Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

Logo 400x163

krastieciu galerija su ep

Kraštiečių galerija

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Susipažinti su Vokietija ne turisto, o andragogo akimis

Susipažinti su Vokietija ne turisto, o andragogo akimis

Susipažinti su Vokietija ne turisto, o andragogo akimis, tokią galimybę turi konsorciumas, kurį sudaro neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančios institucijos, organizacijos Telšių ir Raseinių rajonuose, nes projektas „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“ šiais metais gavo programos ,,Erasmus +“ finansavimą.
Šiuo projektu tikimės skatinti lygias galimybes ir įtrauktį, sudarant palankesnes kvalifikacijos tobulinimo sąlygas Telšių ir Raseinių rajonų neformalųjį suaugusiųjų švietimo švietimą teikiančių institucijų Telšių ir Raseinių rajonuose atstovams darbuotojams, turintiems mažiau galimybių tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje (geografinės-regiono sąlygos, ribotos užsienio kalbų žinios ir kt.); supažindinsime konsorciumo narius su Vokietijos suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų gerąja patirtimi, tobulinsime bendruosius suaugusiųjų švietėjų gebėjimus (bendradarbiavimas, dalijimasis įgytomis žiniomis ir patirtimi, pokyčių inicijavimas, kalbėjimo užsienio kalbomis tobulinimas).


Birželio mėnesį konsorciumo atstovai susirinko Telšių švietimo centre, kur buvo detaliai aptartos projekto veiklos, finansavimo galimybės, planuojamų mobilumo programos rezultatų taikymo, viešinimo įgyvendinimas, personalo atrankos skaidrumo laikymosi principai ir kiti klausimai.
Įgyvendinant projektą spalio 15–18 dienomis konsorciumo narių atstovai dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vokietijoje, kuriuos organizuos Liaudies švietimo aukštoji mokykla Ibbenbiuren. Mokymų metu vyks paskaitos apie suaugusiųjų švietimą, pilietiškumo ugdymą Vokietijoje, taip pat diskusijos apie sėkmingą rinkodarą suaugusiųjų švietime, kokybės vadybos svarbą, suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei socialiai pažeidžiamų ir kitų kultūrų atstovų suaugusiųjų švietimo organizavimą, jo ypatumus ir patirtis. Lankytinos vietos: jaunimo meno mokykla, muzikos mokykla, miesto biblioteka. Lankymosi metu mokymų dalyviai susipažins su edukacinėmis erdvėmis bei mokymo programomis suaugusiesiems, susipažins su asociacijų (Meno draugija), privačių asmenų iniciatyvomis teikiant neformalųjį suaugusiųjų švietimą vietos bendruomenėse. Tokiu būdu suaugusiųjų švietėjai iš Lietuvos matys įvairių neformaliojo švietimo institucijų aplinką, neformaliai įvertins tų institucijų andragogų gebėjimus užtikrinti suaugusiųjų mokymosi proceso lankstumą, turinio aktualumą. Dalyvaudami mobilumo programoje Vokietijoje konsorciumo nariai pasisems europinės patirties, patobulins savo andragogines kompetencijas, ir tai suteiks postūmį veikti kartu ir sukurti kokybišką Telšių ir Raseinių rajonų neformaliojo suaugusiųjų švietimo strateginius planus 2020-2022, atitinkančius suaugusiųjų gyventojų poreikius. Veikimas drauge, tikėtina, prisidės prie rajono suaugusių gyventojų motyvacijos mokytis didinimo.
Projektas ,,Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“ finansuojamas iš programos ,,Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo projekto lėšų, projekto Nr.2019-1-LT01-KA-104-060360. Projekto koordinatorius – Telšių švietimo centras, konsorciumo nariai: Telšių rajono savivaldybės administracija, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, Žemaičių muziejus „Alka“, Telšių suaugusiųjų mokykla, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Telšių socialinių paslaugų centras, Telšių dailės mokykla, asociacija „Vokiečių kalbos ir kultūros draugų klubas“, asociacija „Telšių bičiulių ratas“.

Projekto koordinatorių informacinis pranešimas

 
Savanoris bibliotekoje