Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Veikla » Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2017 m. spalio 11 d.

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu .

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Pareigų (pareigybės) pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2016 m.2017 m. 3 ketvirtis
Direktorė   873,08 931,82
Direktorės pavaduotoja   940,22 822,15
Europe direct informacijos centro vadovė   849,70 808,36
Skyriaus vedėja   691,40 727,66
Vyr. bibliotekininkas   638,03

636,20

Vyr. bibliotekininkė   632,91

564,93

Bibliotekininkas   553,64

547,98

Vyr. bibliografė   626,35  654,74
Personalo specialistė  

390,84

574,20
Direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams   441,00  645,74
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius   680,95 711,30
Darbininkas   372,51 376,42
Knygrišys   376,06 392,09
Valytoja   366,94  392,69
Vairuotojas   374,43 400,74
Vyr. buhalterė   801,51 816,90

 

Vidurkiai skaičiuojami vienam pilnam etatui,o ne vienam dirbančiajam.

 
Savanoris bibliotekoje