Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2013 » Kopiant į "Septintosios kalvos" kūrybinį gūbrį

Kopiant į "Septintosios kalvos" kūrybinį gūbrį

Jaunimas

Kitąmet jaunieji Telšių apskrities literatai rinksis į Žemaitijos sostinę - miestą ant septynių kalvų - į dešimtąją poetų ir prozininkų šventę, kur pagerbiami ir apdovanojami geriausieji.

O šiemet devintąkart kūrybingoji apskrities moksleivija ir studentai buvo pakviesti dalyvauti Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos projekte „Jaunimo kūrybos laboratorija-2012", kurio sumanytoja ir vadovė - šios bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė.

Kuo skyrėsi šiųmetinis apskrities jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas „Septintoji kalva" nuo ankstesniųjų? Galima teigti - labai daug kuo. Pirmiausia puikiai sumanyta su jaunaisiais literatais kūrybiškai pasišnekučiuoti Žemaitės gimnazijos poeto Vytauto Mačernio klasėje.

Į ją visuomet su rašytojais ir kitais svečiais, kuriems rūpi literatūra ir kūrėjų gyvenimas, užsuka šios gimnazijos buvęs auklėtinis poetas Vytautas Stulpinas. Tai jis šio jaunimo literatūrinio konkurso pavadinimo „Septintoji kalva" sumanytojas, taip pat visus devynerius metus vadovaujantis vertinimo komisijai ir nuoširdžiai patariantis, kaip eilėraštyje išvengti dardėjimo tarsi per akmenis, pasak jo - „brukio".

Patarimų ir pastebėjimų, tuo labiau jaukioje aplinkoje, kur sklandė Didžiojo Žemaičių Poeto dvasia, Vytautas nešykštėjo.

Šiemet konkurse išsiskyrė prozininkai, ko nebūdavo kitais metais.

Varniškė Agnė Vasiliauskaitė - jau Vilniaus universiteto studentė. Konkursui ji atsiuntė 3 noveles „Idealus vyras. Apie visus einančius, važiuojančius, ką nors primenančius", „Gimtadienis" ir „Kaltinkime laiką". Vertinimo komisijos pirmininkas Vytautas Stulpinas, perskaitęs tekstus, su džiaugsmu pastebėjo: „Agnė, regis, yra viena gabiausių mokyto teksto autorių per visą „Septintoji kalva" konkurso istoriją". O Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazistei Gretei Tarvydaitei V.Stulpinas palinkėjo tapti žurnaliste, nes ji turi aštroką analitinį žvilgsnį, kuris jaučiamas merginos novelėse. Kita mažeikiškė gimnazistė Agnė Lazickytė savo miniatiūrose ir novelėse sugeba įsižiūrėti į aplinką ir save, įtaigiai nuklysta į mokyklinius metus, kai pasaulio pažinimas užgriūna kaip vidurdienio šviesa.

Vilniaus universiteto jaunosios istorikės mažeikiškės Monikos Švažaitės eilėraščiuose, pasak V.Stulpino, dominuoja „neišbaidyto pasaulio ieškojimas", pasakų motyvai, besiveržiantys vaizdai iš „apibrūžintos aplinkos". Komisijos pirmininkas ieškoti originalumo palinkėjo Telšių „Džiugo" gimnazijos jauniesiems poetams Alvydai Žukauskytei ir Pauliui Rekašiui. Tai aktualu ir „Žemaitės" gimnazistui Lukui Šalkauskiui. O mažeikiškės gimnazistės Monikos Štalytės eilėraščiu „Gerai pažįstamas" V.Stulpinas labai pasidžiaugė ir taip įvertino: „Ypatingas, galbūt net geriausias šių metų konkurso eilėraštis - poezijos šviesuliukas".

Popiet jaunieji literatai ir rašytojai sugužėjo į Menų inkubatoriaus salę, kur šventinį renginį pradėjo Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ona Kelpšienė, kasmet aktyviausiai iš apskrities mokyklų su literatais dalyvaujanti konkurso baigiamuosiuose renginiuose. Ir dar nebuvo tokių metų, kad mažeikiškiai netaptų laureatais ar prizininkais.

Telšių rajono savivaldybės vicemeras Petras Kuizinas įteikė mero padėkos raštus bei pinigines premijas geriausiems jauniesiems kūrėjams. Su juo kartu dalyvavo Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr.specialistės Alvita Nebeskienė ir Eva Stonkevičienė.

Pirmoji vieta skirta Agnei Vasiliauskaitei, antroji - Monikai Štalytei, o dvi trečiąsias pasidalino Agnė Lazickytė ir Monika Švažaitė.

Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė ir šių eilučių autorius Algirdas Dačkevičius įteikė paskatinimo prizus bei padėkos raštus Lukui Šalkauskiui, Pauliui Rekašiui, Alvydai Žukauskytei, Gretei Tarvydaitei. Be to, kiekvienam konkurso dalyviui autorius S.A.Dačkevičius įteikė po savo poezijos rinkinį „Balanų vargonai".

Iš šios knygos keletą eilėraščių paskaitė Žemaitės dramos teatro režisierė Laimutė Pocevičienė. Be to, jos vadovaujami Telšių vaikų ir jaunimo teatrinio klubo „Savi" jaunieji aktoriai susirinkusiuosius pamalonino teatrinėmis miniatiūromis.

Projekto vadovė V.Urnikienė ypač pasidžiaugė „Džiugo" gimnazijos lituanistėmis Andžela Valuckiene, Aušra Ramančiauskiene, Irena Tarvainiene, bibliotekininke Janina Pronskiene ir viltingai žvelgia į aktyvius ir kūrybiškus gimnazistus Matą Gimbutą, Radvilę Kaminskytę, Viktoriją Stupelytę, Gintarę Rupšytę, Brendą Bulašaitę, Mildą Šiaudvytytę, Edvardą Monstvilą, Brigitą Pronskutę, Samantą Sadauskytę ir kitus. Kai ką iš jų, o ir čia nepaminėtus, galėtume išvysti kitąmet 10-ajame konkurse.

Iki malonaus kūrybiško susitikimo!

Telšių apskrities laikraščio ,,Kalvotoji Žemaitija"

redaktorius Algirdas Dačkevičius

 
Savanoris bibliotekoje