Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji bibliotekadaiktu bibl

krastieciu galerija su ep

Kraštiečių galerija

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

LITERATŲ SAMBŪRIO „LYRA“ 20-METIS VARNIUOSE

Gegužės 12 d. Varnių kultūros centre vyko Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių miesto filialo organizuota literatų sambūrio „Lyra“ 20-mečiui paminėti skirta literatūrinė-muzikinė popietė „Poezija tavo ir mano širdy“. Brandus jubiliejus sukvietė pačius sukaktuvininkus, jų poezijos gerbėjus, svečius.

Literatų būrelis „Lyra“ susikūrė 2003 m. balandžio 5 d. Varnių miesto bibliotekoje. Retkarčiais čia rinkdavosi kuriantieji ir kūrybai prijaučiantieji  bendraminčiai.  Kadangi šviesaus atminimo Irena Nevidonskienė buvo kurianti eiles ir, pritardama gitara, pati jas dainuojanti, o eiliuojančiųjų buvo daug, pasiūlė suburti literatų būrelį.  Pavadinimą būreliui sugalvojo ilgametė bibliotekos darbuotoja Elytė Dauskurtienė. Iki 2010 m. literatams vadovavo  Irena Nevidonskienė. Po to vadovavimą perėmė Stanislovas Genutis, savo straipsniais rajoninėje spaudoje visuomenę informuodavęs apie Varniuose vykstančius kultūrinius renginius. Nuo 2015 m. „Lyros“ vadove  išrinkta Gendvika Čiužienė.

Pati vadovė ir Rita Galkontienė supažindino su „Lyros“ sambūrio veikla, pasidžiaugė susibūrusiais bendraminčiais ir jų kūryba.

Jautrių prisiminimų, nuoširdžių linkėjimų ir poezijos posmų liejosi daug... Tą vakarą poezijos buvo kiekvieno širdyje.

„Lyrą“ sveikino Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos kunigas kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, Varnių miesto seniūnas Rolandas Bružas, Varnių kultūros centro direktorė Giedrė Mikalauskaitė, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ vadovė Adelė Daukantaitė ir klubo narė Daiva Rudelytė, Šilalės literatų klubo „Versmė“ prezidentė Stefa Minutaitė ir klubo narė Dalia Petkevičienė.

Jubiliejinį renginį organizavusioms kolegėms – Varnių bibliotekininkėms Vidai Krenciuvienei ir Aurikai Stupelienei – dėkojo ir literatų sambūrį „Lyra“ sveikino Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vida Urnikienė. Jubiliejaus proga padėkas ji įteikė „Lyros“ vadovei Gendvikai Čiužienei – už ilgametę bendrystę su Varnių miesto biblioteka ir „Lyros“ narei Vladai Vengrienei – už ilgametę bendrystę, Varnių miesto literatūrinio paveldo viešinimą, jaunimo skatinimą dalyvauti literatūrinių kūrinių konkursuose

Daug jautrių savo išgyvenimų, virtusių eilėraščių posmais, skaitė kuriantys „Lyros“ nariai: Vlada Vengrienė, Juozas Šileika, Dalia Balsienė, Zita Mickuvienė, Mamerta Tekorienė, Danutė Šeržantienė, Elena Genutienė.

Muzikinių kūrinių vakaro svečiams dovanojo Varnių kultūros centro meno vadovas Juozapas Rimeika.

Nuoširdžiai nuskambėjo visų susirinkusiųjų „Ilgiausių metų!“

Renginį vedė VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro mokytoja  Rita Galkontienė.

Renginio partneriai – Varnių kultūros centras, Varnių parapija.

Nuotraukos Loretos Gedeikienės

 

 

 

 

 

Daugiau nuotraukų:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=kpbiblioteka&set=a.546700287668396

 

 
Savanoris bibliotekoje