Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2010 » 2010 10 22 Literatūrinė - muzikinė popietė Varniuose

2010 10 22 Literatūrinė - muzikinė popietė Varniuose

Rudens vaivorykštė
 Tarsi pasprukę nuo rudens žvarbos,aną penktadienio popietę, nemažas būrelis varniškių trumpam užbėgo į Kultūros ir jaunimo centrą „pasislėpti“ šiltos melancholiškos muzikos ir poezijos garsuose.
...Suskambo rudeniškų romansų melodijos ir gražiausi posmai, čežančiais lapais atėjo tokia palaima,tokia magiškos muzikos,poetinio žodžio, kūno ir dvasios harmonija, jog ir po paskutinės eilėraščio eilutės niekas nenorėjo palikti šios, naujai atrastos romantiškos erdvės, to mažyčio pasakų pasaulio...

 

 

Pageltusiais lapais nuklotu Rudens taku, pro Vaivorykštės vartus į literatūrinę – muzikinę popietę mus įvedė Varnių kultūros ir jaunimo centro moterų vokalinio ansamblio (atlikėjos: J.Kalininienė, E.Bunkevičienė,R.Servienė,N.Mažylienė ir Z.Jasevičienė .) atliekama G.Petrulienės ir G.Midverienės poetinė – muzikinė kompozicija „Rudens vaivorykštė“ (vadovai:Z.Jasevičienė ir S.Vilkas).

Švelni melodija Varnelės pakrančių ajerais nuvilnijo „grojant rudeniniam vėjui „E.Genutienės eilėraštyje „Mano mylimas miestas prie Lūksto“, o S.Genučio „Rudens godos“ visų širdyse „uždegė Vėlinių žvakutę ir gyvą viltį“...

A.Brunio „Rudens daina“ mus nukėlė į tolimą protėvių baudžiavos epochą, kai ilgus ir tamsius rudens vakarus nuskaidrindavo skambios ir ilgesingos bočių sutartinės.

„Gęstančių lapų lopšine“ susirinkusius mėgino „užliūliuoti“ nuostabiais savo kūrybos posmais J.Šileika.Nostalgiškai lyriškomis poezijos eilutėmis meitriškai rudens takeliais „vedžiojo“D.Šeržentienė.Popietės staigmena ir egzotiška nuostaba buvo S.Purtokienės „pasivaikščiojimas“ Lūksto pakrantėmis, „berankiojant gintarėlius“, poetinėje apysakoje „Mano ežeras“, kurią pristatė savo gimtąja rusų kalba.Kūrinys taurias emocijas sukėlė Varnių regioninio parko direktorei I.Zimblienei ir ji, įteikdama rožių puokštę , autorei padėkojo už meilę gamtai ir Žemaičių kraštui.

Lyriško žodžio valdovė D.Šarpnickienė „Rudens paletėje“ tarsi ieškojo savo jaunystės rudens,varijuodama biografiniuose prisiminimuose,sutapatindama žmogaus gyvenimą su „vandens ratilais betolstančiais amžinose Visatos platybėse“...

Popietės vedėja mokytoja R.Galkontienė tyliai ir švelniai ištarė: „Jos čia nėra, bet aš ją matau – tokią gerą ir trapią, baltais kaip obelis plaukais“...Tai apie mūsų varniškę poetę, prikaustytą prie ligos patalo, bet nepamirštą – G.Midverienę.Jos padovanotą mums eilėraštį „Šalna“ pristatė E.Gedminienė.

Negailestingam ir agresyviam vėjui savo žaliojo apdaro atiduoti neskubėjo miško galiūnas ąžuolas R.Bitarienės eilėraštyje „Ruduo“.

Mūsų viešnia – janapoliškė, ne vieno poezijos rinkinio autorė G.Petrulienė „Vasaros džiaugsmuose“ braidė gėlėtomis Virvytės ir Biržulio pakrantėmis,tvirtindama,jog „Ruduo žemėje ir širdy“ yra toks pat gražus kaip ir mūsų nepakartojamas gyvenimas.Už šią neginčijamą tiesą režisierė Z.Jasevičienė nuoširdžiai dėkojo visų varniškių mylimai poetei ir įteikė raudonų rožių puokštę.

„Tarp eilučių“,pritariant gitarai,skambėjo Dalios,Dainoros ir Vido Petrauskų iš Žarėnų atliekamos estradinės dainos. Ypatingą žavesį visos popietės metu teikė muzikiniame fone švelniai skambantys gitaros akordai,kuriuos išgaudavo miklūs mokyt.S.Jogmino pirštai.

Melancholiškame rudens romansų fone baigėsi lyriški žodžiai, o mes, lyg pakerėti rudens burtų, dar nepakylame ir nepaliekame salės...Visus dainos ir poezijos mylėtojus bei gerbėjus sveikina Telšių rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja D.Mikienė,mūsų atmintyje palikdama pačius šilčiausius žodžius apie prasmingą renginį, apie tai, jog čia buvo galima klausytis ne tik ausimis ,bet ir širdimi.Viešnia pastebėjo ir apgailestavo, kad tokiame žemaitiškos šnektos lopšyje ,kaip Varniuose, neišgirdo nė vieno gražaus eiliuoto žemaitiško žodžio...Bet tai – detalė,- pasakė D.Mikienė,įteikdama padėkos rožę Varnių kultūros ir jaunimo centro direktorei K.Saurdaugienei.

Lyriškos šventės paskutiniu akordu nuskambėjo Telšių K.Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojos V.Urnikienės padėkos už gražų ir turiningą renginį žodžiai svarbiausioms ir išmoningoms jo organizatorėms – Varnių viešosios bibliotekos darbuotojoms E.Dauskurtienei, V.Krenciuvienei ir L.Kuzminskienei.Joms viešnia įteikė po rožę – tą magiškąjį dėkingumo ženklą, prieš kurį nublanksta patys skambiausi žodžiai.

Varnių bibliotekos literatų būrelio „Lyra“ p – kas

Stanislovas Genutis

 
Savanoris bibliotekoje