Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Biografijų žinynas
 • Dilevičienė (Jasenauskaitė), Irena

  Irena Dilevičienė

  Dilevičienė (Jasenauskaitė), Irena, ilgametė Telšių vaikų muzikos mokyklos pedagogė, Lietuvos Respublikos nusipelniusi mokytoja, Telšių miesto Garbės pilietė, profesionalios instrumentinės bei vokalinės muzikos puoselėtoja. Gimė 1910 m. rugsėjo 29 d. (Kijeve?). Mirė 2007 m. sausio 17 d.

  Palaidota Telšių senosiose kapinėse šeimos kape.
  Nuotr. :  „Dialogas“, 2007 01 26 (nr. 4.), p. 15.

 • Dobrovolskis, Bronius

  Bronius Dobrovolskis

  Dobrovolskis, Bronius, pedagogas, kalbininkas, lietuvių kalbos vadovėlių autorius, Vilniaus universiteto docentas. Gimė 1930 m. gruodžio 18 d. Butkuose, Žarėnų vls. 1951 m. baigė Telšių mokytojų seminariją. B
  Nuotr. Telšių mokytojų seminarija: istorija, žmonės, likimai. 1922-1957 / Julius Norkevičius. 2012. P. 184.

  B_Dobrovolskis_Bibliografija_2015pdf.pdf

 • Dobrovolskis, Konstantinas

  Konstantinas Dobrovolskis

  Dobrovolskis, Konstantinas, atlikėjas, dirigentas, mokytojas, pučiamųjų orkestrų, simfoninio orkestro, chorų ir kitų meno kolektyvų vadovas Telšiuose. Gimė Stripinių kaime, Ylakių vlsč. 1905 m. vasario 17 d. Mirė 1985 m. rugsėjo 4 d. Telšiuose.
  Palaidotas Telšių senosiose kapinėse šeimos kape. Gyveno istoriniame Telšių name Ežero g. 4.
  Nuotr.: Telšių maestro: Konstantino Dobrovolskio gyvenimas ir veikla. 2015. P. 56.

  K_Dobrovolskis_apie001.pdf

 • Domkus, Kazys

  Kazys Domkus

  Domkus, Kazys, knygnešys, valstietis. Gimė 1865 m. Vainočių kaime (Telšių raj.). Mirė 1935 m. gegužės 30 d.
  Palaidotas Kaunatavos kapinėse netoli bažnyčios šeimos kape. Pastatytas paminklas su iškalta knyga.
  http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:Domkus_Kazimieras_(knygne%C5%A1ys)

 • Gadonas, Mykolas

  Gadonas, Mykolas, Telšių apskrities bajorų vadas, kurį laiką buvęs ir teisėju. Gimė 1807 m., mirė 1855 m. Mokėsi Telšių mokykloje. 1838-1839 m. Telšių aps. bajorų vadas, teisėjas. Ilgą laiką rinko medžiagą apie Žemaitijos praeitį ir ją skelbė įvairiuose leidiniuose, dažniausiai po jais pasirašydamas M. G. Lenkų kalba išleido knygą „Opisanie powiatu Telszewskiego w gubernii Kowénskiej“ („Telšių pavieto aprašymas)“.

 • Gadonas, Vladimiras

  Vladimiras Gadonas

  Gadonas, Vladimiras, poetas, publicistas, istorikas. Gimė 1775 m. spalio 9 d. Sedoje. Mirė 1842 m. rugpjūčio 9 d. Nancy mieste, Prancūzija, ten ir palaidotas. 1809-1815 m. Telšių apskrities bajorų vadovas.1831m. kovo 29 d. išrinktas Telšių apskr. laikinosios vyriausybės pirmininku ir juo buvo iki sukilimo pabaigos. 1839 m. išleido veikalą „Statystyka Księstwa Žmudzkiego" (Žemaitijos kunigaikštystės statistika). Paliko neišspausdintų rankraščių
  Portr.: Telšių kraštas: istorija, kultūra, meno paminklai / Adomas Butrimas. Vilnius. 2005. P. 69.

 • Gaidamavičius, Povilas

  Nuotrauka nerasta

  Gaidamavičius, Povilas, ekonomistas, žurnalistas. Gimė 1905 m. gruodžio 13 d. Šiaulių apskr. Meškuičių vlsč. Nuo 1931 m. dirbo Telšių apygardos kultūrtechniku. Nuolat domėjosi Žemaitijos krašto gamta, išmatavo Žemaitijos ežerus ir parašė apie juos nemažai straipsnių, kuriuos išspausdino periodiniuose leidiniuose.

 • Galdikienė, Ona

  Ona Galdikienė

  Galdikienė (Repšytė), Ona, mokslininkė chemikė, prof., habil. gamtos m. dr. Gimė 1925 m. vasario 11 d. Telšiuose. Mirė 1995 m. gegužės 25 d. Vilniuje. Nuo 1953 dirbo Chemijos ir chemijos technologijos in–te. Padarė 5 išradimus (iki 1984) . Sukūrė blizgiųjų dangų gavimo technologijas. 1975 paskirta valstybinė premija. T

  Nuotr. ; Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 6. P. 353.

  O_Galdikiene_apie001pdf.pdf

 • Gedminas, Juozas

  Nuotrauka nerasta

  Gedminas Juozas, pedagogas, vertėjas. Gimė 1886 m. kovo 10 d. Geidučiuose (Skuodo raj.), mirė 1965 m. gruodžio 27 d. Telšiuose. Dirbo Telšių gimnazijos lietuvių kalbos ir geografijos mokytoju, 1922-1930 m. Telšių mokytojų seminarijos pirmuoju direktoriumi. Prie Telšių mokytojų seminarijos įsteigtame kraštotyros kampelyje buvo surinkta apie 400 eksponatų. 

 • Gedvilas, Adolfas

  Adolfas Gedvilas

  Gedvilas, Adolfas, tautodailininkas, suprojektavo Žemaičių karaliaus Ringaudo dvarą, atsiminimų autorius. Gimė 1935 m. kovo 6 d. Viešvėnų seniūnijos Rykšėnų km. Senojo baltų tikėjimo tradicijų tęsėjas, išleido knygą „Toks gyvenimas...“. Leidžia visuomeninės organizacijos „Žemaičių karaliaus Ringaudo dvaras“ leidinį „Gabija“. B

  Nuotr. iš kn. "Toks gyvenimas..."

 • Geldneris, Oskaras

  Nuotrauka nerasta

  Geldneris (Goeldneris, Goldneris), Oskaras, chemikas, vaistininkas, vienas pirmųjų Telšių miesto burmistrų, aktyvus visuomenės veikėjas. Gimė 1867 m. Telšiuose, mirė 1927 m. , palaidotas Telšiuose. Po jo mirties vaistinę paveldėjo duktė Vanda ir valdė ją iki 1940 m.

  Kapas – Telšių miesto senosiose kapinėse.
  Vaistinės adresas 1938 m. – Prez. A. Smetonos g-vė 80

 • Giedraitis, Merkelis

  Merkelis Giedraitis

  Giedraitis, Merkelis, LDK didikas, kunigaikštis, Medininkų (Žemaičių) vyskupas, lietuviškų knygų pradininkas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Gimė 1536 m. Mirė 1609 m. balandžio 6 d. Alsėdžiuose (Plungės raj.). vadinamas antruoju žemaičių krikštytoju, kuris “iš naujo atvertė Žemaičius katalikybėn”. Skatino M. Daukšos literatūrinius darbus.
  Palaidotas Varniuose (Telšių raj.).
  Nuotr. : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

 • Gintalas, Petras

  Petras Gintalas

  Gintalas, Petras, medalininkas. Gimė 1945 m. balandžio 23 d. Telšiuose. Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyriaus direktorius (1998), reorganizuoto Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakulteto dekanas (2003). Sukūrė apie 100 medalių, proginių monetų projektų, kompozicijų iš metalo. Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus, Žemaičių muziejus Alka, K. Donelaičio memorialinis muziejus, Britų muziejus. Nuo 1985 kuravo Respublikines medalininkų stovyklas Telšiuose.
  Nuotr. iš https://www.foto.elta.lt  T  B  

  p_Gintalas_apie001.pdf

 • Gorskienė (Mineikaitė), Marija

  Marija Gorskienė

  Gorskienė-Mineikaitė, Marija, Džiuginėnų dvaro valdytoja nuo 1868 m. lapkričio 2 d. ( po vyro Zigmanto Kazimiero Gorskio mirties). Gimė 1840 m. Vilniuje, mirė 1925 m. kovo 14 d. Džiuginėnuose, palaidota Šaukėnuose. Palaikė Kęstaičių bažnyčios gynėjus, rėmė vargšus, mokino kumečių vaikus privačioje lietuviškoje mokykloje.
  Palaidota Šaukėnuose (Kelmės raj.) šeimos koplyčioje.
  Nuotr. 1924 m. ŽVM VA_2012

 • Gravrogkas (Graurogkas), Julius

  Julius Gravrogkas

  Gravrogkas (Graurogkas) Julius, inžinierius technologas-mechanikas, profesorius, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, spaudos bendradarbis. Gimė 1885 m. vasario 5 d. Telšiuose–1968 vasario 11 d. Klivlende, JAV.
  Nuotr. : http://www.aidai.eu/index.php?view=article&catid=268%3A196803&id=4024%3Ami&option=com_content&Itemid=298

 
Savanoris bibliotekoje