Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » 2017 » Eilėraščiai virtę dainomis

Eilėraščiai virtę dainomis

Eilėraščiai virtę dainomis

Te liejas eilės ir skamba dainos

pavasario vaiskioj gaivoj,

kada gimtinėn sugrįžę paukščiai  

linksmai savas giesmes giedos. (Z. Macienė)

Taip prasidėjo literatūrinė- muzikinė popietė  Varnių miesto bibliotekoje skirtoje Nacionalinei Lietuvos  bibliotekų savaitei, kurios šūkis šiemet yra ,,Tu esi biblioteka‘‘, o renginys vadinosi ,,Eilėraščiai virtę dainomis‘‘. Šį renginį pradėjo svečias iš Telšių Gediminas Jokubauskas, kurio nuostabiai  atliekami  savos kūrybos kūriniai suvirpino visų susirinkusiųjų sielas. Janapoliškis poetas Juozas Šileika paskaitė du savo eilėraščius, o buvusi varniškė, dabar jau viešnia Varniuose, Vita Kazlauskienė visus sujaudino savo eilėmis apie gimtuosius Varnius.

Renginio sumanymas buvo paskaityti eilėraštį  ir išgirsti kaip jis skamba kaip daina. Todėl girdėjome ilgamečio Varnių miesto bibliotekos literatų būrelio ,,Lyra‘‘ pirmininko Anapilin išėjusio Stanislovo Genučio eilėraščius: ,,Aukso vainikas‘‘, ,,Varnelės pavasaris‘‘, ,,Rudens pirma gėlė‘‘, ,,Troškimai‘‘, ,,Vakaras prie Luksto‘‘,  kuriuos skaitė jo žmona Elena bei kiti renginio dalyviai. Visiems šiems eilėraščiams Varnių senolių bendruomenės mišraus choro ,,Sidabrinė gija‘‘ vadovui sukūrus muziką, juos klausėmės kaip dainas atliekamas šio choro. Rūta Bitarienė padeklamavo savo eilėraštį ,,Skambėk daina‘‘, kuriam muziką sukūrė ji pati ir išgirdome šį kūrinį atliekamą  anksčiau minėto choro. Vėliau klausėmės Virginijaus Bielskio, Gendvikos  Čiužienės, Valerijos Vasiliauskienės skaitomų Maironio, Justino Marcinkevičiaus, Salomėjos Nėries, Pauliaus Širvio eilių ir jau technologijų pagalba klausomės pagal šių poetų eiles sukurtų dainų atliekamų įvairių atlikėjų (kartu dainavome ir patys). Nė nepajutome kaip greit prabėgo laikas klausantis puikių eilių ir nuostabių dainų.

Varnių miesto vyr. bibliotekininkė Zita Macienė.

Nuotraukos Aloyzo Miciaus

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje