Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2013 » Projekto tikslas - tobulinti kolektyvinius darbo santykius

Projekto tikslas - tobulinti kolektyvinius darbo santykius

Apie Danijos profsąjungų pasiekimus

Nuo 2012 metų lapkričio mėnesio dalyvaujame projekto "Socialinio dialogo skatinimas Lietuvos kultūros darbuotojų institucijose" seminaruose. Europos socialinis fondas remia Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos projektą.

Šiemet balandžio 24 d. Vilniuje seminare "Danijos profesinių sąjungų patirtis ir kolektyvinių sutarčių rengimas Lietuvoje" klausėmės atvykusių svečių iš Danijos Jan Vium ir Jan Pollas Johansen pranešimų.

Diskusijose kaip pagerinti profesinių sąjungų būklę Lietuvoje imponavo pedagogų profesinės sąjungos lyderio iš Marijampolės patirtis ir derybiniai gebėjimai. Gauti leidiniai "Kolektyvinių sutarčių rengimo metodika" (parengė Lina Povilaitienė, 2013), "Danijos modelis – sėkmės istorija Europoje parašyta" (aut.Mogens'as Lykketft'as)'

2013 m. gegužės 7-8 dienomis Klaipėdoje pradėjome dalyvauti seminare "Darbo santykių samprata". Gauta temos metodinė medžiaga, Lietuvos Respublikos darbo kodekso naujausia redakcija. Seminarą pagyvino praktinių užduočių vykdymas.

2013 m. birželio 3-4 dienomis dalyvavau mokymuose "Socialinė partnerystė ir konfliktų valdymas" (lekroriai psichologė Alma Golcienė, Kauno kolegijos dėtytoja ir profsąjungos vadovė Vitalija Skeruvienė).

Teorija ir praktika kol kas labai skiriasi. ES paramos, serminarų, derybų su valdžia išdava turi būti 2014 metais pasirašyta šakos (kultūros darbuotojų) sutartis ir įstaigų kolektyvinės sutartys.

                                                                                 Julita Švėgždavičienė, K. Praniauskaitės VB profsąjungos įgaliotinė

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje