Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2014 » Juozo Šalaševičiaus atsiminimai - Kraštotyros fonde

Juozo Šalaševičiaus atsiminimai - Kraštotyros fonde

Knygos viršelis

Atsiminimų knyga „Susitikimai atminties laike" sudomins ne vieną vyresnės kartos telšiškį. Solidų, iliustruotą leidinį bibliotekai įsigyti padėjo puiki Telšių miesto ir rajono istorijos žinovė, bibliotekos skaitytoja Stasė Česnauskaitė.

Autorius, gimęs krašte tarp Suvalkijos ir Dzūkijos, dar jaunas atsiduria Žemaitijoje. Perkopęs 80- metų slenkstį, padedant vaikams ir anūkams, paruošė spaudai ir 100 egzempliorių tiražu išleido arti 600 puslapių knygą. Įžanginį straipsnį parašiusi Vlada Vengrienė, pastebi, kad J. Šalaševičius – ne beletristas, o visų pirma mokslininko prigimties žmogus: „Apie ką jis bebūtų rašęs – apie turistines keliones, naujus posūkius sovietinėje politikoje ar kitką, jam norėjosi tikslumo, tikrų faktų, duomenų." Aštuonių puslapių skyrelyje „Knygos – svarbi mano gyvenimo dalis" paminėti ir Telšių bibliotekininkai, direktorė V. Černiauskienė. ( J. Švėgždavičienė)

Juozas Šalaševičius gimė 1932 m. Rudaminoje (Vilniaus raj.). Mokėsi Rudaminos pradžios mokykloje. 1948-1949 m. gyveno Žarėnuose (Šiaulių raj.). 1953 m. baigė Antavilių žemės ūkio technikumą. Nuo 1954 m. dirbo ir gyveno Telšių rajone: Daukantuose, 1954-1955 m. Varnių mašinų traktorių stotyje (MTS), 1958-1960 m. Varnių rajono žemės ūkio inspekcijoje. 1974 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1961-1981 m. Mičiūrino kolūkio pirmininkas, 1981-1985, Rainių „Lenino keliu" kolūkio pirmininkas, 1986-1989 m. Varnių miesto vykdomojo komiteto pirmininkas, 1989-1993 m. dirbo Telšių sūrių gamykloje (nuo 1993 m. AB „Žemaitijos pienas"). Gyvena Rainiuose. (Gyvenimo faktus pagal prisiminimus parinko G. Petrulis).

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje