Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

Logo 400x163

krastieciu galerija su ep

Kraštiečių galerija

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Po planetą pasidairius

Po planetą pasidairius

Kelionės, atradimai, senųjų vadovėlių apžvalga su išmintimi ir meninė įžvalga.

Knygose rašoma, jog žmogų visada traukė kiti kraštai, domino neįprasti dalykai. Kelionės, ekspedicijos tapo ir vadovėlių medžiaga. Yra knygų apie atradimus, apie žmogaus drąsą, sąmoningą susidomėjimą menkai pažintomis vietomis. Telšių Miesto bibliotekoje veikia paroda, 1905 – 1939 metų laikotarpiu išleistų kelionių knygų, saugomų asmeninėje vyr. bibliotekininko Gedimino Petrulio kolekcijoje. Iš viso eksponuojami 48 spaudiniai – unikali praėjusio amžiaus literatūra – „Po pasaulį pasidairius“. Tai ne tik senų šaltinių apžvalga, bet ir jų išmintis, vaizdžiai atpasakota ekspedicijų istorija, žmogaus atsakomybės raiška: kas patirta, regėta, kas išstudijuota – užrašyta. Taip perduotas atradimų pasaulis ateinančioms kartoms. Tokia išskirtinė galimybė susipažinti su tuo, kas žmones domino, kodėl ir ką bendro esame iš jų perėmę.

Visa parodos medžiaga yra grupuojama pagal išleidimo metus. Esama ir verstinės literatūros ir mūsų gerai žinomų rašytojų, keliautojų dienoraščių, užrašų ar patirtų ekspedicijose įspūdžių aprašymų. Pirmiausia domina pačios knygos – puikiai išsilaikiusios, suprantama, jog buvo vertinamos, skaitomos, dovanojamos. Tai liudija knygų įrašai, išlikę ekslibrisai ar asmeninių bibliotekų įspaudai. Labai įdomi vadovėliuose skelbiamų tekstų medžiaga – tokia, regis, stabili, nepakitusi, kelianti tas pačias moralines, egzistencines problemas. Itin aiškiai autoriai apibrėžia keliautojų asmeninį indėlį, nusako naujai atrasto žemyno reikšmę, pasidžiaugia tam tikru atskiros šalies išskirtinumo faktu ar ekspedicijos metu išsiaiškintu, kad ir nežymiu, dalyku: skelbiama atsakingai, išlaikant to meto papročius, valdžios poziciją, atskiro žmogaus apsisprendimą.

Viena iš anksčiausiai išleistų – parodoje pateiktų kelionių knygų, yra 1905 metais pasirodžiusi Vladislovo Krakovskio „Naujoji Zelandija“. Ją išvertė iš lenkų kalbos J. Bekampis – tai Jurgio Šaulio spaudinys. Pasak autoriaus, „Žemė kitą kartą išrodė mūsų tėvų tėvams be galo didelė“. 1906 metais yra išleistas vadovėlis „Geografija arba Žemės apraszymas “pagal Geikie, Nalkowskį ir kitus. Knygą lietuviškai sutaisė Šernas. Jokūbas Šernas rūpinosi vadovėlių sklaida Šiaurės Lietuvoje. Įžangoje skelbiama, jog „Mes neabejojame, kad kiekvienas žmogus pirmiaus norėtų pažinoti žemę, ant kurios gyvena ir suprasti tą, ką ant jos mato“. Regis, ano žmogaus norai suprantami ir mums aiškūs? 1906 metais išleista ir populiari kelionių knyga „Kaip japonai gyvena dabar“: Stepono Kairio parašyta apie japonų žemę, aptartas tautos išskirtinumas, gebėjimas dirbti ir turėti. Autorius Steponas Kairys – 1918 metų Vasario 16 – osios signataras, vadovėlių rašytojas.

Paminėtinos ir kitos, parodoje eksponuojamos knygos: 1. K. Boruta „Kelionės į Šiaurę“. I – II d. 1938, 1939 m. 2. Prof. T. Ivanauskas „Trys mėnesiai Brazilijoje“, gamtininko užrašai, K., 1932 m. 3. A. Poška „Nuo Baltijos iki Bengalijos“, 1939 m. Tai keliautojo dienoraštis, pažinimo visuma, gamtos ir žmogaus vienumos pavyzdys. 4. Jurgis Rimošius, A. Vaičiulaitis. „Kelionės“, 1938 m. Tai mūsų rašytojų Jurgio Savickio (slapyvardis Rimošius, perimtas iš jo senelės, tėvo motinos mergautinės pavardės, rašytojas didžiavosi bajoriška kilme) ir Antano Vaičiulaičio kelionių po svečias šalis aprašymai su nuotykiais. 5. P. Ruseckas „Rusijos plotais“, 1931 m. – tai kelionės po Senąją Rusiją. P. Ruseckas – knygnešys, redaktorius, Lietuvos rašytojas, rašęs ir parengęs darbų apie kitus rašytojus, pavyzdžiui, apie Žemaitę. 1922 metais išėjo „Varpo“ bendrovės leidinys – su P. Rusecko darbu „Žemaitės gyvenimas ir atvaizdas“, įdėtas Žemaitės paskutinis apsakymas  „Kalėdos“.  6. K.A.Sabaliauskas. „Tūkstančio paslapčių šalyje“, 1939. Tikslas – paskatinti mūsų katalikiškąją visuomenę vis labiau domėtis misijomis. 7 .M. Šalčius „Svečiuose pas 40 tautų“, 1936 m. Matas Šalčius – keliautojas, baigęs „Saulės“ mokytojų kursus, dirbo Žemaitijoje. 8. Teodoras Šuravinas. „Pasakojimai apie didžiąsias keliones“, 1931 m. Autorius dirbo mokytoju, rašė mokslo populiarinimo darbus. Jis yra į rusų kalbą išvertęs 1931 m. Žemaitės, B. Sruogos kūrinių, lietuvių liaudies pasakų. Paminėtos ne visos parodoje esančios knygos – tai tik dalis žinių apie autorius, aprašomas keliones. Parodoje yra kūrinių ir apie K. Kolumbą, D. Kuką ir kitus didžiuosius. Gražių akimirkų su knyga – kelionių atmintimi, išlikusia informacija.

                                                               Miesto bibliotekos informacija, 2020 m. spalio pradžia

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje