Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

krastieciu galerija su ep

Kraštiečių galerija

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Poetiniai skaitymai Varniuose - ,,Poezija tavo ir mano širdy“

Poetiniai skaitymai Varniuose - ,,Poezija tavo ir mano širdy“

Beveik vienu sykiu su įsibėgėjančia žaluma Varniuose atgijo poetiniai - jubiliejiniai susitikimai. Kaip tik pavasario nuotaikos sutapo su literatų ,,Lyros'' penkiolikos metų sukaktimi, Varnių bibliotekos įkūrimo aštuoniasdešimties metų jubiliejumi ir garbingų gyvenimo metų paminėjimais. Todėl Varnių  miesto bibliotekos darbuotojos Zita Macienė ir Vida Krenciuvienė pakvietė į šventinę popietę ,,Poezija tavo ir mano širdy". Į kūrybinę erdvę kultūros namuose sugūžėjo ne tik Varnių miestelio žmonės, bet ir svečiai iš Telšių, Mažeikių, Šilalės, Skuodo, Marijampolės - visi, kurie žodžiu, muzika ir daina gyvenimo upes širdimi plukdo į širdis.

           Poetiniai skaitymai ir dėkojimai bei sveikinimai prasidėjo Varnių ansamblio ,,Vo kap'' daina, Varnių seniūnijos seniūno Rolando Bružo žodžiu, Telšių rajono savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistės Sandros Jurkaitienės muzikiniu sveikinimu, renginio vedėjos Sigitos Ievos Naglienės pamąstymais ir Varnių bibliotekos įkūrimo 80 - ies metų istorijos ,,Žodis, knyga, biblioteka“ pristatymu, kurį pateikė Jurgita Ivinskienė, bei Varnių kultūros centro direktorės Birutės Juozapavičienės šventiniais palinkėjimais. Po to - nuoširdus Varnių ,,Lyros'' literatų būrelio, penkiolikos metų kūrybos veikla, kurią apžvelgė būrelio pirmininkė Gendvika Čiužienė, bei literatų Zitos Macienės, Elenos Genutienės, Juozo Šileikos, Bronislavos Radvilienės, Mamertos Tekorienės, Danutės Viskantaitės kūrybos skaitymai ir varniškės Valerijos Vasiliauskienės eilėraštis  - prisiminimas apie namų atmintį. Posmas po posmo - ir visas ,,Lyros'' išgyvenimų  margumynas! Į šventinius eilių skaitymus atsiliepė ir svečiai iš Mažeikių krašto - literatų ir menų mėgėjų sambūris ,,Aura" su daina ir žodžiu, pasidalijęs savo kūryba bei pasidžiaugęs varniškių šventiniu susiėjimu. O iš Marijampolės - ne tik eilės ir palinkėjimai literatų klubo ,,Sietynas'', kuris garsus Lietuvoje savo istorine literatų veikla, bet ir apdovanojimas Varnių literatei Gendvikai Čiužienei už jos kūrinio prizinę vietą, prozos kūrinio konkurse. Po tokių gražių linkėjimų savo kūrybinėmis versmėmis dalijosi ir Šilalės literatai, susibūrę į ,,Versmę", ir Skuodo klubo ,,Nojus'' kūrėjai, ir kiti svečiai, linkėdami naujų paieškų, prasmingo tylos pokalbio, eilių iš širdies - į širdį. Kaip yra pastebėjęs poetas Marcelijus Martinaitis, ,,poezija kalba tiems, kurie supranta daugiau, negu gali jinai pasakyti''. Jubiliatų sveikinimai - tai garbingų gyvenimo metų sukakčių paminėjimai ir šventiniai linkėjimai Reginai Sarcevičienei, Gendvikai Čiužienei, Genovaitei Petrulienei ir Algimantui Bruniui su ansamblio ,,Vo kap'' daina bei nuoširdžiais prisiminimų posmais. Už šią šventę bibliotekininkės Zita ir Vida dėkingos visiems atvykusiems, dalyvavusiems ir renginio rėmėjams: Genutei ir Gražvydui Jovaišams, Lidai ir Rimantui Šetikiams, Jolantai ir Vytautui Ričkams ir jos tikisi, kad dar ne sykį varniškiai pasidžiaugs poezija ir jos raiška. Zita Macienė priminė ir italų rašytojo Umberto Eco žodžius apie poeziją, teigdama, jog ,,poezija nėra vien tik jausmai. Tai kalba, kuri sukelia  jausmus''. Belieka dar kartą visais pasidžiaugti ir padėkoti už pavasario žadinimą žodžiais, dainomis ir muzika - juk, kai visi bendraminčiai sykiu, tada ir ateina tikroji poezija.

Sigita Stongvilaitė

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje