Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

 • Viešoji interneto prieiga

  VIP atidarymas viešojoje bibliotekoje

  Vieša interneto prieiga yra vieta, kurioje galima nemokamai naudotis internetu.

  Čia galima prieiga prie kompiuterių ir interneto tiems, kuriems ji kitaip nepasiekiama, padedama perprasti informacines technologijas, užtikrinama prieiga prie viešo administravimo ir kitų viešų paslaugų, teikiamų internetu. Viešieji interneto prieigos taškai yra aprūpinti kompiuteriais, daugiafunkciniu aparatu su skeneriu, spausdintuvu ir kopijavimo aparatu bei interneto ryšiu.

  • Viešos interneto prieigos darbo vietos yra Telšių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir filialuose. Tai galimybė kiekvienam bibliotekoje apsilankiusiam asmeniui nemokamai naudotis internetu, taip pat gauti darbuotojo konsultaciją bei pagalbą naudojantis informacinėmis technologijomis;

  • Pirmą kartą jungiantis prie VIP, bibliotekininkas suteikia nuolatinį vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Šie duomenys galioja visose VIP vietose visoje Lietuvoje neribotai.

  • Bibliotekoje esantys kompiuteriai yra skirti informacijos paieškai interneto tinkluose, prenumeruojamose duomenų bazėse, informaciniuose kompaktiniuose diskuose, darbui su Microsoft Office programomis.

   

 • Kitos nemokamos paslaugos

  • Spaudinių išdavimas į namus;
  • Naudojimasis garso ir vaizdo įrašais;
  • Naudojimasis spaudiniais periodikos ir informacinių leidinių skaitykloje;
  • Ekskursijos po biblioteką;
  • Informacijos teikimas telefonu;
  • Mokymas dirbti kompiuteriu;
  • Mokymas naudotis katalogais ir kitomis informacijos priemonėmis;
  • Konsultavimas dėl literatūros pasirinkimo laisvalaikiui, savišvietai ar studijoms.
  • Pagalba atliekant paiešką elektroniniu katalogu.
  • Leidinių rezervavimas priimant skaitytojų užsakymus internetu.
  • Renginių ir parodų organizavimas.
  • Prieiga prie duomenų bazių bibliotekoje bei slaptažodžių suteikimas nuotoliniams vartotojams;
  • Duomenų bazių pristatymai;
  • Informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse;
  • Atsakymai į skaitytojų užklausas;
  • Konsultacijos informacijos paieškos klausimais;
  • „Mainų lentynos“ paslauga (Perskaitei ir nori pasidalinti su kitais);
  • Norintiems organizuoti fotonuotraukų ar dailės parodas;
  • Fotoaparato ir vaizdo kameros naudojimas bendruose projektuose.
 • Skaitmeninis pasakojimas

 • Bibliografija

   E. Aleksandravičius  <<< Peržiūrėti E_Aleksandravicius_bibliogr.pdf >>>
     <<< Peržiūrėti E_ Aleksandravicius_Bibliografija_papildymaipdf.pdf >>>
  D. Andrulis  <<< Peržiūrėti D_Andrulis_Bibliografija_2015_pdf.pdf >>>
  B. Dobrovolskis  <<< Peržiūrėti B_Dobrovolskis_Bibliografija_2015pdf.pdf >>>
  V. Daujotytė  <<< Peržiūrėti V_Daujotytes_Bibliografija_2016.pdf >>>

   

 • Garso įrašas

  Garsinė informacija

 • Fotogalerija

  Fotogalerija

 • Apie projektą

  Kraštiečių Galerija

  - tai virtuali žymių, nusipelniusių Telšių kraštui asmenybių ir jų gerųjų darbų atminimo puoselėjimo erdvė. Ją kurti kviečiami visi kraštiečiai, gyvenantys čia, Telšiuose, ir kitur. Todėl kuriama Kraštiečių Galerija tikimės bus nuolat atsinaujinanti ir pasipildanti.
  - jos struktūra ir pateikimo būdai gali kisti. Tai sąlygota nuolat kintančių naujųjų technologijų, atsirandančių naujų galimybių, naujos pažangos bibliotekų veikloje.
  - Galerijos Biografijų žinyno dalyje siekiame pateikti kuo daugiau personalijų, savo gyvenimu ir veikla susietų su mūsų gimtuoju kraštu – Telšių rajonu. Tikimės, kad tai pasitarnaus kaip gidas Kraštiečių Galerijos kūrėjams.
  - įdomiausia Galerijos dalis – skaitmeniniai pasakojimai apie kraštiečius. Tai trumpi filmukai apie žymų asmenį.
  - Bibliotekos Bibliografinio aptarnavimo skyrius talkina dalyvaujantiems Kraštiečių Galerijos kūrime pasiūlydami informaciją, skanavimo paslaugą, priemones filmukų kūrimui ir montavimui, įkėlimui į svetaines.
  2016 m. projektą „Nuo rankraštinės knygos iki skaitmeninio pasakojimo (+ Gidas kraštiečių galerijai kurti), kuris ir pradėjo Kraštiečių Galerijos kūrimą parėmė Lietuvos kultūros Taryba ir Telšių rajono savivaldybė. Projekto vadovė (Julita Švėgždavičienė).

  Apie Kraštiečių Galerijos atidarymą galima paskaityti, pažiūrėti nuotraukas:
  Link: http://www.kulturossostine2016.lt/krastieciu-galerijoje-zymiausi-telsiskiai

  trslkt

 • Tekstai

  Jonas Aleksa

  J_Aleksa_apie001.pdf  Vita Gruodytė. Magiškasis Jonas Aleksa

  J_Aleks_apie002.pdf    Mirė žymus dirigentas Jonas Dainius Aleksa : [nekrologas, 2005 ]

   

   

 • Užsakymas internetu

  Skaitytojai leidinių paiešką ir užsakymą gali atlikti internetu. Užsisakant leidinius, visada reikia įvesti savo pažymėjimo numerį ir slaptažodį. Slaptažodis yra skaitytojo pavardė, įvedama lietuviškomis raidėmis (jei jos yra pavardėje).

  Bibliotekos elektroninį katalogą galima pasiekti adresu: http://katalogas.kpbiblioteka.lt

  Leidinių paieškos ir užsakymo intrukciją galite parsisiųsti čia: pdfleidinio_paieska_2018.pdf 515.37 KB

 • Kaip tapti skaitytoju

  Bibliotekos skaitytojais gali tapti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir svečiai nepriklausomai nuo amžiaus.

  Kaip tapti skaitytoju?

  Asmenys, norintys naudotis bibliotekos ištekliais ir paslaugomis, privalo joje užsiregistruoti ir įsigyti skaitytojo pažymėjimą. Bibliotekoje naudojamas LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų sistemos) skaitytojo pažymėjimas. LIBIS skaitytojo pažymėjimai (išduodami neterminuotai) galioja visose LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemį įdiegusiose bibliotekose.

  Skaitytojo pažymėjimo kaina - 2,00 €.

  Vaikams iki 14 metų – 1,00 €.

  Vartotojai, įsigiję LIBIS skaitytojo pažymėjimą kitose bibliotekose, privalo Bibliotekoje tik užsiregistruoti. Kito pažymėjimo įsigyti ir mokėti už registraciją nereikia.

  Skaitytojai registruojami abonmente , vaikų literatūros skyriuje, miesto filialuose. Registruojantis reikia:

  1. Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba kitą dokumentą su asmens duomenimis ir nuotrauka).

  2. Vaikai iki 14 metų registruojami pateikus vaiko pasą arba gimimo liudijimą kartu su moksleivio pažymėjimu. Biblioteka atsako už duomenų saugumą.

  3. Susipažinti su Skaitytojų aptarnavimo tvarka.

  4. Jei esate ne mūsų rajono gyventojas, už dokumentų skolinimą į namus imamas piniginis užstatas, kuris grąžinamas atsiskaičius su biblioteka.

  5. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas. Mokestis imamas tik už papildomas paslaugas, kurios įtrauktos į Kultūros ministerijos „Mokamų paslaugų sąrašą". Telšių viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainas tvirtina Telšių rajono savivaldybės taryba.

 • Užsienio kalbos mokymasis

 • Naudojimosi biblioteka taisyklės

  PATVIRTINTA
  Telšių rajono savivaldybės
  Karolinos Praniauskaitės
  Viešosios bibliotekos direktoriaus
  2011 m. kovo mėn. 14d. įsakymu Nr. 2

  TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Telšių rajono savivaldybės įsteigtose bibliotekose, vykdančiose bibliotekų veiklą (toliau – bibliotekose) tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekų teises ir pareigas.

  Skaityti daugiau...

 • LIBIS bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės

  PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2011-10-28 įsakymu Nr. B-164

  LIBIS bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės (PDF)

 • Naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu taisyklės

  I. Bendrosios nuostatos

  • Tarpbibliotekinis abonementas (toliau TBA) yra tokia bibliotekų bendravimo forma, kai viena biblioteka skolina dokumentus arba pateikia jų kopijas kitai bibliotekai.
  • TBA sistema funkcionuoja neatsižvelgiant į žinybinį teritorinį bibliotekų priklausomumą ir skirta tenkinti informacijos poreikius.
  • Naudojimosi TBA tvarką nustato Lietuvos standartas LST 1304:1993.
  • TBA sistemos darbą organizuoja ir koordinuoja respublikiniai, apskričių, miestų ir rajonų TBA centrai.

  II. Naudojimosi TBA tvarka

  • TBA gali naudotis visi Bibliotekos skaitytojai, Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių bibliotekos.
  • Teisę naudotis TBA suteikia:
   • Bibliotekos skaitytojams – skaitytojo pažymėjimas;
   • bibliotekoms – TBA sutartis.
  • Iš skaitytojo priimamas užsakymas ir per TBA gaunamas dokumentas ar jo kopija.
  • Užsakymai priimami iš kitų bibliotekų ir joms skolinami dokumentai arba jų kopijos.
  • TBA paslaugos dalinai mokamos. Skaitytojas moka už pašto išlaidas pagal galiojančius pašto siuntų ir paslaugų tarifus ir už kopijas pagal nurodytus įkainius.
  • Biblioteka dokumentus skolina vienam mėnesiui. Konkretų skolinimo terminą lemia dokumento paklausa ir turimas egzempliorių kiekis.
  • Biblioteka neskolina:
   • retų ir vertingų leidinių;
   • laikraščių ir žurnalų komplektų;
   • enciklopedijų, žodynų, žinynų;
   • vienintelių dokumentų egzempliorių.

  III. Skaitytojų teisės ir atsakomybė

  • Skaitytojas turi teisę:
   • gauti pageidaujamą dokumentą iš kitų bibliotekų;
   • gautu dokumentu naudotis iki nurodyto grąžinimo termino Bibliotekos skaityklose;
   • gauti pageidaujamo dokumento kopijas, kurios, apmokėjus kopijavimo paslaugas, tampa skaitytojo nuosavybe.
  • Skaitytojo atsakomybė:
   • už pamestą ar sugadintą leidinį atsiskaitoma pagal jį skolinusios bibliotekos reikalavimus;
   • apmokėti persiuntimo išlaidas;
   • skaitytojas, nesilaikantis TBA taisyklių, Bibliotekos direktoriaus įsakymu praranda teisę naudotis TBA.
 • Naudojimosi internetu taisyklės

  TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIAIS IR INTERNETU TAISYKLĖS

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Telšių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Bibliotekos) naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi šiomis paslaugomis tvarką, vartotojų teises ir atsakomybę.
  2. Kompiuterio ir viešos interneto prieigos paslaugos (išskyrus dokumentų spausdinimą ir skenavimą) Bibliotekoje vartotojams teikiamos nemokamai.
  3. Bibliotekoje esantys vartotojams skirti kompiuteriai naudojami:
  3.1. informacijos paieškai interneto tinkluose, prenumeruojamose duomenų bazėse, informaciniuose kompaktiniuose diskuose;

  Skaityti daugiau...

 
Savanoris bibliotekoje