Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Apie mus » Istorija » Straipsniai
 • Datų kalendorius 2020

  TELŠIŲ RAJONO ŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS'2020

  2020 METAIS SUKANKA

  SAUSIO

  1 d. – 85 metai

  Donatas Stasys Lukoševičius, skulptorius, gimė 1935 01 01 Varniuose.

  4 d. – 90 metų

  Stasys Štikelis, žurnalistas, gimė 1930 01 04  Milvidiškių k., Telšių r. Mirė 1999 m. Vilniuje.

  5 d. – 65 metai

  Algirdas Žebrauskas, architektas, gimė 1955 01 05 Plungės r.  Nuo 1982 m. – Telšių rajono vyr. architektas.

  9 d. – 65 metai

  Alfridas Bulkauskas, choro dirigentas, vyrų choro „Žemaičiai“ ilgametis dirigentas, gimė 1955 01 09 Lygumuose, Pakruojo raj. Mirė 2009 06 06.

  10 d. – 95 metai

  Zenta Tenisonaite–Hellemans, poetė, vertėja, dailininkė, gimė 1925 01 10. Stalgo k., Plungės r. Mirė 2000 04 28 Edegame (Belgija).

  11 d. – 80 metų

  Antanas Jonušas, birbynininkas, gimė 1940 01 11 Dumytrų k., Viešvėnų sen., Telšių r..

  13 d. – 90 metų

  Algimantas Lukošiūnas, bibliografas, bibliotekininkas, gimė 1930  01 13 Tyškiuose. Mirė  1990 m.

  25 d. – 80 metų

  Aleksandras Vasiliauskas, Lietuvos matematikas, ekonomistas, habil..dr., LMA akademikas, gimė 1940  01 25  Žvirgždžių kaime, Varnių valsčiuje. Mirė 2016 m. rugsėjo 12 d.  Vilniuje.

  VASARIO

  5 d. – 135 metai

  Julius Gravrogkas (Graurogkas), mechanikas–inžinierius, profesorius, spaudos bendradarbis, gimė 1885 02 05  Telšiuose. Mirė 1968 vasario 11 Clevlende, OH.

  11 d. – 95 metai

   Ona Galdikienė, mokslininkė chemikė, gimė 1925 02 11 Telšiuose. Mirė 1995 m. gegužės 25 d.

  13 d. – 60 metų

  Gintaras Gailius, skulptorius, gimė 1960  02 13 Telšių r.

  15 d. – 165 metai

  Bronislovas Grombčevskis, lenkų keliautojas ir Centrinės Azijos tyrinėtojas, gimė 1855 02 15   Kaunatavos k. (Telšių r.) .

  20 d. – 105 metai

  Alfonsas Paukštys, smuikininkas, gimė 1915 02 20  Varniuose.

  26 d. – 130 metų

  Aleksas Kaveckas, karininkas, aviacijos kapitonas, gimė 1890 02 26 Laukstėnų k., Eigirdžių vls., Telšių aps. Mirė 1961.

  KOVO

  1 d. – 95

  Bulauskienė Jadvyga, tautodailininkė, gimė 1925 03 01 Varnių vls., Pagirgždūtės km.

  6 d. – 85 metai

  Adolfas Gedvilas, tautodailininkas (medis), Romuvos bendrijos narys, gimė 1935 03 06 Ruišėnų k., Viešvėnų parap. Telšių vlsč. Mirė 2017 m. rugsėjo 10 d. 

  8 d. – 60 metų

  Vygandas Paulauskas, stiklo dailininkas, skulptorius, gimė 1960 03 08  Telšiuose. 

  10 d. – 85 metai

   Jonas Pleškys (Jonas Plaskus, žemaitis jūrininkas, ) gimė 1935 m. kovo 10 d. Giliogiryje, Plungės rajone ( palaidotas Žarėnų kapinėse). Mirė 1993 m. balandžio 14 d., Kalifornijoje,  JAV.

  14 d – 95 metai

  Marija Mineikaitė-Gorskienė, Džiuginėnų dvaro valdytoja nuo 1868 m. lapkričio 2 d. ( po vyro Zigmanto Kazimiero Gorskio mirties), gimė . Mirė 1925 m. kovo 14 d. Džiuginėnuose (Telšių r.).

  14 d. – 60 metų

  Eugenijus Gentvilas, Seimo narys, gimė 1960 03 14 Želvaičių kaime (Telšių raj.)

  17 d. – 155 metai

  Gabrielius Narutavičius, pirmasis Lenkijos prezidentas, gimė 1865 03 17. Telšiuose. Mirė 1922 12 16 Varšuvoje

  27 d. – 95 metai

  Petras Mitkus, kunigas, tapytojas, gimė 1925 03 27 Jokšų k, Luokės parap. Mirė 1983 11 19

  BALANDŽIO

  3 d. – 135 metai

  Jonas Mikulskis, gydytojas, visuomenės veikėjas, gimė 1885  04 03  Telšiuose. Mirė 1959 m. sausio 8 d. Prancūzijoje.

  14 d. – 65 metai

  Alfonsas Šaulys, restauratorius, skulptorius, gimė 1955 m. balandžio 14 d. Telšių r.

  16 d. – 75 metai

  Vladas Žulkus, istorikas archeologas, gimė 1945 04 16 Telšiuose.

  17 d. – 65 metai

  Vytautas Tamoliūnas, dailininkas, fotomenininkas, gimė 1955 04 17 Telšiuose. Mirė 2009 Kaune.

  23 d. – 75 metų

  Petras Gintalas, Lietuvos skulptorius, medalininkas, g. 1945 m. balandžio 23 d. Telšiuose.

  GEGUŽĖS

  8 d. – 70 metų

  Stasys Radžius, poetas, gimė 1950 05 08 Pavandenėje (Telšių r.).  Išleido eilėraščių rinkinį „Nerimas“ (1991) .

  9 d. – 65 metai

  Kęstutis Švėgždavičius, muziejininkas, lektorius, „Alkos“ muziejaus direktorius 1986-1993, gimė 1955 05 09 Telšiuose. Mirė 2013 09 08.

  14 d. – 70 metų

  Kęstutis Motiejūnas, programavimo inžinierius, doc. dr., gimė 1950 05 14 Telšiuose.

  22 d.- 125 metai

  Juozapas Pletkus, Telšių vyskupas 1968-1975 m., gimė 1895 05 22. Mirė 1975 m.

   

  BIRŽELIO

  7 d. – 110 metų

  Vytautas Paulauskas, matematikas, gimė 1910 m. birželio 7 d.  Žarėnuose (Telšių r.). Mirė 1991 m. gegužės 7 d. Vilniuje.

  8 d. –  205 metai

  Jonas Juška, kalbininkas, tautosakininkas, pedagogas, gimė 1815 06 08  Žarėnuose (Telšių r.) . Mirė 1886 05 11 Kazanėje.

  9 d. – 85 metai

  Liuda Lėverienė, pedagogė, Žemaitės dramos teatro aktorė, gimė 1935 06 09 Mažeikiuose, nuo 1938 metų gyveno Telšiuose.

  11 d. – 95 metai

  Jadvyga Medžiaušienė, bibliotekininkė, atsiminimų autorė, gimė 1925 06 11 Narvydžių k. Skuodo raj. Mirė 2016.

  14 d. – 85 metai

  Emilija Žarytė-Milevičienė, poetė, g. 1930 06 14 netoli Užvenčio, Želvių kaime. Mirė 2004 08.

  23 d. – 80 metų

  Alfredas Algirdas Jonušas, juvelyras, Telšių apskr. Žemaičių–Japonų draugijos pirmininkas, gimė 1940 06 23  Telšiuose.

  27 d. – 75 metai

  Remigijus Baltramėjūnas, mokslininkas fizikas, gimė 1945 m. birželio 27 d. Telšiuose. 

  LIEPOS

  11 d. – 100 metų

  Stanislava Kochanauskaitė, pedagogė, poliglotė, eruditė, atsiminimų autorė, gimė 1920 07 11 Beržore.

  13 d. – 85 metai

  Zigmas Pranciškus Jukna, irkluotojas, nusipelnęs sporto meistras , gimė 1935 07 13 Palūkštyje, Telšių raj.

  16 d. – 75 metai

  Vaclovas Bartkus, pedagogas, visuomenininkas, gimė 1945 07 16 Telšiuose.

  17 d. – 90 metų

  Leonida Prialgauskaitė–Novickienė, biomedicinos m. ir botanikos habil. dr., gimė 1930 07 17  Nerimdaičių k., Telšių r.

  27 d. – 75 metai

  Remigijus Baltramiejūnas, fizikas, habil. dr., gimė 1945 06 27 Telšiuose. Mirė 2008 m. vasario 17 d. Vilniuje.

  RUGPJŪČIO

  1 d. – 100 metų

   

  Estera Alšėnienė, prozininkė, g. 1920 08 01  Telšiuose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.

  4 d. – 110 metų

  Alfonsas Gedgaudas–Prialgauskas, dirigentas, saksofonistas, gimė 1910 08 04  Telšiuose.

  16 d. – 65 metai

  Adomas Butrimas, Lietuvos meno istorikas, archeologas, humanitarinių mokslų daktaras, gimė Telšiuose 1955 m. rugpjūčio 16 d.

  24 d. – 90 metų

  Vytautas Valius, Lietuvos dailininkas tapytojas, grafikas, knygų iliustratorius, gimė 1930 08 24 Telšiuose. Mirė 2004 m.

  25 d. – 85 metai

  Jonutis Zeferinas, žurnalistas, gimė 1935 08 25  Janapolės k., Telšių r. Mirė 2015 m. vasario 11 d.

  27 d. – 85 metai

  Liudvikas Simutis, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signataras, Lietuvos rezistentas, visuomenės bei politinis veikėjas, gimė 1935 08 27 Kaunatavoje. Mirė 2014 m. lapkričio 4 d.

  28 d. – 70 metų

  Romualdas Inčirauskas, dailininkas metalo plastikos kūrėjas, gimė 1950 08 28  Anykščiuose. Gyvena ir kuria Telšiuose.

  RUGSĖJO

  6 d. - 75 metai

  Augustinas Jonušas, žurnalistas, Lietuvos radijo ir televizijos korespondentas, TV laidų kūrėjas, gimė 1945 09 06  Dumytrų k., Viešvėnų sen.

  9 d. – 95 metai

  Adolfas Tautavičius, archeologas, istorikas, gimė 1925 09 09  Judrėnų k., Telšių r. Mirė Mirė 2006 rugpjūčio 10 d.

  15 d. – 115 metų

  Antanas Kalinauskas, Lietuvos nusipelnęs mokytojas, matematikas, gimė 1905 09 15 JAV, mirė 1983 12 20 Telšiuose

  29 d. – 110 metų

  Irena Jasenauskaitė-Dylevičienė, ilgametė Telšių vaikų muzikos mokyklos pedagogė, gimė 1910 m. rugsėjo 29 d. (Kijeve?).

   

  SPALIO

  1 d. – 75 metai

  Viktorija Daujotytė–Pakerienė, literatūrologė, profesorė, gimė 1945 10 01  Keiniškės k. , Telšių raj.

  3d. – 135 metai

  Jadvyga Prancūzevičiūtė, gydytoja, gimė 1885 10 03 Lauriškėse, netoli Varnių. Mirė 1960 07 13 Telšiuose. Palaidota Pavandenėje.

  3 d. – 90 metų

  Vytautas Adolfas Puplauskas, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signataras, gimė 1930 10 03  Rubežaičių k., Telšių r.

  9 d. – 245 metai

  Vladimiras Gadonas, poetas, publicistas, istorikas, gimė 1775 10 09 Sedoje. 1831m. kovo 29 d. išrinktas Telšių apskr. laikinosios vyriausybės pirmininku ir juo buvo iki sukilimo pabaigos. Mirė 1842 08 09 Nansi, Prancūzijoje.

  15 d. – 55  metai

  Albinas Rekašius, tautosakininkas, gimė 1965 10 15 Varniuose?. Mirė 2000 .

  23 d. – 95 metai

  Steponas Grybauskas, Žemaičių legiono štabo partizanas, tautodailininkas, gimė 1925 10 23

   

  LAPKRIČIO

  3 d. – 85 metai

  Adolfina Kerpauskaitė-Varnelienė, poetė, gimė  1935 11 03 Tveruose. Išleido dvi poezijos rinktines, meninę apybraižą apie kunigą J. Gasiūną, virš 10 leidinių bendraautorė, redaktorė, sudarytoja.

   

  12 d. – 155 metai

  Michailas Vilfridas Voiničius, revoliucionierius, bibliofilas, antikvaras, išgarsėjęs atrastu paslaptingu Voiničiaus rankraščiu, gimė 1865 m. spalio 31 d. Telšiuose. Mirė 1930 03 19 Niujorke.

  27 d. – 55 metai

  Edvinas Kalėda (tikrasis jo vardas ir pavardė – Giedrius Rekašius), Lietuvos prozininkas, gyvenantis ir kuriantis Kaune, gimė  1965 11 27  Telšiuose.

  GRUODŽIO

  5 d. – 100 metų

  Jonas Usačiovas, prozininkas, gimė 1920 12 05  Juozapave (Telšių r.). Mirė 2013 11 24

  13 d. – 115 metų

  Povilas Gaidamavičius, ekonomistas, žurnalistas, gimė 1905 12 13 Šiaulių apskr. Meškuičių vlsč. Nuo 1931 m. dirbo Telšių apygardos kultūrtechniku.

  16 d. – 55 metai

  Dainoras Bradauskas,  Lietuvos ekonomistas, gimė 1965 12 16  Telšiuose.

  18 d. – 90 metų

  Bronius Dobrovolskis, pedagogas, kalbininkas, gimė 1930 12 18 Butkuose, Žarėnų vls.

  24 d. – 140 metų

  Jonas Jagaudas, pedagogas, nuo 1926 m. gimnazijos direktorius. Gimė 1880 12 24 Simbirske. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.

  Sukaktys, kurių tikslios datos nežinomos:

  - 500 metų

  Mikalojus Radvila III (Trąby herbo), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas ir Lietuvos Katalikų bažnyčios vyskupas, Žemaičių vyskupas, šias pareigas ėjęs 1515 m. liepos 6 d. –1529. Mirė 1530 11 03 Varniuose. Valančius užsimena apie šio vyskupo statytą Varniuose Katedrą (1519)

  - 470 metų

  Simonas Vaišnoras, raštijos darbuotojas, g. apie 1545 m. prie Varnių. Mirė 1600 m. lapkričio 16 d. Ragainėje. Baigė Karaliaučiaus universitetą. Išleido veikalą „Žemčiūga Teologiška", rašė ir leido giesmes.

  - 230 metų

  Juozapas Križanauskas, poetas, rašė žemaičių kalba, liko rankraščiai. Gimė apie 1790 m. Žemaitijoje. Mirė 1848  11 07  Sank Peterburge (Rusija).

  - 210 metų

  Petronėlė Valančiūtė–Beresnevičienė. Vyskupo Motiejaus Valančiaus sesuo. Gimė 1805 m., mirė 1867 m. Palaidota Varnių senosiose kapinėse.

  - 190 metų

  Vladimiras Andrijauskas, Varnių kunigų seminarijos ir vyskupo M. Valančiaus namų gydytojas, g. 1825 (mirė 1891). Dėl medicininės pagalbos teikimo sukilėliams 1864 m. ištremtas į Rusiją.

  -180 metų

  Juozapas Stankus. Liaudies skulptorius. Gimė 1840 m. Upynoje. Mirė 1922 m. sausio 21 d

  - 180 metų

  Klemensas Kairys, kunigas, poetas, g. 1835–1864 05 16/28. Įstojęs į Varnių kunigų seminariją, savo gabumais atkreipė vadovybės dėmesį, buvo išsiųstas toliau mokytis į Petrapilio dvasinę akademiją. Išliko Varniuose pradėtas kurti K. Kairio lenkiškų eilėraščių rinkinys „Zbiorek rymow i poezyj" ir poezijos rinkinėlis. Jame yra eilėraščiai, skirti draugams: „Geražodis A. B. denoj Warduwiu" (A. Baranauskui) ir „Mielas Brolau Lietuwi Pranciszkej" (P. Viksvai) . Išliko ir kitas eilėraštis, skirtas A. Baranausko varduvėms –„Tawo szindiena gražiausia diena".

  - 175 metai

  Marija Mineikaitė- Gorskienė, Džiuginėnų dvaro valdytoja ( po vyro Zigmanto Gorskio mirties), Kęstaičių bažnyčios rėmėja, g. 1840, mirė 1925.

  - 170 metų

  Domas Jakavičius , Biržuvėnų apylinkių knygnešys, g. 1845 (?) m. apie Varnius ar Janapolę.

  - 160 metų, kai mirė

  Mykolas Gadonas, Telšių apskrities bajorų vadas, kurį laiką buvęs ir teisėju, g. 1807 m., mirė

  1855 m. Ilgą laiką rinko medžiagą apie Žemaitijos praeitį ir ją skelbė įvairiuose leidiniuose, dažniausiai po jais pasirašydamas M. G.

  - 150 metų

  Kazys Domkus, knygnešys, g. 1865 m. Vainočių k. (mirė 1935 m. Abarsių k. (Šiaulių raj.), valstietis).

  -150 metų

  Mikalojus A. Ignotas, knygnešys, spaudos darbuotojas. Gimė apie 1870 m. Luokėje. Mirė 1934 m. Ošen Geitse (JAV).

  - 140 metų

  Mykolas Augustinavičius, "Masčio" fabriko įkūrėjas, gimė 1875 m. Žemaičių Kalvarijoje

  - 145 metai

  Mockus Kazimieras (Kazys), skulptorius, vienas iš garsiausių XIX a. pab.-XX a. I p. Žemaitijos liaudies meistrų, gimė 1870 m. Kinčiulių km., Telšių raj. (netoli Ubiškės).

  - 155 metai

  Juozapas Paulauskas, dievdirbys, g. 1860 m. Telšių apylinkėse. Mirė po 1940 m.

  -115 metų

  Azrielis Rabinovičius, Rabinas, Telšių ješivos vadovas. Gimė 1905 m. Telšiuose. Mirė 1941 07 16 Telšiuose.

  - 95 metai

  Elena Kabailaitė – Jonaitienė, rašytoja, g. 1920 Tryškiuose. Parašė autobiografinį romaną "Žmonės be pastovaus adreso". Nuo 1949 m. gyvena(-o?) Australijoje.

  -          70 metų

  Romaldas P. Stasiulis, dailininkas tapytojas, gimė 1950 m.Telšiuose. Gyvena Telšiuose

  Kiti miestui ir rajonui svarbūs įvykiai

  1260m. – Durbės mūšis

  1450 m. Telšiai pirmą kartą paminėti istoriniuose šaltiniuose. 1450 m. Telšius aprašė žemaičių  seniūnas Jonas Kęsgailaitis.

  1620 m. – pastatyta primoji Pavandenės bažnyčia. Fundatorius dvarininkas Florijonas Bohužas Okmianskis.

  1635 m.- Varniams suteiktos Magdeburgo teisės.

  1650 m. vyskupas Petras Parčevskis vienuoliams bernardinams pastatė bažnyčią  – antrąją žinomą  katalikų bažnyčią Telšiuose.  Ji buvo medinė, sudegė 1702 m.

  1665 m. Telšiuose gyveno apie 280– 320 žmonių.

  1700 m. Telšiuose pastatyta (perstatyta)  medinė katalikų bažnyčia (stovėjo iki 1828 m).

  1710 m. Telšiai smarkiai nukentėjo nuo švedų: gyventojai apiplėšti, dvaras sudegintas, išgrobtos vertybės.

  1720 m. vienuoliams bernardinams pastatyta nauja medinė bažnyčia.

  1720 m. – suteikta turgaus privilegija Biržuvėnams.

  1740 m. į Varnius iš Kražių buvo atkelta Žemaičių vyskupijos kunigų seminarija.

  1765 m. pavasarį Telšiuose pradėjo veikti žemės teismo raštinė (1775 m. Telšių žemės ir pilies teismų reparticija buvo panaikinta ir perkelta į Šiaulius).

  1770 m.- pastatytas Žemaičių kunigų seminarijos pastatas (vėlyvasis barokas)

  1775 m. - žemės ir pilies teismai buvo perkelti iš Telšių į Šiaulius.

  1785 m. – pastatyta dabartinė  medinė Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia.

  1785 m.  pastatyta medinė Ubiškės bažnyčia filialisto Antano Šleževičiaus rūpesčiu.

  1760 m. gaisras vėl nuniokojo Telšių bažnyčią ir vienuolyną.

  1780 m. birželio 14, 18 dienomis Telšių miestą stipriai nuniokojo du gaisrai, sunaikinę apie pusę miestelio.

  1780 - bernardinų vienuolyne pradėjo veikti teologijos kursai. Juos lankė vienuoliai ir kandidatai į juos.

  1790 m. Telšiuose buvo apie 620 nuolatinių gyventojų.

  1790 metais gegužės 26 d. įsteigta trečioji teisminė Žemaičių kunigaikštystės reparticija Telšiuose. (istorijos archyvas).  

  1790 m. Luokei suteikta prekybos privilegija.

  1795 m., po Lietuvos-Lenkijos valstybės žlugimo (trečiojo valstybės padalijimo), Telšiai atiteko Rusijai ir tapo apskrities centru.

  1795 m. – pastatyta Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia ( dabartinė), Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčios vargonai pastatyti 1835 m. Autorius M. Paurilavičius.

  1800-1801 m. vengrų kilmės bajoras ir žemaičių poetas A. Klementas, kaip Telšių atstovas, buvo Vyriausiojo Lietuvos teismo teisėjas.

  1815 m. per žemaičių kašteliono, Rietavo tijūno Liudviko Gorskio laidotuves po pamaldų ir laidotuvių naujai pastatytame teatre parodytas spektaklis.

  1815 m. – perstatyta Janapolės bažnyčia J. A. Giedraičio rūpesčiu.

  1835  m.  Telšiuose  gyvenęs  vienuolis S. Grosas parašė žemaitišką gramatiką.

  1840 m. Telšiuose įkurta stačiatikių parapija.

  1845 m. Telšiuose  atidaryta 20 lovų  ligoninė.

  1845 m.- prie Varnių knygyno Ivinskis Laurynas įsteigė skaityklą.

  1860 m. Žemaitijos sostinėje laikrodininkas Chaimas Arensonas įkūrė fotoateljė — antrąją Lietuvoje (1867 dar veikė).

  1860 m. Nerimdaičių bažnyčia pastatyta kunigo Baltramiejaus Kristučio rūpesčiu.

  1865  m.  Telšiuose  atidaryta  penkių  klasių  bajorų  mokykla.

  1850-1864 m. Žemaičių vyskupas, rašytojas Motiejus Valančius, gyveno vadinamame Motiejaus Valančiaus name (S. Daukanto 10 a.)

  1865 m- Poetas Yehuda-Leib Gordonas įsteigė mokyklą, kurioje buvo dėstoma ir rusiškai (1865-1872).

  1870 m. Telšių vaizdas su bažnyčia  žinoma kaip seniausia Telšių nuotrauka.

  1875 m. vietoje senosios Telšių evangelikų liuteronų bažnyčios pastatyta nauja bažnytėlė.

  1880- 1889 m. – veikė Rotenbergo Jankelio spaustuvė .

  1890 m. Telšiuose, Plungės gatvėje, įkurtas savišvietos teatras. Telšiuose įvyko pirmasis lietuviškas vakaras.

  1890 m.  – leidimą steigti fotoateljė gavo Juozapas Romaškevičius.

  1905 m.– pastatytas (pradėta statyti 1898)   Telšių spirito fabriko pastatų kompleksas.

  1905 m. Telšiuose įvyko streikų ir demonstracijų.

  1878 m. Telšiuose įkurta priešgaisrinė tarnyba.

  1910 m. Telšiuose (Kalno g. 382 – dabartinės ligoninės vietoje) atidaryta nauja apskrities ligoninė.

  1915  m.  Telšiuose  įsteigta  lietuvių  progimnazija.

  1920 m. pastatyti Vyskupų rūmai (V. Dubeneckio projektas).

  1920 m. kovo 16 d. Telšių komendantūros komendantu paskirtas Steponas Rusteika.

   1920  Telšių šaulių skyrius įkurtas 1920 m. spalio 31 d., sušaukus visuotinį kuopų ir būrių delegatų suvažiavimą

  1920 m. - Telšiuose įsteigta Gemaros (Talmudo dalis) studijų mokykla berniukams.

  1920 m. Telšiuose įsteigta žydų Javnės mergaičių gimnazija.

  1920 m. Telšiuose įsteigta žemaičių švietimo draugija „Minija“.

  1920 m. Telðiuose veiklà pradëjo moksleiviams remti draugija „Ateitis“.

  1920 m. įsteigta Telšių parapijos spaustuvė ( nuo 1926 m. vyskupijos spaustuvė).

  1925 m. išrinktas Telšių miesto burmistru bei perrinktas dar dvi kadencijas, vieną kadenciją buvo burmistro padėjėju.  Feliksas Milevičius.

  1925-1940 - Čia  buvo  leidžiamas  „Žemaičių  prietelius“,

  1925–1933  m.  Telšiuose  buvo  leidžiamas „Žemaitis“,

   „Telšių  naujienos“,  „Spauda  ir  gyvenimas“,  „Ligonių kasų  narys“,  „Telšių  žinios“,  „Žibintas“, Mūsų filatelistas“, „Žemaičių žemė“, „Darbo  žemaitis“ ir kiti.

  1930-1940 m. – veikė Gurvičiaus Jakobo spaustuvė;

  1930 m. Telšiuose buvo surengti šaulių – ugniagesių kursai ir įsteigtas ugniagesių būrys.

  1930–32 – Telšių–Kretingos geležinkelis.

  1935 m. Telšiams suteiktas Lietuvos pirmaeilio miesto vardas, jis buvo Telšių apskrities administracinis centras.

  1935 m. Telšiuose įvyko didysis ateitininkų kongresas.

  1940 m. pastatytas (pradėtas 1935 m. arch. S Stulginskis ) Žemaičių muziejaus „Alka“ pastatas (muziejaus rinkiniai čia perkelti jau 1939 m.)

  1940 m. pastatyti konstruktyvistiniai miesto teatro rūmai (arch. S Stulginskis).

   1935 m.  įkurta Telšių sklandymo stotis.

  1940 m. – Jono Mikulskio iniciatyva 1940 05 05,,Alkos" muziejuje atidaryta pirmoji pašto ženklų paroda.

  1940 m. Telšiuose buvo 6 000 gyventojų.

  1940 m. liepos 12 d. pirmieji politiniai kaliniai atvežti į Telšių kalėjimą.

  1945-1952 – veikė slapta Žemaičių apygardos spaustuvė. Pagrindinis jos leidinys – „Laisvės balas“;

  1945 m. - minint Žemaitės 100 metų sukaktį Telšių gimnazijai suteikiamas Žemaitės vardas ( 1925 m. buvo suteiktas Motiejaus Valančiaus vardas.

  1950 m. - Telšių apskritis buvo panaikinta, kai kurie buvę apskrities valsčiai – Telšių, Varnių, Rietavo tapo rajonais

  1950 m. „Mastis" pakeitė profilį. Audimo įmonė tapo trikotažo fabriku

  1955 m. pradėjo veikti Telšių vaikų muzikos ir dailės mokykla.

  1955 m. pradėjo veikti Telšių duonos kombinatas.

  1960 m. pradėjo veikti Gelžbetoninių konstrukcijų gamykla.

  1960 m. - Germanto valstybinis kraštovaizdžio draustinis, įsteigtas vienas iš pirmųjų Lietuvoje.

  1965 m. - suvaidinus Žemaitės "Petrą Kurmelį" liaudies teatrui suteiktas Žemaitės vardas.

  1970 m. – prie „Masčio" fabriko pastatytas Pirštinių cecho pastatas.

  1975 m. pradėjo veikti Telšių kultūros mokykla, vėliau reorganizuota į aukštesniąją taikomosios dailės mokyklą.

  1980 m. rugsėjo 29 d. įkurta Telšių 6-oji vidurinė mokykla (dabar Telšių „Kranto“ progimnazija).

  1990 m. Telšiuose nuolat gyveno 34,1 tūkst. žmonių.

  Ruošė bibliografės, redagavo J. Švėgždavičienė, 2019 m. ruodžio 9 d.

 • Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas "Septintoji kalva"

   

  Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas ,,Septintoji kalva" 2020 m.

  Nuostatai

  I. Bendrosios nuostatos

  1. Telšių apskrities jaunimo (14-29 m.) literatūrinių kūrinių konkursas (toliau vadinamas Konkursu) yra viena iš jaunimo saviraiškos, kūrybiškumo, pilietiškumo, tautiškumo ugdymo formų.

  2. Konkursą organizuoja Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka. Partneriai: Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo, Švietimo ir sporto skyriai, Telšių laikraščių ,,Kalvotoji Žemaitija", ,,Telšių žinios" redakcijos.

  II. Tikslai ir uždaviniai

  1. Skatinti jaunimo literatūrinę saviraišką.

  2. Ugdyti aktyvius piliečius, kūrybiškai suvokiančius kultūros vertybes ir gebančius jas įprastinti.

  3. Padėti užmegzti kūrybinius ryšius, supažindinti su literatūrine visuomene, įtvirtinti kūrėjo pozicijas kultūrinėje aplinkoje.

  III. Dalyviai

  1. Konkurse gali dalyvauti įvairiose mokyklose besimokantis bei dirbantis jaunimas nuo 14 iki 29 m., atsiuntęs poezijos, prozos ar dramos kūrinių.

  IV. Konkurso organizavimas

  1. Konkursas organizuojamas Telšių regione. Konkurso baigiamasis vertinimo etapas vyks 2020 m. gruodžio mėn. - 2021 m. sausio mėn. Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  2. Kūriniai siunčiami iki 2020 m. gruodžio 28 d. imtinai (Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursui ,,Septintoji kalva", Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, Respublikos g-vė 18, LT– 87333, Telšiai .Voke turi būti po 2 kūrinių kopijas, autoriaus fotografija, elektroninės laikmenos. Arba siųsti e-paštu:  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. , geriausia elektroninę versiją siųsti elektroniniu paštu, nesant tokios galimybės galima ją pridėti įrašytą diskelyje, autoriaus foto taip pat galima siųsti elektroniniu paštu).

  3. Konkurso kūriniai aptariami ir vertinami 2 grupėse: poezijos, prozos – dramos. Kūrybos apimtis - poezija: 3-5 kūriniai; 2) proza – drama: iki 3 kūrinių, ne daugiau 3-5 mašinraščio puslapių. Būtina nurodyti kūrinio pavadinimą, žanrą, autoriaus vardą, pavardę (jei moksleivis, klasę), vadovą (jeigu yra), adresą (jei moksleivis, mokyklą). Pridėti autoriaus fotografiją, elektroninę laikmeną (diskelį).

  4. Geriausių kūrinių autoriai kviečiami į baigiamąjį iškilmingą renginį Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, kur bus apdovanojami literatūrinėmis premijomis.

  V. Kūrybos vertinimas

  1. Kūrybą vertina Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės įsakymu patvirtinta komisija: rašytojai, žurnalistai, literatūros kritikai, pedagogai, savivaldybės administracijos atstovai.

  VI. Vertinimo kriterijai:

  1. Meniškumas, formos ir turinio originalumas, temos atskleidimas, pilietiškumas, aktualumas, savitumas.

  VII. Apdovanojimas

  1. Prizininkai apdovanojami Telšių rajono savivaldybės padėkos raštais, literatūrinėmis premijomis. Geriausi kūriniai bus spausdinami Telšių laikraščiuose ,,Kalvotoji Žemaitija", ,,Telšių žinios", bei respublikiniuose leidiniuose.

  Telefonai pasiteirauti:

  • Telšių r. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

  Vida Urnikienė, Tel.: 8-672-12472; el.paštas:  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  arba  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

 • Datų kalendorius 2018

  TELŠIŲ RAJONO ŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS'2018

  2018 METAIS SUKANKA:

  SAUSIO

  1 d. - 210 metų
  Tadas Dobševičius. Rašytojas, kultūros tyrinėtojas, kritikas. Gimė 1808 m. sausio 1 d. Juodeikiuose (Telšių r.), mirė 1881 m. birželio 16 d. ar 23 d. Žitomire (Ukraina).
  6 d. – 85 metai
  Aurelija Genovaitė Zinkevičiūtė. Gimė 1933 01 06 Biržuose. Menotyrininkė, metalistė. Nuo 1962 m. dirbo dabartinėje Vilniaus dailės akademijoje.

  6 d. – 80 metų

  Eugenija Pleškytė. Gimė 1938 m. sausio 6 d. Giliogiryje, Rietavo valsčius, mirė 2012 m. lapkričio 3 d. Vilniuje. Kraštietė aktorė sukūrusi vaidmenis daugiau nei 30-yje filmų. Mokėsi tuometinėje Telšių Žemaitės vid. mokykloje.
  18 d. – 190 metų
  Karolina Praniauskaitė. Pirmoji lietuvių poetė, rašiusi lietuviškai. Gimė 1828 m. sausio 18 d. netoli Telšių, mirė džiova 1859 m. gegužės 26 d. Utenoje.
  18 d. – 100 metų
  Jonas Vasys Vasiliauskas. Gimė 1918 sausio 18 d. Pavirvytyje (Telšių raj.) Memuaristas

  20 d. – 95 metai
  Stasė Niūniavaitė. Gimė 1923 m. sausio 20 d. tuometinės Šiaulių apskrities, Tryškių valsčiaus, Maldenių kaime (dabar – Telšių rajono savivaldybės teritorija). Mirė 2002 m. liepos 2 d. Telšiuose, palaidota Tryškių kapinėse (Telšių r.) Pedagogė, poetė, režisierė.

  28 d. – 85 metai

  Nijolė Misiūnienė. Gimė 1933 01 28 Telšiuose. Mokslininkė, gydytoja kardiologė

  VASARIO

  10 d. – 60 metų

  V. Kišonaitė-Bagdonienė. Gimė 1958 vasario 10 d. Tėvas - žinomas tautodailininkas tapytojas Adolfas Kišonas. 1981 m. baigė medicinos institutą. 1983 m. sugrįžo į Telšius kur gyvena bei dirba gydytoja odontologe.
  12 d. – 110 metų
  Petras Gintalas. Rašytojas, aktorius. Gimė 1908 m. vasario 12 d. Telšių r. Rubežaičių kaime, mirė 1971 m. gegužės 5 d. Vilniuje. Mokėsi Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Valstybės teatro dramos studijoje. Kauno „Žvaigždikio” teatro aktorius, redagavo Klaipėdoje leistą „Darbininkų balso” laikraštį, rūpinosi Žemaičių teatro įsteigimu 1941 m., po karo dirbo Telšių ir Klaipėdos laikraščių redakcijose.
  5 d. – 115 metų
  1903 02 05 Telšių raj. gimė chorvedys Antanas Kojelis. Mirė Prienuose 1976 07 04

  19 d. – 75 metai
  Petras Glodenis. Gimė 1943 02 19 Telšiuose, mirė 2003 07 29 Rietave. Geriausias Lietuvos futbolininkas (1965, 1973), SSRS sporto meistras (1966). Karjerą pradėjo Telšių "Džiugo" (1958-1959), "Masčio" (1960-1961) ekipose.
  KOVO
  10 d. – 140 metų
  Juozas Dabužis (Dabužinskis, Dobužinskis, 1878 m. kovo 10 d., Šeduvos valsčius, Panevėžio apskritis, Rusijos imperija – 1934 m. birželio 22 d. Pašvitinys, Šiaulių apskritis) – Lietuvos kunigas, diplomatas, politinis bei visuomenės veikėjas. Klebonavo Mažeikiuose, Telšiuose, nuo 1927 m. –Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros kapitulos kanauninkas

  20 d. – 70 metų
  Petras Kimbrys. Publicistas, vertėjas, tekstologas. Gimė 1948 m. kovo 20d. Telšiuose. Vertė O. Milašiaus kūrybą. Išleido 2 savo kūrybos knygas (1994,1996).
  21 d. – 150 metų
  Joana Narutavičienė Bilevičiūtė. Gimė 1868 m. kovo 21 d. Klyšiuose, Rusijos imperija, mirė 1948 m. vasario 19 d. Varšuvoje, Lenkijos Liaudies Respublika. Mokytoja, visuomenės veikėja, pirmoji Lietuvos moteris įgijusi aukštąjį išsilavinimą Vakaruose – Ciuriche (Šveicarija), nepriklausomybės akto signataro Stanislovo Narutavičiaus žmona. 1907 m. išvyko į Telšius, kur savo įsteigtoje privačioje mergaičių progimnazijoje mokė aritmetikos ir lenkų kalbos

  21 d. – 120 metų
  Aleksandras Tenisonas. Gimė 1898 03 21 Lampėžos vienkiemyje (Latvijoje). Miškininkas, prisiminimų ir rašinėlių autorius, vertėjas. Nuo 1922 m. Telšių miškų urėdijos, vėliau Plungės girininkas
  22 d. – 150 metų
  Vilhelmas Storosta (slapyvardis Vydūnas, vok. Wilhelm Storost). Gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonaičiuose Šilutės apskritis, Prūsijos karalystė. Mirė 1953 m. vasario 20 d. Detmolde, Vokietijoje. Filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas. Dirbo Telšių „Saulės“ gimnazijoje

  BALANDŽIO
  25 d. – 145 metai
  Jonas Šimkus. Gimė 1873 04 25 Dūseikiuose. Visuomenės ir politikos veikėjas, farmacininkas, chemikas

  28 d. – 90 metų

  Algirdas Kazragis. Gimė 1928 04 28 Darbėnuose, Kretingos r. Prozininkas, poetas, žurnalistas. Paskelbė apsakymų bei vaizdelių rinkinius „Žemaitijos kalneliai","Ką slepia gelmė". Mirė Telšiuose 1969 04 24
  28 d. – 90 metų

  Paulius Beresnevičius. Gimė 1928 m. balandžio 28 d. Virmėnuose, Nevarėnų valsčius, mirė 1996 m. gruodžio 18 d. Vilniuje. Lietuvos istorikas, pedagogas, partinis veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras.

  GEGUŽĖS
  7 d. – 60 metų
  Osvaldas Neniškis. Gimė 1958-05-07 Svėdasuose Anykščių raj. Nuo 1982 m. iki šiol O. Neniškis gyvena ir dirba Telšiuose Vilniaus dailės akademijoje dėstytoju. Kuria portretus, dekoratyvines skulptūras, mažąją plastiką, medalius, memorialinius objektus.
  23 d. – 135 metai
  Feliksas Milevičius. Gimė 1883 m. gegužės 23 d. Telšiuose, mirė 1965 m. kovo 3 d. Telšiuose. Knygnešys, Lietuvos mėgėjų teatro ir Telšių politinis veikėjas. Jo iniciatyva Telšiuose buvo parodytas pirmasis lietuviškas spektaklis. Vadovavo "Kanklių" draugijai.

  24 d. – 90 metų
  Birutė Ona Boreišienė. Gimė 1928 m. gegužės 24 d. Aleniškyje, Stačiūnų valsčius, Šiaulių apskritis. Lietuvos pedagogė, žurnalistė, redaktorė. Telšių vidurinės mokyklos mokytoja ir mokymo dalies vedėja. 1955–1960 m. Telšių rajono laikraščio „Komunizmo aušra“ redaktorė
  30 d. – 100 metų
  Vincas Jonikas. Poetas. Gimė 1918 m. gegužės 30 d. Mantvyduose (Telšių r.). 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno JAV. Išleido keletą poezijos rinkinių: „Trys margi laiškeliai” (1947), „Pakeleiviai” (1949), „Sielvarto raudos” (1951), „Lydėjau viešnią vėtroje” (1968).
  BIRŽELIO
  6 d. – 80 metų
  Jonas Kauneckas. Gimė 1938 m. birželio 6 d. Trajoniškio kaime (Pasvalio r.), valstiečių šeimoje. 1977-1983 m. - Telšių katedros vikaras. 1990 m. paskirtas atkurtos Telšių kunigų seminarijos vicerektoriumi ir seminarijos dėstytoju. Nuo 1993 m. - Telšių seminarijos dvasios vadas, nuo 1990 m. - Telšių vyskupijos kunigų tarybos narys. 1993 m. popiežiaus paskirtas monsinjoru. Nuo 1994 m. - Telšių ateitininkų dvasios vadas. 2000 05 13 d. nominuotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupu augziliaru. Vyskupu konsekruotas 2000 08 05 d.

  8 d. – 90 metų

  Regina Stonkutė Žukienė. Gimė 1928-06-08 Luokėje (Telšių r.). Mokslininkė ekonomistė, vaistininkė, kraštotyrininkė

  16 d. – 195 metai

  Aleksandras Beresnevičius. Gimė 1823 06 16 Švelniuose, Pašušvio vls. Mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. Artimas Motiejaus Valančiaus giminaitis. Buvo paskirtas Varnių seminarijos rektoriumi

  25 d. – 95 metai

  Joana Vaigauskaitė-Misiūnienė. Gimė 1923 06 25 d. Luokėje. Buvo Luokės etnografinio ansamblio "Šatrija" vadovė iki 2001 m.

  LIEPOS

  21 d. – 125 metai

  Butkų Juzė (tikroji pavardė Juozas Butkus; 1893 m. liepos 21 d., senuoju stiliumi liepos 9 d. Pažvelsyje, Kulių valsčius, Telšių apskritis – 1947 m. balandžio 22 d. Klaipėdoje) – Lietuvos pedagogas, poetas, dramaturgas, žurnalistas.

  24 d. – 90 metų
  Antanas Rekašius. Gimė 1928 m. liepos 24 d. Pavandenėje, mirė 2003 m. spalio 4 d. Vilniuje. Lietuvos kompozitorius, pedagogas.
  RUGPJŪČIO

  9 d. – 85 metai

  Irena Aleksaitė. Gimė 1933 m. rugpjūčio 9 d. Telšiuose. Lietuvos teatrologė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė. Daugiau, kaip 450 straipsnių teatro, dramaturgijos klausimais lietuvių ir užsienio spaudoje autorė

  26 d.- 95 metai

  Vaclova Narvydaitė (Mirga Rudzinskienė). Gimė 1923 08 26 Telšiuose. Dailininkė

  RUGSĖJO

  6 d. – 135 metai

  Glodenis Adolfas . Gimė 1883 09 06 Patausalėje, Telšių vls. ir aps. Mirė 1968 06 30 Santa Barbaroje, CA.Kaune įkūrė degto gipso įmonę. 1953 m. apsigyveno JAV.
  12 d. - 95 metai
  Valerijonas Galdikas. Gimė 1923 m. rugsėjo 12 d. Šiluose, Žarėnų valsčius, mirė 2012 m. spalio 18 d. Vilniuje. Lietuvos dailininkas, grafikas.

  18 d. – 150 metų

  Pranciškus Motiejus Urbonavičius (Pranas Urbanavičius). Gimė 1868 m. rugsėjo 18 d., Baublių dvare, Kartenos vls., Telšių aps., Kauno gub., Rusijos imperija, mirė 1941 m. gegužės 27 d., Salantuose, Salantų vls., Kretingos aps., Lietuvos TSR, Tarybų Sąjunga. Lietuvos kunigas, prelatas, knygnešys, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, spaudos darbuotojas, religinių raštų rengėjas, Telšių vyskupijos generalvikaras

  SPALIO
  1 d. – 140 metų
  Antanas Jasūdis. Gimė 1878 m. spalio 1 d. Puodžiai, Utenos valsčius, mirė 1963 m. rugpjūčio 14 d. Užupė, Telšių raj. Lietuvos mėgėjų klojimo teatro organizatorius, aktorius.
  LAPKRIČIO
  3 d. – 70 metų
  Hubertas Smilgys. Gimė 1948 m. lapkričio 3 d. Leilėnuose, Tryškių valsčius, dab. Telšių raj. Lietuvos kultūros veikėjas, Lietuvos kultūros fondo valdybos pirmininkas.

  17 d. – 90 metų

  Benediktas Gaižauskas. Gimė 1928 m. lapkričio 17 d. Leilėnuose, Tryškių valsčius. Lietuvos biologijos mokytojas, ekologas

  21 d. – 125 metai

  Pranciškus Ramanauskas. Gimė 1893 m. lapkričio 21 d. Kudoniuose, Betygalos valsčius, mirė 1959 m. spalio 15 d. Telšiuose. Telšių vyskupas, teologijos mokslų daktaras, profesorius, kankinys, spaudos darbuotojas.

  26 d. – 150 metų
  Leopoldas Petras Andrijauskas. Gimė 1868 m. lapkričio 26 d. Kentralių dvaras, Telšių apskr., mirė 1947 m. spalio 10 d. Telšiuose. Lietuvos tapytojas, visuomenės veikėjas.
  29 d. – 60 metų

  Vacys Vaivada. Gimė 1958 m. lapkričio 29 d. Telšiuose. Istorikas, humanitarinių mokslų daktaras

  GRUODŽIO
  30 d. – 65 metai
  Antanas Kontrimas. Gimė 1953 m. gruodžio 30 d. Stipriausios barzdos planetoje savininkas. Barzda kilnoja svorius (alaus statines, maišus su grūdais, televizijos žvaigždes). Degaičių seniūnas.

  Tiksli gimimo data nežinoma
  E.Urniežius. Gimė 1908 metais Ožtakių kaime, Varnių valsčiuje. Bibliotekininkas, poliglotas. Baigė Telšių vyskupo M.Valančiaus gimnaziją. Mokėjo devynias kalbas.
  Petras Liukpetris. Gimė 1928 m. Alytuje. Mirė 2007 m. Telšiuose. Dailininkas, dėstytojas. 1952 m. P.Liukpetris pradėjo dėstyti tuometiniame Telšių dailės technikume — dabartiniame Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete.
  Kiti miestui ir rajonui svarbūs įvykiai
  1623 m. savo veiklą pradėjo Varnių kunigų seminarija
  1818 m. buvo pastatyta evangelikų liuteronų bažnyčia Telšiuose
  1853-1866 m. Varniuose veikė Adamo Zawadzkio knygynas
  Telšių ješibotas – garsi visame pasaulyje rabinų ir žemesnių žydų dvasininkų mokykla, įkurta 1873 m. Ją įkūrė rabinas Gaonas Leizeris Gordonas
  Oficialiai "Saulės" gimnazija įkurta 1918 m. sausio 18 d. Ją įkūrė „Saulės“ draugija. Mokykla kelis kartus keitė pavadinimą - "Saulės" gimnazija 1925 m. tapo vyskupo Motiejaus Valančiaus gimnazija, nuo 1940 m. rašytojos Julijos Beniuševičiūtės-Žymantienės - Žemaitės vidurine mokykla, atkūrus nepriklausomybę mokyklai vėl sugrįžo Žemaitės gimnazijos statusas.
  1918 m. gruodžio 30 d. įkurtas pirmasis teismas Telšiuose bei pavadintas Telšių taikos teisėjo nuovada, o 1933 m. — Telšių apylinkės teismu
  1923 m. pradėjo veikti žydų mokytojų seminarija ,,Javne“ Telšiuose
  1928 m. pastatytas Nepriklausomybės paminklas Varniuose
  1933m. spalio 1d. Telšių elektros stotis pradėjo veikti. Elektrinės pastatą suprojektavo inž. Jonas Sidabras

  1938 m. rugsėjo pradžioje muziejus iškilmingai atidarytas muziejus "Alka" įkurtas pagal architekto Stepono Stulginskio projektą.

  1988 10 30 Telšių Sąjūdžio iniciatyva Telšiuose virš muziejaus stogo suplevėsavo trispalvė. Tą dieną muziejui grąžintas senasis Žemaičių muziejaus "Alka" pavadinimas

  Parengė Gintarė Kačinskienė,
  2017 11 09

  Parisiųsti dokumento elektroninę versiją: pdfdatu_kalendorius_2018.pdf

 • Datų kalendorius 2019

  TELŠIŲ RAJONO ŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS'2019

  2019 METAIS SUKANKA:

  SAUSIO


  4 d. – 230 metų
  Juozapas Rupeika. Kunigas, vertėjas. Gimė 1789 m. sausio 4 d. Siraičiuose (Telšių raj.).
  22 d. – 120 metų
  Justas Paleckis. Žurnalistas ir politikas. Gimė 1899 m. sausio 22 d. Telšiuose.
  13 d. – 100 metų
  Juozas Bolonas. Tautodailininkas, pynėjas iš vytelių. Gimė 1919 m.


  VASARIO


  13 d.- 135 metai
  Blažiejus Čėsnys. Kunigas, teologas, vertėjas. Gimė 1884 m. vasario 13 d. Paluklaukyje (Telšių raj.)
  20 d. – 90 metų
  Leonas Zaleckis. Prozininkas. Gimė 1929 m. vasario 20 d. Pamarkijoje (Telšių r.).
  23 d. – 80 metų
  Jonas Dainius Aleksa. Dirigentas. Gimė 1939 m. vasario 23 d. Telšiuose.
  26 d. – 100 metų
  Vincentas Juzumas. Kunigas, religinis rašytojas, švietėjas, istorikas, vertėjas. Gimė 1819 m.


  KOVO


  1 d. – 70 metų
  Vladimiras Sušilovas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1949 m. Telšiuose.
  4 d. – 115 metų
  Kazimieras Steponis (Steponavičius). Kanauninkas, kultūros ir visuomenės veikėjas. Gimė 1904 m.
  7 d. – 150 metų
  Dovas Beras Menašė Abramavičius. Advokatas, visuomenės veikėjas. Gimė 1869 m. Telšiuose.
  8 d. – 80 metų
  Romualdas Neimantas. Lietuvos Mokslininkų sąjungos tikrasis narys, kultūros istorikas orientalistas, istorijos mokslų daktaras. Gimė 1939 m. Naujikuose (Telšių raj.)
  19 d. – 110 metų
  Klemensas Dulkė. Poetas, prozininkas. Tikroji pavardė Baltutis. Gimė 1909 m
  23 d. – 75 metai
  Audronė Varpiotienė. Poetė. Gimė 1944 m. Pavandenėje.
  24 d. – 95 metai
  Rūta Irena Valeckienė. Poetė. Gimė 1949 m. Duseikių k. (Telšių r.)
  25 d. – 90 metų
  Stefa Vainauskienė. Memuaristė. Gimė 1929 m. Užgiriuose (Telšių raj.)


  BALANDŽIO


  3 d. – 85 metai
  Alfonsas Tekorius. Vertėjas, kalbininkas. Gimė 1934 m
  12 d. – 60 metų
  Nijolė Narmontaitė. Teatro, kino, televizijos aktorė bei rašytoja. Gimė 1959 m. Telšiuose.
  15 d. -115 metų

  Jonas Ruzgys. Žurnalistas, rašytojas, vertėjas. Gimė 1904 m. Tryškiuose.
  19 d. – 95 metai
  Vytautas Tarvainis. Poetas. Gimė 1924 m. Nevarėnuose (Telšių r.).

  20 d. – 95 metai
  Eduardas Cinzas. Prozininkas. Gimė 1924 m.
  22 d. -110 metų
  Zalman Levinberg. Lietuvos žydų kilmės politikas, žurnalistas. Gimė 1909 m. Telšiuose.


  GEGUŽĖS


  2 d. – 85 metai
  Aloyzas Jonutis. Poetas. Gimė 1934 m. Janapolėje (Telšių raj.).
  7 d. – 60 metų
  Osvaldas Neniškis. Skulptorius. Gimė 1959 m.
  9 d. – 85 metai
  Stanislava Keraitė-Kryžauskienė. Poetė. Gimė 1934 m
  11 d. – 105 metai
  Juozas Milvydas. Inžinierius, visuomenės veikėjas. Gimė 1914 m. gegužės 11 d. Telšiuose
  22 d. – 90 metų
  Aldona Prižgintaitė. Poetė. Gimė 1929 m. gegužės 22 d. Telšiuose.
  26 d. – 160 metų
  Karolina Praniauskaitė. Žemaičių poetė ir vertėja. Mirė 1859 05 26 d.


  BIRŽELIO


  1 d. – 95 metai
  Alfonsas Gricius. Poetas, Žemaičių rašytojų sambūrio dalyvis. Gimė 1924 m. Paežerio k. ( Telšių raj.)
  12 d. – 105 metai
  Napoleonas Bernotas. Aktorius, režisierius. Gimė 1914 m.
  24 d. – 125 metai

  Jonas Smilgevičius. Inžinierius. Lietuvos hidroelektrinių prie Nemuno, Ežerėlio šiluminės elektrinės projektuotojas. Gimė 1894 m. Brazdeikių k. ( Telšių raj.).
  28 d. – 100 metų
  Jurgis Tornau. Literatūros tyrinėtojas, prozininkas. Gimė 1919 m. Telšiuose.


  LIEPOS


  2 d. – 75 metai
  Jablonskis Osvaldas. Akvarelininkas. Gimė 1944 07 02 Telšiuose.
  4 d. – 65 metai
  Juozas Šiurys – prelatas, bažnytinės teisės daktaras, Telšių miesto Garbės pilietis (2013 m.)
  10 d. – 105 metai
  Telesforas Valius – grafikas. Gimė 1914 m. liepos 10 d. Rygoje.


  RUGPJŪČIO


  9 d. – 95 metai
  Janina Liustikaitė-Saurazas. Operos dainininkė. Gimė 1924 m. Tryškiuose (Telšių raj.).
  11 d. – 230 metų
  Sivestras Teofilis Valiūnas. Poetas. Gimė 1789 m.
  12 d. – 135 metai
  Michael Noyk. Lietuvos žydų kilmės Airijos politikas, advokatas. Gimė 1884 m. Telšiuose.
  14 d. – 85 metai
  Elena Nijolė Bukelienė–Lapinskaitė. Literatūros tyrinėtoja, kritikė. Gimė 1934 m. rugpjūčio 14 d. Kungiuose (Telšių r.)
  20 d. – 90 metų
  Egidijus Radžius. Režisierius. Gimė 1929 m.
  24 d. – 75 metai

  Petras Gintalas. Skulptorius, medalininkas. Poetas. Gimė 1944 m. Telšiuose.


  RUGSĖJO


  2 d. – 110 metų
  Paulius Augius (Augustinavičius) . Dailininkas grafikas. Gimė 1909 m.
  6 d. – 90 metų
  Apolonija Narmontaitė-Girdžiūnienė. Kraštotyrininkė. Gimė 1929 m. rugsėjo 6 d. Lieplaukėje.
  20 d. – 115 metų
  Jonas Gasiūnas. Kunigas, visuomenės veikėjas. Gimė 1904 m.
  21 d. - 125 metai
  Petras Maželis. Kunigas, prozininkas. Gimė 1894 m.
  23 d. – 70 metų
  Algirdas Girininkas. Archeologas, akmens amžiaus žinovas, habilituotas hum. m. dr. Gimė 1949 m. Telšiuose.
  28 d. – 140 metų
  Liuda Sipavičiūtė-Fedotova. Dainininkė . Gimė 1879 m.


  SPALIO


  2 d. – 145 metai
  Mykolas Eustachijus Brenšteinas. Kultūros istorikas, bibliografas. Gimė 1874 m. Telšiuose.
  4 d. – 135 metai
  Pranas Antanas Virmauskas. Prelatas. Gimė 1884 m. Sauslaukio k.,Luokės vlsč.
  8 d. – 70 metų
  Zalmenas Šapiro. Gydytojas, politinis veikėjas. Gimė 1949 10 08 Telšiuose
  10 d. - 85 metai
  Raimondas Kašauskas. Rašytojas. Gimė 1934 m. Birikų k. (Telšių raj.)
  10 d. – 110 metų
  Juozas Maniukas. Mokslininkas zoologas, ichtiologas. Gimė 1909 m. Telšiuose.
  10 d. – 70 metų
  Vytautas Dirmeikis. Futbolininkas, sporto funkcionierius. Gimė 1949 m. Telšiuose.
  11 d. – 75 metai
  Jonas Boruta. Telšių vyskupas (2002-2017). Gimė 1944 m.
  13 d. - 90 metų
  Donatas Sauka. Tautosakininkas, literatūrologas, hab. fil. m. dr., prof., nacionalinės premijos laureatas. Gimė 1929 m.
  23 d. -150 metų
  Pranciškus Žadeikis. Kunigas, rašytojas, vertėjas, Povilo Žadeikio brolis. Gimė 1869 m. spalio 23 d. Parešketyje (Varnių vlsč.)
  25 d. – 80 metų
  Vladislovas Blinstrubas. Rašytojas, pedagogas, kino ir teatro režisierius. Gimė 1939 m. Telšiuose.
  30 d. – 255 metai
  Simonas Mykolas Giedraitis. Žemaičių vyskupijos sufraganas, religinių raštų leidėjas. Gimė 1764 m.


  Lapkričio


  2 d. – 120 metų
  Justinas Juodaitis. Kunigas, profesorius. Gimė 1899 m.
  3 d. – 115 metų
  Rapolas Serapinas. Vertėjas, filosofas, pedagogas. Gimė 1904 m.
  6 d. – 100 metų

  Zenonas Norvaišas. Fotografas, filmininkas, Telšių kultūrinio gyvenimo metraštininkas. Gimė 1919 m.

  25 d. – 110 metų
  Kiprijonas Šaulys. Grafikas. Gimė 1909 m.
  26 d. – 110 metų
  Bronius DUNDULIS. Istorikas. Gimė 1909 m.
  27 d. – 135 metai
  Vlada Folinaitė. Poetė. Gimė 1884 m. Lieplaukėje ( Telšių raj.).

  GRUODŽIO

  24 d. – 115 metų
  Vladas Sipaitis (iki 1940 m. – Fedotas Sipavičius). Lietuvos aktorius, režisierius, baleto šokėjas. Gimė 1904 m. gruodžio 24 d. Jaušyčiuose (Varnių vls., Telšių r.)
  24 d. – 160 metų
  Aleksandras Jurašaitis. Fotografas. Gimė 1859 m. gruodžio 24 d. Balskių km. (Telšių r.).
  24 d. – 60 metų
  Sigita Ieva NAGLIENĖ. Poetė. Gimė 1959 m. gruodžio 24 d. Siraičiuose (Telšių raj.).
  Kiti miestui ir rajonui svarbūs įvykiai
  1469 m. Varniuose prie Katedros įsteigta pirmoji mokykla.
  1529 m. nustatyta, kad Telšių valsčius buvo vienas iš 17 grynai karališkų valsčių Žemaitijoje.
  1569 m. gegužės 8 d. Telšių miestas paminėtas Žemaitijos matininko Jokūbo Laskausko sudarytame žemės matavimo.

  1579 m. į Žemaitiją atvyko apaštališkojo nuncijaus paskirtas vizitatorius Tarkvinijus Pekulas.

  1579 m. jau minima Žarėnų katalikų bažnyčia.

  1599 m. Mikalojus Daukša Varniuose, globojamas vyskupo Merkelio Giedraičio išleidžia vieną pirmųjų lietuviškų knygų – „Postilę“.

  1619 m. Telšių, dabar švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo, bažnyčiai Povilas Sapiega ir vietiniai bajorai padovanojo varpą.

  1619 m. jau minimas Mitkaičių kaimas.

  1624 m. LDK kanclerio ir Telšių seniūno Povilo Sapiegos šeimos pastangomis Telšiuose buvo įkurtas Šv. Pranciškaus ordino mažųjų brolių (bernardinų) vienuolynas.

  1639 10 20 – LDK ir Lenkijos karaliaus Vladislovo Vazos privilegija, kuria patvirtina Zigmanto Vazos 1624 m. kovo 31 d. fundacinę privilegiją, duotą Telšių bernardinų vienuolynui. Varšuva.

  1649 m. Luokė jau turėjo prekybos privilegijų.

  1659 m. rugsėjo 16 d,. Alsėdžiuose palaidotas Petras Parčevskis (g. apie 1598 m. Mstislavo vaivadija) 1650 m. pastatė medinę bažnyčią Telšių bernardinams
  1709 m. spalio 4 d. gautas leidimas Telšių seniūniją perleisti kilmingajam Stanislovui Korvinui Kalinauskui (Kalinowski) ir jo žmonai Teresei.

  1719 m. pastatyta Šv. Aleksandro bažnyčia Varniuose, turinti architektūrinę vertę.
  1749 m. Džiuginėnų dvarą pradėjo valdyti Aleksandras Gorskis. Valdė iki 1855 m.

  1764 m. Telšiai tampa Žemaitijos kunigaikštystės šiaurinės dalies repatricijos centru, čia įsteigti dvejopi – žemės ir pilies – teismai.

  1789 m. duomenimis, Telšiuose žydams priklausė 7 siuvėjų, 3 skardininkų namai, 3 žydų knygų knygynai, 5 krautuvės, bravoras, 17 karčiamų.

  1794 m. Telšių miesto gyventojai buvo aktyvūs sukilimo dalyviai.

  1794 m. skulptorius Jurgis Mažeika Telšių bernardinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje sukūrė Jėzaus Nazariečio, Šv. Barboros altorius, įrengė ir 8 skulptūromis papuošė medinę sakyklą.

  1794 m. Podhaiskis Tomas, Podhaijski Tomasz iki 1794 sukūrė Telšių bernardinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios 4 altorius.

  1794 m. Kaunatavoje pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia.

  1799 m. Telšių seniūniją, arba valsčių, amžinam naudojimui Rusijos caras Pavelas atidavė paskutiniajam Telšių laikytojui Henrikui Zabielai. Tačiau Telšių miestą vis dėlto paėmė iždo žinion.

  1799 m. Tryškius valdė Mykolas Oginskis.

  1799 m. Telšiuose buvo 85 kiemai.

  1804 birželio 10 d. sudarytas Telšių miesto planas.

  1824 m. įkurta civilinė Telšių miesto ligoninė.

  1834 m. Vainočių kaime veikė parapinė mokykla

  1849 m. Motiejus Valančius paskiriamas Žemaičių vyskupu.

  1849 m. įsteigta pirmoji valdinė žydų mokykla Žemaitijoje buvo Telšiuose (kitur teigiama, jog ši mokykla įkurta 1859 m. )

  1854 m. išleistas Adamo Zawadzkio knygyno Varniuose katalogas “Uwiadomienie o dzielach polskich...“ (Pranešimai apie lenkiškus leidinius).

  1859 m. pristatytas šv. Antano Paduviečio katedros bokštas. Architektas F. Rimgaila.

  1864 m. švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vietoje pradėta statyti mūrinė cerkvė.

  1864 m. – iki 1866 m. Džiuginėnų dvare gyveno rašytoja Žemaitė.

  1864 m. Tryškiuose įsteigta valdinė pradinė mokykla

  1864 m. Žemaičių vyskupijos centras iš Varnių buvo perkeltas į Kauną.

  1869 m. Telšių miesto gatvės pradėtos apšviešti „Liuks“ tipo šviestuvais.

  1879 m. Telšiuose buvo įsteigtos žydų rėmėjų išlaikomos amatų mokykla merginoms ir internatas neturtingoms mergaitėms.

  1884 m. įsteigta Tryškų vaistinė.

  1889m. Lauko sodoje pastatyta Šv. Joakimo bažnyčia.

  1889 m. Telšiuose jau buvo įsikūrusi „Khoveivei Zion“ organizacija.

  1899 m. kun. Vincentas Juzumas užbaigė savo veikalą – Žemaičių vyskupijos aprašymą, kuris išleistas 2013 m.

  1909 metais Telšiuose pastatyti pastatai, turintys architektūrinę vertę (Respublikos g. 10; Respublikos g. 13; Turgaus a. 16).

  1909 m. S. Narutavičius, B. Budrikis, P. Šimkevičius su bendraminčiais įsteigė draugiją berniukų gimnazijai pastatyti (draugija įgyvendino pagrindinį savo tikslą – berniukų gimnazija Telšiuose buvo pastatyta).

  1914 m. Telšių mieste atidaryti žemės ūkio kursai.

  1919 m. spalio 5 d.. Telšių apskrities gyventojai pasirašė raštą LR Ministrui Pirmininkui M. Šleževičiui apie paramą Lietuvos valdžiai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.

  1919 m. gegužės 28 d. Telšiuose atidaryta žydų ligoninė (inicijavo žydų draugija „Ozė“).

  1919 m. Telšiuose įkurta „Saulės“ berniukų gimnazija.

  1919 m. sausio–vasario mėn. Telšiuose dirbo Žemaitijos karinis revoliucinis komitetas.

  1919 m. lapkričio 23 d. Telšių automobilių draugijos steigėjai kreiptasi paramos į prekybos ir pramonės ministrą E. Galvanauską.

  1919 m. plačiajai visuomenei pritariant ir pirmojo Telšių karo komendanto paragintas F. Milevičius įsteigė Telšių šaulių būrį, kuriam ilgesnį laiką ir vadovavo.

  1919 m. Pavandenėje pastatytas kaime siautusios vaikų ligų epidemijos aukoms atminti ąžuolinis kryžius. Nugriautas 1952 m.

  1919-1920 metais Telšių burmistras buvo Liudvikas Abromavičius (1888- 1966).

  1924-1926 m. nutiestas Telšių-Kužių geležinkelis

  1924 m. ,,Kanklių‘‘ draugijos choras dalyvavo Pavasarininkų Dainų šventėje Šiauliuose liepos 5–6 d. ir Kauno Dainų šventėje rugpjūčio 23 –2 4 d.

  1924 m. įkurtas „F. Milevičiaus knygynas“, veikė iki 1941 m.

  1929 m. rugpjūčio 10 d. jaunieji žemaičių literatai pakvietė į pirmąjį literatūros vakarą.

  1929 m. išleistas F. Milevičiaus knygyno knygų katalogas Telšiuose, (Kaunas, 1929–1930 m.).

  1929 m. pastatyti Vyskupų rūmai, turi architektūrinę vertę (architektas V. Dubeneckis, inžinierius P. Taračkovas.

  1934 m. gruodžio 29 d. Telšių miesto burmistru paskiriamas Paulius Gudzinskas.

  1934-1937 m. Kauno inžinierius P. Butrimas ir Kočeguras sudarė Telšių miesto topografinę-geodezinę nuotrauką.

  1934 m. vasario mėn. Gedimino g. atidaryta moderni žydų ligoninė

  1934 m. statyta kvadratinio plano mūrinė 2 aukštų buvusi amatininkų sinagoga (Telšės g. 5)

  1934 m. Lauko Sodos apylinkėse, Dargiškių kaimelyje rastas Romos monetų ir papuošalų lobis.

  1934 m. 08 26 Telšių miesto gyventojai kreipėsi į vidaus reikalų ministrą dėl turgavietės iškėlimo į miesto centrą.

  1934 m. rugsėjo mėn. Luokėje įvyko didžiulis gaisras, kurio metu sudegė visas miestelio centras ir artimiausios gatvės.

  1934 m. Telšiuose įvyko žemės ūkio paroda

  1934 m. Telšių šauliai surengė knygų rinkimo Klaipėdos krašto šauliams vajų

  1939 m. mieste įvyko didysis katalikų vyrų kongresas.

  1939 m. vasarį Telšių moterų šaulių būrys (III) nusprendė organizuoti knygų rinkimo vajų ir steigti biblioteką.

  1939 m. pastatytas pastatas, turintis architektūrinę vertę Telšių senamiestyje (Kalno g. 16).

  1949 m. rugsėjo 29 d. nustojo veikti profesionalus Žemaičių dramos teatras (veikė nuo 1940 m.).

  1959 m. Telšiuose buvo 13 460 gyventojų.

  1959 m. įkurtas saviveiklinis Telšių teatras, dabar – Žemaitės dramos teatras.

  1959 m. buvusios Amatų mokyklos patalpose įkurta Telšių taikomosios dailės mokykla.

  1959 m. Telšiuose pradėjo veikti Kelių statybos valdyba Nr. 3.

  1959 m. pastatytas kino teatras „Džiugas“.

  1964 m. E. Radžius inscenizavo Žemaitės „Petrą Kurmelį“. Už šį spektaklį Telšių mėgėjiškam teatrui buvo suteiktas Žemaitės vardas.

  1969 m. arch. A. Miškinio atliktų architektūrinių-urbanistinių tyrimų pagrindu atrinkti ir patvirtinti 62 vietinės reikšmės urbanistikos paminklai, kurių tarpe ir Telšių senamiestis- nubrėžtos vietinės reikšmės urbanistikos paminklo ribos ir išskirti 5 saugotini pastatai

  - 1969 kovo 20 d. "Šatrijos" kolūkyje atidarytas Gaulėnų muziejus. 1973 m. muziejus perkeltas į Gaulėnų mokyklos patalpas.

  1974 m. pastatytas kultūros rūmų priestatas

  1984 metais įrengta vandens nugeležinimo bei antro pakėlimo stotis Telšiuose, pajėgumas - 20 tūkst. m3/parą.

  1984 m. Telšiuose suorganizuota pirmoji Lietuvos medalininkų kūrybinė stovykla.

  1984 m. Telšiuose pradėjo veikti Sūrių gamykla, vėliau reorganizuota į AB „Žemaitijos pienas“.

  1989 m. atkurta Telšių kunigų seminarija Telšių vyskupo Antano Vaičiau dekretu.

  1989 m. kovo 10 d. LTSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr. 53 Telšių senamiesčiui suteiktas respublikinės reikšmės urbanistikos paminklo statusas.

  1989 m. rugpjūčio 23 d. Telšių rajono žmonės prie Žemaitės vidurinės mokyklos minėjo Ribentropo-Molotovo pakto 50 m. sukaktį.

  1989 m. rugsėjo 1 d. Telšių taikomosios dailės technikumas buvo reorganizuotas į Telšių aukštesniąją taikomosios dailės mokyklą.

  1989 m. Telšių rajone gyveno 16 275 įvairaus dydžio šeimos ir 4 799 vieniši žmonės.

  1989 m. rajone buvo 12 kolūkių, 9 tarybiniai ir 3 kitos paskirties ūkiai

  1994 m. gegužės 31 d. Telšių senamiestis įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Saugomas valstybės kaip nacionalinio reikšmingumo objektas.

  1999 m. Telšiuose gyveno 34,9 tūkst. žmonių.
  1999 m. pastatytas paminklas Žemaičių vyskupui Merkeliui Giedraičiui ir kanauninkui, vienam iš lietuviškos raštijos pradininkų Mikalojui Daukšai, skulpt. Arūnas Sakalauskas.
  1999 m. Telšiuose pradėtas eksploatuoti natūralaus mineralinio vandens „Tichė“ gręžinys ( 689 m. gylis).
  1999 metais Varniuose gyveno 1761 žmogus ir sudarė tik 2,9 rajono gyventojų
  1999 m. Telšiuose pirmą kartą buvo surengtas kompozitoriaus Albino Jasenausko sakralinės muzikos festivalis.

  Paruošė: Vilma Jomantaitė, Julita Švėgždavičienė, 2018 gruodžio 3 d.

  Parisiųsti dokumento elektroninę versiją: pdfdatu_kalendorius_2019.pdf

 • Datų kalendorius 2015

  TELŠIŲ RAJONO ŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS'2015

  2015 METAIS SUKANKA

  SAUSIO

  1 d. – 80 metų

  Donatas Lukoševičius, Lietuvos dailininkas skulptorius. Gimė 1935 m. sausio 1 d. Varniuose. Nuo 1961 m. dalyvavo per 70 respublikinių ir tarptautinių parodų, kuriose demonstravo monumentaliosios dekoratyvinės dailės darbus, skulptūrinius portretus iš marmuro, granito, bronzos, keramikos, medžio. Tarp kitų darbų yra sukūręs ir M. Valančiaus skulptūrą.

  4 d. – 85 metai

  Stasys Štikelis, Lietuvos radijo ir televizijos žurnalistas, redaktorius, g. 1930 m. sausio 4 d. Milvydiškiuose, Varnių valsčius, Telšių apskritis (Mirė 1999 m. Vilniuje).

  10 d. - 90 metų

  Tenisonaitė-Hellemans, Zenta Irena, poetė, vertėja, 1925 01 10 Stalge (Plungės r.), †2000 IV 28 Edegame (Belgija). 1942 baigusi Telšių gimnaziją, įstojo į VDU studijuoti medicinos. 1944 pasitraukė į Vakarus. Gyveno Belgijoje. Išleido kelis eilėraščių rinkinius, poezijos vertimų į flamandų ir iš flamandų kalbų antologijas Een steen heeft geen hart (Akmenėlis turi šaltą širdį, 1971) ir XX-jo amžiaus nederlandų poezijos rinktinę (London, 1973), išvertė Felixo Timmermanso (1886–1947) eilėraščių rinkinį Adagio (London, 1979).

  11 d. – 75 metai

  Antanas Jonušas, birbynininkas, kūrėjo statusas suteiktas 2005 11 11, gimė 1940 01 11 Telšių rajone.

  17 d. – 180 metų

  Antanas Baranauskas (1835 01 17 Anykščiuose-1902 11 26) . Vyskupas, poetas, romantinės lyrinės poezijos pradininkas, kalbininkas. Anykščių šilelio" autorius . 1855 m. raštininkavo Sedoje. Tuo metu susipažino su Žemaičių poete Karolina Praniauskaite, jos broliu Otonu Praniausku. Mokėsi Varnių kunigų seminarijoje.

  25 d. – 75 metai

  Aleksandras Vasiliauskas, Lietuvos matematikas, ekonomistas, LMA narys korespondentas, g. 1940 01 25 Žvirgžduose, Telšių raj. 1958 m. baigė Pavandenės vidurinę mokyklą.

  VASARIO

  5 d. – 130 metų

  Julius Gravrogkas (Graurogkas), mechanikas–inžinierius, profesorius, spaudos bendradarbis, g. 1885 m. vasario 5 d. Telšiuose–1968 vasario 11 Clevlende, OH.

  11 d. – 90 metų

  Ona Galdikienė, mokslininkė chemikė, prof., habil. gamtos m. dr., g. 1925 m. vasario 11 d. Telšiuose. Nuo 1953 dirbo Chemijos ir chemijos technologijos in–te. Padarė 5 išradimus (iki 1984) . Sukūrė blizgiųjų dangų gavimo technologijas. 1975 paskirta valstybinė premija.

  15 d. – 160 metų

  Bronislovas Grombčevskis, žinomas lenkų keliautojas ir Centrinės Azijos tyrinėtojas, g. 1855 02 15 Kaunatavos k. (Telšių r.). Jo tėvas Liudvikas turtingas dvarininkas buvo ištremtas į Sibirą. Motina, netekus dvaro, apleido Lietuvą ir apsigyveno Varšuvoje. Paskutinius gyvenimo metus pašventė savo kelionių aprašymams, kurie buvo išleisti 1924–1925 m. 3 tomais. Mirė Varšuvoje 1926 02 27.

  20 d. – 100 metų

  Alfonsas Paukštys, smuikininkas, g. 1915 m. vasario 20 d. Varniuose

  KOVO

  1 d. – 90 m.

  Bulauskienė Jadvyga, tautodailininkė ( margučių marginimas, mezgimas, paveikslų siuvinėjimas, atvirukai), g. 1925 03 01 Varnių vls., Pagirgždūtės km.

  2 d. – 85 metai

  Zenonas Jaška, inžinierius hidrotechnikas, tremtinys, visuomenės veikėjas, Laisvės kovų dalyvis, Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Bendrijos (LPKTB) Telšių filialo energingasis Atminties grupės pirmininkas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos apdovanotas „Vilties žvaigžde", g. 1930 03 02 Kretingos apskr. Platelių vls. Šateikių dvaro sodininko šeimoje.

  6 d. – 80 metų

  Adolfas Gedvilas, tautodailininkas, suprojektavo Žemaičių karaliaus Ringaudo dvarą, g. 1935 03 06 Viešvėnų sen., Rykšėnų km. Senojo baltų tikėjimo tradicijų tęsėjas, išleido knygą „Toks gyvenimas..."

  10 d. – 80 metų

  Jonas Pleškys (Jonas Plaskus, žemaitis jūrininkas, ) gimė 1935 m. kovo 10 d. Giliogiryje, Plungės rajone ( palaidotas Žarėnų kapinėse) 1961 m. sovietų karinį laivą nuvairavęs į Gotlando salą Švedijoje. Manoma, kad jis - rašytojo Tomo Klensio (Tom Clancy) bestselerio "Raudonojo Spalio medžioklė" (The Hunt for Red October; 2003 m. į lietuvių kalbą išvertė Romualdas Grigaliūnas) ir to paties pavadinimo garsaus Holivudo filmo herojaus prototipas. Jo sesuo – garsi aktorė Eugenija Pleškytė.

  17 d. – 150 metų

  Gabrielius Narutavičius (Gabriel Narutowicz) , pirmasis Lenkijos prezidentas, g. 1865 metų kovo 17 dieną Telšiuose.

  BALANDŽIO

  3 d. – 130 metų

  Jonas Mikulskis, gydytojas, visuomenės veikėjas, filatelistas, g. 1885 m. balandžio 3 d. Telšiuose, mirė 1959 m. sausio 8 d. Prancūzijoje. Mokėsi Palangoje, Šiauliuose, Vienoje, Ciuriche, kur 1909 m. gavo medicinos daktaro laipsnį. Grįžęs į Lietuvą, dirbo Kuliuose, Šateikiuose, Plungėje, Varniuose ir Telšiuose. Dalyvavo Tautų Sąjungos gydytojų veikloje. Nuo 1918 m. Telšių apskr. gydytojas .

  16 d. –70 metų

  Vladas Žulkus, akademikas, prof. habil. dr., Lietuvos archeologas, nuo 2002 iki 2011 m. Klaipėdos universiteto rektorius, g. 1945 04 16 Telšiuose.

  17 d. – 60 metų

  Vytautas Tamoliūnas, dailininkas, fotomenininkas, g. 1955 04 17 Telšiuose (mirė 2009 Kaune)

  23 d. – 70 metų

  Petras Gintalas, Lietuvos skulptorius, medalininkas, g. 1945 m. balandžio 23 d. Telšiuose. Sukūrė apie 100 medalių, proginių monetų projektų, kompozicijų iš metalo. Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus, Žemaičių muziejus Alka, K. Donelaičio memorialinis muziejus, Britų muziejus. Nuo 1985 kuravo Respublikines medalininkų stovyklas Telšiuose.

  GEGUŽĖS

  10 d. – 110 metų

  Antanas Krausas, pedagogas, vegetarizmo propaguotojas, g. 1905 05 10 Sedoje, Mažeikių raj. 1925 baigė Telšių gimnaziją. Gimnazistu būdamas įsteigė Sielos kultūros ratelį ir leido neperiodinį laikraštį ,,Šaltinis" (1923–1925) , priklausė dr. V. Kudirkos literatūros būreliui bei Vegetarų dr–jai (nuo 1920) . Leido vegetaro laikraštį ,,Širdies liepsna" (1923–1925). Savo tėviškėje (Sedoje) 1923 įsteigė viešą biblioteką. Emigravo į užsienį. Mirė 1970 m. Australijoje. Buvo Lietuvių enciklopedijos generalinis atstovas Australijoje. Bendradarbiavo išeivių spaudoje. Mirė 1970 m. Melburne.

  BIRŽELIO

  4 d. – 170 metų

  Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė–Žymantienė) (1845–1921), rašytoja, g. 1845 m. birželio 4 d. Plungės vlsč. Bukantės k., mirė 1921 m. gruodžio 7 d. Marijampolėje. 1863–1864 m. tarnavo Džiuginėnų dvare, prie Telšių, čia susipažino su būsimu vyru L. Žymantu. Savamokslė. Kūrybai paskatino Povilas Višinskis. Pirmąjį apsakymą „Piršlybos" parašė būdama apie 50–ies metų. Iš viso parašė apie 150 apsakymų ir apysakų. Rašytojos Žemaitės tėvas, seserys Juzefa ir Emilija palaidotos Varnių kapinėse.

  7 d. ¬– 105 metai

  Vytautas Paulauskas, matematikas, (1910 m. gegužės 25 d./birželio 7 d. Žarėnuose, Telšių aps. – 1991 m. gegužės 7 d. Vilniuje). Gimė mokytojo šeimoje.

  8 d. – 200 metų

  Jonas Juška, kalbininkas, g. 1815 06 08 Dilbėje (Žarėnų vls., dab. Telšių r.). Veikale „Kalbos lietuviško liežuvio ir lietuviškas statrašimas, arba ortograpija" (1861) pateikė pirmą išsamesnę lietuvių kalbos tarmių klasifikaciją. Parašė lietuvių kalbos gramatiką. Pirmasis lietuvių kalbininkas, domėjęsis lietuvių kalbos ir sanskrito santykiais, sudarė rankraštinį lietuvių-sanskrito kalbų žodynėlį. Prisidėjo prie brolio Antano Juškos leksikografijos ir tautosakos veikalų rengimo. Mirė 1886 05 11 Kazanėje (Rusija), palaikai perlaidoti Veliuonoje.

  9 d. – 80 metų

  Liuda Lėverienė, pedagogė, Žemaitės dramos teatro aktorė, g. 1935 06 09 Mažeikiuose, nuo 1938 metų gyveno Telšiuose.

  14 d. – 85 metai

  Emilija Žarytė-Milevičienė, poetė, g. 1930 06 14 netoli Užvenčio, Želvių kaime. Gyvendama Varniuose Emilija įstojo į Lietuvos kaimo rašytojų sąjungą. 2000-aisiais išėjo eilėraščių rinkinėlis „Čiobrelių šlaitas" ( „Dobilo" leidykla Jonavoje). Mirė 2004 08 17. Tolima Žemaitės giminaitė iš tėvo pusės.

  23 d. – 75 metai

  Alfredas Algirdas Jonušas, juvelyras, g. 1940 06 23 Telšiuose. 2005 m. išrinktas Telšių miesto Garbės piliečiu. Yra įkūręs žemaitišką-japonišką sodybą-muziejų. A.Jonušas – diplomuotas juvelyras (turi tarptautinį juvelyro sertifikatą), Lietuvos tautodailininkų ir tautodailės kūrėjų asociacijos narys, aktyvus respublikinių ir tarptautinių parodų dalyvis, surengęs virš 17 autorinių kūrybos parodų Lietuvoje ir užsienyje.

  27 d. – 70 metų

  Remigijus Baltramėjūnas, mokslininkas fizikas. Gimė 1945 m. birželio 27 d. Telšiuose.

  LIEPOS

  11 d. – 95 metai

  Stanislava Kochanauskaitė, mokytoja, poliglotė gimė 1920 07 11 Beržore, netoli Platelių, ilgametė Žemaitės vidurinės mokyklos mokytoja, vertėja.

  13 d. – 80 metų

  Pranciškus Zigmas Jukna, irkluotojas, nusipelnęs sporto meistras, olimpinių žaidynių Romoje antrosios ir Meksikos trečiosios vietos laimėtojas, dukart Pasaulio pirmenybių vicečempionas, g. 1935 07 13 Palūkštyje, Telšių r. Baigė Varnių vid. mokyklą.

  14 d. – 205 metai

  Juzumas Tadas, kunigas, religinis rašytojas, švietėjas, g. 1810 VII 14 - 1851 VI 14 . Baigė Varnių kunigų seminariją, Vilniaus dvasinę akademiją. Vikaravo Varnių katedroje, o nuo 1843 Varnių kunigų seminarijoje lotynų kalbos dėstytojas, nuo 1844 seminarijos prokuratorius ir lotynų kalbos profesorius, 1845 seminarijos inspektorius ir moralinės teologijos profesorius. Palaidotas senosiose Varnių kapinėse.

  17 d. – 85 metai

  Leonida Prialgauskaitė-Novickienė, biomedicinos m. ir botanikos habil. dr. botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyr. mokslinė bendradarbė, Lietuvos augalų fiziologų ir Lietuvos biochemikų dr-jos narė, g. 1930 07 17 Nerimdaičių k., Telšių raj. 7 išradimų, 160 moksl. publikacijų autorė, tarptautinių ir respublikinių konferencijų dalyvė. Suteikti bajorystės dokumentai. Dėl socialinės kilmės 1951 buvo pašalinta iš VU, studijuoti grįžo po kelerių metų.

  RUGPJŪČIO

  4 d. – 105 metai

  Alfonsas Gedgaudas–Prialgauskas, dirigentas, saksofonistas, g. 1910 m. rugpjūčio 4 d. Telšiuose.

  15 d.- 205 metai

  Laurynas Ivinskis, pirmųjų lietuviškų kalendorių leidėjas, liaudies švietėjas, literatas, g. 1810 m. rugpjūčio 15 d. Šilalės apylinkėse, mirė 1881 m. liepos 29 d. Palaidotas Kuršėnuose. Nuo 1841 m. įvairiose Lietuvos mokyklose dirbo mokytoju, 1845 m. prie Varnių knygyno įsteigė skaityklą. 1859 m. kalendoriuje išspausdino Karolinos Praniauskaitės pasakos vertimą į lietuvių kalbą „Žalčio motė" ( pagal J. I. Kraševskio „Vytuolio rauda" ).

  24 d. – 85 metai

  Vytautas Valius, Lietuvos dailininkas (grafikas, tapytojas), g. 1930 m. rugpjūčio 24 d. Telšiuose, (mirė 2004), mokėsi Telšių Žemaitės gimnazijoje. Vytauto Valiaus kūryba ne kartą buvo įvertinta premijomis, diplomais.

  25 d. – 80 metų

  Jonutis Zeferinas, žurnalistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, g. 1935 08 25 Janapolės k., Telšių raj. 1958 baigė vid. m–klą Palangoje, 1963 VU. Dirbo įvairių laikraščių ir žurnalų redakcijose. Nuo 1993 m. dirbo ,,Lietuvos ryto" vyr. redaktoriaus pavaduotoju.

  27 d. – 100 metų

  Juozas Jurkus, kalbininkas, g. 1915 m. rugpjūčio 27 d. Sedos vlsč. (Mažeikių r.). Mokėsi Sedoje, Telšiuose, Vilniuje. Dirbo Telšių suaugusiųjų gimnazijos direktoriumi, Vilniaus pedagoginio instituto vyr. dėstytoju, aktyviai bendradarbiavo spaudoje. Pokario metais išvežtas į Sibirą, kur 1954 m. gruodžio 23 d. mirė.

  RUGSĖJO

  5 d.- 110 metų

  Jonas Virakas, architektas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (po mirties), g. 1905 m. rugsėjo 5 d. Seredžiuje (Jurbarko raj.). Pagal jo projektus sukurta vertingų interjerų Kaune, Vilniuje ir kitur (deja neišlikę). 1942 m. laimėjo konkursą Rainių kankinių įamžinimui Telšiuose. Pagal jo sukurtus ir žmonos išsaugotus eskizus 1990 m. buvo parengtas koplyčios projektas (arch. A. Žebrauskas) ir 1991 m. pastatyta koplyčia Rainiuose.

  9 d. – 90 metų

  Adolfas Tautavičius, archeologas, istorikas, mokslo populiarintojas, habil. dr., g. 1925 09 09 Judrėnų k., Telšių r. 1944 baigė Telšių gimnaziją. 1997 m. liepos 16 d. jis gavo habilituoto daktaro mokslo laipsnį už paskelbtos knygos apie vidurinįjį geležies amžių Lietuvoje pagrindu parengtą habilitacinį darbą. Paskutinis darbas –,,Lietuvos archeologijos bibliografija. 1782–1998" (V., 2000) . 1988-2001 m. dirbo Pilių tyrimo centre. Mirė 2006 08 10.

  15 d. – 110 metų

  Antanas Kalinauskas, Lietuvos TSR nusipelnęs mokytojas, matematikas, nuo 1944 m. mokytojavo Telšių Žemaitės gimnazijoje, nuo 1947 m. Mokytojų seminarijoje, Trečiojoje vidurinėje mokykloje (buv. Ketvirtojoje), nuo 1958 m. šios mokyklos direktorius. Antanas Kalinauskas gimė 1905 metų rugsėjo 15 dieną JAV, Bajone (dabar Bostonas), mirė 1983 metų gruodžio 22 dieną Telšiuose.

  29 d.- 105 metai

  Irena Dylevičienė, ilgametė Telšių vaikų muzikos mokyklos pedagogė, Lietuvos Respublikos nusipelniusi mokytoja, Telšių miesto Garbės pilietė, profesionalios instrumentinės bei vokalinės muzikos puoselėtoja, g. 1910 09 29.

  SPALIO

  1 d.- 70 metų

  Viktorija Daujotytė-Pakerienė, literatūrologė, profesorė, daugelio knygų ir vadovėlių mokykloms autorė, Lietuvos nacionalinės ir „Santarvės" premijų laureatė, g. 1945 m. spalio 1 d. Telšių rajono Keiniškės kaime. Baigė Vilniaus Universitetą, kuriame dirba nuo 1972 m.

  3 d. – 85 metai

  Vytautas Adolfas Puplauskas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras, g. 1930 10 03 Telšių valsčiaus Rubežaičių kaime.

  9 d. – 240 metų

  Vladimiras Gadonas, poetas, publicistas, istorikas, g. 1775-10-09 Sedoje - 1842-08-09 Nancy mieste, Prancūzija, ten ir palaidotas. 1831-03-29 išrinktas Telšių apskr. laikinosios vyriausybės pirmininku ir juo buvo iki sukilimo pabaigos. 1839 m. išleido veikalą „Statystyka Księstwa Žmudzkiego" (Žemaitijos kunigaikštystės statistika).

  13 d. – 130 metų

  Jadvyga Prancūzevičiūtė, daktarė, g. 1885 10 03 Lauriškėse, netoli Varnių, mirė 1960 07 13 Telšiuose. Palaidota Pavandenėje. Baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją aukso medaliu, Šveicarijos Ciuricho un–to medicinos fakultetą (1914). Daugiau kaip 40 m. dirbo gydytoja Žemaitijoje, paskutinius 18 m. –Telšiuose, odos ir venerinių ligų kabinete, kurį pati suorganizavo. 1952 m. pirmajai mūsų respublikoje moteriai suteiktas nusipelniusios gydytojos garbės vardas.

  21 d. – 145 metai

  Matas Juozapas Veitas, veterinaras, visuomenininkas, g. (1870 10 21-1937). Telšiuose gyveno 1906-1914 metais

  31 d. – 150 metų

  Michailas Vilfridas Voiničius (Wilfried Michael Voynich), revoliucionierius, bibliofilas, antikvaras, išgarsėjęs atrastu paslaptingu Voiničiaus rankraščiu, g. 1865 m. spalio 31 d. Telšiuose –1930 m. kovo 19 d.Niujorke).

  LAPKRIČIO

  3 d. – 80 metų

  Adolfina Kerpauskaitė-Varnelienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS), Šiaurės Lietuvos literatų draugijos (ŠLLD) narė, Telšių raj. literatų klubo „Šatrija" vadovė, g. 1935 11 03 Tveruose. Išleido dvi poezijos rinktines, meninę apybraižą apie kunigą J. Gasiūną, virš 10 leidinių bendraautorė, redaktorė, sudarytoja.

  GRUODŽIO

  13 d.- 110 metų

  Povilas Gaidamavičius, ekonomistas, žurnalistas, g. 1905 m. gruodžio 13 d. Šiaulių apskr. Meškuičių vlsč. Nuo 1931 m. dirbo Telšių apygardos kultūrtechniku. Nuolat domėjosi Žemaitijos krašto gamta, išmatavo Žemaitijos ežerus ir parašė apie juos nemažai straipsnių, kuriuos išspausdino periodiniuose leidiniuose.

  18 d. – 85 metai

  Bronius Dobrovolskis, Lietuvos pedagogas, kalbininkas, lietuvių kalbos vadovėlių autorius, g. 1930 12 18 Butkuose, Žarėnų vls. 1951 m. baigė Telšių mokytojų seminariją.

  21 d. – 190 metų

  Jeronimas Kiprijonas Račkauskas, vienas iš žymiausių XIX amžiaus lietuvių asketinės teologijos specialistų, g. 1825 m. gruodžio 21 d. Kaltinėnų valsčiuje, mirė 1889 m. gruodžio 22 d. Kaune. Varnių kunigų seminarijos profesorius, o 1864 – 1884 metais ir šios seminarijos rektorius. Didelis lietuvybės šalininkas. Jį labai vertino vysk. M. Valančius. Paskelbė M. Valančiaus biografiją, pranešimų iš Lietuvos bažnyčių gyvenimo, kunigų nekrologų, parašė straipsnių lenkų leistai bažnytinei enciklopedijai.

  23 d. – 110 metų

  Stasys Anglickis, poetas, vertėjas, pedagogas, g. 1905 m. gruodžio 23 d. Bernotavo k. (Plungės raj.). Mokėsi Telšiuose. Eilėraščius pradėjo spausdinti 1923 m. Vienas iš Žemaičių rašytojų sambūrio organizatorių, parengęs spaudai žemaičių poezijos ir prozos antologiją „Žemaičiai" (1938) . Išleido poezijos rinkinių, autobiografinį romaną „Čiupikai".

  Sukaktys, kurių tikslios datos nežinomos:

  - 500 metų

  Mikalojus Radvila III (Trąby herbo), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas ir Lietuvos Katalikų bažnyčios vyskupas, Žemaičių vyskupas, šias pareigas ėjęs 1515 m. liepos 6 d. –1529. Mirė 1530 11 03 Varniuose. Valančius užsimena apie šio vyskupo statytą Varniuose Katedrą (1519) .

  - 470 metų

  Simonas Vaišnoras, raštijos darbuotojas, g. apie 1545 m. prie Varnių. Mirė 1600 m. lapkričio 16 d. Ragainėje. Baigė Karaliaučiaus universitetą. Išleido veikalą „Žemčiūga Teologiška", rašė ir leido giesmes.

  - 210 metų

  Petronėlė Valančiūtė–Beresnevičienė. Vyskupo Motiejaus Valančiaus sesuo. Gimė 1805 m., mirė 1867 m. Palaidota Varnių senosiose kapinėse.

  - 190 metų

  Vladimiras Andrijauskas, Varnių kunigų seminarijos ir vyskupo M. Valančiaus namų gydytojas, g. 1825 (mirė 1891). Dėl medicininės pagalbos teikimo sukilėliams 1864 m. ištremtas į Rusiją.

  - 180 metų

  Klemensas Kairys, kunigas, poetas, g. 1835–1864 05 16/28. Įstojęs į Varnių kunigų seminariją, savo gabumais atkreipė vadovybės dėmesį, buvo išsiųstas toliau mokytis į Petrapilio dvasinę akademiją. Išliko Varniuose pradėtas kurti K. Kairio lenkiškų eilėraščių rinkinys „Zbiorek rymow i poezyj" ir poezijos rinkinėlis. Jame yra eilėraščiai, skirti draugams: „Geražodis A. B. denoj Warduwiu" (A. Baranauskui) ir „Mielas Brolau Lietuwi Pranciszkej" (P. Viksvai) . Išliko ir kitas eilėraštis, skirtas A. Baranausko varduvėms –„Tawo szindiena gražiausia diena".

  - 175 metai

  Marija Mineikaitė- Gorskienė, Džiuginėnų dvaro valdytoja ( po vyro Zigmanto Gorskio mirties), Kęstaičių bažnyčios rėmėja, g. 1840, mirė 1925.

  - 170 metų

  Domas Jakavičius , Biržuvėnų apylinkių knygnešys, g. 1845 (?) m. apie Varnius ar Janapolę.

  - 160 metų, kai mirė

  Mykolas Gadonas, Telšių apskrities bajorų vadas, kurį laiką buvęs ir teisėju, g. 1807 m., mirė

  1855 m. Ilgą laiką rinko medžiagą apie Žemaitijos praeitį ir ją skelbė įvairiuose leidiniuose, dažniausiai po jais pasirašydamas M. G.

  - 150 metų

  Kazys Domkus, knygnešys, g. 1865 m. Vainočių k. (mirė 1935 m. Abarsių k. (Šiaulių raj.), valstietis).

  - 140 metų

  Mykolas Augustinavičius, "Masčio" fabriko įkūrėjas, gimė 1875 m. Žemaičių Kalvarijoje

  - 145 metai

  Mockus Kazimieras (Kazys), skulptorius, vienas iš garsiausių XIX a. pab.-XX a. I p. Žemaitijos liaudies meistrų, gimė 1870 m. Kinčiulių km., Telšių raj. (netoli Ubiškės).

  - 155 metai

  Juozapas Paulauskas, dievdirbys, g. 1860 m. Telšių apylinkėse. Mirė po 1940 m.

  - 95 metai

  Estera Alšėnienė, prozininkė, g. 1920 m. Telšiuose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Gyvena (?)

  Klyvlende (JAV). Išleido romaną „Įšalusi valtis" (1999). Knygoje veiksmas vyksta Žemaitijoje.

  - 95 metai

  Elena Kabailaitė – Jonaitienė, rašytoja, g. 1920 Tryškiuose. Parašė autobiografinį romaną "Žmonės be pastovaus adreso". Nuo 1949 m. gyvena(-o?) Australijoje.

  Kiti miestui ir rajonui svarbūs įvykiai:

  1260m. – Durbės mūšis

  1450 m. - Telšių vardas paminėtas rašytiniuose šaltiniuose

  1620 m. - Pavandenės pirmąją bažnyčią pastatė dvarininkas Florijonas Bogužas Akmenskis

  1635 m.- Varniams suteiktos Magdeburgo teisės

  1720 m. – suteikta turgaus privilegija Biržuvėnams

  1765 m. sausio 31 d. - Stanislovas Augustas pasirašė privilegiją, atiduodančią Telšių seniūniją iki gyvos galvos Stanislovui Odachovskiui, Mažųjų Dirvėnų tijūnui

  1770 m.- pastatytas Žemaičių kunigų seminarijos pastatas (vėlyvasis barokas)

  1775 m. - žemės ir pilies teismai buvo perkelti iš Telšių į Šiaulius

  1785 m. - pastatyta medinė Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, medinė

  1790 m. - steigiant trečiąją Žemaičių kunigaikštystės repatriciją, t. y. būsimą Telšių pavietą, Telšiuose ir vėl ėmė veikti tiek žemės, tiek pilies teismas.

  1795 m. – Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia ( dabartinė), Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčios vargonai pastatyti 1835 m. Autorius M. Paurilavičius

  1795m. - Telšiai buvo paskelbti apskrities miestu.

  1815 m. – pastatyta Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia

  1840 m. - Telšiuose įkurta stačiatikių parapija

  1845 m. - Telšiuose atidaryta 20 vietų ligoninė, kuri po dviejų metų perorganizuota į apskrities

  1845 m.- prie Varnių knygyno Ivinskis Laurynas įsteigė skaityklą

  1850 03 20 - Motiejus Valančius įšventintas Žemaičių vyskupu

  1850-1864 m. Žemaičių vyskupas, rašytojas Motiejus Valančius, gyveno vadinamame Motiejaus Valančiaus name (S. Daukanto 10 a.)

  1860 m. - Telšiuose fotoateljė atidarė vietos laikrodininkas Chaimas Arensonas

  1865 m- Poetas Yehuda-Leib Gordonas įsteigė mokyklą, kurioje buvo dėstoma ir rusiškai (1865-1872),

  1875 m. - įkurta Telšių ješiva . Rabinų mokyklą 1875 m./1880 m. (skiriasi datos šaltiniuose) įkūrė Ichakas Jakovas Openheimas, Meiras Atlasas, Zalmanas Abelis ir finansiškai prisidėjęs Vokietijos žydas Ovadyah Lakhmanas

  1880 m. - veikė spaustuvė

  1890 m. - Telšiuose veiklą pradėjo pirmasis teatras. (Pats pirmasis lietuviškas vakarėlis Telšiuose, užvažiuojamųjų namų daržinėje, buvo suorganizuotas 1890 metais)

  1898-1905 m. – pastatytas Telšių spirito fabriko pastatų kompleksas

  1915 m.- nuo 1915 iki 1918 m. Telšių miestas buvo okupuotas vokiečių kariuomenės

  1915 m.- pradėjo veikti lietuvių progimnazija (?)

  1910 m.- F. Milevičiaus iniciatyva Telšiuose buvo įkurtas „skrajojantis knygynėlis".

  1920 05 05 - Šaulių sąjungos Centro valdyba nutarimu patvirtino 22-ojo Telšių būrio įkūrimą ( Aleksandras Tornau pirmininkas)

  1920 m. - suorganizuota moksleiviams remti draugija "Ateitis"

  1920 m.- (kitur 1921 m.) buvo atidaryta mergaičių gimnazija, įėjusi į „Javneh" mokyklų tinklą

  1920 m. - Telšiuose įsteigta Gemaros (Talmudo dalis) studijų mokykla berniukams

  1925 m.- pasirodė kairiosios krypties savaitraščiui „Žemaitis", ėjo iki 1931 m.

  1925 m. – pradėtas leisti „Žemaičių priedelius, ėjęs iki 1940 m. Telšiuose. Įsteigė Jurgis Dagilis. Išėjo 758 numeriai. Leido priedus „Jaunimas", „Šeimyna", „Svirplys" ir kt.

  1930 m.- užbaigta Telšių vyskupų rūmų statyba

  1930 m. – minint Vytauto Didžiojo mirties 500-ąsias metines vietos fotografas Stasys Petrauskas išleido 12 atvirukų rinkinį „Žemaičių krašto vaizdai" (1930), Telšių kunigų seminarijos ir katalikiškų pažiūrų jaunimo iniciatyva pasirodė „Žemaičių kalendorius 1930 metams", J. Stasiulis publikavo „Žemaitijos žiedus" (1930)

  1935 m. - Telšiai įteisinti kaip pirmaeilis Lietuvos miestas. Jie tapo apskrities administraciniu centru

  1940 m.- 1940-1949 m. Telšiuose veikė profesionalus Žemaičių dramos teatras

  1940 m. – Jono Mikulskio iniciatyva 1940 05 05,,Alkos" muziejuje atidaryta pirmoji pašto ženklų paroda

  1945 m. - minint Žemaitės 100 metų sukaktį Telšių gimnazijai suteikiamas Žemaitės vardas ( 1925 m. buvo suteiktas Motiejaus Valančiaus vardas)

  1950 m. - Telšių apskritis buvo panaikinta, kai kurie buvę apskrities valsčiai – Telšių, Varnių, Rietavo tapo rajonais

  1950 m. - „Mastis" pakeitė profilį. Audimo įmonė tapo trikotažo fabriku

  1955 m. – Telšių mieste įkuriama vaikų muzikos mokykla

  1965 m. - suvaidinus Žemaitės "Petrą Kurmelį" liaudies teatrui suteiktas Žemaitės vardas.

  1970 m. – prie „Masčio" fabriko pastatytas Pirštinių cecho pastatas

  Iš įvairių šaltinių parinko ir sudarė J Švėgždavičienė, Bibliografinio aptarnavimo skyriaus vedėja, 2015.

  Patikslinimų laukiame elektroniniu paštu: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.


  Parisiųsti dokumento elektroninę versiją: pdfdatu_kalendorius_2015.pdf498.99 KB

 • Datų kalendorius 2016

  Datų kalendorius 2016

  TELŠIŲ RAJONO ŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS'2016

  2016 METAIS SUKANKA:

  SAUSIO

  1 d. – 90 metų

  Kazys Petkevičius, Lietuvos krepšininkas ir krepšinio treneris, LKKI dėstytojas. Gimė 1926 m. sausio 1 d. Steigviliuose, Pakruojo raj., mirė 2008 m. spalio 14 d. Kaune. Vaikystę praleido Telšiuose, mokėsi Telšių gimnazijoje, žaidė Telšių „Džiugo" krepšinio komandoje.

  5 d. – 85 metai

  Leonardas Sauka, tautosakininkas, literatūrologas, vertėjas. Humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, akademikas. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vyr. mokslo darbuotojas. Gimė 1931 m. sausio 5 d. Telšiuose. Apdovanotas Jono Basanavičiaus ir Lietuvos mokslo premijomis. Gyvena Vilniuje.

  11 d.- 95 metai

  Leonas Jovaiša , Lietuvos edukologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras. Gimė 1921 m. sausio 11 d. Lieplaukėje (Telšių raj.). 1937-1941 m.- Telšių gimnazijoje mokėsi kartu su V. Mačerniu. 2001 m. apdovanotas Gedimino 5 laipsnio ordinu.

  12 d. – 190 metų

  Juozapas Silvestras Dovydaitis, kunigas, mokytojas, prozininkas. Gimė 1826 m. sausio 12 d. Mantviliškiuose (Radviliškio raj.), mirė 1883 m. sausio 9 d. Ilūkstėje (Latvijos respublika). Vyskupo M.Valančiaus sekretorius, 1860-63 Varnių kunigų seminarijos rektorius. Turėjo didelės įtakos vyskupui M.Valančiui, ypač blaivybės akcijoje.

  15 d. – 130 metų

  Juozas Jagminas, dailininkas. Gimė 1886 m. sausio 15 d. Luokės valsčiaus Girviškių k.

  21 d. –95 metai

  Antanas Končius, instrumentalistas (triūbininkas), nusipelnęs artistas. Gimė 1921 m. sausio 21 d.

  29 d. – 90 metų

  Nikolajus Artiomovas, poetas. Gimė 1926 m.sausio 29 d. Vasiljevskoje (Tulos sr.), mirė 1982 m. spalio 29 d. Telšiuose. Rašė rusų kalba. Išleido tris poezijos rinkinius.

  29 d. – 95 metai

  Adolfas Sprindis, prozininkas, literatūros tyrinėtojas. Gimė 1921 m. sausio 29 d. Varniuose, mirė 1986 gruodžio 21. Palaidotas senosiose Varnių kapinėse.

  ? d. - 70 metų

  Irena Tumavičiūtė, germanistė, vertėja, publicistė, filologė. Gimė 1946 m. sausio mėn. Dirmeikiuose, netoli Tryškių.

  VASARIO

  3 d.- 100 metų

  Aleksandras Žadeikis, lietuvių teatro ir kino aktorius bei režisierius. Gimė 1916 m. vasario 3 d. Telšių rajono Kalnėnų kaime, mirė 1993 m. kovo 15 d. Klaipėdoje. 1944–1949 m. buvo Žemaičių teatro aktorius.

  14 d. – 120 metų

  Donatas Bubinas, prozininkas, vertėjas. Gimė 1896 m. vasario 14 d. Tryškiuose (Telšių raj.), mirė 1976 m. liepos 23 d. Vilniuje, palaidotas Užventyje (Kelmės raj.).

  16 d. – 115 metų

  Motiejus Valančius, Žemaičių vyskupas, švietėjas, rašytojas. Gimė 1801 m. vasario 16 d. Nasrėnų k., Salantų vlsč. (Kretingos raj.), mirė 1875 m. gegužės 17 d. Kaune, palaidotas Arkikatedros bazilikos kriptoje. 1845–1850 m. Žemaičių kunigų seminarijos rektorius. 1850 m. įšventintas Žemaičių vyskupu. Iki 1864 m. gyveno vyskupijos centre Varniuose.

  22 d. – 85 metai

  Mečislovas Šilinskas, fotografas. Gimė 1931 m. vasario 22 d. Skirpsčių kaime Plungės rajone). Nuo 1972 LFS narys.

  22 d.- 125 metai

  Juozas Mačernis, pedagogas, vertėjas. Gimė 1891 m. sausio 22 d. Šarnelėje (Plungės raj.), mirė 1976 m. Argentinoje. 1925-1944 m. mokytojavo ir dėstė Telšių kunigų seminarijoje, redagavo "Žemaičių prietelių", suorganizavo vyskupo M. Valančiaus liaudies universitetą.

  19 d.- 140 metų

  Adolfas Konradas Gužauskis (Guževskis), kompozitorius, pianistas, dirigentas, Varšuvos konservatorijos profesorius. Gimė 1876 m. vasario 19 d. Dirvonėnuose (Telšių r.), mirė 1920 m. kovo 21 d. Dirvonėnuose. Palaidotas Luokėje.

  28 d. – 130 metų

  Albinas Jasenauskas, profesionalus muzikas, vargonininkas, chorvedys, dirigentas, kompozitorius. Gimė 1886 m. vasario 28 d. Suvalkuose, mirė 1973 03 21 Telšiuose, palaidotas Telšiuose. 1933 m. atvyksta į Telšius, čia išvysto plačią muzikinę veiklą.

  KOVO

  10 d.- 130 metų

  Juozas Gedminas, pedagogas, vertėjas. Gimė 1886 m. kovo 10 d. Geidučiuose (Skuodo raj.), mirė 1965 m. gruodžio 27 d. Telšiuose. Dirbo Telšių gimnazijos lietuvių kalbos ir geografijos mokytoju, 1922-1930 m. Telšių mokytojų seminarijos direktoriumi.

  14 d.- 90 metų

  Lazdynų Pelėda (Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė), rašytoja. Gimė 1867 m. rugsėjo 28 d. Paragiuose (Akmenės rajonas), mirė 1926 m. kovo 14 d. ten pat. Palaidota Tryškiuose.

  23 d.- 130 metų

  Juozas Piekarskas, provizorius. Gimė 1886 m. kovo 23 d. Virmėnų k., Nevarėnų vls., mirė 1949 m. spalio 10 d. 1927 m. Nevarėnuose atidarė vaistinę.

  26 d. – 95 metai

  Juozas Klimas, violončelininkas, dirigentas, pedagogas. Gimė 1921 m. kovo 26 d. Miežeiniuose Varnių vlsč., Telšių aps.).

  31 d.- 85 metai

  Genovaitė Milašauskaitė – Petrulienė, poetė. Gimė 1931 m. kovo 31 d. Livoniškėse (Raseinių raj.). Gyvena Padvariuose (Telšių raj.). Išleistos dvi jos eilėraščių knygos.

  BALANDŽIO

  5 d. – 90 metų

  Antanas Vaičius, Telšių vyskupas. Gimė 1926 m. balandžio 5 d. Skuodo rajono Geidučių kaime, mirė 2008 m. lapkričio 25 d. Palaidotas Katedros šventoriuje. 1982 m. liepą konsekruotas vyskupu.

  6 d. – 60 metų

  Albertas Krajinskas, dailininkas dizaineris, tapytojas akvarelistas, Kuršių marių laivų modelių kūrėjas. Gimė 1956 m. balandžio 6 d. Varniuose. Gyvena Vilniuje.

  17 d. – 80 metų

  Stasys Kurmanskis, poetas. Gimė 1936 m. balandžio 17 d. Padegimuose (Skuodo raj.), mirė 1968 m. liepos 19 d. Telšiuose, palaidotas Alsėdžiuose (Plungės raj.). Kurį laiką gyveno ir dirbo Telšiuose. Telšių literatai išleido jo eilėraščių rinkinį (2003 m.).

  21 d. – 140 metų

  Jurgis Narjauskas, kunigas, vertėjas, literatas, spaudos bendradarbis. Gimė 1876 m. balandžio 21 d. Parausių k. (Vilkaviškio r.), mirė Telšiuose 1943 m. sausio 27 d. Nuo 1928 m. dirbo Telšių vyskupijoje, kunigų seminarijoje.

  25 d. – 60 metų

  Giedrė Kvieskienė (Pronckutė), Lietuvos pedagogė, socialinių mokslų daktarė, profesorė. Gimė 1956 m. balandžio 25 d. Varniuose. Monografijų autorė.

  29 d. –120 metų

  Domas Andrulis, kompozitorius, choro dirigentas. Gimė 1896 m. balandžio 28 d. Juodlaukyje (Kelmės raj.), mirė 1973 m. Šiauliuose. Nuo 1930 m. Telšių gimnazijos muzikos mokytojas ir choro vadovas. Moksleivių ir suaugusiųjų jėgomis statė savo ir kitų autorių muzikinius veikalus, organizavo dainų šventes.

  GEGUŽĖS

  1 d. – 100 metų

  Balys Stulpinas, profesorius, habilituotas daktaras, Valstybinės premijos laureatas, nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas. Gimė 1916 m. gegužės 1 d. Rešketėnuose (Telšių rajone), mirė 1999 m. sausio 22 d.

  18 d. – 60 metų

  Liucija Citavičiūtė, senosios lietuvių raštijos tyrėja, vertėja. Gimė 1956 m. gegužės 18 d. Telšiuose.

  22 d. – 90 metų

  Aldona Prižgintaitė-Spykers, poetė. Gimė 1926 m. gegužės 22 d. Telšiuose, tarnautojo šeimoje. Mokėsi Telšių gimnazijoje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Gyveno Australijoje.

  25 d. – 90 metų

  Leonas Barauskas, aktorius. Gimė 1926 m. gegužės 25 d. Želvaičiuose, Telšių vlsč., mirė 1975 m. kovo 21 d. Čikagoje, IL. 1941 m. baigė Telšių amatų mokyklą. Vaidino Telšių Žemaičių [Žemaitės] teatre. 1949 m. persikėlė į Kanadą. 1963 m. persikėlė į JAV.

  BIRŽELIO

  5 d. – 95 metai

  Vytautas Mačernis, poetas. Gimė 1921 m. birželio 5 d. Šarnelėje, mirė 1944 m. spalio 7 d. Žemaičių Kalvarijoje. 1935-1939 m. mokėsi Telšių M. Valančiaus gimnazijoje. 1971 m. įvyko pirmasis poeto minėjimas (organizavo telšiškiai).

  10 d. – 60 metų

  Rolandas Paksas, visuomenės ir politikos veikėjas. Gimė 1956 m. birželio 10 d. Telšiuose.

  24 d. – 135 metai

  Vladas Mažonas (Mažonavičius), kunigas marijonas, žurnalistas, pedagogas. Gimė 1881 m. birželio 24 d. Telšiuose, mirė 1945 m. sausio mėn. Maskvoje.

  LIEPOS

  5 d.- 80 metų

  Steponas Šarapovas, skulptorius. Gimė 1936 m. liepos 5 d. Kaunatavos k., Telšių vlsč, mirė 1981 m. lapkričio 23 d. Vilniuje.

  6 d. – 115 metų

  Adolfas Nezabitauskis (Zabitis), kraštotyrininkas. Gimė 1901 m. liepos 6 d. Baidotų k., Skuodo raj., mirė 1968 m. gruodžio 15 d. Telšiuose. Palaidotas Kretingos raj. 1919 m. baigė Telšių gimnaziją. Parašė straipsnių iš Telšių rajono istorijos.

  17 d.- 95 metai

  Kazys Knoras, chorvedys, vargonininkas, kompozitorius. Gimė 1921 m. liepos 17 d. Stabinės k., Telšių raj., mirė 2004 m.

  RUGPJŪČIO

  21 d. – 130 metų

  Ramūnas (Romanas) Bytautas, filosofas, psichologas, publicistas. Gimė 1886 m. rugpjūčio 21 d. Drobiūkščiuose (Telšių raj.), mirė 1915 m. gegužės 22 d. Leizine (Šveicarija).

  22 d. – 260 metų

  Antanas Jackus Feliksas Klementas, Lietuvos poetas, advokatas. Gimė 1756 m., krikštytas 1756 rugpjūčio 22 d. Sedoje, mirė 1823 m. birželio 16 d. Telšiuose. „ Žemaitiška giesmelė", išleista Vilniuje 1972 m.

  23 d. – 85 metai

  Jonas Andriusevičius, muziejininkas, kraštotyrininkas, pedagogas. Gimė 1931 08 23 Gaidžių k., Utenos rajone, mirė 2000 m. Telšiuose. Įsteigė keletą visuomeninių muziejų Žemaitijoje (vienas iš jų – Gaulėnuose, netoli Šatrijos kalno).

  RUGSĖJO

  8 d. – 95 metai

  Simas Kvečas, visuomenininkas. Gimė 1921 09 08 Telšiuose, mirė 1992 07 05 Los Angelese, CA. Palaidotas Čikagoje. Mokėsi Telšių amatų mokykloje. 1950 m. persikėlė į JAV.

  10 d. – 65 metai

  Zita Budrienė, poetė. Gimė 1951 m. rugsėjo 10 d. Eidinčiuose (Telšių raj.). Išleido 6 eilėraščių knygas. Rašo ir žemaičių dounininkų tarme.

  17 d.- 105 metai

  Antanas Jonušas, Šatrijos apylinkių kraštotyrininkas. Gimė 1911 m. rugsėjo 7 d. Žylakių k., Telšių raj., mirė 1978 m. birželio 12 d.

  24 d. – 75 metai

  Ona, Skaistutė Idzelevičienė, tarptautinės klasės šokėja, baletmeisterė, Sportinių šokių kolektyvo "Žuvėdra" vadovė Klaipėdoje Gimė 1941 m. rugsėjo 9 d. Lieplaukėje.

  SPALIO

  5 d. – 65 metai

  Elena Borusevičiūtė-Šidlauskienė, mokytoja, poetė. Gimė 1951 m. spalio 5 d. Bežecko mieste (Kalinino sritis).

  12 d. – 70 metų

  Arūnas Lukoševičius, Lietuvos elektronikos inžinierius, habilituotas technologijos mokslų daktaras. Gimė g. 1946 m. spalio 12 d. Telšiuose. 1999 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas.

  18 d. – 110 metų

  Romualdas Juknevičius, režisierius, aktorius. Gimė 1906 m. spalio 18 d. Sankt-Peterburge, mirė 1963 m. balandžio 13 d. Vilniuje. Žemaičių teatrui vadovavo 1946–1948 m.

  18 d. – 75 metai

  Irena Nakienė-Kontautaitė, choro dirigentė ir pedagogė. Gimė 1941 m. spalio 18 d. Pervainių k., Telšių raj.

  28 d. – 120 metų

  Konstantinas Daukontas, kunigas, visuomenės veikėjas. Gimė 1896 m. spalio 28 d. Patumšalės k Telšių raj., mirė apie 1942 m. Lenkijoje.

  LAPKRIČIO

  2 d. – 60 metų

  Egidijus Aleksandravičius, lietuvių istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, VDU profesorius, Lietuvių išeivijos instituto direktorius. Gimė 1956 m. lapkričio 2 d. Telšiuose.

  4 d. – 65 metai

  Danielius Mušinskas, rašytojas, žurnalo „Metai" vyr. redaktorius (nuo 1994 m.). Gimė 1951 m. lapkričio 4 d. Telšiuose.

  14 d. – 150 metų

  Justinas Staugaitis, vyskupas, prozininkas. Gimė 1866 m. lapkričio 14 d. Tupikuose (Šakių raj.), mirė 1943 m. liepos 8 d. Telšiuose Nuo 1926 m. –Telšių vyskupas. Palaidotas Telšių katedros rūsyje esančioje kriptoje.

  15 d. – 90 metų

  Vlada Žymontaitei-Kliauzienei, Šiaurės Lietuvos literatų draugijos ir Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, Jehovos tikėjimo liudytoja. Gimė 1926 m. lapkričio 15, mirė 2013 m. liepos 2 d. Išleido kelias poezijos knygas.

  18 d. – 60 metų

  Alfredas Bumblauskas, istorikas, VU profesorius dr., knygų autorius ir bendraautorius, televizijos laidų kūrėjas ir vedėjas. Gimė 1956 m. lapkričio 18 d. Telšiuose. Lietuvos, Belgijos, Nyderlandų, Lenkijos šalių ordinų kavalierius.

  18 d. - 160 metų

  Domininkas Bubėnas, knygnešys. Gimė 1856 m. lapkričio 18 d. Dūseikiuose (Telšių raj.), mirė 1940 lapkričio mėn. Palaidotas Ubiškėje.

  23 d. – 120 metų

  Juzefas Perkovskis, grafikas, žemaičių liaudies meno tyrinėtojas. Gimė 1896 m. lapkričio 23 d. Varšuvoje, mirė 1940 m. liepos 14 d. Džiuginėnų dvare. 1928 m. baigęs mokslus, apsigyveno Džiuginėnuose. Palaidotas Gorskių šeimos kape miškelyje netoli Džiuginėnų dvaro.

  29 d. – 60 metų

  Algirdas Kumža, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signataras, teisininkas, ambasadorius. Gimė 1956 m. lapkričio 29 d. Palūksčio k., Telšių raj.

  GRUODŽIO

  2 d.- 100 metų

  Juozas Kojelis, žurnalistas, išeivijos visuomenės veikėjas, rezistentas, knygų autorius. Gimė 1916 m. gruodžio 2 d. Viekšnalių k. (Telšių raj.). Emigravo į Vokietiją, 1949 į JAV. Parašė publicistikos knygas.

  4 d.- 145 metai

  Liudvikas Stulpinas, pirmasis Lietuvos jūrų kapitonas. Gimė 1871 gruodžio 4 d. Jomantų kaime (Telšių raj.), mirė 1934 m. liepos 15 d. Klaipėdoje. Palaidotas Smiltynės kapinaitėse Klaipėdoje.

  29 d. – 85 metai

  Stanislovas Stonkus, krepšininkas, habil. dr. (socialiniai mokslai) , profesorius, knygų autorius. Gimė 1931 m. gruodžio 29 d. Telšiuose, mirė 2012 m. vasario 19 d. Kaune. Daugiau negu 10 knygų autorius ir bendraautorius.

  Tiksli gimimo data nežinoma

  - 480 m.

  Merkelis Giedraitis, LDK didikas, kunigaikštis, Žemaičių vyskupas, lietuviškų knygų pradininkas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Gimė 1536 m., mirė 1609 m. balandžio 6 d. Alsėdžiuose (Plungės raj.), palaidotas Varniuose (Telšių raj.).

  - 195 m.

  Kašarauskis Ambroziejus Pranciškus, kunigas, gamtos tyrinėtojas, rašytojas. Gimė 1821 m. Kolainiuose, mirė 1882 m. gruodžio 14 d. Tomske. 1841 – 1844 m. mokėsi Varnių kunigų seminarijoje, mokytojavo Telšių dvarininkų mokykloje, vadovavo kunigų – emeritų Pataisos namams Varniuose

  - 195 m.

  Kajetonas Rupeika, kunigas, švietėjas. Gimė 1821 m. Telšių apskrityje.

  - 180 m.

  Dominykas Bociarskis, Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, teisininkas. Gimė 1836 m. Pavirvyčio dvare, Tryšlių vlsč., mirė 1914 m. Varšuvoje. Dėstė rusų kalbą ir istoriją Varnių kunigų seminarijoje.

  - 90 m.

  Julius Dambrauskas–Dama, režisierius. Gimė 1926 m. Luokėje, mirė 1961 m. kovo 12 d. 1948 m. išvyko į Australiją. 1955 m. įkūrė Sidnėjaus lietuvių teatrą „Atžala".

  .

  Kiti miestui ir rajonui svarbūs įvykiai

  - 1536 m. - įsteigta Telšių parapija

  - 1536 m. - galėjo būti įkurta pirmoji mokykla

  - 1536 m. - padėti pagrindai pirmajai (medinei) Romos katalikų bažnyčiai Telšiuose

  - 1536 m. - Telšiai buvo Žemaičių valstiečių sukilimo centru

  - 1721 m. - Telšiams, Nevarėnams suteikta turgų teisė.

  - 1736 m. - mirus Telšių seniūnui Antanui Andriui Gorskiui, Telšių seniūniją pradėjo valdyti jo antroji žmona Konstancija Gadonaitė-Gorskienė.

  - 1761–1791 m. - ant aukščiausios Telšių kalvos – Insulos – pastatyta puošni Telšių mūrinė Šv. Marijos Loretietės ir Šv. Antano bažnyčia, Antano Paduviečio barokinė katedra

  - 1781 m.- rugsėjo mėn. LDK iždo komisija trejiems metams atleido telšiškius nuo gėralų ir pagalvės mokesčių

  - 1796–1850 m. - Telšių seniūniją valdė Marija Sabaliauskaitė-Zabiela ir Henrikas Zabiela (paskutinieji Telšių seniūnijos savininkai)

  - 1791 m. - gruodžio 6 d. karalius Stanislovas Augustas Telšiams suteikė miesto (Magdeburgo) teises, herbą).

  - 1791 m. - Džiuginėnų dvarą įsigijo Liudvikas Bartolomėjus Gorskis (1749-1815)

  - 1796 m. - vienuoliai bernardinai pastatė mokyklai dviejų aukštų mūrinius namus

  - 1796–1850 m. - Telšių seniūniją valdė Marija Sabaliauskaitė-Zabiela ir Henrikas Zabiela (paskutinieji Telšių seniūnijos savininkai)

  - 1826 m. - Telšių miestą niokojo gaisras

  - 1831 m. – miestiečiai ir Telšių apskrities gyventojai dalyvavo sukilimuose prieš carinę priespaudą. Vladimiras Gadonas vadovavo Telšių apskrities sukilėliams

  - 1836 m. - bernardinų bažnyčiai suteiktos parapijos teisės

  - 1846 m.- Vilniuje išleista M. Gadono „ Opis powiatu Telszewskiego"

  - 1861 m. - Telšiuose atidaryta 25 lovų karo ligoninė. Čia buvo gydomi ir Telšių miesto gyventojai

  - 1866 m. - mieste įkurta mergaičių mokykla. Pasaulietinės žydų mokyklos Telšiuose atsirado po 1831 m. sukilimo.

  - 1881 m. - Telšiuose įkurta vaistinė - Goldnerio vaistinė.

  - 1886 m. – pradeda veikti Juozo Varkalio spaustuvė Telšiuose. Veikė iki 1889 m.

  - 1916 m. - Telšiuose pradėjo veikti „Kanklių" draugija. Veikė iki 1935 (1940) m.

  - 1916 - Telšiuose sužibo pirmosios elektros lemputės iš vokiečių okupacinės valdžios įrengtos elektrinės

  - 1921 m. - Telšiuose įsteigtas Centrinės valstybinės bibliotekos skyrius.

  - 1926 m. - įkurta Telšių vyskupystė. Balandžio 1 d. popiežius Pijus XI įsteigė Lietuvos bažnytinę provinciją ir Telšių vyskupiją su centru ir šv. Antano Paduviečio katedra Telšiuose

  - 1926 m.- Laikraštį "Žemaičių prietelius" pradėjo leisti Telšių vyskupija. Nuo 1925 03 18 d. buvo leidžiamas Kaune

  - 1926 m.- gegužės 7 d. buvo nutiesta 56 km ilgio geležinkelio dalis Telšiai-Kužiai

  - 1931 m. - Telšiams suteiktos pirmaeilio miesto teisės,

  - 1931m. - rugpjūčio 5 d. Lietuvos švietimo ministro įsakymu įkurta Telšių medžio apdirbimo vidurinė mokykla (vėliau – valstybinė Amatų mokykla). Jos direktorius- Karolis Šimonis

  - 1931 m.- prie Telšių apskrities ligoninės atidaryta ambulatorija.

  - 1931 m. - įsteigta Žemaičių senovės mėgėjų draugija „Alka"

  - 1936 m. - spalio 4 d. pašventinti nauji modernus Telšių M.Valančiaus gimnazijos rūmai, juos projektavo arch. Steponas Stulginskis

  - 1936 m. - pastatyti Telšių amatų mokyklos rūmai

  - 1941 m. - Telšiuose įsteigtas Žemaičių meno ir mokslo centras (steigėjas – Kazys Mockus, veikė iki 1944 m.)

  - 1941 m.- Telšiuose įsteigtas savaitraštis „Žemaičių žemė" ( iki 1944 m. redagavo Kazys Mockus)

  - 1941 m.- birželio 25 d. vokiečių kariuomenė užėmė Telšius. Liepos mėnesį prasidėjo masinės žydų žudynės

  - 1941 m. - birželio 24-25 d. Rainiuose nužudyti Telšių kalėjimo politiniai kaliniai.

  - 1941–1949 m. - Telšiuose veikė valstybinis Žemaičių teatras

  - 1946 m.- rugpjūčio 3 d. Telšiai tapo apskrities pavaldumo miestu.

  - 1951 m.- Telšiuose pradėjo veikti Vaisių ir daržovių perdirbimo kombinatas.

  - 1961 m. - Telšiuose pastatyta 3-oji vidurinė mokykla (dabar „Germanto")

  - 1991 m.- patvirtintas naujasis Telšių herbas.

  Sudarė Julita Švėgždavičienė, Telšiai, 2015 11 11

  (Jei galite patiksinti ir papildyti, maloniai prašome rašyti: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. )


  Parisiųsti dokumento elektroninę versiją: pdfdatu_kalendorius_2016.pdf551.53 KB

 • Naudingos nuorodos

  SAVIVALDA

  Telšių rajono savivaldybė

  EUROPOS SĄJUNGA

  Lietuva Europos sąjungoje (naudinga informacija plačiajai visuomenei, studentijai, moksleivijai, verslininkams).

  Struktūriniai ir kiti Europos Sąjungos fondai.

  Telšių Europos informacijos centras - Eupore Direct

  BIBLIOTEKOS, INFORMACIJOS CENTRAI

  Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka.

  Lietuvos bibliotekininkų draugija.

  Šiaulių apskrities P.Višinskio viešoji biblioteka.

  Klaipėdos apskrities I.Simonaitytės viešoji biblioteka.

  Lietuvos viešosios bibliotekos.

  Lietuvos elektroninė periodika.

  Interaktyvi biblioteka.

  Vilniaus universiteto biblioteka (nuorodų skyriuje daug elektroninių rodyklių, žinynų, enciklopedijų ir daug kitos įvairios informacijos)

  ŽINIASKLAIDA

  Laikraštis ,,Kalvotoji Žemaitija".

  Laikraštis ,,Telšių žinios".

  Radijo stotis XXL FM.

  Telšių krašto televizija

  Žemaitija – Samogitia

  MOKYMO ĮSTAIGOS

  Vilniaus Dailės akademija Telšių fakultetas.

  Telšių Vyskupo Vinco Borisevičiaus kunigų seminarija.

  Žemaitijos kolegija - Telšių fakultetas.

  TEISĖ

  LR Teisingumo ministerija.

  LR Seimas.

  LITERATŪROS, MENŲ IR MUZIKOS GERBĖJAMS

  Lietuvos rašytojų sąjunga.

  Lietuvos fotomenininkų sąjunga.

  Classicalmuzic.lt (lietuviška klasikinės muzikos svetainė, geros nuorodos).

  POILSIS IR REKREACIJA

  EB (naujienos apie pramogas bei Kultūrinį gyvenimą visoje Lietuvoje).

  Telšių turizmo informacijos centras.

  Kaimo turizmas.

  Varnių regioninis parkas.

  Žemaitijos kaimo muziejus.

 • Informacija ruošiama

  Atsiprašome, bet informacija bus patalpinta netrukus.

 • Skaitytojų aptarnavimo skyrius

  Vedėja Jovita Servienė
  Tel.: (8-444) 41934
  El. paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
   
  Skaitytojų aptarnavimo skyrius jungia abonemento, skaityklos ir einamųjų metų periodikos fondus, bei interneto skaityklą.
    Abonemente - leidiniai išduodami į namus vienam mėnesiui ( leidinių grąžinimo terminas gali būti pratęstas dar 15 dienų), išduodami vieningi skaitytojų pažymėjimai, teikiama informacija  apie leidinius, priimami skaitytojų užsakymai internetu, atliekamas leidinių rezervavimas. Skaitytojų aptarnavimo tvarka, spaudinių išdavimo sąlygos numatytos Naudojimosi biblioteka taisyklėse. Abonemento fonde yra per 58 tūkst. dokumentų. Komplektuojami universalaus pobūdžio dokumentai, prioritetą teikiant socialinių, humanitarinių mokslų bei grožinei literatūrai. Spaudiniai komplektuojami lietuvių, anglų, rusų ir kt. kalbomis. Per metus apsilanko apie 26 tūkst. lankytojų, išduodama 50 tūkst. dokumentų.
  Skyriuje įdiegta automatizuota skaitytojų aptarnavimo sistema. 
     Periodikos skaityklos fonde yra 62 pavadinimai užprenumeruotų ir dovanotų periodinių leidinių.
   
  Periodikos skaityklos prenumeruojamų leidinių sąrašas:

  Periodiniai  leidiniai 2020 metais:

  Laikraščiai                                                                                                           

  Gintaro gimtinė
  Kalvotoji Žemaitija
  Karštas komentaras
  Laisvas laikraštis
  Lietuvos aidas
  Lietuvos rytas
  Mokslo Lietuva
  Respublika
  7 meno dienos
  Savivaldybių žinios
  Šiaurės Atėnai
  Telšių žinios
  Verslo žinios
  Valstiečių laikraštis
  Voruta
  Žemaičių saulutė

  Žurnalai
  Burda moden
  Būdas
  Darbštuolė
  Gimtasai kraštas
  Iliustruotasis  mokslas
  Ji
  Kelionės ir pramogos
  Ko gydytojai tau nepasako
  Krantai
  Kultūros barai
  Kur stoti 2020
  Kuo būti 2020
  Laimė
  Liaudies kultūra
  Literatūra ir menas
  Mano namai
  Mano ūkis
  Metai
  Moteris
  Muzikos barai
  National Geographik
  Naujasis židinys-aidai
  Naujoji  romuva
  Nemunas
  Psichologija tau
  Rankdarbiai
  Rasos
  Sodo spalvos
  Tarp knygų
  Top gear
  Tavo vaikas
  Valstybė
  Verena
  Žvejys ir žuvis
  Žmonės

  Paslaugos
  • Konsultuoja, atsako į užklausas
  • Išduoda dokumentus iš abonemento ir skaityklos fondų
  • Suteikia galimybę naudotis naujausiais periodiniais leidiniais
  • Skolina dokumentus į namus. 
  • Teikia TBA paslaugas
  • Organizuoja naujai gautų dokumentų ir temines knygų parodas
 • Biblioteka spaudoje

  Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka periodinėje spaudoje 2019 metais

  1. Švėgždavičienė, Julita

  J. Perkovskio studija pristatyta Torūnėje / Julita Švėgždavičienė // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, saus. 4, p. 2.

  Apie Juzefo Perkovskio tyrinėjimų saugojimą.

  1. Švėgždavičienė, Julita

  Juzefo Perkovskio studija pristatyta Torunėje / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, saus. 5, p. 7.

  1. Naglienė, Sigita Ieva

  Kuomet ir žiema įgauna šilumą, arba Prakalbinta poezija kalbina / Sigita Ieva Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, saus. 8, p. 6.

  Apie Poezijos knygų penketuko pristatymą vykusį Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  1. Gabijai Kasparavičiūtei – paskatinamoji premija. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, saus. 8, p. 6.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos projektą „Kūrybiniai-literatūriniai susitikimai Lietuvos atkūrimo 100-mečiui“, pagal kurį suorganizuotas jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas „Septintoji kalva“.

  1. Dijokienė, Lina

  „Misija Sibiras 2018“: gyvoji pilietiškumo pamoka / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, saus. 29, p. 7.

  Apie susitikimą su „Misija Sibiras 2018“ dalyviais, vykusį Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  1. Vengrienė, Vlada

  Susitikimai, tiesiantys poezijai taką į skaitytojų širdis / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, saus. 29, p. 9.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojos V. Urnikienės projektą „Kūrybiniai-literatūriniai susitikimai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui“. Projekte taip pat dalyvauja ir Varnių miesto biblioteka.

  1. Dijokienė, Lina

  Meninio skaitymo konkurse nugalėjo du Dominykai! / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, vas. 2, p. 7.

  Apie Telšių rajono mokinių meninio skaitymo konkursą įvykusį Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos skaitykloje.

  1. Du Dominykai – Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajoninio etapo nugalėtojai - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, vas. 8, p. 8.

  Apie sausio 30 d. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje įvykusį Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso 5-12 klasių mokinių Telšių rajono etapą.

  1. Servienė, Aurelija

  Vaikų literatūros skyriaus vedėja R. Savickienė: „Apie tokią biblioteką, kokioje šiandien dirbu, svajojau visą gyvenimą“ / Aurelija Servienė. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, vas. 22, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus darbą ir naująsias technologijas.

  1. Dauskurtienė, Elena

  Atverti širdį ir gyvenimo spalvas per meną / Elena Dauskurtienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, vas. 23, p. 9.

  Apie Telšių rajono Varnių miesto bibliotekoje pristatytą pirmąją Dalios Balsienės grafikos darbų parodą „Du gyvenimai“.

  1. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka kviečia į fotomenininko Mindaugo Norkaus parodą „Akimirkos“. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, kovo 1, p. 9.

  Apie kovo 7 d. 17 val. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidaromą Mindaugo Norkaus fotografijų parodą „Akimirkos“.

  1. Gustienė, Gaiva

  Skaitymo skatinimo konferencija / Gaiva Gustienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, kovo 1, p. 9.

  Apie Telšių „Ateities“ progimnazijoje įvykusią regioninę konferenciją „Motyvavimas skaityti – knygos turinio aktualizavimas“.

  1. Dauskurtienė, Elena

  Atverti širdį ir gyvenimo spalvas per meną / Elena Dauskurtienė. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, kovo 5, p. 4.

  Apie Telšių rajono Varnių miesto bibliotekoje pristatytą pirmąją Dalios Balsienės grafikos darbų parodą „Du gyvenimai“.

  1. Dijokienė, Lina

  Žemaitijos metų pradžia – žemaitiškos poezijos knygos „Žaltiūm žemė“ pristatymas / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, kovo 5, p. 7.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje įvykusį susitikimą su Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ pirmininke Adele Daukantaite ir su žemaitiškos poezijos autore Irena Stražinskaite-Glinskiene bei jos naująja knyga „Žaltiūm žemė“.

  1. Dijokienė, Lina

  „Tėvynės tuštėjimo mete“ – karčioji tiesa / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, kovo 9, p. 6.

  Apie filosofo ir rašytojo Arvydo Juozaičio pristatytą knygą „Tėvynės tuštėjimo metas“ Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  1. Račkauskienė, Neringa

  Valstybę auginame kasdien / Neringa Račkauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, kovo 15, p. 2.

  Apie kovo 10 dieną Nerimdaičių miestelio bažnyčioje vykusį Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą.

  1. Dijokienė, Lina

  Fotomenininko M. Norkaus parodoje – sustabdyti gyvenimo blyksniai / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, kovo 26, p. 7.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą fotomenininko Mindaugo Norkaus fotografijų parodą „Akimirkos“.

  1. Kvederaitė, Valerija

  Posmuose gyvena viltis / Valerija Kvederaitė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, kovo 26, p. 8.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą telšiškio poeto Aniceto Šilgalio pirmąją poezijos knygą „Čia viltis gyvena…“

  1. Mickuvienė, Zita

  Bibliotekoje skambėjo poezijos posmai / Zita Mickuvienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, bal. 13, p. 5.

  Apie Telšių rajono Varnių miesto bibliotekoje pristatytą Sauliaus Grinkevičiaus poezijos knygą „Labirintai“

  1. Mickuvienė, Zita

  Pavasarinis lietus atgaivina žemę, eilės ir muzika – sielą / Zita Mickuvienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, bal. 16, p. 8.

  Apie Telšių rajono Varnių miesto bibliotekoje pristatytą Sauliaus Grinkevičiaus poezijos knygą „Labirintai“.

  1. Švėgždavičienė, Julita

  Antanas Klementas – advokatas, rašytojas, XVIII a. pabaiga-XX a. pradžia / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr.. - B. d. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, bal. 27, p. 8.

  Apie vengrų kilmės bajoro ir žemaičių poeto Antano Klemento asmenybės ir kūrybos bruožus.

  1. Popovič, Danutė

  „Žemaitėjė brongi – mes mylam tavė!“ / Danutė Popovič. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, bal. 30, p. 6.

  Apie Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ suorganizuotą ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų vaikų kūrybinių darbų konkurso-parodos „Žemaitėjė brongi – mes tava vaka“, skirtos 2019 – Žemaitijos metams, atidarymą vykusį Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  1. Ubartienė, Aušra

  Graži bendrystė / Aušra Ubartienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, bal. 30, p. 12.

  Apie Telšių „Ateities“ progimnazijos Degaičių skyriaus darželinukų paminėtą Motinos Žemės dieną.

  1. Švėgždavičienė, Julita

  Antanas Klementas – advokatas, rašytojas, XVIII a. pabaiga-XX a. pradžia / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr.. - Tęs. Pradžia: Nr. 31 - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, geg. 4, p. 8.

  Apie vengrų kilmės bajoro ir žemaičių poeto Antano Klemento asmenybės ir kūrybos bruožus.

  1. Račkauskienė, Neringa

  Popietė šeimai „Gražiausios pavasario šventės“ / Neringa Račkauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, geg. 4, p. 9.

  Apie Nerimdaičių bibliotekoje paminėtą Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę. Nerimdaičių biblioteka ir filialo „Bočiai“ senjorai taip pat prisisjungė prie Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės ir pakvietė į popietę šemai „Gražiausios pavasario šventės“.

  1. Vengrienė, Vlada

  Susitikimas su poezija baltajame obelų žydėjime / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, geg. 7, p. 8.

  Apie įvykusį susitikimą su poetu Juozu Šileika.

  1. Popovič, Danutė

  Žemaitėjė brongi – mes mīlam tavė! / Danutė Popovič. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, geg. 10, p. 9.

  Apie Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ suorganizuotą ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų vaikų kūrybinių darbų konkurso-parodos „Žemaitėjė brongi - mes tava vaka“, skirtos 2019 - Žemaitijos metams, atidarymą vykusį Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  1. Švėgždavičienė, Julita

  Antanas Klementas – advokatas, rašytojas, XVIII a. pabaiga-XX a. pradžia / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr.. - Pab. Pradžia: Nr. 31 - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, geg. 11, p. 8.

  Apie vengrų kilmės bajoro ir žemaičių poeto Antano Klemento asmenybės ir kūrybos bruožus.

  1. Račkauskienė, Neringa

  Nacionalinė bibliotekų savaitė Nerimdaičių bibliotekoje / Neringa Račkauskienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, geg. 14, p. 8.

  Apie balandžio 23–29 dienomis visoje šalyje vykusią 19-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę. Nerimdaičių biblioteka ir draugijos „Bočiai“ filialo senjorai taip pat prisijungė prie šios iniciatyvos ir balandžio 24-ąją pakvietė mažus ir didelius į popietę šeimai „Gražiausios pavasario šventės“.

  1. G. Petrulio kolekcijoje – tarpukario Telšių spaustuvių leidiniai / „Telšių žinių“ inf.. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, geg. 17, p. 6.

  Apie Žemaičių muziejuje „Alka“ atidarytą Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos miesto filialo vyr. bibliotekininko ir kolekcininko Gedimino Petrulio knygų parodą „Tarpukario Telšių spaustuvių leidiniai“.

  1. Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Žodžio spalvos senuosiuose leidiniuose / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, geg. 18, p. 8.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Bibliografinio aptarnavimo skyriuje sukauptas senų ir retų leidinių kolekcijas.

  1. Dijokienė, Lina

  Su Rūta Janutiene: apie banditus, elitą ir nūdienos aktualijas / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, geg. 28, p. 4, 7.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą žurnalistės, TV laidų vedėjos Rūtos Janutienės knygą „Ir saugok mus nuo piktojo“.

  1. Jocienė, Vilija

  Poezijos skaitymai sodams žydint / Vilija Jocienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, geg. 28, p. 6.

  Apie 19 kartą įvykusius poezijos skaitymus Kaunatavos soduose. Skaitymai šiemet buvo skirti Žemaitijos metams paminėti.

  1. „Poezija sodų žydėjime“ / „Telšių žinių“ inf.. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, geg. 31, p. 5.

  Apie gegužės 18 dieną Kaunatavos soduose Degučių kaime devynioliktąjį kartą vykusį tradicinį renginį „Poezija sodų žydėjime“.

  1. Vaičekauskė, Nijolė

  Garsiniai skaitymai Telšiuose tampa gražia tradicija / Nijolė Vaičekauskė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, geg. 31, p. 5.

  Apie garsinių skaitymų baigiamąjį renginį vykusį Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  1. Dijokienė, Lina, Algirdas Dačkevičius

  Poetinio žodžio kelionė nuo Vytauto Mačernio paminklo / Lina Dijokienė, Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 1, p. 1, 7.

  Apie įvykusį 55-ąjį tarptautinį „Poezijos pavasarį“ Telšiuose. „Poezijos pavasario“ renginys vyko prie poeto Vytauto Mačernio paminklo, Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Nerimdaičių filiale ir Masčio ežero pakrantėje prie Žemaičių muziejaus „Alka“.

  1. Zimblienė, Irena

  „Eilėraštis – didžioji gyvenimo meilė“ / Irena Zimblienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 4, p. 5.

  Apie Varnių seniūnijos kultūros centro, Varnių regioninio parko direkcijos ir Varnių miesto bibliotekos suorganizuotą poezijos šventę „Eilėraštis – didžioji gyvenimo meilė“.

  1. Jankauskienė, Alma

  Fotografas Zenonas Norvaišas: Telšiai. Atgal į praeitį / Alma Jankauskienė. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, birž. 7, p. 6.

  Apie birželio 14 d. 15 val. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatomą parodą „Telšiai. Atgal į praeitį“, 40 fotografo Zenono Norvaišo (1919–1986) fotografijų su praėjusio amžiaus 6-7 dešimtmečio Telšių miesto vaizdais bei leidinį.

  1. Jankauskienė, Alma

  Pristatomas projektas „Telšiai. Atgal į praeitį“ / Alma Jankauskienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 8, p. 4.

  Apie birželio 14 d. 15 val. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatomą projektą „Telšiai. Atgal į praeitį“, 40 fotografo Zenono Norvaišo (1919-1986) fotografijų su praėjusio amžiaus 6-7 dešimtmečio Telšių miesto vaizdais bei leidinį.

  1. Naglienė, Sigita Ieva

  Išsilaisvinę atstumai, susitikimai ir dvasinis skiepas rašytojos Žemaitės pasaulio „trobose“ / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 8, p. 8–9.

  Apie rašytojos Žemaitės-Julijos Žymantienės gyvenimą Telšių rajone, Šėmose, Džiuginėnuose.

  1. Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Nauja tradicija prie poeto Vytauto Mačernio paminklo / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 15, p. 1, 8.

  Apie birželio 5-ąją  poeto Vytauto Mačernio gimimo dieną pirmąkart prie jo paminklo Žemaitės gimnazijos skverelyje surengtus poezijos skaitymus.

  1. Telšių kultūros darbuotojai Tauragėje / Telšių r. sav. kultūros centro inf.. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 15, p. 6.

  Apie Telšių rajono kultūros įstaigų  darbuotojų apsilankymą pažintinėje išvykoje Tauragėje. Išvykoje taip pat lankėsi Telšių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai.

  1. Zvonkuvienė, Janina

  Poezijos šventvakaris Degaičiuose / Janina Zvonkuvienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 15, p. 9.

  Apie Telšių rajono Degaičių bibliotekoje įvykusią literatūrinę popietę „Poezija – sielos kalba“.

  1. Telšių kultūros darbuotojai Tauragėje / Telšių kultūros centro inf.. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, birž. 18, p. 2.

  Apie birželio 5 d. Telšių rajono kultūros įstaigų darbuotojų apsilankymą pažintinėje išvykoje Tauragėje. Taip pat išvykoje lankėsi Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojai.

  1. Naglienė, Sigita Ieva

  Poetiniai laiko šnabždesiai iš Telšių miesto praeities, arba Šis tas dar kartą įsikaičius į A. Klementą ir S. Valiūną / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 22, p. 8.

  Apie pirmuosius Žemaitijoje kūrusius poetus Antaną Klementą ir Silvestrą Valiūną.

  1. Naglienė, Sigita Ieva

  Žvilgtelėjimai į poeto kunigo Mykolo Vaitkaus „Šviesių krislų“ keleivio svajones, kur „begalinis ilgėjimos jausmas!.“ / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 29, p. 8.

  Apie poetą kunigą Mykolą Vaitkų.

  1. „Žemaitija – tu mūsų žemelė“ / Lauko Sodos ir Ryškėnų bibliotekų inf.. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 29, p. 9.

  Apie Telšių rajono Lauko Sodos ir Ryškėnų bibliotekų suorganizuotą renginį „Žemaitija – tu mūsų žemelė“.

  1. Žemaitija – tu mūsų žemelė / Lauko Sodos ir Ryškėnų bibliotekų inf.. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, liep. 2, p. 4.

  Apie Telšių rajono Lauko Sodos ir Ryškėnų bibliotekų organizuotą renginį „Žemaitija –tu mūsų žemelė“, skirtą Žemaitijos metams paminėti.

  1. Dijokienė, Lina

  Fotografijos magija: iš praeities išnyrantys Telšiai / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, liep. 2, p. 7.

  Apie Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialo įgyvendintą projektą „Telšiai. Atgal į praeitį“. Fotografo Zenono Norvaišo paroda „Telšiai. Atgal į praeitį“ Telšių viešosios Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekos skaitykloje veiks iki liepos 12 d.

  1. Ivoncius, Alvydas

  Kontrolieriai patikrino Karolinos Praniauskaitės viešąją biblioteką / Alvydas Ivoncius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, liep. 9, p. 3.

  Apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos patikrintą Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos veiklą ir nustatytus pažeidimus bei netvarką.

  1. Naglienė, Sigita Ieva

  Tykaus laiko liudijimas Džiuginėnų erdvėje per Žemaitijos skrynias / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, liep. 9, p. 6.

  Apie Telšių rajono Džiuginėnų dvarelyje įvykusią pirmąją Žemaičių senujų baldų – skrynių parodą.

  1. Račkauskienė, Neringa

  Tautiška giesmė skambėjo Nerimdaičiuose / Neringa Račkauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, liep. 13, p. 5.

  Apie liepos 6-ąją vykusią pilietinę iniciatyvą „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ Telšių rajone Nerimdaičiuose.

  1. Naglienė, Sigita Ieva

  Apie vėjus beveik tarp kantrybės polių: iš Vytauto Stulpino „Didžiojo kambario“ poezijos, ir ne tik / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, liep. 20, p. 8.

  Apie poeto Vytauto Stulpino poezijos knygą „Didysis kambarys“.

  1. Naglienė, Sigita Ieva

  Užsibuvimai ant laikinumo-pastovumo polių, sugrįžtant į Gvido Latako eilėraščius / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, liep. 27, p. 8.

  Apie poeto Gvido Latako poeziją.

  1. Sulaukėme svečių iš Estijos / Telšių kultūros centro inf.. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugpj. 17, p. 6.

  Apie rugpjūčio 14 dieną Telšiuose apsilankiusius svečius iš Estijos – Pelvos apskrities Kanepio miesto kultūros įstaigų darbuotojus. Svečiai taip pat lankėsi Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  1. Naglienė, Sigita Ieva

  Vieneto ir kitų skaičių maršrutai telšiškių eilėraščiuose: iš liepos mėnesio skaitinių / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugpj. 17, p. 8.

  Apie poetų Prano Genio, Algirdo Dačkevičiaus, Vytauto Stulpino, Stasio Kurmanskio, Teklės Kryževičiūtės, Adolfinos Varnelienės, Audronės Varpiotienės poezijoje esančius skaičius.

  1. Vargalytė, Rita

  Susipažinti su Vokietija ne turisto, o andragogo akimis : [pokalbis su Telšių švietimo centro direktore R. Vargalyte] / [kalbino] Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, rugpj. 20, p. 4.

  1. Telšiuose lankėsi svečiai iš Estijos / Telšių kultūros centro inf.. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN1392-8260. - 2019, rugpj. 23, p. 2.

  Apie rugpjūčio 14 dieną Telšiuose apsilankiusius svečius iš Estijos – Pelvos apskrities Kanepio miesto kultūros įstaigų darbuotojus. Svečiai taip pat lankėsi Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  1. Naglienė, Sigita Ieva

  Pamąstymai iš Biržuvėnų po susitikimo su žolynų žiniuone Mija – Džeinara Ubartiene: nuo – žinojimo iki platesnio supratimo / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugpj. 24, p. 9.

  Apie Telšių rajono Biržuvėnų dvaro sodyboje įvykusį susitikimą su žolininke Mija – Džeinara Ubartiene.

  60. Naglienė, Sigita Ieva

  Ir tuomet, kai medis sustabdo žvilgsnį prie kryžkelės kryžių, aušta kitokia diena / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugs. 7, p. 6.

  Apie kryždirbį Arvydą Ašmontą.

  61. Tomo Jovaišos akvarelės darbų paroda. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugs. 7, p. 7.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje surengtą dailininko Tomo Jovaišos akvarelės darbų parodą.

  62. Išmanioji vasara su biblioteka / „Telšių žinių“ inf.. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. -        2019, rugs. 10, p. 8.

  Apie rugsėjo 2-ąją Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje apdovanotus mokinius, aktyviausiai dalyvavusius vasarą rengtuose edukaciniuose užsiėmimuose. Bibliotekoje vyko šie edukaciniai užsiėmimai: lėlių teatras, smėlio terapija, lego konstravimas, drono „Tello“ valdymas, 360 laipsnių kameros pristatymas.

  63. Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Langai, kviečiantys žvelgti tolyn ir gilyn / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugs. 14, p. 6.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikiančią Krzystofo Sokolovskio – menininko, ikonų, paveikslų, instaliacijų ir monumentalių darbų autoriaus, neosakralinio meno koncepcijos kūrėjo parodą.

  64. Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Lyrinis Žemaitijos sostinės vaizdinys Mečislovo Šilinsko fotografijose / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugs. 17, p. 6.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą Telšių miesto garbės piliečio fotomenininko Mečislovo Šilinsko šeštąjį fotoalbumą. Fotoalbumas skirtas Žemaitijos paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800 metų jubiliejui.

  65. Mickuvienė, Zita

  Skleidęs šviesą ir gerumą / Zita Mickuvienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugs. 17, p. 8.

  Apie Telšių rajono Varnių miesto bibliotekos literatų būrelio „Lyra“ narių paminėtas kunigo, rašytojo, visuomenės veikėjo Juozo Tumo-Vaižganto 150-ąsias gimimo metines.

  66. Servienė, Aurelija

  M. Šilinsko fotoalbumas – tai tiltas su visais, kurie domėsis Telšiais, Žemaitija / Aurelija Servienė. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, rugs. 20, p. 5.

  Apie rugsėjo 10 dieną Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą Telšių garbės piliečio, fotomenininko Mečislovo Šilinsko šeštąją knygą-fotoalbumą apie miestą, žmones – Žemaitijos sostinę Telšius.

  67. Dijokienė, Lina

  Veronika Povilionienė: „Po mūsų čia, mūsų žemėje, būkime mes!“ / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugs. 24, p. 7.

  Apie Vilniaus mokytojų namų organizuojamą projektą „Pasidainavimai su Veronika. Signatarų keliais“, įvykusį rugsėjo 23 dieną Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  68. Mickuvienė, Zita

  Skleidęs šviesą ir gerumą / Zita Mickuvienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, rugs. 27, p. 3.

  Apie Telšių rajono Varnių miesto bibliotekos literatų būrelio „Lyra“ narių, paminėtas kunigo, rašytojo, visuomenės veikėjo Juozo Tumo-Vaižganto 150-ąsias gimimo metines.

  69. Račkauskienė, Neringa

  Palydėta lygiadienio saulė / Neringa Račkauskienė // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugs. 28, p. 9.

  Apie rugsėjo 22 dieną paminėtą Baltų vienybės dieną ir rudens lygiadienį ant Paunšvystės alkakalnio.

  70. Kančauskienė, Nijolė

  Kelmė : Septintieji Žemaitės skaitymai. - Nijolė Kančauskienė - Rubrika: Kronika/Žinios iš Lietuvos bibliotekų // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2019, Nr. 10 (spalis), p. 40-41.

  2019 10 08 Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Septintieji Žemaitės skaitymai“. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Bibliografinio aptarnavimo skyriaus vedėja Julita Švėgždavičienė skaitė pranešimą „Dvarininkai Gorskiai Žemaitės gyvenime bei kūryboje“.

  71. Račkauskienė, Neringa

  Ant Paunšvystės alkakalnio / Neringa Račkauskienė. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, spal. 4, p. 5.

  Apie rugsėjo 22-ąją paminėtą Baltų vienybės dieną Telšių rajono Virmėnų kaime ant Paunšvystės alkakalnio.

  1. Moksleiviai „Eurodebatuose“ dalysis įžvalgomis apie buvimą „žaliais“!. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, spal. 5, p. 6.

  Apie spalio 15 d. 15 val. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyksiančius „Eurodebatus“ tema „Aš – žalias! Mada ar būtinybė?“.

  1. Tendziagolskienė, Irena

  Viena iš retųjų mūsų išeigų / Irena Tendziagolskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, spal. 12, p. 9.

  Apie Telšių rajono Nevarėnų miestelio bibliotekoje suorganizuotą popietę „Pabūkime kartu“ Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti.

  1. Tendziagolskienė, Irena

  Diena buvo kupina įspūdžių / Irena Tendziagolskienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, spal. 15, p. 4.

  Apie Telšių rajono Nevarėnų miestelio bibliotekoje įvykusią popietę „Pabūkime kartu“, skirtą Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti.

  1. Dijokienė, Lina

  Rudens spalvomis nušvitusi tradicinė knygų mugė / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, spal. 15, p. 7.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje įvykusią trečiąją knygų mugę. Mugė buvo skirta Tarptautinei mokytojų dienai.

  1. Naglienė, Sigita Ieva

  Pabuvimai su Vaižgantu: jo raštų skaitymai ir apmąstymai, ir Žemaitijos žmonės, ir „Žemaičių Robinzono“, žemaičių kaimo pasakos / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, spal. 26, p. 8–9.

  Apie rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto kūrybą. 2019-ieji metai yra skirti rašytojo J. Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

  1. Ivoncius, Alvydas

  Savivaldybė: nori atsikąsti daug, bet dantys – išklibę / Alvydas Ivoncius. - Iliustr.. - B. d. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, spal. 29, p. 1–2.

  Apie užsitęsusias rekonstrukcijas Telšiuose. Telšiuose ilgiausiai užsitęsė Kultūros centro ir Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcija.

  1. Norvaišienė, Loreta

  Nauja Algirdo Kazragio knyga / Loreta Norvaišienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, lapkr. 5, p. 7.

  Apie žemaičių rašytojo, publiscisto, poeto Algirdo Kazragio pristatytą naują knygą „Ežerėlio pasakos“ Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  1. Vaičekauskė, Nijolė

  Suaugusiųjų švietimo darbuotojų konsorciumo mobilumo projektas / Nojolė Vaičekauskė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, lapkr. 12, p. 4.

  Apie Telšių ir Raseinių rajonų suaugusiųjų švietėjų įgyvendinamą programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus projektą „Suaugiusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas, remiantis Vokietijos patirtimi“ („KARTU 2019“). Spalio 15-18 dienomis 15 suaugusiųjų švietėjų, atstovaujančių suaugiusiųjų švietimo darbuotojų konsorciumo nariams, dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose Vokietijoje, kuriuos organizavo Ibbenbiureno  Liaudies švietimo aukštoji mokykla (Šiaurės Reino Vestfalijos žemė, Šteinfurto apskritis). Mokymuose taip pat dalyvavo Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkė Erika Bytautienė ir Telšių rajono Kaunatavos bibliotekininkė Vilija Jocienė.

  1. Suaugusiųjų švietimo darbuotojų konsorciumo mobilumo projektas / Telšių švietimo centro inf.. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, lapkr. 15, p. 6.

  Apie Telšių ir Raseinių rajonų suaugusiųjų švietėjų įgyvendinamą programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus projektą „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas, remiantis Vokietijos patirtimi“ („KARTU 2019“). Spalio 15-18 dienomis 15 suaugusiųjų švietėjų, atstovaujančių suaugusiųjų švietimo darbuotojų konsorciumo nariams, dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose Vokietijoje, kuriuos organizavo Ibbenbiureno  Liaudies švietimo aukštoji mokykla (Šiaurės Reino Vestfalijos žemė, Šteinfurto apskritis). Mokymuose taip pat dalyvavo Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkė Erika Bytautienė ir Telšių rajono Kaunatavos bibliotekininkė Vilija Jocienė.

  81. Bibliotekininkų mokymosi vieta – Vokietija. 2019, lapkr. 16.

  Spalio 30 d. Telšių rajono bibliotekininkų seminare Vilija Jocienė ir Erika Bytautienė pasidalijo įdomia patirtimi iš 4 dienų mokymosi Vokietijoje, Ibbenbüren Suaugusiųjų liaudies aukštojoje mokykloje, kartu su Telšių ir Raseinių suaugusiųjų švietėjais.

   

  1. Dijokienė, Lina

  Ieva Sigita Naglienė: „Lietuvės moterys drąsiai žengia į poeziją“ / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, lapkr. 16, p. 8.

  Apie įvykusį pirmąjį šiais metais susitikimą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Telšių miesto Nr. 2 bibliotekoje (Masčio g.). Susitikimo metu literatė, poezijos žinovė, bibliotekininkė Ieva Sigita Naglienė pristatė poezijos knygas, skirtas „Knygų penketukui 2019“.

  1. Didysis knygų pristatymo konkursas / Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, lapkr. 19, p. 2.

  Apie Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuojamą regioninį knygų pristatymo konkursą vaikams ir jaunimui. Spalio 24 dieną Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyko knygų pristatymo atrankinis konkursas.

  1. Švėgždavičienė, Julita

  Dvarininkai Gorskiai Žemaitės gyvenime ir kūryboje / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr.. - B. d. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, lapkr. 23, p. 8.

  Apie dvarininkus Gorskius, priėmusius tarnystėn Juliją Beniuševičiūtę-Žymatienę, Džiuginėnų dvare, Telšių rajone.

  1. Naglienė, Sigita Ieva

  Muziejininkės, archeologės Laimutės Valatkienės atminčiai: buvimas ir esaties prisiminimai / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, lapkr. 26, p. 7.

  Apie Telšiuose Žemaičių muziejuje „Alka“ įvykusį susitikimą-prisiminimą, skirtą prieš metus Anapilin išėjusiai muziejininkei Laimutei Valatkienei atminti.

  1. Švėgždavičienė, Julita

  Dvarininkai Gorskiai Žemaitės gyvenime ir kūryboje / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr.. - Tęs. Pradžia: Nr. 90 - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, lapkr. 30, p. 8.

  Apie dvarininkus Gorskius, priėmusius tarnystėn Juliją Beniuševičiūtę-Žymatienę, Džiuginėnų dvare, Telšių rajone.

  1. Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Žodžiui gyvybę suteikė pradinukai / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, gruod. 3, p. 7.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje surengtą tradicinį rajono pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursą „Ir žodžiai turi sparnus“.

  1. Prekybos tinklo „Maxima“ padėkos „Žemaitijos pienui“ ir „Telteksai“. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, gruod. 7, p. 6.

  Apie Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ organizuojamą „Ačiū“ turą atvykusį į Telšius. „Ačiū“ turo šventė prasidėjo Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  1. Švėgždavičienė, Julita

  Dvarininkai Gorskiai Žemaitės gyvenime ir kūryboje / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr.. - Tęs. Pradžia Nr. 90 - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, gruod. 7, p. 8.

  Apie dvarininkus Gorskius, priėmusius tarnystėn Juliją Beniuševičiūtę-Žymatienę, Džiuginėnų dvare, Telšių rajone.

  1. Naglienė, Sigita Ieva

  Susitikimas su knyga: „So meilė Žemaitėjē“ – Plungės ir Rietavo krašto žemaitiškai rašančių kūryba Telšių skaitytojams / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, gruod. 17, p. 6.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą knygą „So meilė Žemaitėjē“.

  1.  Sakienė, Lina

  Iniciatyva „Gerumo sparnai“ / Lina Sakienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, gruod. 21, p. 6.

  Apie Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“ surengtą parodą-iniciatyvą „Gerumo sparnai“ Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Iniciatyva skirta paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną, kuri paskatintų vaikus atkreipti dėmesį į neįgaliuosius žmones bei skatintų tarpusavio supratimą.

  1. Naglienė, Sigita Ieva

  Senųjų maldaknygių istorijos – sustojusio laiko tiksėjimas, žmogaus dvasinės šviesos paieškos / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, gruod. 21, p. 8.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos miesto filiale eksponuojamą senų maldaknygių parodą.

  93. Servienė, Aurelija

  A. Kontrimas atsisakė apdovanojimo / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, gruodž. 27, p. 1, 3.

  Apie gruodžio 6 dieną Žemaičių muziejuje „Alka“ vykusios Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800 metų jubiliejaus šventinės konferencijos ir atminimo ženklo „Už nuopelnus Žemaitijai“ įteikimo ceremonijos metu Telšių rajono Degaičių seniūnijos seniūno Antano Kontrimo gautą apdovanojimą– atminimo ženklą „Už nuopelnus Žemaitijai“. Tą dieną A. Kontrimas negalėjo dalyvauti šventiniame renginyje ir atminimo ženklą gruodžio 19 dieną norėjo garbingai įteikti vieni iš projekto vykdytojų Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos atstovai: direktorė Jolanta Sutkutė ir jos pavaduotoja Vida Urnikienė, tačiau A. Kontrimas atsisakė šio apdovanojimo.

  1.  Sakienė, Lina

  „Eglutėje“ – iniciatyva „Gerumo sparnai“ / Lina Sakienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, gruod. 27, p. 5.

  Apie Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“ surengtą parodą-iniciatyvą „Gerumo sparnai“ Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  1. Martinkienė, Dalia

  Adventinė popietė „Sušildyk gerumu“ / Dalia Martinkienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, gruod. 27, p. 8.

  Apie gruodžio 20 dieną įvykusią adventinę popietę Telšių rajone Janapolėje.

  1. Naglienė, Sigita Ieva

  Tiesiog paraščių išvardijimas, arba Sumanymai – „dainos“ atsiradimai eilėraščiuose / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, gruod. 28, p. 8.

  Apie eilėraščiuose, naudojamą žodį „daina“.

  1. Jakienė, Jadvyga

  Ė pražīda Žemaitėjė – 800 žėidū / Jadvyga Jakienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, gruod. 31, p. 12.

  Apie Telšių rajono Baltininkų kaimo bendruomenės ir Telšių  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kuršų filialo įprasmintą svarbią Žemaitijos 800 metų sukaktį. Buvusios mokyklos patalpose nutapė medį ir papuošė rankų darbo pagamintais 800 žiedais.

  1. Skripkauskas, Juozas

  Žemaitijos metais apdovanoti žemaičiai / Juozas Skripkauskas. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2019, gruod. 31 (Nr. 146), p. 8.

  Žemaitijos metų minėjimo komisija ir Lietuvos Respublikos laikinoji žemaičių grupė sumanė garsiausius žemaičius apdovanoti atminimo ženklu „Už nuopelnus Žemaitijai“. Telšių Karolinos Praniauskaitės bibliotekai buvo pavesta organizuoti atranką ir jų apdovanojimą. Straipsnyje pateikta medžiaga apie tarp garbiausiųjų žemaičių patekusį kryždirbį, skulptorių Antaną Vaškį.

  APIE BIBLIOTEKĄ INTERNETE

   

  1. 99.  Emos Kaubrytės XIV autorinių darbų paroda "Šaltos spalvos" 2019, saus. 21. https://www.youtube.com/watch?v=Yh9w1El9ajg.

   

  1. Mokymai Telšių bibliotekininkams. 2019, vas. 26.

  http://savb.lt/lt/renginys/mokymai-telsiu-bibliotekininkams/.

  1. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymuose: ir devyniasdešimtmečiai, ir devyniolikmečiai. 2019 m. balandžio 26 d.

   https://www.epilietis.eu/2019/04/26/projekto-prisijungusi-lietuva-mokymuose-ir-devyniasdesimtmeciai-ir-devyniolikmeciai/.

  1. Žemaitijos sostinė Telšē 2019. 2019, rugs. 15.

   https://www.youtube.com/watch?v=8KydOa3i_18.

  1. Septintieji Žemaitės skaitymai. 2019, spal. 23.

  https://www.youtube.com/watch?v=oAK7g_s5cvA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3VwA4k_OO1srvBcseJ_zMwkoc8b_Fsw5tUzjXuBWjIPIjzmQJUZuehids.

  1. Suaugusiųjų švietimo darbuotojų konsorciumo mobilumo projektas 2019, spal. 24.

  http://www.telsiai.lt/popup2.php?ru=5hMMJvVpMo&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=10068.

  1. „Maxima“ sako „ačiū“ Telšių gyventojams ir lietuviškų prekių gamintojams 2019, lapkr. 29.

  https://www.diena.lt/naujienos/verslas/imoniu-pulsas/maxima-sako-aciu-telsiu-gyventojams-ir-lietuvisku-prekiu-gamintojams-941891.

  1. Apdovanoti už nuopelnus Žemaitijai. 2019, gruod. 11.

  http://www.kpbiblioteka.lt/lt/pradzia/4910-apdovanoti-uz-nuopelnus-zemaitijai.

  Parengė vyr. bibliografė Audronė Kazlauskaitė, 2020 02 20

 • Mokymo centras

  Bibliotekos mokymo centras kaupia, sistemina bei analizuoja informaciją apie darbuotojų ir gyventojų informacinius poreikius, organizuoja ir vykdo mokymus rajono bibliotekininkams ir gyventojams, pristato viešosios bibliotekos elektronines paslaugas, organizuoja visų socialinių grupių gyventojams neformalaus švietimo informacinius bei edukacinius užsiėmimus, skatina rajono darbuotojų ir gyventojų nuolatinį informacinį mokymąsi, ugdo ir stiprina gyventojų skaitmeninius įgūdžius bei kompetencijas.

  Mokymo centre teikiamos nemokamos paslaugos:

  • Savarankiškas mokymasis anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, švedų ir rusų kalbų kompiuterine programa Euro Talk Language Learning;
  • Individualūs mokymai ar mokymai grupėse:
   kompiuterinio raštingumo pagrindai;
   interneto ištekliai ir elektroninės paslaugos;
   saugaus darbo internete įgūdžių ugdymas;
   darbo planšetiniu kompiuteriu pagrindai.
  • Konsultavimas informacinio raštingumo bei bibliotekos elektroninių paslaugų klausimais;

  Mokymo centro patalpa (12 kompiuterizuotų darbo vietų su interneto prieiga, kompiuterizuota lektoriaus darbo vieta, ekranas, projektorius, mobili informacinė lenta) nuomojama pagal Telšių rajono savivaldybės Tarybos patvirtintus viešosios bibliotekos paslaugų įkainius.

  Mokymo Centras

 • Vaikų literatūros skyrius

  Vaikų literatūros skyrius - vienas iš Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos skyrių, diferencijuotai aptarnaujantis lankytojus - ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus, jų tėvelius, studentus, pedagogus, ikimokyklinių įstaigų specialistus ir kitus lankytojus. Rengia skaitymą skatinančius projektus ir renginius  vaikams. Galioja tie patys LIBIS bilietai ir tos pačios skaitytojų aptarnavimo taisyklės.

  Sukauptas 14990 egz. knygų fondas, skaityklos fondas, 26 pavadinimų laikraščiai ir žurnalai, stalo žaidimai, skaitytojams skirti 9 kompiuteriai su  interneto prieiga.

  Vaikams organizuojami įvairiausi renginiai: parodos, popietės, knygų valandėlės, ekskursijos po biblioteką. Dalyvaujame projektinėje veikloje, skaitymo skatinimo programoje.

  Bendradarbiaujama su  miesto mokyklomis ir kitomis vaikų įstaigomis.

  Vaikų literatūros skyriuje galite rasti:

  • Tūkstančius įvairiausių knygų.
  • Skolintis į namus iki 5 pavadinimų knygas vienam mėnesiui.
  • Laikraščius ir žurnalus skirtus vaikams.
  • Vaizdo ir garso kompaktinius diskus.
  • Nemokamai naršyti internete (9 vietos).
  • Kopijuoti, nuskaityti, spausdinti informaciją nespalvotu spausdintuvu.
  • Gali gauti informaciją ruošiant pamokas.
  • Mažiesiems skaitytojams - stalo žaidimai, žaislinės knygutės.
  • Dalyvauti bibliotekos renginiuose.
  • Renginių metu susitikti su įdomiais žmonėmis.
  • Surengti savo kūrybos (piešinių, rankdarbių ir kt.) parodas ir jų pristatymus.

  Kaip tapti bibliotekos skaitytoju

  • Ateidamas į biblioteką atsinešk dokumentą, kuriame būtų nurodytas Tavo asmens kodas ( pasą, gimimo liudijimą ar moksleivio pažymėjimą). Tau bus išduotas LIBIS elektroninis bilietas, kuriuo galėsi naudotis ir kitose bibliotekose. Bilieto kaina:
  • Vaikams iki 16 metų - 1,00 €.

   Kaip naudotis biblioteka

  • Skaitytojai aptarnaujami tik su skaitytojo bilietu.
  • Knygas galima rinktis atvirame fonde.
  • Žodynai, enciklopedijos skaitomi skaitykloje, į  namus neišduodami.
  • Žaidimus, žaislines knygutes rasite žaidimų lentynoje.
  • Kompiuteriu galima naudotis 1 val. per dieną.
  • Visais neaiškiais klausimais kreiptis į bibliotekininkę.
  • Informaciją apie biblioteką galite rasti ir namuose  www.kpbiblioteka.lt
  • E.laiškus, paklausimus siųskite Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
  • Knygas galima pratęsti  telefonu 53970 ar užėjus į biblioteką.
 • Vizitinė kortelė

  Bibliotekos kolektyvas 2011

  Tai – viešo naudojimo ir valstybės išlaikoma kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga. Biblioteka įkurta 1922 m. 1996 m. bibliotekai buvo suteiktas Viešosios bibliotekos pavadinimas ir juridinio asmens teisės. 1997 m. bibliotekai buvo suteiktas pirmosios žemaičių poetės Karolinos Praniauskaitės vardas. 2011m. tarp Lietuvoje išrinktų geriausių naujoviškos bibliotekos vizijų akcijoje „Kuriame naujovišką biblioteką“ buvo apdovanota ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka. Įteiktas prizas- elektroninių knygų skaityklė. 2011 m. Viešoji biblioteka, turinti 29 filialus, šventė 90-ies metų jubiliejų. 

  2012 m. viešųjų bibliotekų tinklą rajone sudaro K. Praniauskaitės viešoji (centrinė) biblioteka, 2 miesto ir 26 kaimo filialai. Juose saugoma 296360 dokumentų, prenumeruojama 132 pavadinimų periodiniai leidiniai, rajono skaitytojus aptarnauja 49 darbuotojai. Bibliotekose nuolat pristatomos įvairių rašytojų, poetų knygos, atidaromos ir tautodailininkų darbų parodos, įvairūs konkursai, skaitymo skatinimui skirti renginiai, bibliotekininkai aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje.

  Mokymosi partnerystės tarptautinio projekto ,,Europos bibliotekos kaip besimokančių suaugusiųjų švietimo centrai"(2008- 2010 m) vykdymo laikotarpiu buvo paruoštos ir įvykdytos šešios mokymo programos besimokantiems suaugusiems asmenims, veikla apėmė bendradarbiavimą tarp penkių institucijų Švedijoje, Lenkijoje, Italijoje ir Lietuvoje.

  Dalyvaujant projekte ,,Bibliotekos pažangai“ (2008 – 2012m.) kompiuterizuotos 100 proc. visos Telšių rajono bibliotekos bei 2009 m. Ryškėnuose atidarytas viešosios bibliotekos kompiuterinio raštingumo mokymo centras. Čia mokosi Telšių apskrities bibliotekininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, gyventojai. Interneto viešųjų prieigos taškų kaimo bibliotekose kūrimas ir bibliotekininkų paslaugos- konsultacijos interneto lankytojams manoma prisidėjo prie informacinės visuomenės plėtros.

  Ypač sėkmingai įvykdyti literatūrinio pobūdžio projektai - tai ,, Ežero pakrantėje - Poezijos pavasario šventės“, ,,Poezijos paukštė skrenda link“, kasmet vykstantis Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas „Septintoji kalva“ bei poezijos šventės pražydus Kaunatavos sodams - jau tradiciniais tapę renginiai. Prie bibliotekos veikia literatų klubas „Šatrija”.

 • Bibliografinio aptarnavimo skyrius

  Respublikos g. 18, Telšiai
  III aukštas

  Tel. (8-444) 41725; El.paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. ; Skype: julita9581

  Skyriaus vedėja Julita Švėgždavičienė
  Vyr. bibliografė Vilma Jomantaitė
  Vyr. bibliografė Gintarė Kačinskienė

   

  Apie skyrių

  Skyriuje komplektuojami žinynai, žodynai, enciklopedijos, kita informacinė literatūra, skaitmeninės knygos, kiti skaitmeniniai dokumentai fizinėse laikmenose. 

  Čia kaupiamas vietos spaudinių, knygų bei kitų leidinių, turinčių informacijos apie Telšius, dedikuotų knygų bibliotekos skaitytojams, fondas. Kaupiamas teminis straipsnių popierinių kopijų ir elektroninių dokumentų kopijų archyvas apie Telšių rajoną ir jo žmones. Pildomas žymių rajono žmonių sąvadas. 

  Kviečiame rajono žmones,įstaigas ir organizacijas, leidžiančius įvairius leidinius, padovanoti bibliotekai nors po vieną tokio leidinio egzempliorių. Jie taps prieinami plačiam skaitytojų ratui.

  Kraštotyros fonde saugomi tokie kultūros paveldo objektai, kaip senos knygos (iki 1940 m.), rankraščiai, vizualinė medžiaga, kraštotyros darbai. Iš jų vertingiausi: originalios poetės K. Praniauskaitės lenkų kalba išleistos „Dainelės“ (1858) bei poemėlė „Žemaičių Kalvarijos atlaidai“ ( 1856); Vyskupo Jono Kaunecko padovanotos Telšiuose įvairiais savilaidos būdais leistos pogrindinės religinės knygos; Broniaus Valiušaičio knygų kolekcija (įsigytos tarpukario metais Telšiuose), pirmaisiais Atgimimo metais bibliotekininkės E. Videikienės darytos knygų kopijos iš VU Retų spaudinių skyriaus (apie 15 pavadinimų, tame tarpe rusiškomis raidėmis 1864 m. išleista „Abecele žemaitiškai- lietuviška“); tarpukariu Telšiuose leistos periodikos kai kurių numerių kopijos ir kita. Kraštotyros fonde saugomos Broniaus Valiušaičio, Igno Misiūno ir kitų dovanotos asmeninių knygų kolekcijos, senieji leidiniai su proveniencijomis. 

  Bibliografai nuo 2003 m. kuria straipsnių bibliografinius analizinius įrašus bibliotekos elektroniniam katalogui. Svarbesnių vietinėje spaudoje publikuotų straipsnių aprašai (kai kurie jų papildyti straipsnio elektronine versija) prieinami ir per Lietuvos nacionalinės bibliografijos duomenų banką ( http://www.libis.lt:8082/). Bibliotekos elektroniniame kataloge taip pat galima rasti straipsnių aprašus apie Telšių rajoną ir jo žmones iš respublikinės spaudos bei gaunamų knygų. 

  Konsultuojame skaitytojus literatūros paieškos klausimais tiek bibliotekos elektroniniame kataloge, tiek kitų bibliotekų kataloguose bei duomenų bazėse. Atsakome į skaitytojų užklausas, suteikiame slaptažodžius nuotolinei prieigai prie kai kurių prenumeruojamų duomenų bazių. 

  Dalyvaujame projektinėje veikloje.

  Bibliografinio aptarnavimo skyriaus vedėja Julita Švėgždavičienė, 2016

 • Bibliotekos istorija

  Respublikinis bibliografų seminaras, 1981

  Telšių biblioteka buvo viena iš pirmųjų 6 valstybinių bibliotekų, pradėjusių veikti kaip Kauno Centralinio Valstybinio knygyno filialas.

  Pirmasis bibliotekos vedėjas buvo Mykolas Barkus (Bartkus). Dirbo nuo 1921 m. iki 1923 05 01 dienos, kai pradėjo dirbti puiki bibliotekininkė Emilija Nekrašaitė (1949 m. buvo atleista iš darbo). 1936 m. pradėta vadinti Telšių viešąja biblioteka. Nors ne kartą kraustėsi į kitas patalpas, visada buvo miesto centre-ant Insulos kalno. Knygų fondas augo iš lėto – nuo 1 tūkst. iki 10 tūkst. (1940 m.) vienetų.1945 m. Telšių rajoninė biblioteka perėjo Kultūros skyriaus (buvo Švietimo skyriaus) žinion. Nuo 1950 m. iki 1983 m. Bibliotekos direktorė buvo Adelė Matulevičienė. 1950 m. dirbo 3 darbuotojai. Nuo 1983 m.- Virginija Černiauskienė.

  1967 m. Biblioteka išrinkta geriausia respublikos rajonine biblioteka ir apdovanota vyriausybės.

  1977 m. Bibliotekoje vyko respublikinis metodistų seminaras.

  1981 m.- Respublikinis bibliografų seminaras.

  1974 m. Biblioteka persikelia į specialiai bibliotekai pritaikytas patalpas ir iki 2008 m. buvo įsikūrusi Kultūros centro antrajame aukšte. 1976 m. vyko bibliotekų centralizacija. Telšių centrinėje bibliotekoje įsteigti 5 skyriai.

  1982 m. Telšių centrinėje bibliotekoje buvo 93 tūkst. knygų, 133 pavadinimų periodikos, 3 tūkst. plokštelių. Tais metais skaitė 7200 skaitytojų. Iš 22 bibliotekininkų – 8 su aukštuoju išsilavinimu.

  Nuo Atgimimo metų iki šių dienų Biblioteka patyrė įvairių reorganizacijų bei ,,taupymo" programų. Keitėsi bibliotekos fondų struktūra, kito veiklos principai.

  1997 11 28 rajono savivaldybės sprendimu ir Telšių visuomenės pritarimu Bibliotekai suteiktas pirmosios lietuvių poetės Karolinos Praniauskaitės vardas.

  1997 m. įsigytas pirmasis kompiuteris.

  2000 m. įgyvendintas pirmasis projektas, laimėjęs finansavimą (ALF).

  2001 m. pabaigoje prasidėjo Bibliotekos kompiuterizavimas. Įsijungėme į Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) Komplektavimo ( 2002 m. balandį pradėti išsiųsti į Suvestinį katalogą pirmieji bibliografiniai įrašai), 2003 sausio 1 d.- Analizinės bibliografijos, 2006 sausio 1d.- Skaitytojų aptarnavimo posistemius. 2002 08- pradeda veikti interneto skaitykla.

  2007 m. rugsėjo mėnesį prasidėjo bibliotekos renovacijos darbai. Biblioteka laikinai įsikūrė Telšių miesto seniūnijos pirmajame aukšte.

  Paruošė Julita Švėgždavičienė, Bibliografinio aptarnavimo skyriaus vedėja, 2006, papildė 2012.

 
Savanoris bibliotekoje