Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2011 » 2011 10 26 Biblioteka šventė devyniasdešimtąjį gimtadienį

2011 10 26 Biblioteka šventė devyniasdešimtąjį gimtadienį

 

 

Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka neseniai bibliotekininkus, skaitytojus, bičiulius pakvietė į 90-ąjį gimtadienį. Į įspūdingą šventę Biržuvėnų dvare susirinko gausus būrys svečių su gėlėmis, dovanomis, padėkos raštais. Ta proga koncertavo Telšių muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai, skambėjo Augustino Šimkaus, Romualdo Miškino, Žemaitijos kolegijos studenčių atliekamos dainos, poetinis aktorės Virginijos Kochanskytės pasveikinimas bei renginio vedėjos Telšių kultūros centro renginių režisierės Giedrės Kavaliauskaitės-Butkės skaitomi posmai ir jos vadovaujamo kolektyvo merginų pasirodymas.

Nuo pat ketvirtadienio ryto į Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos gimtadienio šventę susirinkę svečiai turėjo ką veikti. Pirmiausia jie apžiūrėjo būsimas naujas bibliotekos patalpas rekonstruojamame Telšių kultūros centro pastate ir grožėjosi rudeniniais Telšių vaizdais. Vidurdienį visi keliavo į restauruotą Biržuvėnų dvarą, kur po pastato gaisro atsikūrė Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Biržuvėnų filialas. Bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė pasidžiaugė, kad biblioteka, atlaikiusi įvairias reformas, reorganizacijas, etatų mažinimus ir kitus pokyčius, išliko ir tęsia pagrindinę savo misiją: kaupia, tvarko ir saugo visą kultūrinę bei istorinę reikšmę turinčią informaciją, sudaro sąlygas visuomenei ja naudotis. Tuo pačiu devyniasdešimt metų gyvuojanti biblioteka yra moderni ir nuolat atsinaujinanti su interneto prieigomis, mokymo centru, kur skaitytojai gali gauti visą juos dominančią informaciją. Direktorė prisiminė gerus pokyčius, vykdytus projektus ir jos dalyvius, renginius, šventes, rėmėjus bei geradarius. Ji pasidžiaugė, kad dalyvaudama respublikinėje akcijoje „Kuriame naujovišką biblioteką“ Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka buvo tarp geriausiųjų ir laimėjo elektroninę skaityklę. Susirinkusiems buvo parodytas filmas, kurį drauge su direktore V.Černiauskiene, jos pavaduotoja Vida Urnikiene ir Andriumi Motieka sukūrė Marijonas Breitmozeris. Jame papasakota apie Karolinos Praniauskaitės viešąją biblioteką ir jos filialus bei kolektyvą, šiokiadienius ir šventes, projektus ir naujas tradicijas.  

 <<< Šventės akimirkos, kurias užfiksavo A. Jonušas, M. Šilinskas, V. Jocienė. >>>

Nuo pat ketvirtadienio ryto į Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos gimtadienio šventę susirinkę svečiai turėjo ką veikti. Pirmiausia jie apžiūrėjo būsimas naujas bibliotekos patalpas rekonstruojamame Telšių kultūros centro pastate ir grožėjosi rudeniniais Telšių vaizdais. Vidurdienį visi keliavo į restauruotą Biržuvėnų dvarą, kur po pastato gaisro atsikūrė Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Biržuvėnų filialas. Bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė pasidžiaugė, kad biblioteka, atlaikiusi įvairias reformas, reorganizacijas, etatų mažinimus ir kitus pokyčius, išliko ir tęsia pagrindinę savo misiją: kaupia, tvarko ir saugo visą kultūrinę bei istorinę reikšmę turinčią informaciją, sudaro sąlygas visuomenei ja naudotis. Tuo pačiu devyniasdešimt metų gyvuojanti biblioteka yra moderni ir nuolat atsinaujinanti su interneto prieigomis, mokymo centru, kur skaitytojai gali gauti visą juos dominančią informaciją. Direktorė prisiminė gerus pokyčius, vykdytus projektus ir jos dalyvius, renginius, šventes, rėmėjus bei geradarius. Ji pasidžiaugė, kad dalyvaudama respublikinėje akcijoje „Kuriame naujovišką biblioteką“ Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka buvo tarp geriausiųjų ir laimėjo elektroninę skaityklę. Susirinkusiems buvo parodytas filmas, kurį drauge su direktore V.Černiauskiene, jos pavaduotoja Vida Urnikiene ir Andriumi Motieka sukūrė Marijonas Breitmozeris. Jame papasakota apie Karolinos Praniauskaitės viešąją biblioteką ir jos filialus bei kolektyvą, šiokiadienius ir šventes, projektus ir naujas tradicijas.

Dvaro salėje sunkiai tilpo visi svečiai ne tik iš Telšių miesto ir rajono, bet ir kolegos bibliotekininkai iš Plungės, Skuodo, Šiaulių ir kitų miestų.

Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva pasveikino su šiuo gražiu gimtadieniu visus bibliotekininkus, dėkodamas už atsidavimą darbui, meilę knygai. Anot V. Kleivos, biblioteka — lyg filtras, per kurį pereina galybė žmonių, atnešdami ir palikdami savo emocijas. Meras linkėjo V.Černiauskienei asmeninės laimės, sveikatos ir kantrybės bei tolerancijos bendraujant su lankytojais. Jis perdavė Kultūros ministro Arūno Gelūno padėkos raštus Vidai Urnikienei ir miesto filialo bibliotekininkui Gediminui Petruliui. V.Kleiva padėkojo už nuoširdų ir gerą darbą, atsakingą pareigų vykdymą, atliekant prasmingus darbus bibliotekos bendruomenei ir padėkos raštus įteikė Jovitai Vaičiulienei, Editai Jonušienei, Andriui Matiekui, Salomėjai Rimkienei, Rasai Stankienei, Aurikai Stupelienei, Reginai Godiliauskienei.

„Už ištikimybę“, „Šviesuoliai“ ir kitomis nominacijos sukaktuvių šventėje buvo pagerbti ir kiti darnaus kolektyvo nariai. Taip pat buvo apdovanoti ir bibliotekos bičiuliai.

Daugybę sveikinimų bibliotekai atvežė svečiai iš kitų šalies bibliotekų bei draugai. LR Seimo nario Valentino Bukausko sveikinimą direktorei Virginijai Černiauskienei perdavė Telšių rajono savivaldybės tarybos narė Laima Jurytė-Zakarauskienė, taip pat sveikino Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Alfreda Tamoševičienė ir narė Vilija Bačionienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė, Žemaitės dramos teatro direktorius Artūras Butkus ir režisierius Kastytis Brazauskas, Telšių kultūros centro direktorė Birutė Juozapavičienė, Telšių literatų klubo „Šatrija“ prezidentė Adolfina Varnelienė ir Lietuvos rašytojų sąjungos narys poetas Vytautas Stulpinas, Žemaičių „Alkos“ muziejaus direktorė Elvyra Spudytė, Telšių informacinio centro „Europe Direct“ vadovė Auksė Valackonienė, Telšių miesto seniūnas Kazys Lečkauskas, ponai Elena ir Juozas Butkevičiai, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Telšių rajono skyriaus pirmininkas Kajetonas Šliogeris, Luokės seniūnė Genovaitė Linkuvienė ir Kultūros centro vadovė Vilija Benešienė, Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Juozas Rimkus ir kiti svečiai.

Po sveikinimų ir koncerto Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė V.Černiauskienė svečius pakvietė į dvaro salę pietų, o po jų - į teatralizuotą fotosesiją ir nuotaikingą pasibuvimą bendraminčių būryje.

Danutė Jackutė
Korespondentė, ,,Kalvotoji Žemaitija“

 

 
Savanoris bibliotekoje