Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

Logo 400x163

krastieciu galerija su ep

Kraštiečių galerija

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Rašytojai – mokytojai

4

Ne vienas mūsų rašytojas, poetas pats yra dirbęs mokytoju arba dėstytoju. Įsimintini vyresniosios kartos mokytojų kūriniai apie mokyklą, auklėjimą ir pačių darbų patirtis, išgyvenimus, dėmesį aktualioms temoms. Būtina kūrėjus-mokytojus prisiminti, pasidalinti jų talentu ir įžvalgomis. Kiekviena atmintis – praėjusio laiko pasikartojimas ir ėjimas į priekį.

Išsyk norisi kalbėti apie rašytoją Šatrijos Raganą, išmintin

gą, atsidavusią savo darbui pedagogę, be grožinių kūrinių parengusią ir pedagoginę studiją „Mokytoja-auklėtoja“, pedagoginių vaizdelių rinkinį „Rimties valandėlė“, pedagogikos klausimais straipsnių. Pasak Šatrijos Raganos, „Mokykla turi prirengti vaikus platesniam gyvenimui ir visuomenės darbui.“ Ypač akcentuota savižina – save pažinus, kiekvienas mokės teisingai įvertinti savo jėgas. Daug kas pakito nuo rašytojos laikų, bet ir šiandien kalbame apie save, savastį, apie asmens atsakomybę ir tobulėjimą, gebėjimą susigaudyti informacijos srautuose. Vadinasi, ir mums aktualu valdyti savo pasaulį. Miesto bibliotekos parodoje „Rašytojai – mokytojai“ – apie kuriantį žmogų, apie gebėjimų lavinimą ir darbą, darną su savimi ir kito supratimą. Parodoje pateikta gerai žinomų rašytojų kūryba ir jų pačių gyvenimo įžvalgų. Iš viso skelbiamos 32 knygos. Trumpa kai kurių šaltinių apžvalga:

  1. Daujotytė V. Gyvenu viena, 2012. Sielovaizdžiai,– kaip sako pati autorė. „džiaugsmas tik trumpam,/ išsišvietė ir nebeliko,/ o širdgėla trunka ilgai,/ metų metus, jei gili;/ gerumas sublizga lyg/ kokia geležėlė žolėj, ir nieko“.
  2. Degutytė J. Poezija, 1988. Visko esama: gyvenimo pilnaties, autobiografinių motyvų, „emocinės būtinybės ir lyrinio atvirumo“, kaip sako V. Daujotytė.
  3. Juknaitė V. Išsiduosi. Balsu, 2019. Pašnekesiai. Turbūt ne tik? Programinis kūrinys – mokiniai skaito ir žiūri, video. „Galėtume užbaigti mintimi, kad kol esi gyvas, tol gyveni viltim...“
  4. Martinaitis M. Sutartinė, 2016. Lyrika – su mitologija ir įsivaizdavimais, gyvenimas su tradicine bendruomenės tvarka, naivumu ir tikėjimu, istorija, pažanga ir vertybių skaidrumu. „Reikia mintims žalumos,/ kad tylą girdėtum,/ kad jaustum lyg dovaną/ krentančius žemėn lapus“...
  5. Šaltenis R. Demonų amžius. 2014. – Jausmų pilnatvė. Geležiniai gyvatės kiaušiniai, 2020. Romanas, prisiminimai, praradimai ir kitokios patirtys. Kalės vaikai. 1990. – Istorija ir žmonės – įsiminė, įsirašė, išsilaiko.
  6. Šatrijos Ragana. Raštai, 2008. Kaip sako rašytoja, „Pagarba yra geriausioji meilės dalis.“
  7. Šatrijos Ragana. Raštai. T.II-VII, nuo 1928 – 1939 metų. „Sename dvare“, „Irkos tragedija“, „Į šviesą“ – ir kiti. Išsipildymai, norai, siekiai, dvasiniai geidavimai, „į ką siela taip ilgai veržėsi“. Senieji Raštai – autentiška medžiaga iš vyr. bibliotekininko Gedimino Petrulio asmeninės kolekcijos.
  8. Šatrijos Ragana. Rimties valandėlė. 1994. – Knygelė jaunoms mergaitėms. „Žemės gyvenimas tai nuolatinis kitimas, judesys, nuolatinis mirimas ir gimimas, tai momentai, kurie be paliovos keičia kits kitą.“
  9. Šatrijos Ragana. „Sename dvare“, 1928. „Siela vis nerimsta... Jai ilgu plačiojoje žemėj, jai dieną ir naktį tikroji vaidinas tėvynė.“ Juk „Kiekviena siela, kuri kyla, kelia pasaulį.“

Tai tik pagrindinių spaudinių santrauka – visa kita yra Miesto bibliotekos parodoje „Rašytojas – mokytojas“. Kiekvienas autorius savaip įdomus, pamokantis ir atviras. Gero skaitymo, atradimų, arba – pasikartojimo, kas teikia stiprybės.

Miesto bibliotekos informacija, 2021 m. spalis

 

4 3 2 1

 

 
Savanoris bibliotekoje