Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » iki 2010 » 2009 04 24 Įgyvendinant tarptautinį projektą

2009 04 24 Įgyvendinant tarptautinį projektą

   

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė, direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė ir Europos informacijos centro vadovė Auksė Valackonienė vyko į Amalfi (Italija) miesto bibliotekos darbuotojų suorganizuotą seminarą pagal bendrai parengtą su partneriais ( švedai, lenkai, italai ir lietuviai) tarptautinį projektą ,,EUROPOS BIBLIOTEKOS KAIP BESIMOKANČIŲ SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAI“ Jam paramą suteikė Švietimo mainų paramos fondas pagal ES Grundtvig Mokymosi partnerystės programą.

    Seminaro metu užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Amalfi (Italija) miesto bibliotekos atstovais: Umea (Švedija), Livorno (Italija), Poznanės (Lenkija).

    Tarptautinio seminaro metu nagrinėjamos įvairios temos, išklausyti pranešimai apie Amalfi miesto bibliotekos veiklą. Tai miestas, kuris stovi prie siauro ir gilaus tarpeklio angos Monte Cerreto kalno papėdėje, miestas, kurį supa stulbinantis uolų ir pakrančių grožis, miestas įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Šiame partnerių susitikime buvo pasidalinta ne tik darbo patirtimi, naujomis žiniomis bet Italijos projekto koordinatorės sudarė visas sąlygas susipažinti su pasaulio kultūros lobynu, su Pompėja- didžiuliu muziejumi po atviru dangumi, su pirmuoju Europoje popieriaus muziejumi ir su nuostabiu kraštovaizdžiu.

    Šalia Amalfi bibliotekos ir jos veiklos suaugusiųjų švietimo srityje pristatymo buvo aptartos problemos bei projekto realizavimo perspektyvos, pristatant informacinių technologijų mokymo programas ir su tuo susietą veiklą, siekiant užtikrinti projekto metu kuriamų priemonių prieinamumą atokiausiose rajonų vietovėse. Diskusijų tarp projekto dalyvių išryškėjo kiekvienos šalies atstovų planai bei įnašas, keliant suaugusiųjų švietimo lygį.

    Projekto metu buvo pristatytos šešios mokymo programos besimokantiems suaugusiems, kuriose dalyvaujantys asmenys, įgiję žinių galės tapti suaugusių mokytojais. Pirmoji programa apima šiuolaikinių informacijų ir komunikacinių technologijų taikymą ir skaitmeninio raštingumo pagrindų mokymą suaugusių švietime, kurią pristatė ir mūsų biblioteka. Kitos penkios programos numato švietimą tokiose srityse: užsienio kalbų tobulinimas, verslumo ugdymas, savęs tobulinimas per literatūrą ir kultūrą. Amalfi seminaro dalyviams buvo pristatyti suaugusių mokymasis anglų kalbos kursuose, kuriuose jie ne tik mokosi kalbos, bet ir skatinami kūrybiškai dirbti, bendrauti. Projekto partneriai diskutavo ir keitėsi informacija, kuri bus prieinama kiekvienos dalyvaujančios šalies suaugusių švietimo įstaigų atstovams.

    Italijoje susitikimų metu užmegztos tarptautinės pažintys ir įgyta patirtis bei nauja informacija suteikė projekto dalyvėms naujų idėjų įgyvendinant paslaugų populiarinimo ir kitas galimybes.

    Projekto koordinatorė Vida Urnikienė

 
Savanoris bibliotekoje