Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2013 » „IŠ KARTOS Į KARTĄ“ – LITERATŪRINĖ POPIETĖ.

„IŠ KARTOS Į KARTĄ“ – LITERATŪRINĖ POPIETĖ.

tarmiškai kalbančios VŠĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro merginos

Įspūdingais ir atmintinais renginiais Tarmių metus pažymi Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės VB bibliotekos Varnių filialo darbuotojos. Bene daugiausiai varniškių emocijas aitrino balandžio 25 dieną Varnių kultūros ir jaunimo centre įvykusi literatūrinė popietė „Iš kartos į kartą".

Renginio organizatorės Varnių miesto bibliotekos darbuotojos Vida Krenciuvienė ir Zita Macienė , pristatydamos turiningai sumanytą kultūrinę priemonę, pažymėjo, jog ši diena yra gražus ir skambus Nacionalinės bibliotekų savaitės, prasidėjusios Prano Mašioto skaitymais, akcentas.

Pabrėždama meilę gimtajai kalbai ir , atėjusiai iš vaikystės pasaulio, iš tėvų ir senelių, skambiajai žemaičių tarmei, Z. Macienė perskaitė savo parašytą nostalgiškai lyrišką eilėraštį „Mon krašts". (Pridedams).

Popietės dalyvių neblėstantį susidomėjimą ir emocinį alkį žemaičių tarmei malšino ne pirmą kartą scenoje pasirodanti Varnių M.Valančiaus gimnazijos 3 g klasės moksleivių literatūrinė – muzikinė kompozicija „Žemaitėšks pavakaruojims" (vad. mokyt. N.Vaišnorienė ).

Gilia filologine išmintimi ir profesionalia kalbotyros prasme nuskambėjo VŠĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro merginų D. Poškūnaitės, V.Gotautaitės, S.Surblytės, E. Juotkutės atliekama gimtosios kalbos visų tarmių (aukštaičių, žemaičių, suvalkų – sūduvių ir dzūkų ) analizė bei charakteristika, pateikiant būdingiausius ir gražiausius šnektos pavyzdžius (vad. mokyt. L.Ereminienė ).

Literatūrinės popietės kulminaciją papuošė Varnių miesto saviveiklos entuziastų suvaidintas spektaklis „Kriminals kibire" (Aut.D.Šeržentienė). Žemaitiškai vaidmenis atliko: A.Martinavičius, J.Gumuliauskienė, E. ir S.Genučiai, E.Kraniauskienė, B.Naikauskienė, D.Šeržentienė ir N.Mažylienė.

Renginio organizatorės V.Krenciuvienė ir Z.Macienė, lydimos karštų žiūrovų aplodismentų, atlikėjus ir jų vadovus apdovanojo Padėkos raštais ir kulinariniais delikatesais.

Nelikau nepastebėtas ir aš – šių eilučių autorius: Už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Šiuolaikinė biblioteka – elektroninių įgūdžių lopšys" buvau apdovanotas Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės V. Černiauskienės pasirašytu Padėkos raštu ir „Maximos" dovanų čekiu.

Pasirodo, jog tikrai prasmingas Nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis:" Nežinai? Pėdink į biblioteką!"

Tad – sveiki atvykę!

Stanislovas Genutis.

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje