Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji bibliotekadaiktu bibl

krastieciu galerija su ep

Kraštiečių galerija

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

VINCO MYKOLAIČIO-PUTINO 130-METIS!

mykolaitis1893–1967 metai – vieno gyvenimo laikotarpis: poeto, dramaturgo, prozininko gyvenimo laikas, ieškojimai ir tiesa – prasmingos asmenybės būtinybė, didžios asmenybės savastis

„Vincas Mykolaitis-Putinas buvo tarp tų, kurie sukėlė galingas lietuvių literatūros atsinaujinimo bangas“ (Jonas Lankutis)

Intuityvi pasaulio visuma

„Aukojau žemei, ką galėjau –

Ir ko aukot neketinau.

Jai skausmo ašaroj spindėjau,

Jai meilės dainoje skambėjau,

Ja dieną naktį gyvenau“, – Vincas Mykolaitis – Putinas

„Gimiau Pilotiškių kaime 1893 m. pagal metrikus sausio 13 d., o iš tiesų sausio 6 d., per Tris karalius.“ Tokiais žodžiais ne vieną savo autobiografiją yra pradėjęs Vincas Mykolaitis – Putinas, – mums primena Stasys Lipskis savo knygoje „Poeto ir kunigo drama“(2018). Šie metai – 130-ieji – sykiu ir Poeto atmintis, ir išgyvenimų ilgesys, ir perskaitytų kūrinių visuma – skaitančiojo susitikimas su pasauliu, kuriame platusis poezijos kelias ir itin dramatiški patyrimai, savaip savi Rašytojo prozos kūrinių veikėjai, kitoks ir pats ėjimas į save ir savojo kelio matymas. Tegul sykiu – tegul kiekvienas rasime savo gyvenimo pavyzdį – yra iš ko imti, yra kaip nudžiuginti širdį.

Šioje parodoje, skirtoje Poeto gyvenimo ir kūrybos įprasminimui, jo pasaulio grožio priminimui, surinkta, kas gerai žinoma – poezijos rinkiniai ir prozos tekstai, įvairiu laikotarpiu parašytos kritikų mintys ir atsiliepimai, žinia apie praėjusį laikmetį ir jo sampratą, apie žmogų ir jo pasaulį. „Ir koks gi tu menkas,/ Ir koks tu didingas,/ Žmogau!“ – anot paties poeto Vinco Mykolaičio  - Putino. Tegul žmogaus vidinę būseną atskleidžia itin iškalbūs Poeto eilėraščių rinkinių pavadinimai – jų visa gilybė, tik įsiklausykime: „Tarp dviejų aušrų“, „Keliai ir kryžkeliai“, „Būties valanda“, „Langas“ ir visa kita – galėtume tęsti ir tęsti! „Be skausmo nėr nei laimės, nei kūrybos/ Ir amžinybėn kelias uždarytas“, – sako Vincas Mykolaitis – Putinas.

Pasikartojimui ir atminčiai tegul liks ir tokie Jono Lankučio žodžiai apie patį Vincą Mykolaitį – Putiną – žmogų ir kūrėją: „Viskas gyva, pulsuoja, kinta. Tai, kas paveldėta iš praeities, jungiasi su nauju patyrimu.“ „Žodis nepalūžta, žmoniškumas grumiasi su nužmogėjimo šmėkla.“ „Noras būti tik pačiu savimi“, „vieningo, nevaržomo gyvenimo principas – svarbiausia etinė premisa“.

Miesto bibliotekos informacija, 2023 m. sausis

mykolaitis

 

 
Savanoris bibliotekoje