Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2010 » 2010 05 26 Varniuose vyko literatūrinė popietė "Paliesk žodį"

2010 05 26 Varniuose vyko literatūrinė popietė "Paliesk žodį"

SURINK VISUS ŽIEDLAPIUS …

Gegužės 16 dieną Vilniuje prasidėjęs Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2010“jau paliko pėdsaką ir mūsų Telšių rajone.Graži poezijos šventė „Giesmė gyvenimui“įvyko Degaičių parke, „Poezijos paukštė“ buvo nutūpusi Žemaičių muziejaus „Alka“kiemelyje.Baltais žiedlapiais –skambiais posmais „Poezijos pavasaris“ pabiro ir Varnių bibliotekos skverelyje gegužės paskutinėmis dienomis.

Prie arbatos puodelio susirinkę Varnių literatų būrelio“Lyra“poetinio žodžio puoselėtojai pasidžiaugė gražiais Tarptautinio poezijos pavasario renginiais visoje Lietuvoje ir už jos ribų,didžiavosi tuo,jog ir mūsų rajono gausus kaimo rašytojų ir poetų būrys įneša deramą indėlį į „Poezijos pavasario 2010“ šventės lobyną.

Varniškių kūrybinė kraitelė yra kur kas kuklesnė, tačiau džiugu vien tai,kad žmonės,nebodami jokių sunkmečio negandų, nepraranda optimizmo ir nepadeda plunksnos užmarštin, bet ieško sielai ir kūnui peno,lyriškai nuspalvina visas mūsų gyvenimo peripetijas ir kviečia žmones atkaklumui, dorai ir meilei savo kraštui –Tėvynei...

Ženklų indėlį į Varnių bendruomenės kultūrinį gyvenimą įneša mūsų literatai ir poetai.Po keletą knygų ar poezijos rinkinių jau yra išleidę ir pateikę visuomenei Danutė Šarpnickienė,Irena Nevidonskienė,Virginijus Bielskis,Lepkadija Jokubauskienė ir kiti. ...

“Surink visus žiedlapius“- šie Stanislovo Genučio eilėraščio žodžiai buvo Varniuose vykusios Poezijos popietės leitmotyvas.

Gražiu poetiniu žodžiu prabilusi Irena Nevidonskienė pasveikino savo gyvenimo ir darbo jubiliejus švenčiančias „Lyros „ būrelio įkūrėją ir „krikštamotę“Eleną Dauskurtienę bei neniulstamą ir nuoširdžią literatų kuratorę Vidą Krenciuvienę. Joms skiriamos gėlės ir „Ilgiausių metų“...

Nuotrauka atminčiai po baltais žiedlapiais „sningančiu“egzotiniu medžiu buvo šventės baigiamasis akordas

Varnių literatų būrelio pirmininkas Genutis Stanislovas

 
Savanoris bibliotekoje