Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » 2016 » Maironiečių Jurginės ant septynių Telšių miesto kalvų

Maironiečių Jurginės ant septynių Telšių miesto kalvų

Maironiečių Jurginės ant septynių Telšių miesto kalvų

Telšių – Lietuvos kultūros sostinės 2016 savaitgalis buvo turtingas renginių. Vienas jų – Lietuvos maironiečių draugijos sambūris „Jurginės ant septynių Telšių miesto kalvų“. Sekdami Didžiojo Poeto Maironio pėdsakais, į Telšius atskubėjo gausus būrys entuziastų. Renginio globėja Telšių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė sakė: „Pasistenkime būdami kartu išgirsti žemės kalbą ir išgyventi poezijos garsų galią. Tegul parlėkusi gegutė užkukuoja ant kurios nors iš mūsų septynių kalvų ir visiems išpranašauja sėkmingus metus“.

Katedros aikštėje vyko dalyvių registracija. Organizatoriai dėkoja už pagalbą ir pasiaukojimą vėsią dieną Telšių „Džiugo“ gimnazijos lituanistėms. Renginys prasidėjo šv. Mišių auka Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje. Dalyvavo ilgametis telšiškis Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Telšių Garbės pilietis prelatas Juozas Šiurys.

Bažnyčioje susirinkusius pasveikino LR Seimo narys Valentinas Bukauskas, vicemeras Kęstutis Gusarovas kartu su D. Mažeikiene, perduotas mero Petro Kuizino video linkėjimas. Svečius iš kitų miestų sužavėjo filmas apie Telšius – Lietuvos kultūros sostinę 2016.

Bažnyčioje iškilmingai apdovanoti Lietuvos maironiečių poezijos konkurso „Pavasario balsai“ laureatai. Dalyvavo ir sveikino Lietuvos maironiečių draugijos pirmininkas Eugenijus Urbonas, koncertavo berniukų choras „Lietuvaičiai“ (vadovė Laima Petrulaitienė ). Jaunieji atlikėjai, dainuodami Maironio žodžiais sukurtas dainas „Oi neverk, motušėle“, „Kur lygūs laukai“, sambūrio dalyvius palydėjo į Telšių miesto amfiteatrą. Čia taip pat koncertavo vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Čiučiuruks“.

„Jeigu kas paklaustų, kas paskatino Telšių rajono mokyklose burti maironiečių grupes ir tapti pirmąja jų globėja, atsakyčiau, kad Lietuva visais laikais auginosi vaikų, išbėgančių pasižvalgyti į gimtinės kalveles, įsiklausyti į upelių ir pakelės akmenų sakmes, pasiklausyti, ką pasakoja, dainuoja senoliai. Dabar stebiuosi, kad sodybų tuštėjimo metais optimizuojant mokyklų tinklą, maironiečiai, globojami mano įpėdinės Irenos Daubarienės, išliko tik tose mokyklose, kur dirba vos kelios pačios pirmosios vadovės: Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Gražina Narmontienė, Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Juškienė, „Džiugo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Aušra Ramančauskienė. Domiuosi jų veikla ir noriu palinkėti, kad maironiečiai gausintų savo gretas“,– sakė Irena Radzienė, pirmoji telšiškių maironiečių globėja.

Nors renginyje negalėjo dalyvauti Telšių – Lietuvos kultūros sostinės 2016 Literatūros ambasadorė Viktorija Daujotytė, jis iš anksto perdavė šilčiausius linkėjimus: „Jūs, mieli maironiečiai, esate kultūros piligrimai. Bet neužmirškite ir gamtos. Kaip jos neužmiršo ir Maironis. Jūsų sambūrio renginiai suteiks miestui jauno įsipareigojimo kultūrai šviesos“.

Nuotaikingai praleidus laiką amfiteatre, paskanavus kareiviškos košės, visų jau laukė ekskursijos po Telšių miestą, kurias vedė gidžių grupė, vadovaujama Janinos Bucevičė. Oras maironiečių nelepino, tačiau, sulaukus tinkamo momento, prasigiedrijo ir Telšiai svečiams atsiskleidė visu savo grožiu. Vėliau maironiečiai lankėsi Žemaičių muziejaus „Alka“ Žemaitijos kaimo ekspozicijoje, kur visus su polka pasitiko Degaičių kaimo kapela „Grįžolė“. Maironiečiai rodė šešėlių teatrą, dainavo dainas, žaidė žaidimus.

Telšių maironiečių klubų vadovėms Telšių „Džiugo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai A. Ramančauskienei, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai G. Narmontienei bei Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktorei D. Juškienei inicijavus Lietuvos maironiečių sambūrį Telšiuose, prisidėjo daug skirtingų įstaigų darbuotojų: Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė, Telšių Žemaitės dramos teatro direktorius Artūras Butkus ir šviesos operatorius Sergej Simonenko, Telšių kultūros centro direktorės pavaduotojas Linas Ulkštinas ir meno vadovas Robertas Tekorius, Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ direktorė Irena Daubarienė, Telšių rajono savivaldybės atstovė Indra Mileškienė, Telšių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistas ir Lietuvos šaulių sąjungos Telšių 5-osios kuopos vadas Arūnas Juška, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos istorijos mokytoja ir gidė Janina Bucevičė.

Renginį organizavusiai komandai Telšių rajono savivaldybės direktorius Saulius Urbonas bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėja D. Mažeikienė įteikė padėkas. Lietuvos maironiečių draugijos pirmininkas E. Urbonas padėkojo maironiečių vadovėms, įteikta padėka daug metų literatūrinį paveldą Varniuose puoselėjusiai buvusiai pedagogei Vladai Vengrienei. Išskirtinai pagerbta ir maironiečių pradininkė Telšiuose I. Radzienė.

Atsisveikinant su Žemaitija, maironiečiai pakviesti apsilankyti Varniuose, kur V. Vengrienė vedė ekskursiją po istorinius – literatūrinius Varnius kartu su Motiejaus Valančiaus gimnazijos lituanistėmis, apsilankyta Apaštalų Švento Petro ir Povilo bažnyčioje.

Laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ žurnalistė Donata Kazlauskienė

 
Savanoris bibliotekoje