Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2014
 • Knygų Kalėdos Kauanatvos filiale

  Šventinis šurmulys, prabėgęs per visą Lietuvą, užsuko ir į Kaunatavos biblioteką, padovanojęs nemažai smagių akimirkų, siurprizų, linkėjimų, patvirtindamas, kad biblioteka kaime yra reikalinga, lankoma ir palaikoma. Skaitytojai pakviesti į renginį „Knygų kalėdos" atskubėjo nešini knygomis bibliotekai. Džiugu, kad daugelio jų bibliotekoje neturėjome, arbe nebeturėjome. Suklijavus akcijos lipdukus, knygas sudėjome į parodėlę, nors renginiui pasibaigus jau kelios iš jų iškeliavo pas skaitytojus.

  Šis renginys bibliotekoje buvo paskutinis 2014 metais, tad kartu apžvelgėme nuveiktus darbus, pasidalijome ateities norais, planais ir siekias. Visiems susirinkusiems muzikinį siurprizą padovanojo Silvija Steckytė iš Telšių . Jos kalėdinės dainos šventės pajautimą ir laukimą išdalino kiekvienam, kad po švenčių vėl susiburtumėme naujiems renginiams, darbams, susitikimams.

 • Palydint metus aptarti veiklos rezultatai

  Gruodžio 30 d. bibliotekininkai linksmai buriavosi salėje, direktorė V. Černiauskienė apžvelgė metų rezultatus ir įteikė linksmas metų nominacijas labiausiai pasižymėjusiems darbuotojams įvairiose veiklose metų bėgyje. Viešvėnų seniūnijos bibliotekininkai palinkėjo 2015 metais nebūti per daug užsispyrusiems, o Varnių seniūnijos darbuotojai net eilėmis apibūdino atskirų bibliotekininkų portretus. Linksmoje aplinkoje buvo įteiktos metų „Bitės", „Figaro", „Bibliomūšio mušeikos", „Pelėdos", „Lobistės", „Mecenatės", „Nerimo" ir kitos nominacijos, padėkota bibliomūšio „Telše" bei Telšių „Bibliotekos pažangos 2" komandoms. Vietos profsąjungos atstovė J. Švėgždavičienė įteikė dovanėles, o Telšių bibliotekininkų draugijos pirmininkė G. Kačinskienė pažadėjo organizuoti pažintinę ekskursiją. Kadangi LR Seimas 2016-uosius paskelbė Bibliotekų metais, tai nutarta, kad 2015 metai bus sėkmingų pokyčių metai.

  Nuotraukos Vilijos Jocienės

  Direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė

 • KALĖDŲ ŽINIA

  Gruodžio 19 d. Šv. Mišių katedros aikštėje gerumu, šiluma, Šv. Kalėdų laukimu dalinosi mūsų miesto žmonės. Šios šventės metu Telšių miesto gyventojai prisidėjo ir prie prasmingos ,,Knygų Kalėdos" akcijos. Kas padovanojo naujų knygų, kas skyrė piniginę paramą knygoms įsigyti. Akcijos „Knygų Kalėdos" organizatorių neaplenkė ir Telšių rajono meras V. Kleiva bei savivaldybės administracijos direktorius S. Urbonas. Išskirtinai dėkojame Telšių moterų LIONS klubo narėms Editai Perminienei, Stefanijai Genienei, Violetai Šilinskienei, Jolitai Norkienei, Daivai Mažonienei už Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos akcijos „Knygų Kalėdos" palaikymą.

  Bibliotekininkai šventės metu visus vaišino karšta arbata su sausainiais.

  Nuotraukos Vilijos Jocienės

  Direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė

 • Remigijus Juška - akcijoje „Knygų Kalėdos“

  Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Remigijus Juška gruodžio 22 d. atsiliepdamas į Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotą akciją „Knygų Kalėdos" padovanojo Telšių Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai 165 knygas.

 • Jaunimo kūryba ant septynių kalvų

  Ieškant mus supančios gilybės

  Baigiantis 2014-iesiems metams, 12-ąjį kartą į Žemaitijos sostinę rinkosi Telšių apskrities kūrybinis jaunimas, dalyvaujantis unikaliame Lietuvoje literatūriniame konkurse „Septintoji kalva". Konkursą organizavo Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka. Jį finansavo Telšių rajono savivaldybė.

  Kur padėti tašką?

  Visus tuos metus vertinimo komisijai vadovavo Lietuvos rašytojų sąjungos narys, poetas, Salomėjos Nėries ir Dionizo Poškos premijų laureatas Vytautas Stulpinas. Ir šiemet jis kūrybinėje laboratorijoje dalinosi savo įžvalgomis apie jaunųjų poetų ir prozininkų konkursui pateiktus darbus.

  V.Stulpinui giliai įsiminė šviesios atminties poetų Marcelijaus Martinaičio ir Antano Masionio patariantis bei padrąsinantis žodis, tebelydintis jį nuo tuometės Žemaitės vidurinės mokyklos (dabar - gimnazijos) suolo, kai tapo moksleivių respublikinio poezijos konkurso laureatu. Tarsi pratęsdamas anų literatūrinių laboratorijų pamokas, V.Stulpinas linkėjo jauniesiems kūrėjams eiti savo keliu, ieškoti giluminių dalykų ir jų rasti, vengti poezijoje „šokio per brukį". Ypač svarbu pajusti kūrinyje laiku padėti tašką...

  Komisija diskutavo... ir nusprendė

  Poeziją ir prozą taip pat vertino Lietuvos rašytojų sąjungos nariai: prozininkas Algirdas Kuklys, poetai Gvidas Latakas, šių eilučių autorius bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistė Irena Daubarienė.

  Po diskusijų pirmoji vieta už poeziją skirta varniškei, besimokančiai Žemaitės gimnazijoje, Indrei Pabijonavičiūtei. Dvi antrąsias vietas pasidalino irgi Žemaitės gimnazistės — Julija Pronckutė ir Monika Sudintaitė. Mažeikiškėms Giedrei Pranauskytei ir Monikai Štalytei atiteko trečiosios vietos.

  Telšiškiai prozos kūriniais nenustebino, tad komisija be didesnio vargo pirmąją vietą skyrė mažeikiškei Agnei Lazickytei. Bernadeta Griciūtė iš Plungės „Saulės" gimnazijos užėmė antrąją vietą, o Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos moksleivė Viktorija Vaserytė — trečiąją.

  Telšiai — menų miestas

  Rajono savivaldybėje meras Vytautas Kleiva kartu su kūrybinio projekto iniciatore ir organizatore Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Urnikiene įteikė laureatams padėkos raštus ir pinigines premijas. Jas skyrė Telšių rajono savivaldybė iš kultūrinės programos.

  Meras, sveikindamas jaunuosius literatus, pasidžiaugė jų kūrybiškumu. „Kuo daugiau meno — tuo mažiau smurto",— pastebėjo V.Kleiva. Jis Telšius pavadino menų miestu, kadangi čia netrūksta kūrybinės inteligentijos, Žemaitijos sostinę puošia mažoji architektūra, kyla paminklas Durbės mūšio istorinei sukakčiai. 2016-aisiais metais, kai Telšiai bus paskelbti Lietuvos kultūros sostine, šalia Žemaitės gimnazijos turėtų iškilti paminklas didžiam Žemaičių žemės poetui Vytautui Mačerniui.

  Konkurso organizatoriams, taip pat visiems konkursantams padėkojo Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė. Ji už dalyvavimą konkurse padėkos raštus įteikė Vincento Borisevičiaus gimnazijos moksleivei Austei Janušauskaitei, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos auklėtiniui Teodorui Juciui ir Lietuvos edukologijos universiteto studentei Katrei Lungytei.

  Jaunimo literatūrinių kūrinių konkurso „Septintoji kalva" organizatoriai ir vertinimo komisija nuoširdžiai dėkoja Plungės, Mažeikių, Varnių ir Telšių lituanistams, padrąsinantiems moksleivius kūrybinei minčiai reikšti bei paraginantiems dalyvauti ne tik šiame, bet ir respublikiniuose moksleivių kūrybos konkursuose.

  Laikraščio „Kalvotoji Žemaitija" redaktorius Algirdas Dačkevičius

 • Į tolumas vieškelis bėga

  Bibliotekininkė Z. Macienė pradeda literatūrinę popietę ,, Į tolumas vieškelis bėga'

  Tokiu pavadinimu gruodžio 12 dieną Varniuose įvyko literatūriniai skaitymai Salomėjos Neries 110 – sioms gimimo metinėms paminėti. Renginį organizavo Telšių rajono K.Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių filialo darbuotojos Vida Krenciuvienė ir Zita Macienė drauge su literatų būrelio „Lyra" aktyviausiais literatais ,poezijos gerbėjais, mylimos poetės palikimo puoselėtojais.

  Renginio vedėja Zita Macienė skaito S.Neries jaunystės dienų gražiausią eilėraštį „Akmenėlis turi kietą širdį", kuriame - „Į tolumas vieškelis bėga", o juo, tarsi upelis liejasi tylios ir svajingos dainos "Jaunystė" ir „Grįšiu"(Pritariant akordeonui atlieka Valerija Vasiliauskienė ir Česlovas Liaugminas).

  Skaityti daugiau...

 • Literatūrinė popietė Varnių bibliotekoje

  I. S. Naglienė pristato pretenduojančias poezijos knygas į 2014 metų knygą.

  Belaukiant Šv.Kalėdų, Telšių Viešosios K.Praniauskaitės bibliotekos Varnių filialo darbuotojos Vida Krenciuvienė ir Zita Macienė drauge su Varnių literatais surengė turiningą popietę „Pasidalinkime gerumu".

  Dalykiniam pokalbiui susirinkusius parengė romantiška sakralinė muzika, kalėdinės giesmės ir dainos, kurias atliko M.Valančiaus gimnazijos gitaristės ir daininkės Gabija, Goda, Ugnė, Rolanda ir Emilija.(Vadovas – mokyt. S.Jogminas).

  Įžanginėje kalboje Vida Krenciuvienė pristatė renginio intenciją ir turinį, pastebėdama, jog Varnių biblioteka, kaip ir visos respublikos bibliotekos, aktyviai dalyvavo LR Kultūros ministerijos, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos bei LRT radijo ir televizijos organizuotoje akcijoje „2014 Metų knygos" rinkimuose, o taip pat karštai atsiliepė į LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės remiamą labdarą – „Knygų Kalėdos" . Šios gražios akcijos metu nemažas būrys varniškių bibliotekai padovanojo šimtus egzempliorių puikiausių knygų, už ką padėkos nusipelnė A.Jonikaitė,A. ir J.Ivinskiai, A. Armonas, R.Grėbliūnas, V. Šimkienė, V.Bielskis, A.Rapalienė, E.Monkevičiutė ir daugelis kitų.

  Skaityti daugiau...

 • Vakarinei žvaigždei patekėjus

  Kalėdinė dvasia praskriejo ir virš Gedrimų bibliotekos. Čia gruodžio 12 d. 12 val. rinkosi neabejingi poezijai. Kas skaitė savo mėgstamus eilėraščius, o kas ir savo sukurtą ketureilį. Maloniai pasėdėję prie uždegtos žvakelės su puodeliu karštos arbatos, kiekvienas išsinešėme po krislelį gerumo .

  Ingrida Bubilienė

 • Kalėdos Pavandenėje

  Artėjant didžiosioms metų šventėms - Kalėdoms ir Naujiesiems - Pavandenės krašto žmonės rinkosi į popietę "Iš širdies į širdį". Pavandeniškių pasveikinti atvyko Telšių r. meras Vytautas Kleiva, Varnių seniūnijos seniūnas Rolandas Bružas, parapijos Klebonas Tomas Domarkas, bendruomenės pirmininkė Jadzė Tarvainienė. Pavandenės gyventojus sveikino mokiniai, mokyklos direktorė Vida Jankauskienė, bibliotekininkė Edita Streckienė, kultūros renginių organizatorė Daiva Litvinienė.

 • Susitikimas prie eglutės su nauja lietuvių autoriaus knyga

  Ketvirtus metus vykstanti Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų kalėdos" dovanoti naujų knygų savo krašto bibliotekoms ir taip praturtinti jų fondus naujais leidiniais.

  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Rainių filialas prisijungė prie akcijos „Knygų kalėdos". Gruodžio 17 dieną bibliotekoje buvo įžiebta Kalėdinė eglutė . Bibliotekos lankytojai sukviesti susitikti prie eglutės su nauja lietuvių autoriaus knyga. Knygos mylėtojai savo bibliotekai padovanojo po gražią dovaną - knygą. Maloniai nustebino Rainių kaimo kapela „Svaja" dovana filialui - čekis naujoms knygoms įsigyti.

  Vakaro metu klausėmės ramios muzikos, nukeliavom gerais, šiltais prisiminimais į vaikystę apie pirmąją knygą, pirmąją biblioteką ir aišku bibliotekininke. Buvo gera girdėti apie bibliotekos ir knygos reikalingumą žmogui. Linkėjom vieni kitiems kūrybinių, ramių, sėkmingų, laimingų metų.

  Renginio dalyviai pageidavo bibliotekoje rasti naujų populiarių knygų ir susitikimų su įžymiais žmonėmis.

 • Knygų Kalėdos

  Gruodžio 19 d. (penktadienį) po 18 val. Šv. Mišių katedros aikštėje gerumu, šiluma, Šv. Kalėdų laukimu dalinsis mūsų miesto ir rajono žmonės. Šios šventės metu kviečiame Jus prisidėti prie prasmingos ,,Knygų kalėdos" akcijos ir padovanoti naujų lietuvių autorių knygų arba skirti piniginę paramą knygoms įsigyti. Jūsų dovana-viena iš galimybių praturtinti naujos bibliotekos knygų fondus.

  Padėkosime bibliotekos atidarymo metu.

   

  Pagarbiai
  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

 • Knygų Adventas

  Yra iš ko pasirinkti

  Belaukiant knygų Kalėdų Telšių viešosios bibliotekos fojė knygų MAINŲ LENTYNOJE Bibliotekos ir Seniūnijos lankytojams pasiūlėme paskaityti apie 200 knygų, kurias iš savo asmeninių bibliotekų sunešė gyventojai. Kaip įprasta, ir šįkart - Gediminas Petrulis, dirbantis bibliotekininku miesto filiale nr. 2, pasirūpino, kad telšiškių Berenio, D. Skabickienės knygomis galėtų kiti pasinaudoti nemokamai ir negrąžinamai. Tikėtina, kad iki šv. Kalėdų jų gerokai sumažės.

  Julita Švėgždavičienė

 • Pasitinkant Didžiąsias šventes

  Pasitinkant Didžiąsias šventes Vaikų literatūros skyriaus langus papuošė Telšių Dailės mokyklos moksleivių darbai.

  Veltinis „Karvė – Angelas“ padarytas bendrame VDA Telšių filialo tekstilės specialybės studentų ir Telšių dailės mokyklos moksleivių projekte, kuriame dalyvavo ir studentai iš Prancūzijos, Slovakijos, Ispanijos. Darbas buvo nelengvas, nes tai neįprasta, nekasdienė veikla, reikalaujanti kantrybės, kruopštumo ir sumanumo. Paveikslo kūrimas – vėlimas truko apie 5 valandas. Sodrūs ir gana netikėti spalvų deriniai, paprastos, neįmantrios, tačiau jaukios ir šiltos formos harmoningai liejasi kūrinyje. Paveikslas toks tapybiškas, kad gali pamanyti, jog tai pastelė ar kokia kita nauja technika. Džiugu, kad į šią veiklą įsijungę studentai ir mokiniai smagiai leido laiką.

  Aliejinės tapybos paveikslas „Angelai virš miesto“ kūrybinis baigiamasis Odetos Sobutaitės darbas.

  Dėkojame Telšių dailės mokyklos moksleiviams ir jų mokytojai Vaidai Šepikaitei už kalėdinį bibliotekos papuošimą ir linkime gražių švenčių.

  Rūta Savickienė

 • Buožėnuose Eurą pasitinkant

  Štai ir prasidėjo paskutinis 2014 metų mėnuo – gruodis. Įtemptos lenktynės su laiku – ar jis pirmas finišuos besibaigiant metams , o mes jį vysimės braukdami prakaitą ir vis nespėdami kažko padaryti, ar būsim pirmieji ir, užbaigę visus šių metų numatytus darbus, šypsodamiesi lauksime atskubančių švenčių.

  Buožėnų bibliotekoje gruodis prasidėjo parodėlės atidarymu. Buožėnų pagrindinės mokyklos aštuntokai, vadovaujami technologijų mokytojo A.Skukausko, bibliotekoje surengė taupyklių parodą „Eurą pasitinkant". Įvairiausių formų nuotaikingos taupyklės kviečia mus nenusiminti išlydint litą ir iki 2015 metų pabaigos pripildyti jas eurais. Į jas žiūri ir lyg girdi sakant: „Prasmingų ir turtingų ateinančių metų!"

  To patiems linkime ir jums!

 • Susitikimas su projekto partneriais

  Telšių rajono savivaldybėje gruodžio 12 d. vyko Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos projekto "Moki žodį - randi kelią" pristatymas partneriams, vietos valdžios bei projekte dalyvaujančių organizacijų atstovams. Vienas iš partnerių TEO bendravo su susitikimo dalyviais virtualiai. Projekto tikslas - skatinti gebėjimą bendrauti užsienio kalba, panaudojant moderniausias kalbų mokymui skirtas technologijas. Todėl vienas uždavinių yra įkurti 12 - kos darbo vietų modernią užsienio kalbų mokymosi erdvę. Projektas yra orientuotas į šeimų, jaunų mamų, moksleivių, atleistų iš darbo ar fizinę negalią turinčių asmenų mokymuisi. Susitikimo dalyviai pritarė, kad Telšių rajono bendruomenei reikalingas tokio pobūdžio projektas.

  direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė

 
Savanoris bibliotekoje