Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2012 » Sielos ir žodžio šventė Gadūnave

Sielos ir žodžio šventė Gadūnave

Knygos pristatymas

Šiltą šeštadienio popietę į susitikimą su buvusiais parapijiečiais atvyko 23 metus Gadūnavo Švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčią aptarnavęs klebonas Vladislovas Juškys. Jį atlydėjo Pagramančio ( Tauragės raj. ) bibliotekos bibliotekininkė Virgina Bartušienė, Pagramančio bendruomenės atstovai. Taip pat į renginį atvyko kraštietė Janina Zvonkuvienė, gausus būrys parapijiečių.

Balandžio mėnesį, pasitikęs savo kunigystės 55 - ąjį jubiliejų, kaip didžiausią dovaną mūsų parapijai, gerb. klebonas išleido knygelę „Trumpa Gadūnavo parapijos istorija ". Atvykęs gerb. klebonas taip pat pristatė ir 2011 metais išleistą savo eilėraščių knygelę „ Dieve, Tau save aukoju ".

Su jaunaisiais bibliotekos lankytojais paruošėme programėlę. Deklamavome gerb. klebono jaunystės metais sukurtus eilėraščius ir pritarėme kraštiečiui Benediktui Spirgiui atliekant dainas pagal „Dieve, Tau save aukoju " knygelės eiles. Gerb. klebonas renginio metu geru žodžiu prisiminė Gadūnavo parapijos žmones, bažnyčios tarnus, kurie atjausdavo susirgus, talkininkaudavo remontuojant bažnyčią, paremdavo aukomis. Apie knygelių atsiradimą pasakojo Pagramančio bibliotekos bibliotekininkė, kuri rūpinosi jų išleidimu ir nuoširdžiai klebonui padėjo. Žodį tarė ir Pagramančio bendruomenės atstovai.

Gerb. kleboną Vladislovą Juškį sveikino ir dėkojo Gadūnavo seniūnijos seniūnė Inesa Kęsminienė. Nuoširdžius padėkos žodžius tarė ir prisiminimais dalijosi į šventę atvykę parapijiečiai. Gadūnaviškių Žyprių šeimos net trys kartos atvyko į susitikimą. Klausantis jaudinančių prisiminimų, ne vienam teko ir ašarą nubraukti.

Šilta, jaudinanti žodžio ir sielos šventė praturtino, praskaidrino mūsų kasdienybę ir parodė, kad sumintas takelis, laikui sukant istorijos ratą, niekada neužžels.

Bibliotekininkė Gražina Narmontienė

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje