. 2. Kaziela, Vytautas, 1955-. 3. Gulbinas, Viktoras, 1950-. 4. Dačkevičius, Steponas Algirdas, 1952-. 5. Gintalas, Petras, 1945-. 6. Stulpinas, Vytautas, 1952-. 7. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 8. Poezija. 9. Poetai. 10. Almanachai. 11. Knygos. 12. Renginiai. 13. Bibliotekos. 14. Bibliotekos, viešosios. 15. Telšiai. 16. Lietuva

  UDK: 8821.172-1


  46. Genutis, Stanislovas
  Gimtinės grožio apžavėta / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, spal. 30, p. 6.
  Apie Telšių K. Praniauskaitės bibliotekos Varnių filialo darbuotoją Zitą Macienę bei jos tapybos ir juvelyrikos darbus, eksponuojamus Varnių bibliotekoje.
  1. Macienė, Zita. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Varniai. 6. Kūryba. 7. Tapyba. 8. Juvelyrika. 9. Biografijos. 10. Telšiai. 11. Lietuva

  UDK: 02


  47. Genutis, Stanislovas
  Gimtinės grožio apžavėta / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2015, spal. 30, p. 6.
  Apie Telšių K. Praniauskaitės bibliotekos Varnių filialo darbuotoją Zitą Macienę bei jos tapybos ir juvelyrikos darbus, eksponuojamus Varnių bibliotekoje.
  1. Macienė, Zita. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Varniai. 6. Kūryba. 7. Tapyba. 8. Juvelyrika. 9. Biografijos. 10. Telšiai. 11. Lietuva

  UDK: 02


  48. Kaunatavoje atidaryta "Lauko biblioteka". - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, spal. 31, p. 8.
  Žmonės knygų namelyje gali pasiimti paliktas knygas jiems patogiu laiku, gražinti kada panorėję. Čia galima palikti ir savo perskaitytas knygas.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekos, kaimo. 5. Kaunatava. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  UDK: 02


  49. Servienė, Aurelija
  Susitikimas su mecenatu / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, lapkr. 17, p. 6.
  Apie Žemaitės dramos teatre vykusį susitikimą su Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėju ir mecenatu Ramūnu Karbauskiu bei fondo ambasadore Živile Vyštartaite. Susitikimo metu rajono vaikų darželiams, mokykloms, globos namams, kaimų ir miesto bibliotekoms buvo perduotos vertingos dovanos – naujausios vaikiškos knygos.
  1. Karbauskis, Ramūnas, 1969-. 2. Susitikimai. 3. Mecenatai. 4. "Švieskime vaikus". 5. Knygos. 6. Dovanos. 7. Telšiai. 8. Lietuva. 9. Bibliotekos. 10. Bibliotekos, viešosios

  UDK: 36


  50. Genutis, Stanislovas
  "Bėga dienos laukais" / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, lapkr. 24, p. 10.
  Apie 2015 11 19 Varnių miesto bibliotekoje įvykusį renginį Pauliaus Širvio 95-osioms gimimo metinėms paminėti.
  1. Širvys, Paulius, 1920-1979. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Renginiai. 5. Renginiai, literatūriniai. 6. Poetai. 7. Poezija. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 02


  51. Šimkuvienė, Diana
  Skaitau draugui / Diana Šimkuvienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, gruod. 1, p. 10.
  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Luokės filialo vyr. bibliotekininkės Dianos Šimkuvienės organizuotą renginį Luokės gimnazijoje 2-okų klasėje.
  1. Bibliotekininkai. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekos, kaimo. 5. Luokė. 6. Renginiai. 7. Skaitymas. 8. Moksleiviai (mokiniai). 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 02
  373


  52. Servienė, Aurelija
  Mobili inovatyvių technologijų laboratorija / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, gruod. 4, p. 3.
  Apie 2015 11 13 Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vykusius Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projekto „Mobili inovatyvių technologijų laboratorija jaunimui“ baigiamuosius kontaktinius 3D užsiėmimus.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Užsiėmimai. 4. Inovatyvumas. 5. Technologijos. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  UDK: 02


  53. Švėgždavičienė, Julita
  "Palieku bibliotekai..." / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, gruod. 15, p. 7.
  Apie telšiškio Juliaus Norkevičiaus dovanotas knygas Telšių K. Praniauskaitės viešajai bibliotekai.
  1. Norkevičius, Julius, 1932-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Dovanos. 5. Knygos. 6. "Knygų kalėdos". 7. Kraštiečiai. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 02
  908


  54. Genutis, Stanislovas
  Penktosios "Knygų Kalėdos" Varniuose / Stanislovas Genutis // Kalvotoji Žemaitija. - 2015, gruod. 19, p. 9.
  Telšių K.Praniauskaitės Viešosios bibliotekos Varnių filialo darbuotojos penkti metai iš eilės organizuoja vaikų ir jaunimo literatūrines popietes, skirtas Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotai akcijai „Knygų Kalėdos" paremti.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Varniai. 5. Renginiai. 6. "Knygų kalėdos". 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 02


  55. Genutis, Stanislovas
  Literatūrinė popietė "Žemaitė - lietuvių literatūros klasikė" / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2015, gruod. 22, p. 5.
  Apie 2015 12 09 VšĮ Telšių RPMC bibliotekoje vykusį renginį, kurį organizavo bibliotekos vedėja Danutė Skrodenienė kartu su Varnių miesto bibliotekos darbuotojomis Vida Krenciuviene ir Zita Maciene.
  1. Žemaitė, 1845-1921. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Renginiai, literatūriniai. 6. Varniai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 02

  Paiešką atliko, suredagavo vyr. bibliografė G. Kačinskienė, 2015 03 10


   

  Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka vietos spaudoje 2014 metais

  2015-02-20

  1. Gudelis, Darius

  Sveiks, svieteli margs! / Darius Gudelis // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2014, Nr. 1, p. 36-37.

  2014 01 04 Nacionalinėje bibliotekoje atidaryta virtuali paroda "Kristijonas Donelaitis. Sveiks, svieteli margs", kurioje eksponuotas ir telšiškio dailininko P. Gintalo 1989 m. sukurtas bei K. Donelaičiui skirtas medalis. Yra medalio nuotrauka.

  1. Gintalas, Petras, 1945-. 2. Donelaitis, Kristijonas, 1714-1780. 3. Parodos. 4. Parodos, virtualios. 5. Parodos, personalinės. 6. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 7. Medaliai. 8. Medaliai, atminimo. 9. Kraštiečiai. 10. Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB). 11. Nuotraukos. 12. Telšiai. 13. Lietuva. 14. Dailininkai

  UDK: 737


   

  2. Jaskūnienė, Alina

  "Knygų Kalėdų" dovanos / Alina Jaskūnienė // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2014, Nr. 1, p. 31-32.

  Yra informacijos apie "Knygų Kalėdų" eglutės šventę Telšių rajono bibliotekose.

  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekininkai. 3. Renginiai. 4. Renginiai, literatūriniai. 5. Renginiai, kultūriniai. 6. Kalėdos. 7. Knygos. 8. Eglutės. 9. Degaičiai. 10. Gadūnavas. 11. Janapolė. 12. Kaunatava. 13. Tryškiai. 14. Ubiškė. 15. Viešvėnai. 16. Vembūtai. 17. Žarėnai. 18. Varniai. 19. Telšiai. 20. Lietuva

  UDK: 02


   

  3. Damanskytė, Simona

  Dešimtajame „Septintoji kalva" konkurse pleveno kūrybinė dvasia / Simona Damanskytė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, saus. 7, p. 4.

  Apie Telšiuose vykstantį jaunimo literatūrinių kūrinių konkursą „Septintoji kalva", organizuojamą Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos. Projekto sumanytoja Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė

  1. Urnikienė, Vida. 2. Stulpinas, Vytautas, 1952-. 3. Konkursai. 4. Kūriniai. 5. Literatai. 6. Literatai, jaunieji. 7. Kūryba. 8. Laimėtojai (prizininkai, nugalėtojai). 9. Apdovanojimai. 10. Telšiai. 11. Bibliotekos. 12. Bibliotekos, viešosios. 13. Lietuva

  UDK: 821.172-3


   

  4. Dijokienė, Lina

  Kultūros pertvarkos vėjai pasieks ir bibliotekininkų bendruomenę / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2014, saus. 10, p. 3.

  1. Kultūra. 2. Pertvarka (pertvarkymas). 3. Savivaldybės. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekininkai. 6. Etatai. 7. Finansavimas. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 02


   

  5. Švėgždavičienė, Julita

  Saulėtekiai su džiaugsmu spindesio / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, saus. 23, p. 4.

  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos fojė pristatomas Raselės Metrikytės-Lukošienės meninių nuotraukų ciklas rudens saulėtekių tema

  1. Metrikytė-Lukošienė, Raselė. 2. Fotografija, meninė. 3. Parodos. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  UDK: 77.04


   


  6. . Norvaišienė, Janina

  Klausėsi pasakos apie Džiugą ir ragavo legendinį sūrį / Janina Norvaišienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, saus. 25, p. 7.

  Tryškių bibliotekoje įvyko „Žemaitijos pieno" bendrovės išleistos knygos „Pasaka apie galiūną Džiugą" pristatymas ir „Knygų Kalėdų" rezultatų aptarimas. Renginyje dalyvavo pasakos autorius Steponas Algirdas Dačkevičius

  1. Dačkevičius, Steponas Algirdas, 1952-. 2. Pasakos. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, kaimo. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Tryškiai. 7. "Džiugas". 8. Pristatymai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 02


   

  7. Švėgždavičienė, Julita

  Saulėtekiai su džiaugsmo spindesio / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2014, saus. 28, p. 4.

  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos fojė pristatomas Raselės Metrikytės-Lukošienės meninių nuotraukų ciklas rudens saulėtekių tema

  1. Metrikytė-Lukošienė, Raselė. 2. Nuotraukos. 3. Parodos. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  UDK: 77.04


   

  8. Genutis, Stanislovas

  Kai saulelė budina svietą / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, vas. 4, p. 5.

  Apie renginį K.Donelaičio 300 – tojo gimimo jubiliejaus proga, kurį surengė Varnių seniūnijos, Senolių bendruomenės, Telšių K.Praniauskaitės bibliotekos Varnių filialo ir literatų būrelio „Lyra"entuziastai

  1. Donelaitis, Kristijonas, 1714-1780. 2. Renginiai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 7. Varniai. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 02


   

  9. Genutis, Stanislovas

  "Kai saulelė budina svietą". K. Donelaičio 300-osios gimimo metinės" / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2014, vas. 7, p. 5.

  Apie renginį K.Donelaičio 300 - tojo gimimo jubiliejaus proga, kurį surengė Varnių seniūnijos, Senolių bendruomenės, Telšių K.Praniauskaitės bibliotekos Varnių filialo ir literatų būrelio „Lyra" entuziastai

  1. Donelaitis, Kristijonas, 1714-1780. 2. Renginiai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 6. Varniai. 7. Telšiai. 8. Lietuva. 9. Literatai. 10. Senoliai. 11. Bendruomenės

  UDK: 02


  10. Jackutė, Danutė

  Pristatytas fotografijų albumas „Žemaitėjė - mona meilė" / Danutė Jackutė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, vas. 22, p. 7.

  2014 02 16 Žemaičių „Alkos" muziejuje Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka surengė Algimanto Aleksandravičiaus fotoalbumo „Žemaitėjė - mona meilė" pristatymą

  1. Aleksandravičius, Algimantas, 1960-. 2. Fotografija. 3. Fotografija, dokumentinė. 4. Fotografai. 5. Fotoalbumai. 6. Knygos. 7. Pristatymai. 8. Bibliotekos. 9. Bibliotekos, viešosios. 10. Telšiai. 11. Lietuva

  UDK: 02

  77.03  11. Servienė, Aurelija

  Fotografijų albumas Žemaitijoje / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2014, vas. 25, p. 8.

  2014 02 16 Žemaičių „Alkos" muziejuje Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka surengė Algimanto Aleksandravičiaus fotoalbumo „Žemaitėjė - mona meilė" pristatymą

  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Renginiai. 4. Fotografija. 5. Albumai. 6. Pristatymai. 7. Fotoalbumai. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 02

  77.03


   

  12. Dijokienė, Lina

  Fotografijose įamžinta meilė Žemaitijai, žemaičių krašto žmonėms / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2014, vas. 28, p. 4.

  2014 02 16 Žemaičių „Alkos" muziejuje Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka surengė Algimanto Aleksandravičiaus fotoalbumo „Žemaitėjė - mona meilė" pristatymą

  1. Aleksandravičius, Algimantas, 1960-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Albumai. 5. Fotografija. 6. Pristatymai. 7. Žemaitija. 8. Fotoalbumai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 02

  77.03


   

  13. Jaskonienė, Dalia

  Savivaldybių pagrindinių viešųjų bibliotekų reitingas / Dalia Jaskonienė // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2014, Nr. 3, p. 14-21.

  Telšių rajono sav. Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka antroje apskričių grupėje (gyventojų skaičius nuo 15000 iki 30000) užima vienuoliktą vietą (p. 16).

  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Apskritys. 4. Reitingai. 5. Reitingavimas. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  UDK: 02


   

  14. Servienė, Aurelija

  Kristijono Donelaičio asmenybės ir kūrybos santykis su kultūra / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2014, bal. 4, p. 4.

  Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija bei pagrindinis partneris Telšių K.Praniauskaitės viešoji biblioteka pakvietė į respublikinę literatūrinę-istorinę konferenciją „Kristijono Donelaičio asmenybės ir kūrybos santykis su kultūra".

  1. Kuolys, Darius, 1962-. 2. Narbutas, Sigitas, 1959-. 3. Bončkutė, Roma, 1964-. 4. Bucevičė, Janina. 5. Gedvilas, Petras. 6. Donelaitis, Kristijonas, 1714-1780. 7. Konferencijos, respublikinės. 8. Gimnazijos. 9. Bibliotekos, viešosios. 10. Pranešimai. 11. Telšiai. 12. Literatūra. 13. Poetai. 14. Pradininkai. 15. Lietuva


   

  15. Kaimo tradicija - giedoti Žemaičių Kalvarijos atlaidus. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2014, bal. 4, p. 4.

  Apie Viekšnalių kaimo bibliotekoje per gavėnią giedamus Žemaičių Kalvarijos kalnus

  1. Viekšnaliai. 2. Atlaidai. 3. Maldos. 4. Tradicijos. 5. Tikintieji. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  UDK: 282


   


  16. Jackutė, Danutė

  Kristijonas Donelaitis - neišsemiamas mūsų kultūros šaltinis / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, bal. 8, p. 3.

  Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija bei pagrindinis partneris Telšių K.Praniauskaitės viešoji biblioteka, pakvietė į respublikinę literatūrinę-istorinę konferenciją „Kristijono Donelaičio asmenybės ir kūrybos santykis su kultūra"

  1. Kuolys, Darius, 1962-. 2. Narbutas, Sigitas, 1959-. 3. Bončkutė, Roma, 1964-. 4. Donelaitis, Kristijonas, 1714-1780. 5. Gedvilas, Petras. 6. Bucevičė, Janina. 7. Konferencijos, respublikinės. 8. Gimnazijos. 9. Bibliotekos, viešosios. 10. Pranešimai. 11. Poetai. 12. Literatūra. 13. Pradininkai. 14. Telšiai. 15. Lietuva


   

  17. Bibliotekose surengtos parodos // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, bal. 10, p. 8.

  K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje surengta jaunųjų keramikų darbų paroda, o Kaunatavos filiale paroda "Skiautinių vitražai"

  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, kaimo. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekos, vaikų. 5. Kaunatava. 6. Parodos. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 02


   

  18. Jackutė, Danutė

  Pristatyta knyga "Lietuvos žvalgyba 1918-1940" / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, bal. 15, p. 2-3.

  A. Anušauskas Žemaičių muziejuje „Alka" pristatė savo naująją knygą „Lietuvos žvalgyba 1918 - 1940"

  1. Anušauskas, Arvydas, 1963-. 2. Knygos. 3. Pristatymai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Žvalgyba. 6. Istorija (1918-1940). 7. Istorikai. 8. Renginiai. 9. Telšiai. 10. Lietuva


   

  19. Servienė, Aurelija

  Meną ir mokslą apjungianti kelionė, arba Susitikimas su rašytoja K. Sabaliauskaite / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2014, bal. 18, p. 10.

  2014 04 12 Telšių menų inkubatoriuje telšiškiai rinkosi į susitikimą su menotyros mokslų daktare, rašytoja, knygos „Silva rerum" autore Kristina Sabaliauskaite. Susitikimą organizavo Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

  1. Sabaliauskaitė, Kristina, 1974-. 2. Rašytojai. 3. Susitikimai, literatūriniai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Literatūra, grožinė. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  UDK: 02


   

  20. Jackutė, Danutė

  Kristina Sabaliauskaitė pristatė knygą „Silva rerum III" / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, bal. 24, p. 4.

  2014 04 12 Telšių menų inkubatoriuje telšiškiai rinkosi į susitikimą su menotyros mokslų daktare, rašytoja, knygos „Silva rerum" autore Kristina Sabaliauskaite. Susitikimą organizavo Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

  1. Sabaliauskaitė, Kristina, 1974-. 2. Literatūra, grožinė. 3. Romanai. 4. Rašytojai. 5. Susitikimai. 6. Renginiai. 7. Bibliotekos, viešosios. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 02


   


  21. Katilienė, Irena

  Plungės dvaro svečių knygoje - M. Oginskio epochos įžymybių autografai / Irena Katilienė. - Iliustr., faks. // Žemaičių saulutė. - 2014, geg. 23, p. 10-11.

  Apie Plungės viešojoje bibliotekoje pristatytus rankraščius, senas ir retas knygas bei 1893-1917 m. Plungės svečių dvaro knygą, kurioje tarp pasirašiusių svečių - Aleksandras Beresnevičius (1883-1902) - gimęs Švelniuose (Raseinių apskr.), dvasininkas, Varnių seminarijos rektorius, Žemaičių vyskupas sufraganas, Zdoniškės savininko Kleopo Dimšos parašas. Paskutinis pasirašęs svečių knygoje - dailininkas, fotografas Juzefas Perkovskis.

  1. Oginskis, Mykolas, 1849-1902. 2. Perkowski, Józef, 1896-1940. 3. Beresnevičius, Aleksandras, 1823-1902. 4. Dimšas, Kleopas. 5. Vilniaus universitetas (VU). 6. Vilniaus universiteto biblioteka. 7. Knygos, rankraštinės. 8. Knygos. 9. Lietuva. 10. Plungė. 11. Dvarai. 12. Autografai. 13. Bibliotekos. 14. Bibliotekos, mokslinės. 15. Bibliotekos, viešosios. 16. Žmonės, įžymūs (populiarūs). 17. Istorija. 18. Istorija (XVIII-XIX a.). 19. Parašai. 20. Svečiai. 21. "Nacionalinė bibliotekų savaitė". 22. Kraštiečiai. 23. Telšiai. 24. Zdoniškė. 25. Dvarai. 26. Rektoriai. 27. Seminarijos. 28. Varniai


   

  22. Genutis, Stanislovas

  Pavasariška šeimų šventė / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, geg. 8, p. 4.

  Apie 2014 04 27 šventę Varniuose „Šeimų muzikinės istorijos Atvelykio fone". Jos organizatoriai – Varnių bibliotekininkės V.Krenciuvienė ir Z.Macienė ir Varnių KJC

  1. Šeimos. 2. Renginiai. 3. Varniai. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Bibliotekininkai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 061.7


   

  23. Varnelienė, Adolfina

  Po saulės išsupto žiedo obels... / Adolfina Varnelienė, Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, geg. 22, p. 1, 4.

  2014 05 17 Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialo vyr. bibliotekininkė Vilija Jocienė pakvietė telšiškius poezijos mylėtojus į dvyliktąją tradicinę obelų žydėjimo šventę „Poezija sodų žydėjime 2014"

  I. Naglienė, Sigita Ieva (1959-)

  1. Jocienė, Vilija, 1962-. 2. "Poezijos pavasaris". 3. Bibliotekininkai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Renginiai. 7. Poezija. 8. Poetai. 9. Kaunatava. 10. Telšiai. 11. Lietuva

  UDK: 821.172-1

  02


   

  24. Servienė, Aurelija

  Restauruota ir pašventinta Kauneckų kripta / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2014, geg. 20, p. 1, 6.

  2014 05 09 Kaunatavoje iškilmingai pašventinta bajorų Kauneckų kripta. Po ceremonijos susirinkusieji pakviesti į Kaunatavos bendruomenės namus dalyvauti pašnekesyje „Kaunatava – Kauneckai"

  1. Jocienė, Vilija, 1962-. 2. Kriptos. 3. Restauravimas. 4. Kaunatava. 5. Bibliotekininkai. 6. Bajorai. 7. Istorija. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 947.45

  02


   

  25. Literatūros ir dainos valanda iškiliems kūrėjams. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, geg. 22, p. 5.

  Telšių bendruomenė kartu su aktore Dalia Rasa Jankauskaite, kompozitoriumi ir dainų atlikėju Andriumi Kulikausku bei birbynininku Kastyčiu Mikiška atšventė lietuvių literatūros klasiko, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Romualdo Granausko 75-metį. Renginio organizatoriai Telšių K. Praniauskaitės viešoji biblioteka

  1. Jankauskaitė, Dalia, 1943-. 2. Kulikauskas, Andrius, 1951-. 3. Mikiška, Kastytis, 1962-. 4. Granauskas, Romualdas, 1939-2014. 5. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 6. Renginiai. 7. Renginiai, literatūriniai. 8. Bibliotekos. 9. Bibliotekos, viešosios. 10. Telšiai. 11. Lietuva. 12. "Nacionalinė bibliotekų savaitė"

  UDK: 02


   


  26. Armalienė, Jurgita

  Žemaitijos sostinė : [ statistikos duomenys] / Jurgita Armalienė // Savivaldybių žinios. - ISSN 1392-2467. - 2014, Nr. 18, p. 5.

  1. Statistika. 2. Duomenys, statistiniai. 3. Gyventojai. 4. Užimtumas. 5. Nedarbas (bedarbystė). 6. Užmokestis, darbo (atlyginimai, algos). 7. Įstaigos, švietimo. 8. Įstaigos, kultūros. 9. Bibliotekos. 10. Įmonės. 11. Partneriai, užsienio. 12. Eksportas. 13. Bendrasis vidaus produktas (BVP). 14. Investicijos, užsienio. 15. Telšiai. 16. Lietuva

  UDK: 908

  31


   

  27. Rimkutė, Aušra

  "Poezijos pavasario-2014" atgarsiai rajone / Aušra Rimkutė, Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2014, birž. 6, p. 6.

  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos renginiai skirti „Poezijos pavasariui-2014" vyko Varniuose, Kaunatavoje bei Telšiuose

  I. Genutis, Stanislovas

  1. "Poezijos pavasaris". 2. Renginiai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekininkai. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Kaunatava. 7. Varniai. 8. Telšiai. 9. Poetai. 10. Poezija. 11. Lietuva

  UDK: 02


   

  28. Genutis, Stanislovas

  Poezijos pavasario paukštė „skraidė" Telšių mieste ir rajone / Stanislovas Genutis, Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, birž. 7, p. 6.

  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos renginiai skirti „Poezijos pavasariui-2014" vyko Varniuose bei Žarėnuose

  I. Dačkevičius, Steponas Algirdas (1952-)

  1. "Poezijos pavasaris". 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Renginiai. 5. Renginiai, tarptautiniai. 6. Poezija. 7. Poetai. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 02


   

  29. Telšių viešojoje bibliotekoje veikia LESTO paslaugų savitarnos vieta // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, liep. 8, p. 6.

  1. Bibliotekos, viešosios. 2. Bibliotekos. 3. Paslaugos. 4. Savitarna. 5. "Lesto". 6. Telšiai. 7. Lietuva

  UDK: 02


   

  30. Jackutė, Danutė

  Prie ežero pakvietė "Mėnesienos kuždesiai" / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, liep. 10, p. 4.

  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė telšiškius pakvietė prie Masčio ežero į tradicinį, ketvirtus metus rengiamą, vasaros renginį „Mėnesienos kuždesiai". Renginyje dalyvavo tarptautinių konkursų laureatė Giedrė Zeicaitė (sopranas), pianistė Edita Zizaitė ir aktorė Virginija Kochanskytė

  1. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 2. Zeicaitė, Giedrė, 1972-. 3. Zizaitė, Edita. 4. Kochanskytė, Virginija, 1952-. 5. Bibliotekos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Renginiai. 8. Romansai. 9. Lyrika (poezija, lyrinė). 10. Telšiai. 11. Lietuva

  UDK: 02


   


  31. Jackutė, Danutė

  "Mėnesienos kuždesiuose" - pasakos / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, liep. 17, p. 4.

  2014 07 10 Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė telšiškius pakvietė prie Masčio ežero į tradicinį, ketvirtus metus rengiamą, vasaros renginį „Mėnesienos kuždesiai". Renginyje dalyvavo Lietuvos kino ir teatro aktorius, dainuojamosios poezijos atlikėjas Gediminas Storpirštis, Telšių vaikų ir jaunimo saviraiškos studijos „Entuziastai" nariai su savo vadove Giedre Kavaliauskaite-Butke

  1. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 2. Storpirštis, Gediminas, 1961-. 3. Kavaliauskaitė-Butkė, Giedrė. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Renginiai. 7. Poezija. 8. Poezija, dainuojamoji. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 02


   

  32. Nekrašius, Antanas

  Politikai pradeda skęsti neišpildytų pažadų liūne / Antanas Nekrašius. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2014, rugs. 2, p. 1, 3.

  Apie nebaigtą Tryškių darželio rekonstrukciją, neužbaigtas renovuoti K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos patalpas

  1. Savivaldybės. 2. Politikai. 3. Merai. 4. Darželiai (įstaiga). 5. Rekonstrukcijos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Tryškiai. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 352


   

  33. Varnelienė, Adolfina

  Per atokias stotis / Adolfina Varnelienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, rugs. 4, p. 5.

  2014 08 29 Telšiuose lankėsi Utenos ir žemaičių krašto poezijos almanacho "Atokios stotys" autoriai. Šventę organizavo Telšių rajono savivaldybės, Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė, jos pavaduotoja Vida Urnikienė, poetai V.Stulpinas, P.Gintalas

  1. Poetai. 2. Poezija. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Susitikimai. 6. Almanachai. 7. Eilėraščiai (eilės). 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 02

  821.172-1


   

  34. Jocienė, Vilija

  "Medinis arkliukas" pakvietė meistrauti / Vilija Jocienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, rugs. 6, p. 6.

  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekos, kaimo. 5. Kaunatava. 6. Vaikai. 7. Stovyklos. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 02


   

  35. Kristijonas Donelaitis: metų ir ratų raštas. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2014, rugs. 9, p. 5.

  Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka įgyvendindama projektą, „Kūrybiniai susitikimai Šiaulių regiono bibliotekose", pristatė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos kilnojamąją parodą, skirtą Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms „Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratas", pasirodė Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius

  1. Donelaitis, Kristijonas, 1714-1780. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Projektai. 5. Parodos. 6. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 02


   


  36. Jackutė, Danutė

  "Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratas" / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, rugs. 16, p. 3.

  Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka įgyvendindama projektą, „Kūrybiniai susitikimai Šiaulių regiono bibliotekose", pristatė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos kilnojamąją parodą, skirtą Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms „Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratas", pasirodė Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius

  1. Donelaitis, Kristijonas, 1714-1780. 2. Projektai. 3. Parodos. 4. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 5. Telšiai. 6. Lietuva

  UDK: 02


   

  37. Savickienė, Rūta

  "Iš praeities į ateitį" / Rūta Savickienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, rugs. 18, p. 4.

  Tai respublikinis projektas, kurį vykdo Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centras bei Pakruojo r. visuomeninis kūrėjų klubas „Bitula", vadovaujamas Izoldos Žagrakalienės. Projekte dalyvavo ir Telšių „Ateities" pagrindinės mokyklos moksleiviai

  1. Žagrakalienė, Izolda. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekos, vaikų. 5. Projektai. 6. Mandalos. 7. Moksleiviai (mokiniai). 8. Telšiai. 9. Lietuva. 10. Parodos

  UDK: 37


   

  38. Jackutė, Danutė

  "Metų šviesoje" - kūrėjo ir žmogaus gyvenimas / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, rugs. 25, p. 4.

  Apie K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos literatūrinius-muzikinius vakarus ,,Mėnesienos kuždesiai". 2014 09 18 Žemaitės Dramos teatre parodyta teatrinė impresija "Metų šviesoje. Kristijonui Donelaičiui – 300". Joje dalyvavo aktorė Virginija Kochanskytė, dainininkas Liudas Mikalauskas, klarnetas Valdas Andriuškevičius

  1. Donelaitis, Kristijonas, 1714-1780. 2. Mikalauskas, Liudas, 1985-. 3. Kochanskytė, Virginija, 1952-. 4. Andriuškevičius, Valdas. 5. Bibliotekos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Renginiai. 8. Renginiai, literatūriniai. 9. Impresijos. 10. Telšiai. 11. Lietuva

  UDK: 02


   

  39. Jackutė, Danutė

  Atmintis - ant akmenėlių, ženkluose, fotografijose ir žmonių širdyse / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, rugs. 25, p. 5.

  2014 09 23 Telšiuose, minint Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną ant Rotušės šulinio briaunos atidengtas atminimo ženklas, skirtas Telšių žydų bendruomenei. Ženklo autorius – prof. Romualdas Inčirauskas. 2014 09 23-2014 10 13 Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliografiniame - informaciniame skyriuje veikia fotografijų paroda "Gyvybę ir duoną nešančios rankos", apie Telšių žmones, prisidėjusius prie žydų gelbėjimo

  1. Inčirauskas, Romualdas, 1950-. 2. Genocidas. 3. Žydai. 4. Dienos, atmintinos. 5. Ženklai, atminimo. 6. Minėjimai (paminėjimai). 7. "Savi". 8. Telšiai. 9. Lietuva. 10. Bibliotekos. 11. Bibliotekos, viešosios. 12. Parodos. 13. Fotografija


   

  40. Obuoliams sunokus. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2014, rugs. 30, p. 2.

  Kaunatavos kultūros centre vyko Kristijono Donelaičio 300-ioms gimimo metinėms skirtas renginys „Obuoliams sunokus". Renginį organizavo Kaunatavos biblioteka ir Kaunatavos kaimo bendruomenė

  1. Kochanskytė, Virginija, 1952-. 2. Mikalauskas, Liudas, 1985-. 3. Andriuškevičius, Valdas. 4. Donelaitis, Kristijonas, 1714-1780. 5. Bibliotekos. 6. Bibliotekos, kaimo. 7. Bibliotekos, viešosios. 8. Renginiai. 9. Telšiai. 10. Lietuva. 11. Kaunatava

  UDK: 02

  061.2


   


  41. Konferencijoje prisiminta neeilinė žemaitė / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2014, Nr. 10, p. 37-38.

  Apie Karolinos Praniauskaitės viešosios bibvliotekos ir Viešvėnų filialo organizuotą konferenciją "Mokytojos dvasios šviesa", skirtą literatūros tyrinėtojos, kritikės, profesorės Elenos Nijolės Bukelienės 80-osioms gimimo metinėms.

  1. Bukelienė, Elena, 1934-2006. 2. Konferencijos. 3. Renginiai. 4. Renginiai, literatūriniai. 5. Bibliotekos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Viešvėnai. 8. Telšiai. 9. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 10. Minėjimai (paminėjimai). 11. Literatūrologai. 12. Kraštiečiai. 13. Asmenybė. 14. Lietuva

  UDK: 929

  821


   

  42. Savickienė, Rūta

  Vaikus sužavėjo neįprastas poetės kūrybos pristatymas / Rūta Savickienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, spal. 9, p. 4.

  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius tęsia projekto „Vaikų literatūros dienos Telšiuose" susitikimus. Šį kartą Telšiuose svečiavosi vaikų poetė Zita Gaižauskaitė

  1. Gaižauskaitė, Zita, 1951-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekos, vaikų. 5. Poetai. 6. Vaikai. 7. Projektai. 8. Susitikimai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 02


   

  43. Servienė, Aurelija

  Prisiminimų vakaras E. N. Bukelienei atminti / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2014, spal. 10, p. 10.

  2014 09 30 Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka ir Viešvėnų filialas Viešvėnų pusiasalyje surengė atminimo vakarą „Mokytojo dvasios šviesa", skirtą literatūros kritikės, profesorės Elenos Nijolės Bukelienės 80-osioms gimimo metinėms paminėti

  1. Bukelienė, Elena, 1934-2006. 2. Plaušinaitytė, Irena, 1955-. 3. Landsbergis, Gabrielius, 1982-. 4. Landsbergis, Vytautas V., 1962-. 5. Bibliotekos. 6. Bibliotekos, kaimo. 7. Bibliotekos, viešosios. 8. Atsiminimai (memuarai, prisiminimai). 9. Kritikai. 10. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 11. Kraštiečiai. 12. Veikla, kūrybinė. 13. Pedagogai (mokytojai, dėstytojai). 14. Telšiai. 15. Lietuva

  UDK: 02


   

  44. Jackutė, Danutė

  Konferencijoje „Mokytojo dvasios šviesoje" prisiminta neeilinė žemaitė / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, spal. 18, p. 4.

  Apie konferenciją „Mokytojo dvasios šviesa", skirtą literatūros tyrinėtojos, kritikės, profesorės Elenos Nijolės Bukelienes 80-osioms gimimo metinėms paminėti. Jos organizatorius - Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka ir Viešvėnų filialas. Elena Nijolė Bukelienė (1934–2006) gimė Kungių kaime (Viešvėnų sen.)

  1. Bukelienė, Elena, 1934-2006. 2. Renginiai. 3. Konferencijos. 4. Atsiminimai (memuarai, prisiminimai). 5. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 6. Kritikai. 7. Literatūra. 8. Kraštiečiai. 9. Bibliotekos. 10. Bibliotekos, viešosios. 11. Bibliotekos, kaimo. 12. Telšiai. 13. Lietuva

  UDK: 02


   

  45. Jocienė, Vilija

  Kaunatavoje popietė "Obuoliams sunokus" / Vilija Jocienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, spal. 18, p. 6.

  Kaunatavos kultūros centre vyko Kristijono Donelaičio 300-ioms gimimo metinėms skirtas renginys „Obuoliams sunokus". Renginį organizavo Kaunatavos biblioteka ir Kaunatavos kaimo bendruomenė

  1. Kochanskytė, Virginija, 1952-. 2. Mikalauskas, Liudas, 1985-. 3. Andriuškevičius, Valdas. 4. Donelaitis, Kristijonas, 1714-1780. 5. Renginiai. 6. Bibliotekos. 7. Bibliotekos, kaimo. 8. Bibliotekos, viešosios. 9. Kaunatava. 10. Telšiai. 11. Lietuva

  UDK: 02


   


  46. Savickienė, Rūta

  „Rašytojos Onos Jautakės knygų slaptąsias duris atvėrus..." / Rūta Savickienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, spal. 21, p. 5.

  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius tęsia projektą „Vaikų literatūros dienos Telšiuose". 2014 10 08 Telšiuose svečiavosi rašytoja Ona Jautakė, kurios knygos „Gimtadienis su Žvirbliu" (2009 m.) ir „Kai aš buvau Kleo" (2010 m.) pateko į vaikams ir paaugliams išleistų geriausių knygų penketuką

  1. Jautakienė, Ona, 1957-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, vaikų. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Projektai. 6. Susitikimai. 7. Rašytojai. 8. Moksleiviai (mokiniai). 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 02


   

  47. Jonikė, Laura

  Bibliotekos naujovės plečia vaikų vaizduotę / Laura Jonikė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, spal. 21, p. 8.

  2014 10 09 Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Ryškėnų filiale surengta interaktyvaus skaitymo popietė "Obuolių pasakos"

  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekos, kaimo. 4. Vaikai. 5. Renginiai. 6. Ryškėnai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 02


   

  48. Genutis, Stanislovas

  Valanda su Juozu Tumu-Vaižgantu Varniuose / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, spal. 30, p. 3.

  1. 2014 10 23 Telšių regioninio profesinio mokymo centro bibliotekos skaitykloje įvyko atvira lietuvių kalbos ir literatūros pamoka-konferencija. Renginį organizavo Telšių r. K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių filialo bibliotekininkės V. Krenciuvienė ir Z. Macienė bei bibliotekos vedėja D. Skrodenienė

  1. Vaižgantas, 1869-1933. 2. Pamokos, atviros. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Renginiai. 6. Kūryba. 7. Telšiai. 8. Varniai. 9. Lietuva

  UDK: 02


   

  49. Jackutė, Danutė

  Viešas literatūros skaitymas - tobulėjimo priemonė / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, spal. 30, p. 6.

  Literatūrinę kompozivciją „Atminties vainikas", skirtą J.Vaičiūnaitės kūrybai aptarti, teatro, televizijos, kino ir poezijos aktorė, Teatro sąjungos ir Meno Kūrėjų asociacijos narė, Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto scenos kalbos dėstytoja, režisierė Virginija Kochanskytė su Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto studentėmis padovanojo Telšių K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkėms

  1. Kochanskytė, Virginija, 1952-. 2. Vaičiūnaitė, Judita, 1937-2001. 3. Kompozicijos, literatūrinės. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekininkai. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Skaitymai, literatūriniai. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 02


   

  50. Ramančauskienė, Aušra

  Kūrybos atodangos "Džiugo" gimnazijoje / Aušra Ramančauskienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2014, gruod. 2, p. 8.

  „Džiugo" gimnazijoje lankėsi Lietuvos rašytojas, eseistas, visuomenės veikėjas Vytautas Bubnys ir žurnalistė, rašytoja Elena Kurklietytė. Šio susitikimo – literatūrinės popietės „Kūrybos atodangos" iniciatorė – Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė

  1. Bubnys, Vytautas, 1932-. 2. Kurklietytė, Elena, 1933-. 3. Gimnazijos. 4. Susitikimai. 5. Rašytojai. 6. Žurnalistai. 7. Bibliotekos. 8. Bibliotekos, viešosios. 9. Renginiai. 10. Telšiai. 11. Lietuva

  UDK: 02


   

  51. Išeidamas į kelią pasiimk. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2014, gruod. 5, p. 10.

  Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Degaičių filiale vyko literatūrinė muzikinė popietė „Išeidamas į kelią pasiimk". Renginyje dalyvavo Irena Daubarienė bei Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos moksleivių Klaido Kaunecko ir Monikos Valantonytės muzikinis duetas

  1. Daubarienė, Irena, 1973-. 2. Degaičiai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Renginiai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 02


   

  52. Godiliauskienė, Regina

  Rainiškiai prisijungė prie "Knygų Kalėdos" akcijos / Regina Godiliauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2014, gruod. 30, p. 8.

  Apie K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Rainių filiale vykusią akciją "Knygų Kalėdos"

  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekos, kaimo. 4. Akcijos. 5. „Knygų Kalėdos". 6. Telšiai. 7. Lietuva

  UDK: 02


   

  Telšių rajono viešosios bibliotekos 2012 m. spaudoje

  1. Trumpas džiaugsmas, dėl kurio verta gyventi / "Kalvotosios Žemaitijos" informacija. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, saus. 10, p. 4.

  Baigėsi aštuntasis Telšių apskrities kuriančio jaunimo konkursas "Septintoji kalva", kurio sumanytoja ir vykdytoja Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė. Laureatais tapo Gintautas Naglys bei Katrė Lungytė.

  1. Bibliotekos. 2. Konkursai. 3. Literatai. 4. Literatai, jaunieji. 5. Poetai. 6. Poetai, jaunieji. 7. Poezija. 8. Prozininkai. 9. Prozininkai, jaunieji. 10. Proza. 11. Telšiai. 12. Lietuva

  UDK: 82.08

  02


   

  2. Černiauskienė, Virginija

  Telšiškiai dalyvavo kalėdinėje knygų akcijoje / Virginija Černiauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, saus. 12, p. 3.

  Telšių rajono gyventojai akcijos "Knygų Kalėdos" metu nupirko per 120 knygų.

  1. Knygos. 2. Akcijos. 3. Bibliotekos. 4. Skaitytojai. 5. Telšiai. 6. Lietuva

  UDK: 02


   

  3. Švėgždavičienė, Julita

  "Labai norėčiau, kad atsirastų tinkama vieta /.../ ir, žinoma, geriausia būtų Telšiuose / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, saus. 17, p. 3.

  Pirmą kartą Telšių viešojoje bibliotekoje pokario ir Lietuvos valstybingumo atstatymo laikotarpiu suformuotos dvi knygų kolekcijos: "Broniaus Valiušaičio biblioteka" ir "Igno Misiūno biblioteka". Su minėtų kolekcijų knygų aprašais galima išsamiai susipažinti bibliotekos elektroniniame kataloge, o pavartyti jas Telšių viešosios bibliotekos Bibliografinio aptarnavimo skyriuje.

  1. Valiušaitis, Bronislovas, 1898-1981. 2. Misiūnas, Ignas. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Knygos. 6. Knygos, retos. 7. Kraštotyra. 8. Kraštiečiai. 9. Spauda (leidiniai). 10. Telšiai. 11. Kolekcijos. 12. Kolekcijos, privačios. 13. Lietuva

  UDK: 025.29


   

  4. Kazlauskienė, Donata

  Luokės kultūros centro direktorius renkamas ...parašais?! / Donata Kazlauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, vas. 9, p. 1-2.

  Apie būsimus Luokės, Žarėnų ir Upynos kultūros centrų direktoriaus rinkimus. Luokės gyventojai renka parašus už bibliotekininkę Marytę Beleckienę, kad ji taptų Luokės kultūros centro direktore.

  1. Parašai. 2. Centrai, kultūros. 3. Direktoriai. 4. Rinkimai. 5. Luokė. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  UDK: 374.7


   

  5. Genutis, Stanislovas

  Naudingi gydytojos patarimai / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, vas. 14, p. 7.

  2012 02 10 Telšių K. Praniauskaitės bibliotekos Varnių filiale įvyko susitikimas su Šiaulių natūraliosios medicinos sveikatos centro Natūropatijos skyriaus vedėja Rasa Skiragiene.

  1. Gydytojai. 2. Susitikimai. 3. Varniai. 4. Medicina, natūralioji. 5. Natūropatija. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  UDK: 61


   


  6. Jurkienė, Eugenija

  Popietė Nevarėnų bibliotekoje / Eugenija Jurkienė // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, vas. 17, p. 4.

  Apie galimybę gauti paramą gyvenamųjų namų asbestinėms stogų dangoms keisti.

  1. Nevarėnai. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, kaimo. 4. Stogai. 5. Asbestas. 6. Keitimai. 7. Pagalba (parama), finansinė. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 692.4


   

  7. Juozapavičienė, Jolanta

  Viekšnalių bendruomenė laukia naujų patalpų / Jolanta Juozapavičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, vas. 20, p. 2.

  K. Praniauskaitės Viekšnalių bibliotekoje vyko susitikimas su Telšių rajono savivaldybės meru Vytautu Kleiva. Renginys skirtas savivaldos savaitei.

  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Savivalda. 4. Susitikimai. 5. Viekšnaliai. 6. Bendruomenės. 7. Patalpos. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 02

  352


   

  8. Ivoncius, Alvydas

  Abejotinos konkurso sąlygos ir giminystės ryšiai / Alvydas Ivoncius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, kovo 20, p. 2.

  Luokės kultūros centro direktoriaus pareigas konkurse laimėjo bibliotekininkė, miestelio bendruomenės pirmininkė, bibliotekininkė Marytė Beleckienė. M.Beleckienės sėkmė ne visiems patiko, matyt, todėl „Kalvotajai Žemaitijai" buvo pateikti duomenys, kokias pareigas ir kurie jos giminaičiai Luokės bei Upynos seniūnijose užima.

  1. Beleckienė, Marytė. 2. Konkursai. 3. Centrai, kultūros. 4. Ryšiai, giminystės. 5. Luokė. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  UDK: 352


   

  9. Aktyviausių viešųjų bibliotekų rinkimuose - Žemaitijos bibliotekos triumfas. - Portr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, kovo 20, p. 4.

  Baigėsi projektas "Bibliotekos pažangai". Telšių r. Kaunatavos biblioteka buvo pripažinta partneriškiausia biblioteka (bibliotekininkė V. Jocienė).

  1. Jocienė, Vilija, 1962-. 2. "Bibliotekos pažangai". 3. Projektai. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Nominacijos. 7. Kaunatava. 8. Telšiai. 9. Apdovanojimai. 10. Lietuva

  UDK: 02


   


  10. "Raganų medžioklė" Luokėje - Rubrika: Atgarsiai // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, kovo 22, p. 3.

  Luokės kultūros centro direktoriaus pareigas konkurse laimėjo bibliotekininkė, miestelio bendruomenės pirmininkė, Marytė Beleckienė. "Kalvotosios Žemaitijos" atgarsiai į straipsnio "Abejotinos konkurso sąlygos ir giminystės ryšiai" komentarus.

  1. Beleckienė, Marytė. 2. Bibliotekininkai. 3. Luokė. 4. Konkursai. 5. Centrai, kultūros. 6. Komentarai. 7. Ryšiai, giminystės. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 352


   

  11. Jackutė, Danutė

  Virginija Černiauskienė: „Vertinu bendravimą su įdomiais žmonėmis" / Danutė Jackutė. - Iliustr., portr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, kovo 24, p. 3.

  Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė sulaukė garbingos 60 metų sukakties. 2012 03 23 Žemaitės dramos teatre buvo surengtas jai skirtas pagerbimo vakaras, ją sveikino kolegos bibliotekininkai, draugai.

  1. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekininkai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Direktoriai. 6. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 7. Biografijos. 8. Atsiminimai (memuarai, prisiminimai). 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 02

  929

  908


   

  12. Ryškėnų seniūnija. - Portr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, kovo 27, p. 2.

  Ryškėnų seniūnas B. Šniauka, Ryškėnų bendruomenės pirmininkas K. Lečkauskas, Ryškėnų kultūros centro direktorė R. Virketienė, Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Ryškėnų filialo bibliotekininkė J. Vaičiulienė, Telšių "Bočių" Ryškėnų filialo pirmininkas Petras Mačiūnas.

  1. Seniūnijos. 2. Seniūnai. 3. Bendruomenės. 4. Pirmininkai. 5. Centrai, kultūros. 6. Bibliotekos. 7. Bibliotekininkai. 8. "Bočiai". 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 352


   

  13. Jackutė, Danutė

  Linkėjo būti amžinai įkvėptai ir amžinai nustebintai / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, kovo 31, p. 2.

  Iškilmingai buvo pagerbta Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė, kurią 60-mečio proga pasveikino kolegos ir bičiuliai.

  1. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 5. Vadovai. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  UDK: 02


   

  14. Kazlauskienė, Donata

  Atidaryta vaikų darbelių paroda / Donata Kazlauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, bal. 7, p. 3.

  K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojai bei Laima Bagdonienė pristatė vaikų sukurtas žuvis bei eilėraščius.

  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Parodos. 4. Vaikai. 5. Telšiai. 6. Lietuva

  UDK: 02

  7


   


  15. Petreikienė, Rasa

  Velykinė popietė Mitkaičių dienos centre / Rasa Petreikienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, bal. 13, p. 3.

  Ją surengė Mitkaičių kaimo vyr. bibliotekininkė Janina Glodenienė ir Dienos centro darbuotoja Rasa Petreikienė.

  1. Popietės. 2. Centrai. 3. Centrai, dienos. 4. Mitkaičiai. 5. Velykos. 6. Margučiai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 39


   

  16. Slipčenko, Sigita

  Vaikų kūrybos paroda K. Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje / Sigita Slipčenko. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, bal. 13, p. 7.

  Tel¬šių ra¬jo¬no sa¬vi¬val¬dy¬bės Ka¬ro¬li¬nos Pra¬niaus¬kai¬tės vie¬šo¬jo¬je bib¬lio¬te¬ko¬je Tarp¬tau¬ti¬nės vai¬kiš¬kos kny¬gos die¬nos pro¬ga suor¬ga¬ni¬zuo¬ta vai¬kų kū¬ry¬bos pa¬ro¬da, skir¬ta suau¬gu¬sie¬siems, juk ir jie kaž¬ka¬da bu¬vo vai¬kai. Pa¬ro¬dą pri¬sta¬tė idė¬jos au¬to¬rė, vai¬kų kon¬sul¬tan¬tė Lai¬ma Bag¬do¬nie¬nė.

  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Parodos. 4. Vaikai. 5. Telšiai. 6. Lietuva

  UDK: 02

  75


   

  17. Genutis, Stanislovas

  Marga velykinių pramogų paletė Varniuose / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, bal. 24, p. 5.

  Apie Varnių viešojoje bibliotekoje organizuotą rankdarbių parodą.

  1. Bibliotekos, viešosios. 2. Parodos. 3. Rankdarbiai. 4. Renginiai. 5. Varniai. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  UDK: 02

  74


   

  18. Narmontienė, Gražina

  Graži ir šilta Atvelykio popietė Gadūnave / Gražina Narmontienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, bal. 24, p. 5.

  Apie parapijos tinkintiesiems skirtą šventę.

  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Gadūnavas. 4. Renginiai. 5. Bibliotekininkai. 6. Koncertai. 7. Sveikinimai

  UDK: 394


   

  19. Genutis, Stanislovas

  Nacionalinė bibliotekų savaitė Varniuose / Stanislovas Genutis // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, bal. 28, p. 7.

  Apie renginį "Nebeužtvenksi upės bėgimo", skirto 150-osioms Maironio gimimo metinėms paminėti.

  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Varniai. 4. Bibliotekos. 5. Renginiai, kultūriniai. 6. Renginiai, literatūriniai. 7. "Nacionalinė bibliotekų savaitė"

  UDK: 02


   

  20. Godiliauskienė, Regina

  Diena su poezija / Regina Godiliauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, bal. 28, p. 9.

  Apie Rainių kaimo viešosios bibliotekos organizuotą renginį Nacionalinės bibliotekų savaitės proga.

  1. Poezija. 2. Renginiai, literatūriniai. 3. Rainiai. 4. Telšiai. 5. Lietuva. 6. "Nacionalinė bibliotekų savaitė"

  UDK: 02


   


  21. Genutis, Stanislovas

  Nacionalinė bibliotekų savaitė Varniuose / Stanislovas Genutis // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, geg. 4, p. 6.

  Apie Maironio 150-osioms metinėms skirtus kultūrinius, literatūrinius renginius.

  1. Maironis, 1862-1932. 2. Lietuva. 3. Telšiai. 4. Varniai. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Renginiai, informaciniai. 7. Literatai. 8. "Nacionalinė bibliotekų savaitė"

  UDK: 02

  821.172


   

  22. Genutis, Stanislovas

  Savojo kelio beieškant / Stanislovas Genutis // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, geg. 4, p. 6.

  Apie popietę, skirtą Nacionalinei bibliotekų savaitei.

  1. Renginiai, kultūriniai. 2. Parodos. 3. Kompozicijos, literatūrinės. 4. Kompozicijos, muzikinės. 5. Varniai. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Centrai, kultūros. 8. Telšiai. 9. Lietuva. 10. "Nacionalinė bibliotekų savaitė"

  UDK: 02

  7

  82


   

  23. Ubartienė, Aušra

  Nacionalinė bibliotekų savaitė Janapolėje / Aušra Ubartienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, geg. 5, p. 7.

  Apie renginį "Poezijos pavasaris kitaip" ir kitus renginius, kuriuos padėjo organizuoti skaitytojai, mokytojai, mokiniai.

  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Janapolė. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Renginiai, kultūriniai. 6. "Nacionalinė bibliotekų savaitė"

  UDK: 02


   

  24. Genutis, Stanislovas

  "Savojo kelio beieškant" / Stanislovas Genutis // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, geg. 5, p. 10.

  Apie renginius, kuriuos organizavo Varnių viešosios bibliotekos, Kultūros ir jaunimo centro darbuotojai.

  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Varniai. 4. Renginiai, kultūriniai. 5. Parodos. 6. Rankdarbiai. 7. Skaitovai. 8. Koncertai. 9. Bibliotekos, viešosios. 10. Centrai, kultūros

  UDK: 02

  7.031


   

  25. Šarkauskienė, Jūratė

  Maironio poezija skambėjo Degaičiuose / Jūratė Šarkauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, geg. 10, p. 3.

  Apie kultūros centro ir viešosios bibliotekos renginį, skirtą poeto 150-osioms metinėms paminėti.

  1. Maironis, 1862-1932. 2. Renginiai, literatūriniai. 3. Renginiai, pažintiniai. 4. Poezija. 5. Parkai. 6. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 7. Minėjimai (paminėjimai). 8. Degaičiai. 9. Telšiai. 10. Lietuva. 11. Bibliotekos, viešosios

  UDK: 821.172

  02

  374


   


  26. Vaitiekaitienė, Kristina

  Nacionalinė bibliotekų savaitė Viešvėnuose : [žinutė] / Kristina Vaitiekaitienė // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, geg. 11, p. 4.

  Apie šventę pradinukams "Biblioteka ir aš", užsienio lietuvių dovanotas knygas bibliotekai.

  1. "Nacionalinė bibliotekų savaitė". 2. Renginiai, kultūriniai. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekos, kaimo. 5. Šventės. 6. Dovanos. 7. Knygos. 8. Bendruomenės. 9. Lietuviai, užsienio. 10. Liuksemburgas. 11. Telšiai. 12. Viešvėnai. 13. Lietuva. 14. Koncertai. 15. Pradinukai

  UDK: 02


   

  27. Maironio poezija Degaičiuose / Degaičių kultūros centro inf. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2012, geg. 11, p. 2.

  Poezijos skaitymuose dalyvavo "Ateities" pagrindinės mokyklos Degaičių skyriaus mokiniai bei ikimokyklinio ugdymo grupės "Ąžuoliukai" vaikučiai. Renginio organizatoriai - Karolinos Praniauskaitės VB Degaičių filialo vyr. bibliotekininkė J. Kačinskienė bei Degaičių kultūros centro darbuotojai.

  1. Kačinskienė, Janina. 2. Renginiai. 3. Renginiai, literatūriniai. 4. Skaitymai. 5. Skaitymai, literatūriniai. 6. Moksleiviai (mokiniai). 7. Ikimokyklinukai. 8. Dalyviai. 9. Organizatoriai. 10. Bibliotekos, viešosios. 11. Bibliotekininkai. 12. Centrai, kultūros. 13. Degaičiai. 14. Telšiai. 15. Lietuva

  UDK: 061.7

  02

  374.7


   

  28. Maironio poezija Degaičiuose / Degaičių kultūros centro inf. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, geg.15, p. 7.

  Į poezijos skaitymus įsijungė "Ateities" pagrindinės mokyklos Degaičių skyriaus mokiniai ir ikimokyklinio ugdymo grupės "Ąžuoliukai" vaikučiai. Renginio organizatoriai - Degaičių filialo vyr. bibliotekininkė J. Kačinskienė bei Degaičių kultūros centro darbuotojai.

  1. Kačinskienė, Janina. 2. Skaitymai, literatūriniai. 3. Skaitymas, meninis. 4. Moksleiviai (mokiniai). 5. Mokyklos, pagrindinės. 6. Ikimokyklinukai. 7. Degaičiai. 8. Dalyviai. 9. Organizatoriai. 10. Bibliotekos, kaimo. 11. Bibliotekos, viešosios. 12. Bibliotekininkai. 13. Centrai, kultūros. 14. Telšiai. 15. Lietuva

  UDK: 82.08

  02

  374.7


   

  29. Naglienė, Jurgita

  Vaikų saviraiška meninėje kūryboje / Jurgita Nagienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, geg. 17, p. 3.

  Apie Telšių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje pristatytą vaikų lopšelio-darželio "Eglutė" kūrybos darbelių parodą.

  1. Bibliotekos, viešosios. 2. Renginiai. 3. Darbai, kūrybiniai. 4. Parodos. 5. Vaikai. 6. Ikimokyklinukai. 7. Lopšeliai - darželiai. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 02

  37


   

  30. Ubartienė, Aušra

  Nacionalinė bibliotekos savaitė Janapolėje / Aušra Ubartienė // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, geg. 22, p. 6.

  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, kaimo. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekininkai. 5. "Nacionalinė bibliotekų savaitė". 6. Renginiai. 7. Renginiai, literatūriniai. 8. Dalyviai. 9. Janapolė. 10. Telšiai. 11. Lietuva

  UDK: 02


   


  31. Jackutė, Danutė

  Laikas, kai kalbama eilėmis / Danutė Jackutė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, geg. 31, p. 5.

  Apie "Poezijos pavasario 2012" renginius Kaunatavoje, Biržuvėnuose ir Telšiuose.

  1. Rubavičius, Vytautas, 1952-. 2. Karosaitė, Alma, 1945-. 3. Braziūnas, Vladas, 1952-. 4. Marčėnas, Aidas, 1960-. 5. Tamošaitis, Regimantas, 1956-. 6. Stulpinas, Vytautas, 1952-. 7. Lietuva. 8. Telšiai. 9. Kaunatava. 10. Biržuvėnai. 11. "Poezijos pavasaris". 12. Poetai. 13. Bibliotekos, viešosios

  UDK: 821.172


   

  32. Genutis, Stanislovas

  Eiliuotas pavasaris Pavandenėje / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, birž. 1, p. 12.

  Apie tradicinį vietos bibliotekų organizuojamą renginį "Poezijos paukštė".

  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Pavandenė. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Renginiai, literatūriniai. 7. Poezija. 8. Šventės. 9. Žemaičiai. 10. Tarmės (dialektai). 11. Kraštiečiai. 12. Mokyklos, vidurinės

  UDK: 821.172

  02


   

  33. Varnelienė, Adolfina

  Poezijos paukštė pragydo Žemaitijos padangėje: "O žodžiai, gyvybės džiaugsme..." / Adolfina Varnelienė. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2012, birž. 1, p. 4-5.

  Apie projektą "Kur slepiasi Žemaitijos lobiai" - kūrybinį poezijos renginį, kurį kasmet organizuoja Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka kartu su literatais iš Žemaitijos ir visos Lietuvos.

  1. Poezija. 2. "Poezijos pavasaris". 3. Renginiai. 4. Renginiai, literatūriniai. 5. Šventės. 6. Literatai. 7. Projektai. 8. Projektai, literatūriniai. 9. Poetai. 10. Bibliotekos. 11. Bibliotekos, viešosios. 12. Telšiai. 13. Lietuva

  UDK: 82

  02


   

  34. Spirgys, Benediktas

  Sielos ir žodžio šventė Gadūnave / Benediktas Spirgys, Gražina Narmontienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, birž. 2, p. 3.

  Apie Gadūnave klebonavusio kunigo knygelių "Dieve, Tau save aukoju" ir "Trumpa Gadūnavo parapijos istorija" pristatymo šventę.

  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Šventės. 4. Renginiai, literatūriniai. 5. Knygos. 6. Pristatymai. 7. Bibliotekos, viešosios. 8. Bibliotekos, kaimo. 9. Klebonai. 10. Gadūnavas

  UDK: 02

  655.4

  28


   

  35. Jackutė, Danutė

  "Poezijos paukštė" "skraido" po rajoną / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, birž. 2, p. 7.

  Apie Pavandenės pagrindinėje mokykloje vykusią šventę.

  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Ciklai. 4. Renginiai, literatūriniai. 5. Poezija. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Bibliotekos, kaimo. 8. Pavandenė. 9. Viešvėnai

  UDK: 821.172

  02


   


  36. Spirgys, Benediktas

  Sielos ir žodžio šventė Gadūnave / Benediktas Spirgys, Gražina Narmontienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, birž. 5, p. 4.

  Apie 2012 05 19 Gadūnave pristatytas kunigo Vladislovo Juškio knygeles "Dieve, Tau save aukoju" ir "Trumpa Gadūnavo parapijos istorija".

  I. Narmontienė, Gražina

  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Gadūnavas. 4. Pagramantis. 5. Knygos. 6. Pristatymai. 7. Šventės. 8. Bažnyčios. 9. Parapijos. 10. Istorija. 11. Bibliotekininkai. 12. Kunigai, katalikų

  UDK: 02

  655


   

  37. Semenavičienė, Stasė

  Sibiro kančių prisiminimais dalijosi degaitiškiai / Stasė Semenavičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, birž. 21, p. 4.

  Apie prisiminimų popietę, skirtą Gedulo ir Vilties dienai paminėti.

  1. Telšiai. 2. Lietuva. 3. Tremtiniai. 4. Renginiai. 5. Atminimas. 6. Sibiras. 7. Bibliotekininkai. 8. Degaičiai. 9. "Bočiai"

  UDK: 323.215


   

  38. Jurevičienė, Irena

  Į Lakštingalų slėnį "suskrido" bibliotekininkai / Irena Jurevičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, birž. 21, p. 8.

  Apie telšiškių dalyvavimą Klaipėdos rajono Lapių kaime įvykusiame XI Žemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydyje.

  1. Sąskrydžiai, profesiniai. 2. Sportas, mėgėjų. 3. Bibliotekininkai. 4. Renginiai. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Žemaitija. 7. Pajūris. 8. Regionai. 9. Klaipėda. 10. Lapės (gyvenvietė). 11. Poilsiavietės. 12. Telšiai. 13. Lietuva

  UDK: 02


   

  39. Brazauskaitė, Jurga

  Telšių regione nutiestos spartaus interneto linijos / Jurga Brazauskaitė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, birž. 12, p. 4.

  Apie projekto RAIN-2 baigtą darbų etapą kaimiškosiose vietovėse.

  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Internetas, plačiajuostis. 4. "RAIN". 5. Projektai, infrastruktūriniai. 6. Bibliotekos, kaimo. 7. Linijos. 8. Ryšiai. 9. Pavandenė. 10. Kaunatava

  UDK: 621

  004


   

  40. Švėgždavičienė, Julita

  Bibliotekos foje - kūrybos darbų paroda / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, birž. 29, p. 5.

  Apie dailininkės Raselės Metrikytės-Lukošienės piešinių ir tapybos darbų parodą.

  1. Bibliotekos, viešosios. 2. Bibliotekos, centrinės. 3. Dailininkai. 4. Parodos, personalinės. 5. Piešiniai. 6. Tapyba. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 02


   


  41. Švėgždavičienė, Julita

  Bibliotekos foje - kūrybos darbų paroda / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2012, birž. 29, p. 15.

  Apie surengtą dailininkės Raselės Metrikytės-Lukošienės kūrybos darbų parodą.

  1. Metrikytė-Lukošienė, Raselė. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekos, centrinės. 4. Parodos, personalinės. 5. Tapyba. 6. Grafika. 7. Telšiai. 8. Lietuva. 9. Dailininkai

  UDK: 021.4

  75

  76


   

  42. Jackutė, Danutė

  Masčio ežero pakrantėje skamba eilės ir muzika / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, birž. 30, p. 3.

  Apie Telšių viešosios bibliotekos organizuotą rengįnį "Mėnesienos kuždesiai" su poetu Eugenijumi Ališanka, instrumentalistu Sauliumi Petreikiu.

  1. Renginiai, muzikiniai. 2. Renginiai, literatūriniai. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekos, centrinės. 5. Projektai, kultūriniai. 6. Poetai. 7. Muzikantai. 8. Mastis. 9. Režisieriai. 10. Pakrantės. 11. Telšiai. 12. Lietuva

  UDK: 02

  821.172

  78


   

  43. Švėgždavičienė, Julita

  Bibliotekos fojė - kūrybos darbų paroda / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, liep. 5, p. 7.

  Apie surengtą dailininkės Raselės Metrikytės-Lukošienės kūrybos darbų parodą.

  1. Metrikytė-Lukošienė, Raselė. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekos, centrinės. 4. Tapyba. 5. Grafika. 6. Parodos, personalinės. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 021.4

  75


   

  44. Jackutė, Danutė

  Atsisveikino su darbu, bet lieka savame krašte / Danutė Jackutė. - Portr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, liep. 19, p. 5.

  Apie Gadūnavo seniūnijos vyresniąją specialistę Zofiją Lingienę. 1968-1969 metais dirbo Buožėnų bibliotekoje.

  1. Lingienė, Zofija. 2. Gadūnavas. 3. Specialistai. 4. Karjera. 5. Seniūnijos. 6. Telšiai. 7. Lietuva. 8. Bibliotekininkai. 9. Buožėnai. 10. Bibliotekos, kaimo. 11. Kraštotyra. 12. Spauda (leidiniai)

  UDK: 352

  908


   

  45 Dijokienė, Lina

  Biržuvėnų dvaras, pakilęs iš degėsių, išdidžiai sutinka lankytojus / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2012, liep. 27, p. 5-6.

  1. Biržuvėnai. 2. Dvarai. 3. Istorija. 4. Atstatymai. 5. Muziejai. 6. Ekspozicijos. 7. Radiniai. 8. Radiniai, istoriniai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 728

  908


   


  46. Černiauskienė, Virginija

  "Mėnesienos kuždesiai" atsisveikins su vasara / Virginija Čeniauskienė // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, rugpj. 28, p. 8.

  2012 08 31 vyks paskutiniai naktiniai poezijos skaitymai.

  1. Renginiai. 2. Poezija. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Telšiai. 6. Lietuva

  UDK: 02


   

  47. Jackutė, Danutė

  Gimtinėn sukvietė „Obuoliniai atlaidai" / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, rugs. 4, p. 5.

  Lauko Sodos kaimo bendruomenė (Telšių raj.) kartu su parapija ir Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Lauko Sodos filialu pakvietė kraštiečius į susitikimą „Obuoliniai atlaidai gimtinėn kviečia".

  1. Bukauskas, Valentinas, 1962-. 2. Lauko Soda. 3. Renginiai. 4. Šventės. 5. Atlaidai. 6. Šventės, tradicinės. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 061.7

  48. Jackutė, Danutė


   

  Poezijos mėgėjai palydėjo kalendorinę vasarą / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, rugs. 11, p. 5.

  Literatūrinių – muzikinių renginių ciklą "Mėnesienos kuždesiai" 2012 m. užbaigė aktorė, poezijos skaitovė Virginija Kochanskytė. Vakare dalyvavo dainuojanti žurnalistė iš Niujorko Audronė Simanonytė.

  1. Poezija. 2. Renginiai. 3. Bibliotekos. 4. Projektai. 5. Telšiai. 6. Lietuva

  UDK: 7


   

  49. Černiauskienė, Virginija

  Ruošiami bibliotekų skolininkų sąrašai / Virginija Černiauskienė // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, rugs. 25, p. 2.

  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Skaitytojai. 4. Skolininkai. 5. Knygos. 6. "Julianus Inkaso". 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 024


   

  50. Černiauskienė, Virginija

  Biblioteka gavo muzikinę dovaną / Virginija Černiauskienė // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, rugs. 27, p. 5.

  Marina Kulčinskaja padovanojo klasikinės muzikos įrašų kolekciją.

  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Dovanos. 4. Įrašai, garso. 5. Kolekcijos. 6. Muzika, klasikinė. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 364

  02


   


  51. Ivoncius, Alvydas

  STT pareigūnai dar kartą apsilankė Savivaldybės administracijoje / Alvydas Ivoncius // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, spal. 4, p. 2.

  Dėl atliekamo tyrimo Kultūros centre ir Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  1. Savivaldybės. 2. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). 3. Patikrinimai (tikrinimai). 4. Pirkimai, viešieji. 5. Pažeidimai. 6. Pažeidimai, finansiniai. 7. Renovacijos (atnaujinimas). 8. "Ežerūna". 9. "Dovirma". 10. Telšiai. 11. Lietuva

  UDK: 352


   

  52. Paskaita - tarsi vaistai // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, spal. 5, p. 11.

  Tel¬šių K. Pra¬niaus¬kai¬tės vie¬šo¬sios bib¬lio¬te¬kos Var¬nių mies¬to fi¬lia¬le įvy¬ko su¬si¬ti¬ki¬mas su med. m. dr. Ja¬ni¬na Gai¬lie¬ne iš Klai¬pė¬dos.

  1. Gailienė, Janina. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Filialai. 4. Susitikimai. 5. Medicina. 6. Medicina, natūralioji. 7. Gyvensena (būdas, gyvenimo), sveika. 8. Varniai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 61


   

  53. Medžiaušienė, Jadvyga

  Tarp knygų ir žmonių / Jadvyga Medžiaušienė. - Iliustr., portr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, spal. 30, p. 5.

  1949 m. buvo gautas pirmas bibliotekininko etatas. Jos vedėja buvo ilgametė darbuotoja Emilija Nekrašaitė. Po E. Nekrašaitės bibliotekai vadovavo Adelė Matulevičienė (nuotr.).

  1. Matulevičienė, Adelė. 2. Nekrašaitė, E. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Atsiminimai (memuarai, prisiminimai). 6. Istorija. 7. Vedėjai. 8. Vadovai. 9. Telšiai. 10. Lietuva. 11. Biografijos

  UDK: 02


   

  54. Kultūrinis bendradarbiavimas. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, spal. 30, p. 5.

  Tel¬šiuo¬se lan¬kė¬si JAV kul¬tū¬ros ata¬šė Lie¬tu¬vo¬je Ni¬na Mur¬ray ir JAV vie¬šų¬jų ry¬šių koor¬di¬na¬to¬rius Eu-ro¬pos ša¬lims Brian Beck¬mann. Sve¬čiai pri¬sta¬tė JAV–Lietuvos dip¬lo¬ma¬ti¬nių san¬ty¬kių 20-me¬čiui skir¬tą ir šiuo me¬tu Že¬mai¬ti¬jos ko¬le¬gi¬jos Tel¬šių fa¬kul¬te¬te eks¬po¬nuo¬ja¬mą pa¬ro¬dą. Ši pa¬ro¬da vė¬liau ke¬liaus pas fa¬kul-te¬to so¬cia¬li¬nius par¬tne¬rius – į Tel¬šių Ka¬ro¬li¬nos Pra¬niaus¬kai¬tės vie¬šą¬ją bib¬lio¬te¬ką.

  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, apskričių. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Parodos. 5. Skaityklos. 6. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). 7. Bendradarbiavimas. 8. Telšiai. 9. Lietuva. 10. Organizacijos, nevyriausybinės (visuomeninės)


   

  55. Šarkauskienė, Jūratė

  Maironio poezijos dienos Degaičiuose : [žinutė] / Jūratė Šarkauskienė // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, spal. 30, p. 5.

  Renginį vedė K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė J. Kačinskienė.

  1. Renginiai. 2. Poezija. 3. Degaičiai. 4. Minėjimai (paminėjimai). 5. Telšiai. 6. Lietuva

  UDK: 061.7


   


  56. Černiauskienė, Virginija

  Plungėje sėmėmės idėjų / Virginija Černiauskienė // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, lapkr. 10, p. 3.

  Telšių rajono bibliotekininkai lankėsi nesenai įkurtuves atšventusioje Plungės bibliotekoje.

  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekininkai. 4. Kelionės. 5. Telšiai. 6. Lietuva

  UDK: 02


   

  57. Savickienė, Rūta

  Atvirų durų dienos antrokams / Rūta Savickienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, lapkr. 10, p. 7.

  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų skyriuje vyko renginys - "Biblioteka kviečia".

  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Vaikai. 4. Renginiai. 5. Telšiai. 6. Lietuva

  UDK: 02


   

  58. Naglienė, I.S.

  "Įvairialypė šiaurė" - pirmyn į naujus atradimus / I.S. Naglienė, V. Kuzienė // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, lapkr. 27, p. 6.

  Jau 13 kartą Telšių ,,Ateities" pagrindinėje mokykloje karaliauja šiaurės šalių bibliotekų savaitė su įdomiais autoriais, jų kūriniais ir veikėjais.

  I. Kuzienė, V.

  1. Mokyklos. 2. Mokyklos, pagrindinės. 3. Bibliotekos. 4. Renginiai. 5. Telšiai. 6. Lietuva

  UDK: 373.3


   

  59. Gumuliauskienė, Aušra

  Edukacinė popietė Lieplaukėje / Aušra Gumuliauskienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, lapkr. 27, p. 8.

  2012 11 15 „At¬ža¬ly¬no" pa¬grin¬di¬nės mo¬kyk¬los Liep¬lau¬kės sky¬riaus mo¬ki¬nu¬kai lan¬kė¬si mies¬te¬lio bib-lio¬te¬ko¬je. Čia vy¬ko edu¬ka¬ci¬nė po¬pie¬tė „Ma¬no pa¬sa¬ka".

  1. Renginiai. 2. Moksleiviai (mokiniai). 3. Bibliotekos. 4. Telšiai. 5. Lietuva

  UDK: 373


   

  60. Švėgždavičienė, Julita

  Moksleivių darbų paroda / Julita Švėgždavičienė // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, gruod. 4, p. 3.

  Bibliotekos ir seniūnijos pirmame aukšte pristatoma Telšių dailės mokyklos moksleivių darbų paroda.

  1. Bibliotekos. 2. Parodos. 3. Mokyklos, dailės. 4. Moksleiviai (mokiniai). 5. Piešiniai. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  UDK: 75

  02


   


  61. Švėgždavičienė, Julita

  Filmas apie Džiuginėnų dvarą / Julita Švėgždavičienė // Kalvotoji Žemaitija. - 2012, gruod. 4, p. 3.

  Dvarų istorijai skirtos laidos "Brydė" redaktorės Danguolės Bunikienės filmas, kuriam sukurti reikalingą informaciją ji gavo iš K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus vedėjos J. Švėgždavičienės.

  1. Bunikienė, Danguolė. 2. Filmai. 3. Filmai, dokumentiniai. 4. Džiuginėnai. 5. Dvarai. 6. Bibliotekos. 7. Kraštotyra. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 908


   

  62. Lukošienė, Jurgita

  Piešinių paroda "Kaip smagu gyventi" / Jurgita Lukošienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2012, gruod. 11, p. 6.

  2012 11 29 K. Praniauskaitė viešosios bibliotekos Vaikų skyriuje paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena bei eksponuota piešinių paroda "Kaip smagu gyventi".

  1. Piešiniai. 2. Parodos. 3. Neįgalieji (invalidai). 4. Dienos, tarptautinės. 5. Centrai. 6. Telšiai. 7. Lietuva

  UDK: 36


   

  63. Švėgždavičienė, Julita

  Šioms knygoms geriausia vieta Telšiuose / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2012, Nr. 2, p. 22-23.

  Telšių viešajai bibliotekai padovanotos 2 knygų kolekcijos- Broniaus Valiušaičio ir Igno Misiūno. Pateikti Broniaus Valiušaičio, jo dukters Nijolės Valiušaitytės-Misiūnienės ir Igno Misiūno biografiniai štrichai.

  1. Misiūnienė, Nijolė. 2. Misiūnas, Ignas. 3. Valiušaitis, Bronislovas. 4. Bibliotekos. 5. Fondai. 6. Kolekcijos. 7. Knygos. 8. Dovanos. 9. Kraštiečiai. 10. Gydytojai. 11. Pedagogai (mokytojai, dėstytojai). 12. Spauda (leidiniai). 13. Spauda (leidiniai), serialinė (periodinė). 14. Istorija. 15. Bibliotekos, viešosios. 16. Telšiai. 17. Lietuva. 18. Biografijos

  UDK: 02

  908(474.5)(054)


   

  64. Aksomaitis, Sidas

  STT kelia abejonių viešieji pirkimai Žemaitijoje / Sidas Aksomaitis // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, rugs. 15, p. 5.

  Nustatyta, kad Telšių rajono savivaldybė, vykdydama Žemaitijos sostinėje esančio Žemaitės dramos teatro, Kultūros centro bei Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato avarinės būklės likvidavimo ir rekonstravimo projektą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

  1. Pirkimai, viešieji. 2. Įstatymai. 3. Pažeidimai, finansiniai. 4. Pažeidimai. 5. Centrai, kultūros. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Teatrai, dramos. 8. Rekonstrukcijos. 9. Renovacijos (atnaujinimas). 10. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). 11. Telšiai. 12. Lietuva

  UDK: 35

   

  2011 metai

  Metų pabaigoje aplankė malonios naujienos / "Kalvotosios Žemaitijos" informacija. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, saus. 4, p. 2.

  Paskutiniąją metų savaitę įvykęs Telšių savivaldybės tarybos posėdis buvo šventiškas - apsilankė Kalėdų senelis, koncertavo choras.
  1. Savivaldybės. 2. Tarybos. 3. Posėdžiai. 4. Apdovanojimai. 5. Raštai, padėkos. 6. Telšiai. 7. Lietuva. 8. Bibliotekos, centrinės. 9. Bibliotekos, viešosios. 10. Lėšos

  UDK: 352


  Narmontienė, Gražina

  Dovana neįpakuota į blizgančią dėžę / Gražina Narmontienė // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, saus. 7, p. 7.

  Apie Kalėdų šventę Gadūnave.
  1. Kalėdos. 2. Šventės. 3. Bendruomenės. 4. Parapijos. 5. Gadūnavas. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Telšiai. 8. Lietuva
  UDK: 79
  02
  061.2


  Kriščiūnaitė, Monika

  Galimybė susirasti gimines / Monika Kriščiūnaitė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, saus. 18, p. 4.

  Apie projekto "Bibliotekos pažangai" organizuojamą akciją giminės istorijos domėjimosi tema ir Nevarėnų viešojoje bibliotekoje vykusį akcijos renginį.
  1. "Bibliotekos pažangai". 2. Projektai, edukaciniai. 3. Akcijos. 4. Technologijos, kompiuterinės. 5. Senjorai. 6. Giminystė. 7. Giminės. 8. Istorija. 9. Nevarėnai. 10. Telšiai. 11. Lietuva

  UDK: 02
  929.5
  004


  Kriščiūnaitė, Monika
  Ryškėnų kaimo bendruomenės stiprybė - vienybė / Monika Krikščiūnaitė. - Iliustr. - Rubrika: "Vietinės iniciatyvos" // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, saus. 21, p. 7.
  Apie bendruomenės veiklą, Ryškėnų biblioteką, dalyvavimą konkurse "Tikime Laisve".
  1. Lečkauskas, Kazys, 1950-. 2. Bendruomenės. 3. Veikla, mišri. 4. Ryškėnai. 5. Telšiai. 6. Lietuva. 7. Bibliotekos, viešosios
  UDK: 63
  061.2


  Kalvaitytė, Milda
  Telšių biblioteką pasiekė geriausių Lietuvos rašytojų knygos / Milda Kalvaitytė // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, saus. 21, p. 5.
  Apie Ūkio banko padovanotas "Metų knygos" rinkimams komisijos atrinktas 15 knygų ir padovanotas Kaunatavos kaimo bibliotekai.
  1. Lietuva. 2. Knygos. 3. Rašytojai. 4. Rinkimai. 5. Skaitytojai. 6. Literatūra, grožinė. 7. Literatūra, lietuvių. 8. Literatūra, vaikų. 9. "Ūkio bankas". 10. Labdara. 11. Bibliotekos. 12. Telšiai. 13. Kaunatava

  UDK: 02
  65
  82


  Pačtauskaitė, Laura
  Viešosios bibliotekos mokys atsargiai elgtis internete / Laura Pačtauskaitė // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, saus. 27, p. 8.
  Lietuvos viešosiose bibliotekose nuo 2011 m. vasario mėnesio bus vykdoma nacionalinė kampanija "Atsargus intrnete" pagal projektą "Bibliotekos pažangai".
  1. Bibliotekos, viešosios. 2. Kampanijos. 3. Projektai. 4. "Bibliotekos pažangai". 5. Internetas. 6. Elgsena (elgesys), saugi. 7. Elgsena (elgesys). 8. Sauga (saugumas). 9. Sauga (saugumas), asmens. 10. Sauga (saugumas), informacinis (elektroninis, kibernetinis). 11. Saugumas, komunikacinis. 12. Mokymas. 13. Telšiai. 14. Lietuva
  UDK: 02
  004

     Pradėtas "Bibliotekos pažangai" antrasis etapas / "Kalvotosios Žemaitijos" informacija. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, vas. 5, p. 1-2.

  Apie Viešųjų interneto prieigos taškų atidarymą rajono viešosiose bibliotekose Janapolėje ir Lieplaukėje ir jau esančių VIPT atnaujinimą Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Upynos, Varnių bibliotekose.
  1. Filialai. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. VIPT (Viešosios interneto prieigos taškai). 4. Įkurtuvės. 5. Kompiuteriai. 6. Įranga, kompiuterinė. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 02


  Savickienė, Rūta
  "Mano Žemaitija" / Rūta Savickienė // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, vas. 5, p. 6.
  Apie Telšių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje veikiančią specialiosios mokyklos auklėtinių darbelių parodą.
  1. Parodos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Mokyklos, specialiosios. 4. Moksleiviai (mokiniai). 5. Kūryba, vaikų. 6. Telšiai. 7. Lietuva
  UDK: 02
  371.8


  Dapkutė, Justina
  "Gustavo saugaus interneto žygis per Lietuvos bibliotekas" / Justina Dapkutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, vas. 8, p. 5.
  Vasarį (2011 m.) Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka skelbia atsargaus elgesio internete mėnesiu.
  1. Bibliotekos, viešosios. 2. Bibliotekos, centrinės. 3. Akcijos. 4. Internetas. 5. Elgsena (elgesys), saugi. 6. Atsargumas. 7. Projektai. 8. "Bibliotekos pažangai". 9. Filialai. 10. Kampanijos. 11. Telšiai. 12. Lietuva
  UDK: 02
  004


  Servienė, Aurelija
  Vieninga Janapolės bendruomenė / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, vas. 11, p. 7.
  Apie kaimo bendruomenės ataskaitinį susirinkimą, vykdomus projektus, viešojo interneto prieigos taško atidarymą.
  1. Bendruomenės. 2. Kaimai. 3. Susirinkimai, ataskaitiniai. 4. Veikla. 5. Internetas. 6. VIPT (Viešosios interneto prieigos taškai). 7. Janapolė. 8. Bibliotekos, viešosios. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 63
  061.2
  004
  02


  Urnikienė, Vida
  Bibliotekos - mokymosi galimybių šaltinis / Vida Urnikienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, vas. 19, p. 3.
  Apie prasidėjusius kompiuterinio raštingumo mokymus K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavo, Tryškių, Ryškėnų, Žarėnų, Viešvėnų, Ubiškės, Nevarėnų filialuose.
  1. Lietuva. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Filialai. 4. Mokymai. 5. Raštingumas, kompiuterinis. 6. Gyventojai, vietiniai. 7. Telšiai

  UDK: 02
  004


  Vaitiekaitienė, Kristina
  Šventė Viešvėnuose / Kristina Vaitiekaitienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, vas. 25, p. 10.
  Apie 2011 02 14 įvykusį Viešvėnų bibliotekoje renginį "Myliu muziką ir knygą".
  1. Bibliotekos, viešosios. 2. Moksleiviai (mokiniai). 3. Renginiai, muzikiniai. 4. Viešvėnai. 5. Telšiai. 6. Lietuva
  UDK: 02
  78


  Jackutė, Danutė
  Skleidžiančios praėjusio šimtmečio šviesą : Stanislava [Šipavičienė] / Danutė Jackutė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, kovo 15, p. 4.
  Apie 90-metę Stanislavą Šipavičienę iš Pavandenės.
  1. Šipavičienė, Stanislava. 2. Ilgaamžiai. 3. Kraštiečiai. 4. Moterys. 5. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 6. Filialai. 7. Bibliotekininkai. 8. Gyventojai, vietiniai. 9. Biografijos. 10. Gyvenimas, privatus. 11. Pavandenė. 12. Telšiai. 13. Lietuva
  UDK: 929
  316.3  Vaitkaitė, Adelė
  Tradicijos atgimsta / Adelė Vaitkaitė // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, kovo 18, p. 7.
  Apie Užgavėnių šventę, kurią organizavo Viekšnalių bibliotekininkė ir bendruomenės pirmininkė Zosė Stasiulienė, kiti bendruomenės nariai.
  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Viekšnaliai. 4. Šventės. 5. Užgavėnės. 6. Bendruomenės. 7. Bibliotekos, viešosios. 8. Bibliotekos, kaimo. 9. Tradicijos, liaudies
  UDK: 79


  Baranauskienė, Irena
  Paminėjo Knygnešio dieną / Irena Baranauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, kovo 22, p. p. 4.
  Apie Ubiškėje (Telšių raj.) paminėtą Knygnešio dieną.
  1. Dienos, atmintinos. 2. Knygnešio diena. 3. Minėjimai (paminėjimai). 4. Renginiai. 5. Bibliotekininkai. 6. Mokyklos. 7. Ubiškė. 8. Telšiai. 9. Lietuva
  UDK: 323.215
  947.45


  Jackutė, Danutė
  "Nuo knygnešio iki kompiuterio" / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, kovo 22, p. 4.
  2011 03 16 K. Praniauskaitės viešosios biliotekos Varnių filiale surengtame renginyje "Nuo knygnešio iki kompiuterio" buvo paminėta Knygnešio diena ir pristatytos projekto "Bibliotekos pažangai" galimybės - komunikatorius.
  1. Urnikienė, Vida. 2. Krenciuvienė, Vida. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekos, centrinės. 5. Filialai. 6. Varniai. 7. Renginiai. 8. "Bibliotekos pažangai". 9. Dienos, atmintinos. 10. Knygnešio diena. 11. Komunikacija, elektroninė. 12. Įranga, kompiuterinė. 13. Projektai. 14. Telšiai. 15. Lietuva
  UDK: 02
  004


   

  "Praeinam mes, o laikas nepraeina" / "Kalvotosios Žemaitijos" informacija. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, kovo 26, p. 6.
  Apie popietę Degaičiuose, skirtą Žemės ir poezijos pasaulinėms dienoms paminėti. Organizatorė Degaičių filialo bibliotekininkė Janina Kačinskienė.
  1. Renginiai, kultūriniai. 2. Renginiai, literatūriniai. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Poezija. 5. Poetai. 6. Skaitymas, meninis. 7. Parkai, botanikos. 8. Degaičiai. 9. Telšiai. 10. Lietuva. 11. Dienos, pasaulinės

  UDK: 02
  82
  061.7


  Jackutė, Danutė
  Gyvenimo kelią pasirinko vaikystėje / Danutė Jackutė. - Iliustr., portr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, kovo 29, p. 5.
  Apie Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialo vyr. bibliotekininkę Viliją Jocienę.
  1. Jocienė, Vilija, 1962-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekos, kaimo. 5. Filialai. 6. Bibliotekininkai. 7. Kraštiečiai. 8. Veikla, kūrybinė. 9. Veikla, kultūrinė. 10. Gyvenimas, privatus. 11. Biografijos. 12. Organizacijos, nevyriausybinės (visuomeninės). 13. Veikla, visuomeninė. 14. Telšiai. 15. Kaunatava. 16. Lietuva
  UDK: 02
  929


  Juciūtė, Eglė
  Būti išskirtinei padeda rankų darbo papuošalai : [pokalbis su Egle Juciūte, gaminančia iš stiklo papuošalus / kalbėjosi] Vismantas Žuklevičius. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - ISSN 1021-4526. - 2010, kovo 30, p. 19.
  Kaunatavos kaimo bibliotekoje mokomasi, kaip iš stiklo gaminti papuošalus.
  1. Juciūtė, Eglė. 2. Papuošalai. 3. Stiklas. 4. Stiklas, meninis. 5. Bibliotekos. 6. Bibliotekos, kaimo. 7. Mokymai. 8. Kaunatava. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 02
  745


  Telšiškiai aktyviai ieškojo draugų ir giminaičių internete / "Telšių žinių" inf. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, bal. 8, p. 4.
  Apie projekto "Bibliotekos pažangai" konkurso "Domiesi gimtine?" dalyvių aktyvumą Kaunatavos kaimo bibliotekoje ir jų apdovanojimą.
  1. Jocienė, Vilija, 1962-. 2. Lietuva. 3. Telšiai. 4. Kaunatava. 5. Projektai. 6. "Bibliotekos pažangai". 7. Konkursai, respublikiniai. 8. Gimtinė (tėviškė). 9. Bibliotekos, viešosios. 10. Apdovanojimai

  UDK: 02
  908
  004  Godiliauskienė, Regina
  Paminėjo Vaikų knygos dieną / Regina Godiliauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, bal. 9, p. 10.
  Apie renginį Rainių bibliotekoje.
  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Rainiai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Renginiai, literatūriniai. 7. Dienos, tarptautinės. 8. Knygos. 9. Darželiai - mokyklos
  UDK: 02


  Nekrašius, Antanas
  V. Kleiva: Vicemero ir mero pareigos skiriasi - iš mero visi nori išgirsti galutinį sprendimą / Antanas Nekrašius. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, bal. 22, p. 2.
  Apie Biržuvėnų dvaro administravimo perdavimą K. Praniauskaitės viešajai bibliotekai, Tryškių kultūros centro renovacijos pabaigą, senelių namų statybas Gerimuose ir kitus sprendžiamus klausimus.
  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Merai. 4. Sprendimai. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Biržuvėnai. 7. Dvarai. 8. Tryškiai. 9. Centrai, kultūros. 10. Gedrimai. 11. Namai (įstaigos), globos
  UDK: 352
  02


  Jocienė, Vilija
  Kaunataviškiai mokėsi iš varniškių / Vilija Jocienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, bal. 28, p. 5.
  Karolinos Praniauskaitės bibliotekos Kaunatavo filiale įvyko susitikimas su Varnių vyskupo Motiejaus Valančiaus bendruomenės neformalios jaunimo grupės „S“ projekto „Švarus kaip stiklas“ nariais, kurie mokė daryti meninius gaminius iš išmesto stiklo.
  1. Stiklas. 2. Stiklas, meninis. 3. Atliekos. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Kaunatava. 7. Varniai. 8. Bendruomenės. 9. Jaunimas. 10. Susitikimai. 11. Telšiai. 12. Lietuva
  UDK: 686.6
  628.4
  061.2


  Dapkutė, Justina
  Bibliotekininkai gilina žinias / Justina Dapkutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, bal. 30, p. 9.
  Apie nuotolinius mokymus "Žiniatinklis 2.0 bibliotekininkams", darbo su programomis "Picasa", "OS Windows7" ir kitus mokymus pagal projektą "Bibliotekos pažangai".
  1. Bibliotekininkai. 2. Mokymai. 3. Projektai, daugiašaliai. 4. "Bibliotekos pažangai". 5. Ryškėnai. 6. Centrai. 7. Telšiai. 8. Lietuva
  UDK: 02
  004
  374


  Jocienė, Vilija
  Stiklo gabaliukai susidėliojo į laivą, medį, žodį, saulę… / Vilija Jocienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, geg. 3, p. 8.
  Apie Kaunatavos viešojoje bibliotekoje organizuotą Varnių jaunimo dirbinių iš stiklo parodą.
  1. Telšiai. 2. Varniai. 3. Kaunatava. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Filialai. 6. Parodos. 7. Stiklas, meninis. 8. Ekologija. 9. Žaliavos, antrinės. 10. Moksleiviai (mokiniai)

  UDK: 02
  37
  74


  Genutis, Stanislovas
  Valanda su Justinu Marcinkevičiumi / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, geg. 3, p. 8.
  Apie renginį Varnių viešojoje bibliotekoje Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu.
  1. Lietuva. 2. Varniai. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Filialai. 5. Renginiai, literatūriniai. 6. Poezija. 7. Dainos. 8. Telšiai
  UDK: 02
  888.2-1


  Servienė, Aurelija
  Kaunatavos Marijonoms dvidešimt penkeri / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, geg. 10, p. 8.
  Apie moterų klubo, veikiančio prie Kaunatavos viešosios bibliotekos, sukaktį ir šventę.
  1. Martinkienė, Aldona. 2. Jocienė, Vilija, 1962-. 3. Klubai. 4. Moterys. 5. Veikla, kultūrinė. 6. Pomėgiai (hobis). 7. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 8. Bibliotekos, viešosios. 9. Filialai. 10. Kaunatava. 11. Telšiai. 12. Lietuva. 13. Šventės. 14. Renginiai, kultūriniai
  UDK: 396
  061.2
  02  Beleckienė, Marytė
  Nepamirštama diena / Marytė Beleckienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, geg. 12, p. 6.
  Luokės bendruomenė, kurios pirmininkė yra Luokės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Marytė Beleckienė, paminėjo Motinos dieną.
  1. Beleckienė, Marytė. 2. Bendruomenės. 3. Kaimai. 4. Luokė. 5. Minėjimai (paminėjimai). 6. Motinos diena. 7. Šventės. 8. Renginiai. 9. Renginiai, kultūriniai. 10. Renginiai, masiniai. 11. Bibliotekos. 12. Bibliotekos, kaimo. 13. Bibliotekos, viešosios. 14. Telšiai. 15. Lietuva
  UDK: 061.7
  02


  Beleckienė, Marytė
  Nepamirštama Motinos diena / Marytė Beleckienė. - Iliustr. // XXI amžius. - 2011, geg. 13, p. 9.
  Luokės bibliotekos vyr. bibliotekininkė, bendruomenės pirmininkė apie Motinos dienos paminėjimą Luokėje.
  1. Šventės. 2. Šventės, kalendorinės. 3. Renginiai. 4. Renginiai, masiniai. 5. Motinos diena. 6. Minėjimai (paminėjimai). 7. Luokė. 8. Bibliotekos. 9. Bibliotekininkai. 10. Pirmininkai. 11. Bendruomenės. 12. Telšiai. 13. Lietuva
  UDK: 061.7
  061.2
  02


  Jackutė, Danutė
  Prie šventinio stalo niekada nestinga draugų / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, geg. 17, p. 6.
  Apie Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavo filiale, kuriam vadovauja vyr. bibliotekininkė Vilija Jocienė, įvykusį Nacionalinei biliotekų savaitei skirtą renginį „Marijonų klubui-25“.
  1. Jocienė, Vilija, 1962-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekos, kaimo. 5. Darbuotojai. 6. Renginiai. 7. Renginiai, kultūriniai. 8. Renginiai, masiniai. 9. Kaunatava. 10. Šventės. 11. Telšiai. 12. Lietuva. 13. Dalyviai. 14. "Nacionalinė bibliotekų savaitė"
  UDK: 02


  Černiauskienė, Virginija
  Poeto V. Mačernio paminėjimas / Virginija Černiauskienė // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, geg. 20, p. 7.
  Apie organizuojamą konferenciją poetui atminti.
  1. Mačernis, Vytautas, 1921-1944. 2. Konferencijos. 3. Minėjimai (paminėjimai). 4. Poetai. 5. Žemaičių muziejus "Alka". 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Bibliotekos, centrinės. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 888.2-1
  82


  Jackutė, Danutė
  „Kai manęs paklausia, koks gyvenimo tikslas, atsakau - gyventi“, - sakė rašytojas Marcelijus Martinaitis / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, geg. 24, p. 2.
  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialas pakvietė skaitytojus į susitikimą su poetu M. Martinaičiu.
  1. Martinaitis, Marcelijus, 1936-. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekos, kaimo. 4. Bibliotekos. 5. Kaunatava. 6. Renginiai. 7. Renginiai, literatūriniai. 8. Renginiai, kultūriniai. 9. Susitikimai. 10. Šventės. 11. Poetai. 12. Telšiai. 13. Lietuva
  UDK: 02
  888.2
  929


  Servienė, Aurelija
  Diskusija apie šiuolaikišką biblioteką / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, geg. 24, p. 7.
  Apie naujoviškos bibliotekos viziją Savivaldybės salėje diskutavo medikai, mokytojai, kultūros ir Savivaldybės administracijos darbuotojai.
  1. Renginiai, kultūriniai. 2. Diskusijos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Modernizavimas. 5. Vizijos. 6. Paslaugos, elektroninės. 7. Paslaugos, universaliosios. 8. Paslaugos, viešosios. 9. Telšiai. 10. Lietuva
  UDK: 02


  Jocienė, Vilija
  Saldainių tortas Europos gimtadieniui / Vilija Jocienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, geg. 24, p. 2.
  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavo filialas kartu su kaimo bendruomene pažymėjo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dieną.
  1. Bibliotekos, viešosios. 2. Bibliotekos, kaimo. 3. Bibliotekos. 4. Renginiai. 5. Dienos, atmintinos. 6. Europos Sąjunga (ES). 7. Kaunatava. 8. Bendruomenės. 9. Telšiai. 10. Lietuva
  UDK: 02


  Genutis, Stanislovas
  Poezijos paukštė lyriškam atodūsiui nutūpė Varniuose / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, geg. 24, p. 3.
  Apie viešosios bibliotekos ir vietos poetų renginį "Poezijos paukštė".
  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Varniai. 4. Poetai. 5. Poezija. 6. Renginiai, literatūriniai. 7. Šventės, tradicinės. 8. Bibliotekos, viešosios. 9. Bibliotekos, kaimo. 10. Bibliotekos, centrinės
  UDK: 02
  888.2-1  Norvilienė, R
  Pasakų popietė / R. Norvilienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, geg. 27, p. 4.
  Apie Mitkaičių kaimo bibliotekos vedėjos Janinos Glodenienės organizuotą renginį - skaitytų pasakų inscenizavimus Nevarėnų vidurinės mokyklos pradinių, penktų ir šeštų klasių mokiniams.
  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Nevarėnai. 4. Mitkaičiai. 5. Pasakos. 6. Skaitymas. 7. Inscenizacijos. 8. Bibliotekos, kaimo. 9. Bibliotekos, viešosios. 10. Renginiai, literatūriniai. 11. Moksleiviai (mokiniai). 12. Mokyklos, vidurinės
  UDK: 02
  888.2


  Zazerskytė, Živilė
  Telšiuose surengta konferencija, skirta Vytautui Mačerniui / Živilė Zazerskytė. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2011, geg. 27, p. 5.
  Konferencijoje pranešimus skaitė literatūrologas R. Tamošaitis, poetas V. Stulpinas, muziejininkė E. Spudytė, mokytoja D. Pabrėžienė, eiles skaitė aktorius P. Venclova.
  1. Konferencijos. 2. Minėjimai (paminėjimai). 3. Pranešimai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Bibliotekos, centrinės. 6. Žemaičių muziejus "Alka". 7. Poetai. 8. Parodos. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 888.2-1
  82.08


  Balčėnas, Steponas
  "Poezijos paukštė" išskrido į Pavandenę / Steponas Balčėnas. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, geg. 28, p. 3.
  Apie tradicinį viešųjų bibliotekų organizuojamą rajoninį poezijos renginį, šį kartą vykusį Varnių kultūros ir jaunimo centre.
  1. Poezija. 2. Renginiai, literatūriniai. 3. Kompozicijos, literatūrinės. 4. Sveikinimai. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Centrai, kultūros. 7. Atlikėjai. 8. Varniai. 9. Telšiai. 10. Lietuva
  UDK: 02
  888.2-1


  Servienė, Aurelija
  Konferencija poetui V. Mačerniui atminti / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, geg. 31, p. 2.
  Apie konferencijos pranešimų autorius, renginio svečius.
  1. Mačernis, Vytautas, 1921-1944. 2. Konferencijos. 3. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 4. Poetai. 5. Pranešėjai. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Bibliotekos, centrinės. 8. Žemaičių muziejus "Alka". 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 82.09
  02
  069
  061.3


  Jackutė, Danutė
  "Praeinančiam pasaulyje praeisiu, kasdien suduždamas, bet išdidus…" (V. Mačernis "Pavasario sonetai") / Danutė Jackutė, Steponas Balčėnas. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, birž. 4, p. 7.
  Apie "Poezijos pavasario" svečių ir vietos organizatorių kelionę į Šarnelę, aplankant Kęstaičius, buvusios bažnyčios vietą, K. Praniauskaitės menamą gimtinės vietą ir konferenciją, skirtą poeto V. Mačernio 90-tosioms gimimo metinėms Žemaičių muziejuje "Alka" ir poezijos skaitymus prie Masčio ežero.
  I. Balčėnas, Steponas
  1. Mačernis, Vytautas, 1921-1944. 2. Praniauskaitė, Karolina, 1828-1859. 3. Lietuva. 4. Telšiai. 5. Šarnelė. 6. Konferencijos. 7. Poetai. 8. Bibliotekos, viešosios. 9. Žemaičių muziejus "Alka". 10. Kęstaičiai. 11. "Poezijos pavasaris". 12. Pranešimai. 13. Aktoriai (artistai)

  UDK: 888.2-1
  02
  069
  82


  Jackutė, Danutė
  Poezijos paukštė sklandė Kaunatavos soduose / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, birž. 7, p. 5.
  1. Poetai. 2. Poezija. 3. Šventės, tradicinės. 4. Renginiai, literatūriniai. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Kaunatava. 8. Telšiai. 9. Lietuva. 10. Žalioji vėliava. 11. Mokyklos, pagrindinės. 12. Apdovanojimai. 13. Renginiai. 14. Bibliotekos
  UDK: 888-.2-1
  02


  Genutis, Stanislovas
  Auksarankių popietė Varnių bibliotekoje / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, birž. 10, p. 2.
  Apie dailės ir tekstilės studentų darbų parodą Varnių bibliotekoje.
  1. Parodos, kilnojamosios. 2. Tekstilė. 3. Dailė, vaizduojamoji. 4. Studentai. 5. Žemaitijos kolegija. 6. Fakultetai. 7. Siuvinėjimas. 8. Pristatymai. 9. Bibliotekos, viešosios. 10. Varniai. 11. Telšiai. 12. Lietuva
  UDK: 02
  74
  378


  Zazerskytė, Živilė
  Literatūrinės kūrybos takais / Živilė Zazerskytė. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2011, birž. 10, p. 4-5.
  Apie "Poezijos pavasario" renginius bei konferenciją, skirtą Vytauto Mačernio 90-mečiui Telšiuose.
  1. Mačernis, Vytautas, 1921-1944. 2. Lietuva. 3. Telšiai. 4. Šarnelė. 5. Žemaičių Kalvarija (Gardai, Varduva). 6. "Poezijos pavasaris". 7. Konferencijos. 8. Poetai. 9. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 10. Bibliotekos, viešosios. 11. Žemaičių muziejus "Alka"
  UDK: 888.2-1
  82
  02  Kaunatavos soduose bręsta poezijos derlius / "Šeimininkės" inf. - Iliustr. // Šeimininkė. - ISSN 1392-2777. - 2011, Nr. 23 (birž. 10-16) , p. 14-15.
  Apie Kaunatavos kaimo bibliotekos darbuotojos Vilijos Jocienės organizuotą poezijos šventę, vykusią Kaunatavos žydinčiuose soduose.
  1. Jocienė, Vilija, 1962-. 2. Poezija. 3. "Poezijos pavasaris". 4. Skaitymai, literatūriniai. 5. Šventės. 6. Renginiai. 7. Renginiai, literatūriniai. 8. Bibliotekos. 9. Bibliotekos, kaimo. 10. Bibliotekininkai. 11. Kaunatava. 12. "Kaunatavos sodai". 13. Dalyviai. 14. Telšiai. 15. Lietuva

  UDK: 02
  82


  Švėgždavičienė, Julita
  Dešimtasis Žemaitijos bibliotekininkų sportinis sąskrydis - netoli Platelių / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, birž. 11, p. 3.
  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Plungė. 4. Plateliai. 5. Sąskrydžiai, profesiniai. 6. Bibliotekininkai. 7. Sportas, mėgėjų. 8. Šventės. 9. Žemaitija

  UDK: 02
  796


  Sadonytė, Skaistė
  Biržuvėnų dvaro ponų namas iš pelenų prikeltas naujam gyvenimui / Skaistė Sadonytė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, birž. 17, p. 1, 2.
  Apie Biržuvėnų dvaro ponų namų tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo bei Valstybinės statybos darbų užbaigimo komisijų išvadas, gerą UAB "Virdaleka" darbą ir pastato paskirties klausimus.
  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Biržuvėnai. 4. Dvarai. 5. Atstatymai. 6. Komisijos, valstybinės. 7. Objektai, visuomeniniai. 8. Europos ekonominė erdvė (EEE). 9. Programos, rėmimo. 10. Bibliotekos, viešosios. 11. Paveldas, architektūros

  UDK: 72
  69
  02


  Telšiškiai - tarp geriausių naujoviškos bibliotekos kūrėjų / "Penktadienio žemaičio" informacija // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2011, liep. 1, p. 6.
  Apie dalyvavimą akcijoje "Kuriame naujovišką biblioteką".
  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Naujovės. 5. Akcijos. 6. "Bibliotekos pažangai". 7. Projektai, edukaciniai. 8. Apdovanojimai

  UDK: 02
  Prisimenant tremtį / Degaičių kultūros centro informacija. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2011, liep. 1, p. 5.
  Apie renginį Degaičių kaimo viešojoje bibliotekoje.
  1. Lietuva. 2. Tremtys. 3. Tremtiniai. 4. Dainos. 5. Renginiai. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Bibliotekos, kaimo. 8. Degaičiai. 9. Telšiai

  UDK: 02
  947.45


  Telšiškiai - tarp geriausių naujoviškos bibliotekos kūrėjų / "Kalvotosios Žemaitijos" informacija // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, liep. 5, p. 3.
  Lietuvoje išrinktos geriausios naujoviškos bibliotekos vizijos. Akcijoje "Kuriame naujovišką biblioteką" novatoriškumu ir originalumu labiausiai išsiskyrė Telšių, Pasvalio, Kaišiadorių bei Utenos rajonų savivaldybių bibliotekos.
  1. Akcijos. 2. Naujovės. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, centrinės. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Vizijos. 7. Idėjos. 8. Prizai. 9. Skaitytuvai, elektroniniai. 10. Projektai. 11. "Bibliotekos pažangai". 12. Telšiai. 13. Lietuva

  UDK: 02


  Jocienė, Vilija
  Svečiuose Marcelijus Martinaitis / Vilija Jocienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2011, Nr. 7/ 8, p. 35.
  2011 05 09 K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filiale įvyko susitikimas su poetu Marcelijumi Martinaičiu ir kritike Donata Mitaite.
  1. Jocienė, Vilija, 1962-. 2. Martinaitis, Marcelijus, 1936-. 3. Mitaitė, Donata, 1960-. 4. Susitikimai. 5. Susitikimai, literatūriniai. 6. Renginiai, literatūriniai. 7. Šventės. 8. Bibliotekos. 9. Bibliotekos, kaimo. 10. Bibliotekos, viešosios. 11. Poetai. 12. Poezija. 13. Kritikai. 14. Kaunatava. 15. Telšiai. 16. Lietuva. 17. Filialai
  UDK: 02
  061.7


  Susitikimas su M. Budraičiu : [žinutė] / "Telšių žinių" inf. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, liep. 12, p. 2.
  Apie susitikimą su dainų tekstų autoriumi šilutiškiu Viešvėnų kultūros namų salėje.
  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Šilutė. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Renginiai, literatūriniai. 7. Knygos. 8. Poezija, dainuojamoji. 9. Pristatymai. 10. Viešvėnai. 11. Centrai, kultūros
  UDK: 82
  02


  Žiemytė, Ivona
  "Mas iš Luokės nu Telšiū, mas nu kalna Šatrijuos" / Ivona Žiemytė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - ISSN 1392-7590. - 2011, liep. 13, p. 11.
  Bibliotekininkė ir Biržuvėnų kraštotyros muziejaus direktorė A. Simanavičiūtė apie Nalenč Gorskių dvaro rūmus šalia Luokės.
  1. Simonavičiūtė, Aldona. 2. Lietuva. 3. Telšiai. 4. Rajonai. 5. Luokė. 6. Biržuvėnai. 7. Muziejai, krašto. 8. Dvarai. 9. Bibliotekininkai. 10. Muziejininkai. 11. Bibliotekos
  UDK: 728
  719  Beleckienė, Marytė
  Joninių šventėje - koplytstulpis šv. Jonui Krikštytojui / Marytė Beleckienė. - Iliustr. // XXI amžius. - 2011, liep. 15, p. 10.
  Luokės bibliotekos vyr. bibliotekininkė, Luokės bendruomenės pirmininkė apie Luokėje vykusius Šv. Jono Krikštytojo atlaidus, apie koplytstulpio šventinimą.
  1. Atlaidai. 2. Šventės, krikščioniškos. 3. Renginiai. 4. Koplytstulpiai. 5. Šventinimas. 6. Bibliotekininkai. 7. Bibliotekos. 8. Bendruomenės. 9. Pirmininkai. 10. Luokė. 11. Telšiai. 12. Lietuva. 13. Joninės (Rasos)

  UDK: 28
  061.2
  02
  061.7


   

  Jackutė, Danutė
  Kaunatavoje ebru pamokos su meistru iš Turkijos / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, liep. 21, p. 5.
  Kaunatavos bibliotekoje susibūrė bendraminčiai, kuriuos sudomino tapyba ant vandens - ebru. Mokymus vedė menininkas iš Turkijos Fatih Yesil ir šio meno pradininkė Lietuvoje Irma Čekanauskienė.
  1. Čekanauskienė, Irma. 2. Yesil, Fatih. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, kaimo. 5. Tapyba. 6. Vanduo. 7. Mokymai. 8. Menininkai. 9. Filialai. 10. Piešimas. 11. Piešiniai. 12. Kaunatava. 13. Telšiai. 14. Lietuva

  UDK: 02
  75


  Macienė, Zita
  Varniškiai mokėsi kompiuterinio raštingumo / Zita Macienė. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2011, rugs. 2, p. 5.
  Apie mokymus Varnių bibliotekoje.
  1. Mokymas, kompiuterizuotas (elektroninis). 2. Mokymai. 3. Kompiuteriai. 4. Raštingumas. 5. Bibliotekos. 6. Varniai. 7. Telšiai. 8. Lietuva. 9. Filialai. 10. Bibliotekos, viešosios

  UDK: 02
  004


   

  Susitikimas Kaunatavo bibliotekoje / "Penktadienio žemaičio" informacija. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2011, rugs. 2, p. 5.
  Apie Rasos Žalūdienės surengtą parodą, popietę.
  1. Žalūdienė, Rasa. 2. Renginiai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, kaimo. 5. Parodos. 6. Žolynai. 7. Vaistažolės. 8. Kaunatava. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 02


   

  Biblioteka kviečia lankytojus susipažinti su rudens gėrybių paruošimo naujovėmis / "Penktadienio žemaičio" inf. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2011, rugs. 9, p. 4.
  Apie tiesioginę internetinę transliaciją bibliotekų lankytojams.
  1. Transliacijos. 2. Internetas. 3. Vartotojai. 4. Lankytojai. 5. Skaityklos. 6. "Bibliotekos pažangai". 7. Projektai, edukaciniai. 8. Bibliotekos, viešosios. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 02
  004


   

  Luokės bendruomenės planuose - sutvarkyti miestelio prieigas / Telšių žinių" inf. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, rugs. 20, p. 2.
  Apie bendruomenės veiklą pagal pirmininkės Marytės Beleckienės informaciją.
  1. Beleckienė, Marytė. 2. Bendruomenės. 3. Luokė. 4. Projektai, infrastruktūriniai. 5. Bibliotekininkai. 6. Pirmininkai. 7. Veikla, visuomeninė. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 63
  061.2


   

  Genutis, Stanislovas
  Ir pražydo tada Varniai… / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, rugs. 30, p. 6.
  Apie Varnių bibliotekoje pristatytą Elenos Knystautienės rankdarbių parodą jos 70-mečio proga.
  1. Parodos, personalinės. 2. Rankdarbiai. 3. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 4. Biografijos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Varniai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 745
  929
  02


   

  Telšiuose lankėsi kultūros ministras ir Ekonomikos komiteto pirmininkas. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, rugs. 30, p. 2.
  Apie lėšų trūkumą K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos ir kitų objektų renovacijos darbams pabaigti.
  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Finansavimas, valstybinis. 4. Kultūros ministerija. 5. Ministrai. 6. Renovacijos (atnaujinimas). 7. Bibliotekos. 8. Krikštas. 9. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 10. Bibliotekos, viešosios

  UDK: 352
  354
  336


   


  Genutis, Stanislovas
  Prie "Naktigonės" laužo / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, spal. 14, p. 4.
  Apie Marijaus Budraičio naujausios poezijos knygos pristatymą Varniuose.
  1. Poezija. 2. Pristatymai. 3. Knygos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Renginiai, literatūriniai. 6. Varniai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 888.2-1
  02


   

  Jackutė, Danutė
  Svariai įvertinta tapytojo peizažisto kūryba / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, spal. 18, p. 5.
  2011 10 11 Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Degaičių filiale surengtoje popietėje buvo pagerbtas tautodailininkas Adolfas Kišonas.
  1. Kišonas, Adolfas, 1927-. 2. Tautodailininkai. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Filialai. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Renginiai, kultūriniai. 7. Renginiai. 8. Laureatai (apdovanotieji). 9. Premijos. 10. Pagerbimas. 11. Degaičiai. 12. Telšiai. 13. Lietuva

  UDK: 7
  02


  Ivoncius, Alvydas
  "Klinkeriniai" Telšiai ir suvargę mokyklų pastatai / Alvydas Ivoncius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, spal. 20, p. 1-2.
  1. Pastatai (statiniai, namai). 2. Pastatai (statiniai, namai), administraciniai. 3. Centrai, kultūros. 4. Renovacijos (atnaujinimas). 5. Rekonstrukcijos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Stadionai. 8. Lėšos. 9. Ežerai. 10. Pakrantės. 11. Dvarai. 12. Planai, specialieji. 13. Planavimas, teritorinis. 14. Planavimas. 15. Tvarkymas. 16. Senamiesčiai. 17. Apšvietimas. 18. Sienelės, atraminės. 19. Sienelės, akmeninės. 20. Sienos. 21. Biržuvėnai. 22. Telšiai. 23. Lietuva
  UDK: 71
  69.058


   

  Beleckienė, Marytė
  Šv. Mykolo atlaidai ir jomarkas : [žinutė] / Marytė Beleckienė. - Iliustr. // XXI amžius. - 2011, spal. 21, p. 10.
  Apie Luokėje įvykusius atlaidus ir jomarką.
  1. Atlaidai. 2. Jomarkai. 3. Šventės. 4. Šventės, krikščioniškos. 5. Šventės, religinės. 6. Luokė. 7. Telšiai. 8. Lietuva. 9. Bibliotekininkai. 10. Bendruomenės

  UDK: 28
  658


  Beleckienė, Marytė
  Klebono gimtadienį paminėjo ir kunigai / Marytė Beleckienė. - Iliustr. // XXI amžius. - 2011, spal. 21, p. 10.
  Pasveikintas kunigystės sukaktį švenčiantis Luokės klebonas Virginijus Palionis.
  1. Palionis, Virginijus. 2. Kunigai. 3. Kunigai, katalikų. 4. Kunigystė. 5. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 6. Šventės. 7. Šventės, religinės. 8. Dalyviai. 9. Luokė. 10. Telšiai. 11. Lietuva. 12. Bibliotekininkai. 13. Bendruomenės

  UDK: 28


  Jackutė, Danutė
  Biblioteka šventė devyniasdešimtąjį gimtadienį / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, spal. 27, p. 5.
  Apie 2011 10 20 Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos jubiliejinį renginį Biržuvėnų dvare.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 4. Minėjimai (paminėjimai). 5. Šventės. 6. Renginiai. 7. Renginiai, kultūriniai. 8. Dvarai. 9. Pagerbimas. 10. Darbuotojai. 11. Kultūra. 12. Raštai, padėkos. 13. Apdovanojimai. 14. Biržuvėnai. 15. Telšiai. 16. Lietuva

  UDK: 02
  061.7


  Servienė, Aurelija
  V. Černiauskienė: Noriu, kad knyga visada būtų šalia žmogaus / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, spal. 28, p. 1, 7.
  Apie 2011 10 20 Biržuvėnų dvare vykusį Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 90-ties metų jubiliejaus paminėjimą.
  1. Renginiai. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 4. Dvarai. 5. Biržuvėnai. 6. Šventės. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 02


  Juozapavičienė, Jolanta
  Biblioteka - kaip ir žmogus: skaičiuoja gyvenimo metus ir švenčia gimtadienį / Jolanta Juozapavičienė. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2011, spal. 28, p. 15.
  Apie sveikinimus ir kitus jubiliejinės šventės renginius Biržuvėnų dvare.
  1. Bibliotekos, viešosios. 2. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 3. Minėjimai (paminėjimai). 4. Sveikinimai. 5. Dvarai. 6. Biržuvėnai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 02
  061.7


   


  Atvirų durų dienos bibliotekoje : [žinutė] / Ieva Pocevičiūtė // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, lapkr. 4, p. 3.
  Apie K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vykusias "Atvirų durų dienas" antrų klasių moksleiviams.
  1. Bibliotekos, viešosios. 2. Literatūra, vaikų. 3. Skyriai. 4. Dienos, atvirų durų. 5. Moksleiviai (mokiniai). 6. Renginiai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 02


  Nekrašius, Antanas
  Bibliotekai Biržuvėnų dvaro našta per sunki? / Antanas Nekrašius. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, lapkr. 8, p. 2.
  Apie Biržuvėnų dvarui keliamus uždavinius, bibliotekos atsakomybės ribas, planuojamą veiklą.
  1. Savivaldybės. 2. Dvarai. 3. Paveldas, kultūros. 4. Paveldas, architektūros. 5. Rekonstrukcijos. 6. Panaudojimas. 7. Turizmas, kultūrinis. 8. Bibliotekos, viešosios. 9. Įstaigos, viešosios. 10. Biržuvėnai. 11. Telšiai. 12. Lietuva

  UDK: 02
  352
  72


  Dapkutė, Justina
  Vaikų bibliotekoje - atvirų durų dienos / Justina Dapkutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, lapkr. 8, p. 5.
  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje tapo tradicija kasmet spalio mėnesį organizuoti atvirų durų dienas antrokams.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Skyriai. 4. Filialai. 5. Vaikai. 6. Dienos, atvirų durų. 7. Renginiai. 8. Gimnazistai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 02


   

  Kumžienė, Irena
  Mokytis niekada nevėlu / Irena Kumžienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, lapkr. 15, p. 5.
  Apie Janapolės bibliotekoje vykstančius kompiuterinius kursus.
  1. Bibliotekos. 2. Raštingumas, kompiuterinis. 3. Mokymai. 4. Mokymas, kompiuterizuotas (elektroninis). 5. "Bočiai". 6. Sąjungos. 7. Žmonės, pagyvenę. 8. Kursai. 9. Janapolė. 10. Telšiai. 11. Lietuva

  UDK: 02
  004


  Kumžienė, Irena
  Mokytis niekada nėra vėlu / Irena Kumžienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, lapkr. 18, p. 2.
  Apie Janapolės bibliotekoje vykusius antrus šiais metais kompiuterinio raštingumo kursus, kuriuose dalyvavo ir "Bočių" sąjungos nariai.
  1. Lietuva. 2. Telšiai. 3. Janapolė. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Kursai. 7. Raštingumas, kompiuterinis. 8. Senjorai. 9. "Bočiai"

  UDK: 02
  004


  Savickienė, Rūta
  Vaikų literatūros skyriuje atidaryta viešoji interneto priega / "Penktadienio žemaičio" inf. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2011, gruod. 2, p. 2.
  Apie 2011 11 28 įvykusį viešosios interneto prieigos skaityklos atidarymą.
  1. Prieiga, atviroji. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekos, vaikų. 4. Internetas. 5. "Bibliotekos pažangai". 6. Šventės. 7. Atidarymai. 8. Kompiuteriai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

  UDK: 02
  004


  Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas "Septintoji kalva" 2011 m. : nuostatai // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, gruod. 3, p. 8.
  1. Konkursai, atrankiniai. 2. Kūryba, jaunųjų. 3. Nuostatai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Telšiai. 6. Lietuva

  UDK: 02
  Jackutė, Danutė
  Vaikų bibliotekoje [Telšiai] atidaryta VIP traukia lankytojus / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, gruod. 6, p. 3.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekos, vaikų. 4. VIPT (Viešosios interneto prieigos taškai). 5. Internetas. 6. Atidarymai. 7. Kompiuteriai. 8. Projektai. 9. "Bibliotekos pažangai". 10. Telšiai. 11. Lietuva

  UDK: 02
  004


   


  Po rudens darbų / "Telšių žinių" inf. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2011, gruod. 6, p. 8.
  Apie Kaunatavos bendruomenės, seniūnaitės, seniūno ir moterų klubo "Marijonos" narių šventinį susitikimą.
  1. Bendruomenės. 2. Kaimai. 3. Kaunatava. 4. Seniūnai. 5. Seniūnaičiai. 6. Klubai. 7. Pomėgiai (hobis). 8. Susitikimai. 9. Šventės. 10. Telšiai. 11. Lietuva

  UDK: 061.2
  061.7


   

  Bibliotekos 90-metis // XXI amžius. - 2011, gruod. 9, p. 9.
  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos įkūrimo 90-osios sukakties paminėjimą.
  1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 4. Minėjimai (paminėjimai). 5. Dalyviai. 6. Apdovanojimai. 7. Bibliotekininkai. 8. Telšiai. 9. Biržuvėnai. 10. Lietuva

  UDK: 02


  Poetas norėtų dar kartą aplankyti Žemaitiją / "Kalvotosios Žemaitijos" informacija. - ILiustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, gruod. 15, p. 4.
  1. Jonynas, Antanas A., 1953-. 2. Jokubauskas, Sigitas. 3. Bibliotekos. 4. Renginiai. 5. Biržuvėnai. 6. Poetai. 7. Susitikimai. 8. Telšiai. 9. Lietuva

  UDK: 027
  82


  Genutis, Stanislovas
  Adventinė padėkos popietė bibliotekoje / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, gruod. 22, p. 3.
  K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių filialo darbuotojos surengė "Padėkos kavutę" aktyviausiems knygų skaitytojams bei rėmėjams.
  1. Bibliotekos. 2. Renginiai. 3. Skaitytojai. 4. Varniai. 5. Telšiai. 6. Lietuva

  UDK: 02


  Venckus, Audrius
  Prisimenant poetą Vytautą Mačernį / Audrius Venckus. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2011, gruod. 31, p. 6.
  K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Nerimdaičių filiale įvyko literatūrinė popietė poeto Vytauto Mačernio 90-osioms gimimo metinėms paminėti.
  1. Mačernis, Vytautas, 1921-1944. 2. Poetai. 3. Poezija. 4. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 5. Bibliotekos. 6. Minėjimai (paminėjimai). 7. Telšiai. 8. Lietuva

  UDK: 02
  888.2-1

 • Mokymo centras

  Bibliotekos mokymo centras kaupia, sistemina bei analizuoja informaciją apie darbuotojų ir gyventojų informacinius poreikius, organizuoja ir vykdo mokymus rajono bibliotekininkams ir gyventojams, pristato viešosios bibliotekos elektronines paslaugas, organizuoja visų socialinių grupių gyventojams neformalaus švietimo informacinius bei edukacinius užsiėmimus, skatina rajono darbuotojų ir gyventojų nuolatinį informacinį mokymąsi, ugdo ir stiprina gyventojų skaitmeninius įgūdžius bei kompetencijas.

  Mokymo centre teikiamos nemokamos paslaugos:

  • Savarankiškas mokymasis anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, švedų ir rusų kalbų kompiuterine programa Euro Talk Language Learning;
  • Individualūs mokymai ar mokymai grupėse:
   kompiuterinio raštingumo pagrindai;
   interneto ištekliai ir elektroninės paslaugos;
   saugaus darbo internete įgūdžių ugdymas;
   darbo planšetiniu kompiuteriu pagrindai.
  • Konsultavimas informacinio raštingumo bei bibliotekos elektroninių paslaugų klausimais;

  Mokymo centro patalpa (12 kompiuterizuotų darbo vietų su interneto prieiga, kompiuterizuota lektoriaus darbo vieta, ekranas, projektorius, mobili informacinė lenta) nuomojama pagal Telšių rajono savivaldybės Tarybos patvirtintus viešosios bibliotekos paslaugų įkainius.

  Mokymo Centras

 • Vaikų literatūros skyrius

  Vaikų literatūros skyrius - vienas iš Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos skyrių, diferencijuotai aptarnaujantis lankytojus - ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus, jų tėvelius, studentus, pedagogus, ikimokyklinių įstaigų specialistus ir kitus lankytojus. Rengia skaitymą skatinančius projektus ir renginius  vaikams. Galioja tie patys LIBIS bilietai ir tos pačios skaitytojų aptarnavimo taisyklės.

  Sukauptas 14990 egz. knygų fondas, skaityklos fondas, 26 pavadinimų laikraščiai ir žurnalai, stalo žaidimai, skaitytojams skirti 9 kompiuteriai su  interneto prieiga.

  Vaikams organizuojami įvairiausi renginiai: parodos, popietės, knygų valandėlės, ekskursijos po biblioteką. Dalyvaujame projektinėje veikloje, skaitymo skatinimo programoje.

  Bendradarbiaujama su  miesto mokyklomis ir kitomis vaikų įstaigomis.

  Vaikų literatūros skyriuje galite rasti:

  • Tūkstančius įvairiausių knygų.
  • Skolintis į namus iki 5 pavadinimų knygas vienam mėnesiui.
  • Laikraščius ir žurnalus skirtus vaikams.
  • Vaizdo ir garso kompaktinius diskus.
  • Nemokamai naršyti internete (9 vietos).
  • Kopijuoti, nuskaityti, spausdinti informaciją nespalvotu spausdintuvu.
  • Gali gauti informaciją ruošiant pamokas.
  • Mažiesiems skaitytojams - stalo žaidimai, žaislinės knygutės.
  • Dalyvauti bibliotekos renginiuose.
  • Renginių metu susitikti su įdomiais žmonėmis.
  • Surengti savo kūrybos (piešinių, rankdarbių ir kt.) parodas ir jų pristatymus.

  Kaip tapti bibliotekos skaitytoju

  • Ateidamas į biblioteką atsinešk dokumentą, kuriame būtų nurodytas Tavo asmens kodas ( pasą, gimimo liudijimą ar moksleivio pažymėjimą). Tau bus išduotas LIBIS elektroninis bilietas, kuriuo galėsi naudotis ir kitose bibliotekose. Bilieto kaina:
  • Vaikams iki 16 metų - 1,00 €.

   Kaip naudotis biblioteka

  • Skaitytojai aptarnaujami tik su skaitytojo bilietu.
  • Knygas galima rinktis atvirame fonde.
  • Žodynai, enciklopedijos skaitomi skaitykloje, į  namus neišduodami.
  • Žaidimus, žaislines knygutes rasite žaidimų lentynoje.
  • Kompiuteriu galima naudotis 1 val. per dieną.
  • Visais neaiškiais klausimais kreiptis į bibliotekininkę.
  • Informaciją apie biblioteką galite rasti ir namuose  www.kpbiblioteka.lt
  • E.laiškus, paklausimus siųskite Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
  • Knygas galima pratęsti  telefonu 53970 ar užėjus į biblioteką.
 • Vizitinė kortelė

  Bibliotekos kolektyvas 2011

  Tai – viešo naudojimo ir valstybės išlaikoma kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga. Biblioteka įkurta 1922 m. 1996 m. bibliotekai buvo suteiktas Viešosios bibliotekos pavadinimas ir juridinio asmens teisės. 1997 m. bibliotekai buvo suteiktas pirmosios žemaičių poetės Karolinos Praniauskaitės vardas. 2011m. tarp Lietuvoje išrinktų geriausių naujoviškos bibliotekos vizijų akcijoje „Kuriame naujovišką biblioteką“ buvo apdovanota ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka. Įteiktas prizas- elektroninių knygų skaityklė. 2011 m. Viešoji biblioteka, turinti 29 filialus, šventė 90-ies metų jubiliejų. 

  2012 m. viešųjų bibliotekų tinklą rajone sudaro K. Praniauskaitės viešoji (centrinė) biblioteka, 2 miesto ir 26 kaimo filialai. Juose saugoma 296360 dokumentų, prenumeruojama 132 pavadinimų periodiniai leidiniai, rajono skaitytojus aptarnauja 49 darbuotojai. Bibliotekose nuolat pristatomos įvairių rašytojų, poetų knygos, atidaromos ir tautodailininkų darbų parodos, įvairūs konkursai, skaitymo skatinimui skirti renginiai, bibliotekininkai aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje.

  Mokymosi partnerystės tarptautinio projekto ,,Europos bibliotekos kaip besimokančių suaugusiųjų švietimo centrai"(2008- 2010 m) vykdymo laikotarpiu buvo paruoštos ir įvykdytos šešios mokymo programos besimokantiems suaugusiems asmenims, veikla apėmė bendradarbiavimą tarp penkių institucijų Švedijoje, Lenkijoje, Italijoje ir Lietuvoje.

  Dalyvaujant projekte ,,Bibliotekos pažangai“ (2008 – 2012m.) kompiuterizuotos 100 proc. visos Telšių rajono bibliotekos bei 2009 m. Ryškėnuose atidarytas viešosios bibliotekos kompiuterinio raštingumo mokymo centras. Čia mokosi Telšių apskrities bibliotekininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, gyventojai. Interneto viešųjų prieigos taškų kaimo bibliotekose kūrimas ir bibliotekininkų paslaugos- konsultacijos interneto lankytojams manoma prisidėjo prie informacinės visuomenės plėtros.

  Ypač sėkmingai įvykdyti literatūrinio pobūdžio projektai - tai ,, Ežero pakrantėje - Poezijos pavasario šventės“, ,,Poezijos paukštė skrenda link“, kasmet vykstantis Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas „Septintoji kalva“ bei poezijos šventės pražydus Kaunatavos sodams - jau tradiciniais tapę renginiai. Prie bibliotekos veikia literatų klubas „Šatrija”.

 • Bibliografinio aptarnavimo skyrius

  Respublikos g. 18, Telšiai
  III aukštas

  Tel. (8-444) 41725; El.paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. ; Skype: julita9581

  Skyriaus vedėja Julita Švėgždavičienė
  Vyr. bibliografė Vilma Jomantaitė
  Vyr. bibliografė Gintarė Kačinskienė

   

  Apie skyrių

  Skyriuje komplektuojami žinynai, žodynai, enciklopedijos, kita informacinė literatūra, skaitmeninės knygos, kiti skaitmeniniai dokumentai fizinėse laikmenose. 

  Čia kaupiamas vietos spaudinių, knygų bei kitų leidinių, turinčių informacijos apie Telšius, dedikuotų knygų bibliotekos skaitytojams, fondas. Kaupiamas teminis straipsnių popierinių kopijų ir elektroninių dokumentų kopijų archyvas apie Telšių rajoną ir jo žmones. Pildomas žymių rajono žmonių sąvadas. 

  Kviečiame rajono žmones,įstaigas ir organizacijas, leidžiančius įvairius leidinius, padovanoti bibliotekai nors po vieną tokio leidinio egzempliorių. Jie taps prieinami plačiam skaitytojų ratui.

  Kraštotyros fonde saugomi tokie kultūros paveldo objektai, kaip senos knygos (iki 1940 m.), rankraščiai, vizualinė medžiaga, kraštotyros darbai. Iš jų vertingiausi: originalios poetės K. Praniauskaitės lenkų kalba išleistos „Dainelės“ (1858) bei poemėlė „Žemaičių Kalvarijos atlaidai“ ( 1856); Vyskupo Jono Kaunecko padovanotos Telšiuose įvairiais savilaidos būdais leistos pogrindinės religinės knygos; Broniaus Valiušaičio knygų kolekcija (įsigytos tarpukario metais Telšiuose), pirmaisiais Atgimimo metais bibliotekininkės E. Videikienės darytos knygų kopijos iš VU Retų spaudinių skyriaus (apie 15 pavadinimų, tame tarpe rusiškomis raidėmis 1864 m. išleista „Abecele žemaitiškai- lietuviška“); tarpukariu Telšiuose leistos periodikos kai kurių numerių kopijos ir kita. Kraštotyros fonde saugomos Broniaus Valiušaičio, Igno Misiūno ir kitų dovanotos asmeninių knygų kolekcijos, senieji leidiniai su proveniencijomis. 

  Bibliografai nuo 2003 m. kuria straipsnių bibliografinius analizinius įrašus bibliotekos elektroniniam katalogui. Svarbesnių vietinėje spaudoje publikuotų straipsnių aprašai (kai kurie jų papildyti straipsnio elektronine versija) prieinami ir per Lietuvos nacionalinės bibliografijos duomenų banką ( http://www.libis.lt:8082/). Bibliotekos elektroniniame kataloge taip pat galima rasti straipsnių aprašus apie Telšių rajoną ir jo žmones iš respublikinės spaudos bei gaunamų knygų. 

  Konsultuojame skaitytojus literatūros paieškos klausimais tiek bibliotekos elektroniniame kataloge, tiek kitų bibliotekų kataloguose bei duomenų bazėse. Atsakome į skaitytojų užklausas, suteikiame slaptažodžius nuotolinei prieigai prie kai kurių prenumeruojamų duomenų bazių. 

  Dalyvaujame projektinėje veikloje.

  Bibliografinio aptarnavimo skyriaus vedėja Julita Švėgždavičienė, 2016

 • Bibliotekos istorija

  Respublikinis bibliografų seminaras, 1981

  Telšių biblioteka buvo viena iš pirmųjų 6 valstybinių bibliotekų, pradėjusių veikti kaip Kauno Centralinio Valstybinio knygyno filialas.

  Pirmasis bibliotekos vedėjas buvo Mykolas Barkus (Bartkus). Dirbo nuo 1921 m. iki 1923 05 01 dienos, kai pradėjo dirbti puiki bibliotekininkė Emilija Nekrašaitė (1949 m. buvo atleista iš darbo). 1936 m. pradėta vadinti Telšių viešąja biblioteka. Nors ne kartą kraustėsi į kitas patalpas, visada buvo miesto centre-ant Insulos kalno. Knygų fondas augo iš lėto – nuo 1 tūkst. iki 10 tūkst. (1940 m.) vienetų.1945 m. Telšių rajoninė biblioteka perėjo Kultūros skyriaus (buvo Švietimo skyriaus) žinion. Nuo 1950 m. iki 1983 m. Bibliotekos direktorė buvo Adelė Matulevičienė. 1950 m. dirbo 3 darbuotojai. Nuo 1983 m.- Virginija Černiauskienė.

  1967 m. Biblioteka išrinkta geriausia respublikos rajonine biblioteka ir apdovanota vyriausybės.

  1977 m. Bibliotekoje vyko respublikinis metodistų seminaras.

  1981 m.- Respublikinis bibliografų seminaras.

  1974 m. Biblioteka persikelia į specialiai bibliotekai pritaikytas patalpas ir iki 2008 m. buvo įsikūrusi Kultūros centro antrajame aukšte. 1976 m. vyko bibliotekų centralizacija. Telšių centrinėje bibliotekoje įsteigti 5 skyriai.

  1982 m. Telšių centrinėje bibliotekoje buvo 93 tūkst. knygų, 133 pavadinimų periodikos, 3 tūkst. plokštelių. Tais metais skaitė 7200 skaitytojų. Iš 22 bibliotekininkų – 8 su aukštuoju išsilavinimu.

  Nuo Atgimimo metų iki šių dienų Biblioteka patyrė įvairių reorganizacijų bei ,,taupymo" programų. Keitėsi bibliotekos fondų struktūra, kito veiklos principai.

  1997 11 28 rajono savivaldybės sprendimu ir Telšių visuomenės pritarimu Bibliotekai suteiktas pirmosios lietuvių poetės Karolinos Praniauskaitės vardas.

  1997 m. įsigytas pirmasis kompiuteris.

  2000 m. įgyvendintas pirmasis projektas, laimėjęs finansavimą (ALF).

  2001 m. pabaigoje prasidėjo Bibliotekos kompiuterizavimas. Įsijungėme į Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) Komplektavimo ( 2002 m. balandį pradėti išsiųsti į Suvestinį katalogą pirmieji bibliografiniai įrašai), 2003 sausio 1 d.- Analizinės bibliografijos, 2006 sausio 1d.- Skaitytojų aptarnavimo posistemius. 2002 08- pradeda veikti interneto skaitykla.

  2007 m. rugsėjo mėnesį prasidėjo bibliotekos renovacijos darbai. Biblioteka laikinai įsikūrė Telšių miesto seniūnijos pirmajame aukšte.

  Paruošė Julita Švėgždavičienė, Bibliografinio aptarnavimo skyriaus vedėja, 2006, papildė 2012.

 
Savanoris bibliotekoje