Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

Logo 400x163

krastieciu galerija su ep

Kraštiečių galerija

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

POPIETĖ, PRIPILDŽIUSI ŠIRDIS MEILĖS GYVENIMUI IR POEZIJAI

Mačernis 1Šį pavasarį visa Lietuva mini jauniausiojo mūsų poezijos klasiko Vytauto Mačernio 100 -ąsias gimimo metines. Kritikas Vytautas Kubilius , apibūdindamas Vytauto Mačernio kelią, rašė:„ Po juodu karo debesiu ištryško ir nutilo Vytauto Mačernio poetinis žodis. Karas jau stovėjo prie Lietuvos slenksčio, kai jis rašė pirmuosius eilėraščius. Tankai dar tebedraskė Žemaitijos laukus, kai jis paliko neužbaigtą paskutinį kūrinį...“ Žuvo poetas dar tik eidamas 24 -uosius metus. Jam tekęs netikrumo ir siaubo laikas lyg atkirto iš prigimties rimtą, mąslų kūrėją nuo jaunystės lyrikai būdingos romantikos, entuziazmo. Sudėtingas ir tragiškas poetas Vytautas Mačernis. Reikia sutikti su jo studijų metų bičiuliu Eugenijum Matuzevičium, kad jo kūryba – tai didelių vertybių, gyvenimo prasmės ieškančios, besikankinančios, abejojančios ir vėl nušvintančios sielos istorija. Ją reikia priskirti humanistinei filosofinei lietuvių literatūros tradicijai. Joje randame įdomų, „ nepakartojamą lietuvių literatūros raidos puslapį, prisodrintą žmogaus egzistencijos poetinių apmąstymų XX amžiaus būties ir mirties kryžkelėse.“

Atskleisti klausytojams šio sudėtingo kūrėjo poezijos grožį ir gilią jos prasmę ėmėsi šaunus Varnių kultūros centro ir Telšių Karolinos Praniauskaitės  viešosios bibliotekos Varnių miesto filialo kolektyvai, suorganizavę popietę „  Ten saulė rytmečiu sugrįžta.“ Ir reikia iš karto pasidžiaugti, kad jiems puikiai pavyko prabilti poeto eilėmis į klausytojų širdis ir protus. Visų pirma tai didelis Birutės Juozapavičienės, Varnių KC teatro studijos „ Valančiukai „ vadovės,  nuopelnas. Puikiai parinktos įvairių žanrų poeto eilės atskleidė poeto lyrikos įvairovę. Pajutome , kad joje skamba ir žemaitiškos senolių sodybos prasmė, jos įtaka poeto pasaulėjautos formavimuisi, ir simbolizmo poetikos minties gilumas, ir griežtoka klasicistinė sonetų estetika, ir laisvųjų eilių poetika, laisvas minties, išgyvenimų išsiliejimas. Jaunųjų skaitovių ir nepaprasto subtilumo jų vadovės atliekami kūriniai palietė kiekvieno klausytojo sielą. Taip ir skamba atmintyje poeto žodžiai: „ Aš Laimingas esu,/ Laimingesnio pasauly nėra./ Netikėkite mano skausmu,/ Aš laimingas esu/ Tarp nakties valandų, / Svaigulingos kančios ugnyje.../Aš laimingas esu,/ Laimingesnio pasauly nėra.“  Puikiai tiko  prie gilių Vytauto Mačernio lyrikos minčių ir jausmų  Kultūros centro solisto Juozapo Rimeikos atliekamos dainos, programą gražiai paįvairino lyriškos Olios ir Sauliaus Jogminų dueto dainos, gitaristas Vilius Vasiliauskis.

Renginio pabaigoje kultūros centro direktorė Giedrė ir bibliotekininkė Vida padėkojo renginio organizatoriams ir dalyviams, ypač Birutei – už tokią gražią ir šiltą poezijos popietę,  muzikams Viliui, Juozapui, Olios ir Sauliaus duetui, nuolatiniam renginių fotografui Aloyzui, skaitovėms Evelinai, Saulei, Agnei ir Viktorijai. B. Juozapavičienė, dėkodama klausytojams, labai prasmingai apibendrino: „ Vytautą Mačernį, sudėtingos filosofiškos lyrikos kūrėją, gyvenimo prasmės ir esmės ieškotoją, turi skaityti brandūs žmonės. Ir džiugu, kad jauni žmonės sugebėjo tai padaryti.“  Lauksime naujų, puikių renginių, klausytojai jų pasiilgę.

Vlada Vengrienė

   

 
Savanoris bibliotekoje