Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2013 » Žvakių sidabro atodangos

Žvakių sidabro atodangos

Žvakių sidabro atodangos

Spalio 30 dieną Gedrimų bendruomenės salėje prisimintos Visų Šventųjų ir Vėlinių dienos.

Popietės šventę „Rudens tyloje" surengė Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Gedrimų filialo vyr. bibliotekininkė Ingrida Bubilienė ir Buožėnų kultūros centro vadovė Agnė Jakavičiūtė. Dalyvavo kanauninkas Andriejus Sabaliauskas , poetė Zita Budrienė, Telšių literatų klubo vadovė Adolfina Varnelienė bei dainų kūrėjas ir jų atlikėjas bardas Romualdas Miškinis.

Kamerinėje Gedrimų bendruomenės aplinkoje rudens rimties švenčių – lapkričio 1-osios ir 2-osios- prasmę nušvietė kanauninkas A. Sabaliauskas. Jo minčių svarbiausias akcentas – dieviškasis ir žmogiškasis pasaulis: „Visų Šventųjų diena – tai žmogaus būtis žemėje ir kelionės amžinybės link samprata, tai plonytė mūsų patirties linija, orientuojanti į amžinosios šviesos suvokimą anapusiniame pasaulyje. Vėlinės – sustojimas, įpareigojantis žvakių šviesoje malda pagerbti mirusiuosius. Žvakė – amžinybės šviesos ženklas, ryšys su gyvenimu, su Kristumi žmogui gimus ir jam išėjus. Žvakės vaškas – žemės gyvybės produktas, gilus gyvųjų ir mirusiųjų bendravimo slėpinys. Šviesa yra ženklas, kad mes suvokiame mirties ir anapusinio pasaulio bendrystę. Žvakė – mūsų ir Kristaus vilties, būsimo prisikėlimo simbolis".

Visų Šventųjų ir Vėlinių pasaulis – gyva energijos laukas, dieviškoji šviesa, aprėpianti viską, kas vyksta mūsų vidinėje ir išorinėje būtyje. Reikia suprasti, jog mes, gyvieji, tą trumpą laiko tarpsnį esame keliauninkai per Dievo kūrinijos erdvę. Tai atsispindėjo popietėje dalyvavusių – Z. Budrienės, A. Varnelienės, R. Miškinio, beje, ir bendruomenės narių Antaninos Virkutienės bei Julijos Šverubienės – eilių ir dainų tekstų tyrinys: skambėjo tėvynės, namų, pagarbos senoliams, mirusiems artimiesiems, pasididžiavimo, kad esame lietuviai, prasmės. Visa tai apibendrino R. Miškinio gitaros dainų žodžiai: „Ateina per laukus pavargęs ruduo [...]. Ruduo prispaudžia žemę, šventai sustingę kryžiai, sušalę pirštai spaudžia žvakę..." ir t.t.

Poetė Z. Budrienė pristatė savo žemaičių tarme parašytą knygą. Telšių miesto Garbės pilietis prelatas Juozas Šiurys, negalėjęs dalyvauti šventėje, perdavė dovanų – Polio Bošamo knygą „Dienų ir naktų psalmės". Dalyvavusius šildė rengėjų nuoširdumas, jautra rudens šventės gelmei-žvakių sidabro-atodangai.

Adolfina Varnelienė

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje