Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » iki 2010 » 2007 03 25 Seminaras Taline

2007 03 25 Seminaras Taline

Tarptautiniame seminare Taline "Mokymosi aplinka- naujas požiūris regionų suaugusiųjų švietime" dalyvavusios Julitos Švėgždavičienės, CIVITAS klubo prie bibliotekos koordinatorės, įspūdžiai.

 

Dalyviai 2

 

 

 

 

Švietimas ir kultūra. Socrates Griuntvig

Projektas. Seminaras Taline 2007 03 25- 03 30.

„Mokymo aplinka- naujas požiūris regionų suaugusiųjų švietime“

 

Kokia suaugusiųjų mokymo specifika, kokie metodai ir priemonės tinka siekiant bendravimo ir vienas kito supratimo suaugusiųjų švietimo procese? Kaip siūlomi metodai tiktų skirtingose Europos Sąjungos šalyse? Kokia šiandien Estijos suaugusiųjų neformalaus švietimo įstaigų struktūra ir finansavimo galimybės?

Šiems ir panašiems klausimams aptarti buvo skirtas  Socrates Griuntvig projektas- Seminaras Estijoje 2007 03 25 – 30 dienomis. Suaugusiųjų švietimo atstovai iš Ispanijos, Vokietijos, Suomijos, Lietuvos ir Estijos diskutavo, svarstė, dalijosi patirtimi, klausėsi pranešimų, tyrimų pristatymų, lankėsi Estijos suaugusiųjų švietimo mokymo įstaigose, pristatinėjo savo šalių kultūrą ir tradicijas, kartu kūrė bendravimui ir patirties sklaidai palankiausią atvirą erdvę. Kiekvienos šalies suaugusiųjų švietimo patirtis, probleminiai taškai vis kitokie. Estijos Paide miesto profesinės mokyklos reorganizatorius ir iniciatyvus vadovas Rein Obelin pastebėjo, kad Estija su Lietuva, turėdamos panašią tarybinių metų patirtį, susiduria su panašiomis problemomis reformuojant  švietimo sistemą.

                              Neformalus suaugusiųjų švietimas tiesiogiai yra susijęs su motyvacija, pradedant atskiru individu, baigiant bendruomene ar visuomene šalies mastu. Tobulėjimas, nuolatinis mokymasis yra ne tik sėkmingo dalyvavimo darbo rinkoje sąlyga.  Piliečių motyvavimas būti aktyviais pilietinės visuomenės kūrėjais pasitelkiant neformalaus suaugusiųjų švietimo priemonę- paskaitas ir diskusijas kuria prielaidas sėkmingesniam dalyvavimui šiuolaikinės visuomenės gyvenime. Estijos seminare Pilietinės visuomenės instituto koordinatorės Aistės Ivoškutės buvo pristatytas Lietuvoje atliktas tyrimas  „Ar piliečių visuomenei reikalingas pilietinis švietimas“. Kitų šalių seminaro dalyvius  stebino tai, kad PVI šiame darbe nemokamai talkina tokios įstaigos, kaip suaugusiųjų švietimo centrai, mokyklos, o ypač- bibliotekos. Kaip pavyzdys buvo pristatyta Telšių CIVITAS klubo  prie K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos dviejų metų veikla.  

                             Estijos neformalaus suaugusiųjų švietimo asociacija (ENAEA)- tai pilietinė, nevyriausybinė, nacionalinė skėtinė organizacija, vienijanti šiuo metu 69 nevyriausybines organizacijas, dirbančias švietimo srityje. Vienas iš jos tikslų- aktyvus dalyvavimas formuojant švietimo politiką vietiniu, regioniniu ir šalies mastu. Estijoje, kaip ir Lietuvoje, veikia nevyriausybinė organizacija-Suaugusiųjų švietimo asociacija (ANDRAS).  Lankydamiesi pačiame Talino centre įsikūrusioje suaugusiųjų mokykloje-  Tallinna Rahvaülikool- džiaugėmės puikiomis erdviomis patalpomis, naujais baldais, mokymosi priemonėmis, kuriomis gali naudotis lankantys kaligrafijos ir meno, užsienio kalbų, amatų, psichologijos, foto ir video meno, dizaino ir kitus populiarius kursus. Mokykla veikia ir šeštadieniais.  Besimokantieji moka nuo 1,6 iki 18 eurų už valandą. Seminaro metu aplankėme Paide miesto liaudies mokyklą, veikiančią po vienu stogu su suaugusiųjų vidurinė mokykla. Abejoms mokykloms vadovaujanti ir projektus rašanti Anneli Suits sakė, kad „mes turėtume būti atviri visiems, bet nėra tiek pinigų“. Jaučiama vis didėjant konkurencija tarp mokyklų, nes pinigai ateina kartu su mokiniu. Paskutinė seminaro dalyvių aplankyta mokykla buvo Parnu miesto nevalstybinė mokykla (Parnu Litte Freeschool). Išklausę mokyklos vadovės Katrin Uutsalu papasakotą šios Waldorfo metodais besivadovaujančios mokyklos kūrimosi ir veiklos istoriją, galima sakyti, kad buvome susitikę su  truputį „išprotėjusiais“ žmonėmis, arba išgirdome „didelės meilės istoriją“.

       Karščiausios diskusijos vyko po Sven Mikser, Estijos parlamento nario, paskaitos „Globalizacija, jos įtaka ir  poveikis suaugusiųjų švietimui ir pilietinei visuomenei“. Daugiausiai kalbėjome, žodžiais ir veiksmais išsakėme savo požiūrį, keitėmės patyrimu, braižėme percepsijos diagramas sociometrinio užsiėmimo metu, kurį vedė Michael Albe.  

Pasitikdama mus ir pristatydama Estiją viena iš seminaro organizatorių sakė: „Estija- Šiaurės šalis, bet mūsų širdys karštos“. Širdžių šilumą jautėme viso seminaro metu, o ypač Sargvere kaimo restauruotuose dvaro rūmuose vykusios vakaronės- visų šalių kultūrų, tradicijų, šokių ir kulinarinio paveldo pristatymo ir prisistatymo- metu.   

                                                                                     

                                                                                                                   Seminaro dalyvė Julita Švėgždavičienė

 
Savanoris bibliotekoje