Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2013 » Kai eini per žemę ne vienas...

Kai eini per žemę ne vienas...

Kai eini per žemę ne vienas...

Tartum velykinio Prisikėlimo aidas balandžio antrąją pavasarinio laukimo akordu nuskambėjo per Varnius : Seniūnijos sausakimšoje aktų salėje sklido dainos,šnarėjo gėlės.liejosi lyriški žodžiai - čia vyko ilgamečio žemėtvarkos darbuotojo Juozo Šileikos poezijos rinkinio „Einu per žemę" pristatymas.

Renginio įžanginiu akcentu buvo Varnių KJC darbuotojų Giedrės Žeimytės ir Gedimino Bakčio susuktas videoklipas ,kuriame žiūrovus knygos autorius pro gimtojo sodžiaus klevus vedžiojo savo jaunystės takais, nuvedė į seniai apleistą sodybą Rumšiškėse netoli Varnių, kur prieš pusantro šimto metų bėgiojo Julija Žemaitė, o vėliau ir Juozo prosenelė – Julijos jaunesnioji sesuo Juzefa.Dabar apie tai byloja paminklinis akmuo ir „pėdsakai" Juozo eilėraščiuose,liudijantys ,jog čia yra Šileikų giminės šaknys.

Profesionaliai dalykišką ir emocingą poezijos rinkinio „Einu per žemę" recenziją kartu su nuoširdžiais sveikinimo žodžiais pateikė Telšių rajono savivaldybės Švietimo , kulyūros ,sporto ir jaunimo skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė. Atskleisdama Juozo Šileikos poetines vingrybes ir paprastumą ,oponentė pastebėjo ,jog poetas savo posmuose,tarsi į pradalges guldo meilę gimtajam kraštui,žemei ir žmogui , o viso to ištakos – giliai filosofiškas ir subtilus prisilietimas prie šeimos židinio, žmonos ir vaikų.

Iki ašarų jautrus buvo autoriaus dukros Neringos pastebėjimas , jog „tetuko" eilėraštyje „Užeik ,sūnau ,paragauti medaus" suradusi ir save , todėl ne trumpo eilėraščio posmus deklamavo atmintinai.

Nemažiau emocingas buvo ir vyriausiosios dukters Ramintos pasveikinimas deklamuojant tėvo eilėraštį „Čiulbėk.paukšteli".

Tarsi himną ar odę meilei Juozo žmona Janina (Janapolės pagrindinės mokyklos direktorė) pristatė eilėraštį „Gyvenimo draugei".Tai buvęs pats pirmasis jos mylimo žmogaus eilėraštis - brangiausia dovana gimtadienio proga prieš 30 metų...

Neliko abejingų ir buvusios Juozo auklėtojos ir lietuvių kalbos mokytojos Leokadijos Jokubauskienės atneštų rožių puokštei ir žodžiams „Sveikinu ,mano didelis vaike" bei prisiminimams iš mokslo dienų.

Varnių seniūnijos seniūnas Rolandas Bružas , įteikdamas gėles Juozui, palinkėjo ,kad pirmasis eilėraščių rinkinys vis storėtų ir gausėtų naujais prasmingais kūriniais.

...Sveikinimai, linkėjimai ir gėlės...Aibė rožių!...Nuoširdūs žodžiai,liudijantys didelę pagarbą Juozui Šileikai ir meilę poezijai.

Eiliuotu sveikinimu į Juozą prabilo janapoliškė poetė , Janapolės „Bočių „draugijos pirmininkė Irena Kumžienė.

Kažkas tarp gėlių paslepia ir šampaną?...

Varnių regioninio parko direktorė Irena Zimblienė, neslėpdama nuostabos, žavėjosi Juozo paslaptingumu ir kuklumu,gėrėjosi jo gyvenimiškomis eilėmis.

Su tikru glėbiu gėlių pasveikinti poetą Juozą Šileiką atvyko Varnių RPTM centro direktorė Irena Jastrumskienė.

Savo buvusį kolegą ir netolimą kaimyną sveikina verslininkai Jadvyga ir Algirdas Tarvainiai iš Pavandenės ,buvę klasės draugai ir kiti giminės.

Komandinį sveikinimo adresą šventės kaltininkui įteikė Varnių bibliotekos darbuotoja Zita Macienė ir literatų būrelio „Lyra" vardu - Stanislovas Genutis.

Dėkodamas gausiai susirinkusiems varniškiams – poezijos gerbėjams, Juozas Šileika pastebėjo,jog šie metai jam svarbūs ne tik pirmosios poezijos knygos „Einu per žemę"(Rinkinio leidėjos – dukros Raminta ir Neringa) pasirodymu, bet ir nepamirštama piligrimine kelione į Vatikaną Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus ir Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo proga.

Įspūdingas renginys baigėsi.Besiskirstančių žmonių veiduose buvo galima išskaityti padėką žmogui,kuris per žemę eina palikdamas gražias ir ryškias pėdas,nužarstytas prasmingo gyvenimo žiedais...Eina žmogus per mylimą Žemaitiją už rankų į gyvenimo kelią išvedęs savo atžalas – vaikus, meile apglėbdamas šeimą,namus ir jį supančius žmones.

Eina sau per Žemę paprastas Žmogus,tarsi sėjėjas į pavasario Saulės sušildytą arimą žerdamas grūdą po grūdo,kurie subrendę tampa duona ant mūsų visų stalo...Kaip nuostabu,kai žemaitišką žodį svo delne Žmogus laiko tarytum šiltą dirvos grumstą,pabrėždamas savo pašaukimą ir žemdirbio pasididžiavimą bei atkaklumą ,švelniai prisiliesdamas prie kiekvieno pavasario sulaukusio želmenėlio,pumpuro ir žmogaus...

Žmonės skirstėsi linkėdami Juozui dar daug tokių „pasivaikščiojimų po gimtąją žemę" su pačiais gražiausiais posmais Tėvynei ,Žemei ,Žmogui...Mums.

Poezijos vakarui jaukumą ir muzikinį foną teikė Varnių KJC direktorės Ritos Viktoravičienės vadovaujamas moterų vokalinis ansamblis „Choro studija" ir režisierius Saulius Vilkas.

Namo neskubančius žmones gardžiais sumuštiniais vaišino ir kulinarinį meistriškumą demonstravo Varnių RPTM centro būsimos barmenės ir padavėjos.

Šventinio vakaro scenos dirigentu ir vadovu buvo Varnių KJC renginių organizatorė Giedrė Mikalauskaitė.

Varnių literatų būrelio „Lyra" pirmininkas – Stanislovas Genutis

Autoriaus nuotraukose:

Vaizdai iš poezijos vakaro Varniuose,pristatant J.Šileikos eilėraščių rinkinį „Einu per žemę".

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje