Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2012 » 2012 04 23 Nacionalinė bibliotekų savaitė Varniuose

2012 04 23 Nacionalinė bibliotekų savaitė Varniuose

 

Renginys prasidėjo balandžio 23 dieną LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo kalbos išklausymu internete.

Iš kompiuterio monitoriaus nuskambėję Prezidentės žodžiai – labai artimi ir apčiuopiami kiekvienam kultūringam ir žingeidžiam varniškiui. Džiugina, jog esame betarpiški Europos Sąjungos vykdomų informacinių technologijų programų „Langas į ateitį“ ir „Bibliotekos – kaimui“,tarnaujančių žmonių informacinės kultūros ugdymui,virtualiam jų suartėjimui globaliame pasaulyje, pasekėjai.

 

 Šia proga malonu pastebėti , jog Varnių biblioteka – Telšių K.Praniauskaitės bibliotekos filialas yra mėgiamas varniškių kultūros židinys, jame kasdien apsilanko gausus būrys moksleivių, pedagogų ir šiaip knygai godūs miestelio šviesuoliai. Juk beveik kas antras suaugęs miestelio gyventojas yra bibliotekos knygų skaitytojas, prie kompiuterių kasdien susėda apie 20 – 30 mėgėjų.Iš viso kompiuterinio raštingumo kursus jau praėjo 70 varniškių, tarp kurių nemažas būrelis senjorų.

Biblioteka traukia žmones ne vien knygomis, kurių čia yra ne vienas tūkstantis. Jautrios ir sumanios bibliotekos darbuotojos, V.Krenciuvienė ir Z.Macienė organizuoja daug įdomių renginių: skaitytojų popietes, knygų aptarimus ,įvairiausias kūrybines darbščiųjų rankų darbelių parodas, poezijos pavasarius,kurių iniciatoriais būna literatų būrelio „Lyra“ nariai.

„Nebeužtvenksi upės bėgimo „ – taip pavadinta šios dienos renginio svarbiausia dalis, skirta 150 – sioms Maironio gimimo metinėms paminėti. Beje, varniškiai nepraleidžia progos priminti, jog 2012 – tieji - tai Maironio metai. Jurginių šventėje buvo skaitomos eilės iškiliajam tautos poetui „Dialogas su Maironiu“ (Autor.S.Genutis).

Lietuvos Nacionalinės bibliotekų savaitės dalyviams Varnių Kultūros ir jaunimo centro direktorė R.Servienė su sūnum Pauliumi parodė trumpametražinį filmą „Maironio lietuvių kalbos ir literatūros muziejus“.

Naujomis varsomis sutvisko mylimo poeto eilės iš Varnių literatų ir poezijos gerbėjų lūpų: G.Čiužienės ( B.Brazdžionis – Maironiui „Poetas ir žmogus“),A.Bruniaus („Miškas ūžia“), S.Genučio ( „Mano gimtinė“), D.Šarpnickienės („Tėvynės dainos“), V.Vasiliauskienės („Ant Šatrijos kalno“), R.Bitarienės ( deklamuojamas„Jūratė ir Kastytis“) ir Z.Macienės („Pavasaris“). D.Šeržentienė, išraiškingai perskaičiusi „Medvėgalį“, nostalgiškai prisiminė prieš daugelį metų,jai mokytojaujant, vykusį respublikinį maironiečių sąskrydį ant Medvėgalio kalno, kaip to nepamirštamo renginio vadovas, Krašto apsaugos ministrės Rasos Juknevičienės tėvas ,suagitavo pakeliauti Maironio gyvenimo ir kūrybos pėdomis ,kaip jie visi sekančią vasarą atsidūrę Šveicarijoje prie keturių kantonų ežero,kur ir buvo parašytas garsusis eilėraštis „Keturių kantonų ežeras“.

Tarp eilėraščių sutartinai ir pakiliai skambėjo dainos poeto Maironio žodžiais:“Oi neverk, motušėl“, „Kur lygūs laukai“, „Už Raseinių ant Dubysos“ ir kt.

...“Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties!“, - norisi kartoti poetą ir „apglėbus pasaulį saldžiai pabučiuoti“....

Varnių literatų būrelio pirmininkas – Stanislovas Genutis.

Nuotraukose: Renginio momentai.

 
Savanoris bibliotekoje