Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Veikla » Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2018 m. spalio 8 d.

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu .

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Pareigų (pareigybės) pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2017 m.2018 m. III ketvirtis
Direktorius   944,32 1018,68
Direktoriaus pavaduotojas   892,19 924,59
Skyriaus vedėjas    723,96 775,35
Vyr. bibliotekininkas    636,63

678,52

Vyr. bibliotekininkas edukacinei veiklai   - 744,87
Bibliotekininkas    550,39

632,28

Vyr. bibliografas   652,38  404,49
Personalo specialistas  

558,25 

580,22
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams   634,23  594,76
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius    711,90 760,35
Knygrišys   392,47  420,79
Valytojas   439,40  396,91
Darbininkas   Neskelbiama* Neskelbiama*
Vairuotojas   Neskelbiama* Neskelbiama*
Europe Direct informacijos centro vadovas   Neskelbiama* Neskelbiama*
Buhalteris - apskaitininkas   Neskelbiama* Neskelbiama*

 Vidurkiai skaičiuojami vienam pilnam etatui,o ne vienam dirbančiajam.

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009m. gruodžio 16d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18p . )

 
Savanoris bibliotekoje