Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2011 » 2011 05 12 Konferencija ?Naujoviška biblioteka: pokyčiai ir iššūkiai? Vilniuje

2011 05 12 Konferencija ?Naujoviška biblioteka: pokyčiai ir iššūkiai? Vilniuje


Naujoviška biblioteka: pokyčiai ir iššūkiai

Apie vykstančius pokyčius šalies bibliotekose buvo kalbama Vilniuje vykusioje š.m. gegužės 12 d. konferencijoje „Naujoviška biblioteka: pokyčiai ir iššūkiai", į kurią buvo deleguota ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė. Konferencijos dalyvius pasveikino LR kultūros ministras Arūnas Gelūnas, apie bendrus tikslus, kad bibliotekos būtų geriau matomos kalbėjo Janet Sawaya, Bilo ir Melindos Geitsų fondo Pasaulio bibliotekų programos atstovė. Konferencijoje Kęstutis Juškevičius, projekto ,,Bibliotekos Pažangai“ vadovas pristatė projekto „Bibliotekos pažangai“ rezultatai, Ugnė Lipeikaitė, projekto koordinatorė supažindino su poveikio vertinimo tyrimais užfiksuotais pokyčiais bibliotekose ir visuomenėje, Mindaugas Žebrauskas, TMD Partners konsultantas pristatė bibliotekų atstovavimo veiklą. Konferencijos dalyviai aptarė 2011 m. likusius darbus ir jų įgyvendinimo galimybes.

 Per pastaruosius dvejus metus įvyko esminis šuolis Lietuvos bibliotekų gyvenime: nemokamą interneto prieigą jau teikia 90 proc. bibliotekų. Informacinių technologijų bumas ypač akivaizdus kaimo bibliotekose.

RAIT atliktos bibliotekininkų apklausos duomenimis, 2010 m. pabaigoje viešą interneto prieigą teikė 90 proc. šalies bibliotekų, tuo tarpu 2008 m. tokių buvo 68 proc., o 2009 m. - 78 proc. Ypač ženklūs pokyčiai pastebimi bibliotekų kaimo filialuose. Jei 2008 m. nemokamo interneto paslaugas teikė 52 proc. kaimo bibliotekų, tai 2009 m. jų padaugėjo iki 74 proc., o pernai - iki 88 procentų.

„Kompiuterių naudojimas bibliotekų kaimo filialuose jau pasiekė bendrą šalies lygį. Pagal viešų interneto prieigų skaičių miestas vis dar lenkia kaimo vietoves, tačiau tikėtina, kad per artimiausius metus šios pozicijos išsilygins", - prognozavo projekto „Bibliotekos pažangai" vadovas Kęstutis Juškevičius.

Įgyvendinant šį projektą „Bibliotekos pažangai", pernai 179 kaimo viešosiose bibliotekose įdiegta per 800 kompiuterių, beveik 200 bevielio ryšio prieigos įrenginių, daugiafunkcinių įrenginių, kitos technikos.

RAIT apklausos duomenimis, kompiuterius pernai savo darbe naudojo 93 proc. bibliotekininkų (2008 m. - 78 proc.). Kompiuterių naudojimas kaimo bibliotekose beveik pasiekė bendrą šalies vidurkį - 92 proc., nors dar 2008 m. jis buvo 12 procentinių punktų mažesnis.

„Labai svarbu, kad kompiuterinį raštingumą įgiję bibliotekininkai informacinių technologijų žinias perduotų gyventojams. Sąlygos tam itin palankios - bibliotekų tinklas yra gerai išplėtotas kaimiškose teritorijose, o būtent vyresni ir kaimo vietovėse gyvenantys žmonės daugiausia ir sudaro tą trečdalį šalies gyventojų, kurie kol kas neturi galimybių ar tiesiog nemoka naudotis kompiuterinėmis technologijomis", - pabrėžė K. Juškevičius.

2010 m. mokymus gyventojams organizavo 39 proc. viešas interneto prieigas aptarnaujančių bibliotekininkų (2009 m. - 15 proc.). Tai, kad vis daugiau gyventojų kompiuterinio raštingumo žinių įgyja bibliotekose, rodo ir nuomonių tyrimų rezultatai. Viešosios interneto prieigos lankytojų apklausos duomenimis, iš visų, kurie dirbti kompiuteriu išmoko specializuotuose kursuose, 55 proc. nurodė, kad kursus organizavo viešoji biblioteka (27 proc. nurodė darbovietę, 16 proc. - projektą „Langas į ateitį", 5 proc. - darbo biržą, 8 proc. - kitus organizatorius). Nedidelė dalis gyventojų žinių įgijo dalyvaudami ne vienos, o kelių įstaigų organizuotuose kursuose.

Įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai" iki 2010 m. pabaigos surengti kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių naudojimo kursai beveik 2 tūkst. bibliotekininkų, kurie elektroninio raštingumo mokymus organizavo 32 tūkst. šalies gyventojų.

Projektas „Bibliotekos pažangai" įgyvendinamas pagal tarptautinį trišalį susitarimą tarp Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Bilo ir Melindos Geitsų fondo, kuris pasirašytas 2007 m. lapkričio 15 d. Numatoma projekto pabaiga - 2012 m. birželio mėn.

Sandra Adomavičiūtė
projekto „Bibliotekos pažangai" viešųjų ryšių koordinatorė

 
Savanoris bibliotekoje