Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » 2017 » Eilėraščio pažadinta viltis

Eilėraščio pažadinta viltis

Eilėraščio pažadinta viltis

Tokiu pavadinimu liepos 25-osios popietę prie Varnelės upės vyko literatūrinė valandėlė, kurią surengė Varnių miesto bibliotekos darbuotojos Vida Krenciuvienė ir Zita Macienė bei literatų būrelio ,,Lyra“ nariai. Renginys skirtas Varniuose gyvenusios ir dirbusios mokytojos Leokadijos Jokūbauskienės poezijos knygutės ,,Šviesus liūdesys“ pristatymui. Ją 85 –ojo gimtadienio proga išleido jos mylimiausi žmonės: dukros Rasa ir Dalia, anūkai- Rimas, Akvilė, Eleonora, Tomas. Šiuo metu Leokadija gyvena pas dukrą Rasą Kaune.

Renginio metu prisiminimais pasidalino kartu su L. Jokūbauskiene dirbę mokytojai. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos direktorė Irena Peleckienė prisimena ją visada pasitempusią, elegantišką, besišypsančią. Knygelės autorė tuo metu mokykloje buvo renginių organizatorė, o jos dukra Rasa- mokyklos radijo laidų rengėja. I. Peleckienę labiausiai sujaudino iš pačios širdies išplaukę autorės žodžiai eilėraštyje ,,Pasikalbėjimai su langu“.

Janapolės pagrindinės mokyklos direktorė Janina Šileikienė, dalindamasi mintimis apie Leokadiją Jokūbauskienę, prisimena, kad jai dirbant tuomet dar vidurinėje Janapolės mokykloje, autorė skleidė gerą aurą. Ji sukūrė mokyklos himną, kurį Janina padeklamavo renginio dalyviams.

Danutę Druktenienę ir Leokadiją Jokūbauskienę siejo ypatingas ryšys ̶ prasmingas, gražus bendravimas. Jos eidavo kartu pasivaikščioti, o jų metu kalbėdavo apie gyvenimo prasmę, vaikus.

Dalindamasis prisiminimais apie buvusią klasės auklėtoją Leokadiją Jokūbauskienę, Juozas Šileika prisimena, kaip mokytojai paliepus parašyti rašinį ,,Moki žodį, žinai kelią‘‘, ji aiškino taip: ,,Reikia ne tik žinoti žodį, bet ir mąstyti. Pirma yra mintis, o po to tą mintį reikia išreikšti žodžiais‘‘. Jam giliai įsirėžę auklėtojos žodžiai: ,,Tu esi reikalingas žemei, kaip ir ji reikalinga tau“. Juozas Šileika paskaitė eilėraštį ,,Žiburėlis“.

̶ Ji visą save pašventusi Varniams, jo žmonėms, niekada nepriekaištavusi, visada spinduliavusi džiaugsmą,- taip apie Leokadiją Jokūbauskienę renginio metu kalbėjo Varnių seniūnijos seniūnas Rolandas Bružas.

Lyrietė Valerija Vasiliauskienė paskaitė eilėraštį, kurį skaitė autorės 80 ̶ ojo gimtadienio proga ,,Einu gyventi“.

Lyrietė Mamerta Tekorienė prisimena, kad Leokadija Jokūbauskienė nemėgo, kad mokykloje buvo kalbama žemaitiškai, nes buvo įsitikinusi, kad tik gerai mokėdami bendrinę kalbą kaip norminę, mokiniai gerai išmoks lietuvių kalbą. Mamerta padeklamavo eilėraštį ,, Viskas praeina“.

Virginijus Bielskis emocingai paskaitė eilėraštį ,,Šviesus liūdesys“, Zita Macienė ̶ ,,Dūžta laikas“, Elena Gedminienė ̶ ,,Aš nežinau...“, Elena Genutienė ̶ ,,Žemė ir žmogus“, Regina Sarcevičienė ̶ ,,Šventa tyluma“ ir ,,Lopšinė dar negimusiam“.

Pagal Leokadijos Jokūbauskienės eiles Rūta Bitarienė sukūrė melodijas ir taip gimė jų bendri kūriniai ̶ dainos. Pastaroji paskaitė eilėraštį ,,Kas kaltas?“.

Su knyga ,,Šviesus liūdesys“ susirinkusius detaliau supažindino mokytoja Vlada Vengrienė. Jos žodžiais: ,, Tai skaudžiai tikra poezija, nuoširdi, einanti iš pačios širdies ir pataikanti į skaitytojo širdį, ypač jei tas skaitytojas išgyvenęs, patyręs daug ką panašaus“. Pirmame rinkinio skyriuje gvildenamos: ,,Didelės amžinos gyvenimo problemos, džiugias, šviesias mintis neretai keičia abejonių, skaudžių išgyvenimų sukeltas liūdesys. Tikrai puikus pirmasis kūrinys ̶ ,,Eilėrašti, padėk...“. Kūryba čia ̶ lyg artimiausias žmogus, galintis išklausyti, patikėti, padėti, nuplauti žaizdas, paguosti, pažadinti viltį. Tas atvirumas, atsivėrimas – brangiausia šio rinkinio vertybė.“ Šį eilėraštį paskaitė Vida Krenciuvienė. Šiltą įspūdį palieka antrasis rinkinio skyrius ,,Artimiesiems“. Pasak V. Vengrienės: ,,Skaitai ir tiesiog girdi švelnų, mielą mokytojos Leokadijos balsą – Mamutės, Močiutės, mylinčios visus ̶ ir žmones, ir gamtą, kiekvieną medį, paukštelį, žolynėlį.“

Renginį vedė ir savo prisiminimais dalijosi Varnių miesto literatų būrelio ,,Lyra“ pirmininkė Gendvika Čiužienė. Ji pabrėžė, kad autorė labai myli savo dukras ir perskaitė eilėraštį dedikuota joms ̶ ,,Dvi saulės (D. ir R.)“. Gendvika išsakė nuomonę, kad analizuodama rinkinį Vlada atskleidė jos liūdesį, bet gyvenime autorė yra humoristė ir paskaitė humoristinių eilėraščių, kurie nebuvo publikuoti rinkinyje ,,Švelnus liūdesys“.

Gamta – vienas geriausių būdų stresui numalšinti, nuskaidrinti mintis ir pasinerti į poeziją, todėl renginys vyko tekant ramiam Varnelės vandenėliui, aplinkui vaikštant ančių šeimynėlėms.

Varnių miesto bibliotekos vyr. bibliotekininkė Zita Macienė.

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje