Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Veikla » Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2018 m. balandžio 9 d.

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu .

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Pareigų (pareigybės) pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2017 m.2018 m. 1 ketvirtis
Direktorė   944,32 967,48
Direktorės pavaduotoja   892,19 850,35
Europe direct informacijos centro vadovė   806,95 901,84
Skyriaus vedėja    723,96 745,55
Vyr. bibliotekininkas    636,63

642,21

Bibliotekininkas    550,39

567,45

Vyr. bibliografė   652,38  669,62
Personalo specialistė  

558,25 

576,08
Direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams   634,23  583,00
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius    711,90 733,03
Darbininkas    379,93 401,11
Knygrišys   392,47  412,47
Valytoja   439,40  398,02
Vairuotojas    402,26 414,55
Vyr. buhalterė    803,13 895,71

 Vidurkiai skaičiuojami vienam pilnam etatui,o ne vienam dirbančiajam.

 
Savanoris bibliotekoje