Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Biografijų žinynas
  Svarbiausia naujiena
 • BŪTUME DĖKINGI UŽ PARAMĄ IR ŠIEMET

  daugiau

 • Blinstrubas, Vladislovas

  Vladislovas Blinstrubas

  Blinstrubas, Vladislovas, poetas, teatro ir kino režisierius, pedagogas. Gimė Telšiuose 1939 m. spalio 25 dieną. Mirė 2005 m. rugpjūčio 1 d. , palaidotas Antavilių kapinėse. Prisidėjo steigiant Telšių liaudies teatrą. Nuo 1990 m. atsidėjo literatūriniam darbui. Išleido dešimt savo kūrybos knygų.

  Nuotr.: http://www.krastotyra.zvb.lt/index.php?sid=68&tid=705

 • Bociarskis, Dominykas

  Dominykas Bociarskis

  Bociarskis, Dominykas, Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, teisininkas. Gimė 1836 m. Pavirvyčio dvare, Tryšlių vlsč. Mirė 1914 m. Varšuvoje. Mokėsi Telšiuose ir kitur, baigė Maskvos universitetą. 1861-1862 m. dėstė rusų kalbą ir istoriją Varnių kunigų seminarijoje. Prisidėjo prie 1863 m. sukilimo, buvo ištremtas į Sibirą (iki 1868 m. ).

  Nuotr. iš kn. "1863 metų sukilimas: veidai, vardai, istorijos.Katalogas", 2013, p. 116

 • Brenšteinas, Mykolas Eustachijus

  Mykolas Eustachijus Brenšteinas

  Brenšteinas, Mykolas Eustachijus, mokslo ir kultūros istorikas lietuvių raštijos bibliografas, etnografas ir muziejininkas. Gimė 1874 m. spalio 2 d. Telšiuose. Mirė 1938 m. kovo 29 d. Vilniuje. Nuo 1910 m. gyveno Vilniuje. Nuo 1893 m. paskelbė apie 300 mokslinių straipsnių. Rašė lenkų kalba, puikiai mokėjo lietuviškai. Žemaitijoje surinktas archeologijos, etnografijos, istorijos rinkinių kolekcijas atidavė Lenkijos ir Vilniaus muziejams. Už nuopelnus mokslui Vilniaus Stepono Batoro universitetas 1936 m. M. Brenšteinui suteikė humanitarinių mokslų garbės daktaro vardą.
  Palaidotas Vilniaus Bernardinų kapinėse. Telšių senųjų kapinių kalno viršuje yra jo motinos Melanijos kapas ir paminklas.
  Nuotr. : „Kultūros barai“, 1983, nr.8, p. 138.

 • Bubėnas, Domininkas

  Domininkas Bubėnas

  Bubėnas, Domininkas, knygnešys. Gimė 1856 m. lapkričio 18 d. Dūseikiuose (Telšių raj.). Mirė 1940 lapkričio mėn. Ubiškėje. Buvo ūkininkas, vienas žymesnių Žemaitijos knygnešių. Nuo 1883 iš Rytų Prūsijos į Lietuvą gabeno katalikiškas knygas ir ,,Aušrą“, vėliau tik pasaulietinę literatūrą bei socialdemokratinius leidinius. Draudžiamąją spauda aprūpindavo apie 40 knygnešių – knygų platintojų. Keturis kartus buvo suimtas.
  Kapas Ubiškės kapinėse žinomas ir lankomas

  Nuotr. iš Ubiškės viešosios bibliotekos kraštotyros fondo

 • Bubinas, Donatas

  Nuotrauka nerasta

  Bubinas, Donatas, pedagogas, prozininkas, vertėjas. Gimė 1896 m. vasario 14 d. Tryškiuose (Telšių raj.). Mirė 1976 m. liepos 23 d. Vilniuje. Paskelbė apsakymų. Rankraščiuose liko parašytos apysakos, romanai. Dirbo Užventyje, Šiauliuose, Kaune. Palaidotas Užventyje (Kelmės raj.).

 • Budrienė, Zita

  Zita Budrienė

  Budrienė, Zita, poetė. Gimė 1951 m. rugsėjo 10 d. Eidinčiuose (Telšių raj.). Gyvena Telšiuose. Išleido 6 eilėraščių knygas. Rašo ir žemaičių dounininkų tarme. Jos tekstais sukurta dainų, himnų. LATGA narė. Eilėraščius skaito per radijo stotį „Pūkas“. Savo knygas platino mokyklose, vaikų darželiuose ir kitur.
  Nuotr. : Asmeninis Z. Budrienės archyvas    T   FG  GĮ   B

  Z_Budriene_apie001pdf.pdf

 • Bukelienė, Elena

  Elena Bukelienė

  Bukelienė, Elena, literatūros tyrinėtoja, kritikė, docentė, profesorė. Gimė 1934 m. rugpjūčio 14 d. Kungiuose, Telšių rajone. Mirė 2006 m. gruodžio 25 d. Vilniuje. 1958-1960 m. mokytojavo Telšių rajono Ubiškės vidurinėje mokykloje. Monografijų, literatūros kritikos knygų, mokymo priemonių, vadovėlių autorė ir bendraautorė, chrestomatijų sudarytoja. Apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžiumi (2005).

  Nuotr. : "Tarp rašytojo ir skaitytojo".- Vilnius, 2006

  E_Bukeliene_apie_ja001.pdf

 • Bumblauskas, Alfredas

  Alfredas Bumblauskas

  Bumblauskas, Alfredas, istorikas, VU Istorijos fakulteto profesorius dr., Istorijos teorijos ir kultūros katedros vedėjas, knygų autorius ir bendraautorius, televizijos laidų kūrėjas ir vedėjas. Gimė 1956 m. lapkričio 18 d. Telšiuose. Lietuvos, Belgijos, Nyderlandų, Lenkijos šalių ordinų kavalierius.
  Nuotr. : http://www.vda.lt/lt/studiju_programos/bakalauro-studiju-programos/architektura/architektura-bakalauro-studijos-klaipeda/destytojai/Albredas_Bumblauskas

 • Butrimas, Adomas

  Adomas Butrimas

  Butrimas, Adomas, meno istorikas, archeologas, prof. dr. 2004-2011 m. VDA rektorius. Gimė 1955 m. balandžio 16 d. Telšiuose. Rengė Žemaičių muziejaus „Alka“ ir Mažeikių muziejaus archeologijos ekspozicijų koncepcijas ir dizainą (2011–2014 m.), yra leidinių Acta Academiae Artium Vilnensis ir Žemaičių praeitis redaktorius. Monografijų autorius, kolektyvinių knygų bendraautorius, sudatytojas, straipsnių ir recenzijų autorius, konferencijų organizatorius. Vienas iš Žemaičių kultūros draugijos, Žemaičių akademijos steigėjų. Įteikti Nyderlandų, Latvijos, Lietuvos, Žemaičių savivaldybių apdovanojimai.
  Nuotr.: http://www.vda.lt/lt/dailetyros-institutas/skyriai-ir-darbuotojai-/vyriausiasis-mokslo-darbuotojas-prof-dr-adomas-butrimas [2016 06 20]

 • Bytautas Ramūnas (Romanas)

  Ramūnas Bytautas

  Bytautas, Ramūnas (Romanas), filosofas, psichologas, publicistas. Gimė 1886 m. rugpjūčio 21 d. Drobiūkščiuose, Varnių valsčiuje (Telšių raj.), mirė 1915 m. gegužės 22 d. Leizine (Šveicarija). Bajorų Bytautų giminės šaka kilusi iš Kelmės krašto. Mokėsi Maskvos universitete. Rašė kalbos filosofijos klausimais. Vienas pirmųjų Lietuvos profesionalių filosofų.

 • Čėsnys, Blažiejus

  Blažiejus Čėsnys

  Čėsnys, Blažiejus, kunigas, teologas, religinių studijų autorius, spaudos bendradarbis. Gimė 1884 m. vasario 13 d. Palulaukio km., Luokės vlsč. Profesoriavo Sankt Peterburge, buvo is Vytauto Didžiojo universiteto prorektorius, LKMA narys. Apdovanotas Gedimino 2 laipsnio ordinu 1932 m. Mirė 1944 m. rugpjūčio 1 d.

  Palaidotas Luokėje ( bažnyčios šventoriuje?).
  Nuotr. : www.limis.lt

 • Chmieliauskas, Algimantas

  Algimantas Chmieliauskas

  Chmieliauskas, Algimantas, politinis kalinys, tremtinys, prozininkas, vienas iš LBKS Telšių skyriaus – Žemaičių bajorų draugijos steigėjų, Telšių tremtinių choro vienas iš steigėjų. Gimė 1932 m. rugpjūčio 25 d. Kaune. Mirė 2016 m. kovo 20 d. Telšiuose. 1949 m. spalio mėn. už pogrindinę veiklą organizacijoje „Jaunoji Lietuva“ Žemaitės gimnazijoje suimtas ir ištremtas. Atsiminimus spausdino „Laisvė kovų archyvas“ ir kiti leidiniai.
  Nuotr. iš asmeninio A. Chmieliausko archyvo
  Palaidotas Telšių senosiose kapinėse

   

  A_Chmieliauskas_Pro_memoria.pdf

 • Citavičiūtė, Liucija

  Liucija Citavičiūtė

  Citavičiūtė, Liucija, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyriaus vyriausioji darbuotoja lietuvių raštijos tyrėja, vertėja, mokslinių publikacijų ir straipsnių autorė. Gimė 1956 m. gegužės 18 d. Telšiuose. Martyno Mažvydo premijos laureatė (2005).
  Nuotr. : http://www.llvs.lt/?members=107&lang=lt

  L_Citaviciute_apie001pdf.pdf

 • Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Algirdas Dačkevičius

  Dačkevičius, Steponas Algirdas, poetas, prozininkas, nuo 1998 m. Telšių apskrities laikraščio "Kalvotoji Žemaitija" redaktorius. Gimė 1952 m. spalio 7 d. Pužų km., Raseinių rajone. Poezijos knygų (1997, 2004, 2010) autorius, poezijos rinkinių bendraautorius. Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 2006 m.

  Nuotr. iš „Staktos“, 2004.

  A_Dackevicius_apie001.pdf

 • Daujotytė-Pakerienė, Viktorija

  Viktorija Daujotytė-Pekerienė

  Daujotytė-Pakerienė, Viktorija, akademikė, profesorė, literatūrologė, daugelio knygų, vadovėlių mokykloms autorė, Lietuvos nacionalinės, „Santarvės”, premijų laureatė, Žemaičių Akademijos konferencijų dalyvė. Gimė 1945 m. spalio 1 d. Telšių rajono Keiniškės kaime. 2015 m. išleido trečią eiliuotų tekstų knygą, parašytą gimtąją žemaičių (varniškių) tarme ir bendrine lietuvių kalba. Apdovanota Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija (2001), Jotvingių premija (2010), Salomėjos Nėries (1995), Antano Baranausko (2015).
  Nuotr. iš kn. „Įsiklausymai: interviu...“.- Vilnius, 2013, p.60

   

  V_Daujotyte001.pdf

  V_Daujotyte002.pdf

  V_Daujotytes_Bibliografija_2016.pdf

 
Savanoris bibliotekoje