Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2014 » Su meile. Kovo 11 – toji Varniuose

Su meile. Kovo 11 – toji Varniuose

Su meile. Kovo 11 – toji Varniuose

Saulėtą ir jaukų pavasario rytą varniškiai suskubo švęsti 24 – tąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines. Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Petro ir Povilo bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo kun. kan. kleb. Jonas Petrauskis.

Po šventinių apeigų bažnyčioje parapijiečiai susirinko Į Varnių seniūnijos aktų salę. Pakiliai sugiedoję „Tautinę giesmę", susirinkusieji išklausė seniūno Rolando Bružo sveikinimą Kovo 11 – tosios proga. Pratęsdamas kun. J.Petrauskio žodžius, pasakytus pamokslo metu, R.Bružas sveikino gausiai susirinkusius ir šventiškai nusiteikusius varniškius su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 24 – iomis metinėmis, linkėjo visiems mylėti Laisvę ir Tėvynę, būti vertais ir atsakingais savo gimtojo krašto piliečiais, pareiškė užuojautą ir solidarumą Maidano kovotojams už draugiško mums krašto – Ukrainos žmonių siekį būti laisvais ir nepriklausomais europiečiais.

Prieš prasidedant šventiniam koncertui scenoje pasirodė tradicinio žygio Žemaitijos Laisvės kovų keliais vadovas Andrius Bajorūnas – Varnių regioninio parko vyr. specialistas, kuris raportavo apie tai ,jog aštuonių jaunuolių grupė su Lietuvos trispalve rankose Kovo 11 – tosios garbei nužygiavo daugiau kaip 20 kilometrų – iki Janapolės ir atgal, pakeliui sveikindami su švente sutiktus žmones. Žygeiviai savo maršruto trąsoje „nepasikuklino" surinkti visas atrastas šiukšles, parodydami meilę ir pagarbą savo kraštui.

Varnių M.Valančiaus gimnazijos moksleivė Goda Šedvilaitė deklamavo J. Marcinkevičiaus eilėraštį ,,Dainuoju Lietuvą''

Aukšto meninio lygio patriotinės dainos apie Laisvę ir meilę Tėvynei darniai nuskambėjo Varnių kultūros ir jaunimo centro moterų choro „Tėkmė" dainininkių lūpomis (Vad. – R.Viktoravičienė, akomp. –I. Kelevišienė).

Žaismingai buvo sutikta Varnių kultūros ir jaunimo centro vaikų šokių grupės „Deizė" sceninė inprovizacija (Vad. –S. Astrauskienė).

Jaunimui nepasidavė ir Varnių senjorai. Mišrus vokalinis ansamblis „Sidabrinė gija" atliko „Pušies šakelę" ir „Tėvynė mano" (Vad. - R.Bitarienė ir Č.Liaugminas). Grupė šokėjų, pasipuošę tautiniais rūbais, atliko choreografinį etiudą „Saliamonas" (Vad. - G.Čiužienė, akomp. - Č.Liaugminas), kuris sulaukė šiltų auditorijos aplodismentų.

Tikrą šventinę nuotaiką ir salės šėlsmą sukėlė akordeonistų dueto - Saulius Vilkas ir Ramūnas Šileika – atliekami estradiniai muzikiniai kūriniai ir populiarios dainos.

Šventės jaukumu ir scenos papuošimu pasirūpino dailininkė Giedrė Žeimytė.

Gražūs žodžiai, skambios dainos, lengvas šokis ir emocinga muzika – tai įrodymas, jog Kovo 11 – toji Varniuose sutikta su meile, šventė buvo dar viena pamoka kaip mylėti Laisvę, Tėvynę ir kaip visa tai branginti bei saugoti.

Stanislovas GENUTIS

Nuotraukose: Kovo 11 – tosios šventė Varniuose.

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje