Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2011 » 2011 04 26 Varnių miesto biblioteka, poezijos valanda skirta Justinui Marcinkevičiui.

2011 04 26 Varnių miesto biblioteka, poezijos valanda skirta Justinui Marcinkevičiui.

Nacionalinė bibliotekų savaitė “Skaityk bibliotekoje” Valanda su Justinu Marcinkevičiumi

  Saulėtas balandžio 26 – tosios rytas pabrėžė praėjusių Šv.Velykų džiaugsmą,gamtoje ir žmonių veiduose atspindėdamas Atgimimo ir Prisikėlimo neišvengiamumo tikrovę.Su tokia nuotaika Varnių bibliotekoje prasidėjo 11-tosios Nacionalinės bibliotekų savaitės “Skaityk bibliotekoje” renginys, skirtas neseniai Anapilin išėjusio Tautos poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui,jo kūrybos pagerbimui bei pabuvimui šalia knygų ir su knyga,pasijuntant dvasiškai pakylėtam,besididžiuojant pačia gražiausia savo gimtąja kalba,savo “saulėtais laukais nubėgančiu debesėliu”, “šermukšnių karoliais pasidabinusia vasara”, savo “ašara Dievo akyje”…

 Emocingai ir subtiliai Justino Marcinkevičiaus gyvenimo takeliais susirinkusius vedžiojo Valerija Vasiliauskienė.Buvusi mokytoja savo ranka turi perrašiusi į albumus beveik visą poeto kūrybą.Nostalgiškai ji prisiminė kaip jos pradinukai Drobūkščiuose mintinai buvo išmokę J.Marcinkevičiaus eilėraštį apie jo gimtinę “Važatkiemis”.Daug ko mokė mus poetas:mylėti žmogų,pievą lauką,knygą,kalbą,bet labiausiai jis išmokė mus ištarti vieną žodį – “LIE – TU – VA”,- artikuliavo Valerija.
Danutė Šarpnickienė poetą prisiminė eilėraščiais “Tas žodis” ir “Atsisveikinimas”.Įsijautusi į J.Marcinkevičiaus kūrybos nepakartojamas eilutes, varniškė poetė Danutė pristatė lyriškai ilgesingus, pačius naujausius savo eilėraščius,skirtus Motinos dienai.
Kaip pati skaitovė Elena Kariniauskienė,taip ir susirinkusieji su dideliu dėmesiu ir susižavėjimu klausė “Joninės” ir “Dvi moterys” eiliuotų žodžių skambesio…
…Tarsi likimo dovaną priimu asmeninį susitikimą , bendravimą su poetu ir jo šeima 1970 –siais metais Vilniuje,Antakalnio daugiabutyje…Tuometinių Menininkų rūmų Baltojoje salėje (Dabar- Prezidentūra) vyko respublikinis jaunimo susitikimas su žymiausiais rašytojais,menininkais ir kultūros darbuotojais.Po iškilmių mus ,šefus – žemiečius iš Prienų poetas pasikvietė pas save į namus.Svetingai pasitikusi Justino žmona Genovaitė su dukrelėmis Jurga ir Ramune rado užsiėmimą vaikų kambarėlyje, mums suteikdama bendravimo su mylimu poetu laisvę…Iki išnaktų apžiūrinėjome net į tris kambarius netelpantį įvairiausių knygų “arsenalą”,apdovanojimus,suvenyrus, talismanus bei kitas asmenines vertybes.Dalinomės mintimis apie gyvenimą ir ateitį,gilinomės į visas poeto kūrybines peripetijas,stebėjomės jo drąsiomis mintimis apie tautinę savimonę,apie nacionalinį išdidumą,meilę kalbai ir Tėvynei.Prisiminėme poeto vaikystę Važatkiemyje,pokarį, studijų metus,tėvų jaunystę ir t.t.Prie kavos puodelio Justinas užvedė savo mėgstamiausią, paties parašytą dainą “Linelį raunu ne viena”…Daug dainų tada dainavome…Rodos,jos nenutrūko,tebeskamba ir šiandien…
Pirmoji Nacionalinės bibliotekų savaitės diena “Skaityk bibliotekoje” baigėsi Justino Marcinkevičiaus eilėraščių skaitymais bei jo mėgstamiausių dainų skambiais posmais.Skirstėmės namo ,o į mus pro žvakelės liepsną žvelgė Justino geros akys iš atversto jo elėraščių rinkinio “Lopšinė gimtinei ir motinai”,akys,kviečiančios mylėti žmones,gimtinę, kalbą ir knygą,be kurios “niekas taip ir nesušildys mūsų sugrubusių sielų”…
Tad šildykimės prie knygų,skaitykime jas bibliotekose!

Telšių K.Praniauskaitės bibliotekos
Varnių filialo literatų būrelio „Lyra“ pirmininkas- Stanislovas Genutis

 
Savanoris bibliotekoje