Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Europe Direct » Apie centrą

Apie centrą

Apie Telšių Europe Direct informacijos centrą

ed telsiaiInformacijos tinklas Europe Direct pradėjo veikti 2005 m. Centrai valstybėse narėse yra vienas iš Europos Komisijos būdų teikti visuomenei išsamią informaciją apie ES vietos lygiu. Centrų paskirtis - informacinė veikla apie ES. Paslaugas visuomenei Centrai teikia nemokamai. Centrų veiklą finansuoja Europos Komisija.

Telšių Europe Direct informacijos centras (EDIC) nemokamai konsultuoja gyventojus apie Europos Sąjungos politiką, teisinę bazę, programas ir finansavimo galimybes, atsako į užklausas telefonu ir el. paštu, padeda rasti reikiamos literatūros ES tematika centro skaitykloje ir informacijos internete. EDIC užsako naujausią informacinę literatūrą apie ES, kurią gauna iš Oficialiųjų leidinių biuro ir ją platina.

EDIC organizuoja teminius renginius įvairioms gyventojų grupėms. Atsižvelgiant į Europos Komisijos akcentuojamus komunikacijos prioritetus, rengiami seminarai, konferencijos, susitikimai su EP nariais, konkursai, išvykos į šalies europines institucijas, dalyvaujama kitų institucijų renginiuose ES tematika.

 

 

 Europe Direct informacijos centro – Telšiai 2018 m. veiklos

PLANAS

1. Susitikimų su piliečiais ciklas „Europa gyvai“

Renginio rūšis, idėja ir turinys:
4 renginių ciklas – diskusijos su piliečiais (pagal poreikį ir aktualijas renginių gali būti ir daugiau).
Renginių idėja: kuo plačiau paskleisti informaciją apie EDIC – Telšiai ir jo veiklas, pristatyti EK prioritetus ir iniciatyvas, prisidėti prie savo krašto piliečių aktyvumo ir jų poveikio aktualioms ES politikos sritims skatinimo, ieškoti naujų būdų sudėtingų ES temų perteikimui (atsižvelgiant į centro lankytojų poreikius); skatinti Telšių regiono visuomenę domėtis ES aktualijomis, suvokti, kad kiekvienas asmuo gali kreiptis į ES institucijas, pareikšti savo nuomonę, teikti pasiūlymus; padėti suvokti buvimą Europos Sąjungoje; pasiekti mažiau aktyvius ir labiau nuo apskrities ir rajonų centrų nutolusių vietovių gyventojus, skatinti juos dalyvauti rinkimuose į Europos Parlamentą. Renginių metu bus pasitelkti simuliaciniai žaidimai, metodinė medžiaga, leidžianti dirbti interaktyviai, kūrybiškai ir įdomiai. Komunikacijos priemonėmis bus siekiama akcentuoti pavyzdžius, kaip aktyviau įsitraukę į sprendimų priėmimo procesą ES piliečiai gali paveikti jiems aktualiausias politikos sritis, bus diskutuojama apie europietišką tapatybę, vertybių puoselėjimą, ES naudą, EP vaidmenį ir kt.
Renginių tvarkaraštis: kovas – lapkritis.
Renginių vieta: Telšių, Plungės, Mažeikių miestai ar rajonai, Rietavas.

2. Europinių progų paminėjimo šventės Telšiuose

Renginio rūšis, idėja ir turinys:
Šventinės akcijos (2 renginiai).
Renginių idėja: kuo plačiau paskleisti informaciją apie ES, paminėti Europos dieną, Europos kalbų dieną, esant poreikiui - kitas svarbias ES datas ir sukaktis; užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius, plačiosios visuomenės atstovus supažindinti su 2018 – ųjų metų temomis, pristatyti informaciją apie EDIC – Telšiai ir jo veiklas. Šventinės akcijos pasirinktos, atsižvelgiant į Telšių EDIC lankytojų nuomonės tyrimo rezultatus, kurie parodo žaismingų, šventinių renginių poreikį Telšių regione. Akcijų idėja bus labiau išgeneruota ateityje, tačiau tai bus kasmetiniai masiniai renginiai, į kuriuos gausiai susirenka telšiškiai, ir jie turi pasisekimą visuomenės tarpe. Renginių formatas bus pasirinktas, atsižvelgiant į EDIC – Telšiai partnerių pasiūlymus ir idėjas, skirtingų visuomenės sluoksnių atstovų poreikius, situaciją ir aktualijas.
Renginių tvarkaraštis: gegužė, rugsėjis ir kt. data, priklausimai nuo minėjimo dienos.
Renginių vieta: Telšių miestas ir rajonas, tačiau prie Europos dienos ir Europos kalbų dienos minėjimo bus kviečiamos prisijungti ir organizacijos, esančios visame regione.

3. Žaidimas „Minčių galiūnai vs Europa“

Renginio rūšis, idėja ir turinys:
Serija komandinių žaidimų (planuojamos 4 serijos).
Renginio idėja: didinti jaunų žmonių domėjimąsi įvairiomis Europos Sąjungos sritimis (kultūra, geografija, istorija, menu, sportu, politikos aktualijomis ir pan.), skatinti žmones turiningai praleisti laisvalaikį, netradiciniais būdais iškomunikuoti EK prioritetus, pristatyti EDIC – Telšiai ir jo veiklas, projekto priimančiojoje organizacijoje pradėti rengti tęstinumą turėsiantį renginį, į kurį bus pritraukiami jaunimo atstovai. Žaidimas bus paremtas didelio susidomėjimo sulaukusio žaidimo „Europrotai“ modeliu. Iš anksto užsiregistravusios komandos žaidimo metu turės parodyti savo žinias įvairiose teminėse rungtyse, kurias bus parengę žaidimo organizatoriai. Rungtyse bus ir galvosūkių, ir protą lavinančių, ir tik žiniomis grįstų klausimų, į kuriuos komandos – dalyvės per 1 min. turės pateikti atsakymus. Visa klausimų tematika bus rasta Europoje išleistose knygose, apims tik europines sritis, pradedant Europos gimimu, ir baigiant...
Renginio darbotvarkė: žaidimą sudarys 4 serijos. Kiekvienos serijos metu dalyviams bus užduodama po 10 teminių klausimų (3 temos), po 10 iliustracinių ir, tikėtina, po 10 kūrybinių ar garsinių klausimų. Vienam klausimui atsakyti bus skiriama viena minutė, po kiekvienos temos bus surenkami atsakymų lapeliai, juos patikrins skaičiavimo komisija, o rezultatus paskelbs. Pasibaigus visoms serijoms, nugalėtojai ir dalyviai bus apdovanoti ar pagerbti specialiais prizais.
Renginių tvarkaraštis: vasaris – birželis.
Renginių vieta: Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka.

4. Telšių rajono bendrojo lavinimo mokyklų geografijos konkursas „Europa ir ES“

5. Dalyvavimas Telšių miesto šventės „Skaitymo salos“ veiklose

 
Savanoris bibliotekoje