Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

Logo 400x163

krastieciu galerija su ep

Kraštiečių galerija

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

MAIRONIS – JONAS MAČIULIS – 160-IEJI!

Maironis 1Poeto gyvenimo metai: 1862 m. lapkričio 2 d.-1932 m. birželio 28 d.

„Skristi į idealo ir grožio sritį“

Iš Sigito Gedos soneto, skirto Maironiui:

„Mano broliai mąstydami mokos gyventi,

Įkvėpimo šviesaus semias savo galvoj,

Prašmatnybė minčių ir melodijų šventės, –

Taip užauga poetai naujoj Lietuvoj.

Aš kitaip gyvenau ir kitaip aš galvojau,

Aš regėjau ne taip ir jaučiau aš ne tą:

Man dingojos tykantys sielą pavojai,

Iš kurių tik vaizduotė ištrauks ir malda.“

Maironis – poetas klasikas, Tėvynės meilės dainius, Lietuvos praeities ir kilnių jausmų, pasiaukojamo darbo pavyzdys, į ateitį vedantis šviesuolis. „Pavasario balsai“ – sudvasinti išgyvenimai, romantinė lyrika, originali praeities ir dabarties poezija. „Lietuva didvyrių“, „Poetai kiti ieškos įkvėpimo“, „Aukščiausis, tarnaujame tau“, „Drąsiai, aukštai/Pakils balsai“, „Tėvynės dainos, jūs malonios,/Taip širdį žadinat saldžiai!“, „Lauk, iki išmintį visą suprasi!“, „Apsaugok, viešpatie, nuo priešo“, „Graži tu, mano brangi tėvyne,/Šalis, kur miega kapuos didvyriai“, „Išliksiu aš gyvas paveiksle tame“ – tai tik dalelė iš Maironio lyrikos. Kiekvienas turime Jo eilutę, kiekvienas savaip ją pasikartojame – išgyvenimų, grožio, stiprybės akimirka! Prisiminimui ir Poeto jubiliejui skirta Miesto bibliotekoje veikia paroda „Bet prisiminkime(...) – be tvirtų doros principų tautos serga“ – Maironis“.

Maironis – poetas, sąmoningai pasirinkęs kunigo kelią, dirbęs tautos labui, tarnavęs Lietuvai ir jos žmonėms. Parodoje – 24 knygos: originali poeto kūryba, vertintojų šaltiniai, kitų poetų mintys apie Maironį, atsiliepimai ir išgyvenimai, Maironio lietuvių literatūros muziejaus išleisti Maironio neskelbtų tekstų fragmentai – istorija, liudijimai ir išmonė. Tiesiog – buvimas sykiu su Poetu, sekant jo patarimus, stebint, kas iki šiandien gyva ir sava – saviti pašventinimai ir originalios gyvenimo maldos, meilės, dvasinės vienybės principai. Skaitykime – būkime sykiu, tvirti ir sąžiningi, laimingi – tuomet „bus tvirta ir gyva visa Lietuva“ (Maironis).

Miesto bibliotekos informacija, 2022 m. spalis

Maironis 1

 
Savanoris bibliotekoje