Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » 2016 » Ir rudenį sklando poezijos paukščiai

Ir rudenį sklando poezijos paukščiai

Ir rudenį sklando poezijos paukščiai

Kiek daug gražių žodžių galima pasakyti apie poeziją: ji – ir sielos sparnai, ir ,,auksinė saulė žmogaus jaunystės amžinos“, ir tylioji nemigos naktų draugė, ir skausminga kūrėjo žodžio auka, nešanti katarsį - dvasinį apsivalymą tūkstančiams jautrių širdžių. Tokia pakili, poetiška nuotaika tą spalio sekmadienį sklandė ir jaukioje Varnių bibliotekos salėje, kur susirinkę poezijos mylėtojai sveikino vieną iš šių šviesių, svetingų namų šeimininkių – Zitą Žukauskaitę – Macienę, išleidusią pirmąjį savo poezijos rinkinį ,,Lietaus laše...“ Zitą varniškiai seniai pažįsta kaip puikią fotografę, tautodailininkę, tapytoją, apdailininkę, dainininkę ir kaip nuoširdų žmogų, svetingą kaimynę, o kaip poetę, nuoširdžiomis eilėmis tapančią savo sielos atspindžius, pažino neseniai. Ir jau spėjo pamilti, suradę jos kūryboje daug ką sau artimo.

                      Renginį nuotaikinga kompozicija ,,Ruduo“ pagal rinkinio skyriaus ,, Laiko virsmas“ eiles pradėjo Janapolės pagrindinės mokyklos moksleiviai, vadovaujami mokyt. L. Juškienės. Renginio vedėja, ,,Lyros“ pirmininkė G. Čiužienė trumpai apibūdino rinkinio autorę: ,, Gūdžiame Žemaitijos viduryje gyveno svajotoja mergaitė. braidė Minijos ištakų vingiais, kopinėjo jos vaizdingomis atkrantėmis ir svajojo, svajojo...“ Gal ta paslaptingai graži vaikystės aplinka ir lėmė talentingą Zitos prigimtį? Pakviesta papasakoti apie save, Zita buvo kaip visada labai nuoširdi. Kiek daug jos patirta – ir džiaugsmo, ir skaudžių likimo išbandymų, ir nelengvos emigranto dalios. Užauginti du sūnūs – jie gyvena Anglijoje ir šią mamai svarbią dieną, negalėdami būti šalia, pradžiugino ją video sveikinimu.

Su rinkiniu ,,Lietaus laše...“ detaliau supažindino susirinkusius mokytoja V. Vengrienė. Leidykos ,,Naujasis lankas“ išleistą knygelę miela paimti į rankas, maketuotoja L. Inytė ją skoningai apipavidalino, panaudodama pačios Zitos fotografijas. Eilėse kalbama apie visiems mums, šioje žemėje gyvenantiems, svarbius dalykus: meilės, laimės, artimųjų supratimo troškimą, išsiskyrimo ir vienatvės skausmą, netekties neišvengiamybę, gimtosios žemės grožį, svarbiausią kūrėjo paskirtį: išvesti žmogų iš kasdienybės, parodyti jam pasaulio grožį, išmokyti juo gėrėtis. Trumpai apžvelgti visi 6 rinkinio skyriai: ,, Laiko virsmas“, pulsuojantis nuolat gyvos ir kintančios gamtos grožiu, liūdnokais bėgančio laiko apmąstymais, spontaniškai prasiveržiančia meile gyvenimui. Gražiausiuose jo kūriniuose pačiais vaizdais išreiškiama kalbančiojo nuotaikos slinktis, vykusiai parinktos stiliaus priemonės.  Skyriuje ,, Gyvenimo verpetai“  nuoširdumu, puikiai suderinta žodžių muzika džiugina ,, Mano gyvenimas“, įtikinamai atskleista žmogaus būsena - ,, Skausmas“, juodo varno – lilimo draugo simbolis eilėraštyje ,, Ieškojimas“. Apskritai rinkinyje kiekvienas skaitytojas ras sau artimų eilėraščių: jauni žavėsis kūriniais iš skyriaus ,,Kai meilė dar gyva“, vyresniesiems suprantami bus eilėraščiai netekties temomis iš ,,Atsisveikinus“, daug kam išspaus ašarą ,, Jūs man brangiausi“, ypač ,,Mamos duona“, ,,Tėvo rankos“. Skyriuje ,,Pabiros“ gilia potekste skaitytoją patrauks ,,Akmuo“, savo dvasia toks artimas mūsų mitologijai: čia stengiamasi prakalbinti šaltą, rūstų, išdidų akmenį, suprasti jo, mindomo, spardomo, visų pamiršto, sielą.

Daug kas tądien norėjo pasveikinti mieląją eilių autorę – ir rudeninėmis gėlėmis, ir skaitydami sau artimiausias jos eiles: ir Varnių kultūros centro darbuotojos, ir artimiausia bendradarbė bibliotekininkė Vida, ir bendraminčiai iš ,,Lyros“ – Gendvika, Stanislovas, Regina, bent kelios Danutės, Virginijus, perdavęs dar kelių Lietuvos kaimo rašytojų sveikinimus, ir artimiausi Zitos kaimynai iš Ežero gatvės, sakydami, kad kiekvienai Varnių gatvelei reikėtų turėti tokią puikią kaimynę kaip Zita, - visus sunku ir suminėti! Būta svečių ir iš toliau: nuostabiomis savo kūrybos dainomis, tokiomis artimomis Zitos eilių sielos virpesiams,   varniškius pakerėjo Enrika Diulaj, o eigirdiškė V. Domeikytė – Kazlauskienė ( gimusi ir užaugusi Varniuose!) eilėmis sveikino naująją poetę ne tik savo, bet ir Seimo nario V. Bukausko vardu. Tolimiausi sveikinimai Zitą pasiekė per ,,Lietuvos aidą“ net iš plunksnos draugės vilnietės.  Palinkėkime Zitai kūrybinio įkvėpimo ir sėkmės – ir kaip poetei, ir kaip dailininkei.

                                                                                                                                            V. Vengrienė

Vidos Krenciuvienės ir Stanislovo Genučio nuotraukos.

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje