Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » 2017 » Dokumentiniai filmai apie vyskupą J. Staugaitį

Dokumentiniai filmai apie vyskupą J. Staugaitį

Kan A. Sabaliauskas ir rež. J. Lingys

2017 metai yra paskutiniai Žemaičių krikšto minėjimo metai. Šiais metais sukanka 600 metų nuo Žemaičių vyskupystės įsteigimo. 2016 m sukako 90 metų nuo Telšių vyskupijos įkūrimo, kurios vyskupu buvo paskirtas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Justinas Staugaitis. Minint šias sukaktis bibliotekoje pristatyti režisieriaus Justino Lingio dokumentiniai filmai: „Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimas Lietuvoje“ bei „Pirmasis Telšių vyskupijos vyskupas Justinas Staugaitis“.


Režisierius Justinas Lingys - iš Plungės kilęs žemaitis. Yra sukūręs kelias dešimtis dokumentinių filmų, apybraižų, TV laidų ciklų, skirtų Lietuvos istorijai, tradicijoms, atminimo įamžinimui, iškilių asmenybių portretams. Sukūrė ne vieną dokumentinį filmą, skirtą Žemaitijos istorijai, paveldui, kultūrai, jos žmonėms. Nesenai bibliotekoje rodytas jo dokumentinis filmas apie poetę, vertėją Karoliną Praniauskaitę iš ciklo „Moterys vyrų šešėlyje“.
Su kolegomis iš Lietuvos nacionalinio muziejaus sukūrė dokumentinius filmus: „1918 m. Vasario 16-osios Akto signatarai“, „Pasijutau Lietuviu esąs. Dr. Vincas Kudirka“ „Dr. Jonas Basanavičius“, „Dr. Jonas Šliūpas“, „Kalbininkas Jonas Jablonskis“ ir kt. Už filmus „Dr. Jonas Basanavičius“ ir „Dr. Jonas Šliūpas“ kartu su kolege, scenarijaus autore Inga Beruliene, pelnė V. Kudirkos premiją. 2012 m. gavo „Sidabrinės gervės“ apdovanojimą už TV filmą „Ledo vaikai“.
Kanauninkas Andriejus Sabaliauskas - filmo pagrindinis gyvas personažas. Gausiai susirinkusiam būriui Trečiojo amžiaus universiteto studentų, gimnazistų bei visiems neabejingiems istorijai papasakojo įdomių faktų apie vyskupą J. Staugaitį, jo gyvenimą bei veiklą Telšių vyskupijoje.
J. Lingys padovanojo bibliotekai bei kanauninkui filmus: „Ledo vaikai“, „Lietuva. Anapus ir šiapus laiko“, „Istoriją kuriame kartu“. Tikimės su režisieriumi bendradarbiauti ir toliau bei rudenėjant vėl sulaukti su kitų filmų pristatymais.
Vyr. bibliografė Gintarė Kačinskienė

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje