Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » 2016 » Draudžiamoji spauda

Draudžiamoji spauda

Draudžiamoji spauda

Gegužės 4- sios rytą, kai visa gamta atbunda gyvybei, puošiasi žiedais, į Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių miesto biblioteką susirinko keletas literatų būrelio ,,Lyra‘‘ narių ir suklegėjo VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro Ap-Pb15 grupių (automobilių mechanikų ir padavėjų-barmenių specialybių) didelis mokinių būrys. Čia buvo pristatyta paroda ,,Draudžiamoji spauda 1864- 1990‘‘, spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti, kuri minima gegužės 7 dieną. Parodą išsamiu pasakojimu pristatė Žemaičių muziejaus ,, Alka‘‘ skyriaus Žemaičių vyskupystės muziejaus bibliotekininkė Jurgita Ivinskienė.

1864 metais uždraudus spausdinti knygas Lietuvoje ir Lenkijoje, jos buvo išleidžiamos Tilžėje, o iš ten slapta knygnešių pagalba gabenamos į Lietuvą. Vienas iš žymiausių knygnešių buvo Jurgis Bielinis.

Jurgita priminė, kad pirmieji asmenys rašiusieji lietuvių kalba buvo Mykolas Daukša ir Motiejus Valančius, kurie labai prisidėjo prie lietuviško žodžio platinimo. Tuo laikotarpiu buvo populiarios kontrafakcinės knygos (knygoje buvo nurodomi klaidingi spausdinimo duomenys, nuslepiami jų autoriai, vertėjai, rengėjai, leidimo vieta ir leidėjai.) Kontrafakcinės knygos daugiausia buvo spausdinamos Mažojoje Lietuvoje. Tuo laikotarpiu lietuviams svarbios buvo trys knygos: maldaknygė, elementorius ir kalendorius. Kiek vėliau pasirodė laikraščiai ,,Aušra‘‘, ,,Tėvynės sargas‘‘, ,,Varpas‘‘. Antrasis spaudos draudimo laikotarpis prasidėjo sovietams okupavus Lietuvą. Šiuo laikotarpiu pasirodė partizaninė leidyba. Lietuvoje buvo leidžiami net 21 pavadinimo laikraščiai.1972 m. Lietuvoje slapta pradėta leisti,, Lietuvos katalikų bažnyčios kronika‘‘.

Renginio pabaigoje nuskambėjo Viljamo Tekerėjaus žodžiai: ,, Knygos nuskaidrina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina jį tauriausiems siekiams, aštrina protą ir švelnina širdį.“

Zita Macienė

Varnių miesto bibliotekos vyr. bibliotekininkė

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje