Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » 2017 » Puiki dovana bibliotekai

Puiki dovana bibliotekai

Regina Jurevičiūtė

Šiemet padovanotas bibliotekai ne vienas retas leidinys. Džiugina buvusios ilgametės bendradarbės Reginos Jurevičiūtės perduoti senųjų leidinių fondui priskirtini egzemplioriai. Tikrai retu ir krašto paveldui pažinti svarbiu leidiniu ( kuri tuo pačiu bus seniausia lietuviška XIX a. vidurio knyga bibliotekoje) laikytinas iš lotynų kalbos verstas leidinys, pavadinimu „Tamosziaus isz Kempis Apej sekima Jezaus Kristaus kningas kietures / iszgulditos par jomilestą kunigą wiskupą Żemajcziu Motieja-Kazimierą Wołonczewski


; iszduotos par kunigą Jokimą Moncewicze pakustasi katedros Żemajcziu. - Wilniuje : drukarnioj A. Dworcziaus : [J. Moncevičiaus lėšomis], 1852. - 326, [9] p. ; 8° (16 cm). - Orig. antr.: De imitatione Christi. - Vertėjo pratarmė ir str. „Źiwatas Tamosziaus isz Kempisa zokaninka kanauniku s. Augustina“. - Antr. dabartine rašyba: Apie sekimą Jėzaus Kristaus.
Knyga su įspausto reljefo kartono viršeliais, gerai išsilaikiusi, su visais 326, [9] puslapiais ( 8° (16 cm) ir su popieriniu mažyčiu skirtuku, ant kurio - ranka užrašytas kažkam reikiamo skyriaus numeris.
Knygos tekstas– geras šaltinis pažinti to meto žemaičių tarmės ypatumus, žodyno įvairovę. O viduramžių autoriaus leidinio turinį vertina iš šiandieninis skaitytojas: „Šioje knygoje yra daug nesenstančių mokymų, kurie yra labai svarbūs net ir šiandien... Viena iš pagrindinių knygos temų yra tai, kad kiekvienas žmogus gali tiesiogiai bendrauti su Dievu“. (http://www.kristustavyje.lt/).

Kartu padovanota ir kita religinio turinio knyga. Tai sovietiniais metais Telšiuose asmeninėje bibliotekoje (apie tai byloja ranka darytas įrašas) saugota kunigo kanauninko Juozapo Stankevičiaus parengtas 5–8 gimnazijų klasėms tikybos vadovėlis „ Kristus“ (1940 metų, antroji laida). Internetu prieinamas tekstas apie kunigo-autoriaus asmenybę, patirtį, pažiūras yra gana įdomus ir intriguojantis. Įdomu ir tas faktas, kad Lietuvos nacionalinė biblioteka saugo knygos egzempliorių su spaudu: Marijampolės viešoji valstybinė biblioteka (LNB: NA1830). Dėkojame mielai Reginai už dovanotus leidinius.

Julita Švėgždavičienė

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje