Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » 2016 » Apolonija Girdžiūnienė: Lieplaukė-Plungė

Apolonija Girdžiūnienė: Lieplaukė-Plungė

Išsaugota 1940 m. Lietuvos telefonų abonentų knyga

Garsioji plungiškė kraštotyrininkė Apolonija Girdžiūnienė yra gimusi Lieplaukėje. Mokytojos Eleonoros Ravickienės paskatinta, būdama 72 metų, pradėjo savo „pasižvalgymus po Žemaitiją“. Rašė beveik į kiekvieną „Gimtinės“ laikraštį, čia išspausdintas 61 jos kraštotyrinis straipsnis. Vėliau, nustojus leisti „Gimtinės“ laikraštį, rašė ir teberašo į „Tautotyros metraštį“, „Tėvynės aidą“, „Žemaičių saulutę“. Surinkusi daug medžiagos apie Lieplaukę, Plungę, Žemaitijos žmones, įvykius. Palaiko šiltus ryšius su Lieplaukėje gimusiu prof. Leonu Jovaiša ir Kaziu Saja, čia kurį laiką gyvenusiu.
Dėkojame Apolonijai Girdžiūnienei už dovanas: straipsnių kopijų aplankus, „Tautotyros metraščio“ tomus, „Gimtinės“ 2007 m. komplektą, girininko Aleksandro Tenisono laiškų Kazimierui Dauginiui (Telšiai) kopijas, Leono Jovaišos autobiografinę ir eilėraščių knygeles, Kazio Sajos „Patumšalę“, 1940 m. Lietuvos telefonų abonentų knygą.

Julita Švėgždavičienė

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje