Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » 2016 » Neformalus suaugusiųjų švietimas Telšių rajone

Neformalus suaugusiųjų švietimas Telšių rajone

Neformalus suaugusiųjų švietimas Telšių rajone

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1 364 Telšių švietimo centras (toliau – Centras) paskirtas Telšių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano įgyvendinimo koordinatoriumi. Siekiama nuoseklios ir tarpinstituciniu susitarimu grįstos neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros, sudarančios prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą. Šių metų kovo 7 dieną į Telšių švietimo centrą susirinkę Telšių rajono savivaldybės institucijų, teikiančių suaugusiųjų neformalųjį švietimą atstovai nusprendė Centro internetinėje svetainėje kiekvieną mėnesį skelbti savo renginių planą.  Tikimasi, kad partnerystėje Telšių rajono įstaigų veiklos sklaida bei  informacija apie veiklą internetinėje erdvėje padės Telšių rajono gyventojams pasirinkti neformalaus mokymosi programas, būdus ir formas. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai atstovavo direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė.

 
Savanoris bibliotekoje