Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2010 » 2010 12 20 Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas ,,SEPTINTOJI KALVA´, premijų įteikimas.

2010 12 20 Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas ,,SEPTINTOJI KALVA´, premijų įteikimas.

„Septintoji kalva“ subrandino jaunųjų kūrėjų almanachą

Šiemet septintąjį kartą į Žemaitijos sostinę, įsikūrusią ant septynių kalvų, rinkosi Telšių apskrities jaunimo literatūrinių kūrinių konkurso „Septintoji kalva“ dalyviai. Pirmiausia į jaunuosius poetus ir prozininkus kreipėsi Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, projekto „Jaunimo kūrybos laboratorija“ vadovė ir konkurso „Septintoji kalva“ iniciatorė Vida Urnikienė.

 

Ji perskaitė komisijos narės rašytojos Rasos Čergelienės laišką su nuoširdžiais palinkėjimais literatams. V.Urnikienė, glaustai aptardama septynerius metus vykdomą projektą, užsiminė, jog kitąmet planuojama išleisti geriausiųjų „Septintosios kalvos“ kūrėjų poezijos ir prozos almanachą. Konkursantų atsiųstą kūrybą, be rašytojos R.Čergelienės, vertino Lietuvos rašytojų sąjungos nariai Vytautas Stulpinas ir Algirdas Dačkevičius, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Irena Daubarienė ir Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokytoja Onutė Kelpšienė. Jaunimo eilėraščius ir prozą išsamiai aptarė komisijos pirmininkas poetas Vytautas Stulpinas, daugelio konkurso dalyvių kūryboje rasdamas gerų pradų. Tarp jaunųjų poetų nepralenkiamas buvo telšiškis, šiuo metu Vilniaus Universiteto studentas Gintautas Naglys, antroji vieta atiteko Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos gimnazistui Jurgiui Ramanauskui, o trečioji- tos pačios gimnazijos literatei Katrei Lungytei. Komisijos pirmininkas V.Stulpinas pastebėjo, kad šiemet, ko nebūdavo per kitus konkursus, gauta labai daug ir stiprios prozos kūrinių. Iš visų labiausiai išsiskyrė varniškė - Motiejaus Valančiaus gimnazijos gimnazistė Agnė Vasiliauskaitė. Jai ir atiteko pirmoji vieta. Antrosios vietos laimėtojas- net tik talentingas poetas, bet ir prozininkas jau minėtas Gintautas Naglys, o trečiosios - Merkelio Račkausko gimnazijos literatas Marius Samavičius. Laureatus pasveikino Kultūros skyriaus vedėja Danutė Mikienė ir įteikė padėkos raštus bei pinigines premijas.

Rajono laikraščių redakcijų paskatinamaisiais prizais apdovanoti Tomas Bagdonas, Ieva Vaičiulytė, Rūta Griciūtė. Taip pat nebuvo pamiršti ir kiti konkurso dalyviai. Jie prisimins ne tik suvenyrus, paskatinantį Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės Virginijos Černiauskienės žodį, bet ir draugų skaitytas eiles, prozos kūrinėlių ištraukas. Prisimins ir Vytauto Stulpino patarimus. Miela buvo žiūrėti, kaip jį apspitę ratu jaunieji kūrėjai klausėsi poeto žodžio- atviro ir paskatinančio. Ilgai nesiskirstė būrelis mažeikiškių su kūrybingąja mokytoja Onute Kelpšiene.

Renginį vedė Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto studentai Karolina Riaukaitė ir Mindaugas Drimba. Jiems talkino Simas Pamedytis. Skambėjo Muzikos mokyklos mokytojos Ramintos Šukytės akordeono melodijos, muzikiniais sveikinimais įsiterpdavo Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto studentai Dovilė Kudžiūtė, Lolita Norgilaitė, Eimantas Anužis ir jų dėstytoja Jurgita Razmaitė. Poetinę kompoziciją sukūrė režisierė Laimutė Pocevičienė. S

eptintą kartą kopė jaunieji kūrėjai į „Septintąją kalvą“. Kas toliau? Kaip žadėta- geriausiųjų almanachas kitąmet. Bet svarbiausia, kad jau ne vieno konkurso dalyvio kūrybą skaitėme respublikinėje spaudoje: „Literatūroje ir mene“, „Šiaurės Atėnuose“, „Nemune“ ir kitur. Vadinasi, tokio konkurso reikia, jis yra gyvas, kai, anot poeto Vytauto Stulpino, kūryboje pulsuoja „gera kraujotaka“.

Steponas Bačėnas, Laikraštis ,,Kalvotoji Žemaitija“ - 29 Gruodis 2010

 
Savanoris bibliotekoje