Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2011 » 2011 03 18 Nevarėnų seniūnijos moterų draugijai ?Rena??15- asis gimtadienis.

2011 03 18 Nevarėnų seniūnijos moterų draugijai ?Rena??15- asis gimtadienis.

Nevarėnų seniūnijos moterų draugijai "Rena" 15-asis gimtadienis.

Kultūros centre kovo 18 vyko šventė skirta moterų draugijos "Rena" 15 metų proga paminėjimui.Nevarė- nuose moterų draugija susibūrė 1996 metais.Moterų draugijos pirmininkė Eugenija Jurkienė .Šioje šventėje buvo suruoštas koncertas,kurio atlikėjai buvo mokyklos,kultūros centro,bendruomenės dalyviai.Suorgani- zuota pirmininkės Eugenijos Jurkienės mezginių nėrinių,grafikos ir paveikslų paroda.Nevarėnų ,Mitakaičių Nerimdaičių moterys auksarankės turėjo galimybę eksponuoti parodos stenduose savo darbus. Šventėje dalyvavo Telšių trečiojo amžiaus universiteto direktorė Regina Chmieliauskienė ir jos kolegės,Tel- šių socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė,seniūnė Vilma Šakienė,mokyklos direktorė Irena Žu- tautienė,kultūros centro direktorius Albinas Šmukšta,moterų draugijos narės ir bendruomenės nariai.

Ta proga moterų draugijos pirmininkė Eugenija Jurkienė išleido informacinį leidinuką „Telšių rajono Neva- rėnų seniūnijos moterų visuomeninė veikla 1996 -2011metais‘‘,kurio šūkis K.Donelaičio žodžiais ‚‘‘Kiekvie- nam daryti gera savo darbu ir žodžiu ...‘‘.Šitą leidinuką gavo visi dalyvaujantys vakaronėje.

Vita Ylakienė vyr.bibliotekininkė  

 
Savanoris bibliotekoje