Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2013 » V. Mykolaičio-Putino dienos netylantis aidas suskambo Varniuose

V. Mykolaičio-Putino dienos netylantis aidas suskambo Varniuose

V. Mykolaičio-Putino dienos netylantis aidas suskambo Varniuose

Įnoringo viduržiemio sausio 29- tosios popietę Telšių K.Praniauskaitės bibliotekos Varnių filialo knygų labirintuose pakiliai paminėtos V.Mykolaičio - Putino 120 - tosios gimimo metinės. Aktyviausi bibliotekos knygų skaitytojai, literatai ir poezijos gerbėjai vienas paskui kitą skaitė poeto gražiausius ir svarbiausius kūrinius, pasakojo įvairiuose šaltiniuose aptiktas naujas jo biografijos bei kūrybos detales, reiškė savo emocijas ir patirtis studijuojant neapsakomai turtingą ir brangų Lietuvai rašytojo palikimą.

 Svarbiausius V.Mykolaičio-Putino gyvenimo ir kūrybinio kelio momentus auditorijai pristatė Telšių VŠĮ RPMC dvyliktos klasės auklėtinė V. Verikaitė. Buvusi lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja L.Jokubauskienė poetą prisiminė jaunatvišku studenčių žvilgsniu, atskleidė pačius subtiliausius žmogiškuosius charakterio bruožus, priminė rašytojo komplikuotą ir dramatišką kovą dėl asmenybės laisvės, apie žmogaus harmonijos su gamta paieškas, emocingai pristatė parafrazę „Patetico".

Apžvelgdamas Putino brandžiausią poezijos rinkinį „Tarp dviejų aušrų" ir eilėraščių ciklą „Viršūnės ir gelmės", S.Genutis gėrėjosi poeto novatoriška romantiškojo simbolizmo išraiškos forma, dramatiška dualistine pasaulio samprata, kuri ryškiai atsispindi „Gelmių dangus" posmuose. Žemaitijos kaimo rašytojų sąjungos narys V.Bielskis V.Mykolaitį-Putiną prisiminė kaip dramaturgą, pristatė jo istorinę dramą „Valdovas", skaitė ištrauką iš „Altorių šešėlių" XI skyriaus.

Naujai V.Mykolaitį – Putiną atrado ir emocingai jo paskutiniuosius, sovietmečiu nepublikuotus, eilėraščius pagarsino mokytoja G. Čiužienė. Tai – 1989 m. išleistas poezijos rinkinys (Raštai, I t.), kurį palaimino, recenzavo ir pasirašė leidybai J.Marcinkevičius, V.Daujotytė, A.Žirgulis ir kt. Tai – eilėraščiai, skausmingai gimę po 1940 ir 1941 metų birželio mėnesių, t. y. po sovietinės okupacijos ir pirmosios Lietuvos nekaltų žmonių bolševikinės tremties į Sibirą. Tai – poeto nevilties šauksmas ir prakeiksmas okupantų žiaurumui , ,, kolhozinei'' santvarkai. Tai – eilėraščiai, išleisti ‚,Sąjūdžio" priešaušryje, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse. Tai posmai nuspalvinti gedulo spalvomis... V.Mykolaičio-Putino poezijos skaitymuose dalyvavo ir D. Šeržentienė („Mano pasaulis"), E. Genutienė („Sausis"), R. Bitarienė („Poetas mokytojui") bei N.Mažylienė („Rūpintojėlis").

Jausmingu epilogu ir minoriniu baigiamuoju akordu buvo V. Vasiliauskienės perskaitytas Putino eilėraštis „Motinai", kuris yra tapęs lietuvių liaudies daina – ją dainavome visi , neslėpdami ašarų akyse...

Renginį pagyvino M.Valančiaus gimnazijos mergaičių muzikinės – vokalinės grupės atliekamos dainos ir gitarų akordai. (Vadovas – mokytojas S. Jogminas).

Visą sausio mėnesį poeto 120-jų gimimo metinių proga bibliotekoje veikė V.Mykolaičio-Putino kūrybos paroda „Dienos netylantis aidas". (Autorės - Z.Macienė ir V.Krenciuvienė).

Varnių literatų būrelio „Lyra" pirmininkas

Stanislovas Genutis

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje