Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

Logo 400x163

krastieciu galerija su ep

Kraštiečių galerija

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

,,Knygnešių takais‘‘ – paroda apie tautos sąmonės žadintojus

,,Knygnešių takais‘‘ – paroda apie tautos sąmonės žadintojus

Vos tik stabtelta ties žodžiu ,,knygnešys‘‘, kiekvieno lietuvio sąmonėje turėtų kas nors virptelėti, kitaip ir būti negali, juk ,,nauda Lietuvai neišpasakytai didelė, nes turime tikrą lietuvišką apšvietimą, lietuviškas raides, lietuvišką kalbą‘‘ – eilutė iš vieno spaudos draudimo šaltinio, iš 1864 – 1904 metų laikotarpio, iš titaniškos knygnešių veiklos. Laikas – didysis gyvenimo tvarkytojas – ir grįžkime, ir pamąstykime apie lietuvišką žodį, apie jo vertę istorijos keliuose, apie laikinumą ir vertybes šių dienų akistatoje.

Tiesiog ramiai žvilgtelkim į unikalius leidinius, kurie dar gyvi liudininkai, kurie ,,užsilikę‘‘ iš spaudos draudimo laikmečio – paroda Miesto bibliotekoje ,,Knygnešių takais‘‘jau paruošta, jau primena apie drąsius žmones, knygos vertę ir savastį, kuri niekuo nepakeičiama. Parodoje tikrai išvysite ir pavartysite iš asmeninių fondų retus leidinius, kurie išsamiai nušvies būtas tiesas, riziką ir pasiaukojimą – be šito niekas nesikeistų. Ir, kad sulaikytos akimirkos ilgiau užsiliktų, Jūsų akims žiupsnelis iš parodos eksponatų: 1.,,Knyga – tai turtas mūsų atminties pailginimui, tai geresnis gyvenimas, geresnė duona, tai mūsų smagumai‘‘ – iš 1914 metų išleistos ..Lietuvos ūkininko‘‘ knygos ,,Knygnešių takais‘‘.2. P. Mašiotas ,,Kai knygas draudė‘‘, 1924, įspūdžiai ir atsiminimai. 3.,,Spaudos draudimo gadynė‘‘, 1929 m., kurioje galima paskaityti apie Povilą Višinskį – ,,savo pastangomis laimėjęs bylą dėl lietuvių spaudos ir tuo būdu paskubinęs spaudos atgavimą‘‘, juk ,,per juos mes atgavome savo teises, per juos mes dvasiškai sustiprėjome, per juos mes pasiruošėme ir prie nepriklausomybės‘‘. 3. V.Butleris ,,Už ką?‘‘, 1929, romanas, kuriame ,,atskleistas lietuvio gyvenimas 1863 metais į Sibirą ištremto‘‘. 4. ,,Visuomenininko biblioteka. Knygnešių tėvas kunigas Martynas Sederavičius‘‘, 1932, parašė J.Matijošaitis. 5. P.Sūdžius ,, Vargo pelė. 1864-1934‘‘, 1934, apie Simoną Daukantą – ,,nepaprasto tėvynės mylėtojo, Didžiojo Vyro gyvenimą‘‘, jo paties teigimu:,,...rašiau lietuvių kalba‘‘ – šiam kartui tik tiek – užsukite ir daugiau savo žvilgsniu aprėpsite, savo nuojauta pasigausite, savo tykesiu įsiprašysite. Ir – nereikėtų taip dažnai kartoti tokios populiarios frazės, taip nuolat besibraunančios: ,,Nusipirkau išmanųjį – nebeliko laiko knygas skaityti“ – nejaugi? Kaip sakoma, mados ateina ir praeina – o kas liks ,,ant dūšios‘‘?.. Maloniai laukiame ne tik parodos ,,regėtojų‘‘, bet ir istorijos skaitytojų. Kaip sako V. Kudirka, ,,budink(...)balsu savo‘‘.
Miesto bibliotekos informacija, 2019 metų kovo mėnesio galas

 
Savanoris bibliotekoje