Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2011 » 2011 10 04 Senolių šventė Varniuose

2011 10 04 Senolių šventė Varniuose


Senolių šventė Varniuose.

Tarsi gausiame rudens gėrybių aruode – sausakimšoje Varnių seniūnijos aktų salėje, praėjusio antradienio popietę įvyko iškilmingas Tarptautinės Pagyvenusių žmonių ir Mokytojų dienos paminėjimas.

Šventiškai improvizuotoje scenoje – tautodailininkės Julijos Gumuliauskienės rankdarbiai iš šiaudelių sukūrė šiltą ir jaukią iškilmių atmosferą, priartino prie etnografinio žemaitiško židinio...


 

Pagerbti ir pasveikinti varniškius senjorus,buvusius ir dabartinius mokytojus atvyko LR Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva, Telšių rajono savivaldybės socialinio skyriaus darbuotoja Rasa Gustienė, Varnių parapijos dekanas klebonas kanauninkas Jonas Petrauskis,KU „Germanto lobis“valdybos narė Jolanda Bunkevičienė, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos delegacija su vadove Irena Peleckiene, Varnių kultūros ir jaunimo centro, bibliotekos darbuotojos su kolegomis iš Janapolės, Varnių seniūnijos seniūnas Rolandas Bružas, senolių draugai iš Telšių, Kelmės bei Akmenės.

Šventė prasidėjo skambiu kolegų iš Janapolės akordu ,atliekant savo kūrybos dainą „Varnių seniūnijai“.(Žodžiai – I. Kumžienės, muzika – J.Ambraziūnienės).

Garbingi svečiai į Varnius suskubo su gėlėmis, dovanomis ir lauknešėliais, kurie buvo skirti Varnių senolių bendruomenei ir jos nariams –jubiliatams. Tad savaime suprantama, jog senolių sueigos leitmotyvas ir visos popietės „vinimi“ buvo solidaus ir garbingo amžiaus sulaukusių senjorų pagerbimas ir palabinimas.

„Pasidarykim šventę šiandien ir laiko tėkmėje lai spindi praeitis“,- šiais lyriškais žodžiais Varnių Senolių bendruomenės pirmininkė Danutė Šarpnickienė šventės dalyvius pakvietė į „nekasdienišką buvimą su gera nuotaika, pasisemiant dangiškos energijos ir dvasinės palaimos“.

Pratęsdamas šią mintį, linkėdamas Dievo malonės, sveikatos ir ilgiausių metų jubiliatus ir visus iškilmių dalyvius sveikino klebonas kanauninkas J.Petrauskis.

Gražiausių pagarbos žodžių negailėjo mūsų senoliams LR parlamentaras V.Bukauskas,prie jo prisidėjo ir rajono meras V.Kleiva bei Varnių seniūnijos seniūnas R.Bružas. Malonu buvo girdėti,jog Varnių Senolių bendruomenė yra aktyviausia, intelektualiausia ir gausiausia rajone, savo kasdieniniu gyvenimu ir nenuilstama visuomenine veikla paliekanti ženklų pėdsaką Varnių miestelio bendruomenėje bei parapijoje. Senjorų tarpe yra 15 buvusių mokytojų, niekada nepamiršusių savo pedagoginės švietėjiškos misijos. Tai – R.Bitarienė. E.Gedminienė. L.Jokubauskienė, V.Vasiliauskienė. D.Šeržentienė, A.Purtokas ir kiti..

Pačiais gražiausiais ir švelniausiais epitetais D.Šarpnickienė apdovanojo ir nominavo jubiliatus ,sulaukusius 80 metų.“Kukli.miela ir pamaldi“ – tokia yra solenizantė Viktorija Gudleikytė.“Varnių liktarna – šviesulėliu mūsų“buvo įvardinta Julija Gumuliauskienė,kurią gražiausiais žodžiais sveikino,rožes dovanojo M.Valančiaus gimnazijos direktorė I.Peleckienė,nes Juija yra ilgametė mokyklos rankdarbių mokytoja.

„Darbščiosios bitelės“ vardas atiteko Liudai Zakarauskienei.Jai ir kitoms jubiliatėms, apart gėlių ir dovanų, dainininkės Rūta,Monika ir Danutė paskyrė senovinę lietuvių liaudies dainą „Bitelė“.

Pasveikinusi jubiliates, nostalgiškas eiles apie Tėvynę skaitė poetė iš Telšių Zita Budrienė.

Labai išradingai buvo nominuotos ir garbingai pasveikintos bendruomenės jubiliatės, sulaukusios po 70 „metukų“- Barbora Dužinskienė, Nijolė – Irena Venckevičiūtė, Severina Gudonienė, Elena Knystautienė ir Bronelė Radvilienė.

Senolių bendruomenės narys A.Purtokas, pasveikinęs koleges – jubiliates, sueigos dalyvius pakvietė sugiedoti „Ilgiausių metų“. Tai puikiausiai pasisekė –darniai nuskambėjo gražūs ir kilnūs palinkėjimai mūsų garbingiems senoliams.

„Rezetėlės“ – taip pasivadinusios savo etnografinį vokalinį moterų ansamlėlį(Vad. J.Gumuliauskienė),atliko lietuvių liaudies dainų pynę,tarytum užbaigdamos jubiliatų sveikinimo ir pagerbimo ceremoniją. Prie šio akto prisidėjo ir literatų būrelio narė Irena Nevidonskienė, padeklamavusi savo kūrybos eiles ir, pritardama gitara, dainomis palinksminusi šventės dalyvius.

Man,šių eilučių autoriui ir literatų būrelio „Lyra“ pirmininkui,teko garbinga misija – pasveikinti kolegas pedagogus Tarptautinės Mokytojų dienos proga. Jiems paskyriau savo kūrybos gražiausią eilėraštį „Lange žiburėlis“.

Šventės baigiamuoju akordu buvo Akmenės rajono Neįgaliųjų žmonių draugijos moterų vokalinio ansamblio „Akmena“ koncertas.(D –jos pirmininkas- Romas Baikauskas, meno vadovas – Česlovas Liaugminas).

Kas pasakė,kad Lietuva sensta?...

Stanislovas Genutis

Nuotraukose: Iškilminga Varnių Senolių bendruomenės sueiga Pagyvenusių žmonių ir Tarptautinės Mokytojų dienos proga.

 
Savanoris bibliotekoje