Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » iki 2010 » 2008 09 09 Kraštotyros darbų konkusras

2008 09 09 Kraštotyros darbų konkusras

Skelbiamas

premija            Kraštotyros darbų konkursas

MARTYNO MAŽVYDO PREMIJAI'2008 laimėti 

                     Organizatoriai

            Telšių rajono savivalybė

 Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka  

 

 Premijos teikimo nuostatai>>

1997-2007 m. konkursui pateiktų darbų sąrašas 

Martyno Mažvydo premijos nuostatai

 

                      1. Bendroji dalis

1.1.Premija įsteigta 1997 m. M.Mažvydo ,,Katekizmo” 450 m. sukakties proga. Premijos steigėja yra Telšių rajono savivaldybė. Premija teikiama kasmet;

1.2.Kraštotyros darbai saugomi K.Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje;

1.3.Nuostatai  reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius ir rengiamų darbų

reikalavimus.

                     

                      2. Uždaviniai

                      2.1. Skatinti rajono istorijos tyrinėjimus spaudos, knygos ir kitose srityse;

                      2.2. Supažindinti  rajono bendruomenę su geriausiais parengtais darbais.

 

                      3. Reikalavimai

                      3.1.Konkursui darbus gali pristatyti visuomeninės organizacijos, kultūros,

                            švietimo ir kitos įstaigos, pavieniai asmenys;

                      3.2. Vertinimo komisijai darbai pristatomi iki 2008 m. gruodžio 3 d.

                      3.3. Darbai turi atitikti kraštotyros darbui ( moksliniam darbui ) keliamus

                           turinio ir apipavidalinimo reikalavimus;

                      3.4. Komisija balsų dauguma atrenka geriausius darbus;

                     

                      4.Baigiamosios nuostatos

                      4.1.Geras darbas (turinio, apipavidalinimo ir apimties reikalavimai) gali būti

                           premijuojamas pirmąja –2000 Lt. premija;

                      4.2. Teikiamos taip pat paskatinamosios premijos;

                      4.3.Nuostatų įgyvendinimą vykdo konkurso organizacinė komisija, tvirtinama

                            Mero potvarkiu;

                      4.4. Premijinis fondas – 2000 Lt.;

                      4.5.Organizacinė komisija pasilieka teisę premijuoti itin gerus darbus, ne

                            visiškai atitinkančius paskelbtą einamų metų temą;

                                                                                                                                                                                                                        Parengė ir kai kuriuos keitimus padarė  J.Švėgždavičienė, 2008 m.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Savanoris bibliotekoje