Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » 2016 » Poezijos popietė Janapolės bibliotekoje

Poezijos popietė Janapolės bibliotekoje

Poezijos popietė Janapolės bibliotekoje

„Suraskim laiko“- ekrano sklindančiais vaizdais, muzika ir posmais Janapolės biblioteka kvietė besibūriuojančius žmones į salę. Advento laikotarpį pradėdama prasmingu renginiu – susitikimu su talentinga kraštiete. Šiais metais išleidusią poezijos knygą „ Lietaus laše...“ , Zita Žukauskaite – Maciene.


Į salę susirinkusiam būreliui mokinių, mokytojų, rašančių eiles ir jas tik skaitančių janapoliškių, bibliotekininkė šiltais žodžiais pristatė knygos autorę.
Zita Macienė yra gyvenusi Janapolėje čia ji dirbo, čia augo jos vaikai, čia kaip ir visi ji rikiavo savo buitį, tad betarpiški asmeniškų momentų prisiminimai, popietei suteikė betarpiškumo ir nuoširdumo.
Janapolės mokyklos literatų būrelio mokiniai su spalvingais lietsargiais įbėgę į salę nukreipia klausytoją į knygos pavadinimą ( vadovė Laima Juškienė) padeklamavo Zitos Macienės eilėraščių ištraukas.
Autorė mintimis grįžo į savo mokyklinius metus, kai parašiusi pirmąjį eilėraštį, kurį randame knygoje, deja, nebuvo skatinama kurti ...
Bet ilgai brandintas poreikis rašyti vis tiek prasiveržė.
Į netolimą poros metų praeitį sugrąžino sukurta video retrospektyva, kai per viešnagę Janapolėje Zita dar neryžtingai kalbėjo apie didelį pluoštą eilėraščių, kuriuos visai neseniai pradėjo leisti į viešumą. O šiandien štai skaitome jaudinančias eiles, linkėdami autorei mūzos palankumo.
Popietę pratęsė janapoliškiai poetai. Irena Kumžienė iš savo gausaus rankraščių pluošto parinko keletą posmų, kuriuos klausant vis stebiesi, kaip vis naujai galima pasakyti apie amžinus dalykus: gamtą, gimtinę, artimus žmones...
Poetas Juozas Šileika prisiminė asmenines sąsajas su Zitos Macienės šeima, pasikuklino, kad nebūdamas literatūros specialistas, neranda reikalingų ir tinkamų žodžių įvertinti Zitos kūrybai, nes skaito ją vidumi . Ir į tą gražią posmų giją įpynė savo naujausius eilėraščius....
Turininga penktadienio popietė paskatino dalyvius rasti laiko ne tik kasdieniniai buičiai, bet ir pažinimui, nuoširdžiam bendravimui, pasidžiaugti, kad bibliotekos renginiai suburia draugėn.
Aušra Ubartienė

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje